Prev Chapter Leviticus 11 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
firman-Nya
7rmal
<559>
 
8Mhla
<413>
2
Katakanlah
1wrbd
<1696>
kepada
2la
<413>
bangsa
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
demikian
5rmal
<559>
Inilah
6taz
<2063>
hewan-hewan
7hyxh
<2416>
yang
8rsa
<834>
boleh kamu
 
 
makan
9wlkat
<398>
dari
 
 
semua
10lkm
<3605>
binatang
11hmhbh
<929>
yang
12rsa
<834>
ada
 
 
di
13le
<5921>
bumi
14Urah
<776>
3
Setiap
1lk
<3605>
binatang
9hmhbb
<929>
yang
 
 
berkuku
3horp
<6541>
belah
2torpm
<6536>
yaitu yang
 
 
kukunya
6torp
<6541>
benar-benar terbelah
5eos 4teosw
<8157> <8156>
dan yang
 
 
memamah biak
8hrg 7tlem
<1625> <5927>
boleh kamu
10hta
<853>
makan
11wlkat
<398>
4
Namun
1Ka
<389>
dari binatang yang

berkuku
9horph
<6541>
belah
8yoyrpmmw
<6536>
atau
 
 
memamah biak
7hrgh 6ylemm
<1625> <5927>
 
2ta
<853>
inilah
3hz
<2088>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
boleh kamu
 
 
makan
5wlkat
<398>
yaitu
15awh
<1931>
 
10ta
<853>
unta
11lmgh
<1581>
sebab
12yk
<3588>
meskipun
 
 
memamah biak
14hrg 13hlem
<1625> <5927>
unta
 
 
tidak
17wnnya
<369>
berkuku
16horpw
<6541>
belah
18oyrpm
<6536>
Itu
20awh
<1931>
haram
19amj
<2931>
bagimu
21Mkl
<0>
5
 
1taw
<853>
Pelanduk
2Npsh
<8227>
juga tidak boleh kamu makan

sebab
3yk
<3588>
meskipun
 
 
memamah biak
5hrg 4hlem
<1625> <5927>
pelanduk
 
 
tidak
8al
<3808>
 
6awh
<1931>
berkuku
7horpw
<6541>
belah
9oyrpy
<6536>
Itu
 
 
haram
10amj
<2931>
bagimu
11awh
<1931>
 
12Mkl
<0>
6
 
1taw
<853>
Kelinci
2tbnrah
<768>
juga tidak boleh dimakan

sebab
3yk
<3588>
meskipun
 
 
memamah biak
5hrg 4tlem
<1625> <5927>
kelinci
 
 
tidak
8al
<3808>
 
6awh
<1931>
berkuku
7horpw
<6541>
belah
9hoyrph
<6536>
Itu
 
 
haram
10hamj
<2931>
bagimu
11awh
<1931>
 
12Mkl
<0>
7
Sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah
1taw
<853>
babi
2ryzxh
<2386>
Sebab
3yk
<3588>
meskipun
 
 
berkuku
5horp
<6541>
belah
4oyrpm
<6536>
yaitu
 
 
kukunya
9horp
<6541>
 
6awh
<1931>
benar-benar terbelah
8eos 7eosw
<8157> <8156>
babi
 
 
tidak
12al
<3808>
 
10awhw
<1931>
memamah biak
13rgy 11hrg
<1641> <1625>
Itu
 
 
haram
14amj
<2931>
bagimu
15awh
<1931>
 
16Mkl
<0>
8
Jangan
2al
<3808>
memakan
3wlkat
<398>
daging
1Mrvbm
<1320>
hewan-hewan ini dan

jangan
5al
<3808>
menyentuh
6wegt
<5060>
bangkainya
4Mtlbnbw
<5038>
Itu
 
 
haram
7Myamj
<2931>
bagimu
9Mkl 8Mh
<0> <1992>
9
 
1ta
<853>
Inilah
2hz
<2088>
yang boleh kamu
 
 
makan
3wlkat
<398>
dari
 
 
semua
4lkm
<3605>
yang
5rsa
<834>
hidup di
 
 
air
6Mymb
<4325>
semua
7lk
<3605>
yang
8rsa
<834>
bersisik
11tvqvqw
<7193>
dan
9wl
<0>
bersirip
10rypno
<5579>
boleh kamu
15Mta
<853>
makan
16wlkat
<398>
baik yang hidup di
12Mymb
<4325>
laut
13Mymyb
<3220>
maupun yang di
 
 
sungai
14Mylxnbw
<5158>
10
Akan tetapi
 
 
semua
1lkw
<3605>
yang
2rsa
<834>
tidak
3Nya
<369>
bersisik
6tvqvqw
<7193>
dan tidak
4wl
<0>
bersirip
5rypno
<5579>
yang hidup di
 
 
laut
7Mymyb
<3220>
atau di
 
 
sungai
8Mylxnbw
<5158>
semua
9lkm
<3605>
itu merupakan
16Mymb 15rsa 14hyxh 13spn 12lkmw 11Mymh 10Urs
<4325> <834> <2416> <5315> <3605> <4325> <8318>
kejijikan
17Uqs
<8263>
bagimu
19Mkl 18Mh
<0> <1992>
11
Semua itu
 
 
kejijikan
1Uqsw
<8263>
bagimu
 
 
Jangan
5al
<3808>
memakan
6wlkat
<398>
 
3Mkl 2wyhy
<0> <1961>
dagingnya
4Mrvbm
<1320>
dan
 
 
hindari
9wuqst
<8262>
 
7taw
<853>
bangkainya
8Mtlbn
<5038>
12
Semua
1lk
<3605>
yang
2rsa
<834>
hidup di
 
 
air
7Mymb
<4325>
yang tidak
 
 
bersisik
6tvqvqw
<7193>
dan
 
 
tidak
3Nya
<369>
 
4wl
<0>
bersirip
5rypno
<5579>
adalah
 
 
kejijikan
8Uqs
<8263>
bagimu
10Mkl 9awh
<0> <1931>
13
 
1taw
<853>
Inilah
2hla
<428>
burung-burung
5Pweh
<5775>
yang harus kamu
 
 
hindari
3wuqst
<8262>
dan
4Nm
<4480>
tidak
6al
<3808>
boleh
 
 
dimakan
7wlkay
<398>
dagingnya karena itu adalah
 
 
kejijikan
8Uqs
<8263>
yaitu
10ta 9Mh
<853> <1992>
rajawali
11rsnh
<5404>
 
12taw
<853>
burung nasar
13orph
<6538>
 
14taw
<853>
burung sikap
15hynzeh
<5822>
14
 
1taw
<853>
burung layang-layang
2hadh
<1676>
dan semua
 
 
jenis
5hnyml
<4327>
 
3taw
<853>
alap-alap
4hyah
<344>
15
 
1ta
<853>
semua
2lk
<3605>
jenis
4wnyml
<4327>
burung gagak
3bre
<6158>
16
 
1taw
<853>
burung unta
3hneyh 2tb
<3284> <1323>
 
4taw
<853>
burung hantu
5omxth
<8464>
 
6taw
<853>
camar
7Pxsh
<7828>
dan semua
 
 
jenis
10whnyml
<4327>
 
8taw
<853>
burung elang
9Unh
<5322>
17
 
1taw
<853>
burung pungguk
2owkh
<3563>
 
3taw
<853>
burung dendang air
4Klsh
<7994>
dan
5taw
<853>
burung hantu besar
6Pwsnyh
<3244>
18
 
1taw
<853>
burung hantu putih
2tmsnth
<8580>
 
3taw
<853>
burung pelikan
4taqh
<6893>
 
5taw
<853>
burung ering
6Mxrh
<7360>
19
semua
 
 
jenis
4hnyml
<4327>
 
1taw
<853>
burung bangau
2hdyoxh
<2624>
dan
 
 
burung kuntul
3hpnah
<601>
 
5taw
<853>
burung upupa
6tpykwdh
<1744>
dan
7taw
<853>
kelelawar
8Pljeh
<5847>
20
Semua
1lk
<3605>
serangga
2Urs
<8318>
yang
 
 
bersayap
3Pweh
<5775>
dan
 
 
merayap
4Klhh
<1980>
dengan
5le
<5921>
empat
6ebra
<702>
kakinya adalah
 
 
kejijikan
7Uqs
<8263>
bagimu
8awh
<1931>
 
10o 9Mkl
<0> <0>
21
 
2ta 1Ka
<853> <389>
Inilah
3hz
<2088>
serangga
6Urs
<8318>
bersayap
7Pweh
<5775>
yang
 
 
berjalan
8Klhh
<1980>
dengan
9le
<5921>
empat
10ebra
<702>
kakinya
 
 
yang
11rsa
<834>
boleh
12*wl {al}
<3808>
kamu
 
 
makan
4wlkat
<398>
Semua
5lkm
<3605>
jenis serangga yang mempunyai

paha
13Myerk
<3767>
untuk
15wylgrl 14lemm
<7272> <4605>
melompat
16rtnl
<5425>
di
17Nhb
<2004>
 
18le
<5921>
tanah
19Urah
<776>
boleh kamu makan

22
Di antara semua serangga itu
1ta
<853>
inilah
2hla
<428>
yang boleh kamu
3Mhm
<1992>
makan
4wlkat
<398>
yaitu semua
 
 
jenis
7wnyml
<4327>
 
5ta
<853>
belalang
6hbrah
<697>
 
8taw
<853>
belalang pelahap
9Meloh
<5556>
dan semua
 
 
jenisnya
10whnyml
<4327>
 
11taw
<853>
belalang kunyit
12lgrxh
<2728>
dan semua
 
 
jenisnya
13whnyml
<4327>
dan semua
 
 
jenis
16whnyml
<4327>
 
14taw
<853>
belalang padi
15bgxh
<2284>
23
Hindarilah
8Uqs
<8263>
semua
1lkw
<3605>
jenis
 
 
serangga
2Urs
<8318>
bersayap
3Pweh
<5775>
lain
 
 
yang
4rsa
<834>
berkaki
7Mylgr
<7272>
 
5wl
<0>
empat
6ebra
<702>
 
10Mkl 9awh
<0> <1931>
24
Serangga
 
 
inilah
1hlalw
<428>
yang dapat membuatmu
 
 
najis
2wamjt
<2930>
Jika kamu
3lk
<3605>
menyentuh
4egnh
<5060>
bangkainya
5Mtlbnb
<5038>
kamu akan menjadi
 
 
najis
6amjy
<2930>
sampai
7de
<5704>
matahari terbenam
8breh
<6153>
25
Setiap orang
1lkw
<3605>
yang
 
 
mengambil
2avnh
<5375>
salah satu
 
 
bangkai serangga
3Mtlbnm
<5038>
itu harus
 
 
mencuci
4obky
<3526>
pakaiannya
5wydgb
<899>
dan ia
 
 
menjadi najis
6amjw
<2930>
sampai
7de
<5704>
matahari terbenam
8breh
<6153>
26
Semua
1lkl
<3605>
binatang
2hmhbh
<929>
yang
3rsa
<834>
berkuku
6horp
<6541>
 
4awh
<1931>
belah
5torpm
<6536>
tetapi
 
 
kukunya
9teos 7eosw
<8157> <8156> ==>
tidak
8hnnya
<369>
benar-benar
 
 
terbelah
9teos 7eosw
<== <8157> <8156>
dan yang
 
 
tidak
11hnnya
<369>
memamah biak
12hlem 10hrgw
<5927> <1625>
haram
13Myamj
<2931>
bagimu
15Mkl 14Mh
<0> <1992>
Setiap
16lk
<3605>
orang yang
 
 
menyentuh
17egnh
<5060>
binatang itu
18Mhb
<0>
menjadi najis
19amjy
<2930>
27
Juga
 
 
semua
1lkw
<3605>
 
5lkb
<3605>
binatang
6hyxh
<2416>
yang
 
 
berjalan
2Klwh
<1980>
 
7tklhh
<1980>
dengan
8le
<5921>
keempat
9ebra
<702>
 
3le
<5921>
telapak kakinya
4wypk
<3709>
itu
 
 
haram
10Myamj
<2931>
 
11Mh
<1992>
bagimu
12Mkl
<0>
Setiap orang
13lk
<3605>
yang
 
 
menyentuh
14egnh
<5060>
bangkai binatang
15Mtlbnb
<5038>
itu
 
 
menjadi najis
16amjy
<2930>
sampai
17de
<5704>
matahari terbenam
18breh
<6153>
28
Setiap orang yang
 
 
mengambil
1avnhw
<5375>
 
2ta
<853>
bangkai binatang
3Mtlbn
<5038>
itu harus
 
 
mencuci
4obky
<3526>
pakaiannya
5wydgb
<899>
dan
 
 
menjadi najis
6amjw
<2930>
sampai
7de
<5704>
matahari terbenam
8breh
<6153>
Semua binatang itu

haram
9Myamj
<2931>
bagimu
12o 11Mkl 10hmh
<0> <0> <1992>
29
Inilah
1hzw
<2088>
binatang yang
2Mkl
<0>
haram
3amjh
<2931>
bagimu di antara semua
 
 
binatang
4Ursb
<8318> ==>
yang
 
 
merayap
4Ursb
<== <8318>
dan
 
 
berkeriapan
5Ursh
<8317>
di
6le
<5921>
tanah
7Urah
<776>
tikus tanah
8dlxh
<2467>
tikus
9rbkehw
<5909>
semua
 
 
jenis
11whnyml
<4327>
kadal besar
10buhw
<6632>
30
tokek
1hqnahw
<604>
biawak
2xkhw
<3581>
kadal
3hajlhw
<3911>
kadal pasir
4jmxhw
<2546>
dan
 
 
bunglon
5tmsnthw
<8580>
31
Itulah
1hla
<428>
 
4lkb 3Mkl
<3605> <0>
binatang merayap
5Ursh
<8318>
yang
 
 
haram
2Myamjh
<2931>
bagimu
 
 
Setiap orang
6lk
<3605>
yang
 
 
menyentuh
7egnh
<5060>
 
8Mhb
<0>
bangkai binatang
9Mtmb
<4194>
itu
 
 
menjadi najis
10amjy
<2930>
sampai
11de
<5704>
matahari terbenam
12breh
<6153>
32
Jika
5Mhm
<1992>
bangkai binatang
6Mtmb
<4194>
itu
2rsa 1lkw
<834> <3605>
jatuh
3lpy
<5307>
ke atas
4wyle
<5921>
 
7amjy
<2930>
sesuatu
8lkm
<3605>
baik itu
 
 
barang
9ylk
<3627>
dari
 
 
kayu
10Ue
<6086>
 
11wa
<176>
pakaian
12dgb
<899>
 
13wa
<176>
kulit
14rwe
<5785>
karung
16qv
<8242>
atau
15wa
<176>
perkakas
18ylk
<3627>
apa pun
17lk
<3605>
yang
19rsa
<834>
digunakan
21hkalm 20hvey
<4399> <6213>
maka barang itu harus

direndam
24abwy
<935>
dalam
22Mhb
<0>
air
23Mymb
<4325>
dan benda itu

najis
25amjw
<2930>
sampai
26de
<5704>
matahari terbenam
27breh
<6153>
Setelah itu barang tersebut

tahir
28rhjw
<2891>
kembali
 
 
33
Jika bangkai

salah satu
1lkw
<3605>
binatang najis itu
4rsa
<834>
jatuh
5lpy
<5307>
ke
 
 
belanga
2ylk
<3627>
tembikar
3vrx
<2789>

8wkwt 7la 6Mhm
<8432> <413> <1992>
seluruh
9lk
<3605>
 
10rsa
<834>
isinya
11wkwtb
<8432>
akan
 
 
menjadi najis
12amjy
<2930>
Dan kamu harus
13wtaw
<853>
memecahkan
14wrbst
<7665>
belanga itu

34
Jika
 
 
air
8Mym
<4325>
dari belanga yang najis itu
5rsa
<834>
mengalir
6awby
<935>
dan
 
 
kena
7wyle
<5921>
pada
1lkm
<3605>
makanan
2lkah
<400>
yang
3rsa
<834>
boleh
 
 
dimakan
4lkay
<398>
makanan itu

menjadi najis
9amjy
<2930>
Minuman
11hqsm
<4945>
apa pun
10lkw
<3605>
yang
12rsa
<834>
dapat
 
 
diminum
13htsy
<8354>
dalam
14lkb
<3605>
belanga
15ylk
<3627>
yang najis itu akan

menjadi najis
16amjy
<2930>
35
Jika ada
 
 
bagian
1lkw
<3605>
dari
 
 
bangkai binatang
4Mtlbnm
<5038>
yang
2rsa
<834>
najis
6amjy
<2930>
jatuh
3lpy
<5307>
ke atas
5wyle
<5921>
sesuatu maka sesuatu itu menjadi
 
 
najis
10Myamj
<2931>
Jika itu adalah
 
 
tungku dari tanah
7rwnt
<8574>
atau
 
 
alat pemanggang
8Myrykw
<3600>
maka itu harus
 
 
dipecahkan
9Uty
<5422>
Benda-benda
 
 
itu
11Mh
<1992>
akan tetap
 
 
najis
12Myamjw
<2931>
bagimu
14Mkl 13wyhy
<0> <1961>
36
Akan
 
 
tetapi
1Ka
<389>
mata air
2Nyem
<4599>
atau
 
 
sumur
3rwbw
<953>
yang
 
 
menampung
4hwqm
<4723>
air
5Mym
<4325>
akan
6hyhy
<1961>
tetap
 
 
tahir
7rwhj
<2889>
sedangkan orang yang
 
 
menyentuh
8egnw
<5060>
bangkai binatang
9Mtlbnb
<5038>
itu
 
 
menjadi najis
10amjy
<2930>
37
Jika
1ykw
<3588>
bagian dari
 
 
bangkai binatang najis
3Mtlbnm
<5038>
itu
 
 
jatuh
2lpy
<5307>
ke atas
4le
<5921>
 
5lk
<3605>
benih
6erz
<2233>
yang
8rsa
<834>
akan
 
 
ditanam
9erzy
<2232>
benih
7ewrz
<2221>
itu
11awh
<1931>
tetap
 
 
tahir
10rwhj
<2889>
38
Akan tetapi
 
 
jika
1ykw
<3588>
benih itu telah
 
 
diberi
2Nty
<5414>
air
3Mym
<4325>
dan bagian dari
 
 
bangkai
7Mtlbnm
<5038>
binatang itu
 
 
jatuh
6lpnw
<5307>
ke
 
 
atasnya
8wyle 4le
<5921> <5921>
benih
5erz
<2233>
itu
 
 
najis
9amj
<2931>
bagimu
10awh
<1931>
 
12o 11Mkl
<0> <0>
39
Jika
1ykw
<3588>
 
3Nm
<4480>
binatang
4hmhbh
<929>
yang
5rsa
<834>
menjadi
6ayh
<1931>
 
7Mkl
<0>
makananmu
8hlkal
<402>
mati
2twmy
<4191>
orang yang
 
 
menyentuh
9egnh
<5060>
bangkainya
10htlbnb
<5038>
menjadi
 
 
najis
11amjy
<2930>
sampai
12de
<5704>
matahari terbenam
13breh
<6153>
40
Orang yang
 
 
makan
1lkahw
<398>
daging dari
 
 
bangkai
2htlbnm
<5038>
binatang itu harus
 
 
mencuci
3obky
<3526>
pakaiannya
4wydgb
<899>
dan ia menjadi
 
 
najis
5amjw
<2930>
sampai
6de
<5704>
matahari terbenam
7breh
<6153>
Jika seseorang
 
 
mengambil
8avnhw
<5375>
 
9ta
<853>
bangkai
10htlbn
<5038>
itu ia harus
 
 
mencuci
11obky
<3526>
pakaiannya
12wydgb
<899>
dan ia menjadi
 
 
najis
13amjw
<2930>
sampai
14de
<5704>
matahari terbenam
15breh
<6153>
41
Semua
1lkw
<3605>
binatang merayap
2Ursh
<8318>
yang
 
 
berkeriapan
3Ursh
<8317>
di
4le
<5921>
tanah
5Urah
<776>
adalah
 
 
kejijikan
6Uqs
<8263>
Itu
7awh
<1931>
tidak boleh
8al
<3808>
dimakan
9lkay
<398>
42
Semua
1lk
<3605>
binatang yang
 
 
berjalan
2Klwh
<1980>
dengan
3le
<5921>
perutnya
4Nwxg
<1512>
yang
5lkw
<3605>
berjalan
6Klwh
<1980>
dengan
7le
<5921>
keempat
8ebra
<702>
kakinya atau yang mempunyai
10lk 9de
<3605> <5704>
banyak
11hbrm
<7235>
kaki
12Mylgr
<7272>
 
17Urah 16le 15Ursh 14Ursh 13lkl
<776> <5921> <8317> <8318> <3605>
tidak boleh
18al
<3808>
kamu
 
 
makan
19Mwlkat
<398>
Sebab
20yk
<3588>
semua binatang
 
 
itu
22Mh
<1992>
adalah
 
 
kejijikan
21Uqs
<8263>
bagimu
 
 
43
Jangan
1la
<408>
menajiskan
2wuqst
<8262>
 
3ta
<853>
dirimu sendiri
4Mkytspn
<5315>
dengan
5lkb
<3605>
binatang yang merayap
6Ursh
<8318>
dan
 
 
berkeriapan
7Ursh
<8317>
di tanah
 
 
Janganlah
8alw
<3808>
menajiskan
9wamjt
<2930>
dirimu dengan semua binatang itu sehingga kamu
10Mhb
<0>
menjadi najis
11Mtmjnw
<2933>
 
12Mb
<0>
44
Akulah
2yna
<589>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allahmu
4Mkyhla
<430>
Karena itu
1yk
<3588>
sucikan
5Mtsdqthw
<6942>
dirimu sehingga kamu
 
 
menjadi
6Mtyyhw
<1961>
kudus
7Mysdq
<6918>
sebab
8yk
<3588>
Aku
10yna
<589>
ini
 
 
kudus
9swdq
<6918>
Janganlah
11alw
<3808>
menajiskan
12wamjt
<2930>
 
13ta
<853>
dirimu
14Mkytspn
<5315>
dengan
 
 
semua
15lkb
<3605>
binatang merayap
16Ursh
<8318>
yang
 
 
mengeriap
17vmrh
<7430>
di
18le
<5921>
tanah
19Urah
<776>
45
Sebab
1yk
<3588>
Akulah
2yna
<589>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang telah membawamu
 
 
keluar
4hlemh
<5927>
dari
5Mkta
<853>
negeri
6Uram
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
untuk
 
 
menjadi
8tyhl
<1961>
 
9Mkl
<0>
Allahmu
10Myhlal
<430>
Jadi kamu harus
11Mtyyhw
<1961>
kudus
12Mysdq
<6918>
sebab
13yk
<3588>
Aku ini
 
 
kudus
14swdq
<6918>
 
15yna
<589>
46
Itulah
1taz
<2063>
peraturan
2trwt
<8451>
tentang
 
 
binatang
3hmhbh
<929>
burung
4Pwehw
<5775>
dan
5lkw
<3605>
makhluk
6spn
<5315>
hidup
7hyxh
<2416>
yang di
8tvmrh
<7430>
air
9Mymb
<4325>
dan
 
 
semua
10lklw
<3605>
binatang
11spn
<5315>
yang
 
 
merayap
12tursh
<8317>
di
13le
<5921>
tanah
14Urah
<776>
47
untuk
 
 
membedakan
1lydbhl
<914>
yang
2Nyb
<996>
najis
3amjh
<2931>
dan
 
 
yang
4Nybw
<996>
tahir
5rhjh
<2889>
antara
6Nybw
<996>
makhluk
7hyxh
<2416>
yang boleh dan
11rsa 10hyxh 9Nybw 8tlkanh
<834> <2416> <996> <398>
tidak boleh
12al
<3808>
dimakan
13lkat
<398>
 
14P
<0>