Prev Chapter Ruth 3 Next Chapter
1
Naomi
3ymen
<5281>
mertuanya
4htwmx
<2545>
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
2hl
<0>
Anakku
5ytb
<1323>
bukankah
6alh
<3808>
sudah seharusnya aku mencarikan
8Kl 7sqba
<0> <1245>
tempat perlindungan
9xwnm
<4494>
untukmu supaya kamu sejahtera
12Kl 11bjyy 10rsa
<0> <3190> <834>
2
Sekarang
1htew
<6258>
bukankah
2alh
<3808>
Boas
3zeb
<1162>
yang memiliki
 
 
pekerja-pekerja perempuan
8wytwren
<5291>
yang
5rsa
<834>
telah
6tyyh
<1961>
bekerja
 
 
bersamamu
7ta
<854>
adalah
 
 
kerabat
4wntedm
<4130>
kita
 
 
Sebenarnya
9hnh
<2009>
malam
15hlylh
<3915>
ini
 
 
dia
10awh
<1931>
sedang
 
 
membersihkan
11hrz
<2219>
jelai
14Myrevh
<8184>
di
12ta
<853>
tempat pengirikan
13Nrg
<1637>
3
Karena itu
 
 
mandilah
1tuxrw
<7364>
dan
 
 
minyaki
2tkow
<5480>
dirimu
 
 
kenakanlah
3tmvw
<7760>
pakaianmu
4*Kytlmv {Ktlmv}
<8071>
yang terbaik dan
5Kyle
<5921>
pergilah
6*tdryw {ytdryw}
<3381>
ke
 
 
tempat pengirikan
7Nrgh
<1637>
tetapi
 
 
jangan
8la
<408>
 
10syal
<376>
sampai
11de
<5704>
dia
 
 
tahu
9yedwt
<3045>
Biarkan dia
 
 
selesai
12wtlk
<3615>
makan
13lkal
<398>
dan
 
 
minum
14twtslw
<8354>
dahulu
 
 
4
Ketika
1yhyw
<1961>
dia
 
 
membaringkan
2wbksb
<7901>
diri kamu harus
 
 
memperhatikan
3tedyw
<3045>
 
4ta
<853>
tempat
5Mwqmh
<4725>
dia
6rsa
<834>
berbaring
7bksy
<7901>
Lalu kamu
8Ms
<8033>
masuk
9tabw
<935>
bukalah
10tylgw
<1540>
selimut
 
 
kakinya
11wytlgrm
<4772>
dan
 
 
berbaringlah
12*tbksw {ytbksw}
<7901>
di sana
 
 
Dia
13awhw
<1931>
akan
 
 
memberitahukan
14dygy
<5046>
kepadamu
15Kl
<0>
apa
16ta
<853>
yang
17rsa
<834>
harus kamu
 
 
lakukan
18Nyvet
<6213>
5
Rut
 
 
berkata
1rmatw
<559>
kepadanya
2hyla
<413>
Semua
3lk
<3605>
yang
4rsa
<834>
engkau
 
 
katakan
5yrmat
<559>
kepadaku akan
 
 
kulakukan
6hvea *yla {zz}
<6213>
6
Karena itu dia
 
 
pergi
1drtw
<3381>
ke
 
 
tempat pengirikan
2Nrgh
<1637>
dan
 
 
melakukan
3vetw
<6213>
semua
4lkk
<3605>
sesuai dengan apa
 
 
yang
5rsa
<834>
mertuanya
7htwmx
<2545>
perintahkan
6htwu
<6680>
kepadanya
 
 
7
Setelah
 
 
Boas
2zeb
<1162>
selesai
 
 
makan
1lkayw
<398>
dan
 
 
minum
3tsyw
<8354>
dan
 
 
hatinya
5wbl
<3820>
gembira
4bjyyw
<3190>
dia
 
 
pergi
6abyw
<935>
membaringkan
7bksl
<7901>
diri di
 
 
ujung
8huqb
<7097>
timbunan
9hmreh
<6194>
jelai Lalu Rut

masuk
10abtw
<935>
dengan
 
 
diam-diam
11jlb
<3909>
dan
 
 
membuka selimut
12lgtw
<1540>
kaki
13wytlgrm
<4772>
Boas lalu dia

berbaring
14bkstw
<7901>
8
Pada
1yhyw
<1961>
tengah
2yuxb
<2677>
malam
3hlylh
<3915>
Boas
 
 
terkejut
4drxyw
<2729>
ketika
 
 
membalikkan
6tplyw
<3943>
badan
5syah
<376>
dia
 
 
melihat
7hnhw
<2009>
seorang perempuan
8hsa
<802>
berbaring
9tbks
<7901>
di
 
 
kakinya
10wytlgrm
<4772>
9
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
Siapakah
2ym
<4310>
kamu
3ta
<859>
Jawabnya
4rmatw
<559>
Aku
5ykna
<595>
Rut
6twr
<7327>
hambamu
7Ktma
<519>
Ambillah
8tvrpw
<6566>
 
10le
<5921>
hambamu
11Ktma
<519>
ini ke bawah
 
 
perlindunganmu
9Kpnk
<3671>
sebab
12yk
<3588>
engkaulah
14hta
<859>
penebus
13lag
<1350>
kami
 
 
10
Boas
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Kiranya
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3069>
memberkatimu
2hkwrb
<1288>
Anakku
5ytb
<1323>
Kamu
3ta
<859>
telah
 
 
menunjukkan
6tbjyh
<3190>
kebaikanmu
7Kdox
<2617>
ini
 
 
lebih besar
8Nwrxah
<314>
daripada
9Nm
<4480>
sebelumnya
10Nwsarh
<7223>
karena kamu
 
 
tidak
11ytlbl
<1115>
pergi
12tkl
<1980>
mencari
13yrxa
<310>
laki-laki muda
14Myrwxbh
<970>
baik
15Ma
<518>
yang
 
 
miskin
16ld
<1800>
maupun
17Maw
<518>
yang
 
 
kaya
18ryse
<6223>
11
Sekarang
1htew
<6258>
anakku
2ytb
<1323>
jangan
3la
<408>
takut
4yaryt
<3372>
Aku akan
 
 
lakukan
8hvea
<6213>
apa
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
kamu
 
 
minta
7yrmat
<559>
 
9Kl
<0>
sebab
10yk
<3588>
semua
12lk
<3605>
orang
14yme
<5971>
di
 
 
kotaku
13res
<8179>
ini
 
 
tahu
11edwy
<3045>
bahwa
15yk
<3588>
kamu
18ta
<859>
adalah
 
 
perempuan
16tsa
<802>
yang
 
 
baik
17lyx
<2428>
12
Nah
 
 
sekarang
1htew
<6258>
 
2yk
<3588>
memang benar
3Mnma
<551>
bahwa
4yk
<3588>
aku
7ykna
<595>
adalah
5*zz {Ma}
<518>
penebusmu
6lag
<1350>
tetapi
 
 
masih
8Mgw
<1571>
ada
9sy
<3426>
seorang
 
 
penebus
10lag
<1350>
yang
 
 
lebih dekat
11bwrq
<7138>
daripada
12ynmm
<4480>
aku
 
 
13
Tinggallah
1ynyl
<3885>
di sini
 
 
malam
2hlylh
<3915>
ini
3hyhw
<1961>
Besok pagi
4rqbb
<1242>
jika
5Ma
<518>
dia mau
 
 
menebusmu
6Klagy
<1350>
bagus
7bwj
<2896>
biarlah dia
 
 
melakukannya
8lagy
<1350>
Namun
 
 
jika
9Maw
<518>
dia
 
 
tidak
10al
<3808>
ingin
11Upxy
<2654>
menebusmu
12Klagl
<1350>
demi
 
 
TUHAN
16hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
15yx
<2416>
aku
14ykna
<595>
akan
 
 
menebusmu
13Kytlagw
<1350>
Berbaringlah
17ybks
<7901>
sampai
18de
<5704>
pagi
19rqbh
<1242>
14
Jadi Rut

berbaring
1bkstw
<7901>
di
 
 
kaki
2*wytwlgrm {wtlgrm}
<4772>
Boas
 
 
sampai
3de
<5704>
pagi
4rqbh
<1242>
tetapi Rut

bangun
5Mqtw
<6965>
sebelum
6*Mrjb {Mwrjb}
<2958>
orang
8sya
<376>
dapat
9ta
<853>
saling
10wher
<7453>
mengenali
7ryky
<5234>
Boas
 
 
berkata
11rmayw
<559>
Jangan
12la
<408>
sampai orang
 
 
tahu
13edwy
<3045>
kalau
14yk
<3588>
ada
 
 
perempuan
16hsah
<802>
yang
 
 
datang
15hab
<935>
ke
 
 
tempat pengirikan
17Nrgh
<1637>
15
Katanya
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Bawalah
2ybh
<3051>
selendang
3txpjmh
<4304>
yang
4rsa
<834>
kamu pakai dan
5Kyle
<5921>
bukalah
6yzxaw
<270>
Kemudian dia
7hb
<0>
membukanya
8zxatw
<270>
lalu Boas
9hb
<0>
mengukur
10dmyw
<4058>
enam
11ss
<8337>
takar bulir
 
 
jelai
12Myrev
<8184>
dan menuangkannya
13tsyw
<7896>
ke
14hyle
<5921>
dalam selendangnya Sesudah itu dia
 
 
pergi
15abyw
<935>
ke
 
 
kota
16ryeh
<5892>
16
Ketika Rut
 
 
sampai
1awbtw
<935>
kepada
2la
<413>
mertuanya
3htwmx
<2545>
mertuanya
 
 
berkata
4rmatw
<559>
Bagaimana
5ym
<4310>
 
6ta
<859>
Anakku
7ytb
<1323>
Kemudian dia
 
 
menceritakan
8dgtw
<5046>
 
10ta 9hl
<853> <0>
segala
11lk
<3605>
sesuatu
 
 
yang
12rsa
<834>
dilakukan
13hve
<6213>
 
14hl
<0>
Boas
15syah
<376>
kepadanya
 
 
17
Katanya
1rmatw
<559>
Dia
 
 
memberikan
5Ntn
<5414>
enam
2ss
<8337>
takar
 
 
jelai
3Myrevh
<8184>
ini
4hlah
<428>
kepadaku
6yl
<0>
sebab
7yk
<3588>
dia
 
 
berkata
8rma
<559>
kepadaku
9la *yla {zz}
<413>
Jangan
12la
<408>
kamu
 
 
pulang
10yawbt
<935>
kepada
 
 
mertuamu
13Ktwmx
<2545>
dengan
 
 
tangan kosong
11Mqyr
<7387>
18
Mertuanya
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Tunggulah
2ybs
<3427>
anakku
3ytb
<1323>
sampai
4de
<5704>
kamu
5rsa
<834>
tahu
6Nyedt
<3045>
apa
7Kya
<349>
yang terjadi
9rbd 8lpy
<1697> <5307>
Sebab
10yk
<3588>
laki-laki ini
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
 
 
tenang
12jqsy
<8252>
 
13syah
<376>
sebelum
14yk
<3588>
dia
15Ma
<518>
menyelesaikan
16hlk
<3615>
perkaranya
17rbdh
<1697>
hari ini
18Mwyh
<3117>