Prev Chapter 1 Samuel 22 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1Klyw
<1980>
dari
 
 
sana
3Msm
<8033>
dan
 
 
melarikan diri
4jlmyw
<4422>
ke
5la
<413>
gua
6trem
<4631>
Adulam
7Mlde
<5725>
Ketika
 
 
saudara-saudaranya
9wyxa
<251>
dan
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
kaum
11tyb
<1004>
keluarganya
12wyba
<1>
mendengar
8wemsyw
<8085>
hal itu mereka
 
 
pergi
13wdryw
<3381>
untuk
14wyla
<413>
mendapatkannya
 
 
di sana
15hms
<8033>
2
Setiap
3lk
<3605>
orang
4sya
<376>
yang berada dalam
 
 
kesulitan
5qwum
<4689>
setiap
6lkw
<3605>
orang
7sya
<376>
yang
8rsa
<834>
 
9wl
<0>
berutang
10asn
<5378>
dan
 
 
setiap
11lkw
<3605>
orang
12sya
<376>
yang
 
 
sakit
13rm
<4751>
hati
14spn
<5315>
berkumpul
1wubqtyw
<6908>
kepadanya
2wyla
<413>
dan dia
 
 
menjadi
15yhyw
<1961>
pemimpin
17rvl
<8269>
atas
16Mhyle
<5921>
mereka
18wyhyw
<1961>
Ada
19wme
<5973>
empat
20ebrak
<702>
ratus
21twam
<3967>
orang
22sya
<376>
yang menyertainya
 
 
3
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
pergi
1Klyw
<1980>
dari
 
 
sana
3Msm
<8033>
ke
 
 
Mizpa
4hpum
<4708>
di
 
 
Moab
5bawm
<4124>
Dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
raja
8Klm
<4428>
negeri
 
 
Moab
9bawm
<4124>
Izinkanlah
11an
<4994>
ayah
12yba
<1>
dan
 
 
ibuku
13ymaw
<517>
datang
10auy
<3318>
dan tinggal

bersamamu
14Mkta
<854>
sampai
15de
<5704>
aku
16rsa
<834>
mengetahui
17eda
<3045>
apa
18hm
<4100>
yang
 
 
diperbuat
19hvey
<6213>
 
20yl
<0>
Allah
21Myhla
<430>
kepadaku
 
 
4
Kemudian dia
 
 
mengantar
1Mxnyw
<5148>
mereka
 
 
untuk
2ta
<854>
menghadap
3ynp
<6440>
raja
4Klm
<4428>
negeri
 
 
Moab
5bawm
<4124>
dan mereka
 
 
tinggal
6wbsyw
<3427>
bersama
7wme
<5973>
selama
9ymy 8lk
<3117> <3605>
Daud
11dwd
<1732>
ada
10twyh
<1961>
di
 
 
kubu pertahanannya
12hdwumb
<4686>
 
13o
<0>
5
Nabi
3aybnh
<5030>
Gad
2dg
<1410>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
4la
<413>
Daud
5dwd
<1732>
Jangan
6al
<3808>
tinggal
7bst
<3427>
di
 
 
benteng pertahanan
8hdwumb
<4686>
itu
 
 
Pergi
9Kl
<1980>
dan pulanglah
 
 
ke
10tabw
<935>
 
11Kl
<0>
tanah
12Ura
<776>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
Akhirnya
 
 
Daud
15dwd
<1732>
pergi
14Klyw
<1980>
dan
 
 
masuk
16abyw
<935>
ke
 
 
hutan
17rey
<3293>
Keret
18trx
<2802>
 
19o
<0>
6
Saul
2lwas
<7586>
mendengar
1emsyw
<8085>
bahwa
3yk
<3588>
tempat persembunyian
 
 
Daud
5dwd
<1732>
bersama
 
 
orang-orang
6Mysnaw
<582>
yang
7rsa
<834>
menyertainya
8wta
<854>
telah
 
 
ditemukan
4edwn
<3045>
Saul
9lwasw
<7586>
sedang di
 
 
Gibea
11hebgb
<1390>
duduk
10bswy
<3427>
di bawah
12txt
<8478>
pohon tamariska
13lsah
<815>
di
 
 
bukit
14hmrb
<7413>
dengan
 
 
tombaknya
15wtynxw
<2595>
di
 
 
tangan
16wdyb
<3027>
dan
 
 
semua
17lkw
<3605>
pegawainya
18wydbe
<5650>
berdiri
19Mybun
<5324>
di dekatnya
20wyle
<5921>
7
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada para
 
 
pegawainya
3wydbel
<5650>
yang
 
 
berdiri
4Mybunh
<5324>
di
5wyle
<5921>
dekatnya
 
 
Sekarang
7an
<4994>
dengarlah
6wems
<8085>
hai kamu
 
 
orang-orang
8ynb
<1121>
Benyamin
9ynymy
<3227>
Akankah
12Nty 11Mklkl 10Mg
<5414> <3605> <1571>
anak
13Nb
<1121>
Isai
14ysy
<3448>
itu memberikan
 
 
ladang
15twdv
<7704>
dan
 
 
kebun anggur
16Mymrkw
<3754>
kepadamu Akankah kalian
 
 
semua
17Mklkl
<3605>
akan diangkat
 
 
menjadi
18Myvy
<7760>
kepala
19yrv
<8269>
pasukan
 
 
seribu
20Mypla
<505>
dan
 
 
kepala
21yrvw
<8269>
pasukan
 
 
seratus
22twam
<3967>
8
sehingga
1yk
<3588>
kalian
 
 
semua
3Mklk
<3605>
mengadakan kesepakatan
2Mtrsq
<7194>
untuk
 
 
melawanku
4yle
<5921>
Tidak ada seorang pun
5Nyaw
<369>
yang
7ta
<853>
menyatakan kepadaku
8ynza 6hlg
<241> <1540>
bahwa
 
 
anakku
10ynb
<1121>
mengikat
9trkb
<3772>
diri
 
 
dengan
11Me
<5973>
anak
12Nb
<1121>
Isai
13ysy
<3448>
itu
 
 
Tidak ada
14Nyaw
<369>
yang
 
 
cemas
15hlx
<2470>
di antara
16Mkm
<4480>
kamu
 
 
terhadapku
17yle
<5921>
atau
19ta
<853>
menyatakan kepadaku
20ynza 18hlgw
<241> <1540>
bahwa
21yk
<3588>
anakku
23ynb
<1121>
telah
 
 
menghasut
22Myqh
<6965>
 
24ta
<853>
pegawaiku
25ydbe
<5650>
untuk
 
 
melawan
26yle
<5921>
aku dan
 
 
mengadangku
27bral
<693>
sekarang
28Mwyk
<3117>
ini
29hzh
<2088>
 
30o
<0>
9
Lalu
 
 
Doeg
2gad
<1673>
orang Edom
3ymdah
<130>
itu
4awhw
<1931>
yang
 
 
berdiri
5bun
<5324>
di dekat
6le
<5921>
para
 
 
pegawai
7ydbe
<5650>
Saul
8lwas
<7586>
berkata
1Neyw
<6030>
Aku
9rmayw
<559>
melihat
10ytyar
<7200>
 
11ta
<853>
anak
12Nb
<1121>
Isai
13ysy
<3448>
itu
 
 
datang
14ab
<935>
ke
 
 
Nob
15hbn
<5011>
mendatangi
16la
<413>
Ahimelekh
17Klmyxa
<288>
anak
18Nb
<1121>
Ahitub
19bwjxa
<285>
10
Dia
 
 
bertanya
1lasyw
<7592>
kepada
2wl
<0>
TUHAN
3hwhyb
<3068>
memberikan
 
 
bekal
4hdyuw
<6720>
kepadanya
6wl
<0>
dan
 
 
memberikan
5Ntn
<5414>
 
7taw
<853>
pedang
8brx
<2719>
Goliat
9tylg
<1555>
orang
 
 
Filistin
10ytslph
<6430>
itu
11Ntn
<5414>
kepadanya
12wl
<0>
11
Kemudian
1xlsyw
<7971>
raja
2Klmh
<4428>
memerintahkan
3arql
<7121>
 
4ta
<853>
Ahimelekh
5Klmyxa
<288>
anak
6Nb
<1121>
Ahitub
7bwjyxa
<285>
imam
8Nhkh
<3548>
itu dan
9taw
<853>
seluruh
10lk
<3605>
kaum
12wyba 11tyb
<1> <1004>
keluarganya yaitu seluruh
 
 
imam
13Mynhkh
<3548>
di
14rsa
<834>
Nob
15bnb
<5011>
Mereka
 
 
semua
17Mlk
<3605>
datang
16wabyw
<935>
menghadap
18la
<413>
raja
19Klmh
<4428>
 
20o
<0>
12
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
Dengarlah
3ems
<8085>
hai
4an
<4994>
anak
5Nb
<1121>
Ahitub
6bwjyxa
<285>
Jawabnya
7rmayw
<559>
Ya
8ynnh
<2005>
Tuanku
9ynda
<113>
13
Saul
3lwas
<7586>
pun
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya
2*wyla {wla}
<413>
Mengapa
4hml
<4100>
kamu
 
 
bersekongkol
5Mtrsq
<7194>
melawan
6yle
<5921>
aku
 
 
kamu
7hta
<859>
dan
 
 
anak
8Nbw
<1121>
Isai
9ysy
<3448>
itu dengan
 
 
memberikan
10Kttb
<5414>
 
11wl
<0>
roti
12Mxl
<3899>
dan
 
 
pedang
13brxw
<2719>
kepadanya serta
 
 
menanyakan
14lwasw
<7592>
 
15wl
<0>
Allah
16Myhlab
<430>
baginya sehingga dia
 
 
bangkit
17Mwql
<6965>
melawan
18yla
<413>
aku dan menjadi
 
 
pengadang
19bral
<693>
seperti yang terjadi pada
 
 
hari
20Mwyk
<3117>
ini
21hzh
<2088>
 
22o
<0>
14
Ahimelekh
2Klmyxa
<288>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
raja
4Klmh
<4428>
katanya
5rmayw
<559>
Siapakah
6ymw
<4310>
di antara
 
 
seluruh
7lkb
<3605>
pelayanmu
8Kydbe
<5650>
yang
 
 
setia
10Nman
<539>
seperti
 
 
Daud
9dwdk
<1732>
Dia adalah
 
 
menantu
11Ntxw
<2860>
raja
12Klmh
<4428>
kepala
14la 13row
<413> <5493>
pengawalmu
15Ktemsm
<4928>
dan
 
 
dihormati
16dbknw
<3513>
dalam
 
 
rumahmu
17Ktybb
<1004>
15
Baru
 
 
hari
1Mwyh
<3117>
inikah aku
 
 
mulai
2ytlxh
<2490>
menanyakan
4wl 3*lasl {lwasl}
<7592> <7592>
Allah
5Myhlab
<430>
baginya
 
 
Sekali-kali tidak
6hlylx
<2486>
 
7yl
<0>
Janganlah
8la
<408>
raja
10Klmh
<4428>
menuduhkan
12rbd 9Mvy
<1697> <7760>
sesuatu kepada
 
 
hambamu
11wdbeb
<5650>
ini atau kepada
 
 
seluruh
13lkb
<3605>
kaum
14tyb
<1004>
keluargaku
15yba
<1>
Sebab
16yk
<3588>
hambamu
19Kdbe
<5650>
ini
 
 
tidak
17al
<3808>
mengetahui
18edy
<3045>
tentang
 
 
semuanya
20lkb
<3605>
itu
21taz
<2063>
baik
 
 
hal
22rbd
<1697>
kecil
23Njq
<6996>
maupun
24wa
<176>
besar
25lwdg
<1419>
16
Akan tetapi
 
 
raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1rmayw
<559>
Kamu
 
 
harus mati
4twmt 3twm
<4191> <4191>
Ahimelekh
5Klmyxa
<288>
kamu
6hta
<859>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
kaum
8tyb
<1004>
keluargamu
9Kyba
<1>
17
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
tentara
3Myurl
<7323>
yang
 
 
berdiri
4Mybunh
<5324>
di dekatnya
5wyle
<5921>
Maju
6wbo
<5437>
dan
 
 
bunuhlah
7wtymhw
<4191>
para
 
 
imam
8ynhk
<3548>
TUHAN
9hwhy
<3068>
itu
 
 
sebab
10yk
<3588>
mereka
 
 
juga
11Mg
<1571>
membantu
13Me 12Mdy
<5973> <3027>
Daud
14dwd
<1732>
Sebab
15ykw
<3588>
mereka
 
 
mengetahui
16wedy
<3045>
bahwa
17yk
<3588>
dia
19awh
<1931>
melarikan diri
18xrb
<1272>
tetapi
 
 
tidak
20alw
<3808>
 
22ta
<853>
memberitahukannya kepadaku
23*ynza {wnza} 21wlg
<241> <1540>
Namun para
 
 
pegawai
26ydbe
<5650>
raja
27Klmh
<4428>
tidak
24alw
<3808>
mau
25wba
<14>
mengangkat
28xlsl
<7971>
 
29ta
<853>
tangannya
30Mdy
<3027>
untuk
 
 
memarang
31egpl
<6293>
para
 
 
imam
32ynhkb
<3548>
TUHAN
33hwhy
<3068>
itu
34o
<0>
18
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Doeg
3*gawdl {gywdl}
<1673>
Kamu
5hta
<859>
majulah
4bo
<5437>
dan
 
 
paranglah
6egpw
<6293>
para
 
 
imam
7Mynhkb
<3548>
itu
 
 
Doeg
9*gawd {gywd}
<1673>
orang Edom
10ymdah
<130>
itu
 
 
maju
8boyw
<5437>
dan
 
 
memarang
11egpyw
<6293>
para
 
 
imam
13Mynhkb
<3548>
itu
 
 
Dia
12awh
<1931>
membunuh
14tmyw
<4191>
delapan puluh
17Mynms
<8084>
lima
18hsmxw
<2568>
orang
19sya
<376>
pada
 
 
hari
15Mwyb
<3117>
itu
16awhh
<1931>
yang
 
 
memakai
20avn
<5375>
baju efod
21dwpa
<646>
dari kain
 
 
linen
22db
<906>
19
Lalu penduduk
1taw
<853>
Nob
2bn
<5011>
kota
3rye
<5892>
para
 
 
imam
4Mynhkh
<3548>
itu
 
 
dibunuh
5hkh
<5221>
dengan
 
 
mata
6ypl
<6310>
pedang
7brx
<2719>
laki-laki
8syam
<376>
maupun
9dew
<5704>
perempuan
10hsa
<802>
anak-anak
11llwem
<5768>
maupun
12dew
<5704>
anak yang
 
 
menyusu
13qnwy
<3243>
Sapi
14rwsw
<7794>
keledai
15rwmxw
<2543>
dan
 
 
domba
16hvw
<7716>
dibunuh dengan
 
 
mata
17ypl
<6310>
pedang
18brx
<2719>
20
Namun
 
 
seorang
1jlmyw
<4422>
anak
2Nb
<1121>
 
3dxa
<259>
Ahimelekh
4Klmyxal
<288>
anak
5Nb
<1121>
Ahitub
6bwjxa
<285>
namanya
7wmsw
<8034>
Abyatar
8rtyba
<54>
terluput dan
 
 
melarikan
9xrbyw
<1272>
diri ikut
10yrxa
<310>
Daud
11dwd
<1732>
21
Diberitahukanlah
1dgyw
<5046>
oleh
 
 
Abyatar
2rtyba
<54>
kepada
 
 
Daud
3dwdl
<1732>
bahwa
4yk
<3588>
Saul
6lwas
<7586>
telah
 
 
membunuh
5grh
<2026>
para
7ta
<853>
imam
8ynhk
<3548>
TUHAN
9hwhy
<3068>
22
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Abyatar
3rtybal
<54>
Aku
 
 
mengetahui
4ytedy
<3045>
bahwa pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
 
8Ms 7yk
<8033> <3588>
Doeg
9*gawd {gywd}
<1673>
orang Edom
10ymdah
<130>
itu ada di sana
 
 
Sesungguhnya
11yk
<3588>
dia pasti mengadu untuk
 
 
memberitahukan
13dygy 12dgh
<5046> <5046>
kepada
 
 
Saul
14lwasl
<7586>
Akulah
15ykna
<595>
sebab utama dari kematian
16ytbo
<5437>
seluruh
17lkb
<3605>
 
18spn
<5315>
kaum
19tyb
<1004>
keluargamu
20Kyba
<1>
23
Tinggallah
1hbs
<3427>
bersamaku
2yta
<854>
dan
 
 
janganlah
3la
<408>
takut
4aryt
<3372>
sebab
5yk
<3588>
siapa
 
 
yang
6rsa
<834>
ingin mencabut
7sqby
<1245>
 
8ta
<853>
nyawamu
9yspn
<5315>
dia juga
 
 
ingin mencabut
10sqby
<1245>
 
11ta
<853>
nyawaku
12Kspn
<5315>
Sesungguhnya
13yk
<3588>
kamu
15hta
<859>
aman
14trmsm
<4931>
bersama-sama dengan aku
16ydme
<5978>