Prev Chapter Leviticus 26 Next Chapter
1
Jangan
1al
<3808>
membuat
2wvet
<6213>
 
3Mkl
<0>
berhala
4Mlyla
<457>
bagi dirimu sendiri atau
7al
<3808>
mendirikan
8wmyqt
<6965>
patung maupun
5lopw
<6459>
tiang berhala
6hbumw
<4676>
di
13wntt 12al 11tykvm 10Nbaw 9Mkl
<5414> <3808> <4906> <68> <0>
negerimu
14Mkurab
<776>
untuk
 
 
disembah
15twxtshl
<7812>
 
16hyle
<5921>
sebab
17yk
<3588>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
Allahmu
20Mkyhla
<430>
2
Peliharalah
3wrmst
<8104>
 
1ta
<853>
hari Sabat-Ku
2yttbs
<7676>
dan hormatilah
 
 
tempat-Ku yang kudus
4ysdqmw
<4720>
 
5waryt
<3372>
Akulah
6yna
<589>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8o
<0>
3
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
berjalan
3wklt
<1980>
menurut semua
 
 
peraturan
2ytqxb
<2708>
dan
4taw
<853>
perintah-Ku
5ytwum
<4687>
serta
6wrmst
<8104>
melakukannya
7Mtyvew
<6213>
 
8Mta
<853>
4
Aku akan
 
 
menurunkan
1yttnw
<5414>
hujan bagimu
2Mkymsg
<1653>
pada
 
 
waktunya
3Mteb
<6256>
Tanah
5Urah
<776>
itu akan
 
 
menghasilkan
4hntnw
<5414>
panen
6hlwby
<2981>
dan
 
 
pohon-pohon
7Uew
<6086>
di
 
 
ladang
8hdvh
<7704>
akan
 
 
memberi
9Nty
<5414>
buahnya
10wyrp
<6529>
5
 
2Mkl
<0>
Pengirikanmu
3syd
<1786>
akan
 
 
tetap ada sampai
1gyvhw
<5381>
waktu
4ta
<853>
panen buah anggur
5ryub
<1210>
Dan
 
 
panen buah anggurmu
6ryubw
<1210>
akan
 
 
tetap ada sampai
7gyvy
<5381>
 
8ta
<853>
musim menanam
9erz
<2233>
Kamu akan
 
 
makan
11Mkmxl 10Mtlkaw
<3899> <398>
sampai
 
 
kenyang
12ebvl
<7648>
dan akan
 
 
tinggal
13Mtbsyw
<3427>
di
 
 
negerimu
15Mkurab
<776>
dengan
 
 
aman
14xjbl
<983>
6
Aku akan
 
 
memberikan
1yttnw
<5414>
damai sejahtera
2Mwls
<7965>
kepada
 
 
negerimu
3Urab
<776>
sehingga kamu dapat
 
 
berbaring
4Mtbksw
<7901>
tanpa
5Nyaw
<369>
ada yang
 
 
membuatmu takut
6dyrxm
<2729>
Aku akan
 
 
menjauhkan
7ytbshw
<7673>
binatang liar
8hyx
<2416>
yang
 
 
berbahaya
9her
<7451>
dari
10Nm
<4480>
negerimu
11Urah
<776>
Tidak
13al
<3808>
akan ada
 
 
pedang
12brxw
<2719>
yang
 
 
melintasi
14rbet
<5674>
negerimu
15Mkurab
<776>
7
Kamu akan
 
 
mengejar
1Mtpdrw
<7291>
 
2ta
<853>
musuh-musuhmu
3Mkybya
<341>
dan
 
 
mengalahkan
4wlpnw
<5307>
mereka dengan
5Mkynpl
<6440>
pedangmu
6brxl
<2719>
8
Lima
3hsmx
<2568>
orang
 
 
darimu
2Mkm
<4480>
akan
 
 
mengejar
1wpdrw
<7291>
seratus
4ham
<3967>
orang dan
 
 
seratus
5hamw
<3967>
orang
 
 
darimu
6Mkm
<4480>
akan
 
 
mengejar
8wpdry
<7291>
10 ribu
7hbbr
<7233>
orang Kamu akan
 
 
mengalahkan
9wlpnw
<5307>
musuh-musuhmu
10Mkybya
<341>
dengan
11Mkynpl
<6440>
pedangmu
12brxl
<2719>
9
Aku akan
 
 
berpaling
1ytynpw
<6437>
kepadamu
2Mkyla
<413>
dan membuatmu
 
 
berbuah
3ytyrphw
<6509>
dan bertambah
4Mkta
<853>
banyak
5ytybrhw
<7235>
Aku akan
6Mkta
<853>
meneguhkan
7ytmyqhw
<6965>
 
8ta
<853>
perjanjian-Ku
9ytyrb
<1285>
dengan
10Mkta
<854>
kamu
 
 
10
Kamu akan
 
 
makan
1Mtlkaw
<398>
dari hasil panenmu
 
 
yang dahulu
4Nsyw 3Nswn
<3462> <3462>
Kamu akan
 
 
mengeluarkan
7wayuwt
<3318>
panen
 
 
lama
2Nsy
<3465>
supaya
5ynpm
<6440>
ada tempat untuk panen
 
 
baru
6sdx
<2319>
11
Aku juga akan
 
 
mendirikan
1yttnw
<5414>
tempat kediaman-Ku
2ynksm
<4908>
di tengah-tengahmu
3Mkkwtb
<8432>
dan Aku
 
 
tidak
4alw
<3808>
akan
 
 
menolak
5legt
<1602>
kamu
7Mkta 6yspn
<853> <5315>
12
Aku akan
 
 
berjalan
1ytklhthw
<1980>
bersamamu
 
 
dan
2Mkkwtb
<8432>
menjadi
3ytyyhw
<1961>
 
4Mkl
<0>
Allahmu
5Myhlal
<430>
Kamu
6Mtaw
<859>
akan
 
 
menjadi
7wyht
<1961>
 
8yl
<0>
umat-Ku
9Mel
<5971>
13
Akulah
1yna
<589>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allahmu
3Mkyhla
<430>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
membawamu keluar
5ytauwh
<3318>
dari
6Mkta
<853>
negeri
7Uram
<776>
Mesir
8Myrum
<4714>
supaya kamu tidak
 
 
menjadi
9tyhm
<1961>
 
10Mhl
<0>
hamba
11Mydbe
<5650>
mereka Aku telah
 
 
mematahkan
12rbsaw
<7665>
batang
13tjm
<4133>
kuk
14Mkle
<5923>
yang kamu pikul dan membuatmu
 
 
berjalan
15Klwaw
<1980>
dengan
16Mkta
<853>
tegak
17twymmwq
<6968>
 
18P
<0>
14
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
mendengarkan
3wemst
<8085>
Aku
4yl
<0>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
melakukan
6wvet
<6213>
 
7ta
<853>
semua
8lk
<3605>
perintah-Ku
9twumh
<4687>
itu
10hlah
<428>
15
jika
1Maw
<518>
kamu
 
 
menolak
3woamt
<3988>
peraturan-Ku
2ytqxb
<2708>
dan
 
 
hatimu
8Mkspn
<5315>
muak
7legt
<1602>
terhadap
5ta 4Maw
<853> <518>
hukum-hukum-Ku
6yjpsm
<4941>
sehingga kamu
 
 
tidak
9ytlbl
<1115>
melakukan
10twve
<6213>
 
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
perintah-Ku
13ytwum
<4687>
dengan begitu kamu
 
 
mengingkari
14Mkrphl
<6565>
 
15ta
<853>
perjanjian-Ku
16ytyrb
<1285>
16
maka
1Pa
<637>
Aku
2yna
<589>
akan
 
 
melakukan
3hvea
<6213>
hal ini
4taz
<2063>
kepadamu
5Mkl
<0>
Aku akan
 
 
mendatangkan
6ytdqphw
<6485>
sesuatu yang
7Mkyle
<5921>
mengejutkanmu
8hlhb
<928>
yaitu
9ta
<853>
penyakit ganas
10tpxsh
<7829>
dan
11taw
<853>
demam
12txdqh
<6920>
yang
 
 
membuat
13twlkm
<3615> ==>
matamu
14Mynye
<5869>
sayu
13twlkm
<== <3615>
dan
 
 
membuat
15tbydmw
<1727> ==>
hati
16spn
<5315>
merana
15tbydmw
<== <1727>
Kamu akan
 
 
menabur
17Mterzw
<2232>
benih
19Mkerz
<2233>
dengan
 
 
sia-sia
18qyrl
<7385>
sebab
 
 
musuh-musuhmu
21Mkybya
<341>
akan
 
 
memakan hasilnya
20whlkaw
<398>
17
Aku akan
 
 
memalingkan
1yttnw
<5414>
wajah-Ku
2ynp
<6440>
darimu sehingga
5ynpl
<6440>
musuh-musuhmu
6Mkybya
<341>
akan
3Mkb
<0>
mengalahkanmu
4Mtpgnw
<5062>
Mereka yang
8Mkb
<0>
membencimu
9Mkyanv
<8130>
akan
 
 
memerintah
7wdrw
<7287>
atasmu Kamu akan
 
 
berlari
10Mtonw
<5127>
meski
 
 
tidak ada
11Nyaw
<369>
yang
 
 
mengejarmu
12Pdr
<7291>
 
14o 13Mkta
<0> <853>
18
Jika
1Maw
<518>
setelah semua
2de
<5704>
ini
3hla
<428>
kamu tetap
 
 
tidak
4al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
5wemst
<8085>
Aku Aku akan
 
 
menghukummu
8hroyl
<3256>
 
9Mkta
<853>
tujuh kali
10ebs
<7651>
 
6yl
<0>
lebih berat
7ytpoyw
<3254>
karena
11le
<5921>
dosamu
12Mkytajx
<2403>
itu
 
 
19
Aku juga akan
 
 
mematahkan
1ytrbsw
<7665>
semua
 
 
kekuatan
4Mkze
<5797>
yang
2ta
<853>
membuatmu menyombongkan diri
3Nwag
<1347>
Aku akan
 
 
membuat
5yttnw
<5414>
 
6ta
<853>
langitmu
7Mkyms
<8064>
seperti
 
 
besi
8lzrbk
<1270>
dan
9taw
<853>
tanahmu
10Mkura
<776>
seperti
 
 
tembaga
11hsxnk
<5154>
20
Kekuatanmu
3Mkxk
<3581>
akan
 
 
habis
1Mtw
<8552>
dengan
 
 
sia-sia
2qyrl
<7385>
karena
 
 
tanahmu
6Mkura
<776>
tidak
4alw
<3808>
akan
 
 
menghasilkan
5Ntt
<5414>
 
7ta
<853>
panen
8hlwby
<2981>
apa pun dan
 
 
pohon-pohon
9Uew
<6086>
di
 
 
negeri
10Urah
<776>
itu
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
menghasilkan
12Nty
<5414>
buah
13wyrp
<6529>
21
Jika
1Maw
<518>
setelah semua itu kamu masih tetap
 
 
melawan-Ku
4yrq 3yme 2wklt
<7147> <5973> <1980>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
mau
6wbat
<14>
mendengarkan-Ku
7emsl
<8085>
Aku akan
8yl
<0>
meningkatkan
9ytpoyw
<3254> ==>
 
10Mkyle
<5921>
hukumanmu
11hkm
<4347>
tujuh kali
12ebs
<7651>
lebih berat
9ytpoyw
<== <3254>
sesuai
 
 
dosa-dosamu
13Mkytajxk
<2403>
22
Aku akan
 
 
membiarkan
1ytxlshw
<7971>
 
3ta 2Mkb
<853> <0>
binatang
4tyx
<2416>
buas
5hdvh
<7704>
mencabik anak-anakmu
6hlksw
<7921>
dan
7Mkta
<853>
membinasakan
8htyrkhw
<3772>
 
9ta
<853>
ternakmu
10Mktmhb
<929>
Binatang itu akan

membuat jumlahmu menjadi sedikit
11hjyemhw
<4591>
sehingga
 
 
jalan-jalanmu
14Mkykrd
<1870>
 
12Mkta
<853>
menjadi sepi
13wmsnw
<8074>
23
Jika
1Maw
<518>
dengan semua
 
 
ini
2hlab
<428>
kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
Aku
 
 
hajar
4wrowt
<3256>
dan tetap
7yme 5yl
<5973> <0>
melawan
8yrq 6Mtklhw
<7147> <1980>
Aku
 
 
24
Aku
 
 
juga
2Pa
<637>
akan
3yna
<589>
melawanmu
5yrqb 4Mkme 1ytklhw
<7147> <5973> <1980>
 
8Mg 7Mkta
<1571> <853>
Aku
9yna
<589>
sendiri akan
 
 
memukulmu
6ytykhw
<5221>
tujuh
10ebs
<7651>
kali lebih berat

karena
11le
<5921>
dosamu
12Mkytajx
<2403>
25
Aku akan
 
 
mendatangkan
1ytabhw
<935>
pedang
3brx
<2719>
atasmu
2Mkyle
<5921>
yang akan
 
 
mengadakan
4tmqn
<5358>
pembalasan
5Mqn
<5359>
bagi
 
 
perjanjian-Ku
6tyrb
<1285>
Apabila kamu
 
 
berkumpul
7Mtpoanw
<622>
di
8la
<413>
kota-kotamu
9Mkyre
<5892>
Aku akan
 
 
mengirimkan
10ytxlsw
<7971>
penyakit sampar
11rbd
<1698>
ke
 
 
tengah-tengahmu
12Mkkwtb
<8432>
sehingga kamu akan
 
 
diserahkan
13Mttnw
<5414>
ke
 
 
tangan
14dyb
<3027>
musuh-musuhmu
15bywa
<341>
26
Aku akan
 
 
menghentikan
1yrbsb
<7665>
 
2Mkl
<0>
persediaan
3hjm
<4294>
gandummu
4Mxl
<3899>
Sepuluh
6rve
<6235>
wanita
7Mysn
<802>
akan
 
 
memanggang
5wpaw
<644>
roti
8Mkmxl
<3899>
dalam
 
 
satu
10dxa
<259>
tungku
9rwntb
<8574>
dan mereka akan
 
 
memberikan
11wbyshw
<7725>
rotimu
12Mkmxl
<3899>
dengan
 
 
timbangan
13lqsmb
<4948>
tertentu Kamu akan
 
 
memakannya
14Mtlkaw
<398>
tetapi
 
 
tidak
15alw
<3808>
menjadi kenyang
16webvt
<7646>
 
17o
<0>
27
Jika
1Maw
<518>
dengan semua
 
 
itu
2tazb
<2063>
kamu masih
 
 
tidak
3al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
4wemst
<8085>
Aku dan
5yl
<0>
berjalan
6Mtklhw
<1980>
menentang
8yrqb 7yme
<7147> <5973>
Aku
 
 
28
Aku akan
 
 
menentangmu
4yrq 1ytklhw
<7147> <1980>
dengan
2Mkme
<5973>
murka-Ku
3tmxb
<2534>
Aku
8yna
<589>
sendiri akan
 
 
menghukummu
5ytroyw
<3256>
tujuh
9ebs
<7651>
kali
6Mkta
<853>
lebih
7Pa
<637>
berat
 
 
karena
10le
<5921>
dosamu
11Mkytajx
<2403>
29
Kamu akan
 
 
memakan
1Mtlkaw
<398>
daging
2rvb
<1320>
anak-anakmu laki-laki
3Mkynb
<1121>
dan
4rvbw
<1320>
perempuan
5Mkytnb
<1323>
 
6wlkat
<398>
30
Aku akan
 
 
membinasakan
1ytdmshw
<8045>
 
2ta
<853>
bukit-bukit pengurbananmu
3Mkytmb
<1116>
dan
 
 
meruntuhkan
4ytrkhw
<3772>
 
5ta
<853>
mazbah-mazbah pedupaanmu
6Mkynmx
<2553>
Aku akan
 
 
melemparkan
7yttnw
<5414>
 
8ta
<853>
mayatmu
9Mkyrgp
<6297>
ke atas
10le
<5921>
bangkai-bangkai
11yrgp
<6297>
berhalamu
12Mkylwlg
<1544>
sebab
 
 
jiwa-Ku
14yspn
<5315>
akan
 
 
muak
13hlegw
<1602>
terhadapmu
15Mkta
<853>
31
Aku akan
 
 
membiarkan
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
kota-kotamu
3Mkyre
<5892>
terbengkalai
4hbrx
<2723>
dan
6ta
<853>
tempat-tempat kudusmu
7Mkysdqm
<4720>
menjadi
 
 
sunyi
5ytwmshw
<8074>
Aku
 
 
tidak
8alw
<3808>
akan lagi
 
 
menghirup
9xyra
<7306>
 
10xyrb
<7381>
persembahanmu yang menyenangkan
11Mkxxyn
<5207>
32
 
1ytmshw
<8074>
Aku
2yna
<589>
akan membuat
3ta
<853>
negerimu
4Urah
<776>
tandus
5wmmsw
<8074>
sehingga
6hyle
<5921>
musuh-musuhmu
7Mkybya
<341>
yang
 
 
menetap
8Mybsyh
<3427>
di situ akan terkejut melihatnya
9hb
<0>
33
Aku akan menceraiberaikanmu di
1Mktaw
<853>
antara
2hrza
<2219>
bangsa-bangsa
3Mywgb
<1471>
Aku akan
 
 
menghunus
4ytqyrhw
<7324>
 
5Mkyrxa
<310>
pedang
6brx
<2719>
di hadapanmu
7htyhw
<1961>
Negerimu
8Mkura
<776>
akan
 
 
menjadi sunyi
9hmms
<8077>
dan
 
 
kota-kotamu
10Mkyrew
<5892>
akan
11wyhy
<1961>
reruntuhan
12hbrx
<2723>
34
Pada
 
 
waktu
1za
<227>
itu
 
 
negerimu
3Urah
<776>
akan
 
 
mendapatkan
2hurt
<7521>
 
4ta
<853>
hari Sabat
5hyttbs
<7676>
selama
6lk
<3605>
masa
7ymy
<3117>
kesunyian
8hmsh
<8074>
itu
 
 
sementara
12za
<227>
kamu
9Mtaw
<859>
tinggal di
 
 
negeri-negeri
10Urab
<776>
musuhmu
11Mkybya
<341>
Negerimu
14Urah
<776>
akan
 
 
mendapat peristirahatan
13tbst
<7673>
dan
 
 
menikmati
15turhw
<7521>
 
16ta
<853>
Sabatnya
17hyttbs
<7676>
35
Selama
1lk
<3605>
masa
2ymy
<3117>
kesunyian
3hmsh
<8074>
negerimu itu akan

mendapatkan masa istirahat
4tbst
<7673>
 
5ta
<853>
yang
6rsa
<834>
tidak
7al
<3808>
ia dapatkan selama kamu
9Mkyttbsb 8htbs
<7676> <7673>
tinggal
10Mktbsb
<3427>
di situ
11hyle
<5921>
36
Untuk orang-orang dari antaramu yang
 
 
masih bertahan
1Myrasnhw
<7604>
Aku akan
2Mkb
<0>
mendatangkan
3ytabhw
<935>
keputusasaan
4Krm
<4816>
dalam
 
 
hati
5Mbblb
<3824>
mereka di
 
 
negeri-negeri
6turab
<776>
musuh
7Mhybya
<341>
mereka
9Mta
<853>
Suara
10lwq
<6963>
dedaunan
11hle
<5929>
yang
 
 
ditiup
12Pdn
<5086>
angin pun akan
 
 
mengejar
8Pdrw
<7291>
mereka Mereka akan
 
 
lari
13wonw
<5127>
seperti orang yang
 
 
dikejar-kejar
14tonm
<4499>
pedang
15brx
<2719>
Mereka akan
 
 
terjatuh
16wlpnw
<5307>
meski
 
 
tidak ada
17Nyaw
<369>
orang yang
 
 
mengejar
18Pdr
<7291>
37
Mereka saling
 
 
tersandung
1wlskw
<3782>
satu dengan yang lain
3wyxab 2sya
<251> <376>
seolah kabur dari
4ynpmk
<6440>
pedang
5brx
<2719>
padahal
 
 
tidak seorang pun
7Nya
<369>
mengejar
6Pdrw
<7291>
mereka Kamu
 
 
tidak
8alw
<3808>
akan
9hyht
<1961>
memiliki kekuatan untuk
10Mkl
<0>
berdiri
11hmwqt
<8617>
di hadapan
12ynpl
<6440>
musuh-musuhmu
13Mkybya
<341>
38
Kamu akan
 
 
musnah
1Mtdbaw
<6>
dari antara
 
 
bangsa-bangsa
2Mywgb
<1471>
dan
4Mkta
<853>
negeri
5Ura
<776>
musuh-musuhmu
6Mkybya
<341>
akan
 
 
menelanmu
3hlkaw
<398>
39
Mereka yang
 
 
selamat
1Myrasnhw
<7604>
akan
2Mkb
<0>
membusuk
3wqmy
<4743>
di
 
 
negeri
5turab
<776>
musuh
6Mkybya
<341>
karena
 
 
kesalahan-kesalahan
4Mnweb
<5771>
mereka dan
 
 
juga
7Paw
<637>
karena semua
 
 
kesalahan
8tnweb
<5771>
nenek moyang
9Mtba
<1>
mereka Mereka akan
 
 
membusuk
11wqmy
<4743>
bersama
10Mta
<854>
nenek moyang mereka

40
Akan tetapi jika mereka
 
 
mengakui
1wdwthw
<3034>
 
2ta
<853>
kesalahan
3Mnwe
<5771>
mereka dan
4taw
<853>
kesalahan
5Nwe
<5771>
nenek moyang
6Mtba
<1>
mereka dalam hal
8rsa
<834>
ketidaksetiaan
9wlem 7Mlemb
<4604> <4604> ==>
yang mereka
 
 
lakukan
9wlem 7Mlemb
<== <4604> <4604>
terhadap Aku
10yb
<0>
dan
11Paw
<637>
dalam
12rsa
<834>
sikap
13wklh
<1980>
mereka yang
 
 
menentang
15yrqb 14yme
<7147> <5973>
Aku
 
 
41
sehingga
1Pa
<637>
Aku
2yna
<589>
akan
 
 
menentang
5yrqb 4Mme 3Kla
<7147> <5973> <1980>
dan
 
 
membawa
6ytabhw
<935>
mereka ke
7Mta
<853>
negeri
8Urab
<776>
musuh-musuh
9Mhybya
<341>
mereka
 
 
Jika
10wa
<176>
kemudian
11za
<227>
hati
13Mbbl
<3824>
mereka yang
 
 
tidak bersunat
14lreh
<6189>
itu mau
 
 
tunduk
12enky
<3665>
dan
15zaw
<227>
menerima hukuman
16wury
<7521>
atas
17ta
<853>
kesalahan
18Mnwe
<5771>
mereka
 
 
42
Aku akan
 
 
mengingat
1ytrkzw
<2142>
 
2ta
<853>
Perjanjian-Ku
3ytyrb
<1285>
dengan
 
 
Yakub
4bwqey
<3290>

7ytyrb 6ta 5Paw
<1285> <853> <637>
Ishak
8qxuy
<3327>
dan
11ytyrb 10ta 9Paw
<1285> <853> <637>
Abraham
12Mhrba
<85>
Dan Aku akan
 
 
mengingat
15rkza
<2142>
 
13rkza
<2142>
negeri
14Urahw
<776>
itu
 
 
43
Negeri
1Urahw
<776>
itu akan
 
 
mereka
3Mhm
<1992>
tinggalkan
2bzet
<5800>
dan
 
 
menikmati
4Urtw
<7521>
 
5ta
<853>
Sabatnya
6hyttbs
<7676>
selama negeri itu
 
 
sunyi
7hmshb
<8074>
tanpa
 
 
mereka
8Mhm
<1992>
Sementara itu
 
 
mereka
9Mhw
<1992>
akan
 
 
menerima
10wury
<7521>
 
11ta
<853>
hukuman untuk kesalahan
12Mnwe
<5771>
mereka
 
 
karena
13Ney
<3282>
menolak
16woam
<3988>
hukum-hukum-Ku
15yjpsmb
<4941>
dan
 
 
karena
14Neybw
<3282>
jiwa
20Mspn
<5315>
mereka
 
 
muak
19hleg
<1602>
terhadap
17taw
<853>
peraturan-peraturan-Ku
18ytqx
<2708>
44
Meski
1Paw
<637>
 
2Mg
<1571>
begitu
3taz
<2063>
saat
4Mtwyhb
<1961>
mereka ada di
 
 
negeri
5Urab
<776>
musuh
6Mhybya
<341>
Aku
 
 
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
menolak
8Mytoam
<3988>
atau
9alw
<3808>
membenci
10Mytleg
<1602>
mereka sehingga ingin
 
 
membinasakan
11Mtlkl
<3615>
mereka Jika demikian Aku
 
 
melanggar
12rphl
<6565>
perjanjian-Ku
13ytyrb
<1285>
dengan
14Mta
<854>
mereka
 
 
Sebab
15yk
<3588>
Akulah
16yna
<589>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allah
18Mhyhla
<430>
mereka
 
 
45
Demi mereka Aku akan
 
 
mengingat
1ytrkzw
<2142>
 
2Mhl
<0>
perjanjian
3tyrb
<1285>
dengan orang-orang
 
 
terdahulu
4Mynsar
<7223>
yang
5rsa
<834>
telah Kubawa
 
 
keluar
6ytauwh
<3318>
dari
7Mta
<853>
negeri
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
di
 
 
hadapan
10ynyel
<5869>
bangsa-bangsa
11Mywgh
<1471>
lain supaya Aku
 
 
menjadi
12tyhl
<1961>
 
13Mhl
<0>
Allah
14Myhlal
<430>
mereka
 
 
Akulah
15yna
<589>
TUHAN
16hwhy
<3068>
46
Itulah
1hla
<428>
peraturan
3Myjpsmhw
<4941>
hukum
4trwthw
<8451>
dan
 
 
ketetapan
2Myqxh
<2706>
yang
5rsa
<834>
diadakan
 
 
antara
8wnyb
<996>
 
6Ntn
<5414>
TUHAN
7hwhy
<3068>
dan
9Nybw
<996>
umat
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
dengan
 
 
perantaraan
14dyb
<3027>
Musa
15hsm
<4872>
di
 
 
Gunung
12rhb
<2022>
Sinai
13ynyo
<5514>
 
16P
<0>