Prev Chapter Jonah 1 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Yunus
5hnwy
<3124>
anak
6Nb
<1121>
Amitai
7ytma
<573>
demikian
8rmal
<559>
2
Bangun
1Mwq
<6965>
pergilah
2Kl
<1980>
ke
3la
<413>
Niniwe
4hwnyn
<5210>
kota
5ryeh
<5892>
yang
 
 
besar
6hlwdgh
<1419>
itu dan
 
 
berserulah
7arqw
<7121>
kepada mereka
8hyle
<5921>
sebab
9yk
<3588>
 
10htle
<5927>
kejahatan
11Mter
<7451>
mereka telah sampai di
 
 
hadapan-Ku
12ynpl
<6440>
3
Akan tetapi
 
 
Yunus
2hnwy
<3124>
bersiap
1Mqyw
<6965>
melarikan diri
3xrbl
<1272>
ke
 
 
Tarsis
4hsysrt
<8659>
untuk menjauhi
5ynplm
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Ia
 
 
pergi
7dryw
<3381>
ke
 
 
Yafo
8wpy
<3305>
dan
 
 
mendapati
9aumyw
<4672>
sebuah
 
 
kapal
10hyna
<591>
yang akan
 
 
berlayar
11hab
<935>
ke
 
 
Tarsis
12sysrt
<8659>
Ia
 
 
membayar
13Ntyw
<5414>
biaya
14hrkv
<7939>
perjalanannya lalu
16hb 15dryw
<0> <3381>
pergi
17awbl
<935>
bersama
18Mhme
<5973>
mereka ke
 
 
Tarsis
19hsysrt
<8659>
menjauhi
 
 
hadirat
20ynplm
<6440>
TUHAN
21hwhy
<3068>
4
TUHAN
1hwhyw
<3068>
menurunkan
2lyjh
<2904>
angin
3xwr
<7307>
ribut
4hlwdg
<1419>
ke
5la
<413>
laut
6Myh
<3220>
sehingga
 
 
terjadilah
7yhyw
<1961>
badai
8reo
<5591>
besar
9lwdg
<1419>
di
 
 
laut
10Myb
<3220>
sehingga
 
 
kapal
11hynahw
<591>
itu hampir
12hbsx
<2803>
pecah
13rbshl
<7665>
5
Awak kapal
2Myxlmh
<4419>
menjadi ketakutan
1waryyw
<3372>
setiap
 
 
orang
4sya
<376>
berseru
3wqezyw
<2199>
kepada
5la
<413>
allahnya
6wyhla
<430>
dan mereka
 
 
melemparkan
7wljyw
<2904>
 
8ta
<853>
barang-barang
9Mylkh
<3627>
dari
10rsa
<834>
kapal
11hynab
<591>
ke
12la
<413>
laut
13Myh
<3220>
untuk
15Mhylem
<5921>
meringankan
14lqhl
<7043>
kapal Namun

Yunus
16hnwyw
<3124>
turun
17dry
<3381>
ke
18la
<413>
bagian
 
 
bawah
19ytkry
<3411>
kapal
20hnypoh
<5600>
lalu
 
 
berbaring
21bksyw
<7901>
dan
 
 
jatuh tertidur dengan nyenyak
22Mdryw
<7290>
6
Nakhoda
4lbxh 3br
<2259> <7227>
datang
1brqyw
<7126>
kepadanya
2wyla
<413>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
 
6wl
<0>
Bagaimana
7hm
<4100>
kamu bisa
8Kl
<0>
tidur dengan nyenyak
9Mdrn
<7290>
Bangun
10Mwq
<6965>
berserulah
11arq
<7121>
kepada
12la
<413>
Allahmu
13Kyhla
<430>
Dengan demikian
14ylwa
<194>
Allah
16Myhlah
<430>
akan
 
 
memperhitungkan
15tsety
<6245>
kita sehingga kita
17wnl
<0>
tidak
18alw
<3808>
binasa
19dban
<6>
7
Lalu mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
setiap orang
2sya
<376>
kepada
3la
<413>
temannya
4wher
<7453>
Ayo
5wkl
<1980>
membuang
6hlypnw
<5307>
undi
7twlrwg
<1486>
supaya kita
 
 
tahu
8hednw
<3045>
siapa yang menyebabkan
9ymlsb
<7945>
malapetaka
10herh
<7451>
ini
11tazh
<2063>
ditimpakan atas kita Mereka pun
12wnl
<0>
membuang
13wlpyw
<5307>
undi
14twlrwg
<1486>
dan
 
 
undi
16lrwgh
<1486>
itu
 
 
jatuh
15lpyw
<5307>
kepada
17le
<5921>
Yunus
18hnwy
<3124>
8
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Beritahukan
3hdygh
<5046>
sekarang
4an
<4994>
 
6rsab 5wnl
<834> <0>
siapa
7yml
<4310>
yang menyebabkan
 
 
malapetaka
8herh
<7451>
menimpa kita
10wnl 9tazh
<0> <2063>
Apa
11hm
<4100>
pekerjaanmu
12Ktkalm
<4399>
Dari mana
13Nyamw
<370>
kamu
 
 
datang
14awbt
<935>
Dari
 
 
mana
17yaw
<335>
negerimu
16Kura
<776>
dan dari
18hzm
<2088>
bangsa
19Me
<5971>
apa
15hm
<4100>
kamu
20hta
<859>
berasal
 
 
9
Ia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
mereka
 
 
Aku
4ykna
<595>
adalah
2Mhyla
<413>
orang Ibrani
3yrbe
<5680>
aku
9yna
<589>
takut
10ary
<3373>
akan
5taw
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
semesta
 
 
langit
8Mymsh
<8064>
yang
11rsa
<834>
membuat
12hve
<6213>
 
13ta
<853>
lautan
14Myh
<3220>
dan
15taw
<853>
darat yang kering
16hsbyh
<3004>
10
 
1waryyw
<3372>
Orang-orang
2Mysnah
<582>
itu menjadi sangat
 
 
takut
3hary
<3373>
lalu mereka
4hlwdg
<1419>
berkata
5wrmayw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Mengapa
7hm
<4100>
kamu
8taz
<2063>
lakukan
9tyve
<6213>
sebab orang-orang itu
10yk
<3588>
tahu
11wedy
<3045>
 
12Mysnah
<582>
bahwa
13yk
<3588>
ia telah
 
 
melarikan
17xrb
<1272>
diri dari
 
 
hadapan
14ynplm
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3069>
karena
18yk
<3588>
ia
16awh
<1931>
menceritakannya
19dygh
<5046>
kepada
 
 
mereka
20Mhl
<1992>

 
 
11
Lalu mereka
 
 
bertanya
1wrmayw
<559>
kepada
2wyla
<413>
Yunus
 
 
Apa
3hm
<4100>
yang harus kami
 
 
lakukan
4hven
<6213>
kepadamu supaya
 
 
laut
7Myh
<3220>
 
5Kl
<0>
menjadi tenang
6qtsyw
<8367>
bagi
8wnylem
<5921>
kami
 
 
sebab
9yk
<3588>
laut
10Myh
<3220>
menjadi
 
 
semakin
11Klwh
<1980>
bergemuruh
12reow
<5590>
12
Yunus
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Angkat
3ynwav
<5375>
aku dan
 
 
lemparkan
4ynlyjhw
<2904>
aku
 
 
ke
5la
<413>
laut
6Myh
<3220>
maka
 
 
laut
8Myh
<3220>
akan
 
 
menjadi tenang
7qtsyw
<8367>
untuk
9Mkylem
<5921>
kamu
 
 
Sebab
10yk
<3588>
aku
12yna
<589>
tahu
11edwy
<3045>
badai
15reoh
<5591>
besar
16lwdgh
<1419>
ini
17hzh
<2088>
 
13yk
<3588>
terjadi karena
14ylsb
<7945>
aku
18Mkyle
<5921>
13
Walau demikian
 
 
orang-orang
2Mysnah
<582>
itu
 
 
mendayung dengan keras
1wrtxyw
<2864>
untuk
 
 
membawa
3byshl
<7725> ==>
kapal
 
 
kembali
3byshl
<== <7725>
ke
4la
<413>
darat
5hsbyh
<3004>
tetapi mereka
 
 
tidak
6alw
<3808>
berhasil
7wlky
<3201>
karena
8yk
<3588>
laut
9Myh
<3220>
semakin
10Klwh
<1980>
mengamuk
11reow
<5590>
melawan
12Mhyle
<5921>
mereka
 
 
14
Karena itu mereka
 
 
berseru
1warqyw
<7121>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
demikian
4wrmayw
<559>
Kami
 
 
berdoa
5hna
<577>
TUHAN
6hwhy
<3068>
jangan
7la
<408>
kami
8an
<4994>
menjadi
 
 
binasa
9hdban
<6>
karena
 
 
hidup
10spnb
<5315>
orang
11syah
<376>
ini
12hzh
<2088>
dan
 
 
jangan
13law
<408>
tanggungkan
14Ntt
<5414>
kepada
15wnyle
<5921>
kami
 
 
darah
16Md
<1818>
yang tidak bersalah
17ayqn
<5355>
sebab
18yk
<3588>
Engkau
19hta
<859>
ya
 
 
TUHAN
20hwhy
<3068>
telah
21rsak
<834>
melakukan
23tyve
<6213>
sesuai dengan apa yang
 
 
menyenangkan-Mu
22tupx
<2654>
15
Lalu mereka
 
 
mengangkat
1wavyw
<5375>
 
2ta
<853>
Yunus
3hnwy
<3124>
dan
 
 
melemparkannya
4whljyw
<2904>
ke
5la
<413>
laut
6Myh
<3220>
dan
 
 
laut
8Myh
<3220>
pun
 
 
berhenti
7dmeyw
<5975>
mengamuk
9wpezm
<2197>
16
Orang-orang
2Mysnah
<376>
itu
 
 
menjadi
3hary 1waryyw
<3373> <3372> ==>
sangat
4hlwdg
<1419>
takut
3hary 1waryyw
<== <3373> <3372>
kepada
5ta
<853>
TUHAN
6hwhy
<3068>
lalu
 
 
mempersembahkan
7wxbzyw
<2076>
kurban
8xbz
<2077>
kepada
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
serta
 
 
membuat nazar
11Myrdn 10wrdyw
<5088> <5087>
17
Lalu sekarang
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengutus
1Nmyw
<4487>
seekor
 
 
ikan
3gd
<1709>
besar
4lwdg
<1419>
untuk
 
 
menelan
5elbl
<1104>
 
6ta
<853>
Yunus
7hnwy
<3124>
dan
 
 
Yunus
9hnwy
<3124>
tinggal
8yhyw
<1961>
dalam
 
 
perut
10yemb
<4578>
ikan
11gdh
<1709>
itu
 
 
tiga
12hsls
<7969>
hari
13Mymy
<3117>
tiga
14hslsw
<7969>
malam
15twlyl
<3915>