Prev Chapter Nehemiah 8 Next Chapter
1
Semua
2lk
<3605>
orang
3Meh
<5971>
berkumpul
1wpoayw
<622>
menjadi
4syak
<376>
satu
5dxa
<259>
di
6la
<413>
tanah
 
 
lapang
7bwxrh
<7339>
yang
8rsa
<834>
ada di
 
 
depan
9ynpl
<6440>
Pintu Gerbang
10res
<8179>
Air
11Mymh
<4325>
Mereka meminta
12wrmayw
<559>
Ezra
13arzel
<5830>
ahli kitab
14rpoh
<5608>
itu untuk
 
 
membawa
15aybhl
<935>
 
16ta
<853>
kitab
17rpo
<5612>
Taurat
18trwt
<8451>
Musa
19hsm
<4872>
yang
20rsa
<834>
telah
21hwu
<6680>
TUHAN
22hwhy
<3068>
berikan
 
 
kepada
23ta
<854>
Israel
24larvy
<3478>
2
Lalu pada
 
 
hari
14Mwyb
<3117>
pertama
15dxa
<259>
bulan
16sdxl
<2320>
ketujuh
17yeybsh
<7637>
Imam
3Nhkh
<3548>
Ezra
2arze
<5830>
membawa
1aybyw
<935>
 
4ta
<853>
kitab Taurat
5hrwth
<8451>
ke
 
 
hadapan
6ynpl
<6440>
jemaat
7lhqh
<6951>
baik
 
 
laki-laki
8syam
<376>
maupun
9dew
<5704>
perempuan
10hsa
<802>
dan
 
 
semua orang
11lkw
<3605>
yang dapat
 
 
mendengar
13emsl
<8085>
dan
 
 
mengerti
12Nybm
<995>
3
Dia
 
 
membacanya
1arqyw
<7121>
 
2wb
<0>
di depan
3ynpl
<6440>
tanah lapang
4bwxrh
<7339>
yang
5rsa
<834>
berada
 
 
di depan
6ynpl
<6440>
Pintu Gerbang
7res
<8179>
Air
8Mymh
<4325>
dari
9Nm
<4480>
pagi
10rwah
<216>
sampai
11de
<5704>
tengah
12tyuxm
<4276>
hari
13Mwyh
<3117>
di hadapan
14dgn
<5048>
semua
 
 
laki-laki
15Mysnah
<376>
dan
 
 
perempuan
16Mysnhw
<802>
dan orang-orang yang dapat
 
 
mengerti
17Mynybmhw
<995>
Semua
19lk
<3605>
orang
20Meh
<5971>
mendengarkan
21la
<413>
kitab
22rpo
<5612>
Taurat
23hrwth
<8451>
dengan
 
 
penuh perhatian
18ynzaw
<241>
4
Ezra
2arze
<5830>
ahli kitab
3rpoh
<5608>
itu
 
 
berdiri
1dmeyw
<5975>
di atas
4le
<5921>
mimbar
5ldgm
<4026>
kayu
6Ue
<6086>
yang
7rsa
<834>
telah mereka
 
 
buat
8wve
<6213>
untuk
 
 
maksud
9rbdl
<1697>
itu
11wlua
<681>
Matica
12hyttm
<4993>
Sema
13emsw
<8087>
Anaya
14hynew
<6043>
Uria
15hyrwaw
<223>
Hilkia
16hyqlxw
<2518>
dan
 
 
Maaseya
17hyvemw
<4641>
berdiri
10dmeyw
<5975>
di
18le
<5921>
sebelah kanannya
19wnymy
<3225>
Pedaya
21hydp
<6305>
Misael
22lasymw
<4332>
Malkia
23hyklmw
<4441>
Hasum
24Msxw
<2828>
Hasbadana
25hndbsxw
<2806>
Zakharia
26hyrkz
<2148>
dan
 
 
Mesulam
27Mlsm
<4918>
berdiri di

sebelah kirinya
20wlamvmw
<8040>
 
28P
<0>
5
Ezra
2arze
<5830>
membuka
1xtpyw
<6605>
kitab
3rpoh
<5612>
itu
 
 
di depan
4ynyel
<5869>
semua
5lk
<3605>
orang
6Meh
<5971>
karena
7yk
<3588>
ia berdiri lebih tinggi daripada
9lk 8lem
<3605> <5921>
orang-orang
10Meh
<5971>
itu
 
 
Ketika
11hyh
<1961>
Ezra
 
 
membuka
12wxtpkw
<6605>
kitab Taurat
 
 
semua
14lk
<3605>
orang
15Meh
<5971>
berdiri
13wdme
<5975>
6
Ezra
2arze
<5830>
memuji
1Krbyw
<1288>
 
3ta
<853>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allah
5Myhlah
<430>
Yang Mahabesar
6lwdgh
<1419>
Semua
8lk
<3605>
orang
9Meh
<5971>
mengangkat
12lemb
<4607>
tangannya
13Mhydy
<3027>
dan
 
 
berkata
7wneyw
<6030>
Amin
10Nma
<543>
Amin
11Nma
<543>
Lalu mereka
 
 
bersujud
14wdqyw
<6915>
dan
 
 
menyembah
15wxtsyw
<7812>
TUHAN
16hwhyl
<3068>
dengan
 
 
muka
17Mypa
<639>
mereka sampai ke
 
 
tanah
18hura
<776>
7
Yesua
1ewsyw
<3442>
Bani
2ynbw
<1137>
Serebya
3hybrsw
<8274>
Yamin
4Nymy
<3226>
Akub
5bwqe
<6126>
Sabetai
6ytbs
<7678>
Hodia
7hydwh
<1941>
Maaseya
8hyvem
<4641>
Kelita
9ajylq
<7042>
Azarya
10hyrze
<5838>
Yozabad
11dbzwy
<3107>
Hanan
12Nnx
<2605>
dan
 
 
Pelaya
13hyalp
<6411>
yang adalah
 
 
orang-orang Lewi
14Mywlhw
<3881>
mengajarkan
15Mynybm
<995>
kitab Taurat
18hrwtl
<8451>
kepada
16ta
<853>
orang banyak
17Meh
<5971>
sementara
 
 
orang banyak
19Mehw
<5971>
tetap
 
 
berdiri
21Mdme
<5975>
di
20le
<5921>
tempat mereka
 
 
8
Orang-orang Lewi
 
 
membacakan
1warqyw
<7121>
kitab
2rpob
<5612>
itu yaitu
 
 
Hukum Taurat
3trwtb
<8451>
Allah
4Myhlah
<430>
dengan
 
 
jelas
5srpm
<6567>
dan
 
 
memberi
6Mwvw
<7760>
keterangan-keterangan
7lkv
<7922>
sehingga
 
 
pembacaan
9arqmb
<4744>
itu dapat
 
 
dimengerti
8wnybyw
<995>
 
10o
<0>
9
Kemudian
 
 
Nehemia
2hymxn
<5166>
yang adalah
3awh
<1931>
gubernur
4atsrth
<8660>
dan
 
 
Imam
6Nhkh
<3548>
Ezra
5arzew
<5830>
ahli kitab
7rpoh
<5608>
itu dan
 
 
orang-orang Lewi
8Mywlhw
<3881>
yang
 
 
mengajar
9Mynybmh
<995>
 
10ta
<853>
orang
11Meh
<5971>
 
12lkl
<3605>
banyak
13Meh
<5971>
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
 
 
Hari
14Mwyh
<3117>
ini adalah
 
 
kudus
15sdq
<6918>
bagi
16awh
<1931>
TUHAN
17hwhyl
<3068>
Allahmu
18Mkyhla
<430>
Jangan
19la
<408>
berdukacita
20wlbatt
<56>
dan
21law
<408>
menangis
22wkbt
<1058>
Sebab
23yk
<3588>
semua
25lk
<3605>
orang
26Meh
<5971>
menangis
24Mykwb
<1058>
ketika
 
 
mendengar
27Memsk
<8085>
 
28ta
<853>
perkataan
29yrbd
<1697>
kitab
 
 
Taurat
30hrwth
<8451>
10
Nehemia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
3wkl 2Mhl
<1980> <0>
Makanlah
4wlka
<398>
makanan yang berlemak
5Mynmsm
<4924>
dan
 
 
minumlah
6wtsw
<8354>
minuman yang manis
7Myqtmm
<4477>
dan
 
 
kirimkanlah
8wxlsw
<7971>
sebagian
9twnm
<4490>
kepada orang-orang yang
 
 
tidak
10Nyal
<369>
menyediakannya
11Nwkn
<3559>
 
12wl
<0>
karena
13yk
<3588>
hari
15Mwyh
<3117>
ini adalah
 
 
kudus
14swdq
<6918>
bagi
 
 
Tuhan
16wnyndal
<136>
kita
 
 
Jangan
17law
<408>
bersedih hati
18wbuet
<6087>
sebab
19yk
<3588>
sukacita
20twdx
<2304>
dari
 
 
TUHAN
21hwhy
<3068>
adalah
22ayh
<1931>
kekuatanmu
23Mkzem
<4581>
11
Orang-orang Lewi
1Mywlhw
<3881>
menenangkan
2Mysxm
<2814>
 
3lkl
<3605>
orang banyak
4Meh
<5971>
kata
5rmal
<559>
mereka
 
 
Tenanglah
6woh
<2013>
sebab
7yk
<3588>
hari ini
8Mwyh
<3117>
kudus
9sdq
<6918>
Janganlah
10law
<408>
bersedih hati
11wbuet
<6087>
12
Lalu
 
 
semua
2lk
<3605>
orang
3Meh
<5971>
pergi
1wklyw
<1980>
makan
4lkal
<398>
minum
5twtslw
<8354>
mengirimkan
6xlslw
<7971>
makanan
7twnm
<4490>
dan
 
 
bersukacita
10hlwdg 9hxmv 8twvelw
<1419> <8057> <6213>
karena
11yk
<3588>
mereka telah
 
 
mengerti
12wnybh
<995>
perkataan
13Myrbdb
<1697>
yang
14rsa
<834>
disampaikan
15weydwh
<3045>
kepada mereka
17o 16Mhl
<0> <0>
13
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
kedua
2ynsh
<8145>
para
3wpoan
<622>
kepala
4ysar
<7218>
kaum
5twbah
<1>
keluarga
 
 
seluruh
6lkl
<3605>
rakyat
7Meh
<5971>
para
 
 
imam
8Mynhkh
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
9Mywlhw
<3881>
berkumpul
 
 
kepada
10la
<413>
Ezra
11arze
<5830>
ahli kitab
12rpoh
<5608>
itu untuk
 
 
memahami
13lykvhlw
<7919>
perkataan
14la
<413>
dalam
 
 
kitab
15yrbd
<1697>
Taurat
16hrwth
<8451>
itu
 
 
14
Mereka
 
 
menemukan
1waumyw
<4672>
yang
 
 
tertulis
2bwtk
<3789>
dalam kitab
 
 
Taurat
3hrwtb
<8451>
yang
4rsa
<834>
TUHAN
6hwhy
<3068>
perintahkan
5hwu
<6680>
melalui
7dyb
<3027>
Musa
8hsm
<4872>
bahwa
 
 
orang-orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
harus
9rsa
<834>
tinggal
10wbsy
<3427>
di dalam
 
 
pondok-pondok
13twkob
<5521>
selama
 
 
hari raya
14gxb
<2282>
bulan
15sdxb
<2320>
ketujuh
16yeybsh
<7637>
15
dan bahwa mereka harus
1rsaw
<834>
mengumumkan berita
2weymsy
<8085>
dan
 
 
menyerukan
4lwq 3wrybeyw
<6963> <5674>
di
 
 
seluruh
5lkb
<3605>
kota
6Mhyre
<5892>
mereka dan di
 
 
Yerusalem
7Mlswrybw
<3389>
dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
Pergilah
9wau
<3318>
ke
 
 
bukit
10rhh
<2022>
ambillah
11waybhw
<935>
daun
12yle
<5929>
pohon zaitun
13tyz
<2132>
daun
14ylew
<5929>
pohon
15Ue
<6086>
minyak
16Nms
<8081>
daun
17ylew
<5929>
pohon murad
18odh
<1918>
daun
19ylew
<5929>
pohon kurma
20Myrmt
<8558>
dan
 
 
daun
21ylew
<5929>
pohon
22Ue
<6086>
yang
 
 
rimbun
23tbe
<5687>
untuk
 
 
membuat
24tvel
<6213>
pondok-pondok
25tko
<5521>
seperti yang
 
 
tertulis
26bwtkk
<3789>
 
27P
<0>
16
Lalu orang
 
 
banyak
2Meh
<5971>
pergi ke luar
1wauyw
<3318>
dan
 
 
mengambilnya
3waybyw
<935>
lalu
 
 
membangun
4wveyw
<6213>
pondok-pondok
6twko
<5521>
mereka
5Mhl
<1992>
masing-masing
7sya
<376>
di
8le
<5921>
atas atap rumah
9wgg
<1406>
mereka di
 
 
halaman rumah
10Mhytruxbw
<2691>
mereka dan di
 
 
pelataran-pelataran
11twruxbw
<2691>
bait
12tyb
<1004>
Allah
13Myhlah
<430>
di
 
 
tanah lapang
14bwxrbw
<7339>
Pintu Gerbang
15res
<8179>
Air
16Mymh
<4325>
dan
17bwxrbw
<7339>
Pintu Gerbang
18res
<8179>
Efraim
19Myrpa
<669>
17
 
1wveyw
<6213>
Seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3lhqh
<6951>
yang
 
 
kembali
4Mybsh
<7725>
dari
5Nm
<4480>
pembuangan
6ybsh
<7628>
membangun
 
 
pondok-pondok
9twkob 7twko
<5521> <5521>
dan
 
 
tinggal
8wbsyw
<3427>
di dalamnya
 
 
Sejak
13ymym
<3117>
zaman
14ewsy
<3442>
Yosua
 
 
anak
15Nb
<1121>
Nun
16Nwn
<5126>
sampai
20de
<5704>
hari
21Mwyh
<3117>
itu
17Nk
<3651>
orang-orang
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
 
10yk
<3588>
belum
11al
<3808>
pernah
 
 
melakukannya
12wve
<6213>
Dan
22awhh
<1931>
 
23yhtw
<1961>
sukacita
24hxmv
<8057>
mereka amat
25hlwdg
<1419>
besar
26dam
<3966>
18
Ezra
 
 
membacakan
1arqyw
<7121>
Kitab
2rpob
<5612>
Taurat
3trwt
<8451>
Allah
4Myhlah
<430>
setiap hari
6Mwyb 5Mwy
<3117> <3117>
dari
7Nm
<4480>
hari
8Mwyh
<3117>
pertama
9Nwsarh
<7223>
sampai
10de
<5704>
hari
11Mwyh
<3117>
terakhir
12Nwrxah
<314>
Orang-orang Israel
 
 
merayakan
13wveyw
<6213>
perayaan
14gx
<2282>
itu selama
 
 
tujuh
15tebs
<7651>
hari
16Mymy
<3117>
Lalu pada
 
 
hari
17Mwybw
<3117>
kedelapan
18ynymsh
<8066>
ada
 
 
pertemuan raya
19true
<6116>
sesuai dengan
 
 
peraturan
20jpsmk
<4941>
 
21P
<0>