Prev Chapter Genesis 42 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
di
 
 
Mesir
6Myrumb
<4714>
ada
4sy
<3426>
gandum
5rbs
<7668>
berkatalah
7rmayw
<559>
Yakub
8bqey
<3290>
kepada
 
 
anak-anaknya
9wynbl
<1121>
Mengapa
10hml
<4100>
kalian hanya saling memandang
11wartt
<7200>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Lihat
2hnh
<2009>
aku telah
 
 
mendengar
3ytems
<8085>
bahwa
4yk
<3588>
ada
5sy
<3426>
gandum
6rbs
<7668>
di
 
 
Mesir
7Myrumb
<4714>
Pergilah
8wdr
<3381>
ke
 
 
sana
9hms
<8033>
dan
 
 
belilah
10wrbsw
<7666>
untuk
 
 
kita
11wnl
<0>
dari
 
 
sana
12Msm
<8033>
supaya kita tetap
 
 
hidup
13hyxnw
<2421>
dan
 
 
tidak
14alw
<3808>
mati
15twmn
<4191>
3
Lalu
 
 
sepuluh
4hrve
<6235>
kakak
2yxa
<251>
Yusuf
3Powy
<3130>
berangkat
1wdryw
<3381>
ke
 
 
Mesir
7Myrumm
<4714>
untuk
 
 
membeli
5rbsl
<7666>
gandum
6rb
<1250>
4
Namun
 
 
Yakub
7bqey
<3290>
tidak
5al
<3808>
menyuruh
6xls
<7971>
 
1taw
<853>
Benyamin
2Nymynb
<1144>
adik
3yxa
<251>
Yusuf
4Powy
<3130>
untuk pergi
 
 
bersama
8ta
<854>
kakak-kakaknya
9wyxa
<251>
sebab
10yk
<3588>
katanya
11rma
<559>
Jangan
12Np
<6435>
sampai
 
 
kecelakaan
14Nwoa
<611>
menimpanya
13wnarqy
<7122>
5
Jadi
1wabyw
<935>
anak-anak
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
berangkat untuk
 
 
membeli
4rbsl
<7666>
gandum
 
 
di
5Kwtb
<8432>
antara mereka yang berdatangan
6Myabh
<935>
karena
7yk
<3588>
 
8hyh
<1961>
kelaparan
9berh
<7458>
telah terjadi di
 
 
tanah
10Urab
<776>
Kanaan
11Nenk
<3667>
6
Yusuf
1Powyw
<3130>
adalah
2awh
<1931>
penguasa
3jylsh
<7989>
atas
4le
<5921>
tanah
5Urah
<776>
itu dan
 
 
dialah
6awh
<1931>
yang
 
 
menjual
7rybsmh
<7666>
kepada
 
 
seluruh
8lkl
<3605>
rakyat
9Me
<5971>
tanah
10Urah
<776>
itu Lalu
 
 
datanglah
11wabyw
<935>
kakak-kakak
12yxa
<251>
Yusuf
13Powy
<3130>
dan
 
 
berlutut
14wwxtsyw
<7812>
kepadanya
15wl
<0>
dengan
 
 
mukanya
16Mypa
<639>
sampai ke
 
 
tanah
17hura
<776>
7
Yusuf
2Powy
<3130>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
kakak-kakaknya
4wyxa
<251>
dan dia pun
 
 
mengenali
5Mrkyw
<5234>
mereka Namun dia membuat dirinya tidak
 
 
dikenali
6rkntyw
<5234>
oleh mereka
 
 
dan
7Mhyla
<413>
berbicara
8rbdyw
<1696>
dengan
9Mta
<854>
kasar
10twsq
<7186>
terhadap mereka Dia
 
 
berkata
11rmayw
<559>
kepada
12Mhla
<413>
mereka
 
 
Dari mana
13Nyam
<370>
kalian
 
 
datang
14Mtab
<935>
Mereka
 
 
berkata
15wrmayw
<559>
Dari
 
 
tanah
16Uram
<776>
Kanaan
17Nenk
<3667>
untuk
 
 
membeli
18rbsl
<7666>
makanan
19lka
<400>
8
Yusuf
2Powy
<3130>
mengenali
1rkyw
<5234>
 
3ta
<853>
kakak-kakaknya
4wyxa
<251>
tetapi
 
 
mereka
5Mhw
<1992>
tidak
6al
<3808>
mengenalinya
7whrkh
<5234>
9
Lalu
 
 
teringatlah
1rkzyw
<2142>
Yusuf
2Powy
<3130>
akan
3ta
<853>
mimpi-mimpi
4twmlxh
<2472>
yang
5rsa
<834>
pernah
 
 
dimimpikannya
6Mlx
<2492>
tentang mereka dan dia
7Mhl
<0>
berkata
8rmayw
<559>
kepada
9Mhla
<413>
mereka Kalian adalah
 
 
mata-mata
10Mylgrm
<7270>
Kalian
11Mta
<859>
datang
16Mtab
<935>
untuk
 
 
mengamat-amati
12twarl
<7200>
bagian yang
13ta
<853>
tidak dijaga
14twre
<6172>
dari
 
 
tanah
15Urah
<776>
ini
 
 
10
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Tidak
3al
<3808>
ya
 
 
Tuanku
4ynda
<113>
Hamba-hambamu
5Kydbew
<5650>
ini
 
 
datang
6wab
<935>
untuk
 
 
membeli
7rbsl
<7666>
makanan
8lka
<400>
11
Kami
5wnxn
<5168>
semua
1wnlk
<3605>
ini adalah
 
 
anak
2ynb
<1121>
dari
 
 
seorang
4dxa
<259>
laki-laki
3sya
<376>
Kami
7wnxna
<587>
orang
 
 
jujur
6Mynk
<3651>
 
9wyh
<1961>
hamba-hambamu
10Kydbe
<5650>
ini
 
 
bukanlah
8al
<3808>
mata-mata
11Mylgrm
<7270>
12
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Tidak
3al
<3808>
Kalian datang untuk mengamat-amati bagian yang tidak
4yk
<3588>
dijaga
5twre
<6172>
dari
 
 
tanah
6Urah
<776>
ini
8twarl 7Mtab
<7200> <935>
13
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Hamba-hambamu
4Kydbe
<5650>
ini adalah
 
 
dua
2Myns
<8147>
belas
3rve
<6240>
bersaudara
5Myxa
<251>
 
6wnxna
<587>
anak-anak
7ynb
<1121>
dari
 
 
seorang
9dxa
<259>
laki-laki
8sya
<376>
di
 
 
tanah
10Urab
<776>
Kanaan
11Nenk
<3667>
Pada
 
 
saat ini
16Mwyh
<3117>
yang
12hnhw
<2009>
bungsu
13Njqh
<6996>
ada
 
 
bersama
14ta
<854>
dengan
 
 
ayah
15wnyba
<1>
kami tetapi yang
 
 
seorang
17dxahw
<259>
tidak ada lagi
18wnnya
<369>
14
Akan tetapi
 
 
Yusuf
3Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
4awh
<1931>
Sebagaimana
5rsa
<834>
yang telah aku
 
 
katakan
6ytrbd
<1696>
kepadamu
7Mkla
<413>
kalian
10Mta
<859>
adalah
8rmal
<559>
mata-mata
9Mylgrm
<7270>
15
Beginilah
1tazb
<2063>
kalian akan
 
 
diuji
2wnxbt
<974>
demi
 
 
hidup
3yx
<2416>
Firaun
4herp
<6547>
kalian
 
 
tidak
5Ma
<518>
boleh
 
 
pergi
6waut
<3318>
dari tempat
 
 
ini
7hzm
<2088>
 
8yk
<3588>
kecuali
9Ma
<518>
 
10awbb
<935>
adik
11Mkyxa
<251>
bungsumu
12Njqh
<6996>
itu datang
 
 
kemari
13hnh
<2008>
16
Utuslah
1wxls
<7971>
salah seorang
3dxa
<259>
dari
2Mkm
<4480>
kalian dan biarkan dia
 
 
membawa
4xqyw
<3947>
 
5ta
<853>
adikmu
6Mkyxa
<251>
sementara yang lain tetap
7Mtaw
<859>
ditahan
8wroah
<631>
Biarlah
 
 
perkataanmu
10Mkyrbd
<1697>
dapat
 
 
dibuktikan
9wnxbyw
<974>
apakah ada
 
 
kebenaran
11tmah
<571>
di dalamnya
12Mkta
<854>
Namun
 
 
jika
13Maw
<518>
tidak
14al
<3808>
demi
 
 
hidup
15yx
<2416>
Firaun
16herp
<6547>
kamu
19Mta
<859>
pasti
17yk
<3588>
adalah
 
 
mata-mata
18Mylgrm
<7270>
17
Lalu dia menjebloskan mereka
2Mta 1Poayw
<853> <622>
ke
3la
<413>
penjara
4rmsm
<4929>
selama
 
 
tiga
5tsls
<7969>
hari
6Mymy
<3117>
18
Setelah
 
 
tiga
5ysylsh
<7992>
hari
4Mwyb
<3117>
Yusuf
3Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Lakukanlah
7wve
<6213>
ini
6taz
<2063>
dan kalian akan
 
 
hidup
8wyxw
<2421>
sebab
 
 
aku
11yna
<589>
ini
 
 
takut
12ary
<3372>
akan
9ta
<853>
Allah
10Myhlah
<430>
19
Jika
1Ma
<518>
kalian
3Mta
<859>
jujur
2Mynk
<3651>
biarlah salah
 
 
satu
5dxa
<259>
dari
 
 
saudaramu
4Mkyxa
<251>
tetap
 
 
dikurung
6roay
<631>
di dalam
 
 
rumah
7tybb
<1004>
tahanan
8Mkrmsm
<4929>
Kalian
9Mtaw
<859>
pergilah
10wkl
<1980>
bawalah
11waybh
<935>
gandum
12rbs
<7668>
untuk
 
 
kelaparan
13Nwber
<7459>
rumahmu
14Mkytb
<1004>
20
Lalu
 
 
bawalah
4waybt
<935>
 
1taw
<853>
adik
2Mkyxa
<251>
bungsu
3Njqh
<6996>
kalian
 
 
kepadaku
5yla
<413>
supaya
 
 
terbuktilah
6wnmayw
<539>
perkataan-perkataanmu
7Mkyrbd
<1697>
dan kalian
 
 
tidak perlu
8alw
<3808>
mati
9wtwmt
<4191>
Mereka pun
 
 
melakukan
10wveyw
<6213>
seperti itu
11Nk
<3651>
21
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
satu
2sya
<376>
sama
3la
<413>
lain
4wyxa
<251>
Kita benar-benar
5lba
<61>
bersalah
6Mymsa
<818>
terhadap
8le
<5921>
adik
9wnyxa
<251>
kita
7wnxna
<587>
Pada saat itu kita
10rsa
<834>
melihat
11wnyar
<7200>
kesusahan
12tru
<6869>
jiwanya
13wspn
<5315>
ketika dia
 
 
memohon
14wnnxthb
<2603>
kepada
15wnyla
<413>
kita tetapi kita
 
 
tidak
16alw
<3808>
mendengarkannya
17wnems
<8085>
Oleh
18le
<5921>
sebab
 
 
itu
19Nk
<3651>
 
21wnyla 20hab
<413> <935>
kesusahan
22hruh
<6869>
ini
23tazh
<2063>
menimpa kita
 
 
22
Lalu
 
 
Ruben
2Nbwar
<7205>
berkata
1Neyw
<6030>
kepada mereka
3Mta
<853>
katanya
4rmal
<559>
Aku sudah
5awlh
<3808>
berkata
6ytrma
<559>
kepada
7Mkyla
<413>
kalian
8rmal
<559>
Jangan
9la
<408>
berdosa
10wajxt
<2398>
terhadap
 
 
anak
11dlyb
<3206>
itu tetapi kalian
 
 
tidak
12alw
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
13Mtems
<8085>
Oleh sebab itu
 
 
lihatlah
16hnh
<2009>
 
14Mgw
<1571>
darahnya
15wmd
<1818>
pun
 
 
dituntut
17srdn
<1875>
dari kita
 
 
23
Mereka
1Mhw
<1992>
tidak
2al
<3808>
tahu
3wedy
<3045>
kalau
4yk
<3588>
Yusuf
6Powy
<3130>
memahaminya
5ems
<8085>
karena
7yk
<3588>
ada yang
 
 
menerjemahkan
8Uylmh
<3887>
di antara
9Mtnyb
<996>
mereka
 
 
24
Kemudian dia
 
 
berpaling
1boyw
<5437>
dari
2Mhylem
<5921>
mereka dan
 
 
menangis
3Kbyw
<1058>
Lalu dia
 
 
kembali
4bsyw
<7725>
lagi
 
 
kepada
5Mhla
<413>
mereka
 
 
berbicara
6rbdyw
<1696>
dengan
7Mhla
<413>
mereka
 
 
mengambil
8xqyw
<3947>
 
10ta 9Mtam
<853> <853>
Simeon
11Nwems
<8095>
dari mereka lalu
 
 
mengikatnya
12roayw
<631>
 
13wta
<853>
di hadapan
14Mhynyel
<5869>
mereka
 
 
25
Setelah itu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
untuk
 
 
mengisi
3walmyw
<4390>
 
4ta
<853>
karung-karung
5Mhylk
<3627>
mereka dengan
 
 
gandum
6rb
<1250>
mengembalikan
7byshlw
<7725>
uang
8Mhypok
<3701>
masing-masing orang
9sya
<376>
ke dalam
10la
<413>
karungnya
11wqv
<8242>
dan
 
 
memberikan
12ttlw
<5414>
 
13Mhl
<0>
bekal
14hdu
<6720>
untuk
 
 
perjalanan
15Krdl
<1870>
kepada mereka
 
 
Dilaksanakanlah
16veyw
<6213>
 
17Mhl
<0>
hal itu
18Nk
<3651>
bagi mereka
 
 
26
Mereka
 
 
menaikkan
1wavyw
<5375>
 
2ta
<853>
gandum
3Mrbs
<7668>
ke
 
 
atas
4le
<5921>
keledai-keledainya
5Mhyrmx
<2543>
dan
 
 
berangkat
6wklyw
<1980>
dari
 
 
sana
7Msm
<8033>
27
Ketika salah satunya
 
 
membuka
1xtpyw
<6605>
 
3ta 2dxah
<853> <259>
karungnya
4wqv
<8242>
untuk
 
 
memberi
5ttl
<5414>
makan
6awpom
<4554>
keledainya
7wrmxl
<2543>
di tempat
 
 
bermalam
8Nwlmb
<4411>
dia
 
 
melihat
9aryw
<7200>
 
10ta
<853>
uangnya
11wpok
<3701>
dan
 
 
lihatlah
12hnhw
<2009>
itu
13awh
<1931>
ada di
 
 
mulut
14ypb
<6310>
karungnya
15wtxtma
<572>
28
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
saudara-saudaranya
3wyxa
<251>
Uangku
5ypok
<3701>
dikembalikan
4bswh
<7725>
 
6Mgw
<1571>
Lihatlah
7hnh
<2009>
itu di dalam
 
 
karungku
8ytxtmab
<572>
Lalu mereka
 
 
kecut
9auyw
<3318>
hati
10Mbl
<3820>
dan mereka
 
 
gemetar
11wdrxyw
<2729>
sambil
 
 
berkata
15rmal
<559>
satu
12sya
<376>
sama
13la
<413>
lain
14wyxa
<251>
Apakah
16hm
<4100>
ini
17taz
<2063>
yang telah
 
 
Allah
19Myhla
<430>
lakukan
18hve
<6213>
terhadap kita
20wnl
<0>
29
Mereka pun
 
 
sampai
1wabyw
<935>
kepada
2la
<413>
Yakub
3bqey
<3290>
ayahnya
4Mhyba
<1>
di
 
 
tanah
5hura
<776>
Kanaan
6Nenk
<3667>
Mereka
 
 
menceritakan
7wdygyw
<5046>
kepadanya
8wl
<0>
tentang
9ta
<853>
semua
10lk
<3605>
hal yang telah
 
 
menimpa
11trqh
<7136>
mereka
12Mta
<853>
katanya
13rmal
<559>
30
 
1rbd
<1696>
Orang
2syah
<582>
itu yang menjadi
 
 
penguasa
3ynda
<113>
atas
 
 
tanah
4Urah
<776>
itu berbicara
 
 
dengan
5wnta
<854>
kasar
6twsq
<7186>
terhadap kami dan menganggap kami
8wnta 7Ntyw
<853> <5414>
mata-mata
9Mylgrmk
<7270>
atas
10ta
<853>
negeri
11Urah
<776>
itu
 
 
31
Namun kami
 
 
berkata
1rmanw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Kami orang
 
 
jujur
3Mynk
<3651>
kami
4wnxna
<587>
bukan
5al
<3808>
 
6wnyyh
<1961>
mata-mata
7Mylgrm
<7270>
32
Kami
3wnxna
<587>
ini
 
 
dua
1Myns
<8147>
belas
2rve
<6240>
bersaudara
4Myxa
<251>
anak-anak
5ynb
<1121>
ayah
6wnyba
<1>
kami yang
 
 
seorang
7dxah
<259>
sudah
 
 
tidak ada
8wnnya
<369>
dan yang
 
 
bungsu
9Njqhw
<6996>
bersama
11ta
<854>
dengan
 
 
ayah
12wnyba
<1>
kami
 
 
saat ini
10Mwyh
<3117>
di
 
 
tanah
13Urab
<776>
Kanaan
14Nenk
<3667>
33
Kemudian
 
 
orang
3syah
<376>
itu
 
 
penguasa
4ynda
<113>
negeri
5Urah
<776>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2wnyla
<413>
kami
 
 
Beginilah
6tazb
<2063>
aku akan
 
 
mengetahui
7eda
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
kalian
10Mta
<859>
orang
 
 
jujur
9Mynk
<3651>
tinggalkanlah
13wxynh
<3240>
salah
 
 
satu
12dxah
<259>
saudaramu
11Mkyxa
<251>
denganku
14yta
<854>
dan
 
 
ambillah
18wxq
<3947>
makanan untuk
15taw
<853>
kelaparan
16Nwber
<7459>
di
 
 
rumahmu
17Mkytb
<1004>
lalu
 
 
pergilah
19wklw
<1980>
34
Lalu
 
 
bawalah
1waybhw
<935>
 
2ta
<853>
adik
3Mkyxa
<251>
bungsumu
4Njqh
<6996>
kepadaku
5yla
<413>
agar aku
 
 
tahu
6hedaw
<3045>
bahwa
7yk
<3588>
kalian
 
 
bukanlah
8al
<3808>
mata-mata
9Mylgrm
<7270>
melainkan orang jujur Aku akan
 
 
mengembalikan
16Nta
<5414>
 
14ta 13Mta 12Mynk 11yk 10Mta
<853> <859> <3651> <3588> <859>
saudaramu
15Mkyxa
<251>
kepadamu dan kamu boleh
 
 
menjelajahi
20wrxot
<5503>
 
18taw 17Mkl
<853> <0>
tanah
19Urah
<776>
ini
 
 
35
Sewaktu
1yhyw
<1961>
mereka
2Mh
<1992>
mengosongkan
3Myqyrm
<7324>
karung-karungnya
4Mhyqv
<8242>
lihatlah
5hnhw
<2009>
kantong
7rwru
<6872>
uang
8wpok
<3701>
masing-masing orang
6sya
<376>
ada di dalam
 
 
karungnya
9wqvb
<8242>
Ketika
 
 
mereka
14hmh
<1992>
dan
 
 
ayah
15Mhybaw
<1>
mereka
 
 
melihat
10waryw
<7200>
 
11ta
<853>
kantong-kantong
12twrru
<6872>
uang
13Mhypok
<3701>
itu mereka
 
 
menjadi takut
16waryyw
<3372>
36
Yakub
3bqey
<3290>
ayah
4Mhyba
<1>
mereka
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka Kalian telah
5yta
<853>
membuatku berduka
6Mtlks
<7921>
Yusuf
7Powy
<3130>
tidak ada
8wnnya
<369>
dan
 
 
Simeon
9Nwemsw
<8095>
juga
 
 
tidak ada
10wnnya
<369>
lalu
11taw
<853>
Benyamin
12Nmynb
<1144>
akan kalian
 
 
ambil
13wxqt
<3947>
 
15wyh
<1961>
Segalanya
16hnlk
<3605>
telah
 
 
menimpaku
14yle
<5921>
37
Kemudian
 
 
Ruben
2Nbwar
<7205>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
4wyba
<1>
katanya
5rmal
<559>
Bunuhlah
9tymt
<4191>
 
6ta
<853>
kedua
7yns
<8147>
anak
8ynb
<1121>
laki-lakiku
 
 
jika
10Ma
<518>
aku
 
 
tidak
11al
<3808>
membawanya
12wnayba
<935>
kepadamu
13Kyla
<413>
Serahkanlah
14hnt
<5414>
dia
15wta
<853>
ke
16le
<5921>
tanganku
17ydy
<3027>
dan
 
 
aku
18ynaw
<589>
akan membawanya
 
 
kembali
19wnbysa
<7725>
kepadamu
20Kyla
<413>
38
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Anakku
4ynb
<1121>
tidak
2al
<3808>
akan
 
 
turut
3dry
<3381>
bersamamu
5Mkme
<5973>
sebab
6yk
<3588>
kakaknya
7wyxa
<251>
sudah
 
 
mati
8tm
<4191>
dan
 
 
tinggal
11rasn
<7604>
dia
9awhw
<1931>
sendiri
10wdbl
<905>
Jika
 
 
kejahatan
13Nwoa
<611>
menimpanya
12wharqw
<7122>
di
 
 
jalan
14Krdb
<1870>
yang
15rsa
<834>
kamu
 
 
lewati
16wklt
<1980>
kamu akan
17hb
<0>
menurunkan
18Mtdrwhw
<3381>
aku yang
19ta
<853>
beruban
20ytbyv
<7872>
ini dalam
 
 
dukacita
21Nwgyb
<3015>
ke
 
 
dunia orang mati
22hlwas
<7585>