Prev Chapter Numbers 34 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Perintahkan
1wu
<6680>
dan
 
 
katakan
5trmaw
<559>
kepada
6Mhla
<413>
 
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
 
7yk
<3588>
Kamu
8Mta
<859>
akan
 
 
memasuki
9Myab
<935>
 
10la
<413>
tanah
11Urah
<776>
Kanaan
12Nenk
<3667>
negeri
14Urah
<776>
itulah
13taz
<2063>
yang
15rsa
<834>
menjadi
16lpt
<5307>
 
17Mkl
<0>
kepunyaanmu
19Ura 18hlxnb
<776> <5159>
Kanaan
20Nenk
<3667>
dengan
 
 
batas-batasnya
21hytlbgl
<1367>
3
Di
2Mkl
<0>
sebelah
3tap
<6285>
selatanmu
4bgn
<5045>
ada
1hyhw
<1961>
padang gurun
5rbdmm
<4057>
Sin
6Nu
<6790>
dan
8ydy 7le
<3027> <5921>
Edom
9Mwda
<123>
sedang
11Mkl
<0>
batas
12lwbg
<1366>
selatanmu
13bgn
<5045>
dimulai
10hyhw
<1961>
dari
 
 
ujung
14huqm
<7097>
Laut
15My
<3220>
Asin
16xlmh
<4417>
ke
 
 
timur
17hmdq
<6924>
4
Dari
3lwbgh 2Mkl
<1366> <0>
selatan
4bgnm
<5045>
menuju
1bonw
<5437>
 
5hleml
<0>
pendakian Akrabim
6Mybrqe
<4610>
dan
 
 
terus ke
7rbew
<5674>
Sin
8hnu
<6790>
dan
9*wyhw {hyhw}
<1961>
berakhir
10wytauwt
<8444>
di
 
 
selatan
11bgnm
<5045>
 
12sdql
<0>
Kadesh-Barnea
13enrb
<6947>
terus ke
14auyw
<3318>
 
15rux
<0>
Hazar-Adar
16rda
<2692>
dan
 
 
melewati
17rbew
<5674>
Azmon
18hnmue
<6111>
5
Dari
2lwbgh 1bonw
<1366> <5437>
Azmon
3Nwmuem
<6111>
terus ke
 
 
sungai
4hlxn
<5158>
Mesir
5Myrum
<4714>
dan
6wyhw
<1961>
berakhir
7wytauwt
<8444>
di
 
 
laut
8hmyh
<3220>
6
Batas
1lwbgw
<1366>
sebelah
 
 
barat
2My
<3220>
ialah pantai
4Mkl 3hyhw
<0> <1961>
Laut
5Myh
<3220>
Besar
6lwdgh
<1419>
itu
8hz
<2088>
 
10Mkl 9hyhy
<0> <1961>
batas
11lwbg 7lwbgw
<1366> <1366>
baratmu
12My
<3220>
7

3Mkl 2hyhy 1hzw
<0> <1961> <2088>
Batasmu
4lwbg
<1366>
sebelah
 
 
utara
5Nwpu
<6828>
kamu
 
 
tarik batas
9watt
<8376>
mulai
 
 
dari
6Nm
<4480>
Laut
7Myh
<3220>
Besar
8ldgh
<1419>
ke
 
 
Gunung
12rhh
<2022>
 
10Mkl
<0>
Hor
11rh
<2023>
8
Dari
 
 
Gunung
2rhh
<2022>
Hor
1rhm
<2023>
kamu
 
 
tarik garis
3watt
<8376>
ke
4abl
<935>
Hamat
5tmx
<2574>
lalu
6wyhw
<1961>
ke
7tauwt
<8444>
 
8lbgh
<1366>
Zedad
9hddu
<6657>
9
 
1auyw
<3318>
Batas
2lbgh
<1366>
itu terus ke
 
 
Zifron
3hnrpz
<2202>
dan
4wyhw
<1961>
berakhir
5wytauwt
<8444>
di
6rux
<0>
Hazar-Enan
7Nnye
<2704>
itulah
8hz
<2088>
 
10Mkl 9hyhy
<0> <1961>
perbatasan
11lwbg
<1366>
sebelah
 
 
utara
12Nwpu
<6828>
10
Kamu harus
 
 
membuat
1Mtywathw
<184>
 
2Mkl
<0>
batas
3lwbgl
<1366>
di
 
 
timur
4hmdq
<6924>
mulai dari
5ruxm
<0>
Hazar-Enan
6Nnye
<2704>
sampai ke
 
 
Sefam
7hmps
<8221>
11
Dari
2lbgh
<1366>
Sefam
3Mpsm
<8221>
turun ke
1dryw
<3381>
Ribla
4hlbrh
<7247>
di sebelah
 
 
timur
5Mdqm
<6924>
Ain
6Nyel
<5871>
Batas
8lwbgh
<1366>
itu
 
 
turun
7dryw
<3381>
terus sampai
9hxmw
<4229>
di
10le
<5921>
tebing
11Ptk
<3802>
Danau
12My
<3220>
Kineret
13trnk
<3672>
di sebelah
 
 
timur
14hmdq
<6924>
12
Lalu
 
 
batas
2lwbgh
<1366>
itu
 
 
turun
1dryw
<3381>
ke
 
 
Sungai Yordan
3hndryh
<3383>
dan
4wyhw
<1961>
berakhir
5wytauwt
<8444>
di
 
 
Laut
6My
<3220>
Asin
7xlmh
<4417>
Itulah
8taz
<2063>
perbatasan
12hytlbgl
<1367>
sekeliling
13bybo
<5439>
 
10Mkl 9hyht
<0> <1961>
negerimu
11Urah
<776>
13
Musa
2hsm
<4872>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
ini kepada
3ta
<853>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
 
6rmal
<559>
Itulah
7taz
<2063>
negeri
8Urah
<776>
yang
9rsa
<834>
akan kamu
 
 
miliki
10wlxntt
<5157>
dengan
11hta
<853>
membuang undi
12lrwgb
<1486>
untuk membagi negeri itu di antara
16ttl
<5414>
9
17testl
<8672>
suku
18twjmh
<4294>
dan
 
 
setengah
19yuxw
<2677>
suku
20hjmh
<4294>
Manasye seperti
 
 
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
perintahkan
14hwu
<6680>
14
Suku
3hjm
<4294>
 
4ynb
<1121>
Ruben
5ynbwarh
<7206>
dan
9ynb 8hjmw 7Mtba 6tybl
<1121> <4294> <1> <1004>
Gad
10ydgh
<1410>
sudah
1yk
<3588>
mendapatkan
2wxql
<3947>
tanah mereka menurut
 
 
keluarganya
12Mtba 11tybl
<1> <1004>
dan
 
 
setengah
13yuxw
<2677>
suku
14hjm
<4294>
Manasye
15hsnm
<4519>
juga telah
 
 
menerimanya
16wxql
<3947>
 
17Mtlxn
<5159>
15
Dua
1yns
<8147>
setengah
3yuxw
<2677>
suku
2twjmh
<4294>
itu telah
4hjmh
<4294>
memperoleh
5wxql
<3947>
bagiannya
6Mtlxn
<5159>
di dekat
 
 
Yerikho
9wxry
<3405>
sebelah
7rbem
<5676>
timur
11hxrzm 10hmdq
<4217> <6924>
Sungai Yordan
8Ndryl
<3383>
 
12P
<0>
16
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
17
Inilah
1hla
<428>
 
2twms
<8034>
orang-orang
3Mysnah
<376>
yang
4rsa
<834>
akan
 
 
membagi
5wlxny
<5157>
 
7ta 6Mkl
<853> <0>
negeri
8Urah
<776>
itu padamu
 
 
Imam
10Nhkh
<3548>
Eleazar
9rzela
<499>
Yosua
11eswhyw
<3091>
anak
12Nb
<1121>
Nun
13Nwn
<5126>
18
Kamu harus
 
 
mengambil
6wxqt
<3947>
 
1ayvnw
<5387>
seorang
2dxa
<259>
pemimpin
3ayvn
<5387>
dari
 
 
setiap
4dxa
<259>
suku
5hjmm
<4294>
untuk
 
 
membagi
7lxnl
<5157> ==>
 
8ta
<853>
tanah
9Urah
<776>
pusaka
7lxnl
<== <5157>
19
Inilah
1hlaw
<428>
nama
2twms
<8034>
orang-orang
3Mysnah
<582>
yang ditunjuk dari

suku
4hjml
<4294>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
Kaleb
6blk
<3612>
anak
7Nb
<1121>
Yefune
8hnpy
<3312>
20
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Simeon
3Nwems
<8095>
Samuel
4lawms
<8050>
anak
5Nb
<1121>
Amihud
6dwhyme
<5989>
21
dari
 
 
suku
1hjml
<4294>
Benyamin
2Nmynb
<1144>
Elidad
3ddyla
<449>
anak
4Nb
<1121>
Kislon
5Nwlok
<3692>
22
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Dan
3Nd
<1835>
 
4ayvn
<5387>
Buki
5yqb
<1231>
anak
6Nb
<1121>
Yogli
7ylgy
<3020>
23
dari
 
 
keturunan
1ynbl
<1121>
Yusuf
2Powy
<3130>
suku
3hjml
<4294>
 
4ynb
<1121>
Manasye
5hsnm
<4519>
pemimpin
6ayvn
<5387>
bernama
 
 
Haniel
7laynx
<2592>
anak
8Nb
<1121>
Efod
9dpa
<641>
24
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Efraim
3Myrpa
<669>
 
4ayvn
<5387>
Kemuel
5lawmq
<7055>
anak
6Nb
<1121>
Siftan
7Njps
<8204>
25
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Zebulon
3Nlwbz
<2074>
 
4ayvn
<5387>
Elisafan
5Npuyla
<469>
anak
6Nb
<1121>
Parnah
7Knrp
<6535>
26
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Isakhar
3rsvy
<3485>
 
4ayvn
<5387>
Paltiel
5layjlp
<6409>
anak
6Nb
<1121>
Azan
7Nze
<5821>
27
dari
 
 
suku
1hjmlw
<4294>
 
2ynb
<1121>
Asyer
3rsa
<836>
 
4ayvn
<5387>
Ahihud
5dwhyxa
<282>
anak
6Nb
<1121>
Selomi
7ymls
<8015>
28
dari
 
 
suku
2ynb 1hjmlw
<1121> <4294>
Naftali
3yltpn
<5321>
 
4ayvn
<5387>
Pedael
5lahdp
<6300>
anak
6Nb
<1121>
Amihud
7dwhyme
<5989>
29
Itulah
1hla
<428>
orang-orang
 
 
yang
2rsa
<834>
TUHAN
4hwhy
<3068>
perintahkan
3hwu
<6680>
untuk membagi tanah
 
 
pusaka
5lxnl
<5157>
 
6ta
<853>
orang
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
di
 
 
tanah
9Urab
<776>
Kanaan
10Nenk
<3667>
 
11P
<0>