Prev Chapter Genesis 12 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Abram
4Mrba
<87>
Pergilah
5Kl
<1980>
dari
6Kl
<0>
negerimu
7Kuram
<776>
dan dari
 
 
keluargamu
8Ktdlwmmw
<4138>
dan dari
 
 
rumah
9tybmw
<1004>
ayahmu
10Kyba
<1>
ke
11la
<413>
tanah
12Urah
<776>
yang
13rsa
<834>
akan Kutunjukkan kepadamu
14Kara
<7200>
2
Aku akan menjadikanmu suatu
1Kveaw
<6213>
bangsa
2ywgl
<1471>
yang
 
 
besar
3lwdg
<1419>
dan Aku akan
 
 
memberkatimu
4Kkrbaw
<1288>
dan membuat
5hldgaw
<1431>
namamu
6Kms
<8034>
masyhur dan kamu akan
 
 
menjadi
7hyhw
<1961>
berkat
8hkrb
<1293>
3
Aku akan
 
 
memberkati
1hkrbaw
<1288>
mereka yang
 
 
memberkatimu
2Kykrbm
<1288>
tetapi orang yang
 
 
mengutukmu
3Kllqmw
<7043>
akan Aku
 
 
kutuk
4raa
<779>
Melaluimu
6Kb
<0>
semua
7lk
<3605>
kaum
8txpsm
<4940>
di
 
 
bumi
9hmdah
<127>
akan
 
 
diberkati
5wkrbnw
<1288>
4
Lalu
 
 
Abram
2Mrba
<87>
pergi
1Klyw
<1980>
seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
telah
 
 
difirmankan
4rbd
<1696>
TUHAN
6hwhy
<3068>
kepadanya
5wyla
<413>
dan
 
 
Lot
9jwl
<3876>
turut
7Klyw
<1980>
besertanya
8wta
<854>
Abram
10Mrbaw
<87>
berumur
11Nb
<1121>
 
13Myns
<8141>
75
14Myebsw 12smx
<7657> <2568>
tahun
15hns
<8141>
ketika dia
 
 
pergi
16wtaub
<3318>
dari
 
 
Haran
17Nrxm
<2771>
5
Dia
 
 
membawa
1xqyw
<3947>

3ta 2Mrba
<853> <87>
Sarai
4yrv
<8297>
istrinya
5wtsa
<802>
dan
6taw
<853>
Lot
7jwl
<3876>
keponakannya
9wyxa 8Nb
<251> <1121>
dan
10taw
<853>
semua
11lk
<3605>
harta
12Mswkr
<7399>
yang
13rsa
<834>
telah mereka
 
 
kumpulkan
14wskr
<7408>
serta
15taw
<853>
orang-orang
16spnh
<5315>
yang
17rsa
<834>
diperolehnya
18wve
<6213>
di
 
 
Haran
19Nrxb
<2771>
Mereka
 
 
pergi ke
21tkll 20wauyw
<1980> <3318>
tanah
22hura
<776>
Kanaan
23Nenk
<3667>
Kemudian mereka
 
 
tiba
24wabyw
<935>
di
 
 
tanah
25hura
<776>
Kanaan
26Nenk
<3667>
6
Abram
2Mrba
<87>
berjalan
1rbeyw
<5674>
melalui
 
 
tanah
3Urab
<776>
itu
 
 
sampai
4de
<5704>
ke suatu
 
 
tempat
5Mwqm
<4725>
di
 
 
Sikhem
6Mks
<7927>
di pohon
7de
<5704>
tarbantin
8Nwla
<436>
More
9hrwm
<4176>
Pada masa itu
 
 
orang Kanaan
10ynenkhw
<3669>
tinggal di
11za
<227>
tanah
12Urab
<776>
itu
 
 
7
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
3la
<413>
Abram
4Mrba
<87>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Aku akan
 
 
memberikan
7Nta
<5414>
 
8ta
<853>
tanah
9Urah
<776>
ini
10tazh
<2063>
kepada
 
 
keturunanmu
6Kerzl
<2233>
Di
 
 
sana
12Ms
<8033>
dia
 
 
membangun
11Nbyw
<1129>
mazbah
13xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
yang telah
 
 
menampakkan
15harnh
<7200>
diri
 
 
kepadanya
16wyla
<413>
8
Dari tempat itu dia
 
 
pindah
1qteyw
<6275>
ke
2Msm
<8033>
pegunungan
3hrhh
<2022>
di sebelah
 
 
timur
4Mdqm
<6924>
 
5tybl
<0>
Betel
6la
<1008>
dan
 
 
membentangkan
7jyw
<5186>
tendanya
8*hlha
<168>
dengan
9tyb
<0>
Betel
10la
<1008>
di sebelah
 
 
barat
11Mym
<3220>
dan
 
 
Ai
12yehw
<5857>
di sebelah
 
 
timur
13Mdqm
<6924>
Di
 
 
sana
15Ms
<8033>
dia
 
 
mendirikan
14Nbyw
<1129>
mazbah
16xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
dan
 
 
memanggil
18arqyw
<7121>
nama
19Msb
<8034>
TUHAN
20hwhy
<3068>
9
Kemudian
 
 
Abram
2Mrba
<87>
meneruskan
3Kwlh
<1980>
perjalanannya
1eoyw
<5265>
menuju
4ewonw
<5265>
Negeb
5hbgnh
<5045>
 
6P
<0>
10
Saat itu
 
 
kelaparan
2ber
<7458>
melanda
1yhyw
<1961>
negeri
3Urab
<776>
itu sehingga
 
 
Abram
5Mrba
<87>
pergi ke
4dryw
<3381>
Mesir
6hmyrum
<4714>
untuk
 
 
tinggal sementara
7rwgl
<1481>
di sana
8Ms
<8033>
sebab
9yk
<3588>
kelaparan
11berh
<7458>
di
 
 
tanah
12Urab
<776>
itu
 
 
sangat hebat
10dbk
<3515>
11
Ketika dia
2rsak 1yhyw
<834> <1961>
hampir
3byrqh
<7126>
memasuki
4awbl
<935>
Mesir
5hmyrum
<4714>
dia
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
Sarai
8yrv
<8297>
istrinya
9wtsa
<802>
Lihatlah
10hnh
<2009>
aku
11an
<4994>
tahu
12ytedy
<3045>
bahwa
13yk
<3588>
kamu
17ta
<859>
adalah
 
 
perempuan
14hsa
<802>
yang
 
 
cantik
16harm 15tpy
<4758> <3303>
12
 
1hyhw
<1961>
Kalau
2yk
<3588>
 
4Kta 3wary
<853> <7200>
orang Mesir
5Myrumh
<4713>
melihatmu mereka akan
 
 
berkata
6wrmaw
<559>
Itu
 
 
istrinya
7wtsa
<802>
Kemudian mereka akan
8taz
<2063>
membunuhku
9wgrhw
<2026>
tetapi mereka akan membiarkanmu
11Ktaw 10yta
<853> <853>
hidup
12wyxy
<2421>
13
Aku mohon
2an
<4994>
katakanlah
1yrma
<559>
bahwa kamu adalah
 
 
adikku
3ytxa
<269>
supaya
5Neml
<4616>
karena
 
 
kamu
4ta
<859>
hal itu menjadi
 
 
baik
6bjyy
<3190>
 
7yl
<0>
bagiku
8Krwbeb
<5668>
dan
 
 
nyawaku
10yspn
<5315>
akan
 
 
hidup
9htyxw
<2421>
karenamu
11Kllgb
<1558>
14
Ketika
1yhyw
<1961>
Abram
3Mrba
<87>
memasuki
2awbk
<935>
Mesir
4hmyrum
<4714>
orang Mesir
6Myrumh
<4713>
melihat
5waryw
<7200>
bahwa
9yk
<3588>
 
7ta
<853>
perempuan
8hsah
<802>
itu
11awh
<1931>
sangat
12dam
<3966>
cantik
10hpy
<3303>
15
 
2hta
<853>
Pejabat-pejabat
3yrv
<8269>
Firaun
4herp
<6547>
juga
 
 
melihatnya
1waryw
<7200>
dan
 
 
memuji-muji
5wllhyw
<1984>
dia
6hta
<853>
di
7la
<413>
hadapan
 
 
Firaun
8herp
<6547>
sehingga
9xqtw
<3947>
perempuan
10hsah
<802>
itu dibawa ke
 
 
istana
11tyb
<1004>
Firaun
12herp
<6547>
16
Dia pun memperlakukan
 
 
Abram
1Mrbalw
<87>
dengan
 
 
baik
2byjyh
<3190>
demi
3hrwbeb
<5668>
perempuan
 
 
itu
4yhyw
<1961>
dan memberikan
5wl
<0>
kawanan
6Nau
<6629>
domba
 
 
sapi-sapi
7rqbw
<1241>
jantan
 
 
keledai-keledai
8Myrmxw
<2543>
jantan
 
 
pelayan
9Mydbew
<5650>
laki-laki dan
 
 
pelayan perempuan
10txpsw
<8198>
keledai-keledai betina
11tntaw
<860>
dan
 
 
unta-unta
12Mylmgw
<1581>
kepada Abram
 
 
17
Akan tetapi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menimpakan
1egnyw
<5060>
wabah penyakit
5Myegn
<5061>
yang
 
 
dahsyat
6Myldg
<1419>
kepada
3ta
<853>
Firaun
4herp
<6547>
dan
7taw
<853>
seisi istananya
8wtyb
<1004>
karena
9le
<5921>
 
10rbd
<1697>
Sarai
11yrv
<8297>
istri
12tsa
<802>
Abram
13Mrba
<87>
18
Karena itu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
memanggil
1arqyw
<7121>
Abram
3Mrbal
<87>
dan
 
 
berkata
4rmayw
<559>
Apa
5hm
<4100>
yang sudah kamu
6taz
<2063>
lakukan
7tyve
<6213>
terhadapku
8yl
<0>
Mengapa
9hml
<4100>
kamu
 
 
tidak
10al
<3808>
mengatakan
11tdgh
<5046>
kepadaku
12yl
<0>
kalau
13yk
<3588>
dia itu
 
 
istrimu
14Ktsa
<802>
 
15awh
<1931>
19
Mengapa
1hml
<4100>
kamu
 
 
berkata
2trma
<559>
Dia adalah
 
 
adikku
3ytxa
<269>
sehingga
4awh
<1931>
aku
 
 
mengambil
5xqaw
<3947>
dia
6hta
<853>
menjadi
7yl
<0>
istriku
8hsal
<802>
Ini
9htew
<6258>
 
10hnh
<2009>
istrimu
11Ktsa
<802>
Ambil
12xq
<3947>
dia dan
 
 
pergi
13Klw
<1980>
20
Kemudian
2wyle
<5921>
Firaun
3herp
<6547>
memberikan perintah
1wuyw
<6680>
kepada
 
 
orang-orangnya
4Mysna
<376>
tentang Abram sehingga mereka melepasnya
 
 
pergi
5wxlsyw
<7971>
beserta dengan
7taw 6wta
<853> <853>
istrinya
8wtsa
<802>
dan
9taw
<853>
segala
10lk
<3605>
kepunyaannya
12wl 11rsa
<0> <834>