Prev Chapter Genesis 48 Next Chapter
1
Setelah
2yrxa
<310>
semua
3Myrbdh
<1697>
itu
4hlah
<428>
terjadilah
1yhyw
<1961>
seseorang
 
 
memberi tahu
5rmayw
<559>
Yusuf
6Powyl
<3130>
Lihatlah
7hnh
<2009>
ayahmu
8Kyba
<1>
sakit
9hlx
<2470>
Lalu dia
 
 
membawa
10xqyw
<3947>
 
11ta
<853>
kedua
12yns
<8147>
anaknya
13wynb
<1121>
yaitu
15ta
<853>
Manasye
16hsnm
<4519>
dan
17taw
<853>
Efraim
18Myrpa
<669>
besertanya
14wme
<5973>
2
Kemudian seseorang
 
 
memberi tahu
1dgyw
<5046>
Yakub
2bqeyl
<3290>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Lihatlah
4hnh
<2009>
anakmu
5Knb
<1121>
Yusuf
6Powy
<3130>
datang
7ab
<935>
kepadamu
8Kyla
<413>
sehingga
 
 
Israel
10larvy
<3478>
menguatkan
9qzxtyw
<2388>
dirinya dan
 
 
duduk
11bsyw
<3427>
di
12le
<5921>
tempat tidur
13hjmh
<4296>
3
Lalu
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
Allah
5la
<410>
Yang Mahakuasa
6yds
<7706>
menampakkan
7harn
<7200>
diri
 
 
kepadaku
8yla
<413>
di
 
 
Lus
9zwlb
<3870>
di
 
 
tanah
10Urab
<776>
Kanaan
11Nenk
<3667>
dan
 
 
memberkatiku
12Krbyw
<1288>
 
13yta
<853>
4
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Lihatlah
3ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
membuatmu beranak cucu
4Krpm
<6509>
dan
 
 
melipatgandakanmu
5Ktybrhw
<7235>
Aku akan
 
 
menjadikanmu
6Kyttnw
<5414>
bangsa
8Myme
<5971>
yang besar
7lhql
<6951>
dan akan
 
 
memberikan
9yttnw
<5414>
 
10ta
<853>
tanah
11Urah
<776>
ini
12tazh
<2063>
kepada
 
 
keturunan-keturunan
13Kerzl
<2233>
sesudahmu
14Kyrxa
<310>
sebagai
 
 
milik
15tzxa
<272>
mereka untuk
 
 
selama-lamanya
16Mlwe
<5769>
5
Sekarang
1htew
<6258>
kedua
2yns
<8147>
anakmu
3Kynb
<1121>
Efraim
14Myrpa
<669>
dan
 
 
Manasye
15hsnmw
<4519>
yang
 
 
lahir
4Mydlwnh
<3205>
bagimu
5Kl
<0>
di
 
 
tanah
6Urab
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
sebelum
8de
<5704>
kedatanganku
9yab
<935>
di
10Kyla
<413>
Mesir
11hmyrum
<4714>
 
12yl
<0>
mereka
13Mh
<1992>
adalah milikku sama seperti
 
 
Ruben
16Nbwark
<7205>
dan
 
 
Simeon
17Nwemsw
<8095>
 
19yl 18wyhy
<0> <1961>
6
Akan tetapi
 
 
keturunanmu
1Ktdlwmw
<4138>
yang
2rsa
<834>
lahir
3tdlwh
<3205>
setelah
4Mhyrxa
<310>
mereka
5Kl
<0>
akan
 
 
menjadi
6wyhy
<1961>
milikmu Mereka akan
 
 
disebut
10warqy
<7121>
berdasarkan
7le
<5921>
nama
8Ms
<8034>
kedua
 
 
kakak
9Mhyxa
<251>
mereka dalam
 
 
warisan
11Mtlxnb
<5159>
mereka
 
 
7
Lalu
 
 
aku
1ynaw
<589>
pada saat
 
 
kedatanganku
2yabb
<935>
dari
 
 
Padan
3Ndpm
<6307>
Rahel
6lxr
<7354>
mati
4htm
<4191>
di sisiku
5yle
<5921>
di
 
 
tanah
7Urab
<776>
Kanaan
8Nenk
<3667>
 
10dweb 9Krdb
<5750> <1870>
tidak jauh
11trbk
<3530>
dari
13abl 12Ura
<935> <776>
Efrata
14htrpa
<672>
Aku
 
 
menguburnya
15hrbqaw
<6912>
di sana
16Ms
<8033>
di
 
 
jalan
17Krdb
<1870>
menuju
 
 
Efrata
18trpa
<672>
yaitu
19awh
<1931>
 
20tyb
<0>
Betlehem
21Mxl
<1035>
8
Ketika
 
 
Israel
2larvy
<3478>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
anak-anak
4ynb
<1121>
Yusuf
5Powy
<3130>
dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Siapa
7ym
<4310>
mereka
 
 
ini
8hla
<428>
9
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
4wyba
<1>
Merekalah
6Mh
<1992>
anakku
5ynb
<1121>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
Allah
10Myhla
<430>
berikan
8Ntn
<5414>
kepadaku
9yl
<0>
di tempat
 
 
ini
11hzb
<2088>
Dia
 
 
berkata
12rmayw
<559>
Aku minta kepadamu
 
 
bawalah
13Mxq
<3947>
mereka
14an
<4994>
kepadaku
15yla
<413>
dan aku akan
 
 
memberkatinya
16Mkrbaw
<1288>
10
Pada waktu itu
 
 
mata
1ynyew
<5869>
Israel
2larvy
<3478>
sudah
 
 
rabun
3wdbk
<3513>
karena
 
 
usia
4Nqzm
<2207>
sehingga dia
 
 
tidak
5al
<3808>
dapat
6lkwy
<3201>
melihat
7twarl
<7200>
Yusuf pun
 
 
mendekatkan
8sgyw
<5066>
mereka
9Mta
<853>
kepada
10wyla
<413>
ayahnya lalu dia
 
 
mencium
11qsyw
<5401>
serta
12Mhl
<0>
memeluk
13qbxyw
<2263>
mereka
14Mhl
<0>
11
Israel
2larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
Aku
 
 
tidak pernah
7al
<3808>
berpikir
8ytllp
<6419>
untuk
 
 
melihat
5har
<7200>
wajahmu
6Kynp
<6440>
tetapi
 
 
lihatlah
9hnhw
<2009>
 
11yta
<853>
Allah
12Myhla
<430>
bahkan
13Mg
<1571>
mengizinkanku untuk

melihat
10harh
<7200>
 
14ta
<853>
keturunanmu
15Kerz
<2233>
12
Lalu
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
menarik
1auwyw
<3318>
anak-anaknya
3Mta
<853>
dari
4Mem
<5973>
pangkuan
5wykrb
<1290>
Israel dan dia

berlutut
6wxtsyw
<7812>
dengan
 
 
wajahnya
7wypal
<639>
sampai ke
 
 
tanah
8hura
<776>
13
Setelah itu
1xqyw
<3947>
Yusuf
2Powy
<3130>
menempatkan mereka
3ta
<853>
berdua
4Mhyns
<8147>
 
5ta
<853>
Efraim
6Myrpa
<669>
di
 
 
tangan kanannya
7wnymyb
<3225>
berhadapan dengan
 
 
tangan kiri
8lamvm
<8040>
Israel
9larvy
<3478>
dan
10taw
<853>
Manasye
11hsnm
<4519>
di
 
 
tangan kirinya
12wlamvb
<8040>
berhadapan dengan
 
 
tangan kanan
13Nymym
<3225>
Israel
14larvy
<3478>
Lalu dia
 
 
mendekatkan
15sgyw
<5066>
mereka
 
 
kepada
16wyla
<413>
Israel
 
 
14
Akan tetapi
 
 
Israel
2larvy
<3478>
mengulurkan
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
tangan kanannya
4wnymy
<3225>
dan
 
 
menumpangkannya
5tsyw
<7896>
ke
 
 
atas
6le
<5921>
kepala
7sar
<7218>
Efraim
8Myrpa
<669>
yang
 
 
adalah
9awhw
<1931>
anak
 
 
bungsu
10ryeuh
<6810>
dan
11taw
<853>
tangan kirinya
12wlamv
<8040>
ke
 
 
atas
13le
<5921>
kepala
14sar
<7218>
Manasye
15hsnm
<4519>
Dia
 
 
menyilangkan
16lkv
<7919>
 
17ta
<853>
tangannya
18wydy
<3027>
meskipun
19yk
<3588>
Manasye
20hsnm
<4519>
adalah
 
 
anak sulung
21rwkbh
<1060>
15
Lalu dia
 
 
memberkati
1Krbyw
<1288>
 
2ta
<853>
Yusuf
3Powy
<3130>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Allah
5Myhlah
<430>
yang
6rsa
<834>
dihadapan-Nya
7wklhth
<1980>
leluhurku
8ytba
<1>
 
9wynpl
<6440>
Abraham
10Mhrba
<85>
dan
 
 
Ishak
11qxuyw
<3327>
hidup
 
 
Allah
12Myhlah
<430>
yang menjadi
 
 
Gembalaku
13herh
<7462>
di sepanjang hidupku
15ydwem 14yta
<5750> <853>
sampai
16de
<5704>
pada
 
 
hari
17Mwyh
<3117>
ini
18hzh
<2088>
16
Malaikat
1Kalmh
<4397>
yang telah
 
 
menebusku
2lagh
<1350>
dari
3yta
<853>
semua
4lkm
<3605>
yang
 
 
jahat
5er
<7451>
berkatilah
6Krby
<1288>
kiranya
7ta
<853>
anak-anak muda
8Myrenh
<5288>
ini Biarlah
10Mhb 9arqyw
<0> <7121>
namaku
11yms
<8034>
ada dalam mereka dan

nama
12Msw
<8034>
leluhurku
13ytba
<1>
Abraham
14Mhrba
<85>
dan
 
 
Ishak
15qxuyw
<3327>
Kiranya mereka
 
 
bertambah-tambah
16wgdyw
<1711>
menjadi
 
 
banyak
17brl
<7230>
di tengah-tengah
18brqb
<7130>
bumi
19Urah
<776>
ini
 
 
17
Ketika
 
 
Yusuf
2Powy
<3130>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
ayahnya
5wyba
<1>
menumpangkan
4tysy
<7896>
tangan
6dy
<3027>
kanannya
7wnymy
<3225>
ke atas
8le
<5921>
kepala
9sar
<7218>
Efraim
10Myrpa
<669>
hal itu
 
 
membuatnya tidak senang
12wynyeb 11eryw
<5869> <7489>
Yusuf tidak senang akan hal itu Yusuf
 
 
memegang
13Kmtyw
<8551>
tangan
14dy
<3027>
ayahnya
15wyba
<1>
untuk
 
 
memindahkannya
16ryohl
<5493>
 
17hta
<853>
dari
18lem
<5921>
kepala
19sar
<7218>
Efraim
20Myrpa
<669>
ke
21le
<5921>
kepala
22sar
<7218>
Manasye
23hsnm
<4519>
18
Yusuf
2Powy
<3130>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
ayahnya
4wyba
<1>
 
6Nk 5al
<3651> <3808>
Ayah
7yba
<1>
tangan kananmu ada pada anak yang salah Manasye adalah
9hz 8yk
<2088> <3588>
anak sulung
10rkbh
<1060>
Letakkanlah
11Myv
<7760>
tangan kananmu
12Knymy
<3225>
ke
13le
<5921>
atasnya
14wsar
<7218>
19
Namun
 
 
ayahnya
2wyba
<1>
menolak
1Namyw
<3985>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
Aku
 
 
tahu
4ytedy
<3045>
Nak
5ynb
<1121>
Aku
 
 
tahu
6ytedy
<3045>
Dia
8awh
<1931>
juga
7Mg
<1571>
akan
 
 
menjadi
9hyhy
<1961>
bangsa
10Mel
<5971>
dan
 
 
dia
12awh
<1931>
juga
11Mgw
<1571>
akan menjadi
 
 
besar
13ldgy
<1431>
Namun sesungguhnya
14Mlwaw
<199>
adiknya
16Njqh 15wyxa
<6996> <251>
akan menjadi
 
 
lebih besar
17ldgy
<1431>
darinya
18wnmm
<4480>
dan
 
 
keturunannya
19werzw
<2233>
akan
 
 
menjadi
20hyhy
<1961>
bangsa
22Mywgh
<1471>
yang
 
 
besar
21alm
<4393>
20
Jadi Israel
 
 
memberkati
1Mkrbyw
<1288>
mereka
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Dia
 
 
berkata
4rwmal
<559>
Umat
 
 
Israel
7larvy
<3478>
akan memakai namamu apabila
 
 
mereka
5Kb
<0>
memberkati
6Krby
<1288>
orang Mereka akan berkata Semoga Allah menjadikanmu seperti Efraim dan Manasye Demikianlah dia memberkati mereka pada hari itu
 
 
katanya
8rmal
<559>
 
9Kmvy
<7760>
Allah
10Myhla
<430>
menjadikanmu seperti
 
 
Efraim
11Myrpak
<669>
dan seperti
 
 
Manasye
12hsnmkw
<4519>
Dia
 
 
menempatkan
13Mvyw
<7760>
 
14ta
<853>
Efraim
15Myrpa
<669>
di
 
 
depan
16ynpl
<6440>
Manasye
17hsnm
<4519>
21
Kemudian
 
 
Israel
2larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yusuf
4Powy
<3130>
Lihatlah
5hnh
<2009>
aku
6ykna
<595>
hampir
 
 
mati
7tm
<4191>
tetapi
8hyhw
<1961>
Allah
9Myhla
<430>
akan
 
 
menyertaimu
10Mkme
<5973>
dan membawamu
 
 
kembali
11byshw
<7725>
 
12Mkta
<853>
ke
13la
<413>
tanah
14Ura
<776>
nenek moyangmu
15Mkytba
<1>
22
Lebih lagi
 
 
aku
1ynaw
<589>
telah
 
 
memberikan
2yttn
<5414>
kepadamu lebih besar
5dxa 4Mks 3Kl
<259> <7926> <0>
dari
6le
<5921>
saudaramu
7Kyxa
<251>
yaitu wilayah

yang
8rsa
<834>
aku
 
 
rebut
9ytxql
<3947>
dengan
 
 
pedang
12ybrxb
<2719>
dan
 
 
panah
13ytsqbw
<7198>
dari
10dym
<3027>
orang-orang Amori
11yrmah
<567>
 
14P
<0>