Prev Chapter Deuteronomy 31 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menyampaikan
3rbdyw
<1696>
 
4ta
<853>
kata-kata
5Myrbdh
<1697>
ini
6hlah
<428>
kepada
7la
<413>
semua
8lk
<3605>
orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka Aku sekarang
 
 
berumur
3Nb
<1121>
120
5Myrvew 4ham
<6242> <3967>
tahun
6hns
<8141>
Aku
7ykna
<595>
 
8Mwyh
<3117>
tidak
9al
<3808>
sanggup
10lkwa
<3201>
lagi
11dwe
<5750>
untuk
 
 
datang
13awblw
<935>
dan
 
 
pergi
12taul
<3318>
TUHAN
14hwhyw
<3068>
telah
 
 
berfirman
15rma
<559>
kepadaku
16yla
<413>
Kamu
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menyeberangi
18rbet
<5674>
 
19ta
<853>
Sungai Yordan
20Ndryh
<3383>
 
21hzh
<2088>
3
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allahmu
2Kyhla
<430>
yang
3awh
<1931>
akan memimpinmu untuk
 
 
menyeberanginya
4rbe
<5674>
 
5Kynpl
<6440>
Dia
6awh
<1931>
akan
 
 
membinasakan
7dymsy
<8045>
 
8ta
<853>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
yang
10hlah
<428>
ada di
 
 
depanmu
11Kynplm
<6440>
dan kamu akan
 
 
mengusir
12Mtsryw
<3423>
mereka
 
 
Yosua
13eswhy
<3091>
orang
 
 
yang
14awh
<1931>
akan memimpinmu untuk
 
 
menyeberanginya
15rbe
<5674>
seperti
16Kynpl
<6440>
yang
17rsak
<834>
telah
 
 
difirmankan
18rbd
<1696>
TUHAN
19hwhy
<3068>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
melakukan
1hvew
<6213>
terhadap
 
 
mereka
3Mhl
<0>
seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
pernah Dia
 
 
lakukan
5hve
<6213>
kepada
 
 
Sihon
6Nwxyol
<5511>
dan
 
 
Og
7gwelw
<5747>
raja
8yklm
<4428>
Amori
9yrmah
<567>
dan terhadap
 
 
negerinya
10Muralw
<776>
ketika
11rsa
<834>
Dia
 
 
memusnahkannya
12dymsh
<8045>
 
13Mta
<853>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
menyerahkan
1Mntnw
<5414>
mereka di
 
 
hadapanmu
3Mkynpl
<6440>
dan kamu harus
 
 
lakukan
4Mtyvew
<6213>
sesuai dengan
6lkk 5Mhl
<3605> <0>
perintah
7hwumh
<4687>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
kuperintahkan
9ytywu
<6680>
kepadamu
10Mkta
<853>
6
Kuatkan
1wqzx
<2388>
dan
 
 
teguhkanlah hatimu
2wumaw
<553>
jangan
3la
<408>
takut
4waryt
<3372>
atau
5law
<408>
gemetar
6wuret
<6206>
kepada
7Mhynpm
<6440>
mereka
 
 
karena
8yk
<3588>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Kyhla
<430>
 
11awh
<1931>
bersamamu
13Kme 12Klhh
<5973> <1980>
Dia
 
 
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
membiarkanmu
15Kpry
<7503>
atau
16alw
<3808>
meninggalkanmu
17Kbzey
<5800>
 
18P
<0>
7
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
Yosua
3eswhyl
<3091>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
kepadanya
5wyla
<413>
di depan
 
 
mata
6ynyel
<5869>
seluruh
7lk
<3605>
umat
 
 
Israel
8larvy
<3478>
Kuatkan
9qzx
<2388>
dan
 
 
teguhkan hatimu
10Umaw
<553>
sebab
11yk
<3588>
kamu
12hta
<859>
akan
 
 
pergi
13awbt
<935>
bersama dengan
14ta
<854>
umat
15Meh
<5971>
ini
16hzh
<2088>
memasuki
17la
<413>
negeri
18Urah
<776>
yang
19rsa
<834>
TUHAN
21hwhy
<3068>
janjikan
20ebsn
<7650>
untuk
 
 
memberikannya
23ttl
<5414>
kepada
 
 
nenek moyang
22Mtbal
<1>
mereka Dan
24Mhl
<0>
kamu
25htaw
<859>
akan
 
 
memberikannya
26hnlyxnt
<5157> ==>
kepada mereka sebagai
 
 
tanah pusaka
26hnlyxnt
<== <5157>
 
27Mtwa
<853>
8
TUHAN
1hwhyw
<3068>
sendiri
2awh
<1931>
yang akan
 
 
memimpinmu
4Kynpl 3Klhh
<6440> <1980>
Dia
5awh
<1931>
akan
6hyhy
<1961>
menyertaimu
7Kme
<5973>
Dia
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
membiarkanmu
9Kpry
<7503>
atau
10alw
<3808>
meninggalkanmu
11Kbzey
<5800>
Janganlah
12al
<3808>
takut
13aryt
<3372>
dan
14alw
<3808>
tawar hati
15txt
<2865>
9
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menuliskan
1btkyw
<3789>
 
3ta
<853>
Taurat
4hrwth
<8451>
ini
5tazh
<2063>
dan
 
 
memberikannya
6hntyw
<5414>
kepada
7la
<413>
para
 
 
imam
8Mynhkh
<3548>
anak-anak
9ynb
<1121>
Lewi
10ywl
<3878>
yang
 
 
mengangkat
11Myavnh
<5375>
 
12ta
<853>
Tabut
13Nwra
<727>
Perjanjian
14tyrb
<1285>
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
 
 
kepada
16law
<413>
semua
17lk
<3605>
tua-tua
18ynqz
<2205>
Israel
19larvy
<3478>
10
Musa
2hsm
<4872>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada
3Mtwa
<853>
mereka
 
 
katanya
4rmal
<559>
Pada
 
 
akhir
5Uqm
<7093>
setiap
 
 
tujuh
6ebs
<7651>
tahun
7Myns
<8141>
pada
8demb
<4150>
tahun
9tns
<8141>
pembebasan utang
10hjmsh
<8059>
yaitu pada
 
 
Hari Raya
11gxb
<2282>
Pondok Daun
12twkoh
<5521>
11
Semua
2lk
<3605>
orang
 
 
Israel
3larvy
<3478>
harus
 
 
datang
1awbb
<935>
 
5ta 4twarl
<853> <7200>
menemui
6ynp
<6440>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allahmu
8Kyhla
<430>
di
 
 
tempat
9Mwqmb
<4725>
yang
10rsa
<834>
akan Dia
 
 
pilih
11rxby
<977>
Bacakanlah
12arqt
<7121>
 
13ta
<853>
Taurat
14hrwth
<8451>
ini
15tazh
<2063>
di hadapan
16dgn
<5048>
seluruh
17lk
<3605>
umat
 
 
Israel
18larvy
<3478>
supaya mereka
 
 
mendengarnya
19Mhynzab
<241>
12
Kumpulkan
1lhqh
<6950>
semua
2ta
<853>
umat
3Meh
<5971>
laki-laki
4Mysnah
<376>
perempuan
5Mysnhw
<802>
anak-anak
6Pjhw
<2945>
dan
 
 
orang asing
7Krgw
<1616>
yang
8rsa
<834>
tinggal di
 
 
kotamu
9Kyresb
<8179>
Dengan
 
 
demikian
10Neml
<4616>
mereka akan
 
 
mendengar
11wemsy
<8085>
dan
12Nemlw
<4616>
belajar
13wdmly
<3925>
takut
14waryw
<3372>
akan
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
serta
 
 
melakukan
19twvel
<6213>
dengan setia
18wrmsw
<8104>
 
20ta
<853>
seluruh
21lk
<3605>
perkataan
22yrbd
<1697>
Taurat
23hrwth
<8451>
ini
24tazh
<2063>
13
Dengan demikian
 
 
anak-anak
1Mhynbw
<1121>
mereka
 
 
yang
2rsa
<834>
tidak
3al
<3808>
mengetahui
4wedy
<3045>
ajaran itu akan
 
 
mendengarkannya
5wemsy
<8085>
dan
 
 
belajar
6wdmlw
<3925>
takut
7haryl
<3372>
akan
8ta
<853>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allahmu
10Mkyhla
<430>
 
11lk
<3605>
selama
12Mymyh
<3117>
 
13rsa
<834>
kamu
14Mta
<859>
hidup
15Myyx
<2416>
di
16le
<5921>
negeri
17hmdah
<127>
setelah
18rsa
<834>
kamu
19Mta
<859>
menyeberangi
20Myrbe
<5674>
 
21ta
<853>
Sungai Yordan
22Ndryh
<3383>
untuk
23hms
<8033>
kamu
 
 
miliki
24htsrl
<3423>
 
25P
<0>
14
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Sekarang
5Nh
<2005>
saatnya
7Kymy
<3117>
telah
 
 
dekat
6wbrq
<7126>
bagimu untuk
 
 
mati
8twml
<4191>
Panggillah
9arq
<7121>
 
10ta
<853>
Yosua
11eswhy
<3091>
dan
 
 
datanglah
12wbuythw
<3320>
ke
 
 
tenda
13lhab
<168>
pertemuan
14dewm
<4150>
Aku akan
 
 
memberikan perintah
15wnwuaw
<6680>
kepadanya Lalu
16Klyw
<1980>
Musa
17hsm
<4872>
dan
 
 
Yosua
18eswhyw
<3091>
berdiri
19wbuytyw
<3320>
di dalam
 
 
tenda
20lhab
<168>
pertemuan
21dewm
<4150>
15
TUHAN
2hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri di
 
 
tenda
3lhab
<168>
itu dalam
 
 
tiang
4dwmeb
<5982>
awan
5Nne
<6051>
Tiang
7dwme
<5982>
awan
8Nneh
<6051>
itu
 
 
berdiri
6dmeyw
<5975>
di
9le
<5921>
pintu
10xtp
<6607>
tenda
11lhah
<168>
 
12o
<0>
16
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Sesungguhnya
5Knh
<2009>
kamu akan
 
 
terbaring
6bks
<7901>
bersama
7Me
<5973>
dengan
 
 
nenek moyangmu
8Kytba
<1>
Umat
10Meh
<5971>
ini
11hzh
<2088>
akan
 
 
bangkit
9Mqw
<6965>
dan
 
 
berzina
12hnzw
<2181>
dengan
13yrxa
<310>
ilah-ilah
14yhla
<430>
lain
15rkn
<5236>
yang ada
20hms 19ab
<8033> <935>
di
21wbrqb
<7130>
negeri
16Urah
<776>
 
17rsa
<834>
itu
18awh
<1931>
Mereka akan
 
 
meninggalkan-Ku
22ynbzew
<5800>
dan
 
 
mengingkari
23rphw
<6565>
 
24ta
<853>
perjanjian
25ytyrb
<1285>
yang
26rsa
<834>
telah Aku
 
 
buat
27ytrk
<3772>
dengan
 
 
mereka
28wta
<854>
17
Pada
3wb
<0>
saat
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
murka-Ku
2ypa
<639>
akan
 
 
menyala-nyala
1hrxw
<2734>
kepada mereka Aku akan membiarkan mereka dan
6Mytbzew
<5800>
menyembunyikan
7ytrtohw
<5641>
wajah-Ku
8ynp
<6440>
dari
 
 
mereka
9Mhm
<1992>
sehingga
10hyhw
<1961>
mereka akan
 
 
dimakan
11lkal
<398>
habis dan akan
 
 
mendapatkan
12whaumw
<4672>
malapetaka
13twer
<7451>
dan mengalami
 
 
banyak
14twbr
<7227>
kesusahan
15twruw
<6869>
Kemudian mereka akan
 
 
berkata
16rmaw
<559>
Apakah hal-hal yang
25ynwaum 24ybrqb
<4672> <7130>
buruk
26twerh
<7451>
terjadi
18awhh 17Mwyb
<1931> <3117>
pada
19alh
<3808>
kita
20le
<5921>
karena
21yk
<3588>
Allah
23yhla
<430>
tidak
22Nya
<369>
bersama kita
27hlah
<428>
18
Namun
 
 
Aku
1yknaw
<595>
akan
 
 
tetap menyembunyikan
3rytoa 2rtoh
<5641> <5640>
wajah-Ku
4ynp
<6440>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
karena
7le
<5921>
segala
8lk
<3605>
kejahatan
9herh
<7451>
yang
10rsa
<834>
mereka
 
 
lakukan
11hve
<6213>
dengan
12yk
<3588>
berpaling
13hnp
<6437>
kepada
14la
<413>
ilah-ilah
15Myhla
<430>
lain
16Myrxa
<312>
19
Sekarang
1htew
<6258>
tuliskanlah
2wbtk
<3789>
 
4ta 3Mkl
<853> <0>
nyanyian
5hrysh
<7892>
ini
6tazh
<2063>
bagimu dan
 
 
ajarkan
7hdmlw
<3925>
kepada
8ta
<853>
anak-anak
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
Taruhlah
11hmyv
<7760>
ini dalam
 
 
mulutnya
12Mhypb
<6310>
sehingga
13Neml
<4616>
 
15yl 14hyht
<0> <1961>
nyanyian
16hrysh
<7892>
ini
17tazh
<2063>
akan menjadi
 
 
saksi-Ku
18del
<5707>
bagi
 
 
anak-anak
19ynbb
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
20
Karena
1yk
<3588>
ketika Aku
 
 
membawa
2wnayba
<935>
mereka
 
 
ke
3la
<413>
tanah
4hmdah
<127>
yang
5rsa
<834>
melimpah
8tbz
<2100>
akan
 
 
susu
9blx
<2461>
dan
 
 
madunya
10sbdw
<1706>
yang telah
 
 
Kujanjikan dengan sumpah
6ytebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangnya
7wytbal
<1>
Mereka akan
 
 
makan
11lkaw
<398>
dan
 
 
kenyang
12ebvw
<7646>
serta
 
 
menjadi makmur
13Nsdw
<1878>
Kemudian mereka
 
 
berpaling
14hnpw
<6437>
kepada
15la
<413>
ilah-ilah
16Myhla
<430>
lain
17Myrxa
<312>
dan
 
 
beribadah
18Mwdbew
<5647>
kepadanya sehingga
 
 
menghina-Ku
19ynwuanw
<5006>
dan
 
 
mengingkari
20rphw
<6565>
 
21ta
<853>
perjanjian-Ku
22ytyrb
<1285>
21
Kemudian
 
 
terjadilah
1hyhw
<1961>
banyak
6twbr
<7227>
 
4wta
<853>
malapetaka
5twer
<7451>
dan
 
 
kesusahan
7twruw
<6869>
yang
2yk
<3588>
menimpa
3Naumt
<4672>
mereka maka
 
 
nyanyian
9hrysh
<7892>
ini
10tazh
<2063>
akan
 
 
menjadi
8htnew
<6030>
 
11wynpl
<6440>
saksi
12del
<5707>
bagi mereka
 
 
sebab
13yk
<3588>
nyanyian ini

tidak
14al
<3808>
akan
 
 
hilang
15xkst
<7911>
dari
 
 
mulut
16ypm
<6310>
keturunan
17werz
<2233>
mereka
 
 
Sebab
18yk
<3588>
Aku
 
 
mengetahui
19ytedy
<3045>
 
20ta
<853>
pikiran
21wruy
<3336>
mereka
 
 
yang
22rsa
<834>
sedang
23awh
<1931>
mereka
 
 
rencanakan
24hve
<6213>
hari ini
25Mwyh
<3117>
sebelum
26Mrjb
<2962>
Aku
 
 
membawanya
27wnayba
<935>
ke dalam
28la
<413>
negeri
29Urah
<776>
yang
30rsa
<834>
telah
 
 
Kujanjikan dengan sumpah
31ytebsn
<7650>
22
Jadi pada hari yang sama
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menuliskan
1btkyw
<3789>
 
3ta
<853>
nyanyian
4hrysh
<7892>
itu
5tazh
<2063>
 
6Mwyb
<3117>
dan
7awhh
<1931>
mengajarkannya
8hdmlyw
<3925>
kepada
9ta
<853>
anak-anak
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
23
Kemudian Tuhan
 
 
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada
2ta
<853>
Yosua
3eswhy
<3091>
anak
4Nb
<1121>
Nun
5Nwn
<5126>
dan
 
 
berfirman
6rmayw
<559>
Kuatkanlah
7qzx
<2388>
dan
 
 
teguhkanlah hatimu
8Umaw
<553>
 
9yk
<3588>
Kamu
10hta
<859>
akan memimpin
12ta 11aybt
<853> <935>
orang
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
memasuki
15la
<413>
negeri
16Urah
<776>
yang
17rsa
<834>
Kujanjikan
18ytebsn
<7650>
kepada
 
 
mereka
19Mhl
<0>
dan
 
 
Aku
20yknaw
<595>
akan
21hyha
<1961>
menyertaimu
22Kme
<5973>
24
Hal ini
 
 
terjadi
1yhyw
<1961>
ketika
 
 
Musa
3hsm
<4872>
selesai
2twlkk
<3615>
menulis
4btkl
<3789>
 
5ta
<853>
perkataan
6yrbd
<1697>
Taurat
7hrwth
<8451>
ini
8tazh
<2063>
ke
9le
<5921>
dalam sebuah
 
 
buku
10rpo
<5612>
dengan lengkap
 
 
sampai
11de
<5704>
selesai
12Mmt
<8552>
25
Musa
2hsm
<4872>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada
3ta
<853>
orang Lewi
4Mywlh
<3881>
yang mengusung
5yavn
<5375>
Tabut
6Nwra
<727>
Perjanjian
7tyrb
<1285>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dengan
 
 
berkata
9rmal
<559>
26
Ambillah
1xql
<3947>
 
2ta
<853>
Kitab
3rpo
<5612>
Taurat
4hrwth
<8451>
ini
5hzh
<2088>
dan
 
 
letakkanlah
6Mtmvw
<7760>
di
7wta
<853>
samping
8dum
<6654>
Tabut
9Nwra
<727>
Perjanjian
10tyrb
<1285>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
Kitab itu akan
 
 
menjadi
13hyhw
<1961>
 
15Kb 14Ms
<0> <8033>
saksi
16del
<5707>
bagimu
 
 
27
Sebab
1yk
<3588>
aku
2ykna
<595>
tahu
3ytedy
<3045>
 
4ta
<853>
pemberontakanmu
5Kyrm
<4805>
dan
6taw
<853>
kedegilanmu
8hsqh 7Kpre
<7186> <6203>
Sesungguhnya
9Nh
<2005>
selama aku
 
 
masih
10yndweb
<5750>
hidup
11yx
<2416>
denganmu
12Mkme
<5973>
sampai hari ini
13Mwyh
<3117>
kamu
 
 
sudah
15Mtyh
<1961>
memberontak
14Myrmm
<4784>
terhadap
16Me
<5973>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Lebih lagi
18Paw
<637>
bagaimana
 
 
nanti
20yrxa
<310>
ketika
19yk
<3588>
aku sudah
 
 
mati
21ytwm
<4194>
28
Kumpulkanlah
1wlyhqh
<6950>
para
4lk 3ta 2yla
<3605> <853> <413>
tua-tua
5ynqz
<2205>
dan para
 
 
pemimpin
7Mkyrjsw
<7860>
suku
6Mkyjbs
<7626>
dari sukumu dan para petugasmu Aku akan
 
 
mengatakan
8hrbdaw
<1696>
 
10ta
<853>
perkataan
11Myrbdh
<1697>
ini
12hlah
<428>
ke
 
 
telinga
9Mhynzab
<241>
mereka dan
 
 
memanggil
13hdyeaw
<5749>
 
15ta 14Mb
<853> <0>
langit
16Mymsh
<8064>
dan
17taw
<853>
bumi
18Urah
<776>
agar menjadi saksi terhadap mereka
 
 
29
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
tahu
2ytedy
<3045>
bahwa
 
 
setelah
3yrxa
<310>
aku
 
 
mati
4ytwm
<4194>
kamu akan
5yk
<3588>
berperilaku sangat busuk
7Nwtxst 6txsh
<7843> <7843>
dan
 
 
menyimpang
8Mtrow
<5493>
dari
9Nm
<4480>
jalan
10Krdh
<1870>
yang
11rsa
<834>
telah aku
 
 
perintahkan
12ytywu
<6680>
kepadamu dan
15Mkta
<853>
kejahatan
16herh
<7451>
akan
13Mkta
<853>
menimpamu
14tarqw
<7122>
di
 
 
kemudian
17tyrxab
<319>
hari
18Mymyh
<3117>
Kamu akan
19yk
<3588>
melakukan
20wvet
<6213>
hal yang
21ta
<853>
jahat
22erh
<7451>
di
 
 
mata
23ynyeb
<5869>
TUHAN
24hwhy
<3068>
membuat-Nya marah
25woyekhl
<3707>
karena
 
 
pekerjaan
26hvemb
<4639>
tanganmu
27Mkydy
<3027>
30
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menyampaikan
1rbdyw
<1696>
nyanyian
9hrysh
<7892>
ini
10tazh
<2063>
kepada
 
 
telinga
3ynzab
<241>
semua
4lk
<3605>
orang
5lhq
<6951>
Israel
6larvy
<3478>
sampai
11de
<5704>
 
7ta
<853>
kata-kata
8yrbd
<1697>
yang
 
 
terakhir
12Mmt
<8552>
 
13P
<0>