Prev Chapter Amos 7 Next Chapter
1
Inilah
1hk
<3541>
yang
2ynarh
<7200>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
perlihatkan kepadaku
 
 
lihat
5hnhw
<2009>
Dia
 
 
membentuk
6ruwy
<3335>
kawanan
 
 
belalang
7ybg
<1462>
ketika
 
 
rumput
10sqlh
<3954>
terakhir baru
 
 
mulai
8tlxtb
<8462>
tumbuh
9twle
<5927>
yaitu
11hnhw
<2009>
rumput
12sql
<3954>
terakhir
 
 
sesudah
13rxa
<310>
pemotongan rumput
14yzg
<1488>
raja
15Klmh
<4428>
2
Pada saat
1hyhw
<1961>
belalang itu
 
 
memakan
4lwkal
<398>
 
2Ma
<518>
habis
3hlk
<3615>
 
5ta
<853>
rumput
6bve
<6212>
di
 
 
tanah
7Urah
<776>
itu aku
 
 
berkata
8rmaw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
10hwhy
<3068>
ALLAH
9ynda
<136>
aku
 
 
berdoa
12an
<4994>
ampunilah
11xlo
<5545>
Bagaimana
13ym
<4310>
Yakub
15bqey
<3290>
dapat
 
 
bertahan
14Mwqy
<6965>
Sebab
16yk
<3588>
ia
 
 
sangat kecil
17Njq
<6996>
 
18awh
<1931>
3
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyesal
1Mxn
<5162>
akan
3le
<5921>
hal
4taz
<2063>
itu Itu
 
 
takkan
5al
<3808>
terjadi
6hyht
<1961>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
4
Inilah
1hk
<3541>
yang
 
 
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
perlihatkan
2ynarh
<7200>
kepadaku
 
 
lihatlah
5hnhw
<2009>
Tuhan
9ynda
<136>
ALLAH
10hwhy
<3069>
memanggil
6arq
<7121>
untuk
 
 
memberikan penghukuman
7brl
<7378>
dengan
 
 
api
8sab
<784>
yang
 
 
melahap habis
11lkatw
<398>
 
12ta
<853>
samudra
13Mwht
<8415>
raya
14hbr
<7227>
dan
 
 
memakan habis
15hlkaw
<398>
 
16ta
<853>
tanah
17qlxh
<2506>
itu
 
 
5
Kemudian aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Ya
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
ALLAH
3hwhy
<3069>
hentikanlah
4ldx
<2308>
 
5an
<4994>
Bagaimana
6ym
<4310>
 
7Mwqy
<6965>
Yakub
8bqey
<3290>
dapat bertahan
 
 
Sebab
9yk
<3588>
ia sangat
 
 
kecil
10Njq
<6996>
 
11awh
<1931>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyesal
1Mxn
<5162>
akan hal itu
3le
<5921>
Ini
4taz
<2063>
pun
5Mg
<1571>
 
6ayh
<1931>
takkan
7al
<3808>
terjadi
8hyht
<1961>
firman
9rma
<559>
 
10ynda
<136>
TUHAN
11hwhy
<3069>
 
12o
<0>
7
Inilah
1hk
<3541>
yang Tuhan ALLAH perlihatkan kepadaku
2ynarh
<7200>
lihatlah
3hnhw
<2009>
Tuhan
4ynda
<136>
berdiri
5bun
<5324>
di
6le
<5921>
sebelah
 
 
tembok
7tmwx
<2346>
yang dibangun dengan alat
 
 
tali sipat
8Kna
<594>
dengan
9wdybw
<3027>
tali sipat
10Kna
<594>
di tangan-Nya
 
 
8
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Apa
4hm
<4100>
yang
5hta
<859>
kaulihat
6har
<7200>
Amos
7owme
<5986>
Aku
 
 
menjawab
8rmaw
<559>
Sebuah
 
 
tali sipat
9Kna
<594>
Lalu
 
 
Tuhan
11ynda
<136>
berkata
10rmayw
<559>
Lihat
12ynnh
<2005>
Aku
 
 
memasang
13Mv
<7760>
tali sipat
14Kna
<594>
di tengah-tengah
15brqb
<7130>
umat-Ku
16yme
<5971>
Israel
17larvy
<3478>
Aku
 
 
takkan
18al
<3808>
pernah
 
 
melewatkannya
21rwbe
<5674>
lagi
20dwe 19Pyowa
<5750> <3254>
 
22wl
<0>
9
Bukit-bukit pengurbanan
2twmb
<1116>
Ishak
3qxvy
<3446>
akan
 
 
diasingkan
1wmsnw
<8074>
dan
 
 
tempat-tempat kudus
4ysdqmw
<4720>
Israel
5larvy
<3478>
akan menjadi
 
 
dibiarkan terlantar
6wbrxy
<2717>
Aku akan
 
 
bangkit
7ytmqw
<6965>
melawan
8le
<5921>
keluarga
9tyb
<1004>
Yerobeam
10Mebry
<3379>
dengan
 
 
pedang
11brxb
<2719>
 
12P
<0>
10
Amazia
2hyuma
<558>
imam
3Nhk
<3548>
di
4tyb
<0>
Betel
5la
<1008>
mengirim
1xlsyw
<7971>
pesan
 
 
kepada
6la
<413>
Yerobeam
7Mebry
<3379>
Raja
8Klm
<4428>
Israel
9larvy
<3478>
bunyinya
10rmal
<559>
Amos
13owme
<5986>
telah
 
 
bersepakat
11rsq
<7194>
melawan
12Kyle
<5921>
tuanku
 
 
di tengah-tengah
14brqb
<7130>
kaum
15tyb
<1004>
Israel
16larvy
<3478>
Negeri
19Urah
<776>
ini
 
 
takkan
17al
<3808>
mampu
18lkwt
<3201>
lagi
 
 
menanggung
20lykhl
<3557>
 
21ta
<853>
semua
22lk
<3605>
perkataannya
23wyrbd
<1697>
11
Untuk
2hk
<3541>
itu
1yk
<3588>
Amos
4owme
<5986>
telah
 
 
berkata
3rma
<559>
Yerobeam
7Mebry
<3379>
akan
 
 
mati
6twmy
<4191>
oleh
 
 
pedang
5brxb
<2719>
dan
 
 
Israel
8larvyw
<3478>
harus pergi jauh
10hlgy 9hlg
<1540> <1540> ==>
dari
11lem
<5921>
negerinya
12wtmda
<127>
ke pembuangan
10hlgy 9hlg
<== <1540> <1540>
 
13o
<0>
12
Lalu
 
 
Amazia
2hyuma
<558>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Amos
4owme
<5986>
Pergilah
6Kl
<1980>
hai
 
 
pelihat
5hzx
<2374>
larilah
7xrb
<1272>
 
8Kl
<0>
ke
9la
<413>
tanah
10Ura
<776>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
Makanlah
12lkaw
<398>
 
13Ms
<8033>
roti
14Mxl
<3899>
di
 
 
sana
15Msw
<8033>
dan
 
 
bernubuatlah
16abnt
<5012>
di sana
 
 
13
Akan tetapi
 
 
jangan
3al
<3808>
 
4Pyowt
<3254>
lagi
5dwe
<5750>
bernubuat
6abnhl
<5012>
di
1tybw
<0>
Betel
2la
<1008>
karena
7yk
<3588>
ini adalah
 
 
tempat kudus
8sdqm
<4720>
raja
9Klm
<4428>
dan
10awh
<1931>
tempat
 
 
istana
11tybw
<1004>
raja
12hklmm
<4467>
 
14o 13awh
<0> <1931>
14
Lalu
 
 
Amos
2owme
<5986>
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
3rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Amazia
5hyuma
<558>
Aku
8ykna
<595>
bukan
6al
<3808>
seorang
 
 
nabi
7aybn
<5030>
aku
12ykna
<595>
juga
 
 
bukan
9alw
<3808>
anak
10Nb
<1121>
nabi
11aybn
<5030>
Akan tetapi
 
 
aku
15ykna
<595>
adalah seorang
13yk
<3588>
gembala
14rqwb
<951>
dan
 
 
pemungut
16olwbw
<1103>
buah ara
17Mymqs
<8256>
15
Kemudian
1ynxqyw
<3947>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyuruh aku meninggalkan
 
 
pekerjaan
3yrxam
<310>
kambing
 
 
domba
4Nauh
<6629>
dan
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
berfirman
5rmayw
<559>
kepadaku
6yla
<413>
Pergilah
8Kl
<1980>
bernubuatlah
9abnh
<5012>
kepada
10la
<413>
umat-Ku
11yme
<5971>
Israel
12larvy
<3478>
16
Sekarang
1htew
<6258>
dengarlah
2ems
<8085>
firman
3rbd
<1697>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Engkau
5hta
<859>
berkata
6rma
<559>
Jangan
7al
<3808>
bernubuat
8abnt
<5012>
melawan
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
dan
 
 
jangan
11alw
<3808>
berkhotbah
12Pyjt
<5197>
melawan
13le
<5921>
keturunan
14tyb
<1004>
Ishak
15qxvy
<3446>
17
Sebab
2hk
<3541>
demikian
1Nkl
<3651> ==>
TUHAN
4hwhy
<3068>
berfirman
3rma
<559>
demikian
1Nkl
<== <3651>
Istrimu
5Ktsa
<802>
akan
 
 
bersundal
7hnzt
<2181>
di
 
 
kota
6ryeb
<5892>
anak-anakmu laki-laki
8Kynbw
<1121>
dan
 
 
anak-anakmu perempuan
9Kytnbw
<1323>
akan
 
 
jatuh
11wlpy
<5307>
oleh
 
 
pedang
10brxb
<2719>
tanahmu
12Ktmdaw
<127>
akan
 
 
dibagi-bagi
14qlxt
<2505>
dengan
 
 
tali pengukur
13lbxb
<2256>
dan
 
 
kamu
15htaw
<859>
sendiri akan
 
 
mati
19twmt
<4191>
di
16le
<5921>
tanah
17hmda
<127>
yang
 
 
najis
18hamj
<2931>
Israel
20larvyw
<3478>
dengan
 
 
pasti
22hlgy 21hlg
<1540> <1540> ==>
akan
 
 
pergi jauh
22hlgy 21hlg
<== <1540> <1540> ==>
dari
23lem
<5921>
negerinya
24wtmda
<127>
ke pembuangan
22hlgy 21hlg
<== <1540> <1540>
 
25o
<0>