Prev Chapter Micah 7 Next Chapter
1
Celakalah
1ylla
<480>
aku
2yl
<0>
Sebab
3yk
<3588>
keadaanku
4ytyyh
<1961>
seperti saat mereka
 
 
mengumpulkan
5ypoak
<625>
buah-buahan musim kemarau
6Uyq
<7019>
seperti pada waktu
 
 
pemetikan
7tllek
<5955>
susulan buah anggur
8ryub
<1210>
Tidak ada
9Nya
<369>
buah anggur
10lwksa
<811>
untuk
 
 
dimakan
11lwkal
<398>
tidak ada
 
 
buah ara
12hrwkb
<1063>
yang
 
 
kusukai
14yspn 13htwa
<5315> <183>
2
Orang saleh
2dyox
<2623>
telah
 
 
hilang
1dba
<6>
dari
3Nm
<4480>
bumi
4Urah
<776>
tidak ada lagi
 
 
orang benar
5rsyw
<3477>
di antara
 
 
manusia
6Mdab
<120>
Mereka
7Nya
<369>
semua
8Mlk
<3605>
mengincar
10wbray
<693>
darah
9Mymdl
<1818>
setiap
11sya
<376>
orang
13whyxa 12ta
<251> <853>
memburu
14wdwuy
<6679>
yang lain dengan
 
 
jaring
15Mrx
<2764>
3
Tangan
3Mypk
<3709>
mereka
 
 
terampil
4byjyhl
<3190>
 
1le
<5921>
berbuat jahat
2erh
<7451>
Pemimpin
5rvh
<8269>
menuntut
6las
<7592>
hakim
7jpshw
<8199>
dapat
 
 
disuap
8Mwlsb
<7966>
pembesar
9lwdghw
<1419>
memberi keputusan
10rbd
<1696>
sesuka
11twh
<1942>
hatinya
12wspn
<5315>
dan
 
 
mereka
13awh
<1931>
menutupinya
14hwtbeyw
<5686>
4
Yang
 
 
terbaik
1Mbwj
<2896>
di antara mereka seperti
 
 
duri
2qdxk
<2312>
yang
 
 
paling jujur
3rsy
<3477>
di antara mereka seperti
 
 
pagar duri
4hkwomm
<4534>
hari
5Mwy
<3117>
bagi
 
 
pengintai-pengintaimu
6Kypum
<6822>
hari
 
 
penghukumanmu
7Ktdqp
<6486>
sudah
 
 
datang
8hab
<935>
Kegemparan
11Mtkwbm
<3998>
akan
9hte
<6258>
terjadi
10hyht
<1961>
di antara mereka
 
 
5
Jangan
1la
<408>
percaya
2wnymat
<539>
kepada
 
 
teman
3erb
<7453>
jangan
4la
<408>
mengandalkan diri
5wxjbt
<982>
pada
 
 
sahabat
6Pwlab
<441>
Jagalah
9rms
<8104>
pintu
10yxtp
<6607>
mulutmu
11Kyp
<6310>
terhadap perempuan yang

berbaring
7tbksm
<7901>
di pelukanmu
8Kqyx
<2436>
6
Sebab
1yk
<3588>
anak laki-laki
2Nb
<1121>
akan
 
 
menghina
3lbnm
<5034>
ayahnya
4ba
<1>
anak perempuan
5tb
<1323>
bangkit
6hmq
<6965>
melawan
 
 
ibunya
7hmab
<517>
menantu perempuan
8hlk
<3618>
melawan
 
 
ibu mertuanya
9htmxb
<2545>
musuh
10ybya
<341>
seseorang
11sya
<376>
adalah
 
 
orang-orang
12ysna
<582>
seisi rumahnya
13wtyb
<1004>
7
Akan tetapi
 
 
aku
1ynaw
<589>
menanti-nantikan
3hpua
<6822>
TUHAN
2hwhyb
<3068>
aku
 
 
berharap
4hlyxwa
<3176>
kepada
 
 
Allah
5yhlal
<430>
yang
 
 
menyelamatkan
6yesy
<3468>
aku
 
 
Allahku
8yhla
<430>
akan
 
 
mendengarkan
7ynemsy
<8085>
aku
 
 
8
Janganlah
1la
<408>
bersukacita
2yxmvt
<8056>
atas aku hai
 
 
musuh-musuhku
3ytbya
<341>
 
4yl
<0>
Sekalipun
5yk
<3588>
aku
 
 
jatuh
6ytlpn
<5307>
aku akan
 
 
berdiri
7ytmq
<6965>
sekalipun
8yk
<3588>
aku
 
 
duduk
9bsa
<3427>
dalam
 
 
gelap
10Ksxb
<2822>
TUHAN
11hwhy
<3068>
akan menjadi
 
 
terangku
12rwa
<216>
 
14o 13yl
<0> <0>
9
Aku akan
 
 
menanggung
3ava
<5375>
murka
1Pez
<2197>
Allah
2hwhy
<3068>
sebab
4yk
<3588>
aku telah
 
 
berbuat dosa
5ytajx
<2398>
kepada-Nya
6wl
<0>
sampai
7de
<5704>
Dia
8rsa
<834>
memperjuangkan
9byry
<7378>
perkaraku
10ybyr
<7379>
dan menegakkan
11hvew
<6213>
keadilan
12yjpsm
<4941>
bagiku Dia akan
 
 
membawa
13ynayuwy
<3318>
aku ke dalam
 
 
terang
14rwal
<216>
dan aku akan
 
 
melihat
15hara
<7200>
kebenaran-Nya
16wtqdub
<6666>
10
Musuhku
2ytbya
<341>
akan
 
 
melihatnya
1artw
<7200>
dan
 
 
malu
4hswb
<955>
akan
 
 
meliputi
3hoktw
<3680>
dia yang
 
 
berkata
5hrmah
<559>
kepadaku
6yla
<413>
Di manakah
7wya
<346>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allahmu
9Kyhla
<430>
Mataku
10ynye
<5869>
akan
 
 
melihatnya
11hnyart
<7200>
 
12hb
<0>
sekarang
13hte
<6258>
ia akan
14hyht
<1961>
diinjak-injak
15omrml
<4823>
seperti
 
 
lumpur
16jyjk
<2916>
jalanan
17twuwx
<2351>
11
Pada
 
 
hari
1Mwy
<3117>
pembangunan
2twnbl
<1129>
pagar tembokmu
3Kyrdg
<1447>
pada
 
 
hari
4Mwy
<3117>
itu
5awhh
<1931>
perbatasanmu
7qx
<2706>
akan
 
 
diperluas
6qxry
<7368>
12
Pada
 
 
hari
1Mwy
<3117>
itu
2awh
<1931>
orang-orang akan
3Kydew
<5704>
datang
4awby
<935>
kepadamu
 
 
dari
5ynml
<4480>
Asyur
6rwsa
<804>
dan ke
 
 
kota-kota
7yrew
<5892>
Mesir
8rwum
<4692>
dari
9ynmlw
<4480>
Mesir
10rwum
<4693>
sampai
11dew
<5704>
ke
 
 
Sungai
12rhn
<5104>
Efrat dari
 
 
laut
13Myw
<3220>
ke
 
 
laut
14Mym
<3220>
dan dari
 
 
gunung
15rhw
<2022>
ke
 
 
gunung
16rhh
<2022>
13
Dan
1htyhw
<1961>
bumi
2Urah
<776>
akan
 
 
menjadi sunyi
3hmmsl
<8077>
karena
4le
<5921>
penduduknya
5hybsy
<3427>
karena
 
 
hasil
6yrpm
<6529>
perbuatan-perbuatan
7Mhyllem
<4611>
mereka
8o
<0>
14
Gembalakanlah
1her
<7462>
umat-Mu
2Kme
<5971>
dengan
 
 
tongkat-Mu
3Kjbsb
<7626>
domba-domba
4Nau
<6629>
milik pusaka-Mu
5Ktlxn
<5159>
yang
 
 
terpencil
7ddbl
<910>
mendiami
6ynks
<7931>
hutan
8rey
<3293>
di tengah-tengah
9Kwtb
<8432>
Karmel
10lmrk
<3760>
Biarkan mereka
 
 
makan rumput
11wery
<7462>
di
 
 
Basan
12Nsb
<1316>
dan di
 
 
Gilead
13delgw
<1568>
seperti pada
 
 
zaman
14ymyk
<3117>
dahulu kala
15Mlwe
<5769>
15
Seperti pada
 
 
waktu
1ymyk
<3117>
kamu
 
 
keluar
2Ktau
<3318>
dari
 
 
tanah
3Uram
<776>
Mesir
4Myrum
<4714>
Aku akan
 
 
memperlihatkan
5wnara
<7200>
kepadamu
 
 
perbuatan-perbuatan yang ajaib
6twalpn
<6381>
16
Bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
akan
 
 
melihat
1wary
<7200>
dan
 
 
menjadi malu
3wsbyw
<954>
atas
 
 
semua
4lkm
<3605>
kekuatan
5Mtrwbg
<1369>
mereka mereka
 
 
akan
6wmyvy
<7760>
menutup
8le
<5921>
mulutnya
9hp
<6310>
dengan
 
 
tangan
7dy
<3027>
dan
 
 
telinganya
10Mhynza
<241>
akan menjadi
 
 
tuli
11hnsrxt
<2790>
17
Mereka akan
 
 
menjilat
1wkxly
<3897>
debu
2rpe
<6083>
seperti
 
 
ular
3sxnk
<5175>
seperti
 
 
binatang merayap
4ylxzk
<2119>
di
 
 
bumi
5Ura
<776>
Mereka akan keluar dengan
 
 
gemetar
6wzgry
<7264>
dari
 
 
kubunya
7Mhytrgomm
<4526>
menghadap
 
 
kepada
8la
<413>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Allah
10wnyhla
<430>
kita mereka akan datang dengan
 
 
gentar
11wdxpy
<6342>
Mereka akan
 
 
takut
12waryw
<3372>
terhadapmu
13Kmm
<4480>
18
Siapakah
1ym
<4310>
Allah
2la
<410>
yang
 
 
seperti
3Kwmk
<3644>
Engkau yang
 
 
mengampuni
4avn
<5375>
dosa
5Nwe
<5771>
yang
 
 
memaafkan
6rbew
<5674>
 
7le
<5921>
pelanggaran
8esp
<6588>
sisa-sisa
9tyrasl
<7611>
milik pusaka-Nya
10wtlxn
<5159>
Yang
 
 
tidak
11al
<3808>
menahan
12qyzxh
<2388>
murka-Nya
14wpa
<639>
untuk
 
 
seterusnya
13del
<5703>
Sebab
15yk
<3588>
berkenan
16Upx
<2654>
kepada
 
 
kasih setia
17dox
<2617>
 
18awh
<1931>
19
Dia akan
 
 
kembali
1bwsy
<7725>
mengasihani
2wnmxry
<7355>
kita
 
 
menghapuskan
3sbky
<3533>
kesalahan-kesalahan
4wnytnwe
<5771>
kita dan
 
 
melemparkan
5Kylstw
<7993>
segala
8lk
<3605>
dosa
9Mtwajx
<2403>
kita ke
 
 
kedalaman
6twlumb
<4688>
laut
7My
<3220>
20
Engkau akan
 
 
menunjukkan
1Ntt
<5414>
kesetiaan-Mu
2tma
<571>
kepada
 
 
Yakub
3bqeyl
<3290>
dan
 
 
belas kasih-Mu
4dox
<2617>
kepada
 
 
Abraham
5Mhrbal
<85>
seperti
 
 
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
Kaujanjikan dengan bersumpah
7tebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyang
8wnytbal
<1>
kami
 
 
sejak
9ymym
<3117>
zaman dahulu
10Mdq
<6924>