Prev Chapter Leviticus 27 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Apabila
6Mhla 5trmaw
<413> <559>
seseorang
7sya
<376>
 
8yk
<3588>
menyampaikan
9alpy
<6381> ==>
nazar
10rdn
<5088>
khusus
9alpy
<== <6381>
kepada
12tspn
<5315>
TUHAN
13hwhyl
<3068>
mengenai orang lain orang yang dinazarkan itu boleh ditebus menurut

nilai yang kautetapkan
11Kkreb
<6187>
3
 
1hyhw
<1961>
Nilai
2Kkre
<6187>
untuk
 
 
laki-laki
3rkzh
<2145>
yang
 
 
berusia
4Nbm
<1121>
antara
 
 
20
5Myrve
<6242>
sampai
7dew
<5704>
 
8Nb
<1121>
60
9Myss
<8346>
tahun
10hns 6hns
<8141> <8141>
adalah
11hyhw
<1961>
50
13Mysmx
<2572>
syikal
14lqs
<8255>
perak
15Pok
<3701>
menurut
12Kkre
<6187>
syikal
16lqsb
<8255>
kudus
17sdqh
<6944>
4
Untuk
1Maw
<518>
perempuan
2hbqn
<5347>
 
4hyhw 3awh
<1961> <1931>
nilainya
5Kkre
<6187>
adalah
 
 
30
6Mysls
<7970>
syikal
7lqs
<8255>
5
Untuk yang
1Maw
<518>
berusia
2Nbm
<1121>
5
3smx
<2568>
sampai
5dew
<5704>
 
6Nb
<1121>
20
7Myrve
<6242>
tahun
8hns 4Myns
<8141> <8141>
jika
 
 
laki-laki
11rkzh
<2145>
 
9hyhw
<1961>
nilainya
10Kkre
<6187>
adalah
 
 
20
12Myrve
<6242>
syikal
13Mylqs
<8255>
jika
 
 
perempuan
14hbqnlw
<5347>
sepuluh
15trve
<6235>
syikal
16Mylqs
<8255>
6
Jika
1Maw
<518>
yang
 
 
berusia
2Nbm
<1121>
satu
 
 
bulan
3sdx
<2320>
sampai
4dew
<5704>
 
5Nb
<1121>
5
6smx
<2568>
tahun
7Myns
<8141>
nilainya
9Kkre
<6187>
adalah
8hyhw
<1961>
5
11hsmx
<2568>
syikal
12Mylqs
<8255>
perak
13Pok
<3701>
untuk
 
 
laki-laki
10rkzh
<2145>
dan
15Kkre
<6187>
3
16tsls
<7969>
syikal
17Mylqs
<8255>
perak
18Pok
<3701>
untuk
 
 
perempuan
14hbqnlw
<5347>
7
Untuk mereka yang
1Maw
<518>
berusia
2Nbm
<1121>
60
3Myss
<8346>
tahun
4hns
<8141>
lebih
5hlemw
<4605>
 
8hyhw 7rkz 6Ma
<1961> <2145> <518>
nilainya
9Kkre
<6187>
adalah
 
 
15
11rve 10hsmx
<6240> <2568>
syikal
12lqs
<8255>
untuk laki-laki dan
 
 
10
14hrve
<6235>
syikal
15Mylqs
<8255>
untuk
 
 
perempuan
13hbqnlw
<5347>
8
Jika
1Maw
<518>
seseorang
3awh
<1931>
terlalu miskin
2Km
<4134>
untuk membayar

harga
4Kkrem
<6187>
itu
 
 
bawalah
5wdymehw
<5975>
dia
 
 
kepada
6ynpl
<6440>
imam
7Nhkh
<3548>
 
9wta
<853>
Imam
10Nhkh
<3548>
akan
 
 
menentukan harga
8Kyrehw
<6186>
orang itu
11le
<5921>
sesuai dengan
12yp
<6310>
 
13rsa
<834>
kemampuan
15dy 14gyvt
<3027> <5381>
orang yang
 
 
bernazar
16rdnh
<5087>

19o 18Nhkh 17wnkyrey
<0> <3548> <6186>
9
Apabila
1Maw
<518>
yang dinazarkan orang itu adalah seekor

binatang
2hmhb
<929>
yang
3rsa
<834>
dapat
 
 
dipersembahkan
4wbyrqy
<7126>
sebagai
5hnmm
<4480>
kurban
6Nbrq
<7133>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
semua
8lk
<3605>
bagian binatang

yang
9rsa
<834>
dia
 
 
berikan
10Nty
<5414>
kepada
11wnmm
<4480>
TUHAN
12hwhyl
<3068>
itu
 
 
menjadi
13hyhy
<1961>
kudus
14sdq
<6944>
10
Dia
 
 
tidak boleh
1al
<3808>
 
3alw
<3808>
menukar
4rymy
<4171>
atau
 
 
mengganti
2wnpylxy
<2498>
binatang itu yang

tidak baik
7erb
<7451>
untuk
5wta
<853>
yang baik
6bwj
<2896>
atau
8wa
<176>
sebaliknya
10bwjb 9er
<2896> <7451>
Jika
11Maw
<518>
dia
 
 
menukar
13rymy 12rmh
<4171> <4171>
binatang
14hmhb
<929>
itu dengan yang lain
 
 
binatang
15hmhbb
<929>
yang
17awh 16hyhw
<1931> <1961>
ditukar
18wtrwmtw
<8545>
dan yang
 
 
digunakan
19hyhy
<1961>
haruslah
 
 
kudus
20sdq
<6944>
11
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
binatang yang dia nazarkan adalah
2lk
<3605>
binatang
3hmhb
<929>
najis
4hamj
<2931>
yang
5rsa
<834>
tidak boleh
6al
<3808>
dipersembahkan
7wbyrqy
<7126>
kepada
9Nbrq 8hnmm
<7133> <4480>
TUHAN
10hwhyl
<3068>
orang itu harus
 
 
membawa
11dymehw
<5975>
 
12ta
<853>
binatang
13hmhbh
<929>
itu
 
 
kepada
14ynpl
<6440>
imam
15Nhkh
<3548>
12
Imam
2Nhkh
<3548>
akan
 
 
menetapkan nilai
1Kyrehw
<6186>
binatang itu
3hta
<853>
menurut
4Nyb
<996>
kondisinya
7er 6Nybw 5bwj
<7451> <996> <2896>
Sesuai dengan yang
 
 
ditetapkan
11hyhy
<1961>
imam
9Nhkh
<3548>
itulah
10Nk
<3651>
nilai
8Kkrek
<6187>
binatang itu

13
Jika
1Maw
<518>
orang itu mau
 
 
menebus
3hnlagy 2lag
<1350> <1350>
binatang itu dia harus
 
 
menambahkan
4Poyw
<3254>
1/5
5wtsymx
<2549>
dari
6le
<5921>
nilai
7Kkre
<6187>
yang ditetapkan itu
 
 
14
Apabila
2yk
<3588>
seseorang
1syaw
<376>
mengkhususkan
3sdqy
<6942>
 
4ta
<853>
rumahnya
5wtyb
<1004>
sebagai
 
 
persembahan
6sdq
<6944>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
imam
9Nhkh
<3548>
harus
 
 
menetapkan nilai
8wkyrehw
<6186>
rumah itu

menurut
10Nyb
<996>
kondisinya
13er 12Nybw 11bwj
<7451> <996> <2896>
Sebagaimana
14rsak
<834>
yang
 
 
ditetapkan
15Kyrey
<6186> ==>
 
16wta
<853>
imam
17Nhkh
<3548>
itulah
18Nk
<3651>
nilai
15Kyrey
<== <6186>
rumah itu
19Mwqy
<6965>
15
Jika
1Maw
<518>
orang itu ingin
2sydqmh
<6942>
menebus
3lagy
<1350>
 
4ta
<853>
rumahnya
5wtyb
<1004>
kembali ia harus
 
 
menambahkan
6Poyw
<3254>
1/5
7tysymx
<2549>
dari
8Pok
<3701>
nilai
9Kkre
<6187>
yang sudah ditetapkan imam Maka rumah itu akan
10wyle
<5921>
menjadi
11hyhw
<1961>
miliknya kembali
12wl
<0>
16
Apabila
1Maw
<518>
seseorang
 
 
mengkhususkan
4sydqy
<6942>
sebagian
 
 
dari
5sya
<376>
ladang
2hdvm
<7704>
yang
 
 
dimilikinya
3wtzxa
<272>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
 
7hyhw
<1961>
nilainya
8Kkre
<6187>
sama dengan jumlah
9ypl
<6310>
benih
10werz
<2233>
yang dapat ditabur di ladang itu
 
 
Satu homer
12rmx
<2563>
benih
11erz
<2233>
jelai
13Myrev
<8184>
nilainya adalah
 
 
50
14Mysmxb
<2572>
syikal
15lqs
<8255>
perak
16Pok
<3701>
17
Jika
1Ma
<518>
orang itu
 
 
mengkhusus
4sydqy
<6942>
ladangnya
5whdv
<7704>
pada
 
 
tahun
2tnsm
<8141>
Yobel
3lbyh
<3104>
nilainya
6Kkrek
<6187>
sesuai dengan
 
 
penetapanmu
7Mwqy
<6965>
18
Namun
 
 
apabila
1Maw
<518>
dia
 
 
mengkhususkan
4sydqy
<6942>
ladang
5whdv
<7704>
itu
 
 
setelah
2rxa
<310>
tahun
 
 
Yobel
3lbyh
<3104>
 
7wl
<0>
imam
8Nhkh
<3548>
harus
 
 
menetapkan
6bsxw
<2803>
 
9ta
<853>
nilainya
10Pokh
<3701>
bagi
11le
<5921>
orang itu
 
 
menurut
12yp
<6310>
jumlah
14trtwnh
<3498> ==>
tahun
13Mynsh
<8141>
yang ada sebelum
14trtwnh
<== <3498>
tahun
16tns
<8141>
Yobel
17lbyh
<3104>
berikutnya
15de
<5704>
Dan
 
 
nilainya
19Kkrem
<6187> ==>
harus
 
 
dikurangi
18ergnw
<1639>
dari
 
 
perkiraanmu
19Kkrem
<== <6187>
19
Jika
1Maw
<518>
orang itu ingin
 
 
menebus
3lagy 2lag
<1350> <1350>
 
4ta
<853>
ladangnya
5hdvh
<7704>
kembali dia harus
7wta 6sydqmh
<853> <6942>
menambahkan
8Poyw
<3254>
1/5
9tysmx
<2549>
dari
10Pok
<3701>
nilai
11Kkre
<6187>
yang ditetapkan imam Maka ladang itu akan
12wyle
<5921>
menjadi miliknya
13Mqw
<6965>
kembali
14wl
<0>
20
Namun
 
 
apabila
1Maw
<518>
dia
 
 
tidak
2al
<3808>
ingin
 
 
menebus
3lagy
<1350>
 
4ta
<853>
ladangnya
5hdvh
<7704>
atau
6Maw
<518>
sudah
 
 
menjualnya
7rkm
<4376>
ke
 
 
orang
10syal
<376>
lain
11rxa
<312>
 
8ta
<853>
ladang
9hdvh
<7704>
itu
 
 
tidak
12al
<3808>
dapat
 
 
ditebus
13lagy
<1350>
lagi
14dwe
<5750>
21
Saat
1hyhw
<1961>
ladang
2hdvh
<7704>
itu
 
 
dibebaskan
3wtaub
<3318>
pada tahun
 
 
Yobel
4lbyb
<3104>
ladang itu
 
 
kudus
5sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
sama seperti
 
 
ladang
7hdvk
<7704>
lain
 
 
yang
8Mrxh
<2764> ==>
telah
 
 
dikhususkan
8Mrxh
<== <2764>
Ladang itu akan
 
 
menjadi
10hyht
<1961>
milik
11wtzxa
<272>
imam
9Nhkl
<3548>
22
Apabila
1Maw
<518>
seseorang
 
 
mengkhususkan
9sydqy
<6942>
 
2ta
<853>
ladang
3hdv
<7704>
yang dia
 
 
beli
4wtnqm
<4736>
bagi
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
yang
5rsa
<834>
bukan
6al
<3808>
 
7hdvm
<7704>
miliknya
8wtzxa
<272>
dahulu
 
 
23
 
2wl
<0>
imam
3Nhkh
<3548>
harus
 
 
menghitung
1bsxw
<2803>
 
4ta
<853>
berapa
5tokm
<4373>
nilainya
6Kkreh
<6187>
sampai
7de
<5704>
tahun
8tns
<8141>
Yobel
9lbyh
<3104>
Hari
13Mwyb
<3117>
itu
14awhh
<1931>
juga orang itu harus
 
 
membayar
10Ntnw
<5414>
 
11ta
<853>
nilainya
12Kkreh
<6187>
sebagai persembahan

kudus
15sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
24
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
Yobel
2lbwyh
<3104>
 
3bwsy
<7725>
ladang
4hdvh
<7704>
itu harus dikembalikan kepada
5rsal
<834>
pemilik
6whnq
<7069>
 
7wtam
<853>
yang
8rsal
<834>
semula yaitu kepada
9wl
<0>
pemilik
10tzxa
<272>
asli ladang itu
11Urah
<776>
25
Setiap
1lkw
<3605>
penilaian haruslah
 
 
menurut
2Kkre
<6187>
ukuran
3hyhy
<1961>
syikal
4lqsb
<8255>
kudus
5sdqh
<6944>
Satu
8hyhy
<1961>
syikal
9lqsh
<8255>
sama dengan
 
 
20
6Myrve
<6242>
gera
7hrg
<1626>
 
10o
<0>
26
Akan
 
 
tetapi
1Ka
<389>
anak sulung
2rwkb
<1060>
binatang
6hmhbb
<929>
adalah
3rsa
<834>
milik
4rkby
<1069>
TUHAN
5hwhyl
<3068>
tidak boleh
7al
<3808>
dikhususkan
8sydqy
<6942>

10wta 9sya
<853> <376>
baik
11Ma
<518>
itu
 
 
sapi
12rws
<7794>
maupun
13Ma
<518>
domba
14hv
<7716>
sebab
 
 
itu
16awh
<1931>
milik
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
27
Akan
 
 
tetapi
1Maw
<518>
anak sulung
 
 
binatang
2hmhbb
<929>
yang
 
 
haram
3hamjh
<2931>
harus
 
 
ditebus
4hdpw
<6299>
menurut
 
 
nilai
5Kkreb
<6187>
yang kamu tetapkan dengan
 
 
menambah
6Poyw
<3254>
1/5
7wtsmx
<2549>
dari
8wyle
<5921>
nilai itu
 
 
Jika
9Maw
<518>
tidak
10al
<3808>
ditebus
11lagy
<1350>
maka harus
 
 
dijual
12rkmnw
<4376>
menurut
 
 
nilai
13Kkreb
<6187>
yang sudah ditetapkan
 
 
28
 
1Ka
<389>
Semua
2lk
<3605>
kepemilikan yang dikhususkan
3Mrx
<2764>

5Mrxy 4rsa
<2763> <834>
seseorang
6sya
<376>
bagi
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3069>
baik itu
10wl 9rsa 8lkm
<0> <834> <3605>
orang
11Mdam
<120>
binatang
12hmhbw
<929>
maupun
 
 
ladang
13hdvmw
<7704>
 
14wtzxa
<272>
tidak boleh
15al
<3808>
dijual
16rkmy
<4376>
atau
17alw
<3808>
ditebus
18lagy
<1350>
Segala
19lk
<3605>
sesuatu yang dikhususkan
20Mrx
<2764>
adalah
 
 
mahakudus
22Mysdq 21sdq
<6944> <6944>
bagi
23awh
<1931>
TUHAN
24hwhyl
<3069>
29
Seseorang
1lk
<3605>
yang sudah
 
 
dikhususkan
2Mrx
<2764>
untuk
3rsa
<834>
dibinasakan
4Mrxy
<2763>
di antara
5Nm
<4480>
manusia
6Mdah
<120>
tidak boleh
7al
<3808>
ditebus
8hdpy
<6299>
Orang itu
 
 
harus dibunuh
10tmwy 9twm
<4191> <4191>
30
 
1lkw
<3605>
Sepersepuluh
2rvem
<4643>
hasil
3Urah
<776>
panen
4erzm
<2233>
adalah milik
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
baik itu
 
 
hasil
5Urah
<776>
gandum maupun
 
 
buah
6yrpm
<6529>
pohon-pohon
7Ueh
<6086>
Itu
9awh
<1931>
kudus
10sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
11hwhyl
<3068>
31
Jika
1Maw
<518>
seseorang
4sya
<376>
ingin menebus
3lagy 2lag
<1350> <1350>
sebagian
 
 
persepuluhannya
5wrvemm
<4643>
dia harus
 
 
menambahkan
7Poy
<3254>
1/5
6wtysmx
<2549>
 
8wyle
<5921>
32
Setiap
1lkw
<3605>
sepersepuluh
2rvem
<4643>
dari kawanan
 
 
sapi
3rqb
<1241>
atau
 
 
domba
4Nauw
<6629>
yaitu hewan
 
 
kesepuluh
10yryveh
<6224>
 
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
lewat
7rbey
<5674>
di bawah
8txt
<8478>
tongkat gembala
9jbsh
<7626>
saat dihitung adalah persembahan
11hyhy
<1961>
kudus
12sdq
<6944>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
33
Pemilik ternak
 
 
tidak boleh
1al
<3808>
memilih-milih
2rqby
<1239>
yang
3Nyb
<996>
baik
4bwj
<2896>
atau yang
 
 
tidak baik
5erl
<7451>
atau pun
6alw
<3808>
menukarnya
7wnrymy
<4171>
Jika
8Maw
<518>
pemilik itu

menukarnya
9rmh
<4171>
hewan yang

ditukar
10wnrymy
<4171>
dan yang
 
 
digunakan
11hyhw
<1961>
untuk
12awh
<1931>
menukar
13wtrwmtw
<8545>
menjadi
14hyhy
<1961>
kudus
15sdq
<6944>
Itu
 
 
tidak boleh
16al
<3808>
ditebus
17lagy
<1350>
34
Itulah
1hla
<428>
perintah-perintah
2twumh
<4687>
yang
3rsa
<834>
disampaikan
4hwu
<6680>
TUHAN
5hwhy
<3068>
kepada
6ta
<853>
Musa
7hsm
<4872>
di
8la
<413>
Gunung
11rhb
<2022>
Sinai
12ynyo
<5514>
bagi
 
 
umat
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>