Prev Chapter Leviticus 4 Next Chapter
1
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Sampaikanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
bangsa
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
dengan
 
 
berkata
5rmal
<559>
Jika
 
 
seseorang
6spn
<5315>
berdosa
8ajxt
<2398>
karena
7yk
<3588>
ketidaksengajaan
9hggsb
<7684>
dalam melakukan
10lkm
<3605>
sesuatu
11twum
<4687>
yang
13rsa
<834>
dilarang
15hnyvet 14al
<6213> <3808>
oleh
 
 
TUHAN
12hwhy
<3068>
tetapi dia
 
 
melakukan
16hvew
<6213>
salah satu
17txam
<259>
dari itu
18hnhm
<2007>
3
jika
1Ma
<518>
yang
 
 
berdosa
4ajxy
<2398>
adalah
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
yang telah diurapi
3xysmh
<4899>
sehingga membawa
 
 
kesalahan
5tmsal
<819>
atas
 
 
bangsanya
6Meh
<5971>
dia harus
 
 
membawa
7byrqhw
<7126>
seekor
 
 
sapi jantan
12rp
<6499>
muda
13Nb
<1121>
yang
14rqb
<1241>
tidak bercacat
15Mymt
<8549>
kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
sebagai
8le
<5921>
persembahan penghapus dosa
9wtajx
<2403>
untuk
10rsa
<834>
dosanya
11ajx
<2398>
itu
17tajxl
<2403>
4
Dia harus
 
 
membawa
1aybhw
<935>
 
2ta
<853>
sapi jantan
3rph
<6499>
muda itu
 
 
ke
4la
<413>
pintu
5xtp
<6607>
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
dan harus
 
 
meletakkan
10Kmow
<5564>
 
11ta
<853>
tangannya
12wdy
<3027>
di
 
 
atas
13le
<5921>
kepala
14sar
<7218>
sapi jantan
15rph
<6499>
muda itu lalu
 
 
menyembelih
16jxsw
<7819>
 
17ta
<853>
sapi jantan
18rph
<6499>
muda itu di
 
 
hadapan
19ynpl
<6440>
TUHAN
20hwhy
<3068>
5
 
1xqlw
<3947>
Imam
2Nhkh
<3548>
yang telah diurapi
3xysmh
<4899>
itu harus mengambil sebagian
 
 
darah
4Mdm
<1818>
sapi jantan
5rph
<6499>
muda itu dan
 
 
membawanya
6aybhw
<935>
 
7wta
<853>
ke
8la
<413>
dalam
 
 
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
6
lalu
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
itu harus
 
 
mencelupkan
1lbjw
<2881>
 
3ta
<853>
jarinya
4webua
<676>
ke dalam
7Nm
<4480>
darah
8Mdh 5Mdb
<1818> <1818>
itu dan
 
 
memercikkannya
6hzhw
<5137>
tujuh
9ebs
<7651>
kali
10Mymep
<6471>
di
 
 
hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
di
13ta
<853>
depan
14ynp
<6440>
tirai
15tkrp
<6532>
tempat
 
 
kudus
16sdqh
<6944>
7
Kemudian
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
itu juga harus
 
 
mengoleskan
1Ntnw
<5414>
 
3Nm
<4480>
darah
4Mdh
<1818>
itu
 
 
pada
5le
<5921>
tanduk-tanduk
6twnrq
<7161>
mazbah
7xbzm
<4196>
dupa
8trjq
<7004>
yang
 
 
harum
9Mymoh
<5561>
di
 
 
hadapan
10ynpl
<6440>
TUHAN
11hwhy
<3068>
di
12rsa
<834>
dalam
 
 
tenda
13lhab
<168>
pertemuan
14dewm
<4150>
Lalu
15taw
<853>
semua
16lk
<3605>
darah
17Md
<1818>
sapi jantan
18rph
<6499>
muda itu harus
 
 
ditumpahkan
19Kpsy
<8210>
ke
20la
<413>
alas
21dwoy
<3247>
mazbah
22xbzm
<4196>
persembahan bakaran
23hleh
<5930>
yang
24rsa
<834>
ada di depan
 
 
pintu
25xtp
<6607>
tenda
26lha
<168>
pertemuan
27dewm
<4150>
8
Dia harus mengambil
1taw
<853>
seluruh
2lk
<3605>
lemak
3blx
<2459>
sapi
4rp
<6499>
yang menjadi
 
 
persembahan penghapus dosa
5tajxh
<2403>
itu
7wnmm 6Myry
<4480> <7311>
yaitu
8ta
<853>
lemak
9blxh
<2459>
yang
 
 
menutupi
10hokmh
<3680>
 
11le
<5921>
isi
12brqh
<7130>
perut dan
13taw
<853>
semua
14lk
<3605>
lemak
15blxh
<2459>
yang
16rsa
<834>
ada
 
 
pada
17le
<5921>
isi
18brqh
<7130>
perut sapi itu
 
 
9
dan
1taw
<853>
kedua
2yts
<8147>
ginjal
3tylkh
<3629>
serta
4taw
<853>
lemak
5blxh
<2459>
yang
6rsa
<834>
menutupinya
7Nhyle
<5921>
yang
8rsa
<834>
terletak
 
 
di
9le
<5921>
pinggang
10Mylokh
<3689>
juga
11taw
<853>
umbai
12trtyh
<3508>
 
13le
<5921>
hati
14dbkh
<3516>
yang harus
 
 
diambilnya
17hnryoy
<5493>
bersama
15le
<5921>
ginjal
16twylkh
<3629>
tadi
 
 
10
sama seperti
 
 
yang
1rsak
<834>
diambil dari
2Mrwy
<7311>
sapi
3rwsm
<7794>
jantan
4xbz
<2077>
persembahan pendamaian
5Mymlsh
<8002>
Lalu
 
 
imam
7Nhkh
<3548>
harus
 
 
membakarnya
6Mryjqhw
<6999>
di
8le
<5921>
mazbah
9xbzm
<4196>
persembahan bakaran
10hleh
<5930>
11
Namun
1taw
<853>
kulit
2rwe
<5785>
dan
4taw
<853>
semua
5lk
<3605>
daging
6wrvb
<1320>
sapi jantan
3rph
<6499>
muda itu juga
7le
<5921>
kepalanya
8wsar
<7218>
 
9lew
<5921>
kakinya
10wyerk
<3767>
isi
11wbrqw
<7130>
perut dan
 
 
kotorannya
12wsrpw
<6569>
12
 
1ayuwhw
<3318>
yaitu
2ta
<853>
seluruh
3lk
<3605>
bagian lain dari
 
 
sapi
4rph
<6499>
itu harus dibawa
 
 
ke
5la
<413>
 
8la
<413>
tempat
9Mwqm
<4725>
yang
 
 
tahir
10rwhj
<2889>
di
11la
<413>
luar
6Uwxm
<2351>
perkemahan
7hnxml
<4264>
yaitu tempat
 
 
pembuangan
12Kps
<8211>
abu
13Nsdh
<1880>
lalu
 
 
dibakar
14Prvw
<8313>
di
15wta
<853>
atas
16le
<5921>
kayu
17Myue
<6086>
berapi
18sab
<784>
di
19le
<5921>
tempat
 
 
pembuangan
20Kps
<8211>
abu
21Nsdh
<1880>
itulah semuanya harus
 
 
dibakar
22Prvy
<8313>
 
23P
<0>
13
Jika
1Maw
<518>
yang
 
 
berdosa
5wgsy
<7686>
adalah
 
 
seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3tde
<5712>
Israel
4larvy
<3478>
karena ketidaksengajaannya dan

perkara
7rbd
<1697>
itu
 
 
tersembunyi
6Mlenw
<5956>
dari
 
 
mata
8ynyem
<5869>
jemaat
9lhqh
<6951>
dan mereka
 
 
melakukan
10wvew
<6213>
salah satu
11txa
<259>
dari
12lkm
<3605>
hal
13twum
<4687>
yang
15rsa
<834>
dilarang
17hnyvet 16al
<6213> <3808>
TUHAN
14hwhy
<3068>
sehingga mereka menjadi
 
 
bersalah
18wmsaw
<816>
14
ketika
1hedwnw
<3045>
dosa
2tajxh
<2403>
yang
3rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
4wajx
<2398>
itu diketahui
 
 
jemaat
7lhqh
<6951>
harus
5hyle
<5921>
mempersembahkan
6wbyrqhw
<7126>
seekor
 
 
sapi jantan
8rp
<6499>
muda dari kawanan
9Nb
<1121>
sapinya
10rqb
<1241>
sebagai
 
 
persembahan penghapus dosa
11tajxl
<2403>
dan
 
 
membawanya
12waybhw
<935>
ke
13wta
<853>
depan
14ynpl
<6440>
tenda
15lha
<168>
pertemuan
16dewm
<4150>
15
Para
1wkmow
<5564>
tua-tua
2ynqz
<2205>
jemaat
3hdeh
<5712>
itu harus meletakkan
4ta
<853>
tangan
5Mhydy
<3027>
mereka
 
 
ke
6le
<5921>
kepala
7sar
<7218>
sapi jantan
8rph
<6499>
muda itu di
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
lalu
12ta
<853>
sapi
13rph
<6499>
itu harus
 
 
disembelih
11jxsw
<7819>
di
 
 
hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
16
Kemudian
1aybhw
<935>
imam
2Nhkh
<3548>
yang telah diurapi
3xysmh
<4899>
harus membawa sebagian
 
 
darah
4Mdm
<1818>
sapi
5rph
<6499>
itu
 
 
ke
6la
<413>
dalam
 
 
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
17
dan
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
itu harus
 
 
mencelupkan
1lbjw
<2881>
jarinya
3webua
<676>
ke dalam
4Nm
<4480>
darah
5Mdh
<1818>
dan
 
 
memercikkannya
6hzhw
<5137>
tujuh
7ebs
<7651>
kali
8Mymep
<6471>
di
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
di
11ta
<853>
depan
12ynp
<6440>
tirai
13tkrph
<6532>
18
Dia harus
 
 
mengoleskan
3Nty
<5414>
 
1Nmw
<4480>
darah
2Mdh
<1818>
itu
 
 
pada
4le
<5921>
tanduk-tanduk
5tnrq
<7161>
mazbah
6xbzmh
<4196>
yang
7rsa
<834>
ada
 
 
di hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
di dalam
10rsa
<834>
tenda
11lhab
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
dan
13taw
<853>
semua
14lk
<3605>
sisa darah
15Mdh
<1818>
yang ada harus dia
 
 
curahkan
16Kpsy
<8210>
ke
17la
<413>
alas
18dwoy
<3247>
mazbah
19xbzm
<4196>
persembahan bakaran
20hleh
<5930>
yang
21rsa
<834>
ada
 
 
di depan pintu
22xtp
<6607>
tenda
23lha
<168>
pertemuan
24dewm
<4150>
19
Dia harus mengambil
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
lemak
3wblx
<2459>
sapi itu dan
5wnmm 4Myry
<4480> <7311>
membakarnya
6ryjqhw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
7hxbzmh
<4196>
20
Dia harus
 
 
melakukan
1hvew
<6213>
hal yang sama kepada
 
 
sapi
2rpl
<6499>
itu seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
dilakukannya
4hve
<6213>
terhadap
 
 
sapi
5rpl
<6499>
persembahan penghapus dosa
6tajxh
<2403>
Demikianlah
7Nk
<3651>
dia harus
 
 
melaksanakannya
8hvey
<6213>
 
11Mhle
<5921>
Imam
12Nhkh
<3548>
akan
9wl
<0>
mengadakan pendamaian
10rpkw
<3722>
bagi mereka agar mereka
 
 
diampuni
13xlonw
<5545>
 
14Mhl
<1992>
21
Lalu dia harus
 
 
membawa
1ayuwhw
<3318>
 
2ta
<853>
sapi
3rph
<6499>
itu
 
 
ke
4la
<413>
luar
5Uwxm
<2351>
perkemahan
6hnxml
<4264>
dan
 
 
membakarnya
7Prvw
<8313>
sama
8wta
<853>
seperti
9rsak
<834>
ketika dia
 
 
membakar
10Prv
<8313>
 
11ta
<853>
sapi
12rph
<6499>
sebelumnya
13Nwsarh
<7223>
Itulah
 
 
persembahan penghapus dosa
14tajx
<2403>
untuk
 
 
bangsa
15lhqh
<6951>
itu
16awh
<1931>
 
17P
<0>
22
Jika seorang
1rsa
<834>
pemimpin
2ayvn
<5387>
berdosa
3ajxy
<2398>
dan dalam
 
 
ketidaksengajaannya
13hggsb
<7684>
melakukan
4hvew
<6213>
salah satu
5txa
<259>
 
6lkm
<3605>
hal
7twum
<4687>
yang
10rsa
<834>
dilarang
12hnyvet 11al
<6213> <3808>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahnya
9wyhla
<430>
dia
 
 
bersalah
14Msaw
<816>
23
Jika
1wa
<176>
dosa
4wtajx
<2403>
yang
5rsa
<834>
dilakukan
6ajx
<2398>
diberitahukan
2edwh
<3045>
kepadanya
3wyla
<413>
dia harus
7hb
<0>
membawa
8aybhw
<935>
 
9ta
<853>
persembahannya
10wnbrq
<7133>
yaitu seekor
 
 
kambing
12Myze 11ryev
<5795> <8163>
jantan
13rkz
<2145>
yang
 
 
tidak bercacat
14Mymt
<8549>
24
Dia harus
 
 
meletakkan
1Kmow
<5564>
tangannya
2wdy
<3027>
ke atas
3le
<5921>
kepala
4sar
<7218>
kambing jantan
5ryevh
<8163>
itu dan
 
 
menyembelihnya
6jxsw
<7819>
di
7wta
<853>
tempat
8Mwqmb
<4725>
 
9rsa
<834>
penyembelihan
10jxsy
<7819>
 
11ta
<853>
persembahan bakaran
12hleh
<5930>
di hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
Itulah
16awh
<1931>
persembahan penghapus dosa
15tajx
<2403>
25
Lalu
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
sebagian dari
 
 
darah
3Mdm
<1818>
persembahan penghapus dosa
4tajxh
<2403>
itu dengan
 
 
jarinya
5webuab
<676>
dan
 
 
mengoleskannya
6Ntnw
<5414>
pada
7le
<5921>
tanduk-tanduk
8tnrq
<7161>
mazbah
9xbzm
<4196>
persembahan bakaran
10hleh
<5930>
dan sisa
11taw
<853>
darah
12wmd
<1818>
yang ada harus
 
 
dicurahkan
13Kpsy
<8210>
ke
14la
<413>
alas
15dwoy
<3247>
mazbah
16xbzm
<4196>
persembahan bakaran
17hleh
<5930>
26
Dia harus
 
 
membakar
4ryjqy
<6999>
 
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
lemaknya
3wblx
<2459>
di atas
 
 
mazbah
5hxbzmh
<4196>
sama seperti
 
 
lemak
6blxk
<2459>
 
7xbz
<2077>
persembahan pendamaian
8Mymlsh
<8002>
lalu
 
 
imam
11Nhkh
<3548>
akan
 
 
mengadakan pendamaian
9rpkw
<3722>
untuknya
 
 
karena
10wyle
<5921>
dosanya
12wtajxm
<2403>
itu sehingga dia
 
 
diampuni
13xlonw
<5545>
 
15P 14wl
<0> <0>
27
Jika
1Maw
<518>
seseorang
3txa 2spn
<259> <5315>
dari antara
 
 
rakyat
6Mem
<5971>
biasa
7Urah
<776>
berdosa
4ajxt
<2398>
karena
 
 
ketidaksengajaannya
5hggsb
<7684>
dalam
 
 
melakukan
8htveb
<6213>
salah satu
9txa
<259>
hal
10twumm
<4687>
yang
12rsa
<834>
dilarang
14hnyvet 13al
<6213> <3808>
oleh
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
sehingga dia
 
 
bersalah
15Msaw
<816>
28
setelah
 
 
dosa
4wtajx
<2403>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
dilakukannya
6ajx
<2398>
itu
1wa
<176>
diberitahukan
2edwh
<3045>
kepadanya
3wyla
<413>
dia harus
 
 
membawa
7aybhw
<935>
persembahannya
8wnbrq
<7133>
yaitu seekor
 
 
anak
9tryev
<8166>
kambing
10Myze
<5795>
betina
12hbqn
<5347>
yang
 
 
tidak bercacat
11hmymt
<8549>
untuk
13le
<5921>
dosa
14wtajx
<2403>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
dilakukannya
16ajx
<2398>
itu
 
 
29
Dia harus
 
 
meletakkan
1Kmow
<5564>
 
2ta
<853>
tangannya
3wdy
<3027>
ke atas
4le
<5921>
kepala
5sar
<7218>
persembahan penghapus dosa
6tajxh
<2403>
itu dan
 
 
menyembelih
7jxsw
<7819>
 
8ta
<853>
persembahan penghapus dosa
9tajxh
<2403>
itu di
 
 
tempat
10Mwqmb
<4725>
persembahan bakaran
11hleh
<5930>
30
Kemudian
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
sebagian
 
 
darah
3hmdm
<1818>
kambing itu dengan
 
 
jarinya
4webuab
<676>
dan
 
 
mengoleskannya
5Ntnw
<5414>
pada
6le
<5921>
tanduk-tanduk
7tnrq
<7161>
mazbah
8xbzm
<4196>
persembahan bakaran
9hleh
<5930>
dan sisa
11lk 10taw
<3605> <853>
darah
12hmd
<1818>
yang ada harus
 
 
dicurahkan
13Kpsy
<8210>
ke
14la
<413>
alas
15dwoy
<3247>
mazbah
16xbzmh
<4196>
itu
 
 
31
Imam
12Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil
4ryoy
<5493>
 
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
lemak
3hblx
<2459>
kambing
8lem 7blx 6rowh 5rsak
<5921> <2459> <5493> <834>
kurban pendamaian
10Mymlsh 9xbz
<8002> <2077>
itu dan
 
 
membakarnya
11ryjqhw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
13hxbzmh
<4196>
bau
14xyrl
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
15xxyn
<5207>
bagi
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
Dengan cara itulah
 
 
imam
19Nhkh
<3548>
mengadakan pendamaian
17rpkw
<3722>
bagi
18wyle
<5921>
orang itu sehingga dia
 
 
diampuni
20xlonw
<5545>
 
22P 21wl
<0> <0>
32
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
orang itu
 
 
membawa
3ayby
<935>
seekor
 
 
anak domba
2vbk
<3532>
sebagai
 
 
persembahan
4wnbrq
<7133>
penghapus dosanya
5tajxl
<2403>
dia harus
 
 
membawa
8hnayby
<935>
seekor
 
 
betina
6hbqn
<5347>
yang
 
 
tidak bercacat
7hmymt
<8549>
33
Dia harus
 
 
meletakkan
1Kmow
<5564>
 
2ta
<853>
tangannya
3wdy
<3027>
ke
4le
<5921>
kepala
5sar
<7218>
kurban penghapus dosa
6tajxh
<2403>
itu dan
 
 
menyembelihnya
7jxsw
<7819>
sebagai
8hta
<853>
persembahan penghapus dosa
9tajxl
<2403>
di
 
 
tempat
10Mwqmb
<4725>
 
11rsa
<834>
menyembelih
12jxsy
<7819>
 
13ta
<853>
persembahan bakaran
14hleh
<5930>
34
Imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
sebagian
 
 
darah
3Mdm
<1818>
persembahan penghapus dosa
4tajxh
<2403>
dengan
 
 
jarinya
5webuab
<676>
dan
 
 
mengoleskannya
6Ntnw
<5414>
pada
7le
<5921>
tanduk-tanduk
8tnrq
<7161>
mazbah
9xbzm
<4196>
persembahan bakaran
10hleh
<5930>
dan
11taw
<853>
seluruh
12lk
<3605>
sisa
 
 
darah
13hmd
<1818>
harus
 
 
ditumpahkan
14Kpsy
<8210>
ke
15la
<413>
bagian
 
 
alas
16dwoy
<3247>
mazbah
17xbzmh
<4196>
itu
 
 
35
Kemudian dia harus
 
 
mengambil
4ryoy
<5493>
 
1taw
<853>
semua
2lk
<3605>
lemaknya
3hblx
<2459>
sama
 
 
seperti
5rsak
<834>
 
6rowy
<5493>
lemak
7blx
<2459>
pada
 
 
domba
8bvkh
<3775>
 
9xbzm
<2077>
kurban pendamaian
10Mymlsh
<8002>
dan
 
 
imam
12Nhkh
<3548>
harus
 
 
membakarnya di atas
11ryjqhw
<6999>
 
13Mta
<853>
mazbah
14hxbzmh
<4196>
sebagai
15le
<5921>
persembahan dengan api
16ysa
<801>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhy
<3068>
Dengan cara itulah
 
 
imam
20Nhkh
<3548>
mengadakan pendamaian
18rpkw
<3722>
untuk
19wyle
<5921>
orang itu
 
 
atas
21le
<5921>
dosa
22wtajx
<2403>
yang
23rsa
<834>
dilakukannya
24ajx
<2398>
dan orang itu akan
 
 
diampuni
25xlonw
<5545>
 
27P 26wl
<0> <0>