Prev Chapter 2 Samuel 15 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Sesudah
2yrxam
<310>
itu
3Nk
<3651>
Absalom
6Mwlsba
<53>
menyiapkan
4veyw
<6213>
baginya
5wl
<0>
sebuah
 
 
kereta
7hbkrm
<4818>
dan
 
 
kuda
8Myoow
<5483>
serta
 
 
lima puluh
9Mysmxw
<2572>
orang
10sya
<376>
yang
 
 
berlari
11Myur
<7323>
di
 
 
depannya
12wynpl
<6440>
2
Setiap
 
 
pagi
1Mykshw
<7925>
Absalom
2Mwlsba
<53>
bangun lalu
 
 
berdiri
3dmew
<5975>
di
4le
<5921>
tepi
5dy
<3027>
jalan
6Krd
<1870>
yang menuju
 
 
pintu gerbang
7resh
<8179>
 
8yhyw
<1961>
Setiap
9lk
<3605>
orang
10syah
<376>
yang
11rsa
<834>
 
12hyhy
<1961>
mempunyai
13wl
<0>
perkara
14byr
<7379>
dan yang
 
 
masuk
15awbl
<935>
menghadap
16la
<413>
raja
17Klmh
<4428>
untuk
 
 
diadili
18jpsml
<4941>
Absalom
20Mwlsba
<53>
akan
 
 
memanggilnya
19arqyw
<7121>
dan
21wyla
<413>
bertanya
22rmayw
<559>
Dari
 
 
kota
25rye
<5892>
manakah
23ya
<335>
kamu
26hta
<859>
ini
24hzm
<2088>
Lalu dia
 
 
menjawab
27rmayw
<559>
Hambamu
31Kdbe
<5650>
ini dari salah
 
 
satu
28dxam
<259>
suku
29yjbs
<7626>
Israel
30larvy
<3478>
3
Absalom
3Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Ketahuilah
4har
<7200>
perkaramu
5Krbd
<1697>
itu
 
 
baik
6Mybwj
<2896>
dan
 
 
benar
7Myxknw
<5228>
tetapi dari pihak
11tam 10Kl
<853> <0>
raja
12Klmh
<4428>
tidak ada
9Nya
<369>
yang
 
 
mendengarkanmu
8emsw
<8085>
4
Absalom
2Mwlsba
<53>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Jika
3ym
<4310>
aku
 
 
diangkat
4ynmvy
<7760>
sebagai hakim
5jps
<8199>
di
7ylew
<5921>
negeri
6Urab
<776>
ini
 
 
setiap
9lk
<3605>
orang
10sya
<376>
yang
11rsa
<834>
datang
8awby
<935>
kepadaku dengan
13wl 12hyhy
<0> <1961>
suatu perkara
14byr
<7379>
atau
 
 
masalah hukum
15jpsmw
<4941>
aku akan
 
 
menyelesaikan perkaranya dengan adil
16wytqduhw
<6663>
5
Jika
 
 
ada
1hyhw
<1961>
orang yang
 
 
mendekat
2brqb
<7126>
untuk
3sya
<376>
sujud
4twxtshl
<7812>
kepadanya
5wl
<0>
dia akan
 
 
mengulurkan
6xlsw
<7971>
 
7ta
<853>
tangannya
8wdy
<3027>
memegang
9qyzxhw
<2388>
orang itu dan
10wl
<0>
menciumnya
11qsnw
<5401>
 
12wl
<0>
6
Demikianlah
4hzh 3rbdk
<2088> <1697>
Absalom
2Mwlsba
<53>
memperlakukan
1veyw
<6213>
semua
5lkl
<3605>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
yang
7rsa
<834>
datang
8waby
<935>
kepada
10la
<413>
raja
11Klmh
<4428>
untuk
 
 
diadili
9jpsml
<4941>
Absalom
13Mwlsba
<53>
pun
 
 
mencuri
12bngyw
<1589>
 
14ta
<853>
hati
15bl
<3820>
orang-orang
16ysna
<376>
Israel
17larvy
<3478>
 
18P
<0>
7
Sesudah
1yhyw
<1961>
lewat
2Uqm
<7093>
4
3Myebra
<705>
tahun
4hns
<8141>
Absalom
6Mwlsba
<53>
berkata
5rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
raja
8Klmh
<4428>
Izinkanlah
10an
<4994>
hamba
 
 
pergi
9hkla
<1980>
dan
 
 
membayar
11Mlsaw
<7999>
 
12ta
<853>
nazar
13yrdn
<5088>
yang
14rsa
<834>
telah hamba
 
 
ucapkan
15ytrdn
<5087>
kepada
 
 
TUHAN
16hwhyl
<3068>
di
 
 
Hebron
17Nwrbxb
<2275>
8
Sebab
1yk
<3588>
hambamu
4Kdbe
<5650>
ini mengucapkan
 
 
nazar
3rdn 2rdn
<5087> <5088>
ketika
 
 
tinggal
5ytbsb
<3427>
di
 
 
Gesur
6rwsgb
<1650>
Aram
7Mrab
<758>
dengan
 
 
berkata
8rmal
<559>
Jika
9Ma
<518>
TUHAN
12hwhy
<3068>
sungguh-sungguh membawaku
 
 
kembali
11ynbysy 10*bwsy {bysy}
<7725> <7725>
ke
 
 
Yerusalem
13Mlswry
<3389>
aku akan
 
 
melayani
14ytdbew
<5647>
 
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
9
 
2wl
<0>
Raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
Pergilah
4Kl
<1980>
dengan
 
 
damai sejahtera
5Mwlsb
<7965>
Lalu dia pun
 
 
berkemas
6Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
7Klyw
<1980>
ke
 
 
Hebron
8hnwrbx
<2275>
 
9P
<0>
10
Lalu
 
 
Absalom
2Mwlsba
<53>
mengirim
1xlsyw
<7971>
beberapa pesuruh
 
 
rahasia
3Mylgrm
<7270>
kepada
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
suku
5yjbs
<7626>
Israel
6larvy
<3478>
katanya
7rmal
<559>
Segera sesudah kamu
 
 
mendengar
8Mkemsk
<8085>
 
9ta
<853>
bunyi
10lwq
<6963>
trompet
11rpsh
<7782>
berserulah
 
 
Absalom
14Mwlsba
<53>
sudah
12Mtrmaw
<559>
menjadi raja
13Klm
<4427>
di
 
 
Hebron
15Nwrbxb
<2275>
11
Bersama
1taw
<854>
Absalom
2Mwlsba
<53>
pergilah
3wklh
<1980>
dua
 
 
ratus
4Mytam
<3967>
orang
5sya
<376>
dari
 
 
Yerusalem
6Mlswrym
<3389>
yaitu orang-orang
 
 
undangan
7Myarq
<7121>
yang
 
 
pergi
8Myklhw
<1980>
dengan
 
 
ketulusan
9Mmtl
<8537>
dan
 
 
tanpa
10alw
<3808>
mengetahui
11wedy
<3045>
apa
12lk
<3605>
pun
13rbd
<1697>
12
Absalom
2Mwlsba
<53>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
Ahitofel
4lptyxa
<302>
orang Gilo
5ynlygh
<1526>
penasihat
6Uewy
<3289>
Daud
7dwd
<1732>
dari
 
 
kota
8wryem
<5892>
Gilo
9hlgm
<1542>
untuk
 
 
mempersembahkan
10wxbzb
<2076>
 
11ta
<853>
korban
12Myxbzh
<2077>
 
13yhyw
<1961>
Persekongkolan
14rsqh
<7195>
itu menjadi
 
 
kuat
15Uma
<533>
dan
17Klwh
<1980>
banyak
18brw
<7227>
rakyat
16Mehw
<5971>
yang memihak
19ta
<854>
Absalom
20Mwlsba
<53>
13
Lalu seorang
 
 
pesuruh
2dygmh
<5046>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
katanya
5rmal
<559>
 
6hyh
<1961>
Hati
7bl
<3820>
orang
8sya
<376>
Israel
9larvy
<3478>
telah
 
 
mengikuti
10yrxa
<310>
Absalom
11Mwlsba
<53>
14
Daud
2dwd
<1732>
berbicara
1rmayw
<559>
kepada
 
 
semua
3lkl
<3605>
pegawainya
4wydbe
<5650>
yang
5rsa
<834>
menyertainya
6wta
<854>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswryb
<3389>
Bersiaplah
8wmwq
<6965>
marilah kita
 
 
melarikan diri
9hxrbnw
<1272>
sebab
10yk
<3588>
kita
 
 
tidak
11al
<3808>
akan
12hyht
<1961>
 
13wnl
<0>
lolos
14hjylp
<6413>
dari
15ynpm
<6440>
Absalom
16Mwlsba
<53>
Pergilah
18tkll
<1980>
segera
17wrhm
<4116>
supaya dia
 
 
jangan
19Np
<6435>
cepat-cepat
20rhmy
<4116>
menyusul
21wngvhw
<5381>
kita dan
 
 
mendatangkan
22xydhw
<5080>
 
24ta
<853>
celaka
25herh
<7451>
atas
23wnyle
<5921>
kita serta
 
 
mengalahkan
26hkhw
<5221>
kota
27ryeh
<5892>
ini dengan
 
 
mata
28ypl
<6310>
pedang
29brx
<2719>
15
Para
 
 
pegawai
2ydbe
<5650>
raja
3Klmh
<4428>
berkata
1wrmayw
<559>
kepada
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
Segala
6lkk
<3605>
yang
7rsa
<834>
dikenan
8rxby
<977>
oleh
 
 
Tuanku
9ynda
<113>
Raja
10Klmh
<4428>
para
11hnh
<2009>
hambamu
12Kydbe
<5650>
siap melakukannya
 
 
16
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
keluar
1auyw
<3318>
dan
 
 
seisi
3lkw
<3605>
rumahnya
4wtyb
<1004>
mengikutinya
5wylgrb
<7272>
Raja
7Klmh
<4428>
meninggalkan
6bzeyw
<5800>
 
8ta
<853>
sepuluh
9rve
<6235>
orang
10Mysn
<802>
gundiknya
11Mysglp
<6370>
untuk
 
 
menunggui
12rmsl
<8104>
istana
13tybh
<1004>
17
Raja
2Klmh
<4428>
pergi
1auyw
<3318>
dan
 
 
semua
3lkw
<3605>
orang
4Meh
<5971>
mengikutinya
5wylgrb
<7272>
Lalu mereka
 
 
berhenti
6wdmeyw
<5975>
di
7tyb
<0>
rumah yang paling terakhir
8qxrmh
<1023>
18
Semua
1lkw
<3605>
pegawainya
2wydbe
<5650>
berjalan
3Myrbe
<5674>
di
4le
<5921>
sampingnya
5wdy
<3027>
juga
 
 
semua
6lkw
<3605>
orang Kreti
7ytrkh
<3774>
dan
 
 
semua
8lkw
<3605>
orang Pleti
9ytlph
<6432>
Semua
10lkw
<3605>
orang Gat
11Mytgh
<1663>
enam
12ss
<8337>
ratus
13twam
<3967>
orang
14sya
<376>
banyaknya
 
 
yang
15rsa
<834>
 
16wab
<935>
mengikutinya
17wlgrb
<7272>
dari
 
 
Gat
18tgm
<1661>
 
20le 19Myrbe
<5921> <5674>
di
21ynp
<6440>
samping
 
 
raja
22Klmh
<4428>
19
Raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Itai
4yta
<863>
orang Gat
5ytgh
<1663>
itu
 
 
Mengapa
6hml
<4100>
kamu
9hta
<859>
juga
8Mg
<1571>
berjalan
7Klt
<1980>
bersama
10wnta
<854>
kami
 
 
Pulanglah
11bws
<7725>
dan
 
 
tinggallah
12bsw
<3427>
bersama
13Me
<5973>
raja
14Klmh
<4428>
sebab
15yk
<3588>
kamu
 
 
orang asing
16yrkn
<5237>
bahkan
 
 
kamu
17hta
<859>
juga
18Mgw
<1571>
orang
 
 
buangan
19hlg
<1540>
dari
20hta
<859>
tempat
21Kmwqml
<4725>
asalmu
 
 
20
Kemarin
1lwmt
<8543>
kamu
 
 
datang
2Kawb
<935>
dan
 
 
sekarang
3Mwyhw
<3117>
kamu akan
 
 
mengembara
4*Keyna {Kewna}
<5128>
bersamaku
5wnme
<5973>
untuk
 
 
mengikuti
6tkll
<1980>
aku
7ynaw
<589>
yang akan
 
 
pergi
8Klwh
<1980>
ke
9le
<5921>
segala tempat
 
 
yang
10rsa
<834>
aku
11yna
<589>
tempuh
12Klwh
<1980>
Pulanglah
13bws
<7725>
dan
 
 
bawalah
14bshw
<7725>
 
15ta
<853>
saudara-saudaramu
16Kyxa
<251>
bersamamu dalam
17Kme
<5973>
kasih
18dox
<2617>
dan
 
 
setia-Nya
19tmaw
<571>
21
Akan tetapi
 
 
Itai
2yta
<863>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
raja
4Klmh
<4428>
Demi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
5rmayw
<559>
hidup
8yxw 6yx
<2416> <2416>
dan demi
 
 
Tuanku
9ynda
<113>
Raja
10Klmh
<4428>
sesungguhnya
12Ma 11yk
<518> <3588>
di mana
16Ms 13Mwqmb
<8033> <4725>
pun
 
 
Tuanku
17ynda
<113>
Raja
18Klmh
<4428>
 
14rsa
<834>
berada
15hyhy
<1961>
baik
19Ma
<518>
mati
20twml
<4194>
ataupun
21Ma
<518>
hidup
22Myyxl
<2416>
hambamu
26Kdbe
<5650>
akan
 
 
ada
25hyhy
<1961>
 
23yk
<3588>
di situ
24Ms
<8033>
22
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Itai
4yta
<863>
Marilah
5Kl
<1980>
pergi
6rbew
<5674>
Lalu
7rbeyw
<5674>
Itai
8yta
<863>
orang Gat
9ytgh
<1663>
itu pergi dengan
 
 
seluruh
10lkw
<3605>
orangnya
11wysna
<376>
dan
 
 
seluruh
12lkw
<3605>
anak
13Pjh
<2945>
yang
14rsa
<834>
menyertainya
15wta
<854>
23
Seluruh
1lkw
<3605>
negeri
2Urah
<776>
menangis
3Mykwb
<1058>
dengan
 
 
suara
4lwq
<6963>
nyaring
5lwdg
<1419>
ketika
 
 
seluruh
6lkw
<3605>
rakyat
7Meh
<5971>
berjalan
 
 
melewatinya
8Myrbe
<5674>
Raja
9Klmhw
<4428>
melintasi
10rbe
<5674>
Sungai
11lxnb
<5158>
Kidron
12Nwrdq
<6939>
dan
 
 
seluruh
13lkw
<3605>
rakyat
14Meh
<5971>
berjalan
15Myrbe
<5674>
menuju
17ynp 16le
<6440> <5921>
jalan
18Krd
<1870>
 
19ta
<853>
padang belantara
20rbdmh
<4057>
24
Tampaklah
1hnhw
<2009>
juga
2Mg
<1571>
Zadok
3qwdu
<6659>
beserta dengan
 
 
semua
4lkw
<3605>
orang Lewi
5Mywlh
<3881>
 
6wta
<854>
pengangkat
7Myavn
<5375>
 
8ta
<853>
Tabut
9Nwra
<727>
Perjanjian
10tyrb
<1285>
Allah
11Myhlah
<430>
Ketika mereka
 
 
meletakkan
12wquyw
<3332>
 
13ta
<853>
Tabut
14Nwra
<727>
Allah
15Myhlah
<430>
itu
 
 
Abyatar
17rtyba
<54>
maju
16leyw
<5927>
sampai
18de
<5704>
seluruh
20lk
<3605>
rakyat
21Meh
<5971>
selesai
19Mt
<8552>
menyeberang
22rwbel
<5674>
dari
23Nm
<4480>
kota
24ryeh
<5892>
25
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Zadok
3qwdul
<6659>
Bawalah
4bsh
<7725>
 
5ta
<853>
Tabut
6Nwra
<727>
Allah
7Myhlah
<430>
itu ke dalam
 
 
kota
8ryeh
<5892>
Jika
9Ma
<518>
aku
 
 
mendapat
10auma
<4672>
kasih karunia
11Nx
<2580>
dalam
 
 
pandangan
12ynyeb
<5869>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dia akan
 
 
mengembalikanku
14ynbshw
<7725>
dan aku dapat
 
 
melihatnya
15ynarhw
<7200>
di
17taw 16wta
<853> <853>
tempat kediaman-Nya
18whwn
<5116>
26
Jika
1Maw
<518>
firman-Nya
2hk
<3541>
berkata
3rmay
<559>
Aku
 
 
tidak
4al
<3808>
berkenan
5ytupx
<2654>
 
6Kb
<0>
sesungguhnya
7ynnh
<2005>
biarlah Dia
 
 
melakukan
8hvey
<6213>
kepadaku
9yl
<0>
apa
 
 
yang
10rsak
<834>
baik
11bwj
<2896>
dalam
 
 
pandangan-Nya
12wynyeb
<5869>
 
13o
<0>
27
Raja
2Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Zadok
4qwdu
<6659>
imam
5Nhkh
<3548>
itu Apakah
 
 
engkau
7hta
<859>
seorang
 
 
pelihat
6hawrh
<7200>
Pulanglah
8hbs
<7725>
ke
 
 
kota
9ryeh
<5892>
dalam
 
 
damai sejahtera
10Mwlsb
<7965>
bersama
18Mkta
<854>
kedua
16yns
<8147>
anak
17Mkynb
<1121>
laki-lakimu yaitu
 
 
Ahimaas
11Uemyxaw
<290>
anakmu
12Knb
<1121>
dan
 
 
Yonatan
13Ntnwhyw
<3083>
anak
14Nb
<1121>
Abyatar
15rtyba
<54>
28
Ketahuilah
1war
<7200>
aku
2ykna
<595>
akan
 
 
menanti
3hmhmtm
<4102>
di
 
 
tempat-tempat penyeberangan
4*twbreb {twrbeb}
<5679>
di
 
 
padang belantara
5rbdmh
<4057>
sampai
6de
<5704>
ada
 
 
kabar
8rbd
<1697>
datang
7awb
<935>
dari
9Mkmem
<5973>
kamu
 
 
memberitahuku
10dyghl
<5046>
 
11yl
<0>
29
 
1bsyw
<7725>
Zadok
2qwdu
<6659>
dan
 
 
Abyatar
3rtybaw
<54>
membawa
4ta
<853>
Tabut
5Nwra
<727>
Allah
6Myhlah
<430>
itu kembali ke
 
 
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
lalu
 
 
tinggal
8wbsyw
<3427>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
30
Daud
1dwdw
<1732>
mendaki
3hlemb 2hle
<4608> <5927>
Bukit
 
 
Zaitun
4Mytyzh
<2132>
mendaki
5hle
<5927>
sambil
 
 
menangis
6hkwbw
<1058>
kepalanya
7sarw
<7218>
 
8wl
<0>
ditutupi
9ywpx
<2645>
dan
 
 
dia
10awhw
<1931>
berjalan
11Klh
<1980>
tanpa alas kaki
12Pxy
<3182>
Semua
13lkw
<3605>
orang
14Meh
<5971>
yang
15rsa
<834>
mengikutinya
20wlew
<5927>
juga
16wta
<854>
menutupi
17wpx
<2645>
kepala
19wsar
<7218>
mereka
 
 
masing-masing
18sya
<376>
dan
 
 
mendaki
21hle
<5927>
sambil
 
 
menangis
22hkbw
<1058>
31
Seseorang
 
 
mengabarkan
2dygh
<5046>
kepada
 
 
Daud
1dwdw
<1732>
katanya
3rmal
<559>
Ahitofel
4lptyxa
<302>
ada di antara orang-orang yang
 
 
bersekongkol
5Myrsqb
<7194>
dengan
6Me
<5973>
Absalom
7Mwlsba
<53>
Karena itu
8rmayw
<559>
Daud
9dwd
<1732>
berdoa
11an
<4994>
Ya
 
 
TUHAN
15hwhy
<3068>
gagalkanlah
10lko
<5528>
kiranya
12ta
<853>
nasihat
13tue
<6098>
Ahitofel
14lptyxa
<302>
itu
 
 
32
Ketika
1yhyw
<1961>
Daud
2dwd
<1732>
sampai
3ab
<935>
di
4de
<5704>
puncak
5sarh
<7218>
tempat
8Ms
<8033>
dia
6rsa
<834>
menyembah
7hwxtsy
<7812>
Allah
9Myhlal
<430>
Husai
12yswx
<2365>
orang
 
 
Arki
13ykrah
<757>
 
10hnhw
<2009>
menemui
11wtarql
<7125>
Daud dengan

pakaian
15wtntk
<3801>
yang
 
 
terkoyak-koyak
14ewrq
<7167>
dan
 
 
debu
16hmdaw
<127>
di atas
17le
<5921>
kepalanya
18wsar
<7218>
33
 
2wl
<0>
Daud
3dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Jika
4Ma
<518>
kamu
 
 
pergi
5trbe
<5674>
bersamaku
6yta
<854>
kamu akan
 
 
menjadi
7tyhw
<1961>
 
8yle
<5921>
bebanku
9avml
<4853>
34
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
engkau
 
 
kembali
3bwst
<7725>
ke
 
 
kota
2ryeh
<5892>
dan
 
 
berkata
4trmaw
<559>
kepada
 
 
Absalom
5Mwlsbal
<53>
Tuanku
 
 
Raja
8Klmh
<4428>
aku
7yna
<589>
ini
 
 
hambamu
6Kdbe
<5650>
Sesungguhnya dahulu
 
 
aku
12ynaw
<589>
adalah
9hyha
<1961>
hamba
10dbe
<5650>
ayahmu
11Kyba
<1>
tetapi
13zam
<227>
sekarang
14htew
<6258>
aku
15ynaw
<589>
adalah
 
 
hambamu
16Kdbe
<5650>
Dengan demikian kamu dapat
 
 
membatalkan
17htrphw
<6565>
 
19ta 18yl
<853> <0>
nasihat
20tue
<6098>
Ahitofel
21lptyxa
<302>
35
Bukankah
1awlhw
<3808>
Zadok
4qwdu
<6659>
dan
 
 
Abyatar
5rtybaw
<54>
para
 
 
imam
6Mynhkh
<3548>
itu
 
 
ada
7hyhw
<1961>
bersama
2Kme
<5973>
kamu di
 
 
sana
3Ms
<8033>
Segala
8lk
<3605>
sesuatu
9rbdh
<1697>
yang
10rsa
<834>
kamu
 
 
dengar
11emst
<8085>
dari
 
 
istana
12tybm
<1004>
raja
13Klmh
<4428>
kamu harus
 
 
memberitahukannya
14dygt
<5046>
kepada
 
 
Zadok
15qwdul
<6659>
dan
 
 
Abyatar
16rtybalw
<54>
para
 
 
imam
17Mynhkh
<3548>
itu
 
 
36
Lihatlah
1hnh
<2009>
 
3Mme 2Ms
<5973> <8033>
kedua
4yns
<8147>
anak
5Mhynb
<1121>
mereka yaitu
 
 
Ahimaas
6Uemyxa
<290>
anak
 
 
Zadok
7qwdul
<6659>
dan
 
 
Yonatan
8Ntnwhyw
<3083>
anak
 
 
Abyatar
9rtybal
<54>
ada bersama mereka di sana Kamu harus
 
 
mengirim
10Mtxlsw
<7971>
 
12yla 11Mdyb
<413> <3027>
segala
13lk
<3605>
sesuatu
14rbd
<1697>
yang
15rsa
<834>
kamu
 
 
dengar
16wemst
<8085>
melalui mereka
 
 
37
Lalu
 
 
Husai
2yswx
<2365>
sahabat
3her
<7463>
Daud
4dwd
<1732>
datang
1abyw
<935>
ke
 
 
kota
5ryeh
<5892>
ketika
 
 
Absalom
6Mlsbaw
<53>
sampai
7aby
<935>
di
 
 
Yerusalem
8Mlswry
<3389>