Prev Chapter Acts 12 Next Chapter
1
Pada
1kat
<2596>
 
2ekeinon 3de 4ton
<1565> <1161> <3588>
masa
5kairon
<2540>
itu
8o
<3588>
Raja
9basileuv
<935>
Herodes
7hrwdhv
<2264>
mengangkat
6epebalen
<1911>
 
10tav
<3588>
tangannya
11ceirav
<5495>
atas
 
 
beberapa
13tinav
<5100>
orang
14twn
<3588>
dari
15apo
<575>
 
16thv
<3588>
jemaat
17ekklhsiav
<1577>
untuk
 
 
menganiaya
12kakwsai
<2559>
mereka
 
 
2
Ia
 
 
membunuh
1aneilen
<337>
 
2de
<1161>
Yakobus
3iakwbon
<2385>
 
4ton
<3588>
saudara
5adelfon
<80>
Yohanes
6iwannou
<2491>
dengan
 
 
pedang
7macairh
<3162>
3
Ketika Herodes
 
 
melihat
1idwn
<1492>
 
2de
<1161>
bahwa
3oti
<3754>
tindakannya itu menyenangkan hati
4areston
<701>
 
5estin 6toiv
<1510> <3588>
orang-orang Yahudi
7ioudaioiv
<2453>
ia
 
 
melanjutkannya dengan
8proseyeto
<4369>
menangkap
9sullabein
<4815>
Petrus
11petron
<4074>
juga
10kai
<2532>
Hal itu terjadi selama
12hsan 13de
<1510> <1161>
Hari Raya
14hmerai
<2250>
 
15twn
<3588>
Roti Tidak Beragi
16azumwn
<106>
4
 
1on
<3739>
Setelah
2kai
<2532>
ia
 
 
menangkap
3piasav
<4084>
Petrus ia
 
 
memasukkannya
4eyeto
<5087>
ke dalam
5eiv
<1519>
penjara
6fulakhn
<5438>
dan
 
 
menyerahkannya
7paradouv
<3860>
kepada
 
 
empat
8tessarsin
<5064>
pasukan
9tetradioiv
<5069>
prajurit
10stratiwtwn
<4757>
untuk
 
 
mengawasinya
11fulassein
<5442>
serta
12auton
<846>
bermaksud
13boulomenov
<1014>
setelah
14meta
<3326>
 
15to
<3588>
Paskah
16pasca
<3957>
membawanya
17anagagein
<321>
ke
18auton
<846>
hadapan
19tw
<3588>
orang banyak
20law
<2992>
5
 
1o 2men
<3588> <3303>
Maka
3oun
<3767>
Petrus
4petrov
<4074>
ditahan
5ethreito
<5083>
di dalam
6en
<1722>
 
7th
<3588>
penjara
8fulakh
<5438>
tetapi
10de
<1161>
doa
9proseuch
<4335>
bagi Petrus
11hn
<1510>
terus-menerus dipanjatkan
12ektenwv
<1619>
kepada
17prov
<4314>
 
18ton
<3588>
Allah
19yeon
<2316>
 
13ginomenh
<1096>
oleh
14upo
<5259>
 
15thv
<3588>
jemaat
16ekklhsiav
<1577>
 
20peri 21autou
<4012> <846>
6
Pada suatu
8th
<3588>
malam
9nukti
<3571>
ketika
1ote
<3753>
 
6o
<3588>
Herodes
7hrwdhv
<2264>
 
2de
<1161>
akan
3hmellen
<3195>
membawa
4prosagagein
<4317>
Petrus
5auton
<846>
ke luar
10ekeinh 11hn 12o
<1565> <1510> <3588>
Petrus
13petrov
<4074>
sedang
 
 
tidur
14koimwmenov
<2837>
di antara
15metaxu
<3342>
dua
16duo
<1417>
orang
 
 
prajurit
17stratiwtwn
<4757>
diikat
18dedemenov
<1210>
dengan
 
 
dua
20dusin
<1417>
rantai
19alusesin
<254>
dan
22te
<5037>
para
 
 
penjaga
21fulakev
<5441>
di depan
23pro
<4253>
 
24thv
<3588>
pintu
25yurav
<2374>
sedang
 
 
mengawasi
26ethroun
<5083>
 
27thn
<3588>
penjara
28fulakhn
<5438>
7
Dan
1kai
<2532>
lihat
2idou
<2400>
seorang
 
 
malaikat
3aggelov
<32>
Tuhan
4kuriou
<2962>
berdiri di dekat
5epesth
<2186>
Petrus
 
 
dan
6kai
<2532>
cahaya
7fwv
<5457>
bersinar
8elamqen
<2989>
di
9en
<1722>
 
10tw
<3588>
sel penjara
11oikhmati
<3612>
itu
 
 
lalu
13de
<1161>
malaikat itu

menepuk
12pataxav
<3960>
 
14thn
<3588>
rusuk
15pleuran
<4125>
 
16tou
<3588>
Petrus
17petrou
<4074>
dan
 
 
membangunkannya
18hgeiren
<1453>
dengan
19auton
<846>
berkata
20legwn
<3004>
 
22en
<1722>
Cepat
23tacei
<5034>
bangun
21anasta
<450>
Dan
24kai
<2532>
 
26autou 27ai
<846> <3588>
rantai-rantai
28aluseiv
<254>
itu
 
 
jatuh terlepas
25exepesan
<1601>
dari
29ek
<1537>
kedua
30twn
<3588>
tangannya
31ceirwn
<5495>
8
Lalu
2de
<1161>
 
3o
<3588>
malaikat
4aggelov
<32>
itu
 
 
berkata
1eipen
<2036>
kepadanya
5prov
<4314>
 
6auton
<846>
Ikatlah pinggangmu
7zwsai
<2224>
dan
8kai
<2532>
pakailah
9upodhsai
<5265>
 
10ta
<3588>
sandalmu
11sandalia
<4547>
Dan
14de
<1161>
ia
12sou
<4675>
melakukan
13epoihsen
<4160>
demikian
15outwv
<3779>
Kemudian
16kai
<2532>
ia
 
 
berkata
17legei
<3004>
kepadanya
18autw
<846>
Kenakanlah
19peribalou
<4016>
 
20to
<3588>
jubahmu
21imation
<2440>
 
22sou
<4675>
dan
23kai
<2532>
ikut
24akolouyei
<190>
aku
25moi
<3427>
9
Lalu
1kai
<2532>
Petrus
 
 
keluar
2exelywn
<1831>
dan
 
 
mengikuti
3hkolouyei
<190>
malaikat itu Ia
4kai
<2532>
tidak
5ouk
<3756>
tahu
6hdei
<1492>
bahwa
7oti
<3754>
apa
 
 
yang
10to
<3588>
sedang
9estin
<1510>
terjadi
11ginomenon
<1096>
melalui
12dia
<1223>
 
13tou
<3588>
malaikat
14aggelou
<32>
itu
 
 
nyata
8alhyev
<227>
tetapi
16de
<1161>
mengira
15edokei
<1380>
bahwa ia sedang
 
 
melihat
18blepein
<991>
suatu
 
 
penglihatan
17orama
<3705>
10
Ketika mereka telah
 
 
melewati
1dielyontev
<1330>
penjaga
4fulakhn
<5438>
 
2de
<1161>
pertama
3prwthn
<4413>
dan
5kai
<2532>
kedua
6deuteran
<1208>
mereka
 
 
sampai
7hlyan
<2064>
di
8epi
<1909>
 
9thn
<3588>
pintu gerbang
10pulhn
<4439>
 
11thn
<3588>
besi
12sidhran
<4603>
yang
13thn
<3588>
menuju
14ferousan
<5342>
ke
15eiv
<1519>
 
16thn
<3588>
kota
17polin
<4172>
Pintu gerbang itu
 
 
terbuka
20hnoigh
<455>
 
18htiv
<3748>
dengan sendirinya
19automath
<844>
bagi
 
 
mereka
21autoiv
<846>
lalu
22kai
<2532>
mereka
 
 
keluar
23exelyontev
<1831>
dan
 
 
berjalan
24prohlyon
<4281>
sampai di
 
 
sebuah
26mian
<1520>
lorong
25rumhn
<4505>
dan
27kai
<2532>
tiba-tiba
28euyewv
<2112>
 
30o
<3588>
malaikat
31aggelov
<32>
itu
 
 
meninggalkan
29apesth
<868>
 
32ap
<575>
Petrus
33autou
<846>
11
Ketika
1kai
<2532>
Petrus
3petrov
<4074>
sadar
 
 
dengan
4en
<1722>
apa
 
 
yang
2o
<3588>
terjadi
6genomenov
<1096>
atas
 
 
dirinya
5eautw
<1438>
ia
 
 
berkata
7eipen
<2036>
Sekarang
8nun
<3568>
aku
 
 
benar-benar
10alhywv
<230>
tahu
9oida
<1492>
bahwa
11oti
<3754>
 
13o
<3588>
Tuhan
14kuriov
<2962>
mengutus
12exapesteilen
<1821>
 
15ton
<3588>
malaikat-Nya
16aggelon 17autou
<32> <846>
dan
18kai
<2532>
menyelamatkan
19exeilato
<1807>
aku
20me
<3165>
dari
21ek
<1537>
tangan
22ceirov
<5495>
Herodes
23hrwdou
<2264>
dan
24kai
<2532>
dari
 
 
semua
25pashv
<3956>
hal
 
 
yang
26thv
<3588>
diharapkan
27prosdokiav
<4329>
oleh
28tou
<3588>
orang-orang
29laou
<2992>
 
30twn
<3588>
Yahudi
31ioudaiwn
<2453>
12
Setelah Petrus
 
 
menyadarinya
1sunidwn
<4894>
ia
2te
<5037>
pergi
3hlyen
<2064>
ke
4epi
<1909>
 
5thn
<3588>
rumah
6oikian
<3614>
 
7thv
<3588>
Maria
8mariav
<3137>
ibu
10mhtrov
<3384>
Yohanes
11iwannou
<2491>
yang
9thv
<3588>
juga
12tou
<3588>
disebut
13epikaloumenou
<1941>
Markus
14markou
<3138>
di mana
15ou
<3757>
 
16hsan
<1510>
banyak
17ikanoi
<2425>
orang sedang
 
 
berkumpul bersama
18sunhyroismenoi
<4867>
dan
19kai
<2532>
berdoa
20proseucomenoi
<4336>
13
Ketika
2de
<1161>
Petrus
 
 
mengetuk
1krousantov
<2925>
 
3autou 4thn
<846> <3588>
pintu
5yuran
<2374>
 
6tou
<3588>
gerbang
7pulwnov
<4440>
seorang pelayan perempuan
9paidiskh
<3814>
bernama
11onomati
<3686>
Rode
12rodh
<4498>
datang
8proshlyen
<4334>
untuk
 
 
membukakannya
10upakousai
<5219>
14
Setelah ia
1kai
<2532>
mengenali
2epignousa
<1921>
 
3thn
<3588>
suara
4fwnhn
<5456>
 
5tou
<3588>
Petrus
6petrou
<4074>
karena
7apo
<575>
sangat
8thv
<3588>
bersukacita
9carav
<5479>
ia
 
 
tidak
10ouk
<3756>
membukakan
11hnoixen
<455>
 
12ton
<3588>
pintu
13pulwna
<4440>
tetapi
 
 
berlari ke dalam
14eisdramousa
<1532>
dan
15de
<1161>
memberitahukan
16aphggeilen
<518>
bahwa
18ton
<3588>
Petrus
19petron
<4074>
sedang
 
 
berdiri
17estanai
<2476>
di depan
20pro
<4253>
 
21tou
<3588>
pintu gerbang
22pulwnov
<4440>
15
Mereka
4authn
<846>
berkata
5eipan
<3004>
 
1oi 2de
<3588> <1161>
kepada
3prov
<4314>
Rode Kamu
 
 
tidak waras
6mainh
<3105>
Akan
7h
<3588>
tetapi
8de
<1161>
Rode
 
 
terus mengatakan
9diiscurizeto
<1340>
bahwa memang
 
 
demikian
10outwv
<3779>
dan mereka tetap
11ecein 12oi 13de
<2192> <3588> <1161>
berkata
14elegon
<3004>
Itu
 
 
adalah
17estin
<1510>
 
15o
<3588>
malaikatnya
16aggelov
<32>
 
18autou
<846>
16
 
1o
<3588>
Akan tetapi
2de
<1161>
Petrus
3petrov
<4074>
terus-menerus
4epemenen
<1961>
mengetuk
5krouwn
<2925>
dan ketika mereka
 
 
membuka
6anoixantev
<455>
pintu
 
 
lalu
7de
<1161>
melihat
8eidan
<3708>
Petrus
9auton
<846>
mereka
10kai
<2532>
terkejut
11exesthsan
<1839>
17
Namun
2de
<1161>
setelah Petrus memberi
 
 
isyarat
1kataseisav
<2678>
dengan
3autoiv 4th
<846> <3588>
tangannya
5ceiri
<5495>
agar mereka
 
 
tenang
6sigan
<4601>
ia
 
 
menjelaskan
7dihghsato
<1334>
kepada mereka
8autoiv
<846>
bagaimana
9pwv
<4459>
 
10o
<3588>
Tuhan
11kuriov
<2962>
telah
12auton
<846>
membawanya ke luar
13exhgagen
<1806>
 
14ek 15thv
<1537> <3588>
penjara
16fulakhv
<5438>
Dan
18te
<5037>
ia
 
 
berkata
17eipen
<2036>
Sampaikan
19apaggeilate
<518>
hal ini
24tauta
<5023>
kepada
 
 
Yakobus
20iakwbw
<2385>
dan
21kai
<2532>
kepada
22toiv
<3588>
saudara-saudara seiman
23adelfoiv
<80>
Lalu
25kai
<2532>
ia
 
 
berangkat
26exelywn
<1831>
dan
 
 
pergi
27eporeuyh
<4198>
ke
28eiv
<1519>
tempat
30topon
<5117>
yang
 
 
lain
29eteron
<2087>
18
Ketika
2de
<1161>
siang hari
3hmerav
<2250>
tiba
1genomenhv
<1096>
terjadilah
4hn
<1510>
kekacauan
5taracov
<5017>
yang
 
 
tidak
6ouk
<3756>
kecil
7oligov
<3641>
di antara
8en
<1722>
 
9toiv
<3588>
para prajurit
10stratiwtaiv
<4757>
tentang
 
 
apa
11ti
<5101>
 
12ara
<687>
yang
13o
<3588>
telah
 
 
terjadi
15egeneto
<1096>
kepada
 
 
Petrus
14petrov
<4074>
19
Ketika
 
 
Herodes
1hrwdhv
<2264>
 
2de
<1161>
mencari
3epizhthsav
<1934>
Petrus
4auton
<846>
dan
5kai
<2532>
tidak
6mh
<3361>
menemukannya
7eurwn
<2147>
ia
 
 
memeriksa
8anakrinav
<350>
 
9touv
<3588>
para penjaga
10fulakav
<5441>
dan
 
 
memberi perintah
11ekeleusen
<2753>
supaya mereka dibunuh
12apacyhnai
<520>
Lalu
13kai
<2532>
Herodes
 
 
turun
14katelywn
<2718>
dari
15apo
<575>
 
16thv
<3588>
Yudea
17ioudaiav
<2449>
ke
18eiv
<1519>
Kaisarea
19kaisareian
<2542>
dan
 
 
tinggal
20dietriben
<1304>
di sana
 
 
20
Saat itu Herodes
1hn 2de
<1510> <1161>
sangat marah
3yumomacwn
<2371>
terhadap
 
 
orang-orang Tirus
4turioiv
<5183>
dan
5kai
<2532>
Sidon
6sidwnioiv
<4606>
lalu
8de
<1161>
dengan sepakat
7omoyumadon
<3661>
mereka
11auton
<846>
datang
9parhsan
<3918>
menghadap
10prov
<4314>
Herodes
 
 
dan
12kai
<2532>
setelah
 
 
membujuk
13peisantev
<3982>
Blastus
14blaston
<986>
 
15ton 16epi 17tou
<3588> <1909> <3588>
pengurus rumah tangga
18koitwnov
<2846>
 
19tou
<3588>
raja
20basilewv
<935>
mereka
 
 
memohon
21htounto
<154>
untuk
 
 
perdamaian
22eirhnhn
<1515>
karena
23dia
<1223>
wilayah
 
 
mereka
26autwn
<846>
 
24to
<3588>
mendapat pasokan makanan
25trefesyai
<5142>
dari
29apo
<575>
 
27thn
<3588>
wilayah
28cwran
<5561>
Herodes
30thv 31basilikhv
<3588> <937>
21
Pada
2de
<1161>
hari
3hmera
<2250>
yang
4[o]
<3588>
telah mereka
 
 
tentukan
1takth
<5002>
Herodes
5hrwdhv
<2264>
mengenakan
6endusamenov
<1746>
pakaian
7esyhta
<2066>
kerajaan
8basilikhn
<937>
duduk
9kayisav
<2523>
di
10epi
<1909>
 
11tou
<3588>
takhta pengadilan
12bhmatov
<968>
dan
 
 
menyampaikan pidato
13edhmhgorei
<1215>
kepada
14prov
<4314>
mereka
15autouv
<846>
22
 
1o 2de
<3588> <1161>
Rakyat
3dhmov
<1218>
terus
 
 
berteriak
4epefwnei
<2019>
Ini adalah
 
 
suara
6fwnh
<5456>
allah
5yeou
<2316>
 
7kai
<2532>
bukan
8ouk
<3756>
manusia
9anyrwpou
<444>
23
Seketika itu
1paracrhma
<3916>
juga
2de
<1161>
seorang
4auton
<846>
malaikat
5aggelov
<32>
Tuhan
6kuriou
<2962>
menamparnya
3epataxen
<3960>
karena
7any
<473>
ia
8wn
<3739>
tidak
9ouk
<3756>
memberikan
10edwken
<1325>
 
11thn
<3588>
kemuliaan
12doxan
<1391>
kepada
13tw
<3588>
Allah
14yew
<2316>
dan
15kai
<2532>
ia
 
 
dimakan cacing-cacing
16genomenov 17skwlhkobrwtov
<1096> <4662>
lalu mati
18exequxen
<1634>
24
 
1o
<3588>
Akan tetapi
2de
<1161>
firman
3logov
<3056>
 
4tou
<3588>
Tuhan
5kuriou
<2962>
semakin bertumbuh
6huxanen
<837>
dan
7kai
<2532>
berlipat ganda
8eplhyuneto
<4129>
25
Lalu
2de
<1161>
Barnabas
1barnabav
<921>
dan
3kai
<2532>
Saulus
4saulov
<4569>
kembali
5upestreqan
<5290>
dari
6eiv
<1519>
Yerusalem
7ierousalhm
<2419>
setelah mereka
 
 
menyelesaikan
8plhrwsantev
<4137>
 
9thn
<3588>
pelayanan
10diakonian
<1248>
mereka sambil
 
 
mengajak
11sumparalabontev
<4838>
serta
 
 
Yohanes
12iwannhn
<2491>
yang
13ton
<3588>
juga
 
 
disebut
14epiklhyenta
<1941>
Markus
15markon
<3138>