Prev Chapter Numbers 26 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2yrxa
<310>
tulah
3hpgmh
<4046>
itu berhenti
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
 
4P
<0>
berfirman
5rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
Musa
8hsm
<4872>
dan
9law
<413>
Eleazar
10rzela
<499>
anak
11Nb
<1121>
Imam
13Nhkh
<3548>
Harun
12Nrha
<175>
 
14rmal
<559>
2
Hitunglah
1wav
<5375>
 
2ta
<853>
jumlah
3sar
<7218>
seluruh
4lk
<3605>
umat
5tde
<5712>
 
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
yang
 
 
berumur
8Nbm
<1121>
lebih
11hlemw
<4605>
dari
 
 
20
9Myrve
<6242>
tahun
10hns
<8141>
menurut
 
 
sukunya
13Mtba 12tybl
<1> <1004>
orang-orang
14lk
<3605>
yang
 
 
sanggup
15auy
<3318>
berperang
16abu
<6635>
dari
 
 
Israel
17larvyb
<3478>
3
 
1rbdyw
<1696>
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Eleazar
3rzelaw
<499>
berkata
 
 
kepada
5Mta
<854>
mereka di
 
 
dataran
6tbreb
<6160>
Moab
7bawm
<4124>
di
 
 
dekat
8le
<5921>
Sungai Yordan
9Ndry
<3383>
Yerikho
10wxry
<3405>
 
11rmal
<559>
4
Hitunglah jumlah semua orang yang

berumur
1Nbm
<1121>
lebih
4hlemw
<4605>
dari
 
 
20
2Myrve
<6242>
tahun
3hns
<8141>
Seperti
 
 
yang
5rsak
<834>
telah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
firmankan
6hwu
<6680>
kepada
8ta
<853>
Musa
9hsm
<4872>
Inilah
 
 
orang
10ynbw
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
yang
 
 
keluar
12Myauyh
<3318>
dari
13Uram
<776>
Mesir
14Myrum
<4714>
5
Ruben
1Nbwar
<7205>
anak sulung
2rwkb
<1060>
Israel
3larvy
<3478>
Anak-anaknya
4ynb
<1121>
 
5Nbwar
<7205>
Henokh
6Kwnx
<2585>
keluarga
7txpsm
<4940>
Henokh
8yknxh
<2599>
Palu
9awlpl
<6396>
keluarga
10txpsm
<4940>
Palu
11yalph
<6384>
6
Hezron
1Nruxl
<2696>
keluarga
2txpsm
<4940>
Hezron
3ynwruxh
<2697>
Karmi
4ymrkl
<3756>
keluarga
5txpsm
<4940>
Karmi
6ymrkh
<3757>
7
Itulah
1hla
<428>
suku
2txpsm
<4940>
Ruben
3ynbwarh
<7206>
 
4wyhyw
<1961>
jumlahnya
5Mhydqp
<6485>
adalah
 
 
43.730
11Myslsw 10twam 9ebsw 8Pla 7Myebraw 6hsls
<7970> <3967> <7651> <505> <705> <7969>
orang
 
 
8
Anak
1ynbw
<1121>
Palu
2awlp
<6396>
ialah
 
 
Eliab
3bayla
<446>
9
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Eliab
2bayla
<446>
yaitu
 
 
Nemuel
3lawmn
<5241>
Datan
4Ntdw
<1885>
dan
 
 
Abiram
5Mrybaw
<48>
 
6awh
<1931>
Datan
7Ntd
<1885>
dan
 
 
Abiram
8Mrybaw
<48>
telah
 
 
dipilih
9*yayrq {yawrq}
<7148>
orang-orang itu untuk
11rsa 10hdeh
<834> <5712>
menentang
12wuh
<5327>
 
13le
<5921>
Musa
14hsm
<4872>
dan
15lew
<5921>
Harun
16Nrha
<175>
dalam
 
 
kelompok
17tdeb
<5712>
Korah
18xrq
<7141>
yang
 
 
menentang
19Mtuhb
<5327>
 
20le
<5921>
TUHAN
21hwhy
<3068>
10
Tanah
2Urah
<776>
membuka
1xtptw
<6605>
 
3ta
<853>
mulutnya
4hyp
<6310>
dan
 
 
menelan
5elbtw
<1104>
Korah
8xrq
<7141>
 
6Mta
<853>
bersama
7taw
<854>
semua
9twmb
<4194>
pengikutnya
10hdeh
<5712>
api
12sah
<784>
membakar
11lkab
<398>
 
13ta
<853>
250
15Mytamw 14Mysmx
<3967> <2572>
orang
16sya
<376>
Hal itu
 
 
menjadi
17wyhyw
<1961>
peringatan
18onl
<5251>
bagi mereka
 
 
11
Namun
 
 
anak-anak
1ynbw
<1121>
Korah
2xrq
<7141>
tidak
3al
<3808>
mati
4wtm
<4191>
 
5o
<0>
12
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
suku
1ynb
<1121>
Simeon
2Nwems
<8095>
Nemuel
4lawmnl
<5241>
keluarga
5txpsm
<4940>
Nemuel
6ylawmnh
<5242>
Yamin
7Nymyl
<3226>
keluarga
8txpsm
<4940>
Yamin
9ynymyh
<3228>
Yakhin
10Nykyl
<3199>
keluarga
11txpsm
<4940>
Yakhin
12ynykyh
<3200>
13
Zerah
1xrzl
<2226>
keluarga
2txpsm
<4940>
Zerah
3yxrzh
<2227>
Saul
4lwasl
<7586>
keluarga
5txpsm
<4940>
Saul
6ylwash
<7587>
14
Jumlah keseluruhan
1hla
<428>
suku
2txpsm
<4940>
Simeon
3ynemsh
<8099>
adalah
 
 
22.200
7Mytamw 6Pla 5Myrvew 4Myns
<3967> <505> <6242> <8147>
orang
8o
<0>
15
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
suku
1ynb
<1121>
Gad
2dg
<1410>
Zefon
4Nwpul
<6827>
keluarga
5txpsm
<4940>
Zefon
6ynwpuh
<6831>
Hagi
7ygxl
<2291>
keluarga
8txpsm
<4940>
Hagi
9ygxh
<2291>
Syuni
10ynwsl
<7764>
keluarga
11txpsm
<4940>
Syuni
12ynwsh
<7765>
16
Ozni
1ynzal
<244>
keluarga
2txpsm
<4940>
Ozni
3ynzah
<244>
Eri
4yrel
<6179>
keluarga
5txpsm
<4940>
Eri
6yreh
<6180>
17
Arod
1dwral
<720>
keluarga
2txpsm
<4940>
Arod
3ydwrah
<722>
Areli
4ylaral
<692>
keluarga
5txpsm
<4940>
Areli
6ylarah
<692>
18
Jumlah
5Mhydqpl
<6485>
keseluruhan
1hla
<428>
suku
2txpsm
<4940>
 
3ynb
<1121>
Gad
4dg
<1410>
adalah
 
 
40.500
9twam 8smxw 7Pla 6Myebra
<3967> <2568> <505> <705>
orang
10o
<0>
19
Inilah keluarga
 
 
suku
1ynb
<1121>
Yehuda
2hdwhy
<3063>
Er
3re
<6147>
dan
 
 
Onan
4Nnwaw
<209>
tetapi
 
 
Er
6re
<6147>
dan
 
 
Onan
7Nnwaw
<209>
mati
5tmyw
<4191>
di
8Urab
<776>
Kanaan
9Nenk
<3667>
20
 
4Mtxpsml 3hdwhy 2ynb 1wyhyw
<4940> <3063> <1121> <1961>
Syela
5hlsl
<7956>
keluarga
6txpsm
<4940>
Syela
7ynlsh
<8024>
Peres
8Urpl
<6557>
keluarga
9txpsm
<4940>
Peres
10yurph
<6558>
Zerah
11xrzl
<2226>
keluarga
12txpsm
<4940>
Zerah
13yxrzh
<2227>
21
Inilah
1wyhyw
<1961>
keluarga
2ynb
<1121>
Peres
3Urp
<6557>
Hezron
4Nruxl
<2696>
keluarga
5txpsm
<4940>
Hezron
6ynruxh
<2697>
Hamul
7lwmxl
<2538>
keluarga
8txpsm
<4940>
Hamul
9ylwmxh
<2539>
22
Inilah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
dari suku
 
 
Yehuda
3hdwhy
<3063>
Jumlah
4Mhydqpl
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
76.500
9twam 8smxw 7Pla 6Myebsw 5hss
<3967> <2568> <505> <7657> <8337>
orang
10o
<0>
23
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
dari
 
 
suku
1ynb
<1121>
Isakhar
2rsvy
<3485>
Tola
4elwt
<8439>
keluarga
5txpsm
<4940>
Tola
6yelwth
<8440>
Pua
7hwpl
<6312>
keluarga
8txpsm
<4940>
Pua
9ynwph
<6324>
24
Yasub
1bwsyl
<3437>
keluarga
2txpsm
<4940>
Yasub
3ybwsyh
<3432>
Simron
4Nrmsl
<8110>
keluarga
5txpsm
<4940>
Simron
6ynrmsh
<8117>
25
Inilah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
dari suku
 
 
Isakhar
3rsvy
<3485>
Jumlah
4Mhydqpl
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
64.300
9twam 8slsw 7Pla 6Myssw 5hebra
<3967> <7969> <505> <8346> <702>
orang
10o
<0>
26
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
dari
 
 
suku
1ynb
<1121>
Zebulon
2Nlwbz
<2074>
Sered
4drol
<5624>
keluarga
5txpsm
<4940>
Sered
6ydroh
<5625>
Elon
7Nwlal
<356>
keluarga
8txpsm
<4940>
Elon
9ynlah
<440>
Yahleel
10lalxyl
<3177>
keluarga
11txpsm
<4940>
Yahleel
12ylalxyh
<3178>
27
Inilah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
dari suku
 
 
Zebulon
3ynlwbzh
<2075>
Jumlah
4Mhydqpl
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
60.500
8twam 7smxw 6Pla 5Myss
<3967> <2568> <505> <8346>
orang
9o
<0>
28
Keturunan
1ynb
<1121>
Yusuf
2Powy
<3130>
ialah
 
 
Manasye
4hsnm
<4519>
dan
 
 
Efraim
5Myrpaw
<669>
menurut
 
 
keluarganya
3Mtxpsml
<4940>
masing-masing
 
 
29
Keluarga
1ynb
<1121>
Manasye
2hsnm
<4519>
Makhir
3rykml
<4353>
keluarga
4txpsm
<4940>
Makhir
5yrykmh
<4354>
Makhir
6rykmw
<4353>
adalah ayah
7dylwh
<3205>
 
8ta
<853>
Gilead
9delg
<1568>
Gilead
10delgl
<1568>
keluarga
11txpsm
<4940>
Gilead
12ydelgh
<1569>
30
Inilah
1hla
<428>
keluarga
2ynb
<1121>
Gilead
3delg
<1568>
Iezer
4rzeya
<372>
keluarga
5txpsm
<4940>
Iezer
6yrzeyah
<373>
Helek
7qlxl
<2507>
keluarga
8txpsm
<4940>
Helek
9yqlxh
<2516>
31
Asriel
1layrvaw
<844>
keluarga
2txpsm
<4940>
Asriel
3ylarvah
<845>
Sekhem
4Mksw
<7928>
keluarga
5txpsm
<4940>
Sekhem
6ymksh
<7930>
32
Semida
1edymsw
<8061>
keluarga
2txpsm
<4940>
Semida
3yedymsh
<8062>
Hefer
4rpxw
<2660>
keluarga
5txpsm
<4940>
Hefer
6yrpxh
<2662>
33
Zelafehad
1dxpluw
<6765>
ialah
 
 
anak
2Nb
<1121>
Hefer
3rpx
<2660>
Dia
 
 
tidak
4al
<3808>
memiliki
5wyh
<1961>
 
6wl
<0>
anak laki-laki
7Mynb
<1121>
tetapi
8yk
<3588>
hanya
9Ma
<518>
memiliki
 
 
anak perempuan
10twnb
<1323>
Anak perempuan
12twnb
<1323>
Zelafehad
13dxplu
<6765>
adalah
11Msw
<8034>
Mahla
14hlxm
<4244>
Noa
15henw
<5270>
Hogla
16hlgx
<2295>
Milka
17hklm
<4435>
dan
 
 
Tirza
18hurtw
<8656>
34
Itulah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
suku
 
 
Manasye
3hsnm
<4519>
Jumlah
4Mhydqpw
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
52.700
9twam 8ebsw 7Pla 6Mysmxw 5Myns
<3967> <7651> <505> <2572> <8147>
orang
10o
<0>
35
Keluarga
4Mtxpsml
<4940>
dari
1hla
<428>
suku
2ynb
<1121>
Efraim
3Myrpa
<669>
Sutelah
5xltwsl
<7803>
keluarga
6txpsm
<4940>
Sutelah
7yxltsh
<8364>
Bekher
8rkbl
<1071>
keluarga
9txpsm
<4940>
Bekher
10yrkbh
<1076>
Tahan
11Nxtl
<8465>
keluarga
12txpsm
<4940>
Tahan
13ynxth
<8470>
36
Eran berasal dari
1hlaw
<428>
keluarga
2ynb
<1121>
Sutelah
3xltws
<7803>
Eran
4Nrel
<6197>
keluarga
5txpsm
<4940>
Eran
6ynreh
<6198>
37
 
1hla
<428>
Keluarga
2txpsm
<4940>
suku
3ynb
<1121>
Efraim
4Myrpa
<669>
berjumlah
5Mhydqpl
<6485>
32.500
10twam 9smxw 8Pla 7Myslsw 6Myns
<3967> <2568> <505> <7970> <8147>
orang
 
 
Itulah
11hla
<428>
keluarga
14Mtxpsml
<4940>
keturunan
12ynb
<1121>
Yusuf
13Powy
<3130>
 
15o
<0>
38
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
suku
1ynb
<1121>
Benyamin
2Nmynb
<1144>
Bela
4elbl
<1106>
keluarga
5txpsm
<4940>
Bela
6yelbh
<1108>
Asybel
7lbsal
<788>
keluarga
8txpsm
<4940>
Asybel
9ylbsah
<789>
Ahiram
10Mryxal
<297>
keluarga
11txpsm
<4940>
Ahiram
12ymryxah
<298>
39
Sefufam
1Mpwpsl
<8197>
keluarga
2txpsm
<4940>
Sefufam
3ympwsh
<7781>
Hufam
4Mpwxl
<2349>
keluarga
5txpsm
<4940>
Hufam
6ympwxh
<2350>
40
 
1wyhyw
<1961>
Keluarga
2ynb
<1121>
dari
 
 
Bela
3elb
<1106>
ialah
 
 
Ared
4dra
<714>
dan
 
 
Naaman
5Nmenw
<5283>
Ared
 
 
keluarga
6txpsm
<4940>
Ared
7ydrah
<716>
Naaman
8Nmenl
<5283>
keluarga
9txpsm
<4940>
Naaman
10ymenh
<5280>
41
Itulah
1hla
<428>
keluarga
4Mtxpsml
<4940>
suku
2ynb
<1121>
Benyamin
3Nmynb
<1144>
Jumlah
5Mhydqpw
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
45.600
10twam 9ssw 8Pla 7Myebraw 6hsmx
<3967> <8337> <505> <705> <2568>
orang
11o
<0>
42
Inilah
1hla
<428>
keluarga
4Mtxpsml
<4940>
suku
2ynb
<1121>
Dan
3Nd
<1835>
Suham
5Mxwsl
<7748>
keluarga
6txpsm
<4940>
Suham
7ymxwsh
<7749>
Itulah
8hla
<428>
keluarga
9txpsm
<4940>
dari
 
 
suku
11Mtxpsml
<4940>
Dan
10Nd
<1835>
43
 
1lk
<3605>
Keluarga
2txpsm
<4940>
suku
 
 
Suham
3ymxwsh
<7749>
berjumlah
4Mhydqpl
<6485>
64.400
9twam 8ebraw 7Pla 6Myssw 5hebra
<3967> <702> <505> <8346> <702>
orang
10o
<0>
44
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
dari
 
 
suku
1ynb
<1121>
Asyer
2rsa
<836>
Yimna
4hnmyl
<3232>
keluarga
5txpsm
<4940>
Yimna
6hnmyh
<3232>
Yiswi
7ywsyl
<3440>
keluarga
8txpsm
<4940>
Yiswi
9ywsyh
<3441>
Beria
10heyrbl
<1283>
keluarga
11txpsm
<4940>
Beria
12yeyrbh
<1284>
45
Keluarga
1ynbl
<1121>
dari
 
 
Beria
2heyrb
<1283>
Heber
3rbxl
<2268>
keluarga
4txpsm
<4940>
Heber
5yrbxh
<2277>
Malkiel
6layklml
<4439>
keluarga
7txpsm
<4940>
Malkiel
8ylayklmh
<4440>
46
Asyer
3rsa
<836>
mempunyai
 
 
anak perempuan
2tb
<1323>
yang
 
 
bernama
1Msw
<8034>
Serah
4xrv
<8294>
47
Itulah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
suku
3ynb
<1121>
Asyer
4rsa
<836>
Jumlah
5Mhydqpl
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
53.400
10twam 9ebraw 8Pla 7Mysmxw 6hsls
<3967> <702> <505> <2572> <7969>
orang
11o
<0>
48
Inilah
 
 
keluarga
3Mtxpsml
<4940>
suku
1ynb
<1121>
Naftali
2yltpn
<5321>
Yahzeel
4lauxyl
<3183>
keluarga
5txpsm
<4940>
Yahzeel
6ylauxyh
<3184>
Guni
7ynwgl
<1476>
keluarga
8txpsm
<4940>
Guni
9ynwgh
<1477>
49
Yezer
1ruyl
<3337>
keluarga
2txpsm
<4940>
Yezer
3yruyh
<3339>
Syilem
4Mlsl
<8006>
keluarga
5txpsm
<4940>
Syilem
6ymlsh
<8016>
50
Itulah
1hla
<428>
keluarga
2txpsm
<4940>
suku
4Mtxpsml
<4940>
Naftali
3yltpn
<5321>
Jumlah
5Mhydqpw
<6485>
keseluruhannya adalah
 
 
45.400
10twam 9ebraw 8Pla 7Myebraw 6hsmx
<3967> <702> <505> <705> <2568>
orang
 
 
51
Jumlah keseluruhan
 
 
orang
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
yang
1hla
<428>
terdaftar
2ydwqp
<6485>
adalah
 
 
601.730
11Myslsw 10twam 9ebs 8Plaw 7Pla 6twam 5ss
<7970> <3967> <7651> <505> <505> <3967> <8337>
orang
12P
<0>
52
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
53
 
1hlal
<428>
Bagikanlah
2qlxt
<2505>
tanah
3Urah
<776>
ke setiap suku
 
 
milik pusaka
4hlxnb
<5159>
mereka sesuai dengan
 
 
nama
6twms
<8034>
yang
 
 
terdaftar
5rpomb
<4557>
54
Suku yang
 
 
jumlahnya
1brl
<7227>
banyak
2hbrt
<7235>
harus mendapat
 
 
tanah pusaka
3wtlxn
<5159>
yang besar Sedangkan suku yang
 
 
jumlahnya
4jemlw
<4592>
sedikit
5jyemt
<4591>
harus mendapat
 
 
tanah pusaka
6wtlxn
<5159>
yang kecil
 
 
Setiap
7sya
<376>
suku harus diberi
10Nty
<5414>
tanah pusaka
11wtlxn
<5159>
sesuai
8ypl
<6310>
dengan
 
 
jumlah
9wydqp
<6485>
orang yang terdaftar
 
 
55
Akan
 
 
tetapi
1Ka
<389>
kamu harus membuang
 
 
undi
2lrwgb
<1486>
untuk menentukan
 
 
pembagian
3qlxy
<2505>
 
4ta
<853>
tanah
5Urah
<776>
pusaka
9wlxny
<5157>
menurut
 
 
nama
6twmsl
<8034>
suku
7twjm
<4294>
nenek moyangnya
8Mtba
<1>
56
Menurut
2yp 1le
<6310> <5921>
undiannya
3lrwgh
<1486>
berikanlah
4qlxt
<2505>
milik pusaka
5wtlxn
<5159>
baik suku yang
6Nyb
<996>
besar
7br
<7227>
maupun
 
 
kecil
8jeml
<4592>
 
9o
<0>
57
Inilah
1hlaw
<428>
orang-orang yang
 
 
didaftarkan
2ydwqp
<6485>
dari
 
 
suku Lewi
3ywlh
<3881>
berdasarkan
 
 
keluarganya
4Mtxpsml
<4940>
Gerson
5Nwsrgl
<1648>
keluarga
6txpsm
<4940>
Gerson
7ynsrgh
<1649>
Kehat
8thql
<6955>
keluarga
9txpsm
<4940>
Kehat
10ythqh
<6956>
Merari
11yrrml
<4847>
keluarga
12txpsm
<4940>
Merari
13yrrmh
<4848>
58
Termasuk
1hla
<428>
juga
 
 
keluarga
2txpsm
<4940>
dari
3ywl
<3881>
Keluarga
4txpsm
<4940>
Libni
5ynblh
<3846>
keluarga
6txpsm
<4940>
Hebron
7ynrbxh
<2276>
keluarga
8txpsm
<4940>
Mahli
9ylxmh
<4250>
keluarga
10txpsm
<4940>
Musi
11yswmh
<4188>
keluarga
12txpsm
<4940>
Korah
13yxrqh
<7145>
keluarga
16ta
<853>
Amram
17Mrme
<6019>
yaitu
 
 
anak
15dlwh
<3205>
Kehat
14thqw
<6955>
59
Nama
1Msw
<8034>
istri
2tsa
<802>
Amram
3Mrme
<6019>
ialah
 
 
Yokhebed
4dbkwy
<3115>
Dia adalah
 
 
anak perempuan
5tb
<1323>
yang
7rsa
<834>
dilahirkan
8hdly
<3205>
 
9hta
<853>
Lewi
10ywll 6ywl
<3878> <3878>
di
 
 
Mesir
11Myrumb
<4714>
Amram
13Mrmel
<6019>
dan Yokhebed
 
 
melahirkan
12dltw
<3205>
 
14ta
<853>
Harun
15Nrha
<175>
 
16taw
<853>
Musa
17hsm
<4872>
dan
18taw
<853>
Miryam
19Myrm
<4813>
saudara perempuannya
20Mtxa
<269>
60
Harun
2Nrhal
<175>
mempunyai
 
 
anak
1dlwyw
<3205>
yang bernama
3ta
<853>
Nadab
4bdn
<5070>
 
5taw
<853>
Abihu
6awhyba
<30>
 
7ta
<853>
Eleazar
8rzela
<499>
dan
9taw
<853>
Itamar
10rmtya
<385>
61
Namun
 
 
Nadab
2bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
3awhybaw
<30>
mati
1tmyw
<4191>
karena mereka
 
 
memberikan persembahan
4Mbyrqhb
<7126>
dengan
 
 
api
5sa
<784>
asing
6hrz
<2114>
di hadapan
7ynpl
<6440>
TUHAN
8hwhy
<3068>
62
 
1wyhyw
<1961>
Jumlah
2Mhydqp
<6485>
semua
6lk
<3605>
laki-laki
7rkz
<2145>
yang
 
 
berumur
8Nbm
<1121>
satu
 
 
bulan
9sdx
<2320>
atau
 
 
lebih
10hlemw
<4605>
dari suku Lewi sebanyak

23
4Myrvew 3hsls
<6242> <7969>
ribu
5Pla
<505>
orang
 
 
Namun
11yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
12al
<3808>
didaftar
13wdqpth
<6485>
bersama
14Kwtb
<8432>
orang
15ynb
<1121>
Israel
16larvy
<3478>
lainnya
 
 
sebab
17yk
<3588>
mereka
20Mhl
<1992>
tidak
18al
<3808>
mendapatkan
19Ntn
<5414>
tanah pusaka
21hlxn
<5159>
di tengah
22Kwtb
<8432>
umat
23ynb
<1121>
Israel
24larvy
<3478>
63
Itulah
1hla
<428>
orang-orang
 
 
yang
6rsa
<834>
didaftar
2ydwqp
<6485>
oleh
 
 
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
Imam
5Nhkh
<3548>
Eleazar
4rzelaw
<499>
di
10larvy 9ynb 8ta 7wdqp
<3478> <1121> <853> <6485>
dataran
11tbreb
<6160>
Moab
12bawm
<4124>
di
13le
<5921>
lembah
 
 
Sungai Yordan
14Ndry
<3383>
seberang
 
 
Yerikho
15wxry
<3405>
64
Di antara
 
 
mereka
1hlabw
<428>
tidak
2al
<3808>
ada
3hyh
<1961>
seorang
4sya
<376>
pun yang
 
 
didaftar
5ydwqpm
<6485>
oleh
 
 
Musa
6hsm
<4872>
dan
 
 
Imam
8Nhkh
<3548>
Harun
7Nrhaw
<175>
ketika
9rsa
<834>
keduanya mencatat
11ta 10wdqp
<853> <6485>
orang
12ynb
<1121>
Israel
13larvy
<3478>
di
 
 
padang gurun
14rbdmb
<4057>
Sinai
15ynyo
<5514>
65
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
2rma
<559>
kepada
 
 
mereka
4Mhl
<0>
Mereka
 
 
semua
6wtmy 5twm
<4191> <4191> ==>
akan
 
 
mati
6wtmy 5twm
<== <4191> <4191>
di
 
 
padang gurun
7rbdmb
<4057>
dan
 
 
tidak ada
8alw
<3808>
yang
 
 
masih hidup
9rtwn
<3498>
 
11sya 10Mhm
<376> <1992>
selain
12yk
<3588>
 
13Ma
<518>
Kaleb
14blk
<3612>
anak
15Nb
<1121>
Yefune
16hnpy
<3312>
dan
 
 
Yosua
17eswhyw
<3091>
anak
18Nb
<1121>
Nun
19Nwn
<5126>
 
20o
<0>