Prev Chapter Joel 1 Next Chapter
1
Firman
1rbd
<1697>
TUHAN
2hwhy
<3068>
yang
3rsa
<834>
datang
4hyh
<1961>
kepada
5la
<413>
Yoel
6lawy
<3100>
anak
7Nb
<1121>
Petuel
8lawtp
<6602>
2
Dengarlah
1wems
<8085>
ini
2taz
<2063>
hai para
 
 
tua-tua
3Mynqzh
<2205>
perhatikanlah
4wnyzahw
<238>
hai
 
 
seluruh
5lk
<3605>
penduduk
6ybswy
<3427>
negeri
7Urah
<776>
Pernahkah
 
 
terjadi
8htyhh
<1961>
seperti
 
 
ini
9taz
<2063>
pada
 
 
zamanmu
10Mkymyb
<3117>
Atau
11Maw
<518>
pada
 
 
zaman
12ymyb
<3117>
nenek moyangmu
13Mkytba
<1>
3
Ceritakanlah kepada anak-anakmu dan biarlah
1hyle
<5921>
anak-anakmu
2Mkynbl
<1121>
akan
 
 
menceritakannya
3wrpo
<5608>
kepada
 
 
anak-anak
4Mkynbw
<1121>
mereka dan
 
 
anak-anak
6Mhynbw 5Mhynbl
<1121> <1121>
mereka kepada
 
 
keturunan
7rwdl
<1755>
berikutnya
8rxa
<312>
4
Apa yang
 
 
ditinggalkan
1rty
<3499>
belalang
2Mzgh
<1501>
pengerat telah
 
 
dimakan
3lka
<398>
belalang
4hbrah
<697>
pindahan Apa yang
 
 
ditinggalkan
5rtyw
<3499>
belalang
6hbrah
<697>
pindahan
 
 
dimakan
7lka
<398>
belalang
8qlyh
<3218>
pelompat Dan apa yang
 
 
ditinggalkan
9rtyw
<3499>
belalang
10qlyh
<3218>
pelompat
 
 
dimakan
11lka
<398>
oleh
 
 
belalang pelahap
12lyoxh
<2625>
5
Bangunlah
1wuyqh
<6974>
hai para
 
 
pemabuk
2Myrwks
<7910>
dan
 
 
menangislah
3wkbw
<1058>
Merataplah
4wllyhw
<3213>
hai
 
 
semua
5lk
<3605>
peminum
6yts
<8354>
air anggur
7Nyy
<3196>
karena
8le
<5921>
anggur baru
9oyoe
<6071>
sebab
10yk
<3588>
anggur itu telah

dilenyapkan
11trkn
<3772>
dari
 
 
mulutmu
12Mkypm
<6310>
6
Sebab
1yk
<3588>
suatu
 
 
bangsa
2ywg
<1471>
telah
 
 
maju
3hle
<5927>
menyerang
4le
<5921>
negeriku
5yura
<776>
kuat
6Mwue
<6099>
dan
 
 
tidak terhitung
7Nyaw
<369>
banyaknya
8rpom
<4557>
Giginya
9wyns
<8127>
seperti
 
 
gigi
10yns
<8127>
singa
11hyra
<738>
dan
 
 
taringnya
12tweltmw
<4973>
seperti
 
 
singa betina
13aybl
<3833>
 
14wl
<0>
7
Ia
 
 
membuat
1Mv
<7760>
pohon anggurku
2ynpg
<1612>
menjadi
 
 
tandus
3hmsl
<8047>
dan menjadikan
 
 
pohon araku
4ytnatw
<8384>
buntung
5hpuql
<7111>
Ia
 
 
mengelupas kulitnya
7hpvx 6Pvx
<2834> <2834>
lalu
 
 
melemparkannya
8Kylshw
<7993>
sehingga
 
 
cabang-cabangnya
10hygyrv
<8299>
menjadi putih
9wnyblh
<3835>
8
Merataplah
1yla
<421>
seperti
 
 
anak perawan
2hlwtbk
<1330>
yang
 
 
memakai
3trgx
<2296>
kain kabung
4qv
<8242>
karena
5le
<5921>
mempelai
6leb
<1167>
masa mudanya
7hyrwen
<5271>
9
 
1trkh
<3772>
Kurban persembahan
2hxnm
<4503>
dan
 
 
kurban curahan
3Konw
<5262>
telah lenyap dari
 
 
Bait
4tybm
<1004>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Para
 
 
imam
7Mynhkh
<3548>
berkabung
6wlba
<56>
para
 
 
pelayan
8ytrsm
<8334>
TUHAN
9hwhy
<3068>
10
Ladang
2hdv
<7704>
musnah
1dds
<7703>
tanah
4hmda
<127>
berkabung
3hlba
<56>
karena
5yk
<3588>
gandum
7Ngd
<1715>
sudah
 
 
dimusnahkan
6dds
<7703>
buah anggur
9swryt
<8492>
menjadi
 
 
kering
8sybwh
<3001>
dan
 
 
minyak
11rhuy
<3323>
sudah
 
 
menipis
10llma
<536>
11
Malulah
1wsybh
<954>
hai para
 
 
petani
2Myrka
<406>
merataplah
3wlylyh
<3213>
hai para
 
 
pekerja kebun anggur
4Mymrk
<3755>
karena
5le
<5921>
gandum
6hjx
<2406>
dan
 
 
karena
7lew
<5921>
jelai
8hrev
<8184>
sebab
9yk
<3588>
tuaian
11ryuq
<7105>
ladang
12hdv
<7704>
sudah
 
 
musnah
10dba
<6>
12
Pohon anggur
1Npgh
<1612>
menjadi
 
 
kering
2hsybwh
<3001>
dan
 
 
pohon ara
3hnathw
<8384>
layu
4hllma
<535>
Pohon delima
5Nwmr
<7416>
juga
6Mg
<1571>
pohon kurma
7rmt
<8558>
dan
 
 
pohon apel
8xwptw
<8598>
semua
9lk
<3605>
pohon
10yue
<6086>
di
 
 
ladang
11hdvh
<7704>
sudah
 
 
mengering
12wsby
<3001>
Sungguh
13yk
<3588>
kegirangan
15Nwvv
<8342>
menjadi
 
 
layu
14sybh
<3001>
di
 
 
antara
16Nm
<4480>
anak-anak
17ynb
<1121>
manusia
18Mda
<120>
 
19o
<0>
13
Kenakanlah kain kabung
1wrgx
<2296>
dan
 
 
merataplah
2wdpow
<5594>
hai para
 
 
imam
3Mynhkh
<3548>
merataplah
4wlylyh
<3213>
hai para
 
 
pelayan
5ytrsm
<8334>
mazbah
6xbzm
<4196>
Masuk
7wab
<935>
dan
 
 
bermalamlah
8wnyl
<3885>
dengan
 
 
kain kabung
9Myqvb
<8242>
hai para
 
 
pelayan
10ytrsm
<8334>
Allahku
11yhla
<430>
sebab
12yk
<3588>
kurban persembahan
16hxnm
<4503>
dan
 
 
kurban curahan
17Konw
<5262>
sudah
 
 
ditahan
13enmn
<4513>
dari
 
 
Bait
14tybm
<1004>
Allahmu
15Mkyhla
<430>
14
Adakanlah
 
 
puasa
2Mwu
<6685>
serukanlah
3warq
<7121>
hari raya perkumpulan
4hrue
<6116>
kudus
1wsdq
<6942>
kumpulkanlah
5wpoa
<622>
para
 
 
tua-tua
6Mynqz
<2205>
dan
 
 
seluruh
7lk
<3605>
penduduk
8ybsy
<3427>
negeri
9Urah
<776>
ke
 
 
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
Allahmu
12Mkyhla
<430>
dan
 
 
berserulah
13wqezw
<2199>
kepada
14la
<413>
TUHAN
15hwhy
<3068>
15
Aduh
1hha
<162>
hari
2Mwyl
<3117>
itu
 
 
Sebab
3yk
<3588>
hari
5Mwy
<3117>
TUHAN
6hwhy
<3068>
sudah
 
 
dekat
4bwrq
<7138>
datang
9awby
<935>
sebagai
 
 
pembinasaan
7dskw
<7701>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
8ydsm
<7706>
16
Bukankah
1awlh
<3808>
di
 
 
hadapan
2dgn
<5048>
mata
3wnynye
<5869>
kita sudah lenyap
 
 
makanan
4lka
<400>
sukacita
8hxmv
<8057>
dan
 
 
sorak-sorai
9lygw
<1524>
dari
5trkn
<3772>
Bait
6tybm
<1004>
Allah
7wnyhla
<430>
kita
 
 
17
Biji-bijian
2twdrp
<6507>
menjadi
 
 
kering
1wsbe
<5685>
di dalam
3txt
<8478>
tanah
4Mhytprgm
<4053>
tempat perbendaharaan
6twrua
<214>
ditinggalkan
5wmsn
<8074>
Lumbung-lumbung
8twrgmm
<4460>
dihancurkan
7worhn
<2040>
karena
9yk
<3588>
gandum
11Ngd
<1715>
sudah
 
 
mengering
10sybh
<3001>
18
Betapa
1hm
<4100>
binatang
3hmhb
<929>
mengeluh
2hxnan
<584>
dan
 
 
kawanan
5yrde
<5739>
sapi
6rqb
<1241>
gempar
4wkbn
<943>
karena
7yk
<3588>
tidak ada
8Nya
<369>
lagi
 
 
padang rumput
9herm
<4829>
bagi
 
 
mereka
10Mhl
<1992>
Dan
11Mg
<1571>
kawanan
12yrde
<5739>
domba
13Nauh
<6629>
menanggung hukuman
14wmsan
<816>
19
Kepada-Mu
1Kyla
<413>
TUHAN
2hwhy
<3068>
aku
 
 
berseru
3arqa
<7121>
karena
4yk
<3588>
api
5sa
<784>
telah
 
 
melahap
6hlka
<398>
padang rumput
7twan
<4999>
di
 
 
padang gurun
8rbdm
<4057>
nyala
 
 
api
9hbhlw
<3852>
membakar
10hjhl
<3857>
hangus
11lk
<3605>
pohon-pohon
12yue
<6086>
di
 
 
ladang
13hdvh
<7704>
20
Bahkan
1Mg
<1571>
hewan-hewan
2twmhb
<929>
di
 
 
padang
3hdv
<7704>
menjerit
4gwret
<6165>
kepada-Mu
5Kyla
<413>
karena
6yk
<3588>
air di
 
 
alur-alur
8yqypa
<650>
sungai
9Mym
<4325>
telah
 
 
kering
7wsby
<3001>
dan
 
 
api
10saw
<784>
telah
 
 
melahap
11hlka
<398>
tanah gembalaan
12twan
<4999>
di
 
 
padang gurun
13rbdmh
<4057>
 
14P
<0>