Prev Chapter 2 Kings 11 Next Chapter
1
Saat
 
 
Atalya
1hyltew
<6271>
ibu
2Ma
<517>
Ahazia
3whyzxa
<274>
melihat
4*htar {htarw}
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
anaknya
7hnb
<1121>
telah
 
 
mati
6tm
<4191>
dia
 
 
bangkit
8Mqtw
<6965>
dan
 
 
membinasakan
9dbatw
<6>
 
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
keturunan
12erz
<2233>
raja
13hklmmh
<4467>
2
Namun
 
 
Yoseba
2ebswhy
<3089>
putri
3tb
<1323>
Raja
4Klmh
<4428>
Yoram
5Mrwy
<3141>
dan
 
 
saudara perempuan
6twxa
<269>
Ahazia
7whyzxa
<274>
mengambil
1xqtw
<3947>
 
8ta
<853>
Yoas
9sawy
<3101>
anak
10Nb
<1121>
Ahazia
11hyzxa
<274>
dan
 
 
membawanya pergi
12bngtw
<1589>
 
13wta
<853>
dari
14Kwtm
<8432>
antara
 
 
anak-anak
15ynb
<1121>
raja
16Klmh
<4428>
yang akan
 
 
dibunuh
17*Mytmwmh {Myttwmmh}
<4191>
itu Yoseba memasukkannya bersama
19taw 18wta
<853> <853>
pengasuhnya
20wtqnym
<3243>
ke
 
 
kamar
21rdxb
<2315>
tidur
22twjmh
<4296>
dan
 
 
menyembunyikannya
23wrtoyw
<5641>
dari
25ynpm 24wta
<6440> <853>
Atalya
26whylte
<6271>
supaya dia
 
 
tidak
27alw
<3808>
dibunuh
28tmwh
<4191>
3
Dia tetap
 
 
bersembunyi
5abxtm
<2244>
 
1yhyw
<1961>
dengannya
2hta
<854>
di
 
 
Bait
3tyb
<1004>
TUHAN
4hwhy
<3068>
selama
 
 
enam
6ss
<8337>
tahun
7Myns
<8141>
sementara
 
 
Atalya
8hyltew
<6271>
memerintah
9tklm
<4427>
 
10le
<5921>
negeri
11Urah
<776>
itu
12P
<0>
4
Pada
 
 
tahun
1hnsbw
<8141>
ketujuh
2tyeybsh
<7637>
Yoyada
4edywhy
<3077>
mengutus
3xls
<7971>
orang dan memanggil para
6ta 5xqyw
<853> <3947>
panglima
7yrv
<8269>
pasukan
 
 
seratus
8*twamh {twyamh}
<3967>
dari orang
 
 
Kari
9yrkl
<3746>
dan para
 
 
bentara
10Myurlw
<7323>
Mereka dibawa
 
 
masuk
11abyw
<935>
 
12Mta
<853>
menemui
13wyla
<413>
dia di
 
 
Bait
14tyb
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
lalu dia
 
 
mengikat
16trkyw
<3772>
 
17Mhl
<1992>
perjanjian
18tyrb
<1285>
dengan mereka dan menyuruh mereka
 
 
bersumpah
19ebsyw
<7650>
di
20Mta
<854>
hadapan
21tybb
<1004>
TUHAN
22hwhy
<3068>
Kemudian dia
 
 
memperlihatkan
23aryw
<7200>
 
25ta 24Mta
<853> <853>
anak
26Nb
<1121>
raja
27Klmh
<4428>
itu kepada mereka
 
 
5
Lalu dia
 
 
memberi perintah
1Mwuyw
<6680>
mereka dengan
 
 
berkata
2rmal
<559>
Inilah
3hz
<2088>
 
4rbdh
<1697>
yang
5rsa
<834>
harus kamu
 
 
lakukan
6Nwvet
<6213>
sepertiga
7tyslsh
<7992>
dari
8Mkm
<4480>
kamu yang
 
 
bertugas
9yab
<935>
pada
 
 
hari Sabat
10tbsh
<7676>
harus
 
 
menjaga
12trmsm 11yrmsw
<4931> <8104>
istana
13tyb
<1004>
raja
14Klmh
<4428>
6
Lalu
 
 
sepertiga
1tyslshw
<7992>
ada di
 
 
pintu gerbang
2resb
<8179>
Sur
3rwo
<5495>
dan
 
 
sepertiga
4tyslshw
<7992>
lagi berada di
 
 
pintu gerbang
5resb
<8179>
di
 
 
belakang
6rxa
<310>
para
 
 
bentara
7Myurh
<7323>
Kamu harus
9ta
<853>
menjaga
10trmsm 8Mtrmsw
<4931> <8104>
istana
11tybh
<1004>
secara
 
 
bergiliran
12xom
<4535>
7
Dua
1ytsw
<8147>
bagian
2twdyh
<3027>
dari antara kamu yakni
3Mkb
<0>
semua
4lk
<3605>
yang tidak

bertugas
5yauy
<3318>
pada hari
 
 
Sabat
6tbsh
<7676>
juga harus
8ta
<853>
menjaga
9trmsm 7wrmsw
<4931> <8104>
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
bagi
12la
<413>
raja
13Klmh
<4428>
8
Kelilingilah
1Mtpqhw
<5362>
 
2le
<5921>
raja
3Klmh
<4428>
dari
 
 
segala penjuru
4bybo
<5439>
masing-masing
5sya
<376>
dengan
 
 
senjata
6wylkw
<3627>
di
 
 
tangannya
7wdyb
<3027>
Siapa pun yang
 
 
mendekati
9la 8abhw
<413> <935>
barisan
10twrdvh
<7713>
harus
 
 
dibunuh
11tmwy
<4191>
 
12wyhw
<1961>
Sertailah
13ta
<854>
raja
14Klmh
<4428>
setiap kali dia
 
 
keluar
15wtaub
<3318>
atau
 
 
masuk
16wabbw
<935>
9
Para
 
 
panglima pasukan
2yrv
<8269>
seratus
3*twamh {twyamh}
<3967>
melakukan
1wveyw
<6213>
semuanya
4lkk
<3605>
seperti
 
 
yang
5rsa
<834>
diperintahkan
6hwu
<6680>
oleh
 
 
Imam
8Nhkh
<3548>
Yoyada
7edywhy
<3077>
Masing-masing
 
 
mengumpulkan
9wxqyw
<3947>
 
11ta
<853>
orang-orangnya
12wysna 10sya
<376> <376>
yang akan
 
 
bertugas
13yab
<935>
pada
 
 
hari Sabat
14tbsh
<7676>
serta
15Me
<5973>
orang-orang yang

tidak bertugas
16yauy
<3318>
pada
 
 
hari Sabat
17tbsh
<7676>
itu Lalu mereka
 
 
mendatangi
19la 18wabyw
<413> <935>
Imam
21Nhkh
<3548>
Yoyada
20edywhy
<3077>
10
Imam
2Nhkh
<3548>
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepada para
 
 
panglima
3yrvl
<8269>
pasukan
 
 
seratus
4*twamh {twyamh}
<3967>
itu
5ta
<853>
tombak-tombak
6tynxh
<2595>
dan
7taw
<853>
perisai-perisai
8Myjlsh
<7982>
kepunyaan
9rsa
<834>
Raja
10Klml
<4428>
Daud
11dwd
<1732>
yang
12rsa
<834>
ada di
 
 
Bait
13tybb
<1004>
TUHAN
14hwhy
<3068>
11
Setiap
 
 
bentara
2Myurh
<7323>
berdiri
1wdmeyw
<5975>
di
 
 
sisi
6Ptkm
<3802>
kanan
8tynmyh
<3233>
Bait
7tybh
<1004>
sampai
9de
<5704>
sisi
10Ptk
<3802>
kiri
12tylamvh
<8042>
Bait
11tybh
<1004>
dengan
 
 
senjata
4wylkw
<3627>
di
 
 
tangannya
5wdyb
<3027>
masing-masing
3sya
<376>
Mereka mengelilingi
 
 
raja
16Klmh
<4428>
dekat
15le
<5921>
mazbah
13xbzml
<4196>
dan dekat
 
 
Bait
14tyblw
<1004>
itu
17bybo
<5439>
12
Yoyada
 
 
membawa
1auwyw
<3318> ==>
 
2ta
<853>
anak
3Nb
<1121>
raja
4Klmh
<4428>
keluar
1auwyw
<== <3318>
mengenakan
5Ntyw
<5414>
 
7ta
<853>
mahkota
8rznh
<5145>
padanya
6wyle
<5921>
dan memberikan
9taw
<853>
hukum
10twdeh
<5715>
Allah kepadanya Mereka

menobatkannya sebagai raja
11wklmyw
<4427>
serta
12wta
<853>
mengurapinya
13whxsmyw
<4886>
sambil
 
 
bertepuk
14wkyw
<5221>
tangan
15Pk
<3709>
dan
 
 
berseru
16wrmayw
<559>
Hidup
17yxy
<2421>
Raja
18Klmh
<4428>
 
19o
<0>
13
Saat
 
 
Atalya
2hylte
<6271>
mendengar
1emstw
<8085>
 
3ta
<853>
suara
4lwq
<6963>
para
 
 
bentara
5Nyurh
<7323>
dan
 
 
rakyat
6Meh
<5971>
dia
 
 
pergi
7abtw
<935>
mendatangi
8la
<413>
rakyat
9Meh
<5971>
di
 
 
Bait
10tyb
<1004>
TUHAN
11hwhy
<3068>
14
Lalu dia
 
 
melihat
1artw
<7200>
raja
3Klmh
<4428>
tampak
2hnhw
<2009>
berdiri
4dme
<5975>
di dekat
5le
<5921>
tiang
6dwmeh
<5982>
sesuai dengan
 
 
kebiasaan sementara
7jpsmk
<4941>
para
 
 
pemimpin
8Myrvhw
<8269>
dan para
 
 
pemegang nafiri
9twruuxhw
<2689>
berdiri
 
 
di dekat
10la
<413>
raja
11Klmh
<4428>
Seluruh
12lkw
<3605>
rakyat
13Me
<5971>
negeri
14Urah
<776>
sedang
 
 
bersukaria
15xmv
<8056>
dengan
 
 
meniup
16eqtw
<8628>
nafiri
17twruuxb
<2689>
Kemudian
 
 
Atalya
19hylte
<6271>
merobek
18erqtw
<7167>
 
20ta
<853>
pakaiannya
21hydgb
<899>
sambil
 
 
berseru
22arqtw
<7121>
Pengkhianatan
23rsq
<7195>
Pengkhianatan
24rsq
<7195>
 
25o
<0>
15
Lalu
 
 
Imam
3Nhkh
<3548>
Yoyada
2edywhy
<3077>
memerintahkan
1wuyw
<6680>
para
4ta
<853>
panglima pasukan
5yrv
<8269>
seratus
6*twamh {twaymh}
<3967>
yaitu mereka yang
 
 
mengepalai
7ydqp
<6485>
tentara
8lyxh
<2428>
dengan
 
 
berkata
9rmayw
<559>
kepada
10Mhyla
<413>
mereka
 
 
Bawa
11wayuwh
<3318> ==>
dia
 
 
keluar
11wayuwh
<== <3318>
 
12hta
<853>
dari
13la
<413>
 
14tybm
<1004>
antara barisan
15trdvl
<7713>
Siapa yang
 
 
memihak
17hyrxa 16abhw
<310> <935>
kepadanya
 
 
bunuhlah
18tmh
<4191>
dengan
 
 
pedang
19brxb
<2719>
Namun
20yk
<3588>
imam
22Nhkh
<3548>
berkata
21rma
<559>
Janganlah
23la
<408>
bunuh
24tmwt
<4191>
dia di
 
 
Bait
25tyb
<1004>
TUHAN
26hwhy
<3068>
16
Lalu mereka
2hl
<0>
menangkapnya
3Mydy 1wmvyw
<3027> <7760>
dan ketika dia
 
 
memasuki
4awbtw
<935>
 
5Krd
<1870>
pintu masuk
6awbm
<3996>
kuda
7Myowoh
<5483>
di
 
 
istana
8tyb
<1004>
raja
9Klmh
<4428>
dia
 
 
dibunuh
10tmwtw
<4191>
di sana
11Ms
<8033>
 
12o
<0>
17
Yoyada
2edywhy
<3077>
mengikat
1trkyw
<3772>
 
3ta
<853>
perjanjian
4tyrbh
<1285>
antara
5Nyb
<996>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dengan
7Nybw
<996>
raja
8Klmh
<4428>
dan
9Nybw
<996>
rakyat
10Meh
<5971>
bahwa mereka akan
 
 
menjadi
11twyhl
<1961>
umat
12Mel
<5971>
TUHAN
13hwhyl
<3068>
dan juga
 
 
antara
14Nybw
<996>
raja
15Klmh
<4428>
dan
16Nybw
<996>
rakyat
17Meh
<5971>
18
Lalu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Me
<5971>
negeri
4Urah
<776>
pergi
1wabyw
<935>
ke
 
 
kuil
5tyb
<1004>
Baal
6lebh
<1168>
dan
 
 
merobohkannya
7whutyw
<5422>
Mereka
 
 
menghancurkan
12wrbs
<7665>
 
8ta
<853>
mazbah-mazbah
9*wytxbzm {wtxbzm}
<4196>
dan
10taw
<853>
patung-patungnya
11wymlu
<6754>
berkeping-keping
13bjyh
<3190>
serta
 
 
membunuh
18wgrh
<2026>
 
14taw
<853>
Matan
15Ntm
<4977>
imam
16Nhk
<3548>
Baal
17lebh
<1168>
di depan
19ynpl
<6440>
mazbah-mazbah
20twxbzmh
<4196>
itu Dan
 
 
Imam
22Nhkh
<3548>
Yoyada
 
 
mengangkat
21Mvyw
<7760>
para
 
 
pengawas
23twdqp
<6486>
atas
24le
<5921>
Bait
25tyb
<1004>
TUHAN
26hwhy
<3068>
19
Sesudah itu dia mengajak para
2ta 1xqyw
<853> <3947>
panglima
3yrv
<8269>
pasukan
 
 
seratus
4twamh
<3967>
orang-orang
5taw
<853>
Kari
6yrkh
<3746>
para
7taw
<853>
bentara
8Myurh
<7323>
dan
9taw
<853>
seluruh
10lk
<3605>
rakyat
11Me
<5971>
negeri
12Urah
<776>
untuk membawa
14ta
<853>
raja
15Klmh
<4428>
turun
13wdyryw
<3381>
dari
 
 
Bait
16tybm
<1004>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Mereka
 
 
masuk
18wawbyw
<935>
ke istana raja
 
 
melalui
19Krd
<1870>
pintu gerbang
20res
<8179>
para
 
 
bentara
21Myurh
<7323>
Lalu
22tyb
<1004>
raja
23Klmh
<4428>
duduk
24bsyw
<3427>
di
 
 
atas
25le
<5921>
takhta
26aok
<3678>
kerajaan
27Myklmh
<4428>
20
Seluruh
2lk
<3605>
rakyat
3Me
<5971>
negeri
4Urah
<776>
bersukaria
1xmvyw
<8055>
dan
 
 
kota
5ryehw
<5892>
itu menjadi
 
 
tenang
6hjqs
<8252>
setelah
7taw
<853>
Atalya
8whylte
<6271>
mati
9wtymh
<4191>
dibunuh dengan
 
 
pedang
10brxb
<2719>
di
 
 
istana
11tyb
<1004>
raja
12*Klmh {Klm}
<4428>
 
13o
<0>
21
Yoas
4sawhy
<3060>
berumur
1Nb
<1121>
tujuh
2ebs
<7651>
tahun
3Myns
<8141>
ketika
 
 
menjadi raja
5wklmb
<4427>
 
6P
<0>