Prev Chapter Isaiah 47 Next Chapter
1
Turunlah
1ydr
<3381>
dan
 
 
duduklah
2ybsw
<3427>
di dalam
3le
<5921>
debu
4rpe
<6083>
hai
 
 
anak dara
5tlwtb
<1330>
putri
6tb
<1323>
Babel
7lbb
<894>
Duduklah
8ybs
<3427>
di atas
 
 
tanah
9Ural
<776>
tanpa
10Nya
<369>
takhta
11aok
<3678>
hai
 
 
putri
12tb
<1323>
orang-orang Kasdim
13Mydvk
<3778>
Sebab
14yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
15al
<3808>
akan
 
 
lagi
16ypyowt
<3254>
disebut
17warqy
<7121>
 
18Kl
<0>
lembut
19hkr
<7390>
dan
 
 
halus
20hgnew
<6028>
2
Ambillah
1yxq
<3947>
batu gilingan
2Myxr
<7347>
dan
 
 
gilinglah
3ynxjw
<2912>
tepung
4xmq
<7058>
Bukalah
5ylg
<1540>
kerudungmu
6Ktmu
<6777>
dan
 
 
angkatlah
7ypvx
<2834>
rokmu
8lbs
<7640>
Telanjangilah
9ylg
<1540>
kakimu
10qws
<7785>
dan
 
 
seberangilah
11yrbe
<5674>
sungai-sungai
12twrhn
<5104>
3
Ketelanjanganmu
2Ktwre
<6172>
akan
 
 
terbuka
1lgt
<1540>
dan
3Mg
<1571>
rasa malumu
5Ktprx
<2781>
akan
 
 
terlihat
4hart
<7200>
Aku akan
 
 
mengadakan
7xqa
<3947>
pembalasan
6Mqn
<5359>
dan Aku
 
 
tidak
8alw
<3808>
akan
 
 
menyayangkan
9egpa
<6293>
seorang pun
10Mda
<120>
 
11o
<0>
4
Penebus
1wnlag
<1350>
kami
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
semesta alam
3twabu
<6635>
adalah
 
 
nama-Nya
4wms
<8034>
Yang Kudus
5swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
6larvy
<3478>
5
Duduklah
1ybs
<3427>
dalam
 
 
diam
2Mmwd
<1748>
dan
 
 
pergilah
3yabw
<935>
ke dalam
 
 
kegelapan
4Ksxb
<2822>
hai
 
 
putri
5tb
<1323>
orang-orang
 
 
Kasdim
6Mydvk
<3778>
Sebab
7yk
<3588>
kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
lagi
9ypyowt
<3254>
disebut
10warqy
<7121>
 
11Kl
<0>
ratu
12trbg
<1404>
kerajaan-kerajaan
13twklmm
<4467>
6
Aku
 
 
murka
1ytpuq
<7107>
terhadap
2le
<5921>
umat-Ku
3yme
<5971>
Aku
 
 
menajiskan
4ytllx
<2490>
milik pusaka-Ku
5ytlxn
<5159>
dan
 
 
menyerahkan
6Mntaw
<5414>
mereka ke dalam
 
 
tanganmu
7Kdyb
<3027>
Kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
menunjukkan
9tmv
<7760>
 
10Mhl
<1992>
belas kasihan
11Mymxr
<7356>
kepada mereka Bahkan kamu
 
 
meletakkan
14tdbkh
<3513> ==>
kuk
15Kle
<5923>
yang
 
 
sangat
16dam
<3966>
berat
14tdbkh
<== <3513>
ke atas
12le
<5921>
mereka yang
 
 
tua
13Nqz
<2205>
7
Akan tetapi kamu
 
 
berkata
1yrmatw
<559>
Aku akan
 
 
menjadi
3hyha
<1961>
ratu
4trbg
<1404>
selama-lamanya
2Mlwel
<5769>
sehingga
5de
<5704>
kamu
 
 
tidak
6al
<3808>
menaruh
7tmv
<7760>
hal-hal
 
 
ini
8hla
<428>
di
9le
<5921>
dalam
 
 
hatimu
10Kbl
<3820>
ataupun
11al
<3808>
mengingat
12trkz
<2142>
akhir
13htyrxa
<319>
dari semua itu
14o
<0>
8
Sekarang
1htew
<6258>
dengarkanlah
2yems
<8085>
ini
3taz
<2063>
hai kamu yang suka
 
 
bersenang-senang
4hnyde
<5719>
yang
 
 
duduk
5tbswyh
<3427>
dengan
 
 
aman
6xjbl
<983>
dan yang
 
 
berkata
7hrmah
<559>
dalam
 
 
hatimu
8hbblb
<3824>
Hanya
 
 
aku
9yna
<589>
tidak ada yang lain
10yopaw
<657>
selain
11dwe
<5750>
aku Aku
 
 
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
duduk
13bsa
<3427>
sebagai seorang
 
 
janda
14hnmla
<490>
ataupun
15alw
<3808>
mengetahui
16eda
<3045>
rasanya kehilangan anak
17lwks
<7908>
9
Akan tetapi
2Kl
<0>
dua
3yts
<8147>
hal ini
4hla
<428>
akan
 
 
datang
1hnabtw
<935>
kepadamu dalam
 
 
sekejap
5egr
<7281>
dalam
 
 
sehari
7dxa 6Mwyb
<259> <3117>
yaitu
 
 
kehilangan anak-anak
8lwks
<7908>
dan
 
 
menjadi janda
9Nmlaw
<489>
Hal itu akan
 
 
menimpamu
11wab
<935>
sepenuhnya
10Mmtk
<8537>
sekalipun
12Kyle
<5921>
sangat banyak
13brb
<7230>
sihirmu
14Kypsk
<3785>
dan
 
 
sangat
17dam
<3966>
kuat
15tmueb
<6109>
mantramu
16Kyrbx
<2267>
10
Kamu
 
 
memercayakan
1yxjbtw
<982>
diri dalam
 
 
kejahatanmu
2Kterb
<7451>
dan
 
 
berkata
3trma
<559>
Tidak
4Nya
<369>
ada orang yang
 
 
melihat
5ynar
<7200>
aku
 
 
Kebijaksanaan
6Ktmkx
<2451>
dan
 
 
pengetahuanmu
7Ktedw
<1847>
telah menyesatkanmu sehingga kamu
9Ktbbws 8ayh
<7725> <1931>
berkata
10yrmatw
<559>
dalam
 
 
hatimu
11Kblb
<3820>
Hanya
 
 
aku
12yna
<589>
dan
 
 
tidak ada
13yopaw
<657>
yang lain
 
 
selain
14dwe
<5750>
aku
 
 
11
Malapetaka
3her
<7451>
akan
 
 
datang
1abw
<935>
ke atasmu
2Kyle
<5921>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
kamu
 
 
ketahui
5yedt
<3045>
bagaimana menghindarinya
 
 
Bencana
9hwh
<1943>
akan
6hrxs
<7837>
jatuh
7lptw
<5307>
ke atasmu
8Kyle
<5921>
yang
 
 
tidak
10al
<3808>
dapat
11ylkwt
<3201>
kamu tolak dengan
 
 
memberikan tebusan
12hrpk
<3722>
Kehancuran
16haws
<7722>
akan
 
 
datang
13abtw
<935>
ke atasmu
14Kyle
<5921>
dengan
 
 
tiba-tiba
15Matp
<6597>
yang
 
 
tidak
17al
<3808>
akan kamu
 
 
ketahui
18yedt
<3045>
12
Berdirilah teguh
1ydme
<5975>
sekarang
2an
<4994>
di dalam
 
 
mantra-mantra
3Kyrbxb
<2267>
dan
 
 
sihirmu
5Kypsk
<3785>
yang
6rsab
<834>
banyak
4brbw
<7230>
yang telah kamu
 
 
gunakan
7tegy
<3021>
sejak
 
 
masa mudamu
8Kyrwenm
<5271>
mungkin saja
9ylwa
<194>
kamu akan
 
 
mendapatkan
10ylkwt
<3201>
keuntungan
11lyewh
<3276>
mungkin saja
12ylwa
<194>
kamu dapat
 
 
menciptakan kegentaran
13yuwret
<6206>
13
Kamu
 
 
dilelahkan
1tyaln
<3811>
dengan
 
 
banyaknya
2brb
<7230>
nasihat
3Kytue
<6098>
 
4wdmey
<5975>
Sekarang
5an
<4994>
biarlah para
 
 
ahli nujummu
8Myms 7*yrbh {wrbh}
<8064> <1895>
para
 
 
pelihat
9Myzxh
<2374>
bintang
10Mybkwkb
<3556>
dan para
 
 
peramal
11Meydwm
<3045>
pada
 
 
bulan-bulan baru
12Mysdxl
<2320>
tampil dan
 
 
menyelamatkanmu
6Keyswyw
<3467>
dari hal-hal
 
 
yang
13rsam
<834>
akan
 
 
datang
14waby
<935>
ke atasmu
15Kyle
<5921>
itu
 
 
14
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
mereka
 
 
menjadi
2wyh
<1961>
seperti
 
 
jerami
3sqk
<7179>
api
4sa
<784>
akan
 
 
membakar
5Mtprv
<8313>
mereka Mereka
 
 
tidak
6al
<3808>
dapat
 
 
melepaskan
7wlyuy
<5337>
 
8ta
<853>
diri
9Mspn
<5315>
mereka dari
 
 
kuasa
10dym
<3027>
nyala api
11hbhl
<3852>
itu
 
 
tidak
12Nya
<369>
akan ada
 
 
bara
13tlxg
<1513>
untuk
 
 
menghangatkan
14Mmxl
<2552>
diri ataupun
 
 
api
15rwa
<217>
untuk
 
 
berdiang
17wdgn 16tbsl
<5048> <3427>
15
Seperti itulah
1Nk
<3651>
bagimu mereka
3Kl 2wyh
<0> <1961>
yang
4rsa
<834>
dengannya kamu telah
 
 
bekerja keras
5tegy
<3021>
yang
 
 
melakukan bisnis
6Kyrxo
<5503>
bersamamu sejak
 
 
masa mudamu
7Kyrwenm
<5271>
Mereka
 
 
berkelana
10wet
<8582>
masing-masing
8sya
<376>
di jalannya
9wrbel
<5676>
sendiri
 
 
Tidak ada satu pun
11Nya
<369>
yang
 
 
menyelamatkanmu
12Keyswm
<3467>
 
13o
<0>