Prev Chapter Jeremiah 3 Next Chapter
1
 
1rmal
<559>
Jika
2Nh
<2005>
seorang
 
 
laki-laki
4sya
<376>
menceraikan
3xlsy
<7971>
 
5ta
<853>
istrinya
6wtsa
<802>
dan istrinya

pergi
7hklhw
<1980>
darinya dan
8wtam
<853>
menjadi
9htyhw
<1961>
istri
 
 
laki-laki
10syal
<376>
lain
11rxa
<312>
apakah laki-laki itu akan

kembali
12bwsyh
<7725>
kepadanya
13hyla
<413>
 
14dwe
<5750>
Tidakkah
15awlh
<3808>
negeri
18Urah
<776>
itu
19ayhh
<1931>
akan
 
 
benar-benar tercemar
17Pnxt 16Pwnx
<2610> <2610>
Kamu
20taw
<859>
telah
 
 
melacur
21tynz
<2181>
dengan
 
 
banyak
23Mybr
<7227>
kekasih
22Myer
<7453>
tetapi kamu ingin
 
 
kembali
24bwsw
<7725>
kepada-Ku
25yla
<413>
firman
26Man
<5002>
TUHAN
27hwhy
<3068>
2
Arahkanlah
1yav
<5375>
pandanganmu
2Kynye
<5869>
ke
3le
<5921>
tempat-tempat tinggi yang tandus
4Myps
<8205>
dan
 
 
lihatlah
5yarw
<7200>
Di manakah
6hpya
<375>
kamu
 
 
belum
7al
<3808>
pernah
 
 
dicabuli
8*tbks {tlgs}
<7693>
Di pinggir-pinggir
9le
<5921>
jalan
10Mykrd
<1870>
kamu telah
 
 
duduk
11tbsy
<3427>
menanti mereka seperti
12Mhl
<0>
seorang Arab
13ybrek
<6163>
di
 
 
padang gurun
14rbdmb
<4057>
Kamu telah
 
 
mencemari
15ypynxtw
<2610>
negeri
16Ura
<776>
itu dengan
 
 
pelacuranmu
17Kytwnzb
<2184>
dan dengan
 
 
kejahatanmu
18Kterbw
<7451>
3
Oleh karena itu
 
 
hujan
2Mybbr
<7241>
telah
 
 
ditahan
1wenmyw
<4513>
dan
 
 
tidak
4awl
<3808>
akan
 
 
ada
5hyh
<1961>
hujan akhir
3swqlmw
<4456>
Namun dahimu adalah
 
 
dahi
6xumw
<4696>
seorang
7hsa
<802>
pelacur
8hnwz
<2181>
kamu
10Kl 9hyh
<0> <1961>
tidak tahu
11tnam
<3985>
malu
12Mlkh
<3637>
4
Bukankah
1awlh
<3808>
kamu baru
 
 
saja
2htem
<6258>
memanggil-Ku
3*tarq {ytarq}
<7121>
 
4yl
<0>
Bapaku
5yba
<1>
Engkau adalah
 
 
teman
6Pwla
<441>
masa mudaku
7yren
<5271>
 
8hta
<859>
5
Apakah Dia akan
 
 
marah
1rjnyh
<5201>
untuk
 
 
selamanya
2Mlwel
<5769>
Apakah
3Ma
<518>
Dia akan geram
4rmsy
<8104>
sampai akhir
5xunl
<5331>
Lihatlah
6hnh
<2009>
kamu sudah
 
 
mengatakannya
7*ytrbd {ytrbd}
<1696>
tetapi kamu telah
 
 
melakukan
8yvetw
<6213>
hal-hal
 
 
jahat
9twerh
<7451>
yang
 
 
dapat
10lkwtw
<3201>
kamu lakukan
11P
<0>
6
TUHAN
2hwhy
<3069>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
pada
 
 
masa
4ymyb
<3117>
Raja
6Klmh
<4428>
Yosia
5whysay
<2977>
Apakah kamu sudah
 
 
melihat
7tyarh
<7200>
kemurtadan
10hbsm
<4878>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan
9htve
<6213>
Israel
11larvy
<3478>
Ia
13ayh
<1931>
naik
12hklh
<1980>
ke
14le
<5921>
setiap
15lk
<3605>
bukit
16rh
<2022>
yang
 
 
tinggi
17hbg
<1364>
dan
 
 
di
18law
<413>
bawah
19txt
<8478>
setiap
20lk
<3605>
pohon
21Ue
<6086>
hijau
22Nner
<7488>
dan
 
 
melacur
23ynztw
<2181>
di sana
24Ms
<8033>
7
Aku
 
 
berpikir
1rmaw
<559>
Setelah
2yrxa
<310>
melakukan
3htwve
<6213>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
ini
6hla
<428>
ia akan
 
 
kembali
8bwst
<7725>
kepada-Ku
7yla
<413>
tetapi ia
 
 
tidak
9alw
<3808>
kembali
10hbs
<7725>
Dan
 
 
saudara perempuannya
13htwxa
<269>
yang tidak
 
 
setia
12hdwgb
<901>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
melihat
11*artw {hartw}
<7200>
hal itu
 
 
8
Ia
 
 
melihat
1araw
<7200>
bahwa
2yk
<3588>
karena
5twda 3le
<182> <5921>
semua
4lk
<3605>
 
6rsa
<834>
perzinaan
7hpan
<5003>
yang
 
 
dilakukan
8hbsm
<4878>
Israel
9larvy
<3478>
Aku telah
 
 
menceraikannya
10hytxls
<7971>
dengan
12ta 11Ntaw
<853> <5414>
surat
13rpo
<5612>
cerai
14hyttyrk
<3748>
Namun
 
 
saudara perempuannya
20htwxa
<269>
yang
 
 
tidak setia
18hdgb
<898>
itu
 
 
Yehuda
19hdwhy
<3063>
 
15hyla
<413>
tidak
16alw
<3808>
takut
17hary
<3372>
Malahan
 
 
ia
24ayh
<1931>
pergi
21Kltw
<1980>
dan
 
 
melacur
22Nztw
<2181>
juga
23Mg
<1571>
9
Karena ia
1hyhw
<1961>
menganggap enteng
2lqm
<6963>
pelacurannya
3htwnz
<2184>
ia
 
 
mencemarkan
4Pnxtw
<2610>
 
5ta
<853>
negeri
6Urah
<776>
itu dan
 
 
melakukan perzinaan
7Pantw
<5003>
dengan
8ta
<854>
batu-batu
9Nbah
<68>
dan
10taw
<854>
pohon-pohon
11Ueh
<6086>
10
Meskipun
1Mgw
<1571>
dengan
 
 
semua
2lkb
<3605>
itu
3taz
<2063>
saudara perempuannya
8htwxa
<269>
yang
 
 
tidak setia
7hdwgb
<901>
itu
 
 
Yehuda
9hdwhy
<3063>
tidak
4al
<3808>
kembali
5hbs
<7725>
kepada-Ku
6yla
<413>
dengan
 
 
segenap
10lkb
<3605>
hatinya
11hbl
<3820>
tetapi
12yk
<3588>
dengan
13Ma
<518>
pura-pura
14rqsb
<8267>
firman
15Man
<5002>
TUHAN
16hwhy
<3068>
 
17P
<0>
11
Dan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Israel
7larvy
<3478>
yang
 
 
durhaka
6hbsm
<4878>
itu telah
 
 
membenarkan
4hqdu
<6663>
dirinya sendiri
5hspn
<5315>
lebih daripada
 
 
Yehuda
9hdwhy
<3063>
yang
 
 
tidak setia
8hdgbm
<898>
12
Pergi
1Klh
<1980>
dan
 
 
sampaikanlah
2tarqw
<7121>
 
3ta
<853>
pesan
4Myrbdh
<1697>
ini
5hlah
<428>
kepada orang-orang di
 
 
utara
6hnwpu
<6828>
 
7trmaw
<559>
Kembalilah
8hbws
<7725>
hai
 
 
Israel
10larvy
<3478>
yang
 
 
tidak setia
9hbsm
<4878>
firman
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Aku
 
 
tidak
13awl
<3808>
akan
 
 
memandangmu dalam kemarahan
14lypa
<5307>

16Mkb 15ynp
<0> <6440>
karena
17yk
<3588>
Aku
19yna
<589>
murah hati
18dyox
<2623>
firman
20Man
<5002>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Aku
 
 
tidak
22al
<3808>
akan
 
 
marah
23rwja
<5201>
untuk
 
 
selama-lamanya
24Mlwel
<5769>
13
Hanya
1Ka
<389>
saja
 
 
akuilah
2yed
<3045>
kesalahanmu
3Knwe
<5771>
bahwa
4yk
<3588>
kamu telah
 
 
memberontak
7tesp
<6586>
terhadap
 
 
TUHAN
5hwhyb
<3068>
Allahmu
6Kyhla
<430>
dan
 
 
mengumbar
8yrzptw
<6340>
 
9ta
<853>
kesenanganmu
10Kykrd
<1870>
di antara
 
 
orang-orang asing
11Myrzl
<2114>
di bawah
12txt
<8478>
setiap
13lk
<3605>
pohon
14Ue
<6086>
hijau
15Nner
<7488>
dan kamu
 
 
tidak
17al
<3808>
mematuhi
18Mtems
<8085>
perintah-Ku
16ylwqbw
<6963>
firman
19Man
<5002>
TUHAN
20hwhy
<3068>
14
Kembalilah
1wbws
<7725>
hai
 
 
anak-anak
2Mynb
<1121>
yang
 
 
tidak setia
3Mybbws
<7726>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
karena
6yk
<3588>
Akulah
7ykna
<595>
Tuanmu
8ytleb
<1166>
Aku akan
9Mkb
<0>
mengambilmu
10ytxqlw
<3947>
 
11Mkta
<853>
satu
12dxa
<259>
orang dari satu

kota
13ryem
<5892>
dan
 
 
dua
14Mynsw
<8147>
orang dari satu

keluarga
15hxpsmm
<4940>
dan Aku akan
 
 
membawamu
16ytabhw
<935>
ke
17Mkta
<853>
Sion
18Nwyu
<6726>
15
Aku akan
 
 
memberimu
1yttnw
<5414>
 
2Mkl
<0>
gembala-gembala
3Myer
<7462>
sesuai dengan
 
 
hati-Ku
4yblk
<3820>
yang
5werw
<7462>
akan memberimu makanan dengan
6Mkta
<853>
pengetahuan
7hed
<1844>
dan
 
 
pengertian
8lykvhw
<7919>
16
Pada
 
 
hari-hari
6Mymyb
<3117>
itu
1hyhw
<1961>
apabila
2yk
<3588>
kamu
 
 
beranak-cucu
4Mtyrpw
<6509>
dan
 
 
bertambah banyak
3wbrt
<7235>
di
 
 
negeri
5Urab
<776>
itu
7hmhh
<1992>
firman
8Man
<5002>
TUHAN
9hwhy
<3068>
mereka
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
lagi
12dwe
<5750>
berkata
11wrmay
<559>
Tabut
13Nwra
<727>
Perjanjian
14tyrb
<1285>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Tabut itu
 
 
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
terlintas
17hley
<5927>
dalam
18le
<5921>
pikiran
19bl
<3820>
atau
20alw
<3808>
diingat
21wrkzy
<2142>
 
22wb
<0>
atau
23alw
<3808>
dirindukan
24wdqpy
<6485>
itu
 
 
tidak
25alw
<3808>
akan
 
 
dibuat
26hvey
<6213>
lagi
27dwe
<5750>
17
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
mereka akan
 
 
menyebut
3warqy
<7121>
Yerusalem
4Mlswryl
<3389>
Takhta
5aok
<3678>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
 
 
semua
9lk
<3605>
bangsa
10Mywgh
<1471>
akan
 
 
berkumpul
7wwqnw
<6960>
di sana
8hyla
<413>
di
 
 
Yerusalem
13Mlswryl
<3389>
demi
 
 
nama
11Msl
<8034>
TUHAN
12hwhy
<3068>
Dan mereka
 
 
tidak
14alw
<3808>
akan
 
 
lagi
16dwe
<5750>
berjalan
15wkly
<1980>
dengan
17yrxa
<310>
kekerasan
18twrrs
<8307>
hati
19Mbl
<3820>
mereka yang
 
 
jahat
20erh
<7451>
 
21o
<0>
18
Pada
 
 
hari-hari
1Mymyb
<3117>
itu
2hmhh
<1992>
kaum
4tyb
<1004>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
akan
 
 
berjalan
3wkly
<1980>
bersama
6le
<5921>
kaum
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
dan mereka akan
 
 
datang
9wabyw
<935>
bersama-sama
10wdxy
<3162>
dari
 
 
negeri
11Uram
<776>
di
 
 
utara
12Nwpu
<6828>
ke
13le
<5921>
negeri
14Urah
<776>
yang
15rsa
<834>
Aku
 
 
berikan
16ytlxnh
<5157> ==>
kepada
17ta
<853>
nenek moyangmu
18Mkytwba
<1>
sebagai
 
 
warisan
16ytlxnh
<== <5157>
19
Aku
1yknaw
<595>
berkata
2ytrma
<559>
Betapa
3Kya
<349>
Aku ingin
 
 
menempatkan
4Ktysa
<7896>
kamu di antara
 
 
anak-anak-Ku
5Mynbb
<1121>
dan
 
 
memberimu
6Ntaw
<5414>
 
7Kl
<0>
negeri
8Ura
<776>
yang
 
 
indah
9hdmx
<2532>
sebuah
 
 
warisan
10tlxn
<5159>
yang
 
 
paling
12twabu
<6635>
indah
11ybu
<6643>
di antara semua
 
 
bangsa
13Mywg
<1471>
Aku
 
 
pikir
14rmaw
<559>
kamu akan
 
 
memanggil-Ku
16*yarqt {yl warqt}
<7121>
Bapaku
15yba
<1>
dan
18yrxamw 17yl
<310> <7121>
tidak
19al
<3808>
akan
 
 
berpaling
20*ybwst {wbwst}
<7725>
dari-Ku
 
 
20
Akan
 
 
tetapi
1Nka
<403>
seperti seorang
 
 
istri
3hsa
<802>
yang
 
 
tidak setia
2hdgb
<898>
meninggalkan
 
 
suaminya
4herm
<7453>
demikianlah
5Nk
<3651>
kamu telah
 
 
tidak setia
6Mtdgb
<898>
kepada-Ku hai
7yb
<0>
kaum
8tyb
<1004>
Israel
9larvy
<3478>
firman
10Man
<5002>
TUHAN
11hwhy
<3068>
21
Sebuah
 
 
suara
1lwq
<6963>
terdengar
4emsn
<8085>
di
2le
<5921>
tempat-tempat tinggi yang gundul
3Myyps
<8205>
tangisan
5ykb
<1065>
dan
 
 
permohonan
6ynwnxt
<8469>
anak-anak
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
karena
9yk
<3588>
mereka telah
 
 
menyesatkan
10wweh
<5753>
 
11ta
<853>
jalan-jalan
12Mkrd
<1870>
mereka mereka telah
 
 
melupakan
13wxks
<7911>
 
14ta
<853>
TUHAN
15hwhy
<3068>
Allah
16Mhyhla
<430>
mereka
 
 
22
Kembalilah
1wbws
<7725>
hai
 
 
anak-anak
2Mynb
<1121>
yang
 
 
tidak setia
3Mybbws
<7726>
Aku akan
 
 
menyembuhkan
4hpra
<7495>
ketidaksetiaanmu
5Mkytbwsm
<4878>
Lihatlah
6wnnh
<2005>
kami
 
 
datang
7wnta
<857>
kepada-Mu
8Kl
<0>
karena
9yk
<3588>
Engkau
10hta
<859>
adalah
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allah
12wnyhla
<430>
kami
 
 
23
Sesungguhnya
1Nka
<403>
kesia-siaanlah
2rqsl
<8267>
keselamatan yang diharapkan dari

bukit-bukit
3twebgm
<1389>
dan dari
 
 
banyaknya
4Nwmh
<1995>
gunung-gunung
5Myrh
<2022>
Sungguh
6Nka
<403>
di dalam
 
 
TUHAN
7hwhyb
<3068>
Allah
8wnyhla
<430>
kitalah
 
 
keselamatan
9tewst
<8668>
Israel
10larvy
<3478>
24
Akan tetapi sesuatu yang
 
 
memalukan
1tsbhw
<1322>
telah
 
 
melahap
2hlka
<398>
 
3ta
<853>
kerja keras
4eygy
<3018>
nenek moyang
5wnytwba
<1>
kami sejak kami
 
 
muda
6wnyrwenm
<5271>
 
7ta
<853>
kawanan
8Mnau
<6629>
mereka dan
9taw
<853>
ternak
10Mrqb
<1241>
mereka
11ta
<853>
anak-anak
12Mhynb
<1121>
mereka dan
13taw
<853>
anak-anak perempuan
14Mhytwnb
<1323>
mereka
 
 
25
Marilah kita
 
 
berbaring
1hbksn
<7901>
dalam
 
 
rasa malu
2wntsbb
<1322>
kita dan biarlah
3wnoktw
<3680>
aib
4wntmlk
<3639>
kita menyelimuti kita
 
 
karena
5yk
<3588>
kita telah
 
 
berdosa
8wnajx
<2398>
terhadap
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
Allah
7wnyhla
<430>
kita
9wnxna
<587>
kita dan
 
 
nenek moyang
10wnytwbaw
<1>
kita sejak
 
 
masa muda
11wnyrwenm
<5271>
sampai
12dew
<5704>
hari
13Mwyh
<3117>
ini
14hzh
<2088>
kita
 
 
tidak
15alw
<3808>
menaati
16wnems
<8085>
suara
17lwqb
<6963>
TUHAN
18hwhy
<3068>
Allah
19wnyhla
<430>
kita
20o
<0>