Prev Chapter Jeremiah 37 Next Chapter
1
Zedekia
3whyqdu
<6667>
anak
4Nb
<1121>
Yosia
5whysay
<2977>
yang
 
 
dijadikan
1Klmyw
<4427>
raja
2Klm
<4428>
di
 
 
tanah
15Urab
<776>
Yehuda
16hdwhy
<3063>
oleh
 
 
Nebukadnezar
12ruardkwbn
<5019>
raja
13Klm
<4428>
Babel
14lbb
<894>
 
10rsa
<834>
memerintah
11Kylmh
<4427>
menggantikan
6txt
<8478>
Konya
7whynk
<3659>
anak
8Nb
<1121>
Yoyakim
9Myqywhy
<3079>
2
Akan tetapi baik
 
 
dia
3awh
<1931>
hamba-hambanya
4wydbew
<5650>
maupun
 
 
rakyat
5Mew
<5971>
negeri
6Urah
<776>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2ems
<8085>
 
7la
<413>
firman-firman
8yrbd
<1697>
TUHAN
9hwhy
<3068>
yang
10rsa
<834>
Dia
 
 
sampaikan
11rbd
<1696>
melalui
12dyb
<3027>
Nabi
14aybnh
<5030>
Yeremia
13whymry
<3414>
3
Raja
2Klmh
<4428>
Zedekia
3whyqdu
<6667>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
4ta
<853>
Yukhal
5lkwhy
<3081>
anak
6Nb
<1121>
Selemya
7hymls
<8018>
dan
 
 
Imam
12Nhkh
<3548>
 
8taw
<853>
Zefanya
9whynpu
<6846>
anak
10Nb
<1121>
Maaseya
11hyvem
<4641>
kepada
13la
<413>
Nabi
15aybnh
<5030>
Yeremia
14whymry
<3414>
dengan
 
 
pesan
16rmal
<559>
Tolong
 
 
berdoalah
17llpth
<6419>
bagi
 
 
kami
18an
<4994>
 
19wndeb
<5704>
kepada
20la
<413>
TUHAN
21hwhy
<3068>
Allah
22wnyhla
<430>
kita
 
 
4
Waktu itu
 
 
Yeremia
1whymryw
<3414>
masih
 
 
keluar
3auyw
<3318>
dan
 
 
masuk
2ab
<935>
di
4Kwtb
<8432>
antara
 
 
rakyat
5Meh
<5971>
karena mereka
 
 
belum
6alw
<3808>
memasukkannya
7wntn
<5414>
ke
9tyb 8wta
<1004> <853>
penjara
10*awlkh {aylkh}
<3628>
5
Sementara itu
 
 
pasukan
1lyxw
<2428>
Firaun
2herp
<6547>
telah
 
 
keluar
3auy
<3318>
dari
 
 
Mesir
4Myrumm
<4714>
Dan ketika
 
 
orang-orang Kasdim
6Mydvkh
<3778>
yang
 
 
mengepung
7Myruh
<6696>
 
8le
<5921>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
mendengar
5wemsyw
<8085>
 
10ta
<853>
berita
11Mems
<8088>
tentang
13lem
<5921>
mereka mereka
 
 
meninggalkan
12wleyw
<5927>
Yerusalem
14Mlswry
<3389>
 
15P
<0>
6
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Nabi
6aybnh
<5030>
Yeremia
5whymry
<3414>
katanya
7rmal
<559>
7
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
Beginilah
6hk
<3541>
harus kamu
 
 
katakan
7wrmat
<559>
kepada
8la
<413>
Raja
9Klm
<4428>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
yang
 
 
mengutusmu
11xlsh
<7971>
 
12Mkta
<853>
kepada-Ku
13yla
<413>
untuk
 
 
bertanya
14ynsrdl
<1875>
kepada-Ku
 
 
Ketahuilah
15hnh
<2009>
pasukan
16lyx
<2428>
Firaun
17herp
<6547>
yang
 
 
datang
18auyh
<3318>
untuk
19Mkl
<0>
menolongmu
20hrzel
<5833>
akan
 
 
kembali
21bs
<7725>
ke
 
 
Mesir
23Myrum
<4714>
ke
 
 
negeri
22wural
<776>
mereka sendiri
 
 
8
Orang-orang
 
 
Kasdim
2Mydvkh
<3778>
itu akan
 
 
kembali
1wbsw
<7725>
dan
 
 
berperang
3wmxlnw
<3898>
melawan
4le
<5921>
kota
5ryeh
<5892>
ini
6tazh
<2063>
Mereka akan
 
 
merebut
7hdklw
<3920>
kota ini dan
 
 
membakarnya
8hprvw
<8313>
dengan
 
 
api
9sab
<784>
 
10o
<0>
9
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Jangan
4la
<408>
membohongi
5wast
<5377>
dirimu sendiri dengan
6Mkytspn
<5315>
berkata
7rmal
<559>
Orang-orang
10wnylem 9wkly 8Klh
<5921> <1980> <1980>
Kasdim
11Mydvkh
<3778>
itu pasti akan meninggalkan kita
 
 
Sebab
12yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
13al
<3808>
akan
 
 
pergi
14wkly
<1980>
10
Sebab
1yk
<3588>
meskipun
2Ma
<518>
kamu telah
 
 
mengalahkan
3Mtykh
<5221>
seluruh
4lk
<3605>
pasukan
5lyx
<2428>
orang-orang Kasdim
6Mydvk
<3778>
yang
 
 
berperang
7Mymxlnh
<3898>
melawan
8Mkta
<854>
kamu dan di antara mereka hanya
 
 
tersisa
9wrasnw
<7604>
 
10Mb
<0>
orang-orang
11Mysna
<376>
yang
 
 
terluka
12Myrqdm
<1856>
tetapi mereka akan
 
 
bangkit
15wmwqy
<6965>
masing-masing
13sya
<376>
di dalam
 
 
kemahnya
14wlhab
<168>
dan akan
 
 
membakar
16wprvw
<8313>
 
17ta
<853>
kota
18ryeh
<5892>
ini
19tazh
<2063>
dengan
 
 
api
20sab
<784>
11
Dan terjadilah ketika
2twlehb 1hyhw
<5927> <1961>
pasukan
3lyx
<2428>
orang-orang
 
 
Kasdim
4Mydvkh
<3778>
telah menarik diri
 
 
dari
5lem
<5921>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
karena
7ynpm
<6440>
pasukan
8lyx
<2428>
Firaun
9herp
<6547>
 
10o
<0>
12
 
1auyw
<3318>
Yeremia
2whymry
<3414>
berangkat dari
 
 
Yerusalem
3Mlswrym
<3389>
menuju
 
 
ke
4tkll
<1980>
tanah
5Ura
<776>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
untuk menerima
 
 
bagiannya
7qlxl
<2505>
di
 
 
sana
8Msm
<8033>
di
9Kwtb
<8432>
antara
 
 
orang-orang
10Meh
<5971>
13
Ketika
1yhyw
<1961>
dia
2awh
<1931>
berada di
 
 
Pintu Gerbang
3resb
<8179>
Benyamin
4Nmynb
<1144>
seorang
6leb
<1167>
kepala penjaga
7tdqp
<6488>
bernama
8wmsw
<8034>
Yeria
9hyyary
<3376>
anak
10Nb
<1121>
Selemya
11hymls
<8018>
anak
12Nb
<1121>
Hananya
13hynnx
<2608>
ada
 
 
di sana
5Msw
<8033>
dan dia
 
 
menangkap
14vptyw
<8610>
Nabi
17aybnh
<5030>
 
15ta
<853>
Yeremia
16whymry
<3414>
katanya
18rmal
<559>
Kamu
21hta
<859>
pasti akan
 
 
bergabung
22lpn
<5307>
dengan
19la
<413>
orang-orang Kasdim
20Mydvkh
<3778>
14
Lalu
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
menjawab
1rmayw
<559>
Itu
 
 
bohong
3rqs
<8267>
Aku
 
 
tidak
4ynnya
<369>
akan bergabung
5lpn
<5307>
dengan
6le
<5921>
orang-orang
 
 
Kasdim
7Mydvkh
<3778>
Namun
 
 
Yeria
12hyyary
<3376>
tidak
8alw
<3808>
mendengarkan
9ems
<8085>
dia lalu
10wyla
<413>
menangkap
11vptyw
<8610>
Yeremia
13whymryb
<3414>
dan
 
 
membawanya
14whabyw
<935>
kepada
15la
<413>
para
 
 
pejabat
16Myrvh
<8269>
15
Para
 
 
pejabat
2Myrvh
<8269>
itu menjadi
 
 
sangat marah
1wpuqyw
<7107>
kepada
3le
<5921>
Yeremia
4whymry
<3414>
dan
 
 
memukulnya
5wkhw
<5221>
serta
6wta
<853>
memasukkannya
7wntnw
<5414>
ke dalam
8wtwa
<853>
penjara
10rwoah 9tyb
<612> <1004>
di
 
 
rumah
11tyb
<1004>
juru tulis
13rpoh
<5608>
Yonatan
12Ntnwhy
<3083>
karena
14yk
<3588> ==>
rumah
 
 
itu
14yk
<== <3588>
telah mereka
15wta
<853>
buat
16wve
<6213>
menjadi
 
 
penjara
18alkh 17tybl
<3608> <1004>
16
Ketika
 
 
Yeremia
3whymry
<3414>
telah
1yk
<3588>
dimasukkan
2ab
<935>
ke
4la
<413>
 
7law
<413>
penjara
8twynxh 5tyb
<2588> <1004>
bawah tanah
6rwbh
<953>
itu dan
 
 
tinggal
9bsyw
<3427>
di sana
10Ms
<8033>
beberapa
13Mybr
<7227>
 
11whymry
<3414>
waktu
12Mymy
<3117>
 
14P
<0>
17
Raja
2Klmh
<4428>
Zedekia
3whyqdu
<6667>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
orang dan
 
 
menjemput
4whxqyw
<3947>
dia Dan
 
 
raja
6Klmh
<4428>
bertanya
5whlasyw
<7592>
kepada Yeremia

secara rahasia
8rtob
<5643>
di
 
 
istananya
7wtybb
<1004>
katanya
9rmayw
<559>
Apakah
 
 
ada
10syh
<3426>
firman
11rbd
<1697>
dari
12tam
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Yeremia
15whymry
<3414>
menjawab
14rmayw
<559>
Ada
16sy
<3426>
Lalu dia
 
 
berkata
17rmayw
<559>
Kamu akan
 
 
diserahkan
21Ntnt
<5414>
ke
 
 
tangan
18dyb
<3027>
Raja
19Klm
<4428>
Babel
20lbb
<894>
 
22o
<0>
18
Lagi
 
 
Yeremia
2whymry
<3414>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Raja
4Klmh
<4428>
Zedekia
5whyqdu
<6667>
Dosa
7ytajx
<2398> ==>
apa
6hm
<4100>
yang telah aku
 
 
lakukan
7ytajx
<== <2398>
terhadap engkau atau
8Kl
<0>
hamba-hambamu
9Kydbelw
<5650>
atau terhadap
 
 
bangsa
10Melw
<5971>
ini
11hzh
<2088>
sehingga
12yk
<3588>
engkau
 
 
memasukkan
13Mttn
<5414>
aku
14ytwa
<853>
ke
15la
<413>
penjara
17alkh 16tyb
<3608> <1004>
19
Di manakah
1*hyaw {wyaw}
<346>
nabi-nabimu
2Mkyaybn
<5030>
yang
3rsa
<834>
bernubuat
4wabn
<5012>
kepadamu
5Mkl
<0>
dengan
 
 
berkata
6rmal
<559>
Raja
9Klm
<4428>
Babel
10lbb
<894>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
datang
8aby
<935>
melawanmu atau
11Mkyle
<5921>
melawan
12lew
<5921>
negeri
13Urah
<776>
ini
14tazh
<2063>
20
Karena itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
tolong
 
 
dengarkanlah
2ems
<8085>
ya
3an
<4994>
tuanku
4ynda
<113>
raja
5Klmh
<4428>
 
6lpt
<5307>
Biarkanlah
7an
<4994>
permohonanku
8ytnxt
<8467>
sampai ke
 
 
hadapanmu
9Kynpl
<6440>
dan
 
 
jangan
10law
<408>
menyuruhku
 
 
kembali
11ynbst
<7725>
ke
 
 
rumah
12tyb
<1004>
juru tulis
14rpoh
<5608>
Yonatan
13Ntnwhy
<3083>
supaya aku
 
 
tidak
15alw
<3808>
mati
16twma
<4191>
di
 
 
sana
17Ms
<8033>
21
Kemudian
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Zedekia
3whyqdu
<6667>
memberi perintah
1hwuyw
<6680>
dan mereka
 
 
menyerahkan
4wdqpyw
<6485>
 
5ta
<853>
Yeremia
6whymry
<3414>
ke
 
 
pelataran
7ruxb
<2691>
penjagaan
8hrjmh
<4307>
dan
 
 
memberinya
9Ntnw
<5414>
 
10wl
<0>
sepotong
11rkk
<3603>
roti
12Mxl
<3899>
setiap hari
13Mwyl
<3117>
dari
 
 
jalan
14Uwxm
<2351>
tukang roti
15Mypah
<644>
sampai
16de
<5704>
semua
18lk
<3605>
roti
19Mxlh
<3899>
di
20Nm
<4480>
kota
21ryeh
<5892>
itu telah
 
 
habis
17Mt
<8552>
Demikianlah
 
 
Yeremia
23whymry
<3414>
tinggal
22bsyw
<3427>
di
 
 
halaman
24ruxb
<2691>
penjara
25hrjmh
<4307>