Prev Chapter Numbers 32 Next Chapter
1
Suku
4ynbl
<1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
dan
6ynblw
<1121>
Gad
7dg
<1410>
memiliki
3hyh
<1961>
hewan ternak
1hnqmw
<4735>
banyak
2br
<7227>
 
8Mwue
<6099>
sekali
9dam
<3966>
Ketika mereka
 
 
melihat
10waryw
<7200>
 
11ta
<853>
tanah
12Ura
<776>
Yaezer
13rzey
<3270>
dan
15Ura 14taw
<776> <853>
Gilead
16delg
<1568>
 
17hnhw
<2009>
tanah
19Mwqm 18Mwqmh
<4725> <4725> ==>
itu
 
 
sangat cocok
19Mwqm 18Mwqmh
<== <4725> <4725>
untuk
 
 
peternakan
20hnqm
<4735>
2
 
1wabyw
<935>
Suku
4ynbw 2ynb
<1121> <1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
dan
 
 
Gad
3dg
<1410>
 
6wrmayw
<559>
mendatangi
7la
<413>
Musa
8hsm
<4872>
Imam
11Nhkh
<3548>
 
9law
<413>
Eleazar
10rzela
<499>
dan
12law
<413>
para
 
 
pemimpin
13yayvn
<5387>
umat
14hdeh
<5712>
serta
 
 
berkata
15rmal
<559>
3
Atarot
1twrje
<5852>
Dibon
2Nbydw
<1769>
Yaezer
3rzeyw
<3270>
Nimra
4hrmnw
<5247>
Hesybon
5Nwbsxw
<2809>
Eleale
6hlelaw
<500>
Sebam
7Mbvw
<7643>
Nebo
8wbnw
<5015>
dan
 
 
Beon
9Nebw
<1194>
4
negeri
1Urah
<776>
yang
2rsa
<834>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kalahkan
3hkh
<5221>
untuk
5ynpl
<6440>
umat
6tde
<5712>
Israel
7larvy
<3478>
Tanah
8Ura
<776>
itu sangat baik untuk
 
 
ternak
9hnqm
<4735>
dan
10awh
<1931>
hambamu
11Kydbelw
<5650>
ini memiliki banyak
 
 
ternak
12hnqm
<4735>
 
13o
<0>
5
 
1wrmayw
<559>
Jika
2Ma
<518>
kami
 
 
menerima
3wnaum
<4672>
anugerahmu
5Kynyeb 4Nx
<5869> <2580>
biarlah
7ta
<853>
tanah
8Urah
<776>
itu
9tazh
<2063>
menjadi
6Nty
<5414>
 
10Kydbel
<5650>
milik
11hzxal
<272>
kami dan
 
 
jangan
12la
<408>
memindahkan
13wnrbet
<5674> ==>
kami
 
 
ke seberang
13wnrbet
<== <5674>
 
14ta
<853>
Sungai Yordan
15Ndryh
<3383>
6
Jawab
1rmayw
<559>
Musa
2hsm
<4872>
kepada
 
 
suku
3ynbl
<1121>
Gad
4dg
<1410>
dan
5ynblw
<1121>
Ruben
6Nbwar
<7205>
Apakah kamu membiarkan
 
 
saudara-saudaramu
7Mkyxah
<251>
 
8waby
<935>
berperang
9hmxlml
<4421>
sementara
 
 
kamu
10Mtaw
<859>
tinggal
11wbst
<3427>
di
 
 
sini
12hp
<6311>
7
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
membuat
2*Nwaynt {Nwawnt}
<5106>
 
4bl 3ta
<3820> <853>
orang-orang
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
menjadi takut untuk
 
 
menyeberang
7rbem
<5674>
ke
8la
<413>
tanah
9Urah
<776>
yang
10rsa
<834>
TUHAN
 
 
berikan
11Ntn
<5414>
kepadamu
13hwhy 12Mhl
<3068> <0>
8
Bapa-bapamu
3Mkytba
<1>
pernah
 
 
melakukan
2wve
<6213>
hal yang
 
 
sama terhadapku
1hk
<3541>
ketika aku
 
 
mengutus
4yxlsb
<7971>
untuk
 
 
melihat
8twarl
<7200>
 
9ta
<853>
tanah
10Urah
<776>
itu dari
6sdqm 5Mta
<0> <853>
Kadesh-Barnea
7enrb
<6947>
9
Mereka
 
 
pergi
1wleyw
<5927>
sampai
2de
<5704>
ke
 
 
lembah
3lxn
<5158>
Eskol
4lwksa
<812>
dan
 
 
melihat
5waryw
<7200>
 
6ta
<853>
tanah
7Urah
<776>
itu serta
 
 
membuat
8waynyw
<5106>
 
9ta
<853>
hati
10bl
<3820>
orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
takut sehingga
 
 
tidak
13ytlbl
<1115>
mau
 
 
memasuki
14ab
<935>
 
15la
<413>
tanah
16Urah
<776>
yang
17rsa
<834>
telah
19Mhl
<0>
TUHAN
20hwhy
<3068>
berikan
18Ntn
<5414>
kepada mereka
 
 
10
Pada
 
 
waktu
4Mwyb
<3117>
itu
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
menjadi murka
2Pa 1rxyw
<639> <2734>
dan
 
 
Dia
5awhh
<1931>
bersumpah
6ebsyw
<7650>
 
7rmal
<559>
11
Orang-orang
3Mysnah
<376>
yang
 
 
berumur
6Nbm
<1121>
20
7Myrve
<6242>
tahun
8hns
<8141>
ke atas
9hlemw
<4605>
saat
 
 
keluar
4Myleh
<5927>
dari
 
 
Mesir
5Myrumm
<4714>
tidak
1Ma
<518>
akan
 
 
melihat
2wary
<7200>
 
10ta
<853>
tanah
11hmdah
<127>
yang
12rsa
<834>
Kujanjikan dengan sumpah
13ytebsn
<7650>
kepada
 
 
Abraham
14Mhrbal
<85>
Ishak
15qxuyl
<3327>
dan
 
 
Yakub
16bqeylw
<3290>
karena
17yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
18al
<3808>
sungguh-sungguh
19walm
<4390>
mengikuti
20yrxa
<310>
Aku
 
 
12
kecuali
1ytlb
<1115>
Kaleb
2blk
<3612>
anak
3Nb
<1121>
Yefune
4hnpy
<3312>
orang Kenas
5yznqh
<7074>
dan
 
 
Yosua
6eswhyw
<3091>
anak
7Nb
<1121>
Nun
8Nwn
<5126>
karena
9yk
<3588>
keduanya
 
 
sungguh-sungguh
10walm
<4390>
mengikut
11yrxa
<310>
TUHAN
12hwhy
<3068>
13
TUHAN
3hwhy
<3068>
sangat
1rxyw
<2734>
marah
2Pa
<639>
terhadap umat
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
Dia membuat mereka
 
 
mengembara
5Menyw
<5128>
di
 
 
padang gurun
6rbdmb
<4057>
selama
 
 
40
7Myebra
<705>
tahun
8hns
<8141>
sampai
9de
<5704>
semua
11lk
<3605>
generasi
12rwdh
<1755>
yang
13hveh
<6213>
jahat
14erh
<7451>
di
 
 
mata
15ynyeb
<5869>
TUHAN
16hwhy
<3068>
mati
10Mt
<8552>
14
Sekarang
1hnhw
<2009>
kamu
 
 
melakukan
2Mtmq
<6965>
hal yang sama
 
 
seperti
3txt
<8478>
bapamu
4Mkytba
<1>
kumpulan
5twbrt
<8635>
orang
6Mysna
<582>
berdosa
7Myajx
<2400>
yang
 
 
menambah
8twpol
<5595>
lagi
9dwe
<5750>
 
10le
<5921>
murka
12Pa 11Nwrx
<639> <2740>
TUHAN
13hwhy
<3069>
kepada
14la
<413>
umat
 
 
Israel
15larvy
<3478>
15
Jika
1yk
<3588>
kamu
 
 
berhenti
2Nbwst
<7725>
mengikut
3wyrxam
<310>
Tuhan Dia akan
4Poyw
<3254>
kembali
5dwe
<5750>
meninggalkanmu
6wxynhl
<3240>
di
 
 
padang gurun
7rbdmb
<4057>
sehingga kamu akan
 
 
memusnahkan
8Mtxsw
<7843>
seluruh
9lkl
<3605>
bangsa
10Meh
<5971>
ini
11hzh
<2088>
 
12o
<0>
16
Kemudian mereka
 
 
datang
1wsgyw
<5066>
kepada
2wyla
<413>
Musa dan
 
 
berkata
3wrmayw
<559>
Kami akan
 
 
membangun
6hnbn
<1129>
 
8hp
<6311>
kota-kota
9Myrew
<5892>
bagi
 
 
anak-anak
10wnpjl
<2945>
kami dan
 
 
kandang
4trdg
<1448>
bagi
 
 
hewan ternak
7wnnqml 5Nau
<4735> <6629>
kami
 
 
17
Anak-anak
14wnpj
<2945>
kami akan
 
 
tinggal
13bsyw
<3427>
di dalam
 
 
kota-kota
15yreb
<5892>
yang
 
 
berkubu
16rubmh
<4013>
agar terlindung dari
17ynpm
<6440>
penduduk
18ybsy
<3427>
asli
 
 
negeri
19Urah
<776>
ini Namun
 
 
kami
1wnxnaw
<587>
sendiri akan
 
 
menyiapkan
3Mysx
<2363>
senjata
2Ulxn
<2502>
dan berjalan
 
 
di depan
4ynpl
<6440>
umat
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
untuk
7de
<5704>
 
9Ma 8rsa
<518> <834>
membawa
10Mnaybh
<935>
mereka
 
 
ke
11la
<413>
tempatnya
12Mmwqm
<4725>
18
Kami
 
 
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
kembali
2bwsn
<7725>
 
3la
<413>
pulang
4wnytb
<1004>
sampai
5de
<5704>
semua
 
 
umat
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
mendapatkan
6lxnth
<5157>
 
9sya
<376>
milik pusaka
10wtlxn
<5159>
19
Kami
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
mengambil tanah
3lxnn
<5157>
di
4Mta
<854>
seberang
5rbem
<5676>
Sungai Yordan
6Ndryl
<3383>
 
7halhw
<1973>
karena
8yk
<3588>
milik pusaka
10wntlxn
<5159>
kami
 
 
terletak
9hab
<935>
di
11wnyla
<413>
sebelah
12rbem
<5676>
timur
14hxrzm
<4217>
Sungai Yordan
13Ndryh
<3383>
 
15P
<0>
20
Musa
3hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Jika
4Ma
<518>
kamu
 
 
melakukan
5Nwvet
<6213>
demikian
8hzh 7rbdh 6ta
<2088> <1697> <853>
jika
9Ma
<518>
kamu
 
 
bersenjata
10wulxt
<2502>
untuk
 
 
berperang
13hmxlml
<4421>
bagi
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
21
setiap pasukanmu harus
 
 
menyeberangi
1rbew
<5674>
 
5ta 4Uwlx 3lk 2Mkl
<853> <2502> <3605> <0>
Sungai Yordan
6Ndryh
<3383>
di
 
 
hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
sampai
9de
<5704>
Dia
 
 
mengusir
10wsyrwh
<3423>
semua
11ta
<853>
musuh-Nya
12wybya
<341>
dari
 
 
hadapan-Nya
13wynpm
<6440>
22
Setelah
5rxaw
<310>
seluruh
 
 
negeri
2Urah
<776>
itu
 
 
takluk
1hsbknw
<3533>
di hadapan
3ynpl
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
kamu
 
 
dapat
7Mtyyhw
<1961>
pulang kembali
6wbst
<7725>
dan
 
 
bebas dari kewajibanmu
8Myyqn
<5355>
terhadap
 
 
TUHAN
9hwhym
<3068>
dan
 
 
Israel
10larvymw
<3478>
Kemudian
11htyhw
<1961>
tanah
12Urah
<776>
ini
13tazh
<2063>
pun menjadi
14Mkl
<0>
milikmu
15hzxal
<272>
di hadapan
16ynpl
<6440>
TUHAN
17hwhy
<3068>
23
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
melakukannya
4Nk 3Nwvet
<3651> <6213>
kamu akan
5hnh
<2009>
berdosa
6Mtajx
<2398>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
dan kamu akan dihukum karena
8wedw
<3045>
dosamu
9Mktajx
<2403>
itu
12Mkta 11aumt 10rsa
<853> <4672> <834>
24
Bangunlah
1wnb
<1129>
 
2Mkl
<0>
kota-kota
3Myre
<5892>
bagi
 
 
anak-anakmu
4Mkpjl
<2945>
dan
 
 
kandang
5trdgw
<1448>
bagi
 
 
hewan ternakmu
6Mkanul
<6792>
dan
 
 
lakukan
9wvet
<6213>
seperti yang telah kamu
 
 
katakan
8Mkypm 7auyhw
<6310> <3318>
25
Suku
4ynbw
<1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
dan
2ynb 1rmayw
<1121> <559>
Gad
3dg
<1410>
berkata
 
 
kepada
6la
<413>
Musa
7hsm
<4872>
Kami
8rmal
<559>
hambamu
9Kydbe
<5650>
akan
 
 
melakukan
10wvey
<6213>
seperti
 
 
yang
11rsak
<834>
engkau
12ynda
<113>
perintahkan
13hwum
<6680>
26
Anak-anak
1wnpj
<2945>
istri-istri
2wnysn
<802>
dan
 
 
semua
4lkw
<3605>
hewan
5wntmhb
<929>
ternak
3wnnqm
<4735>
kami
 
 
akan
6wyhy
<1961>
tinggal di
7Ms
<8033>
kota-kota
8yreb
<5892>
Gilead
9delgh
<1568>
27
Akan tetapi kami
 
 
hambamu
1Kydbew
<5650>
yang
3lk
<3605>
bersenjata
4Uwlx
<2502>
ini akan
 
 
menyeberang
2wrbey
<5674>
untuk
 
 
berperang
5abu
<6635>
bagi
6ynpl
<6440>
TUHAN
7hwhy
<3068>
seperti
8hmxlml
<4421>
yang
9rsak
<834>
tuan
10ynda
<113>
perintahkan
11rbd
<1696>
28
Kemudian
2Mhl
<0>
Musa
3hsm
<4872>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
mengenai mereka
 
 
kepada
4ta
<853>
Imam
6Nhkh
<3548>
Eleazar
5rzela
<499>
 
7taw
<853>
Yosua
8eswhy
<3091>
anak
9Nb
<1121>
Nun
10Nwn
<5126>
dan semua
11taw
<853>
pemimpin
12ysar
<7218>
suku
14twjmh 13twba
<4294> <1>
 
15ynbl
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
29
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3Mhla
<413>
mereka
 
 
Jika
4Ma
<518>
semua orang
13lk
<3605>
yang
 
 
dapat berperang
14Uwlx
<2502>
dari antara
 
 
suku
6ynb
<1121>
Gad
7dg
<1410>
dan
8ynbw
<1121>
Ruben
9Nbwar
<7205>
telah
 
 
menyeberang
5wrbey
<5674>
 
11ta
<853>
Sungai Yordan
12Ndryh
<3383>
bersama
10Mkta
<854>
kamu untuk
 
 
berperang
15hmxlml
<4421>
di hadapan
16ynpl
<6440>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Dan jika
 
 
negeri
19Urah
<776>
itu telah
 
 
ditaklukkannya
18hsbknw
<3533>
kamu harus
20Mkynpl
<6440>
memberikan
21Mttnw
<5414>
 
23ta 22Mhl
<853> <0>
tanah
24Ura
<776>
Gilead
25delgh
<1568>
menjadi
 
 
milik
26hzxal
<272>
mereka
 
 
30
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
mereka
 
 
tidak
2al
<3808>
menyeberang
3wrbey
<5674>
bersamamu
5Mkta
<854>
dengan
 
 
bersenjata
4Myuwlx
<2502>
mereka akan
 
 
mendapat
6wzxanw
<270>
bagiannya
 
 
di
7Mkktb
<8432>
tanah
8Urab
<776>
Kanaan
9Nenk
<3667>
bersama-sama dengan kamu
 
 
31
Suku
2ynb
<1121>
Gad
3dg
<1410>
dan
4ynbw
<1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
menjawab
1wneyw
<6030>
Kami akan
 
 
melakukan
14hven
<6213>
 
12Kydbe
<5650>
seperti
13Nk
<3651>

7ta 6rmal
<853> <559>
yang
8rsa
<834>
TUHAN
10hwhy
<3068>
perintahkan
9rbd
<1696>
kepada
11la
<413>
kami
 
 
32
Kami
1wnxn
<5168>
akan
 
 
menyeberang
2rben
<5674>
dengan
 
 
senjata
3Myuwlx
<2502>
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
menuju
8wntaw
<854>
tanah
6Ura
<776>
Kanaan
7Nenk
<3667>
tetapi
 
 
bagian
10wntlxn
<5159>
kami adalah
 
 
tanah
9tzxa
<272>
di seberang
11rbem
<5676>
Sungai Yordan
12Ndryl
<3383>
ini
 
 
33
Kemudian
2Mhl
<0>
Musa
3hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
negeri
23Urah
<776>
itu kepada
 
 
suku
4ynbl
<1121>
Gad
5dg
<1410>
suku
6ynblw
<1121>
Ruben
7Nbwar
<7205>
dan
 
 
setengah
8yuxlw
<2677>
suku
9jbs
<7626>
Manasye
10hsnm
<4519>
anak
11Nb
<1121>
Yusuf
12Powy
<3130>
yaitu
13ta
<853>
kerajaan
14tklmm
<4467>
Sihon
15Nxyo
<5511>
 
16Klm
<4428>
orang Amori
17yrmah
<567>
dan
18taw
<853>
kerajaan
19tklmm
<4467>
Og
20gwe
<5747>
raja
21Klm
<4428>
Basan
22Nsbh
<1316>
dan semua
 
 
kota
24hyrel
<5892>
dan
 
 
daerah
25tlbgb
<1367>
 
27Urah 26yre
<776> <5892>
di sekitarnya
28bybo
<5439>
34
Suku
2ynb
<1121>
Gad
3dg
<1410>
membangun
1wnbyw
<1129>
Kota
4ta
<853>
Dibon
5Nbyd
<1769>
 
6taw
<853>
Atarot
7trje
<5852>
 
8taw
<853>
Aroer
9rere
<6177>
35
 
2trje 1taw
<0> <853>
Atarot-Sofan
3Npws
<5855>
 
4taw
<853>
Yaezer
5rzey
<3270>
Yogbeha
6hhbgyw
<3011>
36
 
2tyb 1taw
<0> <853>
Bet-Nimra
3hrmn
<1039>
dan
5tyb 4taw
<0> <853>
Bet-Haran
6Nrh
<1028>
menjadi
 
 
kota-kota
7yre
<5892>
berbenteng
8rubm
<4013>
dan
 
 
kandang-kandang
9trdgw
<1448>
untuk hewan
 
 
ternak
10Nau
<6629>
mereka
 
 
37
Orang
1ynbw
<1121>
Ruben
2Nbwar
<7205>
membangun
3wnb
<1129>
 
4ta
<853>
Hesybon
5Nwbsx
<2809>
 
6taw
<853>
Eleale
7alela
<500>
 
8taw
<853>
Kiryataim
9Mytyrq
<7156>
38
 
1taw
<853>
Nebo
2wbn
<5015>
dan
4leb 3taw
<0> <853>
Baal-Meon
5Nwem
<1186>
yang telah
 
 
diganti
6tbowm
<5437>
namanya
7Ms
<8034>
serta
8taw
<853>
Sibma
9hmbv
<7643>
Mereka juga
 
 
mengganti
10warqyw
<7121>
 
12ta
<853>
nama beberapa
13twms 11tmsb
<8034> <8034>
kota
14Myreh
<5892>
yang
15rsa
<834>
mereka
 
 
bangun kembali
16wnb
<1129>
39
Kelompok
1wklyw
<1980>
keluarga
2ynb
<1121>
Makhir
3rykm
<4353>
anak
4Nb
<1121>
Manasye
5hsnm
<4519>
pergi ke
 
 
Gilead
6hdelg
<1568>
Mereka
 
 
mengalahkan
7hdklyw
<3920>
 
9ta
<853>
orang Amori
10yrmah
<567>
dan
 
 
menguasai
8srwyw
<3423>
tempat
11rsa
<834>
itu
12hb
<0>
40
Musa
2hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
Gilead
4delgh
<1568>
kepada keluarga
 
 
Makhir
5rykml
<4353>
anak
6Nb
<1121>
Manasye
7hsnm
<4519>
untuk
 
 
tinggal
8bsyw
<3427>
di sana
9hb
<0>
41
Kemudian
 
 
Yair
1ryayw
<2971>
anak
2Nb
<1121>
Manasye
3hsnm
<4519>
 
4Klh
<1980>
mengalahkan
5dklyw
<3920>
 
6ta
<853>
desa-desanya
7Mhytwx
<2333>
dan
 
 
mengganti
8arqyw
<7121>
nama menjadi
10twx 9Nhta
<0> <853>
Hawot-Yair
11ryay
<2334>
42
Nobah
1xbnw
<5025>
 
2Klh
<1980>
merebut
3dklyw
<3920>
 
4ta
<853>
Kenat
5tnq
<7079>
dan
6taw
<853>
desa-desa
7hytnb
<1323>
sekitarnya
 
 
Dia
8arqyw
<7121>
memberikan nama tempat itu
9hl
<0>
Nobah
10xbn
<5025>
sesuai
 
 
namanya
11wmsb
<8034>
sendiri
12P
<0>