Prev Chapter Genesis 29 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
meneruskan
1avyw
<5375>
perjalanannya
3wylgr
<7272>
dan
 
 
tiba
4Klyw
<1980>
di
 
 
tanah
5hura
<776>
orang-orang
6ynb
<1121>
Timur
7Mdq
<6924>
2
Dia melayangkan pandangannya dan
1aryw
<7200>
lihatlah
2hnhw
<2009>
ada sebuah
 
 
sumur
3rab
<875>
di
 
 
padang
4hdvb
<7704>
Tampak
5hnhw
<2009>
 
6Ms
<8033>
tiga
7hsls
<7969>
kawanan
8yrde
<5739>
domba
9Nau
<6629>
yang
 
 
berbaring
10Myubr
<7257>
di
 
 
dekat
11hyle
<5921>
situ
 
 
karena
12yk
<3588>
dari
13Nm
<4480>
sumur
14rabh
<875>
itulah
15awhh
<1931>
para gembala
 
 
memberi minum
16wqsy
<8248>
kawanannya
17Myrdeh
<5739>
Sebongkah
 
 
batu
18Nbahw
<68>
besar
19hldg
<1419>
ada di
 
 
atas
20le
<5921>
mulut
21yp
<6310>
sumur
22rabh
<875>
itu
 
 
3
Setelah
 
 
semua
3lk
<3605>
kawanan
4Myrdeh
<5739>
itu
 
 
berkumpul
1wpoanw
<622>
di sana
2hms
<8033>
para gembala akan
 
 
menggulingkan
5wllgw
<1556>
 
6ta
<853>
batu
7Nbah
<68>
itu dari
8lem
<5921>
mulut
9yp
<6310>
sumur
10rabh
<875>
memberi minum
11wqshw
<8248>
 
12ta
<853>
domba-domba
13Nauh
<6629>
mereka lalu mereka
 
 
mengembalikan
14wbyshw
<7725>
 
15ta
<853>
batu
16Nbah
<68>
itu
 
 
ke tempatnya
20hmqml
<4725>
di atas
17le
<5921>
mulut
18yp
<6310>
sumur
19rabh
<875>
4
Kata
1rmayw
<559>
 
2Mhl
<0>
Yakub
3bqey
<3290>
kepada mereka
 
 
Saudara-saudaraku
4yxa
<251>
dari manakah
5Nyam
<370>
asal
 
 
kalian
6Mta
<859>
Jawab
7wrmayw
<559>
mereka
 
 
Kami
9wnxna
<580>
dari
 
 
Haran
8Nrxm
<2771>
5
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
mereka
2Mhl
<0>
Apakah kalian
 
 
mengenal
3Mtedyh
<3045>
 
4ta
<853>
Laban
5Nbl
<3837>
anak
6Nb
<1121>
Nahor
7rwxn
<5152>
Jawab
8wrmayw
<559>
mereka Kami
 
 
mengenalnya
9wnedy
<3045>
6
Kemudian dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepada mereka Apakah dia
2Mhl
<0>
baik-baik
3Mwlsh
<7965>
saja
4wl
<0>
Jawab
5wrmayw
<559>
mereka Dia
 
 
baik-baik
6Mwls
<7965>
saja
 
 
Lihatlah
7hnhw
<2009>
itu
 
 
Rahel
8lxr
<7354>
anak perempuannya
9wtb
<1323>
datang
10hab
<935>
dengan
11Me
<5973>
domba-dombanya
12Nauh
<6629>
7
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Lihatlah
2Nh
<2005>
hari
4Mwyh
<3117>
masih
3dwe
<5750>
siang
5lwdg
<1419>
Belum
6al
<3808>
waktunya
7te
<6256>
untuk
 
 
ternak
9hnqmh
<4735>
dikumpulkan
8Poah
<622>
Berilah
10wqsh
<8248> ==>
domba-domba
11Nauh
<6629>
itu
 
 
minum
10wqsh
<== <8248>
dan
 
 
pergilah
12wklw
<1980>
gembalakanlah
13wer
<7462>
mereka
 
 
8
Namun mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Kami
 
 
tidak
2al
<3808>
dapat
3lkwn
<3201>
melakukannya
 
 
sebelum
4de
<5704>
semua
7lk
<3605>
kawanan domba
8Myrdeh
<5739>
itu
5rsa
<834>
dikumpulkan
6wpoay
<622>
dan
10ta
<853>
batu penutup
11Nbah
<68>
itu
 
 
digulingkan
9wllgw
<1556>
dari
12lem
<5921>
mulut
13yp
<6310>
sumur
14rabh
<875>
Setelah itu kami baru dapat
 
 
memberi minum
15wnyqshw
<8248>
domba-domba
16Nauh
<6629>
ini
 
 
9
Sementara
1wndwe
<5750>
dia sedang
 
 
berbicara
2rbdm
<1696>
dengan
3Mme
<5973>
mereka
 
 
Rahel
4lxrw
<7354>
datang
5hab
<935>
bersama
6Me
<5973>
domba-domba
7Nauh
<6629>
 
8rsa
<834>
ayahnya
9hybal
<1>
sebab
10yk
<3588>
dialah
 
 
yang
11her
<7462>
menggembalakannya
12awh
<1931>
10
Ketika
1yhyw
<1961>
Yakub
4bqey
<3290>
 
2rsak
<834>
melihat
3har
<7200>
 
5ta
<853>
Rahel
6lxr
<7354>
anak perempuan
7tb
<1323>
Laban
8Nbl
<3837>
saudara
9yxa
<251>
ibunya
10wma
<517>
dan
11taw
<853>
domba-domba
12Nau
<6629>
Laban
13Nbl
<3837>
saudara
14yxa
<251>
ibunya
15wma
<517>
Yakub
17bqey
<3290>
pun
 
 
mendekat
16sgyw
<5066>
dan
 
 
menggulingkan
18lgyw
<1556>
 
19ta
<853>
batu
20Nbah
<68>
itu
 
 
dari
21lem
<5921>
mulut
22yp
<6310>
sumur
23rabh
<875>
lalu
 
 
meminumi
24qsyw
<8248>
 
25ta
<853>
kawanan domba
26Nau
<6629>
Laban
27Nbl
<3837>
saudara
28yxa
<251>
ibunya
29wma
<517>
itu
 
 
11
Kemudian
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
mencium
1qsyw
<5401>
Rahel
3lxrl
<7354>
dan
 
 
menangis
7Kbyw
<1058>
dengan
 
 
menyaringkan
4avyw
<5375>
 
5ta
<853>
suaranya
6wlq
<6963>
12
Yakub
2bqey
<3290>
memberi tahu
1dgyw
<5046>
Rahel
3lxrl
<7354>
bahwa
4yk
<3588>
dia anak
 
 
saudara
5yxa
<251>
ayahnya
6hyba
<1>
dan
7awh
<1931>
bahwa
8ykw
<3588>
dia adalah
 
 
anak
9Nb
<1121>
Ribka
10hqbr
<7259>
Lalu
 
 
dia
11awh
<1931>
berlari
12Urtw
<7323>
untuk
 
 
memberi tahu
13dgtw
<5046>
ayahnya
14hybal
<1>
13
Ketika
1yhyw
<1961>
Laban
3Nbl
<3837>
mendengar
2emsk
<8085>
 
4ta
<853>
kabar
5ems
<8088>
tentang
 
 
Yakub
6bqey
<3290>
anak
7Nb
<1121>
saudaranya
8wtxa
<269>
dia pun
 
 
berlari
9Uryw
<7323>
untuk
 
 
menemuinya
10wtarql
<7125>
memeluknya
11qbxyw
<2263>
 
12wl
<0>
menciumnya
13qsnyw
<5401>
dan
14wl
<0>
membawanya
15whaybyw
<935>
ke
16la
<413>
rumahnya
17wtyb
<1004>
Dia pun
 
 
menceritakan
18rpoyw
<5608>
tentang
20ta
<853>
segala
21lk
<3605>
sesuatunya
22Myrbdh
<1697>
kepada
 
 
Laban
19Nbll
<3837>
 
23hlah
<428>
14
Laban
3Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
Sesungguhnya
4Ka
<389>
kamu adalah
 
 
tulang
5ymue
<6106>
dan
 
 
dagingku
6yrvbw
<1320>
Lalu Yakub
7hta
<859>
tinggal
8bsyw
<3427>
dengannya
9wme
<5973>
selama
 
 
sebulan
10sdx
<2320>
 
11Mymy
<3117>
15
Kemudian
 
 
Laban
2Nbl
<3837>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Yakub
3bqeyl
<3290>
Hanya
 
 
karena
4ykh
<3588>
kamu adalah
 
 
saudaraku
5yxa
<251>
apakah
 
 
kamu
6hta
<859>
harus
 
 
bekerja
7yntdbew
<5647>
padaku
 
 
dengan cuma-cuma
8Mnx
<2600>
Katakanlah
9hdygh
<5046>
kepadaku
10yl
<0>
apakah
11hm
<4100>
upahmu
12Ktrkvm
<4909>
16
Laban
1Nbllw
<3837>
mempunyai
 
 
dua
2yts
<8147>
anak perempuan
3twnb
<1323>
Yang sulung
 
 
bernama
4Ms
<8034>
 
5hldgh
<1419>
Lea
6hal
<3812>
dan yang
 
 
lebih muda
8hnjqh
<6996>
bernama
7Msw
<8034>
Rahel
9lxr
<7354>
17
Mata
1ynyew
<5869>
Lea
2hal
<3812>
sayu
3twkr
<7390>
sedangkan
 
 
Rahel
4lxrw
<7354>
itu
5htyh
<1961>
cantik
6tpy
<3303>
penampilannya
7rat
<8389>
dan
8tpyw
<3303>
wajahnya
9harm
<4758>
18
Yakub
2bqey
<3290>
mencintai
1bhayw
<157>
 
3ta
<853>
Rahel
4lxr
<7354>
dan dia
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Aku akan
 
 
bekerja
6Kdbea
<5647>
padamu selama
 
 
tujuh
7ebs
<7651>
tahun
8Myns
<8141>
demi
 
 
Rahel
9lxrb
<7354>
anak
10Ktb
<1323>
bungsumu
11hnjqh
<6996>
19
Laban
2Nbl
<3837>
berkata
1rmayw
<559>
Lebih
 
 
baik
3bwj
<2896>
aku
 
 
memberikan
4ytt
<5414>
Rahel
5hta
<853>
kepadamu
6Kl
<0>
daripada aku harus
 
 
memberikannya
7yttm
<5414>
kepada
8hta
<853>
orang
9syal
<582>
lain
10rxa
<312>
Jadi
 
 
tinggallah
11hbs
<3427>
denganku
12ydme
<5978>
20
Yakub
2bqey
<3290>
bekerja
1dbeyw
<5647>
selama
 
 
tujuh
4ebs
<7651>
tahun
5Myns
<8141>
demi
 
 
Rahel
3lxrb
<7354>
dan hal itu
 
 
seperti
7wynyeb 6wyhyw
<5869> <1961>
beberapa
9Mydxa
<259> ==>
hari
8Mymyk
<3117>
saja
9Mydxa
<== <259>
baginya karena
 
 
cintanya
10wtbhab
<157>
terhadap Rahel
11hta
<853>
21
Setelah tujuh tahun
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Laban
4Nbl
<3837>
Berikanlah
5hbh
<3051>
 
6ta
<853>
istriku
7ytsa
<802>
kepadaku
 
 
karena
8yk
<3588>
hari-hariku
10ymy
<3117>
sudah
 
 
genap
9walm
<4390>
Dengan begitu aku dapat
11hawbaw
<935>
mengawininya
12hyla
<413>
22
Lalu
 
 
Laban
2Nbl
<3837>
mengumpulkan
1Poayw
<622>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
orang
5ysna
<582>
dari
 
 
tempat
6Mwqmh
<4725>
itu dan mengadakan
7veyw
<6213>
pesta
8htsm
<4960>
perjamuan
 
 
23
 
1yhyw
<1961>
Malam
2breb
<6153>
itu Laban

mengambil
3xqyw
<3947>
anak perempuannya
6wtb
<1323>
 
4ta
<853>
Lea
5hal
<3812>
dan
 
 
membawanya
7abyw
<935>
 
8hta
<853>
kepada
9wyla
<413>
Yakub Lalu Yakub

bersetubuh
10abyw
<935>
dengannya
11hyla
<413>
24
Laban
2Nbl
<3837>
 
3hl
<0>
juga
4ta
<853>
memberikan
1Ntyw
<5414>
hamba perempuannya
6wtxps
<8198>
Zilpa
5hplz
<2153>
kepada
 
 
anaknya
8wtb
<1323>
Lea
7hall
<3812>
untuk menjadi
 
 
hamba
9hxps
<8198>
anaknya itu
 
 
25
 
1yhyw
<1961>
Keesokan paginya
2rqbb
<1242>
lihatlah
3hnhw
<2009>
itu
4awh
<1931>
adalah
 
 
Lea
5hal
<3812>
Karena itu Yakub
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
Laban
8Nbl
<3837>
Apa
9hm
<4100>
yang engkau
10taz
<2063>
lakukan
11tyve
<6213>
terhadapku
12yl
<0>
Bukankah
13alh
<3808>
aku
 
 
bekerja
15ytdbe
<5647>
untukmu demi
 
 
Rahel
14lxrb
<7354>
Lalu
16Kme
<5973>
mengapa
17hmlw
<4100>
engkau
 
 
menipuku
18yntymr
<7411>
26
Laban
2Nbl
<3837>
menjawab
1rmayw
<559>
Bukan
3al
<3808>
kebiasaan
5Nk 4hvey
<3651> <6213>
di
 
 
negeri
6wnmwqmb
<4725>
kami untuk
 
 
memberikan
7ttl
<5414>
yang
 
 
termuda
8hryeuh
<6810>
sebelum
9ynpl
<6440>
yang
 
 
sulung
10hrykbh
<1067>
27
Genapilah
1alm
<4390>
dahulu
 
 
7 hari
2ebs
<7620>
baginya
3taz
<2063>
lalu kami akan
 
 
memberikan
4hntnw
<5414>
 
7ta
<853>
dia
8taz
<2063>
 
5Kl
<0>
juga
6Mg
<1571>
kepadamu
10rsa
<834>
asalkan
11dbet 9hdbeb
<5647> <5656> ==>
kamu
 
 
kembali bekerja
11dbet 9hdbeb
<== <5647> <5656>
untukku
12ydme
<5978>
selama
13dwe
<5750>
tujuh
14ebs
<7651>
tahun
15Myns
<8141>
lagi
16twrxa
<312>
28
 
1veyw
<6213>
Yakub
2bqey
<3290>
melakukannya
3Nk
<3651>
dan
 
 
menggenapi
4almyw
<4390>
tujuh hari
5ebs
<7620>
perempuan
 
 
itu
6taz
<2063>
Kemudian Laban
 
 
memberikan
7Ntyw
<5414>
 
9ta 8wl
<853> <0>
Rahel
10lxr
<7354>
anaknya
11wtb
<1323>
sebagai
12wl
<0>
istri
13hsal
<802>
Yakub
 
 
29
Laban
2Nbl
<3837>
memberikan
1Ntyw
<5414>
hamba perempuannya
7wtxps
<8198>
 
5ta
<853>
Bilha
6hhlb
<1090>
kepada
 
 
anaknya
4wtb
<1323>
Rahel
3lxrl
<7354>
untuk menjadi
8hl
<0>
hamba
9hxpsl
<8198>
bagi anaknya itu

30
Lalu Yakub
 
 
bersetubuh
1abyw
<935>
juga
2Mg
<1571>
dengan
3la
<413>
Rahel
4lxr
<7354>
dan dia lebih
 
 
mencintai
5bhayw
<157>
 
7ta 6Mg
<853> <1571>
Rahel
8lxr
<7354>
daripada
 
 
Lea
9halm
<3812>
Dia
11wme
<5973>
masih
12dwe
<5750>
bekerja
10dbeyw
<5647>
untuk Laban selama
 
 
tujuh
13ebs
<7651>
tahun
14Myns
<8141>
lagi
15twrxa
<312>
31
Ketika
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
Lea
5hal
<3812>
tidak dicintai
4hawnv
<8130>
Dia
 
 
membuka
6xtpyw
<6605>
 
7ta
<853>
kandungannya
8hmxr
<7358>
sedangkan
 
 
Rahel
9lxrw
<7354>
mandul
10hrqe
<6135>
32
Lea
2hal
<3812>
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
4Nb
<1121>
Dia
 
 
menamainya
6wms 5arqtw
<8034> <7121>
Ruben
7Nbwar
<7205>
sebab
8yk
<3588>
katanya
9hrma
<559>
TUHAN
12hwhy
<3068>
telah
10yk
<3588>
melihat
11har
<7200>
kesusahanku
13yyneb
<6040>
Sebab
14yk
<3588>
itu
 
 
sekarang
15hte
<6258>
suamiku
17ysya
<376>
akan
 
 
mencintaiku
16ynbhay
<157>
33
Lea
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak laki-laki
4Nb
<1121>
dan
 
 
berkata
5rmatw
<559>
Karena
6yk
<3588>
TUHAN
8hwhy
<3068>
telah
 
 
mendengar
7ems
<8085>
bahwa
9yk
<3588>
aku
11ykna
<595>
tidak dicintai
10hawnv
<8130>
Dia
13yl
<0>
juga
14Mg
<1571>
memberikan
12Ntyw
<5414>
anak laki-laki
15ta
<853>
ini
16hz
<2088>
kepadaku Sebab itu dia
 
 
menamainya
18wms 17arqtw
<8034> <7121>
Simeon
19Nwems
<8095>
34
Lea
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak laki-laki
4Nb
<1121>
katanya
5rmatw
<559>
Sekaranglah
6hte
<6258>
waktunya
7Meph
<6471>
suamiku
9ysya
<376>
akan
 
 
lekat
8hwly
<3867>
kepadaku
10yla
<413>
karena
11yk
<3588>
aku telah
 
 
melahirkan
12ytdly
<3205>
 
13wl
<0>
tiga
14hsls
<7969>
anak laki-laki
15Mynb
<1121>
baginya
16le
<5921>
Karena itu
17Nk
<3651>
dia
 
 
dinamai
19wms 18arq
<8034> <7121>
Lewi
20ywl
<3878>
35
Kemudian Lea
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak
4Nb
<1121>
laki-laki
 
 
katanya
5rmatw
<559>
Sekarang
6Meph
<6471>
aku akan
 
 
memuji
7hdwa
<3034>
 
8ta
<853>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Karena
10le
<5921>
itu
11Nk
<3651>
dia
12harq
<7121>
menamakannya
13wms
<8034>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
Setelah itu dia
 
 
berhenti
15dmetw
<5975>
melahirkan
16tdlm
<3205>