Prev Chapter 2 Samuel 3 Next Chapter
1
 
1yhtw
<1961>
Peperangan
2hmxlmh
<4421>
antara
4Nyb
<996>
keluarga
5tyb
<1004>
Saul
6lwas
<7586>
dan
7Nybw
<996>
keluarga
8tyb
<1004>
Daud
9dwd
<1732>
berlangsung lama
3hkra
<752>
Semakin lama
11Klh
<1980>
Daud
10dwdw
<1732>
semakin kuat
12qzxw
<2390>
sedangkan
 
 
keluarga
13tybw
<1004>
Saul
14lwas
<7586>
semakin lama
15Myklh
<1980>
semakin lemah
16Myldw
<1800>
 
17o
<0>
2
Di
 
 
Hebron
4Nwrbxb
<2275>
lahir
1*wdlwyw {wdlyw}
<3205>
bagi
 
 
Daud
2dwdl
<1732>
beberapa
 
 
anak
3Mynb
<1121>
laki-laki
5yhyw
<1961>
Anaknya yang sulung
6wrwkb
<1060>
adalah
 
 
Amnon
7Nwnma
<550>
dari
 
 
Ahinoam
8Menyxal
<293>
perempuan
 
 
Yizreel
9tlaerzyh
<3159>
3
Yang
 
 
kedua
1whnsmw
<4932>
adalah
 
 
Kileab
2balk
<3609>
dari
 
 
Abigail
3*lygybal {lgybal}
<26>
janda
4tsa
<802>
Nabal
5lbn
<5037>
orang
 
 
Karmel
6ylmrkh
<3761>
Yang
 
 
ketiga
7yslshw
<7992>
adalah
 
 
Absalom
8Mwlsba
<53>
anak
9Nb
<1121>
Maakha
10hkem
<4601>
anak perempuan
11tb
<1323>
Talmai
12ymlt
<8526>
raja
13Klm
<4428>
Gesur
14rwsg
<1650>
4
Yang
 
 
keempat
1yeybrhw
<7243>
adalah
 
 
Adonia
2hynda
<138>
anak
3Nb
<1121>
Hagit
4tygx
<2294>
Yang
 
 
kelima
5ysymxhw
<2549>
adalah
 
 
Sefaca
6hyjps
<8203>
anak
7Nb
<1121>
Abital
8ljyba
<37>
5
Yang
 
 
keenam
1ysshw
<8345>
adalah
 
 
Yitream
2Merty
<3507>
dari
 
 
Egla
3hlgel
<5698>
istri
4tsa
<802>
Daud
5dwd
<1732>
Mereka
6hla
<428>
dilahirkan
7wdly
<3205>
bagi
 
 
Daud
8dwdl
<1732>
di
 
 
Hebron
9Nwrbxb
<2275>
 
10P
<0>
6
Ketika
1yhyw
<1961>
terjadi
2twyhb
<1961>
peperangan
3hmxlmh
<4421>
antara
4Nyb
<996>
keluarga
5tyb
<1004>
Saul
6lwas
<7586>
dan
7Nybw
<996>
keluarga
8tyb
<1004>
Daud
9dwd
<1732>
Abner
10rnbaw
<74>
semakin mendapat kepercayaan dalam
12qzxtm 11hyh
<2388> <1961>
keluarga
13tybb
<1004>
Saul
14lwas
<7586>
7
Saul
1lwaslw
<7586>
mempunyai
 
 
gundik
2sglp
<6370>
bernama
3hmsw
<8034>
Rizpa
4hpur
<7532>
anak perempuan
5tb
<1323>
Aya
6hya
<345>
Isyboset
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
8la
<413>
Abner
9rnba
<74>
Mengapa
10ewdm
<4069>
engkau menghampiri
12la 11htab
<413> <935>
gundik
13sglyp
<6370>
ayahku
14yba
<1>
8
Abner
2rnbal
<74>
sangat
3dam
<3966>
marah
1rxyw
<2734>
atas
4le
<5921>
perkataan
5yrbd
<1697>
 
6sya
<0>
Isyboset
7tsb
<378>
itu
 
 
katanya
8rmayw
<559>
Kepala
9sarh
<7218>
anjing
10blk
<3611>
dari
12rsa
<834>
Yehudakah
13hdwhyl
<3063>
aku
11ykna
<595>
Sampai
 
 
hari
14Mwyh
<3117>
ini aku
 
 
menunjukkan
15hvea
<6213>
kesetiaanku
16dox
<2617>
kepada
17Me
<5973>
keluarga
18tyb
<1004>
Saul
19lwas
<7586>
ayahmu
20Kyba
<1>
kepada
21la
<413>
saudara-saudaranya
22wyxa
<251>
dan
 
 
kepada
23law
<413>
sahabat-sahabatnya
24wherm
<4828>
Aku
 
 
tidak
25alw
<3808>
menyerahkanmu
26Ktyumh
<4672>
ke dalam
 
 
tangan
27dyb
<3027>
Daud
28dwd
<1732>
Namun
 
 
sekarang
33Mwyh
<3117>
engkau
 
 
menuduhku
29dqptw
<6485>
 
30yle
<5921>
berbuat salah
31Nwe
<5771>
dengan
 
 
perempuan
32hsah
<802>
9
Kiranya
2hvey 1hk
<6213> <3541>
Allah
3Myhla
<430>
menghukum
 
 
Abner
4rnbal
<74>
bahkan
 
 
lebih
5hkw
<3541>
lagi
6Pyoy
<3254>
 
7wl
<0>
jika
8yk
<3588>
aku tidak melakukan kepada
 
 
Daud
12dwdl
<1732>
 
13yk
<3588>
seperti
14Nk
<3651>
yang
9rsak
<834>
dijanjikan
10ebsn
<7650>
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
15hvea
<6213>
kepadanya
16wl
<0>
10
yaitu memindahkan
1rybehl
<5674>
kerajaan
2hklmmh
<4467>
dari
 
 
keluarga
3tybm
<1004>
Saul
4lwas
<7586>
dan
 
 
mendirikan
5Myqhlw
<6965>
 
6ta
<853>
takhta
7aok
<3678>
Daud
8dwd
<1732>
atas
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
dan
 
 
atas
11lew
<5921>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
dari
 
 
Dan
13Ndm
<1835>
sampai
14dew
<5704>
 
15rab
<0>
Bersyeba
16ebs
<884>
11
Isyboset
 
 
tidak
1alw
<3808>
dapat
2lky
<3201>
menjawab
4byshl
<7725>
lagi
3dwe
<5750>
sepatah kata pun
 
 
kepada
5ta
<853>
Abner
6rnba
<74>
karena
7rbd
<1697>
takut
8wtarym
<3372>
 
9wta
<853>
kepadanya
10o
<0>
12
Abner
2rnba
<74>
mengirim
1xlsyw
<7971>
beberapa
 
 
pesuruh
3Mykalm
<4397>
kepada
4la
<413>
Daud
5dwd
<1732>
dengan
6*wytxt {wtxt}
<8478>
pesan
7rmal
<559>
Siapakah pemilik
8yml
<4310>
negeri
9Ura
<776>
ini
10rmal
<559>
Ikatlah
11htrk
<3772>
perjanjian
12Ktyrb
<1285>
denganku
13yta
<854>
Sesungguhnya
14hnhw
<2009>
tanganku
15ydy
<3027>
akan
 
 
menyertaimu
16Kme
<5973>
untuk
18Kyla
<413>
membawa
17bohl
<5437>
 
19ta
<853>
seluruh
20lk
<3605>
orang
 
 
Israel
21larvy
<3478>
kepadamu
 
 
13
Daud
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
Baiklah
2bwj
<2896>
aku
3yna
<589>
akan
 
 
mengikat
4trka
<3772>
perjanjian
6tyrb
<1285>
denganmu
5Kta
<854>
Namun
7Ka
<389>
 
8rbd
<1697>
satu
9dxa
<259>
hal
 
 
aku
10ykna
<595>
minta
11las
<7592>
darimu Engkau
13rmal 12Ktam
<559> <854>
tidak
14al
<3808>
akan menghadapku
17ynp 16ta 15hart
<6440> <853> <7200>
kecuali
18yk
<3588>
jika
19Ma
<518>
engkau
20ynpl
<6440>
datang
21Kaybh
<935>
lebih dahulu dengan
22ta
<853>
Mikhal
23lkym
<4324>
anak perempuan
24tb
<1323>
Saul
25lwas
<7586>
ketika engkau
 
 
datang
26Kabb
<935>
 
28ta 27twarl
<853> <7200>
menghadap
29ynp
<6440>
aku
30o
<0>
14
Daud
2dwd
<1732>
mengirim
1xlsyw
<7971>
beberapa
 
 
pesuruh
3Mykalm
<4397>
kepada
4la
<413>
 
5sya
<0>
Isyboset
6tsb
<378>
anak
7Nb
<1121>
Saul
8lwas
<7586>
dengan
 
 
pesan
9rmal
<559>
Berikanlah
10hnt
<5414>
 
11ta
<853>
istriku
12ytsa
<802>
 
13ta
<853>
Mikhal
14lkym
<4324>
yang
15rsa
<834>
kuperoleh
16ytvra
<781>
dengan
17yl
<0>
seratus
18hamb
<3967>
kulit khatan
19twlre
<6190>
orang Filistin
20Mytslp
<6430>
15
Lalu
2sya 1xlsyw
<0> <7971>
Isyboset
3tsb
<378>
menyuruh
 
 
mengambil
4hxqyw
<3947>
perempuan itu
 
 
dari
5Mem
<5973>
suaminya
6sya
<376>
yaitu
7Mem
<5973>
Paltiel
8layjlp
<6409>
anak
9Nb
<1121>
Lais
10*syl {swl}
<3919>
16
Suaminya
3hsya
<376>
berjalan
1Klyw
<1980>
bersama
2hta
<854>
dia
 
 
mengikutinya
6hyrxa
<310>
sampai
7de
<5704>
ke
 
 
Bahurim
8Myrxb
<980>
sambil
4Kwlh
<1980>
menangis
5hkbw
<1058>
Abner
11rnba
<74>
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
10wyla
<413>
 
12Kl
<1980>
Pulanglah
13bws
<7725>
Lalu dia
 
 
pulang
14bsyw
<7725>
17
Abner
2rnba
<74>
berbicara
1rbdw
<1697>
 
3hyh
<1961>
dengan
4Me
<5973>
para
 
 
tua-tua
5ynqz
<2205>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
katanya
7rmal
<559>
Sudah
10Mg 8Mg
<1571> <1571>
lama
11Msls 9lwmt
<8032> <8543>
engkau
 
 
menginginkan
13Mysqbm
<1245>
 
14ta
<853>
Daud
15dwd
<1732>
menjadi
12Mtyyh
<1961>
raja
16Klml
<4428>
atasmu
17Mkyle
<5921>
18
Sekarang
1htew
<6258>
bertindaklah
2wve
<6213>
sebab
3yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
berjanji
5rma
<559>
kepada
6la
<413>
Daud
7dwd
<1732>
katanya
8rmal
<559>
Dengan
 
 
perantaraan
9dyb
<3027>
Daud
10dwd
<1732>
hambaku
11ydbe
<5650>
Aku akan
 
 
menyelamatkan
12eyswh
<3467>
 
13ta
<853>
umat-Ku
14yme
<5971>
Israel
15larvy
<3478>
dari
 
 
tangan
16dym
<3027>
orang
 
 
Filistin
17Mytslp
<6430>
dan
 
 
tangan
18dymw
<3027>
semua
19lk
<3605>
musuhnya
20Mhybya
<341>
19
 
2Mg
<1571>
Abner
3rnba
<74>
berbicara
1rbdyw
<1696>
dengan orang
4ynzab
<241>
Benyamin
5Nymynb
<1144>
Abner
8rnba
<74>
juga
7Mg
<1571>
pergi
6Klyw
<1980>
ke
 
 
Hebron
12Nwrbxb
<2275>
untuk
 
 
berbicara
9rbdl
<1696>
dengan
10ynzab
<241>
Daud
11dwd
<1732>
mengenai
13ta
<853>
segala hal
14lk
<3605>
yang
15rsa
<834>
dipandang
17ynyeb
<5869>
baik
16bwj
<2896>
oleh orang
 
 
Israel
18larvy
<3478>
dan
19ynyebw
<5869>
seluruh
20lk
<3605>
kaum
21tyb
<1004>
Benyamin
22Nmynb
<1144>
20
Ketika
 
 
Abner
2rnba
<74>
bersama
6wtaw
<854>
dua puluh
7Myrve
<6242>
orang
8Mysna
<376>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
di
 
 
Hebron
5Nwrbx
<2275>
Daud
10dwd
<1732>
mengadakan
9veyw
<6213>
perjamuan
15htsm
<4960>
untuk
 
 
Abner
11rnbal
<74>
dan
 
 
orang-orang
12Mysnalw
<376>
yang
13rsa
<834>
bersamanya
14wta
<854>
21
Abner
2rnba
<74>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Aku akan
 
 
bersiap
5hmwqa
<6965>
untuk
 
 
pergi
6hklaw
<1980>
mengumpulkan
7hubqaw
<6908>
 
11ta
<853>
seluruh
12lk
<3605>
orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
kepada
8la
<413>
Tuanku
9ynda
<113>
Raja
10Klmh
<4428>
supaya mereka
 
 
mengikat
14wtrkyw
<3772>
perjanjian
16tyrb
<1285>
dengan
15Kta
<854>
tuanku dan engkau akan

memerintah
17tklmw
<4427>
atas
 
 
segala
18lkb
<3605>
yang
19rsa
<834>
diingini
20hwat
<183>
hatimu
21Kspn
<5315>
Lalu
 
 
Daud
23dwd
<1732>
melepaskan kepergian
22xlsyw
<7971>
 
24ta
<853>
Abner
25rnba
<74>
dan
 
 
pergi
26Klyw
<1980>
dalam
 
 
damai
27Mwlsb
<7965>
22
 
1hnhw
<2009>
Anak buah
2ydbe
<5650>
Daud
3dwd
<1732>
dan
 
 
Yoab
4bawyw
<3097>
pulang
5ab
<935>
setelah
 
 
melakukan penyerbuan
6dwdghm
<1416>
dan
9Mme
<5973>
membawa
10waybh
<935>
banyak
8br
<7227>
jarahan
7llsw
<7998>
Abner
11rnbaw
<74>
tidak
12wnnya
<369>
lagi
 
 
bersama
13Me
<5973>
Daud
14dwd
<1732>
di
 
 
Hebron
15Nwrbxb
<2275>
sebab
16yk
<3588>
dia telah
 
 
melepasnya
17wxls
<7971>
pergi
18Klyw
<1980>
dengan
 
 
damai
19Mwlsb
<7965>
23
Pada waktu
 
 
Yoab
1bawyw
<3097>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
tentara
3abuh
<6635>
yang
4rsa
<834>
menyertainya
5wta
<854>
pulang
6wab
<935>
diberitahukan
7wdgyw
<5046>
kepada
 
 
Yoab
8bawyl
<3097>
katanya
9rmal
<559>
 
10ab
<935>
Abner
11rnba
<74>
anak
12Nb
<1121>
Ner
13rn
<5369>
telah datang
 
 
menghadap
14la
<413>
raja
15Klmh
<4428>
dan dia
 
 
dibiarkan
16whxlsyw
<7971>
pergi
17Klyw
<1980>
dalam
 
 
damai
18Mwlsb
<7965>
24
Lalu
 
 
Yoab
2bawy
<3097>
pergi
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
raja
4Klmh
<4428>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Apa
6hm
<4100>
yang telah engkau
 
 
lakukan
7htyve
<6213>
Sesungguhnya
8hnh
<2009>
Abner
10rnba
<74>
datang
9ab
<935>
kepadamu
11Kyla
<413>
mengapa
12hml
<4100>
engkau
13hz
<2088>
membiarkannya
14wtxls
<7971>
begitu saja
16Kwlh 15Klyw
<1980> <1980>
25
Ketahuilah
1tedy
<3045>
 
2ta
<853>
Abner
3rnba
<74>
anak
4Nb
<1121>
Ner
5rn
<5369>
itu
6yk
<3588>
datang
8ab
<935>
untuk
 
 
menipu
7Kttpl
<6601>
engkau untuk
 
 
mengetahui
9tedlw
<3045>
kapan engkau
12taw
<853>
masuk
13*Kabwm {Kawbm}
<3996>
dan
10ta
<853>
keluar
11Kauwm
<4161>
dan untuk
 
 
mengetahui
14tedlw
<3045>
 
15ta
<853>
semua
16lk
<3605>
yang
17rsa
<834>
engkau
18hta
<859>
lakukan
19hve
<6213>
26
Yoab
2bawy
<3097>
pergi
1auyw
<3318>
meninggalkan
3Mem
<5973>
Daud
4dwd
<1732>
lalu
 
 
mengirim
5xlsyw
<7971>
orang
6Mykalm
<4397>
untuk
 
 
menyusul
7yrxa
<310>
Abner
8rnba
<74>
dan
 
 
membawanya kembali
9wbsyw
<7725>
dari
10wta
<853>
sumur
11rwbm
<953>
Sira
12hroh
<5626>
Namun
 
 
Daud
13dwdw
<1732>
tidak
14al
<3808>
mengetahuinya
15edy
<3045>
27
Ketika
 
 
Abner
2rnba
<74>
kembali
1bsyw
<7725>
ke
 
 
Hebron
3Nwrbx
<2275>
Yoab
5bawy
<3097>
membawanya
4whjyw
<5186>
ke
6la
<413>
tengah-tengah
7Kwt
<8432>
pintu gerbang
8resh
<8179>
untuk
 
 
berbicara
9rbdl
<1696>
kepadanya
 
 
dengan
10wta
<854>
diam-diam
11ylsb
<7987>
Di sana
13Ms
<8033>
dia
 
 
menikam
12whkyw
<5221>
perutnya
14smxh
<2570>
hingga
 
 
mati
15tmyw
<4191>
sebagai
 
 
pembalasan darah
16Mdb
<1818>
atas
17hve
<0>
Asael
18la
<6214>
adiknya
19wyxa
<251>
28
Ketika hal itu
 
 
didengar
1emsyw
<8085>
oleh
 
 
Daud
2dwd
<1732>
dia
4Nk 3yrxam
<3651> <310>
berkata
5rmayw
<559>
Aku
7ykna
<595>
dan
 
 
kerajaanku
8ytklmmw
<4467>
tidak bersalah
6yqn
<5355>
di hadapan
9Mem
<5973>
TUHAN
10hwhy
<3068>
sampai selamanya
12Mlwe 11de
<5769> <5703>
terhadap
 
 
darah
13ymdm
<1818>
Abner
14rnba
<74>
anak
15Nb
<1121>
Ner
16rn
<5369>
29
Hal itu
 
 
ditanggung
1wlxy
<2342>
sendiri
3sar
<7218>
oleh
2le
<5921>
Yoab
4bawy
<3097>
dan
5law
<413>
oleh
 
 
seluruh
6lk
<3605>
kaum
7tyb
<1004>
keluarganya
8wyba
<1>
Tidak
9law
<408>
putus-putusnya
10trky
<3772>
keluarga
11tybm
<1004>
Yoab
12bawy
<3097>
mengeluarkan
13bz
<2100>
lelehan
 
 
sakit kusta
14erumw
<6879>
bersandar
15qyzxmw
<2388>
pada
 
 
tongkat
16Klpb
<6418>
tewas
17lpnw
<5307>
oleh
 
 
pedang
18brxb
<2719>
dan
 
 
kekurangan
19roxw
<2638>
makan
20Mxl
<3899>
30
Yoab
1bawyw
<3097>
dan
 
 
Abisai
2ysybaw
<52>
adiknya
3wyxa
<251>
membunuh
4wgrh
<2026>
Abner
5rnbal
<74>
sebab dia
6le
<5921>
telah
7rsa
<834>
membunuh
8tymh
<4191>
 
9ta
<853>
Asael
10lahve
<6214>
adik
11Mhyxa
<251>
mereka dalam
 
 
pertempuran
13hmxlmb
<4421>
di
 
 
Gibeon
12Nwebgb
<1391>
 
14P
<0>
31
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yoab
4bawy
<3097>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
seluruh
6lk
<3605>
rakyat
7Meh
<5971>
yang
8rsa
<834>
menyertainya
9wta
<854>
Koyakkanlah
10werq
<7167>
pakaianmu
11Mkydgb
<899>
dan
 
 
lilitkanlah
12wrgxw
<2296>
kain kabung
13Myqv
<8242>
serta
 
 
merataplah
14wdpow
<5594>
di depan
15ynpl
<6440>
mayat
 
 
Abner
16rnba
<74>
Kemudian
 
 
Raja
17Klmhw
<4428>
Daud
18dwd
<1732>
berjalan
19Klh
<1980>
di belakang
20yrxa
<310>
usungan
21hjmh
<4296>
mayat
 
 
32
Ketika mereka
 
 
menguburkan
1wrbqyw
<6912>
 
2ta
<853>
Abner
3rnba
<74>
di
 
 
Hebron
4Nwrbxb
<2275>
raja
6Klmh
<4428>
menangis
5avyw
<5375>
dengan
7ta
<853>
suara
8wlwq
<6963>
nyaring
9Kbyw
<1058>
di
 
 
atas
10la
<413>
kubur
11rbq
<6913>
Abner
12rnba
<74>
dan
13wkbyw
<1058>
seluruh
14lk
<3605>
rakyat
15Meh
<5971>
menangis
16P
<0>
33
Demikianlah
 
 
nyanyian ratapan
1Nnqyw
<6969>
raja
2Klmh
<4428>
kepada
3la
<413>
Abner
4rnba
<74>
Haruskah
5rmayw
<559>
kematian
6twmkh
<4194>
Abner
9rnba
<74>
seperti
 
 
kematian
8twmy
<4191>
orang bodoh
7lbn
<5036>
34
Tanganmu
1Kdy
<3027>
tidak
2al
<3808>
terikat
3twroa
<631>
kakimu
4Kylgrw
<7272>
tidak
5al
<3808>
dirantai
6Mytsxnl
<5178>
Engkau
7wsgh
<5066>
mati
8lwpnk
<5307>
di
 
 
hadapan
9ynpl
<6440>
orang-orang
10ynb
<1121>
durjana
11hlwe
<5766>
Demikianlah engkau
 
 
tewas
12tlpn
<5307>
 
13wpoyw
<3254>
Seluruh
14lk
<3605>
rakyat
15Meh
<5971>
menangis
16twkbl
<1058>
lagi karena
 
 
dia
17wyle
<5921>
35
Lalu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
datang
 
 
membujuk
1abyw
<935>
 
5ta
<853>
Daud
6dwd
<1732>
untuk
 
 
makan
4twrbhl
<1262>
roti
7Mxl
<3899>
selagi
8dweb
<5750>
hari masih
 
 
siang
9Mwyh
<3117>
Namun
 
 
Daud
11dwd
<1732>
bersumpah
10ebsyw
<7650>
katanya
12rmal
<559>
Kiranya
13hk
<3541>
 
15yl
<0>
Allah
16Myhla
<430>
menghukumku
14hvey
<6213>
bahkan
17hkw
<3541>
sesungguhnya
19yk
<3588>
lebih lagi
18Pyoy
<3254>
jika
20Ma
<518>
sebelum
21ynpl
<6440>
matahari
23smsh
<8121>
terbenam
22awb
<935>
aku
 
 
mengecap
24Meja
<2938>
roti
25Mxl
<3899>
atau
26wa
<176>
apa pun
28hmwam 27lk
<3972> <3605>
36
Seluruh
1lkw
<3605>
rakyat
2Meh
<5971>
melihatnya
3wrykh
<5234>
dan itu
 
 
baik
4bjyyw
<3190>
dalam
 
 
pandangan
5Mhynyeb
<5869>
mereka seperti
 
 
segala sesuatu
6lkk
<3605>
yang
7rsa
<834>
dilakukan
8hve
<6213>
raja
9Klmh
<4428>
dipandang
10ynyeb
<5869>
baik
13bwj
<2896>
oleh
 
 
seluruh
11lk
<3605>
rakyat
12Meh
<5971>
37
Pada hari itu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Meh
<5971>
dan
 
 
seluruh
4lkw
<3605>
Israel
5larvy
<3478>
mengetahui
1wedyw
<3045>
 
7awhh 6Mwyb
<1931> <3117>
bahwa
8yk
<3588>
pembunuhan
12tymhl
<4191>
 
13ta
<853>
Abner
14rnba
<74>
anak
15Nb
<1121>
Ner
16rn
<5369>
bukan
9al
<3808>
keinginan
10htyh
<1961>
raja
11Klmhm
<4428>
 
17P
<0>
38
Kemudian
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
panglimanya
4wydbe
<5650>
Tidak
5awlh
<3808>
tahukah
6wedt
<3045>
kamu
 
 
bahwa
7yk
<3588>
pada
 
 
hari
11Mwyh
<3117>
ini
12hzh
<2088>
seorang
 
 
pemimpin
8rv
<8269>
besar
9lwdgw
<1419>
gugur
10lpn
<5307>
di
 
 
Israel
13larvyb
<3478>
39
Pada
 
 
hari
2Mwyh
<3117>
ini
 
 
aku
1yknaw
<595>
merasa lemah
3Kr
<7390>
walaupun sudah
 
 
diurapi
4xwsmw
<4886>
menjadi
 
 
raja
5Klm
<4428>
sedangkan
 
 
orang-orang
6Mysnahw
<376>
itu
7hlah
<428>
yaitu
 
 
anak-anak
8ynb
<1121>
Zeruya
9hywru
<6870>
keras kepala
10Mysq
<7186>
terhadapku
11ynmm
<4480>
Kiranya
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
membalas
12Mlsy
<7999>
orang yang
 
 
berbuat
14hvel
<6213>
jahat
15herh
<7451>
setimpal dengan
 
 
kejahatannya
16wterk
<7451>
 
17P
<0>