Prev Chapter Judges 2 Next Chapter
1
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
pergi
1leyw
<5927>
dari
4Nm
<4480>
Gilgal
5lglgh
<1537>
ke
6la
<413>
Bokhim
7Mykbh
<1066>
dan
 
 
berfirman
8rmayw P
<559>
Aku telah menuntun kamu
 
 
keluar
9hlea
<5927>
dari
10Mkta
<853>
Mesir
11Myrumm
<4714>
dan
 
 
membawamu
12aybaw
<935>
 
13Mkta
<853>
ke
14la
<413>
negeri
15Urah
<776>
yang
16rsa
<834>
Kujanjikan dengan
 
 
bersumpah
17ytebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
18Mkytbal
<1>
Dan Aku telah
 
 
berfirman
19rmaw
<559>
Aku
 
 
tidak
20al
<3808>
akan
 
 
membatalkan
21rpa
<6565>
perjanjian-Ku
22ytyrb
<1285>
dengan
23Mkta
<854>
kamu untuk
 
 
selama-lamanya
24Mlwel
<5769>
2
Kamu
1Mtaw
<859>
pun
 
 
jangan
2al
<3808>
mengikat
3wtrkt
<3772>
perjanjian
4tyrb
<1285>
dengan
 
 
penduduk
5ybswyl
<3427>
negeri
6Urah
<776>
ini
7tazh
<2063>
kamu harus
 
 
merobohkan
9Nwutt
<5422>
mazbah-mazbah
8Mhytwxbzm
<4196>
mereka Akan tetapi kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
taat
12ylqb 11Mtems
<6963> <8085>
kepada-Ku
 
 
Apa
13hm
<4100>
yang telah kamu
14taz
<2063>
lakukan
15Mtyve
<6213>
3
Karena itu Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
berfirman
2ytrma
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
mengusir
4srga
<1644>
mereka dari
5Mtwa
<853>
hadapanmu
6Mkynpm
<6440>
dan
9Mydul 8Mkl 7wyhw
<6654> <0> <1961>
ilah-ilah
10Mhyhlaw
<430>
mereka akan
 
 
menjadi
11wyhy
<1961>
 
12Mkl
<0>
jerat
13sqwml
<4170>
bagimu
 
 
4
Setelah
1yhyw
<1961>
malaikat
3Kalm
<4397>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengatakan
2rbdk
<1696>
 
5ta
<853>
firman
6Myrbdh
<1697>
itu
7hlah
<428>
kepada
8la
<413>
seluruh
9lk
<3605>
orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
bangsa
13Meh
<5971>
itu
 
 
menangis
12wavyw
<5375>
dengan
14ta
<853>
suara
15Mlwq
<6963>
keras
16wkbyw
<1058>
5
Mereka
 
 
menamai
2Ms 1warqyw
<8034> <7121>
tempat
3Mwqmh
<4725>
itu
4awhh
<1931>
Bokhim
5Mykb
<1066>
dan mereka
 
 
mempersembahkan
6wxbzyw
<2076>
korban kepada
7Ms
<8033>
TUHAN
8hwhyl
<3068>
di sana
9P
<0>
6
Setelah
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
membiarkan
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
pergi
5wklyw
<1980>
orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
pun pergi
 
 
masing-masing
8sya
<376>
ke
 
 
milik pusakanya
9wtlxnl
<5159>
untuk
 
 
mewarisi
10tsrl
<3423>
 
11ta
<853>
negeri
12Urah
<776>
itu
 
 
7
Bangsa
2Meh
<5971>
itu
 
 
melayani
1wdbeyw
<5647>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
di
 
 
sepanjang
5lk
<3605>
zaman
6ymy
<3117>
Yosua
7eswhy
<3091>
dan di
 
 
sepanjang
8lkw
<3605>
zaman
9ymy
<3117>
para
 
 
tua-tua
10Mynqzh
<2205>
yang
11rsa
<834>
hidup
 
 
lebih lama
12wkyrah
<748>
 
13Mymy
<3117>
sesudah
14yrxa
<310>
Yosua
15ewswhy
<3091>
yang
16rsa
<834>
melihat
17war
<7200>
 
18ta
<853>
semua
19lk
<3605>
perbuatan
20hvem
<4639>
TUHAN
21hwhy
<3068>
yang
 
 
besar
22lwdgh
<1419>
yang
23rsa
<834>
dilakukan-Nya
24hve
<6213>
bagi bangsa
 
 
Israel
25larvyl
<3478>
8
Yosua
2eswhy
<3091>
anak
3Nb
<1121>
Nun
4Nwn
<5126>
hamba
5dbe
<5650>
TUHAN
6hwhy
<3068>
itu
 
 
mati
1tmyw
<4191>
pada
 
 
usia
7Nb
<1121>
110
9rvew 8ham
<6235> <3967>
tahun
10Myns
<8141>
9
Mereka
 
 
menguburkannya
1wrbqyw
<6912>
di
2wtwa
<853>
daerah
3lwbgb
<1366>
milik pusakanya
4wtlxn
<5159>
di
5tnmtb
<0>
Timnat-Heres
6orx
<8556>
di
 
 
Pegunungan
7rhb
<2022>
Efraim
8Myrpa
<669>
di sebelah
 
 
utara
9Nwpum
<6828>
Gunung
10rhl
<2022>
Gaas
11seg
<1608>
10
Namun setelah
1Mgw
<1571>
seluruh
2lk
<3605>
keturunan
3rwdh
<1755>
itu
4awhh
<1931>
dikumpulkan
5wpoan
<622>
kepada
6la
<413>
nenek moyangnya
7wytwba
<1>
bangkitlah
8Mqyw
<6965>
generasi
9rwd
<1755>
yang
 
 
lain
10rxa
<312>
sesudah
11Mhyrxa
<310>
mereka
 
 
yang
12rsa
<834>
tidak
13al
<3808>
mengenal
14wedy
<3045>
 
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
ataupun
18ta 17Mgw
<853> <1571>
perbuatan-Nya
19hvemh
<4639>
bagi orang
21hve 20rsa
<6213> <834>
Israel
22larvyl
<3478>
 
23o
<0>
11
Orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
melakukan
1wveyw
<6213>
apa yang
4ta
<853>
jahat
5erh
<7451>
di
 
 
mata
6ynyeb
<5869>
TUHAN
7hwhy
<3068>
dan
 
 
melayani
8wdbeyw
<5647>
 
9ta
<853>
Baal
10Mylebh
<1168>
12
Mereka
 
 
meninggalkan
1wbzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
nenek moyang
5Mtwba
<1>
mereka yang
 
 
membawa
6ayuwmh
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
6ayuwmh
<== <3318>
dari
7Mtwa
<853>
tanah
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
lalu
 
 
mengikuti
11yrxa 10wklyw
<310> <1980>
ilah-ilah
12Myhla
<430>
lain
13Myrxa
<312>
yaitu
 
 
ilah-ilah
14yhlam
<430>
dari
 
 
bangsa-bangsa
15Mymeh
<5971>
yang
16rsa
<834>
ada
 
 
di sekeliling
17Mhytwbybo
<5439>
mereka Mereka
 
 
sujud menyembahnya
18wwxtsyw
<7812>
sehingga
19Mhl
<0>
kemarahan
20woekyw
<3707> ==>
 
21ta
<853>
TUHAN
22hwhy
<3068>
bangkit
20woekyw
<== <3707>
13
Mereka
 
 
meninggalkan
1wbzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan
 
 
melayani
4wdbeyw
<5647>
Baal
5lebl
<1168>
dan
 
 
Asytoret
6twrtselw
<6252>
14
Lalu
 
 
kemarahan
2Pa
<639>
TUHAN
3hwhy
<3068>
bangkit
1rxyw
<2734>
terhadap orang
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
Dia
 
 
menyerahkan
5Mntyw
<5414>
mereka ke
 
 
tangan
6dyb
<3027>
para
 
 
perampok
8wosyw 7Myos
<8155> <8154>
dan
9Mtwa
<853>
menjual
10Mrkmyw
<4376>
mereka ke
 
 
tangan
11dyb
<3027>
musuh-musuh
12Mhybywa
<341>
di
 
 
sekelilingnya
13bybom
<5439>
sehingga mereka
 
 
tidak
14alw
<3808>
sanggup
15wlky
<3201>
lagi
16dwe
<5750>
bertahan
17dmel
<5975>
di
 
 
hadapan
18ynpl
<6440>
musuh-musuhnya
19Mhybywa
<341>
15
Setiap
1lkb
<3605>
kali mereka
2rsa
<834>
maju
3wauy
<3318>
tangan
4dy
<3027>
TUHAN
5hwhy
<3068>
melawan mereka dan
 
 
mendatangkan
6htyh
<1961>
 
7Mb
<0>
malapetaka
8herl
<7451>
sesuai dengan
 
 
yang
9rsak
<834>
telah
10rbd
<1696>
TUHAN
11hwhy
<3068>
peringatkan dan
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
 
12rsakw
<834>
janjikan
13ebsn
<7650>
kepada mereka sampai mereka
17Mhl
<0>
sangat
18dam
<3966>
 
15Mhl
<0>
tertekan
16ruyw
<3334>
16
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
membangkitkan
1Mqyw
<6965>
hakim-hakim
3Myjps
<8199>
yang
 
 
menyelamatkan
4Mweyswyw
<3467>
mereka dari
 
 
tangan
5dym
<3027>
perampok-perampok
6Mhyos
<8154>
17
Akan tetapi mereka
 
 
tidak
4al
<3808>
mau menghiraukan para
2la 1Mgw
<413> <1571>
hakim
3Mhyjps
<8199>
itu
5wems
<8085>
sebab
6yk
<3588>
mereka
7wnz
<2181>
berbuat menyimpang dengan
 
 
mengikuti
8yrxa
<310>
ilah
9Myhla
<430>
lain
10Myrxa
<312>
dan sujud
 
 
menyembah
11wwxtsyw
<7812>
kepadanya
12Mhl
<0>
Mereka dengan
13wro
<5493>
segera
14rhm
<4118>
berbelok
 
 
dari
15Nm
<4480>
jalan
16Krdh
<1870>
yang
17rsa
<834>
dilalui
18wklh
<1980>
oleh
 
 
nenek moyang
19Mtwba
<1>
mereka yang
 
 
menuruti
20emsl
<8085>
perintah
21twum
<4687>
TUHAN
22hwhy
<3068>
Mereka
 
 
tidak
23al
<3808>
melakukan
24wve
<6213>
yang
 
 
benar
25Nk
<3651>
18
Apabila
1ykw
<3588>
TUHAN
3hwhy
<3068>
membangkitkan
2Myqh
<6965>
seorang
4Mhl
<0>
hakim
5Myjps
<8199>
bagi mereka
6hyhw
<1961>
TUHAN
7hwhy
<3068>
menyertai
8Me
<5973>
hakim
9jpsh
<8199>
itu dan
 
 
menyelamatkan
10Meyswhw
<3467>
mereka dari
 
 
tangan
11dym
<3027>
musuh
12Mhybya
<341>
selama
14ymy 13lk
<3117> <3605>
hakim
15jpwsh
<8199>
itu hidup
 
 
Sesungguhnya
16yk
<3588>
TUHAN
18hwhy
<3068>
berbelas kasih
17Mxny
<5162>
mendengar
 
 
rintihan
19Mtqanm
<5009>
mereka
 
 
terhadap
20ynpm
<6440>
orang-orang yang
 
 
menindas
21Mhyuxl
<3905>
dan
 
 
mendesak
22Mhyqxdw
<1766>
mereka
 
 
19
Akan tetapi
 
 
ketika
1hyhw
<1961>
hakim
3jpwsh
<8199>
itu
 
 
mati
2twmb
<4191>
mereka
 
 
berbalik
4wbsy
<7725>
berbuat lebih jahat
5wtyxshw
<7843>
dari
 
 
nenek moyang
6Mtwbam
<1>
mereka dengan
 
 
berjalan
7tkll
<1980>
mengikuti
8yrxa
<310>
ilah
9Myhla
<430>
lain
10Myrxa
<312>
melayani
11Mdbel
<5647>
mereka dan
 
 
sujud menyembah
12twxtshlw
<7812>
kepadanya Mereka
13Mhl
<0>
tidak
14al
<3808>
berhenti
15wlyph
<5307>
dari
 
 
perbuatan
16Mhyllemm
<4611>
dan
 
 
tingkah lakunya
17Mkrdmw
<1870>
yang
 
 
keras kepala
18hsqh
<7186>
itu
 
 
20
Kemarahan
2Pa
<639>
TUHAN
3hwhy
<3068>
bangkit
1rxyw
<2734>
terhadap orang
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
dan Dia
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Karena
6Ney
<3282>
bangsa
9ywgh
<1471>
ini
10hzh
<2088>
 
7rsa
<834>
melanggar
8wrbe
<5674>
 
11ta
<853>
perjanjian
12ytyrb
<1285>
yang
13rsa
<834>
Kuperintahkan
14ytywu
<6680>
kepada
15ta
<853>
nenek moyang
16Mtwba
<1>
mereka dengan
 
 
tidak
17alw
<3808>
mendengarkan
18wems
<8085>
firman-Ku
19ylwql
<6963>
21
maka
1Mg
<1571>
Aku
2yna
<589>
pun
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
4Pyowa
<3254>
mengusir
5syrwhl
<3423>
lagi
 
 
seorang
6sya
<376>
pun dari
 
 
hadapan
7Mhynpm
<6440>
mereka
8Nm
<4480>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
yang
10rsa
<834>
ditinggalkan
11bze
<5800>
Yosua
12eswhy
<3091>
pada saat dia
 
 
mati
13tmyw
<4191>
22
Supaya
1Neml
<4616>
melalui bangsa-bangsa itu Aku
 
 
menguji
2twon
<5254>
orang
4ta 3Mb
<853> <0>
Israel
5larvy
<3478>
apakah mereka akan
 
 
mengikuti
6Myrmsh
<8104>
 
8ta 7Mh
<853> <1992>
jalan
9Krd
<1870>
TUHAN
10hwhy
<3068>
berjalan
11tkll
<1980>
di jalan itu
12Mb
<0>
seperti
13rsak
<834>
yang
14wrms
<8104>
dilakukan
 
 
nenek moyang
15Mtwba
<1>
mereka
 
 
atau
16Ma
<518>
tidak
17al
<3808>
23
Karena itu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
membiarkan
1xnyw
<3240>
 
3ta
<853>
bangsa-bangsa
4Mywgh
<1471>
itu
5hlah
<428>
menetap dan
 
 
tidak
6ytlbl
<1115>
segera
8rhm
<4118>
mengusir
7Msyrwh
<3423>
mereka Dia
 
 
tidak
9alw
<3808>
menyerahkan
10Mntn
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tangan
11dyb
<3027>
Yosua
12eswhy
<3091>
 
13P
<0>