Prev Chapter Ezekiel 46 Next Chapter
1
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Pintu gerbang
5res
<8179>
pelataran
6ruxh
<2691>
bagian
 
 
dalam
7tymynph
<6442>
yang
 
 
menghadap
8hnph
<6437>
ke
 
 
timur
9Mydq
<6921>
akan
10hyhy
<1961>
ditutup
11rwgo
<5462>
selama
 
 
enam
12tss
<8337>
hari
13ymy
<3117>
kerja
14hvemh
<4639>
tetapi akan
 
 
dibuka
17xtpy
<6605>
pada
 
 
hari
15Mwybw
<3117>
Sabat
16tbsh
<7676>
dan
 
 
dibuka
20xtpy
<6605>
pada
 
 
hari
18Mwybw
<3117>
bulan baru
19sdxh
<2320>
2
Pemimpin
2ayvnh
<5387>
akan
 
 
masuk
1abw
<935>
melalui
3Krd
<1870>
serambi
4Mlwa
<197>
pintu gerbang
5resh
<8179>
sebelah luar
6Uwxm
<2351>
dan
 
 
berdiri
7dmew
<5975>
di samping
8le
<5921>
tiang
9tzwzm
<4201>
pintu gerbang
10resh
<8179>
Para
 
 
imam
12Mynhkh
<3548>
akan
 
 
mempersembahkan
11wvew
<6213>
 
13ta
<853>
persembahan bakarannya
14wtlwe
<5930>
dan
15taw
<853>
persembahan perdamaiannya
16wymls
<8002>
dan dia akan
 
 
menyembah
17hwxtshw
<7812>
di
18le
<5921>
ambang
19Ntpm
<4670>
pintu gerbang
20resh
<8179>
Lalu dia akan
 
 
pergi keluar
21auyw
<3318>
tetapi
 
 
pintu gerbang
22reshw
<8179>
tidak
23al
<3808>
akan
 
 
ditutup
24rgoy
<5462>
hingga
25de
<5704>
sore
26breh
<6153>
3
Penduduk
2Me
<5971>
negeri
3Urah
<776>
akan
 
 
menyembah
1wwxtshw
<7812>
di pintu masuk
 
 
pintu gerbang
5resh 4xtp
<8179> <6607>
itu
6awhh
<1931>
di
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
pada
 
 
Sabat-Sabat
7twtbsb
<7676>
dan pada
 
 
bulan-bulan baru
8Mysdxbw
<2320>
4
Persembahan bakaran
1hlehw
<5930>
yang
2rsa
<834>
akan
 
 
dipersembahkan
3brqy
<7126>
pemimpin
4ayvnh
<5387>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
Sabat
7tbsh
<7676>
adalah
 
 
enam
8hss
<8337>
anak domba
9Myvbk
<3532>
yang
 
 
tidak bercacat
10Mmymt
<8549>
dan seekor
 
 
domba jantan
11lyaw
<352>
yang
 
 
tidak bercacat
12Mymt
<8549>
5
Dan
 
 
persembahan biji-bijian
1hxnmw
<4503>
akan sama dengan satu
 
 
efa
2hpya
<374>
dengan
 
 
domba jantan
3lyal
<352>
dan
 
 
persembahan biji-bijian
5hxnm
<4503>
dengan
 
 
anak-anak domba
4Myvbklw
<3532>
sebanyak
7wdy
<3027>
yang dapat dia
 
 
berikan
6ttm
<4991>
dan satu
 
 
hin
9Nyh
<1969>
minyak
8Nmsw
<8081>
untuk masing-masing
 
 
efa
10hpyal
<374>
6
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
bulan baru
2sdxh
<2320>
dia akan mempersembahkan

sapi jantan
3rp
<6499>
muda
5rqb 4Nb
<1241> <1121>
yang
 
 
tidak bercacat
6Mmymt
<8549>
dan
 
 
enam
7tssw
<8337>
anak domba
8Mvbk
<3532>
dan seekor
 
 
domba jantan
9lyaw
<352>
yang
 
 
tidak bercacat
10Mmymt
<8549>
 
11wyhy
<1961>
7
Dan dia akan
5hvey
<6213>
memberikan persembahan biji-bijian
6hxnm
<4503>
satu
 
 
efa
1hpyaw
<374>
dengan
 
 
sapi jantan
2rpl
<6499>
dan satu
 
 
efa
3hpyaw
<374>
dengan
 
 
domba jantan
4lyal
<352>
dan dengan
 
 
anak-anak domba
7Myvbklw
<3532>
sebanyak
10wdy
<3027>
yang
8rsak
<834>
dia
 
 
mampu
9gyvt
<5381>
dan satu
 
 
hin
12Nyh
<1969>
minyak
11Nmsw
<8081>
untuk masing-masing
 
 
efa
13hpyal
<374>
8
Ketika
 
 
pemimpin
2ayvnh
<5387>
masuk
1awbbw
<935>
dia akan
 
 
masuk
6awby
<935>
melalui
3Krd
<1870>
serambi
4Mlwa
<197>
pintu gerbang
5resh
<8179>
dan
 
 
keluar
8auy
<3318>
melalui
 
 
jalan
7wkrdbw
<1870>
yang sama
 
 
9
Ketika
 
 
penduduk
2Me
<5971>
negeri
3Urah
<776>
datang
1awbbw
<935>
ke
 
 
hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dalam
 
 
perjamuan-perjamuan
6Mydewmb
<4150>
yang ditetapkan orang yang
 
 
masuk
7abh
<935>
melalui
8Krd
<1870>
pintu gerbang
9res
<8179>
utara
10Nwpu
<6828>
untuk
 
 
menyembah
11twxtshl
<7812>
akan
 
 
keluar
12auy
<3318>
melalui
13Krd
<1870>
pintu gerbang
14res
<8179>
selatan
15bgn
<5045>
dan orang yang
 
 
masuk
16abhw
<935>
melalui
17Krd
<1870>
pintu gerbang
18res
<8179>
selatan
19bgn
<5045>
akan
 
 
keluar
20auy
<3318>
melalui
21Krd
<1870>
pintu gerbang
22res
<8179>
utara
23hnwpu
<6828>
Tidak seorang pun
24al
<3808>
akan
 
 
kembali
25bwsy
<7725>
melalui
 
 
jalan
26Krd
<1870>
pintu gerbang
27resh
<8179>
yang
28rsa
<834>
melaluinya dia
 
 
masuk
29ab
<935>
 
30wb
<0>
tetapi
31yk
<3588>
akan
 
 
langsung
32wxkn
<5226>
keluar
33*auy {wauy}
<3318>
10
Ketika mereka masuk
 
 
pemimpin
1ayvnhw
<5387>
akan
 
 
masuk
3Mawbb
<935>
bersama
2Mkwtb
<8432>
mereka dan
 
 
ketika
4awby
<935>
mereka
 
 
keluar
5Mtaubw
<3318>
dia akan
 
 
keluar
6wauy
<3318>
11
Pada
 
 
perjamuan-perjamuan
1Mygxbw
<2282>
dan
 
 
festival-festival
2Mydewmbw
<4150>
yang
 
 
ditentukan
3hyht
<1961>
persembahan biji-bijian
4hxnmh
<4503>
akan menjadi satu
 
 
efa
5hpya
<374>
dengan seekor
 
 
sapi jantan muda
6rpl
<6499>
dan satu
 
 
efa
7hpyaw
<374>
dengan seekor
 
 
domba jantan
8lyal
<352>
dan seekor
 
 
anak domba
9Myvbklw
<3532>
sebanyak
11wdy
<3027>
yang dapat seseorang
 
 
berikan
10ttm
<4991>
dan 1
 
 
hin
13Nyh
<1969>
minyak
12Nmsw
<8081>
untuk 1
 
 
efa
14hpyal
<374>
 
15o
<0>
12
Ketika
1ykw
<3588>
pemimpin
3ayvnh
<5387>
memberikan
2hvey
<6213>
persembahan sukarela
4hbdn
<5071>
baik
 
 
persembahan bakaran
5hlwe
<5930>
atau
6wa
<176>
persembahan perdamaian
7Mymls
<8002>
sebagai
 
 
persembahan sukarela
8hbdn
<5071>
kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
 
12ta 11wl
<853> <0>
pintu gerbang
13resh
<8179>
yang
 
 
menghadap
14hnph
<6437>
ke
 
 
timur
15Mydq
<6921>
akan
 
 
dibuka
10xtpw
<6605>
baginya Dan dia akan
 
 
memberikan
16hvew
<6213>
 
17ta
<853>
persembahan bakarannya
18wtle
<5930>
dan
19taw
<853>
persembahan perdamaiannya
20wymls
<8002>
seperti
 
 
yang
21rsak
<834>
dia
 
 
lakukan
22hvey
<6213>
pada
 
 
hari
23Mwyb
<3117>
Sabat
24tbsh
<7676>
Lalu dia akan
 
 
keluar
25auyw
<3318>
dan
 
 
setelah
29yrxa
<310>
dia
 
 
keluar
30wtau
<3318>
 
27ta
<853>
pintu gerbang
28resh
<8179>
akan
 
 
ditutup
26rgow
<5462>
13
Kamu akan
 
 
menyediakan
5hvet
<6213>
seekor
 
 
domba
1vbkw
<3532>
yang
 
 
berumur
2Nb
<1121>
setahun
3wtns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
4Mymt
<8549>
sebagai
 
 
persembahan bakaran
6hlwe
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
setiap hari
7Mwyl
<3117>
setiap pagi
10rqbb 9rqbb
<1242> <1242>
kamu
12wta
<853>
akan
 
 
menyediakannya
11hvet
<6213>
14
Dan kamu akan
 
 
menyediakan
2hvet
<6213>
persembahan biji-bijian
1hxnmw
<4503>
 
3wyle
<5921>
setiap pagi
5rqbb 4rqbb
<1242> <1242>
1/6
6tyss
<8345>
efa
7hpyah
<374>
dan
 
 
1/3
9tysyls
<7992>
hin
10Nyhh
<1969>
minyak
8Nmsw
<8081>
untuk
 
 
melunakkan
11orl
<7450>
 
12ta
<853>
tepung halus
13tloh
<5560>
suatu
 
 
persembahan biji-bijian
14hxnm
<4503>
kepada
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
secara
 
 
terus-menerus
18dymt
<8548>
menurut
 
 
ketetapan
16twqx
<2708>
abadi
17Mlwe
<5769>
15
Demikianlah mereka akan
 
 
memberikan
1*wvey {wvew}
<6213>
 
2ta
<853>
anak domba
3vbkh
<3532>
 
4taw
<853>
persembahan biji-bijian
5hxnmh
<4503>
dan
6taw
<853>
minyak
7Nmsh
<8081>
setiap pagi
9rqbb 8rqbb
<1242> <1242>
sebagai
 
 
persembahan bakaran
10tlwe
<5930>
rutin
11dymt
<8548>
 
12P
<0>
16
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3068>
Jika
5yk
<3588>
pemimpin
7ayvnh
<5387>
itu
 
 
memberikan
6Nty
<5414>
hadiah
8hntm
<4979>
kepada salah
 
 
satu
9syal
<376>
anaknya
10wynbm
<1121>
warisan
11wtlxn
<5159>
itu
12ayh
<1931>
akan
 
 
menjadi
14hyht
<1961>
hak
 
 
milik
15Mtzxa
<272>
anaknya
13wynbl
<1121>
itulah
16ayh
<1931>
harta mereka menurut
 
 
milik pusaka
17hlxnb
<5159>
17
Akan tetapi
 
 
jika
1ykw
<3588>
pemimpin
 
 
memberikan
2Nty
<5414>
hadiah
3hntm
<4979>
dari
 
 
milik pusakanya
4wtlxnm
<5159>
kepada salah
 
 
satu
5dxal
<259>
budaknya hadiah itu akan menjadi milik
 
 
budak
6wydbem
<5650>
 
8wl 7htyhw
<0> <1961>
hingga
9de
<5704>
tahun
10tns
<8141>
pembebasan
11rwrdh
<1865>
Lalu hadiah itu akan
 
 
kembali
12tbsw
<7725>
kepada
 
 
pemimpin
13ayvnl
<5387>
tetapi
14Ka
<389>
milik pusakanya
15wtlxn
<5159>
akan menjadi milik anaknya
18hyht 17Mhl 16wynb
<1961> <1992> <1121>
18
Pemimpin
3ayvnh
<5387>
tidak
1alw
<3808>
akan
 
 
mengambil
2xqy
<3947>
apa pun dari
 
 
milik pusaka
4tlxnm
<5159>
rakyat
5Meh
<5971>
dan
 
 
menindas
6Mtnwhl
<3238>
mereka keluar dari
 
 
tanah milik
7Mtzxam
<272>
mereka Dia akan
 
 
memberikan milik pusaka
9lxny
<5157>
kepada
10ta
<853>
anak-anaknya
11wynb
<1121>
dari
 
 
harta miliknya
8wtzxam
<272>
sendiri
 
 
sehingga
12Neml
<4616>
umat-Ku
16yme
<5971>
 
13rsa
<834>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
dicerai-beraikan
15wupy
<6327>
siapa pun
17sya
<376>
dari
 
 
harta miliknya
18wtzxam
<272>
19
Kemudian dia
 
 
membawaku
1ynaybyw
<935>
melalui
 
 
jalan masuk
2awbmb
<3996>
yang
3rsa
<834>
ada
 
 
di
4le
<5921>
samping
5Ptk
<3802>
pintu gerbang
6resh
<8179>
menuju
 
 
ke
7la
<413>
ruang-ruang
8twkslh
<3957>
kudus
9sdqh
<6944>
bagi
10la
<413>
para
 
 
imam
11Mynhkh
<3548>
yang
 
 
menghadap
12twnph
<6437>
ke
 
 
utara
13hnwpu
<6828>
Dan
 
 
lihatlah
14hnhw
<2009>
ada
15Ms
<8033>
suatu
 
 
tempat
16Mwqm
<4725>
pada
 
 
sisi
17*Mytkryb {Mtkryb}
<3411>
yang paling
 
 
barat
18hmy
<3220>
 
19o
<0>
20
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Inilah
3hz
<2088>
tempat
4Mwqmh
<4725>
 
7Ms
<8033>
imam-imam
8Mynhkh
<3548>
akan
5rsa
<834>
merebus
6wlsby
<1310>
 
9ta
<853>
persembahan penghapus salah
10Msah
<817>
dan
11taw
<853>
persembahan penebus dosa
12tajxh
<2403>
dan
 
 
tempat
13rsa
<834>
mereka akan
 
 
membakar
14wpay
<644>
 
15ta
<853>
persembahan biji-bijian
16hxnmh
<4503>
agar mereka
 
 
tidak
17ytlbl
<1115>
perlu
 
 
membawa
18ayuwh
<3318> ==>
persembahan itu

keluar
18ayuwh
<== <3318>
ke
19la
<413>
pelataran
20ruxh
<2691>
bagian luar
21hnwuyxh
<2435>
untuk
 
 
menguduskan
22sdql
<6942>
 
23ta
<853>
umat
24Meh
<5971>
21
Kemudian dia membawaku
 
 
keluar
1ynayuwyw
<3318>
ke
2la
<413>
pelataran
3ruxh
<2691>
bagian
 
 
luar
4hnuyxh
<2435>
dan menuntunku
 
 
melewati
5ynrybeyw
<5674>
 
6la
<413>
keempat
7tebra
<702>
sudut
8yewuqm
<4740>
pelataran
9ruxh
<2691>
dan
 
 
melihat
10hnhw
<2009>
di setiap
 
 
sudut
15euqmb 12euqmb
<4740> <4740>
pelataran
16ruxh 13ruxh 11rux
<2691> <2691> <2691>
ada sebuah
 
 
pelataran
14rux
<2691>
kecil
 
 
22
Di
 
 
keempat
1tebrab
<702>
sudut
2tweuqm
<4740>
pelataran
3ruxh
<2691>
ada
 
 
pelataran-pelataran
4twrux
<2691>
kecil
5twrjq
<7000>
empat puluh
6Myebra
<705>
hasta
 
 
panjangnya
7Kra
<753>
dan
 
 
tiga puluh
8Myslsw
<7970>
hasta
 
 
lebarnya
9bxr
<7341>
keempat
12Mtebral
<702>
sudutnya
13tweuqhm
<7106>
memiliki
 
 
ukuran
10hdm
<4060>
yang
 
 
sama
11txa
<259>
23
Ada sebuah
 
 
barisan bangunan
1rwjw
<2905>
di
 
 
sekeliling
2bybo
<5439>
pelataran-pelataran itu
3Mhb
<0>
mengelilingi
4bybo
<5439>
keempatnya
5Mtebral
<702>
dan
 
 
tempat-tempat untuk merebus
6twlsbmw
<4018>
dibuat
7ywve
<6213>
di bawah
8txtm
<8478>
barisan-barisan
9twryjh
<2918>
itu
 
 
mengeliling
10bybo
<5439>
24
Lalu dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Inilah
3hla
<428>
tempat-tempat
4tyb
<1004>
untuk
8Ms
<8033>
merebus
5Mylsbmh
<1310>
tempat
6rsa
<834>
para
 
 
pelayan
9ytrsm
<8334>
Bait
10tybh
<1004>
Suci akan
 
 
merebus
7wlsby
<1310>
 
11ta
<853>
kurban
12xbz
<2077>
dari
 
 
umat
13Meh
<5971>