Prev Chapter Ezekiel 38 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
arahkanlah
3Myv
<7760>
wajahmu
4Kynp
<6440>
pada
5la
<413>
Gog
6gwg
<1463>
tanah
7Ura
<776>
Magog
8gwgmh
<4031>
raja
9ayvn
<5387>
agung
10sar
<7218>
Mesekh
11Ksm
<4902>
dan
 
 
Tubal
12lbtw
<8422>
dan
 
 
bernubuatlah
13abnhw
<5012>
melawan
 
 
dia
14wyle
<5921>
3
dan
 
 
katakan
1trmaw
<559>
Beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
Tuhan
4ynda
<136>
ALLAH
5hwhy
<3069>
Ketahuilah
6ynnh
<2005>
Aku
 
 
melawanmu
7Kyla
<413>
hai
 
 
Gog
8gwg
<1463>
raja
9ayvn
<5387>
agung
10sar
<7218>
Mesekh
11Ksm
<4902>
dan
 
 
Tubal
12lbtw
<8422>
4
Aku akan
 
 
membalikkanmu
1Kytbbwsw
<7725>
dan
 
 
menaruh
2yttnw
<5414>
kail-kail
3Myxx
<2397>
ke dalam
 
 
rahangmu
4Kyyxlb
<3895>
dan Aku akan
 
 
membawamu keluar
5ytauwhw
<3318>
dan
7taw 6Ktwa
<853> <853>
semua
8lk
<3605>
pasukanmu
9Klyx
<2428>
kuda-kuda
10Myowo
<5483>
dan para
 
 
penunggang kuda
11Mysrpw
<6571>
mereka
 
 
semua
14Mlk
<3605>
mengenakan pakaian
12ysbl
<3847>
perang
 
 
lengkap
13lwlkm
<4358>
suatu
 
 
bala pasukan
15lhq
<6951>
yang
 
 
sangat besar
16br
<7227>
dengan
 
 
perisai besar
18Ngmw 17hnu
<4043> <6793> ==>
dan
 
 
kecil
18Ngmw
<== <4043>
semuanya
21Mlk
<3605>
membawa
19yvpt
<8610>
pedang
20twbrx
<2719>
5
Orang-orang
 
 
Persia
1orp
<6539>
Kush
2swk
<3568>
dan
 
 
Put
3jwpw
<6316>
bersama
4Mta
<854>
mereka mereka
 
 
semuanya
5Mlk
<3605>
membawa
 
 
perisai
6Ngm
<4043>
dan
 
 
topi baja
7ebwkw
<3553>
6
Orang-orang
 
 
Gomer
1rmg
<1586>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
pasukannya
3hypga
<102>
Bet-Togarma
5hmrgwt 4tyb
<8425> <1004>
dari
 
 
ujung-ujung
6ytkry
<3411>
utara
7Nwpu
<6828>
bersama
8taw
<853>
seluruh
9lk
<3605>
pasukannya
10wypga
<102>
banyak
12Mybr
<7227>
bangsa
11Myme
<5971>
bersamamu
13Kta
<854>
7
Bersiaplah
2Nkhw 1Nkh
<3559> <3559>
dan persiapkan dirimu
3Kl
<0>
kamu
4hta
<859>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
sekutumu yang
 
 
berkumpul
7Mylhqnh 6Klhq
<6950> <6951>
di
8Kyle
<5921>
sekelilingmu dan
 
 
jadilah
9tyyhw
<1961>
 
10Mhl
<0>
penjaga
11rmsml
<4929>
bagi mereka
 
 
8
Setelah beberapa
 
 
waktu
1Mymym
<3117>
lamanya
2Mybr
<7227>
kamu akan
 
 
diberi perintah
3dqpt
<6485>
Pada
 
 
tahun-tahun
5Mynsh
<8141>
berikutnya
4tyrxab
<319>
kamu akan
 
 
pergi
6awbt
<935>
ke
7la
<413>
negeri
8Ura
<776>
yang
 
 
dipulihkan
9tbbwsm
<7725>
dari
 
 
pedang
10brxm
<2719>
yang penduduknya

dikumpulkan
11tubqm
<6908>
dari
 
 
banyak
13Mybr
<7227>
bangsa
12Mymem
<5971>
ke
14le
<5921>
gunung-gunung
15yrh
<2022>
Israel
16larvy
<3478>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
menjadi
18wyh
<1961>
reruntuhan
19hbrxl
<2723>
terus-menerus
20dymt
<8548>
tetapi penduduknya

dibawa keluar
23hauwh
<3318>
dari
 
 
bangsa-bangsa
22Mymem
<5971>
itu
21ayhw
<1931>
dan mereka
 
 
semua
26Mlk
<3605>
akan
 
 
hidup
24wbsyw
<3427>
dengan
 
 
aman
25xjbl
<983>
9
Kamu akan
 
 
naik
1tylew
<5927>
dan akan
 
 
datang
3awbt
<935>
seperti
 
 
badai
2hask
<7722>
Kamu akan
 
 
menjadi
7hyht
<1961>
seperti
 
 
awan
4Nnek
<6051>
yang
 
 
menutupi
5twokl
<3680>
negeri
6Urah
<776>
itu
 
 
kamu
8hta
<859>
dan
 
 
semua
9lkw
<3605>
pasukanmu
10Kypga
<102>
dan
 
 
banyak
12Mybr
<7227>
orang
11Mymew
<5971>
yang
 
 
bersamamu
13Ktwa
<854>
 
14o
<0>
10
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3068>
Pada
5hyhw
<1961>
waktu
6Mwyb
<3117>
itu
7awhh
<1931>
berbagai
8wley
<5927>
hal
9Myrbd
<1697>
akan memasuki pikiranmu dan kamu akan
11Kbbl 10le
<3824> <5921>
membuat
12tbsxw
<2803>
suatu
 
 
rencana
13tbsxm
<4284>
jahat
14her
<7451>
11
dan kamu akan
 
 
berkata
1trmaw
<559>
Aku
 
 
akan
3le
<5921>
menyerang
2hlea
<5927>
negeri
4Ura
<776>
dari
 
 
desa-desa
5twzrp
<6519>
yang tidak bertembok Aku
 
 
mendatangi
6awba
<935>
mereka yang hidup
 
 
tenteram
7Myjqsh
<8252>
yang
 
 
tinggal
8ybsy
<3427>
dengan
 
 
aman
9xjbl
<983>
mereka
 
 
semua
10Mlk
<3605>
yang
 
 
tinggal
11Mybsy
<3427>
tanpa
12Nyab
<369>
tembok
13hmwx
<2346>
dan tidak memiliki
 
 
palang-palang
14xyrbw
<1280>
maupun
 
 
pintu-pintu gerbang
15Mytldw
<1817>

17Mhl 16Nya
<0> <369>
12
untuk
 
 
mengambil
1llsl
<7997>
jarahan
2lls
<7998>
dan
 
 
mengambil
3zblw
<962>
rampasan
4zb
<957>
untuk
 
 
membalikkan
5byshl
<7725>
tanganmu
6Kdy
<3027>
terhadap
7le
<5921>
reruntuhan-reruntuhan
8twbrx
<2723>
yang sekarang
 
 
dihuni
9tbswn
<3427>
dan
 
 
terhadap
10law
<413>
orang-orang
11Me
<5971>
yang
 
 
dikumpulkan
12Poam
<622>
dari
 
 
bangsa-bangsa
13Mywgm
<1471>
yang telah
 
 
memperoleh
14hve
<6213>
ternak
15hnqm
<4735>
dan
 
 
barang-barang
16Nynqw
<7075>
yang
 
 
tinggal
17ybsy
<3427>
di
18le
<5921>
pusat
19rwbj
<2872>
bumi
20Urah
<776>
13
Syeba
1abs
<7614>
Dedan
2Nddw
<1719>
dan para
 
 
pedagang
3yrxow
<5503>
Tarsis
4sysrt
<8659>
beserta
 
 
seluruh
5lkw
<3605>
penduduknya
6hyrpk
<3715>
akan
 
 
berkata
7wrmay
<559>
kepadamu Apakah
 
 
kamu
11hta
<859>
datang
12ab
<935>
untuk
8Kl
<0>
mengambil
9llslh
<7997>
rampasan
10lls
<7998>
Apakah kamu
 
 
mengumpulkan
15tlhqh
<6950>
pasukanmu
16Klhq
<6951>
untuk
 
 
mengambil
13zblh
<962>
jarahan
14zb
<957>
untuk
 
 
membawa
17tavl
<5375>
perak
18Pok
<3701>
dan
 
 
emas
19bhzw
<2091>
untuk
 
 
merebut
20txql
<3947>
ternak
21hnqm
<4735>
dan
 
 
harta benda
22Nynqw
<7075>
untuk
 
 
memperoleh
23llsl
<7997>
rampasan
24lls
<7998>
yang
 
 
sangat banyak
25lwdg
<1419>
 
26o
<0>
14
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
bernubuatlah
2abnh
<5012>
dan
 
 
katakan
5trmaw
<559>
kepada
 
 
Gog
6gwgl
<1463>
Beginilah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
Pada
 
 
waktu
12Mwyb
<3117>
itu
13awhh
<1931>
yaitu ketika
 
 
umat-Ku
15yme
<5971>
Israel
16larvy
<3478>
hidup
14tbsb
<3427>
dengan
 
 
aman
17xjbl
<983>
akankah kamu
 
 
tidak
11awlh
<3808>
mengetahuinya
18edt
<3045>
15
Kamu akan
 
 
datang
1tabw
<935>
dari
 
 
tempatmu
2Kmwqmm
<4725>
keluar dari
 
 
bagian-bagian
3ytkrym
<3411>
di
 
 
utara
4Nwpu
<6828>
kamu
5hta
<859>
dan
 
 
banyak
7Mybr
<7227>
bangsa
6Mymew
<5971>
yang
 
 
bersamamu
8Kta
<854>
mereka
 
 
semua
11Mlk
<3605>
menunggang
9ybkr
<7392>
kuda
10Myowo
<5483>
suatu rombongan yang
 
 
sangat
12lhq
<6951>
besar
13lwdg
<1419>
dan suatu
 
 
pasukan
14lyxw
<2428>
yang kuat
15br
<7227>
16
dan kamu akan
 
 
datang
1tylew
<5927>
memerangi
2le
<5921>
umat-Ku
3yme
<5971>
Israel
4larvy
<3478>
seperti
 
 
awan
5Nnek
<6051>
yang
 
 
menutupi
6twokl
<3680>
negeri
7Urah
<776>
itu Pada
 
 
hari-hari
9Mymyh
<3117>
terakhir
8tyrxab
<319>
Aku
 
 
akan
10hyht
<1961>
membawamu
11Kytwabhw
<935>
memerangi
12le
<5921>
negeri-Ku
13yura
<776>
supaya
14Neml
<4616>
bangsa-bangsa
16Mywgh
<1471>
mengenal-Ku
15ted
<3045>
ketika Aku
17yta
<853>
dikuduskan
18ysdqhb
<6942>
melaluimu hai
 
 
Gog
21gwg
<1463>
di hadapan
19Kb
<0>
mata
20Mhynyel
<5869>
mereka
22o
<0>
17
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Apakah
 
 
kamu
5htah
<859>
adalah
 
 
orang
6awh
<1931>
yang
7rsa
<834>
kepadanya Aku
 
 
berfirman
8ytrbd
<1696>
pada
 
 
masa
9Mymyb
<3117>
lalu
10Mynwmdq
<6931>
melalui
11dyb
<3027>
hamba-hamba-Ku
12ydbe
<5650>
para
 
 
nabi
13yaybn
<5030>
Israel
14larvy
<3478>
yang
 
 
bernubuat
15Myabnh
<5012>
pada
 
 
hari-hari
16Mymyb
<3117>
itu
17Mhh
<1992>
selama
 
 
bertahun-tahun
18Myns
<8141>
bahwa Aku akan
 
 
membawamu
19aybhl
<935>
 
20Kta
<853>
melawan
21Mhyle
<5921>
mereka
22o
<0>
18
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
pada
 
 
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
yaitu ketika
 
 
Gog
6gwg
<1463>
 
4Mwyb
<3117>
datang
5awb
<935>
memerangi
7le
<5921>
tanah
8tmda
<127>
Israel
9larvy
<3478>
firman
10Man
<5002>
Tuhan
11ynda
<136>
ALLAH
12hwhy
<3069>
bahwa
 
 
amarah-Ku
15ypab 14ytmx
<639> <2534>
akan
 
 
muncul
13hlet
<5927>
19
Dalam
 
 
kecemburuan-Ku
1ytanqbw
<7068>
dan dalam
 
 
murka-Ku
3ytrbe
<5678>
yang
 
 
berkobar-kobar
2sab
<784>
Aku
 
 
menyatakan
4ytrbd
<1696>
bahwa pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
itu
8awhh
<1931>
pasti
6al 5Ma
<3808> <518>
akan ada
9hyhy
<1961>
gempa bumi
10ser
<7494>
yang
 
 
kuat
11lwdg
<1419>
di
12le
<5921>
tanah
13tmda
<127>
Israel
14larvy
<3478>
20
Ikan
3ygd
<1709>
di
 
 
laut
4Myh
<3220>
burung-burung
5Pwew
<5775>
di
 
 
langit
6Mymsh
<8064>
binatang-binatang
7tyxw
<2416>
di
 
 
ladang
8hdvh
<7704>
dan
 
 
semua
9lkw
<3605>
hewan merayap
10vmrh
<7431>
yang
 
 
merayap
11vmrh
<7430>
di atas
12le
<5921>
tanah
13hmdah
<127>
dan
 
 
semua
14lkw
<3605>
orang
15Mdah
<120>
yang
16rsa
<834>
ada
 
 
di atas
17le
<5921>
permukaan
18ynp
<6440>
bumi
19hmdah
<127>
akan
 
 
gemetar
1wserw
<7493>
di hadapan-Ku
2ynpm
<6440>
dan
 
 
gunung-gunung
21Myrhh
<2022>
juga akan
 
 
runtuh
20worhnw
<2040>
dan
 
 
lereng-lereng
23twgrdmh
<4095>
akan
 
 
longsor
22wlpnw
<5307>
dan
 
 
setiap
24lkw
<3605>
tembok
25hmwx
<2346>
akan
 
 
runtuh
27lwpt
<5307>
ke
 
 
tanah
26Ural
<776>
21
Aku akan
 
 
memerintahkan
1ytarqw
<7121>
sebuah
 
 
pedang
5brx
<2719>
melawan
2wyle
<5921>
dia di
 
 
seluruh
3lkl
<3605>
gunung-Ku
4yrh
<2022>
firman
6Man
<5002>
Tuhan
7ynda
<136>
ALLAH
8hwhy
<3069>
Setiap
 
 
pedang
9brx
<2719>
seseorang
10sya
<376>
akan melawan
 
 
saudaranya
11wyxab
<251>
 
12hyht
<1961>
22
Aku akan
 
 
menghukum
1ytjpsnw
<8199>
dia dengan
2wta
<853>
penyakit sampar
3rbdb
<1698>
dan dengan
 
 
darah
4Mdbw
<1818>
dan Aku akan menjatuhkan
 
 
hujan
11ryjma
<4305>
ke atasnya
12wyle
<5921>
dan
 
 
ke atas
13lew
<5921>
pasukan-pasukannya
14wypga
<102>
dan
 
 
ke atas
15lew
<5921>
banyak
17Mybr
<7227>
orang
16Myme
<5971>
yang
18rsa
<834>
bersamanya
19wta
<854>
suatu
 
 
hujan
5Msgw
<1653>
yang
 
 
deras
6Pjws
<7857>
hujan es
8sybgla 7ynbaw
<417> <68>
api
9sa
<784>
dan
 
 
belerang
10tyrpgw
<1614>
yang sangat deras
 
 
23
Aku akan
 
 
mengagungkan
1ytldgthw
<1431>
diri-Ku sendiri dan
 
 
menguduskan
2ytsdqthw
<6942>
diri-Ku sendiri dan membuat diri-Ku sendiri
 
 
dikenal
3ytedwnw
<3045>
dalam
 
 
pandangan
4ynyel
<5869>
banyak
6Mybr
<7227>
bangsa
5Mywg
<1471>
Dengan demikian mereka akan
 
 
mengetahui
7wedyw
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
Akulah
9yna
<589>
TUHAN
10hwhy
<3068>
 
11o
<0>