Prev Chapter Leviticus 20 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
4rmat
<559>
kepada
1law
<413>
umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
Setiap orang
6sya 5sya
<376> <376>
yang
 
 
tinggal
11rgh
<1481>
di
7ynbm
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
baik warga
 
 
Israel
12larvyb
<3478>
atau
9Nmw
<4480>
pendatang
10rgh
<1616>
yang
13rsa
<834>
menyerahkan
14Nty
<5414>
anaknya
15werzm
<2233>
kepada
 
 
Molokh
16Klml
<4432>
harus dihukum mati
18tmwy 17twm
<4191> <4191>
Orang
19Me
<5971>
negeri
20Urah
<776>
itu harus
 
 
merajamnya
21whmgry
<7275>
dengan
 
 
batu
22Nbab
<68>
3
Aku
1ynaw
<589>
sendiri akan
 
 
memalingkan
2Nta
<5414>
 
3ta
<853>
wajah-Ku
4ynp
<6440>
dari
 
 
orang
5syab
<376>
itu
6awhh
<1931>
dan
 
 
melenyapkan
7ytrkhw
<3772>
dia dari
8wta
<853>
antara
9brqm
<7130>
bangsanya
10wme
<5971>
Sebab
11yk
<3588>
dia telah
 
 
menyerahkan
13Ntn
<5414>
anaknya
12werzm
<2233>
kepada
 
 
Molokh
14Klml
<4432>
sehingga
15Neml
<4616>
mencemarkan
16amj
<2930>
 
17ta
<853>
tempat kudus-Ku
18ysdqm
<4720>
dan
 
 
menajiskan
19llxlw
<2490>
 
20ta
<853>
nama-Ku
21Ms
<8034>
yang
 
 
kudus
22ysdq
<6944>
4
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
penduduk
4Me
<5971>
negeri
5Urah
<776>
itu
 
 
tidak mau tahu
3wmyley 2Mleh
<5956> <5956>

7Mhynye 6ta
<5869> <853>
terhadap
8Nm
<4480>
orang
9syah
<376>
itu
10awhh
<1931>
ketika dia
 
 
menyerahkan
11wttb
<5414>
anaknya
12werzm
<2233>
kepada
 
 
Molokh
13Klml
<4432>
dan
 
 
tidak
14ytlbl
<1115>
menghukum mati
15tymh
<4191>
dia
16wta
<853>
5
Aku sendiri
2yna
<589>
akan
 
 
memalingkan
1ytmvw
<7760>
 
3ta
<853>
wajah-Ku
4ynp
<6440>
dari
 
 
orang
5syab
<376>
itu
6awhh
<1931>
dan
 
 
keluarganya
7wtxpsmbw
<4940>
Aku akan
 
 
melenyapkan
8ytrkhw
<3772>
 
10taw 9wta
<853> <853>
semua orang
11lk
<3605>
yang
 
 
ikut
13wyrxa
<310>
melakukan perzinaan
12Mynzh
<2181>
dengan
 
 
menyembah
15yrxa 14twnzl
<310> <2181>
Molokh
16Klmh
<4432>
 
18Mme 17brqm
<5971> <7130>
6
Bila
 
 
seseorang
1spnhw
<5315>
 
2rsa
<834>
berpaling
3hnpt
<6437>
kepada
4la
<413>
dukun
5tbah
<178>
dan
6law
<413>
peramal
7Mynedyh
<3049>
orang itu telah
 
 
berzina
8twnzl
<2181>
Aku juga akan
9Mhyrxa
<310>
memalingkan
10yttnw
<5414>
 
11ta
<853>
wajah-Ku
12ynp
<6440>
dari
 
 
orang
13spnb
<5315>
itu
14awhh
<1931>
dan akan
 
 
melenyapkannya
15ytrkhw
<3772>
dari
16wta
<853>
antara
17brqm
<7130>
bangsanya
18wme
<5971>
7
Oleh sebab itu
 
 
kuduskanlah
1Mtsdqthw
<6942>
dirimu
 
 
jadilah
2Mtyyhw
<1961>
kudus
3Mysdq
<6918>
Sebab
4yk
<3588>
Akulah
5yna
<589>
TUHAN
6hwhy
<3069>
Allahmu
7Mkyhla
<430>
8
Kamu harus
 
 
memelihara
1Mtrmsw
<8104>
semua
2ta
<853>
hukum-Ku
3ytqx
<2708>
dan
 
 
melakukannya
4Mtyvew
<6213>
 
5Mta
<853>
Akulah
6yna
<589>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
menguduskanmu
8Mksdqm
<6942>
9
 
1yk
<3588>
Setiap orang
3sya 2sya
<376> <376>
yang
4rsa
<834>
mengutuk
5llqy
<7043>
 
6ta
<853>
ayah
7wyba
<1>
atau
8taw
<853>
ibunya
9wma
<517>
harus dihukum mati
11tmwy 10twm
<4191> <4191>
Dia telah
 
 
mengutuk
14llq
<7043>
ayah
12wyba
<1>
atau
 
 
ibunya
13wmaw
<517>
dia sendiri yang menanggung utang
 
 
darahnya
15wymd
<1818>
 
16wb
<0>
10
Jika
 
 
seorang
1syaw
<376>
 
5tsa 4ta
<802> <854>
laki-laki
6sya
<376>
 
2rsa
<834>
melakukan hubungan seksual
3Pany
<5003>

8Pany 7rsa
<5003> <834>
dengan
9ta
<854>
istri
10tsa
<802>
sesamanya
11wher
<7453>
kedua pelaku perzinaan
15tpanhw 14Panh
<5003> <5003>
itu harus
 
 
dihukum mati
13tmwy 12twm
<4191> <4191>
11
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
melakukan hubungan seksual
3bksy
<7901>
dengan
4ta
<854>
istri
5tsa
<802>
ayahnya
6wyba
<1>
kedua
12Mhyns
<8147>
pelaku
 
 
perzinaan
9hlg 8wyba 7twre
<1540> <1> <6172>
harus dihukum mati
11wtmwy 10twm
<4191> <4191>
Mereka akan
 
 
menanggung utang darahnya
13Mhymd
<1818>
sendiri
14Mb
<0>
12
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
melakukan hubungan seksual
3bksy
<7901>
dengan
4ta
<854>
menantunya perempuan
5wtlk
<3618>
keduanya
8Mhyns
<8147>
harus
 
 
dihukum mati
7wtmwy 6twm
<4191> <4191>
Mereka telah
 
 
melakukan
10wve
<6213>
penyimpangan
9lbt
<8397>
Mereka akan
 
 
menanggung utang darahnya
11Mhymd
<1818>
sendiri
12Mb
<0>
13
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
melakukan hubungan seksual
3bksy
<7901>
dengan
4ta
<854>
sesama
 
 
laki-laki
5rkz
<2145>
seperti dengan
6ybksm
<4904>
seorang perempuan
7hsa
<802>
keduanya
10Mhyns
<8147>
telah
 
 
melakukan
9wve
<6213>
kekejian
8hbewt
<8441>
Mereka harus
 
 
dihukum mati
12wtmwy 11twm
<4191> <4191>
Mereka akan menanggung
 
 
utang darahnya
13Mhymd
<1818>
sendiri
14Mb
<0>
14
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
menikahi
3xqy
<3947>
seorang
4ta
<853>
perempuan
5hsa
<802>
dan
6taw
<853>
ibunya
7hma
<517>
itu adalah
 
 
perbuatan mesum
8hmz
<2154>
Ketiganya harus
9awh
<1931>
dibakar
11wprvy 10sab
<8313> <784>
supaya
13Nhtaw 12wta
<853> <853>
tidak
14alw
<3808>
ada
15hyht
<1961>
perbuatan mesum
16hmz
<2154>
di antara
17Mkkwtb
<8432>
umatmu
 
 
15
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
melakukan
3Nty
<5414>
hubungan seksual
4wtbks
<7903>
dengan seekor
 
 
binatang
5hmhbb
<929>
 
8taw
<853>
keduanya
10wgrht 9hmhbh
<2026> <929>
harus dihukum mati
7tmwy 6twm
<4191> <4191>
16
Jika seorang
 
 
perempuan
1hsaw
<802>
 
2rsa
<834>
melakukan
3brqt
<7126>
hubungan seksual
7hebrl
<7250>
dengan
8hta
<854>
 
4la
<413>
seekor
5lk
<3605>
binatang
6hmhb
<929>
kamu harus
 
 
menghukum mati
9tgrhw
<2026>
 
12taw 10ta
<853> <853>
keduanya
13hmhbh 11hsah
<929> <802>
Mereka akan menanggung
15wtmwy 14twm
<4191> <4191>
utang darahnya
16Mhymd
<1818>
sendiri
17Mb
<0>
17
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
 
2rsa
<834>
menikahi
3xqy
<3947>
 
4ta
<853>
saudara perempuannya
5wtxa
<269>
yaitu
 
 
anak perempuan
9tb 6tb
<1323> <1323>
ayah
7wyba
<1>
atau
8wa
<176>
ibunya
10wma
<517>
dan
12ta
<853>
melakukan hubungan seksual
13htwre 11harw
<6172> <7200>
dengannya
 
 
itu
14ayhw
<1931>
adalah
17wtwre 16ta 15hart
<6172> <853> <7200>
aib
18dox
<2617>
Mereka harus
19awh
<1931>
dilenyapkan
20wtrknw
<3772>
di hadapan
21ynyel
<5869>
seluruh
 
 
bangsanya
23Mme
<5971>
Laki-laki
22ynb
<1121>
itu telah melakukan
 
 
hubungan seksual
26hlg 24twre
<1540> <6172>
dengan
 
 
saudara perempuannya
25wtxa
<269>
dan ia akan
 
 
menanggung
28avy
<5375>
hukuman atas kesalahannya
27wnwe
<5771>
18
Jika
 
 
seorang laki-laki
1syaw
<376>
melakukan
2rsa
<834>
hubungan seksual
3bksy
<7901>
dengan
4ta
<854>
seorang perempuan
5hsa
<802>
yang
 
 
sedang haid
6hwd
<1739>
keduanya
19Mhyns
<8147>
harus
 
 
dilenyapkan
18wtrknw
<3772>
dari
 
 
antara
20brqm
<7130>
bangsanya
21Mme
<5971>
Laki-laki
12hreh 11hrqm 10ta 9htwre 8ta 7hlgw
<6168> <4726> <853> <6172> <853> <1540>
itu
13ayhw
<1931>
telah
 
 
membuka
14htlg
<1540>
 
15ta
<853>
lelehan
16rwqm
<4726>
darahnya
17hymd
<1818>
dan perempuan itu telah menunjukkan lelehan darahnya

19
Jangan
6al
<3808>
mengadakan
 
 
hubungan seksual
7hlgt 1twrew
<1540> <6172>
dengan
 
 
bibimu
2twxa
<269>
baik dari
4twxaw
<269>
ayah
5Kyba
<1>
maupun
 
 
ibumu
3Kma
<517>
Orang yang seperti
 
 
itu
8yk
<3588>
telah
 
 
membuat aib
11hreh
<6168>
bagi
9ta
<853>
kerabatnya
10wras
<7607>
Keduanya akan
 
 
menanggung
13wavy
<5375>
hukuman
12Mnwe
<5771> ==>
atas
 
 
kesalahan
12Mnwe
<== <5771>
mereka
 
 
20
Jika
 
 
seseorang
1syaw
<376>
melakukan
2rsa
<834>
hubungan
3bksy
<7901>
seksual
6twre
<6172>
dengan
4ta
<854>
istri
5wtdd
<1733>
pamannya
7wdd
<1730>
ia telah
 
 
membuat aib
8hlg
<1540>
terhadap pamannya Mereka akan

menanggung
10wavy
<5375>
kesalahan
9Majx
<2399>
itu Mereka akan
 
 
mati
12wtmy
<4191>
tanpa memiliki anak
11Myryre
<6185>
21
Jika
 
 
seseorang
1syaw
<376>
mengambil
3xqy
<3947>
 
4ta
<853>
istri
5tsa
<802>
saudaranya
6wyxa
<251>
itu
2rsa
<834>
 
7hdn
<5079>
adalah
8awh
<1931>
suatu
 
 
aib
9twre
<6172>
bagi
 
 
saudaranya
10wyxa
<251>
Mereka
11hlg
<1540>
tidak
12Myryre
<6185> ==>
akan
13wyhy
<1961>
memiliki anak
12Myryre
<== <6185>
22
Oleh sebab itu kamu harus
 
 
memelihara
1Mtrmsw
<8104>
 
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
hukum
4ytqx
<2708>
dan
6lk 5taw
<3605> <853>
peraturan-Ku
7yjpsm
<4941>
serta
 
 
melakukannya
8Mtyvew
<6213>
supaya
12Mkta
<853>
negeri
13Urah
<776>
yang
14rsa
<834>
akan
15yna
<589>
Kuberikan
16aybm
<935>
kepadamu untuk
18hms 17Mkta
<8033> <853>
ditinggali
19tbsl
<3427>
 
9Mta
<853>
tidak
10alw
<3808>
memuntahkan
11ayqt
<6958>
kamu
20hb
<0>
23
Janganlah
1alw
<3808>
kamu
 
 
mengikuti
2wklt
<1980>
kebiasaan
3tqxb
<2708>
bangsa
4ywgh
<1471>
yang
5rsa
<834>
akan
6yna
<589>
Kuusir
7xlsm
<7971>
di
 
 
hadapanmu
8Mkynpm
<6440>
Sebab
9yk
<3588>
mereka telah melakukan
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
yang Aku larang
 
 
itu
12hla
<428>
sehingga Aku
13wve
<6213>
muak
14Uqaw
<6973>
terhadap
 
 
mereka
15Mb
<0>
24
Aku telah
 
 
berkata
1rmaw
<559>
kepadamu
2Mkl
<0>
Kamu
3Mta
<859>
akan
 
 
memiliki
4wsryt
<3423>
 
5ta
<853>
negeri
6Mtmda
<127>
mereka
 
 
Aku
7ynaw
<589>
sendiri yang akan
 
 
memberikannya
8hnnta
<5414>
 
9Mkl
<0>
kepadamu
10tsrl
<3423>
yaitu
11hta
<853>
negeri
12Ura
<776>
yang
 
 
berlimpah
13tbz
<2100>
susu
14blx
<2461>
dan
 
 
madunya
15sbdw
<1706>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allahmu
18Mkyhla
<430>
yang
19rsa
<834>
telah
 
 
memisahkanmu
20ytldbh
<914>
 
21Mkta
<853>
dari
22Nm
<4480>
bangsa-bangsa
23Mymeh
<5971>
lain
 
 
25
Oleh sebab itu kamu harus
 
 
membedakan
1Mtldbhw
<914>
 
2Nyb
<996>
hewan
3hmhbh
<929>
yang
 
 
najis
5hamjl
<2931>
dan yang
 
 
tahir
4hrhjh
<2889>
 
6Nybw
<996>
burung
7Pweh
<5775>
yang
 
 
najis
8amjh
<2931>
dan yang
 
 
tahir
9rhjl
<2889>
Jangan
10alw
<3808>
mencemari
11wuqst
<8262>
 
12ta
<853>
dirimu sendiri
13Mkytspn
<5315>
dengan
 
 
hewan
14hmhbb
<929>
burung
15Pwebw
<5775>
atau
 
 
semua
16lkbw
<3605>
yang
17rsa
<834>
merayap
18vmrt
<7430>
di
 
 
tanah
19hmdah
<127>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
Kupisahkan
21ytldbh
<914>
sebagai binatang yang
22Mkl
<0>
najis
23amjl
<2930>
26
 
2yl 1Mtyyhw
<0> <1961>
Kuduslah
3Mysdq
<6918>
kamu
 
 
sebab
4yk
<3588>
Aku
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
adalah
 
 
kudus
5swdq
<6918>
Aku
6yna
<589>
telah
 
 
memisahkanmu
8ldbaw
<914>
 
9Mkta
<853>
dari
10Nm
<4480>
bangsa-bangsa
11Mymeh
<5971>
lain untuk
 
 
menjadi
12twyhl
<1961>
milik-Ku
13yl
<0>
27
Jika
 
 
seorang lelaki
1syaw
<376>
atau
2wa
<176>
perempuan
3hsa
<802>
 
4yk
<3588>
menjadi
5hyhy
<1961>
 
6Mhb
<0>
dukun
7bwa
<178>
dan
8wa
<176>
peramal
9ynedy
<3049>
dia harus
 
 
dihukum mati
11wtmwy 10twm
<4191> <4191>
dengan
 
 
dirajam
13wmgry
<7275>
batu
12Nbab
<68>
Mereka akan
14Mta
<853>
menanggung utang darahnya
15Mhymd
<1818>
sendiri
17P 16Mb
<0> <0>