Prev Chapter Jeremiah 9 Next Chapter Show all verses
1
Seandainya
1ym
<4310>
di
2Nty
<5414>
kepala-Ku
3ysar
<7218>
ada
 
 
air
4Mym
<4325>
dan
 
 
mata-Ku
5ynyew
<5869>
adalah
 
 
pancaran
6rwqm
<4726>
air mata
7hemd
<1832>
Aku akan
 
 
menangis
8hkbaw
<1058>
siang
9Mmwy
<3119>
dan
 
 
malam
10hlylw
<3915>
untuk
 
 
putri
13tb
<1323>
jemaat-Ku
14yme
<5971>
yang
11ta
<853>
terbunuh
12yllx
<2491>
2
Seandainya
1ym
<4310>
Aku
 
 
memiliki
2ynnty
<5414>
tempat persinggahan
4Nwlm
<4411>
di
 
 
padang gurun
3rbdmb
<4057>
sehingga Aku dapat
5Myxra
<732>
meninggalkan
6hbzeaw
<5800>
 
7ta
<853>
jemaat-Ku
8yme
<5971>
dan
 
 
pergi
9hklaw
<1980>
dari mereka
10Mtam
<853>
Sebab
11yk
<3588>
mereka
 
 
semua
12Mlk
<3605>
adalah
 
 
pezina
13Mypanm
<5003>
kumpulan
14true
<6116>
orang-orang yang
 
 
tidak setia
15Mydgb
<898>
3
Mereka
 
 
membengkokkan
1wkrdyw
<1869>
 
2ta
<853>
lidah
3Mnwsl
<3956>
mereka seperti
 
 
busur
4Mtsq
<7198>
mereka untuk
 
 
berdusta
5rqs
<8267>
bukan
6alw
<3808>
dengan
 
 
kebenaran
7hnwmal
<530>
mereka
 
 
menang
8wrbg
<1396>
di
 
 
negeri
9Urab
<776>
itu
10yk
<3588>
Mereka
 
 
melakukan
14wauy
<3318>
kejahatan
11herm
<7451>
demi
12la
<413>
kejahatan
13her
<7451>
dan mereka
15ytaw
<853>
tidak
16al
<3808>
mengenal
17wedy
<3045>
Aku
 
 
firman
18Man
<5002>
TUHAN
19hwhy
<3068>
 
20o
<0>
4
Biarlah
 
 
setiap orang
1sya
<376>
berhati-hati
3wrmsh
<8104>
terhadap
 
 
sesamanya
2wherm
<7453>
dan
 
 
jangan
7la
<408>
percaya
8wxjbt
<982>
kepada
 
 
saudara
6xa
<251>
 
4lew
<5921>
mana pun
5lk
<3605>
karena
9yk
<3588>
setiap
10lk
<3605>
saudara
11xa
<251>
adalah
 
 
seorang penipu
13bqey 12bwqe
<6117> <6117>
dan
 
 
setiap
14lkw
<3605>
sesama
15er
<7453>
ke sana kemari
17Klhy
<1980>
seperti
 
 
pemfitnah
16lykr
<7400>
5
Setiap orang
1syaw
<376>
menipu
3wlthy
<2048>
sesamanya
2wherb
<7453>
dan
 
 
tidak seorang pun
5al
<3808>
mengatakan
6wrbdy
<1696>
kebenaran
4tmaw
<571>
Mereka telah
 
 
mengajari
7wdml
<3925>
lidah
8Mnwsl
<3956>
mereka untuk
 
 
berdusta
10rqs 9rbd
<8267> <1696>
dan
 
 
melelahkan diri
12waln
<3811>
sendiri dengan
 
 
melakukan kesalahan
11hweh
<5753>