Prev Chapter 1 Chronicles 4 Next Chapter
1
Anak-anak
1ynb
<1121>
Yehuda
2hdwhy
<3063>
adalah
 
 
Peres
3Urp
<6557>
Hezron
4Nwrux
<2696>
Karmi
5ymrkw
<3756>
Hur
6rwxw
<2354>
dan
 
 
Syobal
7lbwsw
<7732>
2
Anak
2Nb
<1121>
Syobal
3lbws
<7732>
adalah
 
 
Reaya
1hyarw
<7211>
anak
4dylwh
<3205> ==>
Reaya
 
 
adalah
4dylwh
<== <3205>
 
5ta
<853>
Yahat
6txy
<3189>
dan
 
 
anak
8dylh
<3205> ==>
Yahat
7txyw
<3189>
adalah
8dylh
<== <3205>
 
9ta
<853>
Ahumai
10ymwxa
<267>
dan
11taw
<853>
Lahad
12dhl
<3855>
Itulah
13hla
<428>
kaum-kaum
14twxpsm
<4940>
orang Zora
15yteruh
<6882>
 
16o
<0>
3
Inilah
1hlaw
<428>
leluhur
2yba
<1>
Etam
3Mjye
<5862>
Yizreel
4laerzy
<3157>
Isma
5amsyw
<3457>
dan
 
 
Idbas
6sbdyw
<3031>
Nama
7Msw
<8034>
saudara perempuan
8Mtwxa
<269>
mereka adalah
 
 
Hazelelponi
9ynwplluh
<6753>
4
Pnuel
1lawnpw
<6439>
adalah
 
 
bapa
2yba
<1>
orang
 
 
Gedor
3rdg
<1446>
Ezer
4rzew
<5829>
adalah
 
 
bapa
5yba
<1>
orang
 
 
Husa
6hswx
<2364>
Itulah
7hla
<428>
keturunan
8ynb
<1121>
Hur
9rwx
<2354>
anak sulung
10rwkb
<1060>
Efrata
11htrpa
<672>
bapa
12yba
<1>
 
13tyb
<0>
Betlehem
14Mxl
<1035>
5
Asyur
1rwxsalw
<806>
bapa
2yba
<1>
Tekoa
3ewqt
<8620>
memiliki
4wyh
<1961>
dua
5yts
<8147>
istri
6Mysn
<802>
yaitu
 
 
Hela
7halx
<2458>
dan
 
 
Naara
8hrenw
<5292>
6
 
2wl
<0>
Naara
3hren
<5292>
melahirkan
1dltw
<3205>
 
4ta
<853>
Ahuzam
5Mzxa
<275>
 
6taw
<853>
Hefer
7rpx
<2660>
 
8taw
<853>
Temeni
9ynmyt
<8488>
dan
10taw
<853>
Ahastari
11yrtsxah
<326>
Itulah
12hla
<428>
anak-anak
13ynb
<1121>
Naara
14hren
<5292>
7
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Hela
2halx
<2458>
adalah
 
 
Zeret
3tru
<6889>
Yezohar
4*rxuw {rxuy}
<3328>
Etnan
5Nntaw
<869>
8
Anak-anak
2dylwh
<3205> ==>
Kos
1Uwqw
<6976>
adalah
2dylwh
<== <3205>
 
3ta
<853>
Anub
4bwne
<6036>
 
5taw
<853>
Hazobeba
6hbbuh
<6637>
dan
 
 
kaum-kaum
7twxpsmw
<4940>
Aharhel
8lxrxa
<316>
anak
9Nb
<1121>
Harum
10Mwrh
<2037>
9
 
1yhyw
<1961>
Yabes
2Ubey
<3258>
lebih mulia
3dbkn
<3513>
daripada
 
 
saudara-saudaranya
4wyxam
<251>
Ibunya
5wmaw
<517>
menamai
7wms 6harq
<8034> <7121>
dia
 
 
Yabes
8Ubey
<3258>
sebab
10yk
<3588>
dia
 
 
berkata
9rmal
<559>
Aku
 
 
melahirkan
11ytdly
<3205>
dia dengan
 
 
kesakitan
12bueb
<6090>
10
Yabes
2Ubey
<3258>
berseru
1arqyw
<7121>
kepada
 
 
Allah
3yhlal
<430>
Israel
4larvy
<3478>
dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Kiranya
6Ma
<518>
Engkau
 
 
sungguh-sungguh memberkatiku
8ynkrbt 7Krb
<1288> <1288>
dan
 
 
memperluas
9tybrhw
<7235>
 
10ta
<853>
daerahku
11ylwbg
<1366>
Kiranya
12htyhw
<1961>
tangan-Mu
13Kdy
<3027>
menyertai
14yme
<5973>
dan
 
 
melindungi
15tyvew
<6213>
aku dari
 
 
malapetaka
16herm
<7451> ==>
sehingga
 
 
kesakitan
16herm
<== <7451>
tidak
17ytlbl
<1115>
menimpaku
18ybue
<6087>
Dan
 
 
Allah
20Myhla
<430>
mengabulkan
19abyw
<935>
apa
21ta
<853>
yang
22rsa
<834>
dia
 
 
minta
23las
<7592>
11
Anak
4dylwh
<3205> ==>
Kelub
1bwlkw
<3620>
saudara
2yxa
<251>
Suha
3hxws
<7746>
adalah
4dylwh
<== <3205>
 
5ta
<853>
Mehir
6ryxm
<4243>
Dialah
7awh
<1931>
ayah
8yba
<1>
Eston
9Nwtsa
<850>
12
Anak
2dylwh
<3205> ==>
Eston
1Nwtsaw
<850>
adalah
2dylwh
<== <3205>
 
4tyb 3ta
<0> <853>
Bet-Rafa
5apr
<1051>
 
6taw
<853>
Paseah
7xop
<6454>
dan
8taw
<853>
Tehina
9hnxt
<8468>
bapa
10yba
<1>
 
11rye
<0>
Ir-Nahas
12sxn
<5904>
Itulah
13hla
<428>
orang-orang
14ysna
<376>
Rekha
15hkr
<7397>
 
16o
<0>
13
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Kenas
2znq
<7073>
adalah
 
 
Otniel
3laynte
<6274>
dan
 
 
Seraya
4hyrvw
<8304>
Anak
5ynbw
<1121>
Otniel
6laynte
<6274>
adalah
 
 
Hatat
7ttx
<2867>
dan Meonotai

14
Anak
2dylwh
<3205> ==>
Meonotai
1ytnwemw
<4587>
adalah
2dylwh
<== <3205>
 
3ta
<853>
Ofra
4hrpe
<6084>
Anak
6dylwh
<3205> ==>
Seraya
5hyrvw
<8304>
adalah
6dylwh
<== <3205>
 
7ta
<853>
Yoab
8bawy
<3097>
bapa
9yba
<1>
Lembah
10ayg
<1516>
Para Perajin
11Mysrx
<2798>
karena
12yk
<3588>
mereka
 
 
adalah
14wyh
<1961>
para
 
 
perajin
13Mysrx
<2796>
 
15P
<0>
15
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Kaleb
2blk
<3612>
anak
3Nb
<1121>
Yefune
4hnpy
<3312>
adalah
 
 
Iru
5wrye
<5900>
Ela
6hla
<425>
dan
 
 
Naam
7Menw
<5277>
Anak
8ynbw
<1121>
Ela
9hla
<425>
adalah
 
 
Kenas
10znqw
<7073>
16
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Yehaleleel
2lallhy
<3094>
adalah
 
 
Zif
3Pyz
<2128>
Zifa
4hpyzw
<2129>
Tireya
5ayryt
<8493>
dan
 
 
Asareel
6larvaw
<840>
17
Anak-anak
1Nbw
<1121>
Ezra
2hrze
<5834>
adalah
 
 
Yeter
3rty
<3500>
Mered
4drmw
<4778>
Efer
5rpew
<6081>
dan
 
 
Yalon
6Nwlyw
<3210>
Mered mengambil Bica putri Firaun kemudian perempuan itu

melahirkan
7rhtw
<2029>
 
8ta
<853>
Miryam
9Myrm
<4813>
 
10taw
<853>
Samai
11yms
<8060>
dan
12taw
<853>
Yisbah
13xbsy
<3431>
bapa
14yba
<1>
Estemoa
15emtsa
<851>
18
Istri
1wtsaw
<802>
Mered lainnya seorang perempuan
 
 
Yehuda
2hydhyh
<3057>
melahirkan
3hdly
<3205>
 
4ta
<853>
Yered
5dry
<3382>
bapa
6yba
<1>
Gedor
7rwdg
<1446>
 
8taw
<853>
Heber
9rbx
<2268>
bapa
10yba
<1>
Sokho
11wkwv
<7755>
dan
12taw
<853>
Yekutiel
13laytwqy
<3354>
bapa
14yba
<1>
Zanoah
15xwnz
<2182>
 
24o 23drm 22xql 21rsa 20herp 19tb 18hytb 17ynb 16hlaw
<0> <4778> <3947> <834> <6547> <1323> <1332> <1121> <428>
19
Anak-anak
1ynbw
<1121>
istri
2tsa
<802>
Hodia
3hydwh
<1940>
saudara perempuan
4twxa
<269>
Naham
5Mxn
<5163>
adalah
 
 
bapa
6yba
<1>
Kehila
7hlyeq
<7084>
orang Garmi
8ymrgh
<1636>
itu dan
 
 
Estemoa
9emtsaw
<851>
orang Maakha
10ytkemh
<4602>
20
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Simon
2Nwmys
<7889>
adalah
 
 
Amnon
3Nwnma
<550>
Rina
4hnrw
<7441>
 
5Nb
<0>
Benhanan
6Nnx
<1135>
dan
 
 
Tilon
7*Nwlytw {Nwlwtw}
<8436>
Anak-anak
8ynbw
<1121>
Yisei
9yesy
<3469>
adalah
 
 
Zohet
10txwz
<2105>
dan
11Nbw
<0>
Ben-Zohet
12txwz
<1132>
21
Anak-anak
1ynb
<1121>
Sela
2hls
<7956>
anak
3Nb
<1121>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
adalah
 
 
Er
5re
<6147>
bapa
6yba
<1>
Lekha
7hkl
<3922>
Lada
8hdelw
<3935>
bapa
9yba
<1>
Maresa
10hsrm
<4762>
dan
 
 
kaum-kaum
11twxpsmw
<4940>
keluarga
12tyb
<1004>
pengusaha
13tdbe
<5656>
kain
 
 
linen halus
14Ubh
<948>
di
 
 
Bet-Asybea
16ebsa 15tybl
<791> <1004>
22
lalu
 
 
Yokim
1Myqwyw
<3137>
orang-orang
2ysnaw
<582>
Kozeba
3abzk
<3578>
Yoas
4sawyw
<3101>
Saraf
5Prvw
<8315>
yang
6rsa
<834>
menguasai
7wleb
<1166>
Moab
8bawml
<4124>
dan
9ybsyw
<0>
Yasyubi-Lehem
10Mxl
<3433>
Catatan-catatan
11Myrbdhw
<1697>
ini berasal dari
 
 
zaman kuno
12Myqyte
<6267>
23
Mereka
1hmh
<1992>
adalah
 
 
tukang-tukang periuk
2Myruwyh
<3335>
yang
 
 
tinggal
3ybsyw
<3427>
di
 
 
Netaim
4Myejn
<5196>
dan
 
 
Gedera
5hrdgw
<1449>
Mereka
 
 
tinggal
9wbsy
<3427>
di sana
10Ms
<8033>
dan
 
 
bekerja
8wtkalmb
<4399>
pada
6Me
<5973>
raja
7Klmh
<4428>
 
11o
<0>
24
Anak-anak
1ynb
<1121>
Simeon
2Nwems
<8095>
adalah
 
 
Nemuel
3lawmn
<5241>
Yamin
4Nymyw
<3226>
Yarib
5byry
<3402>
Zerah
6xrz
<2226>
dan
 
 
Saul
7lwas
<7586>
25
Anak
2wnb
<1121>
Saul adalah
 
 
Salum
1Mls
<7967>
anak
4wnb
<1121>
Salum adalah

Mibsam
3Mvbm
<4017>
dan
 
 
anak
6wnb
<1121>
Mibsam adalah

Misma
5emsm
<4927>
26
Anak
4wnb
<1121>
 
1ynbw
<1121>
Misma
2emsm
<4927>
adalah
 
 
Hamuel
3lawmx
<2536>
anak
6wnb
<1121>
Hamuel adalah

Zakur
5rwkz
<2139>
dan
 
 
anak
8wnb
<1121>
Zakur adalah

Simei
7yems
<8096>
27
Simei
1yemslw
<8096>
memiliki
 
 
enam
3hss
<8337>
belas
4rve
<6240>
anak laki-laki
2Mynb
<1121>
dan
 
 
enam
6ss
<8337>
orang
 
 
anak perempuan
5twnbw
<1323>
Namun
 
 
saudara-saudaranya
7wyxalw
<251>
tidak
8Nya
<369>
memiliki
 
 
banyak
10Mybr
<7227>
anak
9Mynb
<1121>
sehingga
 
 
seluruh
11lkw
<3605>
kaum
12Mtxpsm
<4940>
mereka
 
 
tidak
13al
<3808>
bertambah banyak
14wbrh
<7235>
seperti
15de
<5704>
halnya
 
 
suku
16ynb
<1121>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
 
18o
<0>
28
Mereka
 
 
tinggal
1wbsyw
<3427>
di
2rabb
<0>
Bersyeba
3ebs
<884>
Molada
4hdlwmw
<4137>
 
5ruxw
<0>
Hazar-Sual
6lews
<2705>
29
Bilha
1hhlbbw
<1090>
Ezem
2Muebw
<6107>
Tolad
3dlwtbw
<8434>
30
Betuel
1lawtbbw
<1328>
Horma
2hmrxbw
<2767>
Ziklag
3glqyubw
<6860>
31
 
1tybbw
<0>
Bet-Markabot
2twbkrm
<1024>
 
3ruxbw
<0>
Hazar-Susim
4Myowo
<2702>
 
5tybbw
<0>
Bet-Biri
6yarb
<1011>
dan
 
 
Saaraim
7Myresbw
<8189>
Itulah
8hla
<428>
kota-kota
9Mhyre
<5892>
mereka
 
 
sampai
10de
<5704>
Daud
12dywd
<1732>
menjadi raja
11Klm
<4427>
32
Desa-desanya
1Mhyruxw
<2691>
terdiri dari
 
 
lima
8smx
<2568>
perkampungan
7Myre
<5892>
yaitu
 
 
Etam
2Mjye
<5862>
Ain
3Nyew
<5871>
Rimon
4Nwmr
<7417>
Tokhen
5Nktw
<8507>
dan
 
 
Asan
6Nsew
<6228>
33
serta
 
 
seluruh
1lkw
<3605>
desa
2Mhyrux
<2691>
yang
3rsa
<834>
ada
 
 
di sekitar
4twbybo
<5439>
kota-kota
5Myreh
<5892>
itu
6hlah
<428>
sampai
7de
<5704>
Baal
8leb
<1168>
Itulah
9taz
<2063>
tempat tinggal
10Mtbswm
<4186>
dan
 
 
silsilah
11Mvxythw
<3187>
mereka
12Mhl
<0>
34
Selanjutnya
 
 
Mesobab
1bbwsmw
<4877>
Yamlekh
2Klmyw
<3230>
dan
 
 
Yosa
3hswyw
<3144>
anak
4Nb
<1121>
Amazia
5hyuma
<558>
35
dan
 
 
Yoel
1lawyw
<3100>
Yehu
2awhyw
<3058>
anak
3Nb
<1121>
Yosibya
4hybswy
<3143>
anak
5Nb
<1121>
Seraya
6hyrv
<8304>
anak
7Nb
<1121>
Asiel
8layve
<6221>
36
Elyoenai
1ynyewylaw
<454>
Yaakoba
2hbqeyw
<3291>
Yesohaya
3hyxwsyw
<3439>
Asaya
4hyvew
<6222>
Adiel
5laydew
<5717>
Yesimiel
6lamyvyw
<3450>
Benaya
7hynbw
<1141>
37
dan
 
 
Ziza
1azyzw
<2124>
anak
2Nb
<1121>
Sifei
3yeps
<8230>
anak
4Nb
<1121>
Alon
5Nwla
<438>
anak
6Nb
<1121>
Yedaya
7hydy
<3042>
anak
8Nb
<1121>
Simri
9yrms
<8113>
anak
10Nb
<1121>
Semaya
11hyems
<8098>
38
Orang-orang yang
 
 
disebut
2Myabh
<935>
namanya
3twmsb
<8034>
ini
1hla
<428>
adalah para
 
 
pemimpin
4Myayvn
<5387>
dalam
 
 
kaum-kaum
5Mtwxpsmb
<4940>
mereka
 
 
Kaum
6tybw
<1004>
keluarga
7Mhytwba
<1>
mereka
 
 
makin bertambah
8wurp
<6555>
banyak
9bwrl
<7230>
39
Kemudian mereka
 
 
pindah
1wklyw
<1980>
ke
 
 
jalan masuk
2awbml
<3996>
Gedor
3rdg
<1446>
sampai
4de
<5704>
sebelah
 
 
timur
5xrzml
<4217>
lembah
6aygh
<1516>
untuk
 
 
mencari
7sqbl
<1245>
padang rumput
8herm
<4829>
bagi
 
 
kawanan ternak
9Mnaul
<6629>
mereka
 
 
40
Mereka pun
 
 
mendapatkan
1waumyw
<4672>
padang rumput
2herm
<4829>
yang
 
 
subur
3Nms
<8082>
dan
 
 
baik
4bwjw
<2896>
tanah
5Urahw
<776>
itu
 
 
luas
7Mydy 6tbxr
<3027> <7342>
tenang
8tjqsw
<8252>
dan
 
 
damai
9hwlsw
<7961>
Orang-orang yang
 
 
sebelumnya
15Mynpl
<6440>
tinggal
13Mybsyh
<3427>
di sana
14Ms
<8033>
adalah orang
11Nm 10yk
<4480> <3588>
Ham
12Mx
<2526>
41
Mereka yang
 
 
namanya
4twmsb
<8034>
tercatat
3Mybwtkh
<3789>
ini
2hla
<428>
datang
1wabyw
<935>
pada
 
 
zaman
5ymyb
<3117>
Hizkia
6whyqzxy
<2396>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Mereka
 
 
menyerang
9wkyw
<5221>
 
10ta
<853>
tenda-tenda
11Mhylha
<168>
orang Het dan
12taw
<853>
orang Meunim
13*Mynwemh {Mynyemh}
<4586>
yang
14rsa
<834>
ada
15waumn
<4672>
di sana
16hms
<8033>
dan
 
 
memusnahkan
17Mmyrxyw
<2763> ==>
orang-orang itu
 
 
seluruhnya
17Mmyrxyw
<== <2763>
sampai
18de
<5704>
saat
19Mwyh
<3117>
ini
20hzh
<2088>
Lalu mereka
 
 
menempatinya
21wbsyw
<3427>
untuk
 
 
menggantikan
22Mhytxt
<8478>
orang-orang itu
 
 
sebab
23yk
<3588>
di sana
26Ms
<8033>
ada
 
 
padang rumput
24herm
<4829>
untuk
 
 
kawanan ternak
25Mnaul
<6629>
mereka
 
 
42
Sebagian
2Nm
<4480>
dari
 
 
mereka
1Mhmw
<1992>
sebanyak
 
 
lima
9smx
<2568>
ratus
10twam
<3967>
orang
8Mysna
<376>
dari
 
 
keturunan
3ynb
<1121>
Simeon
4Nwems
<8095>
pindah ke
5wklh
<1980>
Pegunungan
6rhl
<2022>
Seir
7ryev
<8165>
Kepala
17Msarb
<7218>
mereka adalah
 
 
Pelaca
11hyjlpw
<6410>
Nearya
12hyrenw
<5294>
Refaya
13hyprw
<7509>
dan
 
 
Uziel
14layzew
<5816>
anak-anak
15ynb
<1121>
Yisei
16yesy
<3469>
43
Mereka
 
 
membunuh
1wkyw
<5221>
 
2ta
<853>
seluruh sisa
3tyras
<7611> ==>
orang
4hjlph
<6413>
Amalek
5qlmel
<6002>
yang melarikan diri
3tyras
<== <7611>
lalu
 
 
tinggal
6wbsyw
<3427>
di sana
7Ms
<8033>
sampai
8de
<5704>
saat
9Mwyh
<3117>
ini
10hzh
<2088>