Prev Chapter 1 Kings 12 Next Chapter
1
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
Sikhem
3Mks
<7927>
karena
4yk
<3588>
seluruh
7lk
<3605>
orang
 
 
Israel
8larvy
<3478>
telah
 
 
datang
6ab
<935>
ke
 
 
Sikhem
5Mks
<7927>
untuk menobatkan dia
 
 
menjadi raja
9Kylmhl
<4427>
 
10wta
<853>
2
Ketika
1yhyw
<1961>
Yerobeam
3Mebry
<3379>
anak
4Nb
<1121>
Nebat
5jbn
<5028>
mendengarnya
2emsk
<8085>
 
14bsyw
<3427>
Yerobeam
15Mebry
<3379>
kembali ke
 
 
Mesir
16Myrumb
<4714>
Sebab waktu itu
 
 
dia
6awhw
<1931>
masih
7wndwe
<5750>
berada di
 
 
Mesir
8Myrumb
<4714>
tempat
9rsa
<834>
dia
 
 
melarikan
10xrb
<1272>
diri dari
 
 
hadapan
11ynpm
<6440>
Raja
12Klmh
<4428>
Salomo
13hmls
<8010>
3
Lalu mereka
 
 
mengutus
1wxlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
memanggilnya
2warqyw
<7121>
kemudian
 
 
Yerobeam
5Mebry
<3379>
 
3wl
<0>
datang
4*abyw {wabyw}
<935>
bersama
 
 
seluruh
6lkw
<3605>
umat
7lhq
<6951>
Israel
8larvy
<3478>
serta
 
 
berbicara
9wrbdyw
<1696>
kepada
10la
<413>
Rehabeam
11Mebxr
<7346>
kata mereka
12rmal
<559>
4
Ayahmu
1Kyba
<1>
telah
 
 
memberatkan
2hsqh
<7185>
 
3ta
<853>
beban
4wnle
<5923>
kami
5htaw
<859>
Sekarang
6hte
<6258>
ringankanlah
7lqh
<7043>
pekerjaan
8tdbem
<5656>
berat
10hsqh
<7186>
dari
 
 
ayahmu
9Kyba
<1>
serta
 
 
tanggungan
11wlemw
<5923>
berat
12dbkh
<3515>
yang
13rsa
<834>
dia
 
 
pikulkan
14Ntn
<5414>
kepada
15wnyle
<5921>
kami maka kami akan
 
 
melayanimu
16Kdbenw
<5647>
5
Dia
 
 
menjawab
1rmayw
<559>
mereka
2Mhyla
<413>
Pulanglah
3wkl
<1980>
dahulu
4de
<5750>
setelah
 
 
tiga
5hsls
<7969>
hari
6Mymy
<3117>
kembalilah
7wbwsw
<7725>
kepadaku
8yla
<413>
Lalu
 
 
rakyat
10Meh
<5971>
itu
 
 
pergi
9wklyw
<1980>
6
Raja
2Klmh
<4428>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
berunding
1Uewyw
<3289>
dengan
4ta
<854>
para
 
 
tua-tua
5Mynqzh
<2205>
yang
6rsa
<834>
 
7wyh
<1961>
melayani
8Mydme
<5975>
di
9ta
<853>
hadapan
10ynp
<6440>
Salomo
11hmls
<8010>
ayahnya
12wyba
<1>
ketika
13wtyhb
<1961>
dia masih
 
 
hidup
14yx
<2416>
tanyanya
15rmal
<559>
Apa
16Kya
<349>
 
17Mta
<859>
nasihat
18Myuewn
<3289>
kalian untuk
 
 
menjawab
19byshl
<7725>
perkataan
23rbd
<1697>
 
20ta
<853>
rakyat
21Meh
<5971>
ini
22hzh
<2088>
7
Mereka
 
 
menjawab
1*wrbdyw {rbdyw}
<1696>
kepadanya
2wyla
<413>
katanya
3rmal
<559>
Jika
4Ma
<518>
pada
 
 
hari
5Mwyh
<3117>
ini engkau
 
 
menjadi
6hyht
<1961>
hamba
7dbe
<5650>
rakyat
8Mel
<5971>
itu
9hzh
<2088>
dan
 
 
melayani
10Mtdbew
<5647>
mereka dan
 
 
menjawab
11Mtynew
<6030>
mereka dengan menitahkan
12trbdw
<1696>
kepada
13Mhyla
<413>
mereka
 
 
perkataan
14Myrbd
<1697>
yang
 
 
baik
15Mybwj
<2896>
mereka akan
 
 
menjadi
16wyhw
<1961>
 
17Kl
<0>
hamba-hambamu
18Mydbe
<5650>
 
19lk
<3605>
selama-lamanya
20Mymyh
<3117>
8
Namun dia
 
 
mengabaikan
1bzeyw
<5800>
 
2ta
<853>
nasihat
3tue
<6098>
para
 
 
tua-tua
4Mynqzh
<2205>
yang
5rsa
<834>
menasihatinya lalu
 
 
berunding
7Uewyw 6whuey
<3289> <3289>
dengan orang-orang
8ta
<853>
muda
9Mydlyh
<3206>
yang
10rsa
<834>
tumbuh
 
 
besar
11wldg
<1431>
bersamanya
12wta
<854>
yang
13rsa
<834>
berdiri
14Mydmeh
<5975>
di
 
 
hadapannya
15wynpl
<6440>
9
Dia
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Apakah
3hm
<4100>
yang
 
 
kalian
4Mta
<859>
nasihatkan
5Myuewn
<3289>
supaya kita dapat
 
 
menjawab
6bysnw
<7725>
perkataan
7rbd
<1697>
 
8ta
<853>
rakyat
9Meh
<5971>
itu
10hzh
<2088>
yang
11rsa
<834>
berbicara
12wrbd
<1696>
kepadaku
13yla
<413>
 
14rmal
<559>
Ringankanlah
15lqh
<7043>
dari
16Nm
<4480>
beban
17leh
<5923>
yang
18rsa
<834>
ayahmu
20Kyba
<1>
berikan
19Ntn
<5414>
pada
 
 
kami
21wnyle
<5921>
10
Orang-orang muda
3Mydlyh
<3206>
itu
 
 
yang
4rsa
<834>
tumbuh besar
5wldg
<1431>
bersamanya
6wta
<854>
menjawab
1wrbdyw
<1696>
kepadanya
2wyla
<413>
katanya
7rmal
<559>
Beginilah
8hk
<3541>
engkau akan
 
 
katakan
9rmat
<559>
kepada
 
 
rakyat
10Mel
<5971>
itu
11hzh
<2088>
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
berbicara
13wrbd
<1696>
kepadamu
14Kyla
<413>
 
15rmal
<559>
Ayahmu
16Kyba
<1>
telah
 
 
memberatkan
17dybkh
<3513>
 
18ta
<853>
beban
19wnle
<5923>
kami tetapi
 
 
engkau
20htaw
<859>
ringankanlah
21lqh
<7043>
atas
22wnylem
<5921>
kami
 
 
Beginilah
23hk
<3541>
engkau harus
 
 
titahkan
24rbdt
<1696>
kepada
25Mhyla
<413>
mereka
 
 
Kelingkingku
26ynjq
<6995>
lebih kuat
27hbe
<5666>
dari
 
 
pinggang
28yntmm
<4975>
ayahku
29yba
<1>
11
Sekarang
1htew
<6258>
ayahku
2yba
<1>
membebankan
3oymeh
<6006>
kepada
4Mkyle
<5921>
kalian
 
 
beban
5le
<5923>
yang
 
 
berat
6dbk
<3515>
tetapi
 
 
aku
7ynaw
<589>
akan
 
 
menambah
8Pyowa
<3254>
beban
10Mkle
<5923>
atas
9le
<5921>
kalian
 
 
Ayahku
11yba
<1>
menghajar
12roy
<3256>
kalian dengan
13Mkta
<853>
cambuk
14Myjwsb
<7752>
tetapi
 
 
aku
15ynaw
<589>
akan
 
 
menghajar
16roya
<3256>
kalian dengan
17Mkta
<853>
kalajengking-kalajengking
18Mybrqeb
<6137>
12
 
1*awbyw {wbyw}
<935>
Yerobeam
2Mebry
<3379>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
rakyat
4Meh
<5971>
datang
 
 
kepada
5la
<413>
Rehabeam
6Mebxr
<7346>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
ketiga
8ysylsh
<7992>
seperti
 
 
yang
9rsak
<834>
telah
 
 
raja
11Klmh
<4428>
katakan
10rbd
<1696>
katanya
12rmal
<559>
Kembalilah
13wbws
<7725>
kepadaku
14yla
<413>
pada
 
 
hari
15Mwyb
<3117>
ketiga
16ysylsh
<7992>
13
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
rakyat
4Meh
<5971>
itu dengan
 
 
keras
5hsq
<7186>
dan
 
 
mengabaikan
6bzeyw
<5800>
 
7ta
<853>
nasihat
8tue
<6098>
para
 
 
tua-tua
9Mynqzh
<2205>
yang
10rsa
<834>
mereka
 
 
nasihatkan
11whuey
<3289>
kepadanya
 
 
14
Dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka sesuai
 
 
nasihat
3tuek
<6098>
orang-orang
 
 
muda
4Mydlyh
<3206>
katanya
5rmal
<559>
Ayahku
6yba
<1>
telah
 
 
memberatkan
7dybkh
<3513>
 
8ta
<853>
beban
9Mkle
<5923>
kalian tetapi
 
 
aku
10ynaw
<589>
akan
 
 
menambah
11Pyoa
<3254>
 
12le
<5921>
beban
13Mkle
<5923>
kalian
 
 
Ayahku
14yba
<1>
menghajar
15roy
<3256>
kalian dengan
16Mkta
<853>
cambuk
17Myjwsb
<7752>
tetapi
 
 
aku
18ynaw
<589>
akan
 
 
menghajar
19roya
<3256>
kalian dengan
20Mkta
<853>
kalajengking-kalajengking
21Mybrqeb
<6137>
15
Demikianlah
 
 
raja
3Klmh
<4428>
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2ems
<8085>
 
4la
<413>
rakyat
5Meh
<5971>
itu
 
 
karena
6yk
<3588>
perubahan peristiwa
8hbo
<5438>
itu
 
 
terjadi
7htyh
<1961>
dari
9Mem
<5973>
TUHAN
10hwhy
<3068>
sesuai
11Neml
<4616>
 
13ta
<853>
firman
14wrbd
<1697>
yang
15rsa
<834>
telah
16rbd
<1696>
disampaikan-Nya
12Myqh
<6965>
 
17hwhy
<3068>
melalui
18dyb
<3027>
Ahia
19hyxa
<281>
orang Silo
20ynlysh
<7888>
kepada
21la
<413>
Yerobeam
22Mebry
<3379>
anak
23Nb
<1121>
Nebat
24jbn
<5028>
16
Seluruh
2lk
<3605>
Israel
3larvy
<3478>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
4yk
<3588>
raja
7Klmh
<4428>
tidak
5al
<3808>
mendengarkan
6ems
<8085>
mereka lalu
 
 
rakyat
10Meh
<5971>
 
8Mhyla
<413>
menjawab
13rbd 9wbsyw
<1697> <7725>
 
11ta
<853>
raja
12Klmh
<4428>
katanya
14rmal
<559>
 
16wnl
<0>
Bagian
17qlx
<2506>
apa
15hm
<4100>
yang kami dapat dari
 
 
Daud
18dwdb
<1732>
Tidak ada
19alw
<3808>
bagian
20hlxn
<5159>
dari
 
 
anak
21Nbb
<1121>
Isai
22ysy
<3448>
Pulanglah ke
 
 
tenda-tendamu
23Kylhal
<168>
hai
 
 
Israel
24larvy
<3478>
Sekarang
25hte
<6258>
lihatlah
26har
<7200>
uruslah
 
 
keluargamu
27Ktyb
<1004>
sendiri hai
 
 
Daud
28dwd
<1732>
Kemudian keturunan
 
 
Israel
30larvy
<3478>
pulang
29Klyw
<1980>
ke
 
 
tenda-tendanya
31wylhal
<168>
17
Namun
 
 
Rehabeam
8Mebxr
<7346>
masih
 
 
memerintah
6Klmyw
<4427>
atas
7Mhyle
<5921>
keturunan
1ynbw
<1121>
Israel
2larvy
<3478>
yang
 
 
tinggal
3Mybsyh
<3427>
di
 
 
kota-kota
4yreb
<5892>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
 
9P
<0>
18
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
4ta
<853>
Adoram
5Mrda
<151>
yang
6rsa
<834>
mengurus
7le
<5921>
upeti
8omh
<4522>
tetapi
 
 
seluruh
10lk
<3605>
Israel
11larvy
<3478>
melemparinya
9wmgryw
<7275>
dengan
12wb
<0>
batu
13Nba
<68>
sehingga dia
 
 
mati
14tmyw
<4191>
Raja
15Klmhw
<4428>
Rehabeam
16Mebxr
<7346>
bergegas
17Umath
<553>
menaiki
18twlel
<5927>
keretanya
19hbkrmb
<4818>
untuk
 
 
melarikan diri
20ownl
<5127>
ke
 
 
Yerusalem
21Mlswry
<3389>
19
Demikianlah
 
 
Israel
2larvy
<3478>
memberontak
1wespyw
<6586>
terhadap
 
 
keluarga
3tybb
<1004>
Daud
4dwd
<1732>
sampai
5de
<5704>
hari
6Mwyh
<3117>
ini
7hzh
<2088>
 
8o
<0>
20
Setelah
1yhyw
<1961>
seluruh
3lk
<3605>
Israel
4larvy
<3478>
mendengar
2emsk
<8085>
bahwa
5yk
<3588>
Yerobeam
7Mebry
<3379>
telah
 
 
kembali
6bs
<7725>
mereka
 
 
mengutus
8wxlsyw
<7971>
dan
 
 
memanggilnya
9warqyw
<7121>
 
10wta
<853>
ke
11la
<413>
pertemuan
 
 
umat
12hdeh
<5712>
serta
 
 
menjadikannya sebagai raja
13wkylmyw
<4427>
 
14wta
<853>
atas
15le
<5921>
seluruh
16lk
<3605>
Israel
17larvy
<3478>
Tidak
18al
<3808>
ada
19hyh
<1961>
yang
 
 
mengikuti
20yrxa
<310>
keluarga
21tyb
<1004>
Daud
22dwd
<1732>
selain
23ytlwz
<2108>
suku
24jbs
<7626>
Yehuda
25hdwhy
<3063>
saja
26wdbl
<905>
21
Saat
 
 
Rehabeam
2Mebxr
<7346>
datang
1*abyw {wabyw}
<935>
ke
 
 
Yerusalem
3Mlswry
<3389>
dia
 
 
mengumpulkan
4lhqyw
<6950>
 
5ta
<853>
seluruh
6lk
<3605>
keluarga
7tyb
<1004>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
dan
9taw
<853>
suku
10jbs
<7626>
Benyamin
11Nmynb
<1144>
180
13Mynmsw 12ham
<8084> <3967>
ribu
14Pla
<505>
orang
 
 
pilihan
15rwxb
<970>
yang siap
 
 
berperang
17hmxlm 16hve
<4421> <6213>
untuk
 
 
berperang
18Mxlhl
<3898>
dengan
19Me
<5973>
keluarga
20tyb
<1004>
Israel
21larvy
<3478>
supaya
 
 
mengembalikan
22byshl
<7725>
 
23ta
<853>
kerajaan
24hkwlmh
<4410>
itu kepada
 
 
Rehabeam
25Mebxrl
<7346>
anak
26Nb
<1121>
Salomo
27hmls
<8010>
 
28P
<0>
22
Namun
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
Allah
3Myhlah
<430>
datang
 
 
kepada
4la
<413>
Semaya
5hyems
<8098>
abdi
6sya
<376>
Allah
7Myhlah
<430>
firman-Nya
8rmal
<559>
23
Katakanlah
1rma
<559>
kepada
2la
<413>
Rehabeam
3Mebxr
<7346>
anak
4Nb
<1121>
Salomo
5hmls
<8010>
raja
6Klm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan
 
 
kepada
8law
<413>
seluruh
9lk
<3605>
keluarga
10tyb
<1004>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
dan
 
 
Benyamin
12Nymynbw
<1144>
serta
 
 
selebihnya
13rtyw
<3499>
dari
 
 
bangsa
14Meh
<5971>
itu dengan
 
 
mengatakan
15rmal
<559>
24
Beginilah
1hk
<3541>
TUHAN
3hwhy
<3069>
berfirman
2rma
<559>
Janganlah
4al
<3808>
kalian
 
 
maju
5wlet
<5927>
dan
 
 
janganlah
6alw
<3808>
kalian
 
 
berperang
7Nwmxlt
<3898>
dengan
8Me
<5973>
saudara-saudara-Mu
9Mkyxa
<251>
keturunan
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
Pulanglah
12wbws
<7725>
kalian
 
 
masing-masing
13sya
<376>
ke
 
 
rumahnya
14wtybl
<1004>
sebab
15yk
<3588>
 
17hyhn 16ytam
<1961> <853>
perkara
18rbdh
<1697>
ini
19hzh
<2088>
terjadi dari-Ku Mereka
 
 
mendengarkan
20wemsyw
<8085>
 
21ta
<853>
firman
22rbd
<1697>
TUHAN
23hwhy
<3069>
itu dan
 
 
berbalik
24wbsyw
<7725>
untuk
 
 
pulang
25tkll
<1980>
sesuai
 
 
firman
26rbdk
<1697>
TUHAN
27hwhy
<3069>
 
28o
<0>
25
Lalu
 
 
Yerobeam
2Mebry
<3379>
membangun
1Nbyw
<1129>
 
3ta
<853>
Sikhem
4Mks
<7927>
di
 
 
pegunungan
5rhb
<2022>
Efraim
6Myrpa
<669>
dan
 
 
tinggal
7bsyw
<3427>
di
8hb
<0>
sana Dia
 
 
pergi
9auyw
<3318>
dari
 
 
sana
10Msm
<8033>
dan
 
 
membangun
11Nbyw
<1129>
 
12ta
<853>
Pnuel
13lawnp
<6439>
26
Yerobeam
2Mebry
<3379>
berkata
1rmayw
<559>
di dalam
 
 
hatinya
3wblb
<3820>
Sekarang
4hte
<6258>
kerajaan
6hklmmh
<4467>
itu akan
 
 
kembali
5bwst
<7725>
kepada
 
 
keluarga
7tybl
<1004>
Daud
8dwd
<1732>
27
jika
1Ma
<518>
bangsa
3Meh
<5971>
ini
4hzh
<2088>
naik
2hley
<5927>
untuk
 
 
mempersembahkan
5twvel
<6213>
kurban
6Myxbz
<2077>
di
 
 
bait
7tybb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
di
 
 
Yerusalem
9Mlswryb
<3389>
dan
 
 
hati
11bl
<3820>
bangsa
12Meh
<5971>
ini
13hzh
<2088>
akan
 
 
berbalik
10bsw
<7725>
kepada
14la
<413>
tuan
15Mhynda
<113>
mereka yaitu
 
 
kepada
16la
<413>
Rehabeam
17Mebxr
<7346>
raja
18Klm
<4428>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
mereka akan
 
 
membunuhku
20yngrhw
<2026>
serta
 
 
berbalik
21wbsw
<7725>
kepada
22la
<413>
Rehabeam
23Mebxr
<7346>
raja
24Klm
<4428>
Yehuda
25hdwhy
<3063>
28
Raja
2Klmh
<4428>
berunding
1Uewyw
<3289>
dan
 
 
membuat
3veyw
<6213>
dua
4yns
<8147>
anak sapi
5ylge
<5695>
dari
 
 
emas
6bhz
<2091>
dan dia
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
8Mhla
<413>
mereka Sudah
 
 
cukup
9br
<7227>
lama kalian
10Mkl
<0>
pergi
11twlem
<5927>
ke
 
 
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
lihatlah
13hnh
<2009>
ilah-ilahmu
14Kyhla
<430>
hai
 
 
Israel
15larvy
<3478>
yang
16rsa
<834>
membawamu
 
 
keluar
17Kwleh
<5927>
dari
 
 
tanah
18Uram
<776>
Mesir
19Myrum
<4714>
29
Dia
 
 
meletakkan
1Mvyw
<7760>
satunya di
4tybb 3dxah 2ta
<0> <259> <853>
Betel
5la
<1008>
dan
6taw
<853>
satu
7dxah
<259>
lagi dia letakkan di
8Ntn
<5414>
Dan
9Ndb
<1835>
30
Perkara
2rbdh
<1697>
ini
3hzh
<2088>
menyebabkan
1yhyw
<1961>
rakyat
6Meh
<5971>
berdosa
4tajxl
<2403>
karena mereka
 
 
pergi
5wklyw
<1980>
 
8dxah 7ynpl
<259> <6440>
sampai
9de
<5704>
Dan
10Nd
<1835>
untuk menyembah patung yang lain

31
Dia juga
 
 
membuat
1veyw
<6213>
 
2ta
<853>
kuil-kuil
3tyb
<1004>
di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
4twmb
<1116>
dan
 
 
menjadikan
5veyw
<6213>
imam-imam
6Mynhk
<3548>
dari
 
 
kalangan
7twuqm
<7098>
rakyat
8Meh
<5971>
yang
9rsa
<834>
bukan
10al
<3808>
dari
11wyh
<1961>
keturunan
12ynbm
<1121>
Lewi
13ywl
<3878>
32
Yerobeam
2Mebry
<3379>
menetapkan
1veyw
<6213>
hari raya
3gx
<2282>
pada
 
 
hari
8Mwy
<3117>
ke-15
7rve 6hsmxb
<6240> <2568>
bulan
4sdxb
<2320>
ke-8
5ynymsh
<8066>
sama seperti
9sdxl
<2320>
hari raya
10gxk
<2282>
yang
11rsa
<834>
ada di
 
 
Yehuda
12hdwhyb
<3063>
dan dia
 
 
mempersembahkan
13leyw
<5927>
kurban
 
 
di atas
14le
<5921>
mazbah
15xbzmh
<4196>
Dia
16Nk
<3651>
melakukannya
17hve
<6213>
di
18tybb
<0>
Betel
19la
<1008>
untuk
 
 
mempersembahkan kurban
20xbzl
<2076>
kepada
 
 
anak-anak sapi
21Mylgel
<5695>
yang
22rsa
<834>
telah dia
 
 
buat
23hve
<6213>
Di
25tybb
<0>
Betel
26la
<1008>
dia
 
 
menetapkan
24dymehw
<5975>
 
27ta
<853>
imam-imam
28ynhk
<3548>
di
 
 
bukit-bukit pengurbanan
29twmbh
<1116>
yang
30rsa
<834>
telah dia
 
 
buat
31hve
<6213>
33
Dia
 
 
naik
1leyw
<5927>
ke
2le
<5921>
mazbah
3xbzmh
<4196>
yang
4rsa
<834>
dia
 
 
buat
5hve
<6213>
di
6tybb
<0>
Betel
7la
<1008>
pada
 
 
hari
10Mwy
<3117>
ke-15
9rve 8hsmxb
<6240> <2568>
pada
 
 
bulan
11sdxb
<2320>
ke-8
12ynymsh
<8066>
dalam
 
 
bulan
13sdxb
<2320>
yang
14rsa
<834>
dia
 
 
rancang
15adb
<908>
sendiri
16*wblm {dblm}
<905>
dari hatinya dan

menetapkan
17veyw
<6213>
hari raya
18gx
<2282>
untuk
 
 
keturunan
19ynbl
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
serta
 
 
naik
21leyw
<5927>
ke
22le
<5921>
mazbah
23xbzmh
<4196>
untuk
 
 
membakar dupa
24ryjqhl
<6999>
 
25P
<0>