Prev Chapter 1 Kings 5 Next Chapter
1
Hiram
2Mryx
<2438>
raja
3Klm
<4428>
Tirus
4rwu
<6865>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
5ta
<853>
hamba-hambanya
6wydbe
<5650>
kepada
7la
<413>
Salomo
8hmls
<8010>
karena
9yk
<3588>
dia
 
 
mendengar
10ems
<8085>
bahwa
11yk
<3588>
mereka telah
12wta
<853>
mengurapi
13wxsm
<4886>
Salomo sebagai
 
 
raja
14Klml
<4428>
menggantikan
15txt
<8478>
ayahnya
16whyba
<1>
Sebab
17yk
<3588>
 
19hyh
<1961>
Hiram
20Mryx
<2438>
selalu menjadi
 
 
sahabat
18bha
<157>
Daud
21dwdl
<1732>
 
24o 23Mymyh 22lk
<0> <3117> <3605>
2
Kemudian
 
 
Salomo
2hmls
<8010>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
3la
<413>
Hiram
4Mryx
<2438>
katanya
5rmal
<559>
3
Engkau
1hta
<859>
mengetahui
2tedy
<3045>
bahwa
6yk
<3588>
 
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
ayahku
5yba
<1>
tidak
7al
<3808>
dapat
8lky
<3201>
membangun
9twnbl
<1129>
bait
10tyb
<1004>
bagi
 
 
nama
11Msl
<8034>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Allahnya
13wyhla
<430>
karena
14ynpm
<6440>
pertempuran
15hmxlmh
<4421>
yang
16rsa
<834>
mengelilinginya
17whbbo
<5437>
sampai
18de
<5704>
 
19tt
<5414>
TUHAN
20hwhy
<3068>
menaruh mereka di
21Mta
<853>
bawah
22txt
<8478>
telapak
23twpk
<3709>
kakinya
24*ylgr {wlgr}
<7272>
4
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahku
4yhla
<430>
mengaruniakan ketenteraman
2xynh
<5117>
 
5yl
<0>
di semua penjuru
6bybom
<5439>
sehingga
 
 
tidak ada
7Nya
<369>
lagi
 
 
musuh
8Njv
<7854>
dan
10egp 9Nyaw
<6294> <369>
malapetaka
11er
<7451>
5
Lihatlah
1ynnhw
<2005>
aku
 
 
berniat
2rma
<559>
membangun
3twnbl
<1129>
bait
4tyb
<1004>
bagi
 
 
nama
5Msl
<8034>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allahku
7yhla
<430>
seperti
 
 
yang
8rsak
<834>
telah
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
firmankan
9rbd
<1696>
kepada
11la
<413>
Daud
12dwd
<1732>
ayahku
13yba
<1>
firman-Nya
14rmal
<559>
Anakmu
15Knb
<1121>
yang
16rsa
<834>
akan Aku
 
 
tetapkan
17Nta
<5414>
di
19le
<5921>
takhtamu
20Kaok
<3678>
sebagai penggantimu
18Kytxt
<8478>
dia
21awh
<1931>
akan
 
 
membangun
22hnby
<1129>
bait
23tybh
<1004>
bagi
 
 
nama-Ku
24ymsl
<8034>
6
Oleh sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
perintahkanlah
2hwu
<6680>
orang
 
 
menebang
3wtrkyw
<3772>
 
4yl
<0>
pohon-pohon aras
5Myzra
<730>
dari
6Nm
<4480>
Lebanon
7Nwnblh
<3844>
untukku
 
 
Hamba-hambaku
8ydbew
<5650>
akan
9wyhy
<1961>
beserta
10Me
<5973>
dengan
 
 
hamba-hambamu
11Kydbe
<5650>
dan aku akan membayar
14Nta
<5414>
kepadamu
15Kl
<0>
untuk
 
 
hamba-hambamu
13Kydbe
<5650>
berapa
 
 
pun
16lkk
<3605>
biaya
12rkvw
<7939>
yang
17rsa
<834>
engkau tetapkan
18rmat
<559>
Sebab
19yk
<3588>
engkau
20hta
<859>
mengetahui
21tedy
<3045>
bahwa
22yk
<3588>
tidak
23Nya
<369>
ada di antara
 
 
kami
24wnb
<0>
yang
25sya
<376>
mengetahui
26edy
<3045>
cara
 
 
menebang
27trkl
<3772>
pohon
28Myue
<6086>
seperti
 
 
orang Sidon
29Mynduk
<6722>
7
Saat
1yhyw
<1961>
Hiram
3Mryx
<2438>
mendengar
2emsk
<8085>
pesan dari
5yrbd 4ta
<1697> <853>
Salomo
6hmls
<8010>
dia
 
 
sangat
8dam
<3966>
bersukacita
7xmvyw
<8055>
Katanya
9rmayw
<559>
Terpujilah
10Kwrb
<1288>
TUHAN
11hwhy
<3068>
pada
 
 
hari
12Mwyh
<3117>
ini
 
 
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
mengaruniakan
14Ntn
<5414>
Daud
15dwdl
<1732>
seorang
 
 
anak
16Nb
<1121>
yang
 
 
bijaksana
17Mkx
<2450>
untuk
18le
<5921>
memerintah
 
 
bangsa
19Meh
<5971>
yang
 
 
besar
20brh
<7227>
ini
21hzh
<2088>
8
Kemudian
 
 
Hiram
2Mryx
<2438>
mengirim
1xlsyw
<7971>
pesan
 
 
kepada
3la
<413>
Salomo
4hmls
<8010>
katanya
5rmal
<559>
Aku sudah
 
 
mendengar
6ytems
<8085>
pesan
9txls
<7971>
 
7ta
<853>
yang
8rsa
<834>
engkau kirim
 
 
kepadaku
10yla
<413>
Aku
11yna
<589>
akan
 
 
melakukan
12hvea
<6213>
 
13ta
<853>
semua
14lk
<3605>
yang
 
 
kauinginkan
15Kupx
<2656>
mengenai
 
 
kayu
16yueb
<6086>
aras
17Myzra
<730>
dan
 
 
kayu
18yuebw
<6086>
sanobar
19Myswrb
<1265>
9
Hamba-hambaku
1ydbe
<5650>
akan
 
 
membawanya turun
2wdry
<3381>
dari
3Nm
<4480>
Lebanon
4Nwnblh
<3844>
ke
 
 
laut
5hmy
<3220>
Aku
6ynaw
<589>
akan
 
 
membuatnya menjadi
7Mmyva
<7760>
rakit-rakit
8twrbd
<1702>
di
 
 
laut
9Myb
<3220>
ke
10de
<5704>
tempat
11Mwqmh
<4725>
yang
12rsa
<834>
engkau
 
 
tentukan
13xlst
<7971>
kepadaku
14yla
<413>
Aku akan
 
 
membongkarnya
15Mytupnw
<5310>
di sana
16Ms
<8033>
dan
 
 
engkau
17htaw
<859>
dapat
 
 
mengangkutnya
18avt
<5375>
Kemudian hendaknya
 
 
engkau
19htaw
<859>
melakukan
20hvet
<6213>
 
21ta
<853>
permintaanku
22yupx
<2656>
yaitu
 
 
menyediakan
23ttl
<5414>
makanan
24Mxl
<3899>
bagi
 
 
seisi istanaku
25ytyb
<1004>
10
Demikianlah
1yhyw
<1961>
Hiram
2Mwryx
<2438>
memberikan
3Ntn
<5414>
kepada
 
 
Salomo
4hmlsl
<8010>
kayu
5yue
<6086>
aras
6Myzra
<730>
dan
 
 
kayu
7yuew
<6086>
sanobar
8Myswrb
<1265>
sesuai
 
 
semua
9lk
<3605>
keinginannya
10wupx
<2656>
11
Salomo
1hmlsw
<8010>
memberikan
2Ntn
<5414>
20.000
5Pla 4Myrve
<505> <6242>
kor
6rk
<3734>
gandum
7Myjx
<2406>
sebagai bahan
 
 
makanan
8tlkm
<4361>
bagi seisi
 
 
istananya
9wtybl
<1004>
dan
 
 
20
10Myrvew
<6242>
kor
11rk
<3734>
minyak
12Nms
<8081>
tumbuk
13tytk
<3795>
kepada
 
 
Hiram
3Mryxl
<2438>
Jadi
14hk
<3541>
Salomo
16hmls
<8010>
memberikannya
15Nty
<5414>
kepada
 
 
Hiram
17Mryxl
<2438>
tahun
18hns
<8141>
demi
 
 
tahun
19hnsb
<8141>
 
20P
<0>
12
TUHAN
1hwhyw
<3068>
mengaruniakan
2Ntn
<5414>
hikmat
3hmkx
<2451>
kepada
 
 
Salomo
4hmlsl
<8010>
seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
Dia
 
 
janjikan
6rbd
<1696>
kepadanya
7wl
<0>
dan
 
 
ada
8yhyw
<1961>
perdamaian
9Mls
<7965>
antara
10Nyb
<996>
Hiram
11Mryx
<2438>
dan
12Nybw
<996>
Salomo
13hmls
<8010>
sehingga mereka
 
 
berdua
16Mhyns
<8147>
mengadakan
14wtrkyw
<3772>
perjanjian
15tyrb
<1285>
13
Raja
2Klmh
<4428>
Salomo
3hmls
<8010>
mengerahkan
1leyw
<5927>
buruh
4om
<4522>
dari
 
 
seluruh
5lkm
<3605>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
buruh
8omh
<4522>
itu
 
 
berjumlah
7yhyw
<1961>
30.000
10Pla 9Mysls
<505> <7970>
orang
11sya
<376>
14
Dia
 
 
mengirim
1Mxlsyw
<7971>
mereka ke
 
 
Lebanon
2hnwnbl
<3844>
10.000
4Mypla 3trve
<505> <6235>
orang setiap
 
 
bulan
5sdxb
<2320>
secara
 
 
bergantian
6twpylx
<2487>
Mereka
 
 
berada
8wyhy
<1961>
di
 
 
Lebanon
9Nwnblb
<3844>
selama 1
 
 
bulan
7sdx
<2320>
lalu
 
 
2
10Myns
<8147>
bulan
11Mysdx
<2320>
berada di
 
 
rumah
12wtybb
<1004>
dan
 
 
Adoniram
13Mryndaw
<141>
menjadi
14le
<5921>
kepala buruh
15omh
<4522>
 
16o
<0>
15
Salomo
2hmlsl
<8010>
mempunyai
1yhyw
<1961>
70.000
4Pla 3Myebs
<505> <7657>
pengangkut
5avn
<5375>
beban
6lbo
<5449>
dan
 
 
80.000
8Pla 7Mynmsw
<505> <8084>
pemahat batu
9bux
<2672>
di
 
 
pegunungan
10rhb
<2022>
16
Selain
1dbl
<905>
itu
 
 
Salomo
4hmlsl
<8010>
juga mempunyai
 
 
3.300
11twam 10slsw 9Mypla 8tsls
<3967> <7969> <505> <7969>
kepala
2yrvm
<8269>
pekerja
3Mybunh
<5324>
yang
5rsa
<834>
mengepalai
6le
<5921>
pekerjaan
7hkalmh
<4399>
itu Mereka
 
 
memerintah
12Mydrh
<7287>
orang-orang
13Meb
<5971>
yang
 
 
melakukan
14Myveh
<6213>
pekerjaan
15hkalmb
<4399>
itu
 
 
17
Raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
mereka untuk
 
 
menambang
3weoyw
<5265>
batu
4Mynba
<68>
yang
 
 
besar
5twldg
<1419>
dan
 
 
batu
6Mynba
<68>
yang
 
 
mahal-mahal
7twrqy
<3368>
serta
 
 
batu
10ynba
<68>
pahat
11tyzg
<1496>
untuk
 
 
membuat dasar
8doyl
<3245>
bait
9tybh
<1004>
itu
 
 
18
Lalu
 
 
tukang-tukang
2ynb
<1129>
Salomo
3hmls
<8010>
tukang-tukang
4ynbw
<1129>
Hiram
5Mwryx
<2438>
dan orang-orang
 
 
Gebal
6Mylbghw
<1382>
memahat
1wlopyw
<6458>
dan
 
 
menyediakan
7wnykyw
<3559>
kayu
8Myueh
<6086>
dan
 
 
batu
9Mynbahw
<68>
untuk
 
 
membangun
10twnbl
<1129>
bait
11tybh
<1004>
itu
12P
<0>