Prev Chapter Nahum 3 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
kota
2rye
<5892>
penumpah
 
 
darah
3Mymd
<1818>
Seluruhnya
4hlk
<3605>
kebohongan
5sxk
<3585>
belaka
6qrp
<6563>
penuh
7halm
<4395>
dengan
 
 
rampasan
9symy
<4185>
yang
 
 
mangsanya
10Prj
<2964>
tidak
8al
<3808>
pernah lolos
 
 
2
Suara
1lwq
<6963>
cambukan
2jws
<7752>
dan
3lwqw
<6963>
derak-derik
4ser
<7494>
roda
5Npwa
<212>
Kuda
6owow
<5483>
lari menderap
7rhd
<1725>
dan
 
 
kereta
8hbkrmw
<4818>
melompat-lompat
9hdqrm
<7540>
3
Pasukan berkuda
1srp
<6571>
maju menyerang
2hlem
<5927>
dengan
 
 
pedang
4brx
<2719>
menyala-nyala
3bhlw
<3851>
dan
 
 
tombak
6tynx
<2595>
yang
 
 
berkilat-kilat
5qrbw
<1300>
Banyak
7brw
<7230>
yang
 
 
terbunuh
8llx
<2491>
dan
 
 
bangkainya
10rgp
<6297>
bertimbun-timbun
9dbkw
<3514>
Tidak ada
11Nyaw
<369>
habisnya
12huq
<7097>
mayat-mayat
13hywgl
<1472>
orang
 
 
tersandung
14*wlskw {wlsky}
<3782>
pada
 
 
mayat-mayat
15Mtywgb
<1472>
4
Semua itu karena
 
 
banyaknya
1brm
<7230>
persundalan
2ynwnz
<2181>
si
 
 
perempuan sundal
3hnwz
<2181>
yang
 
 
cantik parasnya
5Nx 4tbwj
<2580> <2896>
dan
 
 
pandai sihir
7Mypsk 6tleb
<3785> <1172>
yang
 
 
memperdaya
8trkmh
<4376>
bangsa-bangsa
9Mywg
<1471>
dengan
 
 
persundalannya
10hynwnzb
<2183>
dan
 
 
kaum-kaum
11twxpsmw
<4940>
dengan
 
 
sihirnya
12hypskb
<3785>
5
Lihatlah
1ynnh
<2005>
Aku akan menjadi
 
 
lawanmu
2Kyla
<413>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Aku akan
 
 
mengangkat
6ytylgw
<1540>
ujung kainmu
7Kylws
<7757>
sampai
 
 
ke
8le
<5921>
wajahmu
9Kynp
<6440>
dan akan
 
 
memperlihatkan
10ytyarhw
<7200>
ketelanjanganmu
12Krem
<4626>
kepada
 
 
bangsa-bangsa
11Mywg
<1471>
serta
 
 
kemaluanmu
14Knwlq
<7036>
kepada
 
 
kerajaan-kerajaan
13twklmmw
<4467>
6
Aku akan
 
 
membuang
1ytklshw
<7993>
ke atasmu
2Kyle
<5921>
benda-benda kekejian
3Myuqs
<8251>
dan
 
 
membuatmu tercemar
4Kytlbnw
<5034>
serta
 
 
membuatmu
5Kytmvw
<7760>
menjadi
 
 
tontonan
6yark
<7210>
7
Oleh sebab itu
1hyhw
<1961>
setiap orang
2lk
<3605>
yang
 
 
melihatmu
3Kyar
<7200>
akan
 
 
lari meninggalkanmu
4dwdy
<5074>
sambil
5Kmm
<4480>
berkata
6rmaw
<559>
Niniwe
8hwnyn
<5210>
telah
 
 
rusak
7hdds
<7703>
Siapakah
9ym
<4310>
yang akan
 
 
meratap
10dwny
<5110>
baginya
11hl
<0>
Dari mana
12Nyam
<370>
aku akan
 
 
mencari
13sqba
<1245>
penghiburan-penghiburan
14Mymxnm
<5162>
baginya
15Kl
<0>
8
Apakah kamu
 
 
lebih baik
1ybjyth
<3190>
daripada
 
 
Tebe
2anm
<4996>
kota Dewa Amon yang
3Nwma
<528>
terletak
4hbsyh
<3427>
di
 
 
Sungai Nil
5Myrayb
<2975>
dengan
 
 
air
6Mym
<4325>
di sekelilingnya
7bybo
<5439>
 
8hl
<0>
yang
9rsa
<834>
bentengnya
10lyx
<2426>
adalah
 
 
laut
11My
<3220>
dan
 
 
temboknya
13htmwx
<2346>
adalah
 
 
air
12Mym
<3220>
9
Kush
1swk
<3568>
adalah
 
 
kekuatannya
2hmue
<6109>
dan
 
 
Mesir
3Myrumw
<4714>
yang
 
 
tanpa
4Nyaw
<369>
batas
5huq
<7097>
Put
6jwp
<6316>
dan
 
 
Libia
7Mybwlw
<3864>
adalah
8wyh
<1961>
penolongnya
9Ktrzeb
<5833>
10
Akan tetapi
1Mg
<1571>
ia
2ayh
<1931>
sendiri
 
 
pergi
4hklh
<1980>
ke dalam
 
 
pembuangan
3hlgl
<1473>
sebagai
 
 
tawanan
5ybsb
<7628>
 
6Mg
<1571>
Anak-anaknya
7hylle
<5768>
diremukkan
8wsjry
<7376>
kepalanya
9sarb
<7218>
di ujung
 
 
setiap
10lk
<3605>
jalan
11twuwx
<2351>
Orang
 
 
membuang
14wdy
<3032>
undi
15lrwg
<1486>
atas
12lew
<5921>
orang-orang yang
 
 
dihormati
13hydbkn
<3513>
dan
 
 
semua
16lkw
<3605>
pembesarnya
17hylwdg
<1419>
dibelenggu
18wqtr
<7576>
dengan
 
 
rantai
19Myqzb
<2131>
11
Kamu
2ta
<859>
juga
1Mg
<1571>
akan
 
 
menjadi mabuk
3yrkst
<7937>
kamu
 
 
akan
4yht
<1961>
bersembunyi
5hmlen
<5956>
engkau
7ta
<859>
juga
6Mg
<1571>
akan
 
 
mencari
8ysqbt
<1245>
tempat
 
 
perlindungan
9zwem
<4581>
terhadap
 
 
musuh
10bywam
<341>
12
Semua
1lk
<3605>
kubumu
2Kyrubm
<4013>
seperti
 
 
pohon ara
3Mynat
<8384>
dengan
4Me
<5973>
buah ara pertama
5Myrwkb
<1061>
Jika
6Ma
<518>
diayunkan
7wewny
<5128>
jatuhlah
8wlpnw
<5307>
buahnya ke
 
 
dalam
9le
<5921>
mulut
10yp
<6310>
pemakannya
11lkwa
<398>
13
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
pasukan
2Kme
<5971>
yang berada
 
 
di tengah-tengahmu
4Kbrqb
<7130>
adalah
 
 
perempuan
3Mysn
<802>
pintu-pintu gerbang
8yres
<8179>
negerimu
9Kura
<776>
terbuka lebar
7wxtpn 6xwtp
<6605> <6605>
bagi
 
 
musuh-musuhmu
5Kybyal
<341>
api
11sa
<784>
melalap
10hlka
<398>
palang-palang pintumu
12Kyxyrb
<1280>
14
Timbalah
3ybas
<7579>
air
1ym
<4325>
untuk menghadapi

pengepungan
2rwum
<4692>
 
4Kl
<0>
kuatkanlah
5yqzx
<2388>
kubu-kubumu
6Kyrubm
<4013>
Pijaklah
9yomrw
<7429>
tanah liat
10rmxb
<2563>
injak-injaklah
7yab
<935>
lumpur
8jyjb
<2916>
kuatkanlah
11yqyzxh
<2388>
cetakan batu bata
12Nblm
<4404>
15
Di sana
1Ms
<8033>
api
3sa
<784>
akan
 
 
melalapmu
2Klkat
<398>
pedang
5brx
<2719>
akan
 
 
melahapmu
4Ktyrkt
<3772>
dan
 
 
memakanmu
6Klkat
<398>
seperti
 
 
belalang pelahap
7qlyk
<3218>
Perbesar jumlahmu
8dbkth
<3513>
seperti
 
 
belalang pelahap
9qlyk
<3218>
perbanyak dirimu
10ydbkth
<3513>
seperti
 
 
belalang pindahan
11hbrak
<697>
16
Kamu
 
 
memperbanyak
1tybrh
<7235>
pedagang-pedagangmu
2Kylkr
<7402>
melebihi
 
 
bintang-bintang
3ybkwkm
<3556>
di
 
 
langit
4Mymsh
<8064>
Seperti
 
 
belalang pelompat
5qly
<3218>
yang
 
 
mengembangkan
6jsp
<6584>
sayap lalu
 
 
terbang
7Peyw
<5774>
17
Para
 
 
pembesarmu
1Kyrznm
<4502>
seperti
 
 
belalang pindahan
2hbrak
<697>
dan para
 
 
panglimamu
3Kyropjw
<2951>
seperti
 
 
kawanan belalang
5ybg 4bwgk
<1462> <1462>
yang
 
 
hinggap
6Mynwxh
<2583>
di
 
 
tembok-tembok
7twrdgb
<1448>
pada
 
 
musim
8Mwyb
<3117>
dingin
9hrq
<7135>
Akan tetapi ketika
 
 
matahari
10sms
<8121>
terbit
11hxrz
<2224>
mereka
 
 
lari menghilang
12ddwnw
<5074>
dan
 
 
tidak
13alw
<3808>
diketahui
14edwn
<3045>
lagi
 
 
tempatnya
15wmwqm
<4725>
 
16Mya
<335>
18
Para
 
 
gembalamu
2Kyer
<7462>
mengantuk
1wmn
<5123>
hai
 
 
raja
3Klm
<4428>
Asyur
4rwsa
<804>
Para pemukamu
6Kyryda
<117>
tertidur
5wnksy
<7931>
pasukanmu
8Kme
<5971>
berserakan
7wspn
<6335>
di
9le
<5921>
gunung-gunung
10Myrhh
<2022>
dan
 
 
tidak seorang pun
11Nyaw
<369>
mengumpulkan
12Ubqm
<6908>
19
Tidak
1Nya
<369>
ada
 
 
kesembuhan
2hhk
<3545>
untuk
 
 
lukamu
5Ktkm
<4347>
cederamu
3Krbsl
<7667>
tidak tersembuhkan
4hlxn
<2470>
Semua orang
6lk
<3605>
yang
 
 
mendengar
7yems
<8085>
kabar
8Kems
<8088>
tentangmu akan
 
 
bertepuk
9weqt
<8628>
tangan
10Pk
<3709>
atas
11Kyle
<5921>
dirimu sebab
13le 12yk
<5921> <3588>
siapakah
14ym
<4310>
yang
 
 
tidak
15al
<3808>
tertimpa
16hrbe
<5674>
kejahatanmu
17Kter
<7451>
yang
 
 
terus-menerus
18dymt
<8548>
itu