Prev Chapter Judges 3 Next Chapter
1
Inilah
1hlaw
<428>
bangsa-bangsa
2Mywgh
<1471>
yang
3rsa
<834>
dibiarkan
4xynh
<3240>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tinggal untuk
 
 
menguji
6twonl
<5254>
orang
8ta 7Mb
<853> <0>
Israel
9larvy
<3478>
yaitu
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
orang Israel
 
 
yang
12rsa
<834>
tidak
13al
<3808>
berpengalaman
14wedy
<3045>
mengenai
16lk 15ta
<3605> <853>
perang
17twmxlm
<4421>
Kanaan
18Nenk
<3667>
2
Maksudnya
 
 
semata-mata
3ted
<1847>
 
1qr
<7535>
supaya
2Neml
<4616>
generasi
4twrd
<1755>
orang
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
dilatih
7Mdmll
<3925>
berperang
8hmxlm
<4421>
yaitu mereka
9qr
<7535>
yang
10rsa
<834>
tidak
12al
<3808>
mengalami
13Mwedy
<3045>
perang
 
 
sebelumnya
11Mynpl
<6440>
3
Inilah bangsa-bangsa itu
 
 
kelima
1tsmx
<2568>
raja
2ynro
<5633>
kota orang
 
 
Filistin
3Mytslp
<6430>
semua
4lkw
<3605>
orang Kanaan
5ynenkh
<3669>
orang Sidon
6yndyuhw
<6722>
dan
 
 
orang Hewi
7ywxhw
<2340>
yang
 
 
tinggal
8bsy
<3427>
di
 
 
Pegunungan
9rh
<2022>
Lebanon
10Nwnblh
<3844>
mulai dari
 
 
Gunung
11rhm
<2022>
 
12leb
<0>
Baal-Hermon
13Nwmrx
<1179>
sampai
14de
<5704>
masuk
15awbl
<935>
ke
 
 
Hamat
16tmx
<2574>
4
Mereka tinggal di sana untuk
1wyhyw
<1961>
menguji
2twonl
<5254>
orang
4ta 3Mb
<853> <0>
Israel
5larvy
<3478>
untuk
 
 
mengetahui
6tedl
<3045>
apakah mereka
 
 
mendengarkan
7wemsyh
<8085>
 
8ta
<853>
perintah
9twum
<4687>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
11rsa
<834>
diberikan
12hwu
<6680>
kepada
13ta
<853>
nenek moyang
14Mtwba
<1>
mereka melalui
 
 
perantaraan
15dyb
<3027>
Musa
16hsm
<4872>
5
Orang
1ynbw
<1121>
Israel
2larvy
<3478>
tinggal
3wbsy
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
4brqb
<7130>
orang-orang Kanaan
5ynenkh
<3669>
orang Het
6ytxh
<2850>
orang Amori
7yrmahw
<567>
orang Feris
8yzrphw
<6522>
orang Hewi
9ywxhw
<2340>
dan
 
 
orang Yebus
10yowbyhw
<2983>
6
Mereka
 
 
mengambil
1wxqyw
<3947>
 
2ta
<853>
anak-anak perempuan
3Mhytwnb
<1323>
orang-orang itu untuk menjadi
4Mhl
<1992>
istri
5Mysnl
<802>
mereka dan
 
 
memberikan
8wntn
<5414>
 
6taw
<853>
anak-anak perempuannya
7Mhytwnb
<1323>
kepada
 
 
anak-anak lelaki
9Mhynbl
<1121>
orang-orang itu dan
 
 
melayani
10wdbeyw
<5647>
 
11ta
<853>
ilah-ilah
12Mhyhla
<430>
mereka
13P
<0>
7
Orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
melakukan
1wveyw
<6213>
perkara yang
4ta
<853>
jahat
5erh
<7451>
di
 
 
mata
6ynyeb
<5869>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Mereka
 
 
lupa
8wxksyw
<7911>
terhadap
9ta
<853>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11Mhyhla
<430>
mereka dan
 
 
melayani
12wdbeyw
<5647>
 
13ta
<853>
Baal
14Mylebh
<1168>
dan para
15taw
<853>
Asyera
16twrsah
<842>
8
Lalu
 
 
murka
2Pa 1rxyw
<639> <2734>
TUHAN
3hwhy
<3068>
bangkit terhadap orang
 
 
Israel
4larvyb
<3478>
sehingga Dia
 
 
menjual
5Mrkmyw
<4376>
mereka ke dalam
 
 
tangan
6dyb
<3027>
 
7Nswk
<0>
Kusyan-Risyataim
8Mytesr
<3573>
Raja
9Klm
<4428>
 
10Mra
<0>
Aram-Mesopotamia
11Myrhn
<763>
dan
 
 
orang
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
takluk
12wdbeyw
<5647>
di bawah kuasa
16Nswk 15ta
<0> <853>
Kusyan-Risyataim
17Mytesr
<3573>
selama
 
 
8
18hnms
<8083>
tahun
19Myns
<8141>
9
Lalu
 
 
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
berseru
1wqezyw
<2199>
kepada
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
maka
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
membangkitkan
6Mqyw
<6965>
penyelamat
11Meyswyw 8eyswm
<3467> <3467>
bagi
 
 
orang
9ynbl
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
yaitu
12ta
<853>
Otniel
13laynte
<6274>
anak
14Nb
<1121>
Kenas
15znq
<7073>
sekaligus
 
 
adik
16yxa
<251>
bungsu
18Njqh
<6996>
Kaleb
17blk
<3612>
yang menyelamatkan mereka
19wnmm
<4480>
10
Roh
3xwr
<7307>
TUHAN
4hwhy
<3068>
turun
1yhtw
<1961>
ke atasnya
2wyle
<5921>
sehingga dia
 
 
menjadi hakim
5jpsyw
<8199>
atas orang
6ta
<853>
Israel
7larvy
<3478>
Dia
 
 
maju
8auyw
<3318>
berperang
9hmxlml
<4421>
dan
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
menyerahkan
12wdyb 10Ntyw
<3027> <5414>
 
14Nswk 13ta
<0> <853>
Kusyan-Risyataim
15Mytesr
<3573>
raja
16Klm
<4428>
Aram
17Mra
<758>
ke dalam
 
 
tangannya
19wdy
<3027>
supaya dia
 
 
menang
18zetw
<5810>
atas
20le
<5921>
 
21Nswk
<0>
Kusyan-Risyataim
22Mytesr
<3573>
11
Negeri
2Urah
<776>
itu
 
 
aman
1jqstw
<8252>
selama
 
 
40
3Myebra
<705>
tahun
4hns
<8141>
lalu
 
 
Otniel
6laynte
<6274>
anak
7Nb
<1121>
Kenas
8znq
<7073>
mati
5tmyw
<4191>
 
9P
<0>
12
Selanjutnya
1wpoyw
<3254>
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
melakukan
4twvel
<6213>
yang
 
 
jahat
5erh
<7451>
di
 
 
mata
6ynyeb
<5869>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Lalu
8qzxyw
<2388>
TUHAN
9hwhy
<3068>
memberi kuasa terhadap
10ta
<853>
Eglon
11Nwlge
<5700>
raja
12Klm
<4428>
Moab
13bawm
<4124>
atas
14le
<5921>
orang
 
 
Israel
15larvy
<3478>
 
16le
<5921>
sebab
17yk
<3588>
mereka
 
 
melakukan
18wve
<6213>
yang
19ta
<853>
jahat
20erh
<7451>
di
 
 
mata
21ynyeb
<5869>
TUHAN
22hwhy
<3068>
13
Dia mengajak
3ta 2wyla 1Poayw
<853> <413> <622>
orang-orang
4ynb
<1121>
Amon
5Nwme
<5983>
dan orang
 
 
Amalek
6qlmew
<6002>
bersekutu Dia
 
 
maju
7Klyw
<1980>
dan
 
 
mengalahkan
8Kyw
<5221>
orang
9ta
<853>
Israel
10larvy
<3478>
lalu
 
 
menduduki
11wsryyw
<3423>
 
12ta
<853>
kota
13rye
<5892>
Pohon Kurma
14Myrmth
<8558>
14
Orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
takluk
1wdbeyw
<5647>
terhadap
4ta
<853>
Eglon
5Nwlge
<5700>
raja
6Klm
<4428>
Moab
7bawm
<4124>
selama
 
 
18
9hrve 8hnwms
<6240> <8083>
tahun
10hns
<8141>
 
11o
<0>
15
Orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
berseru
1wqezyw
<2199>
kepada
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
maka
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
membangkitkan
6Mqyw
<6965>
 
8Mhl
<0>
penyelamat
9eyswm
<3467>
bagi mereka
 
 
yaitu
10ta
<853>
Ehud
11dwha
<164>
anak
12Nb
<1121>
Gera
13arg
<1617>
keturunan
14Nb
<0>
Benyamin
15ynymyh
<1145>
seorang
16sya
<376>
yang
 
 
tangannya kidal
19wnymy 18dy 17rja
<3225> <3027> <334>
Melalui
 
 
perantaraannya
23wdyb
<3027>
orang
21ynb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
menyerahkan
20wxlsyw
<7971>
upeti
24hxnm
<4503>
kepada
 
 
Eglon
25Nwlgel
<5700>
raja
26Klm
<4428>
Moab
27bawm
<4124>
16
Kemudian
2wl
<0>
Ehud
3dwha
<164>
membuat
1veyw
<6213>
pedang
4brx
<2719>
bermata
8dmg
<1574>
 
5hlw
<0>
dua
6yns
<8147>
panjangnya
9hkra
<753>
sehasta
7twyp
<6366>
Dia
 
 
menyandang
10rgxyw
<2296>
pedang itu di
11htwa
<853>
bawah
12txtm
<8478>
pakaiannya
13wydml
<4055>
pada
14le
<5921>
pangkal paha
15Kry
<3409>
kanannya
16wnymy
<3225>
17
Lalu dia
 
 
mempersembahkan
1brqyw
<7126>
 
2ta
<853>
upeti
3hxnmh
<4503>
itu kepada
 
 
Eglon
4Nwlgel
<5700>
raja
5Klm
<4428>
Moab
6bawm
<4124>
Eglon
7Nwlgew
<5700>
adalah
 
 
seorang
8sya
<376>
yang
 
 
sangat
10dam
<3966>
gemuk
9ayrb
<1277>
18
Setelah Ehud
2rsak 1yhyw
<834> <1961>
selesai
3hlk
<3615>
menyampaikan
4byrqhl
<7126>
 
5ta
<853>
upeti
6hxnmh
<4503>
dia
 
 
menyuruh
7xlsyw
<7971> ==>
 
8ta
<853>
orang-orang
9Meh
<5971>
yang
 
 
membawa
10yavn
<5375>
upeti
11hxnmh
<4503>
itu
 
 
pergi
7xlsyw
<== <7971>
19
Akan tetapi
 
 
dia
1awhw
<1931>
berbalik
2bs
<7725>
dari
3Nm
<4480>
patung-patung pahatan
4Mylyoph
<6456>
yang
5rsa
<834>
ada
 
 
di dekat
6ta
<854>
Gilgal
7lglgh
<1537>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
Ada
 
 
pesan
9rbd
<1697>
rahasia
10rto
<5643>
 
11yl
<0>
untukmu
12Kyla
<413>
ya
 
 
Raja
13Klmh
<4428>
Eglon
 
 
menjawab
14rmayw
<559>
Diamlah
15oh
<2013>
Kemudian
17wylem
<5921>
semua orang
18lk
<3605>
yang
 
 
berdiri
19Mydmeh
<5975>
pergi meninggalkannya
16wauyw
<3318>
 
20wyle
<5921>
20
Lalu
 
 
Ehud
1dwhaw
<164>
datang menghampirinya
2ab
<935>
sementara
3wyla
<413>
dia
4awhw
<1931>
duduk
5bsy
<3427>
 
9wl 8rsa
<0> <834>
seorang diri
10wdbl
<905>
di
 
 
kamar
6tyleb
<5944>
peranginannya
7hrqmh
<4747>
Ehud
12dwha
<164>
berkata
11rmayw
<559>
Ada
 
 
perkataan
13rbd
<1697>
Allah
14Myhla
<430>
 
15yl
<0>
untukmu
16Kyla
<413>
Lalu dia
 
 
bangkit
17Mqyw
<6965>
dari
18lem
<5921>
tempat duduknya
19aokh
<3678>
21
Kemudian
 
 
Ehud
2dwha
<164>
mengulurkan
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
tangan
4dy
<3027>
kirinya
5wlamv
<8040>
mengambil
6xqyw
<3947>
 
7ta
<853>
pedang
8brxh
<2719>
dari
9lem
<5921>
pangkal paha
10Kry
<3409>
kanannya
11wnymy
<3225>
dan
 
 
menikamkannya
12heqtyw
<8628>
ke
 
 
perut
13wnjbb
<990>
raja
 
 
22
 
1abyw
<935>
Bahkan
2Mg
<1571>
gagang
3bunh
<5325>
pedang itu masuk bersama
4rxa
<310>
mata pedangnya
5bhlh
<3851>
Lemak
7blxh
<2459>
menutup
6rgoyw
<5462>
di
 
 
sekeliling
8deb
<1157>
mata pedang
9bhlh
<3851>
itu
 
 
sehingga
10yk
<3588>
pedang
13brxh
<2719>
itu
 
 
tidak
11al
<3808>
dicabut
12Pls
<8025>
dari
 
 
perutnya
14wnjbm
<990>
dan
15auyw
<3318>
tinjanya
16hndsrph
<6574>
keluar
 
 
23
Lalu
 
 
Ehud
2dwha
<164>
keluar
1auyw
<3318>
sampai
 
 
serambi
3hnwrdomh
<4528>
dan
 
 
menutup
4rgoyw
<5462>
pintu
5twtld
<1817>
kamar atas
6hyleh
<5944>
lalu
7wdeb
<5774>
menguncinya
8lenw
<5274>
24
Setelah
 
 
dia
1awhw
<1931>
keluar
2auy
<3318>
para
 
 
hamba
3wydbew
<5650>
datang
4wab
<935>
Ketika mereka
 
 
melihat
5waryw
<7200>
 
6hnhw
<2009>
pintu
7twtld
<1817>
kamar atas
8hyleh
<5944>
itu
 
 
terkunci
9twlen
<5274>
mereka
 
 
berkata
10wrmayw
<559>
Pasti
11Ka
<389>
dia sedang
 
 
membuang
12Kyom
<5526>
 
14ta 13awh
<853> <1931>
hajat
15wylgr
<7272>
di
 
 
kamar
16rdxb
<2315>
peranginan
17hrqmh
<4747>
itu
 
 
25
Mereka
 
 
menunggu
1wlyxyw
<2342>
sampai
2de
<5704>
bingung
3swb
<954>
tetapi
4hnhw
<2009>
raja
 
 
tidak
5wnnya
<369>
juga
 
 
membuka
6xtp
<6605>
pintu
7twtld
<1817>
kamar atas
8hyleh
<5944>
itu Kemudian mereka
 
 
mengambil
9wxqyw
<3947>
 
10ta
<853>
kunci
11xtpmh
<4668>
dan
 
 
membukanya
12wxtpyw
<6605>
dan
 
 
tuan
14Mhynda
<113>
mereka
 
 
terlihat
13hnhw
<2009>
tergeletak
15lpn
<5307>
 
16hura
<776>
mati
17tm
<4191>
di lantai
 
 
26
Ehud
1dwhaw
<164>
melarikan diri
2jlmn
<4422>
sementara mereka
3de
<5704>
berlambat-lambat
4Mhmhmth
<4102>
Dia
5awhw
<1931>
melewati
6rbe
<5674>
 
7ta
<853>
patung-patung pahatan
8Mylyoph
<6456>
lalu
 
 
melarikan diri
9jlmyw
<4422>
ke
 
 
Seira
10htryevh
<8167>
27
Sesudah
1yhyw
<1961>
dia
 
 
sampai
2wawbb
<935>
di sana dia
 
 
meniup
3eqtyw
<8628>
trompet
4rpwsb
<7782>
di
 
 
Pegunungan
5rhb
<2022>
Efraim
6Myrpa
<669>
Kemudian
 
 
orang-orang
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
turun
7wdryw
<3381>
bersamanya
8wme
<5973>
dari
11Nm
<4480>
pegunungan
12rhh
<2022>
itu
13awhw
<1931>
dan dia berada di depan
 
 
mereka
14Mhynpl
<6440>
28
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
3wpdr
<7291>
Ikutilah aku
4yrxa
<310>
sebab
5yk
<3588>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
menyerahkan
6Ntn
<5414>
 
8ta
<853>
musuhmu
9Mkybya
<341>
yaitu
10ta
<853>
orang-orang
 
 
Moab
11bawm
<4124>
itu ke
 
 
tanganmu
12Mkdyb
<3027>
Karena itu mereka
 
 
turun
13wdryw
<3381>
mengikutinya
14wyrxa
<310>
untuk
 
 
merebut
15wdklyw
<3920>
 
16ta
<853>
tempat penyeberangan
17twrbem
<4569>
Sungai Yordan
18Ndryh
<3383>
ke
 
 
Moab
19bawml
<4124>
dan
 
 
tidak
20alw
<3808>
membiarkan
21wntn
<5414>
seorang
22sya
<376>
pun
 
 
menyeberang
23rbel
<5674>
29
Pada
 
 
waktu
4teb
<6256>
itu
5ayhh
<1931>
mereka
 
 
menewaskan
1wkyw
<5221>
orang-orang
2ta
<853>
Moab
3bawm
<4124>
kira-kira
 
 
sepuluh
6trvek
<6235>
ribu
7Mypla
<505>
orang
8sya
<376>
Semuanya
9lk
<3605>
 
11lkw
<3605>
orang
12sya
<376>
yang
 
 
kuat
10Nms
<8082>
dan
 
 
perkasa
13lyx
<2428>
Tidak ada
14alw
<3808>
seorang
16sya
<376>
pun yang
 
 
lolos
15jlmn
<4422>
30
Demikianlah orang-orang
 
 
Moab
2bawm
<4124>
ditaklukkan
1enktw
<3665>
oleh orang
6dy 5txt
<3027> <8478>
Israel
7larvy
<3478>
pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
itu
4awhh
<1931>
sehingga
 
 
negeri
9Urah
<776>
itu
 
 
tenteram
8jqstw
<8252>
selama
 
 
80
10Mynwms
<8084>
tahun
11hns
<8141>
 
12o
<0>
31
Sesudah
1wyrxaw
<310>
itu
2hyh
<1961>
bangkitlah
 
 
Samgar
3rgms
<8044>
anak
4Nb
<1121>
Anat
5tne
<6067>
yang
 
 
menewaskan
6Kyw
<5221>
orang
7ta
<853>
Filistin
8Mytslp
<6430>
sebanyak
 
 
enam
9ss
<8337>
ratus
10twam
<3967>
orang
11sya
<376>
dengan
 
 
tongkat
12dmlmb
<4451>
penghalau
 
 
sapi
13rqbh
<1241>
Dia
 
 
juga
15Mg
<1571>
menyelamatkan
14esyw
<3467>
orang
17ta 16awh
<853> <1931>
Israel
18larvy
<3478>
 
19o
<0>