Prev Chapter 2 Kings 18 Next Chapter
1
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
2tnsb
<8141>
ketiga
3sls
<7969>
pemerintahan
 
 
Hosea
4eswhl
<1954>
anak
5Nb
<1121>
Ela
6hla
<425>
raja
7Klm
<4428>
Israel
8larvy
<3478>
Hizkia
10hyqzx
<2396>
anak
11Nb
<1121>
Ahas
12zxa
<271>
raja
13Klm
<4428>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
menjadi raja
9Klm
<4427>
2
Dia
 
 
berumur
1Nb
<1121>
25
3smxw 2Myrve
<2568> <6242>
tahun
4hns
<8141>
ketika
5hyh
<1961>
dia
 
 
menjadi raja
6wklmb
<4427>
dan dia
 
 
memerintah
10Klm
<4427>
di
 
 
Yerusalem
11Mlswryb
<3389>
selama
 
 
29
8estw 7Myrvew
<8672> <6242>
tahun
9hns
<8141>
Nama
12Msw
<8034>
ibunya
13wma
<517>
adalah
 
 
Abi
14yba
<21>
anak perempuan
15tb
<1323>
Zakharia
16hyrkz
<2148>
3
Dia
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
apa yang benar
2rsyh
<3477>
di
 
 
mata
3ynyeb
<5869>
TUHAN
4hwhy
<3068>
seperti
 
 
semua
5lkk
<3605>
yang
6rsa
<834>
dilakukan
7hve
<6213>
oleh
 
 
Daud
8dwd
<1732>
nenek moyangnya
9wyba
<1>
4
Dia
1awh
<1931>
menyingkirkan
2ryoh
<5493>
 
3ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan
4twmbh
<1116>
menghancurkan
5rbsw
<7665>
 
6ta
<853>
tugu-tugu berhala
7tbumh
<4676>
dan
 
 
menebang
8trkw
<3772>
 
9ta
<853>
tiang-tiang berhala
10hrsah
<842>
Dia
 
 
menghancurkan
11ttkw
<3807>
ular
12sxn
<5175>
tembaga
13tsxnh
<5178>
yang
14rsa
<834>
dibuat
15hve
<6213>
oleh
 
 
Musa
16hsm
<4872>
sebab
17yk
<3588>
sampai
18de
<5704>
saat
19Mymyh
<3117>
itu
20hmhh
<1992>
 
21wyh
<1961>
keturunan
22ynb
<1121>
Israel
23larvy
<3478>
masih
 
 
membakar
24Myrjqm
<6999>
dupa untuk ular itu yang
25wl
<0>
disebut
26arqyw
<7121>
 
27wl
<0>
Nehustan
28Ntsxn
<5180>
5
Hizkia
 
 
percaya
4xjb
<982>
kepada
 
 
TUHAN
1hwhyb
<3068>
Allah
2yhla
<430>
Israel
3larvy
<3478>
dan
5wyrxaw
<310>
tidak
6al
<3808>
ada
7hyh
<1961>
yang
 
 
seperti
8whmk
<3644>
dia di antara
 
 
semua
9lkb
<3605>
raja
10yklm
<4428>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
baik
13wyh 12rsaw
<1961> <834>
sebelum
14wynpl
<6440>
dan sesudahnya
 
 
6
Dia
 
 
berpaut
1qbdyw
<1692>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyb
<3068>
dengan
 
 
tidak
3al
<3808>
menyimpang
4ro
<5493>
dari mengikuti-Nya serta
5wyrxam
<310>
berpegang
6rmsyw
<8104>
pada
 
 
perintah-perintah-Nya
7wytwum
<4687>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
9hwu
<6680>
oleh
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
kepada
11ta
<853>
Musa
12hsm
<4872>
7
 
1hyhw
<1961>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyertainya
3wme
<5973>
ke
4lkb
<3605>
mana
5rsa
<834>
pun dia
 
 
pergi
6auy
<3318>
dia
 
 
berhasil
7lykvy
<7919>
Dia
 
 
memberontak
8drmyw
<4775>
melawan
 
 
raja
9Klmb
<4428>
Asyur
10rwsa
<804>
dan
 
 
tidak
11alw
<3808>
lagi
 
 
takluk
12wdbe
<5647>
kepadanya
 
 
8
Dia
1awh
<1931>
mengalahkan
2hkh
<5221>
orang
3ta
<853>
Filistin
4Mytslp
<6430>
sampai
5de
<5704>
ke
 
 
Gaza
6hze
<5804>
dan
7taw
<853>
daerah-daerahnya
8hylwbg
<1366>
dari
 
 
menara-menara
9ldgmm
<4026>
pengawas
10Myruwn
<5341>
sampai
11de
<5704>
ke
 
 
kota-kota
12rye
<5892>
yang
 
 
berbenteng
13rubm
<4013>
 
14P
<0>
9
Pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
keempat
3tyeybrh
<7243>
pemerintahan
 
 
Raja
4Klml
<4428>
Hizkia
5whyqzx
<2396>
yaitu
6ayh
<1931>
tahun
7hnsh
<8141>
ketujuh
8tyeybsh
<7637>
pemerintahan
 
 
Hosea
9eswhl
<1954>
anak
10Nb
<1121>
Ela
11hla
<425>
raja
12Klm
<4428>
Israel
13larvy
<3478>
 
14hle
<5927>
Salmaneser
15roanmls
<8022>
raja
16Klm
<4428>
Asyur
17rwsa
<804>
menyerang
18le
<5921>
Samaria
19Nwrms
<8111>
dan
 
 
mengepungnya
20ruyw
<6696>
 
21hyle
<5921>
10
Mereka
 
 
merebutnya
1hdklyw
<3920>
sesudah
2huqm
<7097>
tiga
3sls
<7969>
tahun
4Myns
<8141>
Pada
 
 
tahun
5tnsb
<8141>
keenam
6ss
<8337>
pemerintahan
 
 
Hizkia
7hyqzxl
<2396>
yaitu
8ayh
<1931>
tahun
9tns
<8141>
kesembilan
10est
<8672>
pemerintahan
 
 
Hosea
11eswhl
<1954>
raja
12Klm
<4428>
Israel
13larvy
<3478>
Samaria
15Nwrms
<8111>
direbut
14hdkln
<3920>
11
Lalu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
mengangkut
1lgyw
<1540> ==>
 
4ta
<853>
Israel
5larvy
<3478>
ke pembuangan
1lgyw
<== <1540>
di
 
 
Asyur
6hrwsa
<804>
dan
 
 
menempatkan
7Mxnyw
<5148>
mereka di
 
 
Halah
8xlxb
<2477>
di
 
 
Habor
9rwbxbw
<2249>
yaitu
 
 
sungai
10rhn
<5104>
di
 
 
Gozan
11Nzwg
<1470>
dan di
 
 
kota-kota
12yrew
<5892>
orang
 
 
Madai
13ydm
<4074>
12
Hal ini terjadi
 
 
karena
1le
<5921>
mereka
2rsa
<834>
tidak
3al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
4wems
<8085>
suara
5lwqb
<6963>
TUHAN
6hwhy
<3069>
Allah
7Mhyhla
<430>
mereka Mereka
 
 
melanggar
8wrbeyw
<5674>
 
9ta
<853>
perjanjian-Nya
10wtyrb
<1285>
yaitu
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
yang
13rsa
<834>
telah
 
 
diperintahkan
14hwu
<6680>
oleh
 
 
Musa
15hsm
<4872>
hamba
16dbe
<5650>
TUHAN
17hwhy
<3069>
itu Mereka
 
 
tidak
18alw
<3808>
mau
 
 
mendengar
19wems
<8085>
dan
 
 
tidak
20alw
<3808>
mau
 
 
melakukannya
21wve
<6213>
 
22P
<0>
13
Pada
 
 
tahun
3hns
<8141>
keempat
1ebrabw
<702>
belas
2hrve
<6240>
pemerintahan
 
 
Raja
4Klml
<4428>
Hizkia
5hyqzx
<2396>
Sanherib
7byrxno
<5576>
raja
8Klm
<4428>
Asyur
9rwsa
<804>
menyerang
10le 6hle
<5921> <5927>
semua
11lk
<3605>
kota
12yre
<5892>
berbenteng
14twrubh
<1219>
di
 
 
Yehuda
13hdwhy
<3063>
dan
 
 
merebutnya
15Mvptyw
<8610>
14
Lalu
 
 
Hizkia
2hyqzx
<2396>
raja
3Klm
<4428>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
mengirim
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
5la
<413>
raja
6Klm
<4428>
Asyur
7rwsa
<804>
di
 
 
Lakhis
8hsykl
<3923>
katanya
9rmal
<559>
Aku telah
 
 
berbuat dosa
10ytajx
<2398>
Mundurlah
11bws
<7725>
dari
12ylem
<5921>
padaku dan apa pun
13ta
<853>
yang
14rsa
<834>
engkau
 
 
bebankan
15Ntt
<5414>
kepadaku
16yle
<5921>
akan aku
 
 
pikul
17ava
<5375>
Lalu
 
 
raja
19Klm
<4428>
Asyur
20rwsa
<804>
membebankan
18Mvyw
<7760>
kepada
21le
<5921>
Hizkia
22hyqzx
<2396>
Raja
23Klm
<4428>
Yehuda
24hdwhy
<3063>
300
26twam 25sls
<3967> <7969>
talenta
27rkk
<3603>
perak
28Pok
<3701>
dan
 
 
30
29Myslsw
<7970>
talenta
30rkk
<3603>
emas
31bhz
<2091>
15
Kemudian
 
 
Hizkia
2hyqzx
<2396>
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
perak
5Pokh
<3701>
yang
 
 
terdapat
6aumnh
<4672>
di
 
 
Bait
7tyb
<1004>
TUHAN
8hwhy
<3068>
serta di
 
 
perbendaharaan
9twruabw
<214>
istana
10tyb
<1004>
raja
11Klmh
<4428>
16
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
Hizkia
4hyqzx
<2396>
mengerat
3Uuq
<7112>
emas dari
5ta
<853>
pintu-pintu
6twtld
<1817>
Bait
7lkyh
<1964>
TUHAN
8hwhy
<3068>
dan dari
9taw
<853>
tiang-tiang
10twnmah
<547>
pintu
 
 
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
dilapisi
12hpu
<6823>
oleh
 
 
Hizkia
13hyqzx
<2396>
raja
14Klm
<4428>
Yehuda
15hdwhy
<3063>
Lalu
 
 
memberikannya
16Mntyw
<5414>
kepada
 
 
raja
17Klml
<4428>
Asyur
18rwsa
<804>
 
19P
<0>
17
Lalu
 
 
raja
2Klm
<4428>
Asyur
3rwsa
<804>
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
4ta
<853>
Tartan
5Ntrt
<8661>
 
7br 6taw
<0> <853>
Rabsaris
8oyro
<7249>
dan
10br 9taw
<0> <853>
Rabsakih
11hqs
<7262>
dengan
 
 
pasukan
17lyxb
<2426>
yang
 
 
besar
18dbk
<3515>
dari
12Nm
<4480>
Lakhis
13sykl
<3923>
untuk
 
 
menemui
14la
<413>
Raja
15Klmh
<4428>
Hizkia
16whyqzx
<2396>
di
 
 
Yerusalem
19Mlswry
<3389>
Mereka
 
 
berangkat
20wleyw
<5927>
dan
 
 
tiba
21wabyw
<935>
di
 
 
Yerusalem
22Mlswry
<3389>
Setelah
 
 
sampai
23wleyw
<5927>
mereka
 
 
masuk
24wabyw
<935>
dan
 
 
berdiri
25wdmeyw
<5975>
di dekat
 
 
saluran
26tletb
<8585>
kolam
27hkrbh
<1295>
atas
28hnwyleh
<5945>
yang
29rsa
<834>
berada di
 
 
jalan raya
30tlomb
<4546>
Padang
31hdv
<7704>
Penatu
32obwk
<3526>
18
Lalu mereka
 
 
memanggil
1warqyw
<7121>
 
2la
<413>
raja
3Klmh
<4428>
maka
5Mhla 4auyw
<413> <3318>
Elyakim
6Myqyla
<471>
anak
7Nb
<1121>
Hilkia
8whyqlx
<2518>
kepala
9rsa
<834>
 
10le
<5921>
istana
11tybh
<1004>
Sebna
12hnbsw
<7644>
juru tulis
13rpoh
<5608>
negara dan
 
 
Yoah
14xawyw
<3098>
anak
15Nb
<1121>
Asaf
16Poa
<623>
juru ingat
17rykzmh
<2142>
negara keluar mendatangi mereka
 
 
19
 
3br
<0>
Rabsakih
4hqs
<7262>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Katakan
5wrma
<559>
sekarang
6an
<4994>
kepada
7la
<413>
Hizkia
8whyqzx
<2396>
inilah
9hk
<3541>
perkataan
10rma
<559>
raja
11Klmh
<4428>
agung
12lwdgh
<1419>
yaitu
 
 
Raja
13Klm
<4428>
Asyur
14rwsa
<804>
Keyakinan
16Nwxjbh
<986>
seperti
 
 
apakah
15hm
<4100>
 
17hzh
<2088>
yang
18rsa
<834>
kamu
 
 
miliki
19txjb
<982>
20
Kamu
 
 
berkata
1trma
<559>
Aku memiliki
 
 
nasihat
5hue
<6098>
dan
 
 
kekuatan
6hrwbgw
<1369>
berperang
7hmxlml
<4421>
tetapi itu
 
 
hanya
2Ka
<389>
kata-kata
3rbd
<1697>
kosong
4Mytpv
<8193>
Sekarang
8hte
<6258>
kepada
9le
<5921>
siapakah
10ym
<4310>
kamu
 
 
menaruh kepercayaanmu
11txjb
<982>
sehingga
12yk
<3588>
kamu
 
 
memberontak
13tdrm
<4775>
terhadapku
14yb
<0>
21
Lihatlah
2hnh
<2009>
sekarang
1hte
<6258>
kamu
 
 
mengandalkan
3txjb
<982>
 
5le 4Kl
<5921> <0>
tongkat
6tnesm
<4938>
bambu
7hnqh
<7070>
yang
 
 
patah terkulai
8Uwurh
<7533>
itu
9hzh
<2088>
yaitu
10le
<5921>
Mesir
11Myrum
<4714>
yang
12rsa
<834>
akan
 
 
menusuk sampai
16abw
<935>
menembus
18hbqnw
<5344>
tangan
17wpkb
<3709>
orang
14sya
<376>
yang
 
 
bersandar
13Kmoy
<5564>
kepadanya
15wyle
<5921>
Seperti itulah
19Nk
<3651>
Firaun
20herp
<6547>
raja
21Klm
<4428>
Mesir
22Myrum
<4714>
bagi
 
 
semua
23lkl
<3605>
orang yang
 
 
mengandalkan
24Myxjbh
<982>
dia
25wyle
<5921>
22
Akan tetapi
 
 
jika
1ykw
<3588>
kamu
 
 
berkata
2Nwrmat
<559>
 
3yla
<413>
kepadaku
4la
<413>
Kami
 
 
mengandalkan
7wnxjb
<982>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6wnyhla
<430>
kami
 
 
bukankah
8awlh
<3808>
Dia
9awh
<1931>
yang
10rsa
<834>
 
13ta
<853>
bukit-bukit pengurbanan-Nya
14wytmb
<1116>
dan
15taw
<853>
mazbah-mazbah-Nya
16wytxbzm
<4196>
telah
 
 
disingkirkan
11ryoh
<5493>
oleh
 
 
Hizkia
12whyqzx
<2396>
dengan
 
 
berkata
17rmayw
<559>
kepada
 
 
Yehuda
18hdwhyl
<3063>
dan
 
 
Yerusalem
19Mlswrylw
<3389>
Kamu harus
 
 
menyembah
23wwxtst
<7812>
di
 
 
depan
20ynpl
<6440>
mazbah
21xbzmh
<4196>
ini
22hzh
<2088>
di
 
 
Yerusalem
24Mlswryb
<3389>
23
Oleh sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
mari membuat
 
 
perjanjian
2breth
<6148>
 
3an
<4994>
dengan
4ta
<854>
tuanku
5ynda
<113>
 
6ta
<853>
Raja
7Klm
<4428>
Asyur
8rwsa
<804>
Aku akan
 
 
memberikan
9hntaw
<5414>
dua
10Kl
<0>
ribu
11Mypla
<505>
ekor
 
 
kuda
12Myowo
<5483>
kepadamu
 
 
jika
13Ma
<518>
kamu
 
 
sanggup
14lkwt
<3201>
memberikan
15ttl
<5414>
orang-orang yang dapat
17Mybkr 16Kl
<7392> <0>
menungganginya
18Mhyle
<5921>
24
Bagaimana
1Kyaw
<349>
mungkin kamu dapat
3ta
<853>
memukul mundur
4ynp 2byst
<6440> <7725>
satu
6dxa
<259>
orang
 
 
perwira
5txp
<6346>
dari
 
 
hamba-hamba
7ydbe
<5650>
Tuanku
8ynda
<113>
yang
 
 
paling lemah
9Mynjqh
<6996>
sementara kamu
 
 
mengandalkan
10xjbtw
<982>
 
12le 11Kl
<5921> <0>
Mesir
13Myrum
<4714>
untuk
 
 
kereta
14bkrl
<7393>
dan
 
 
pasukan berkuda
15Mysrplw
<6571>
25
Lagipula
1hte
<6258>
apakah
 
 
di luar
2ydelbmh
<1107>
kehendak
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
jika aku
 
 
maju
4ytyle
<5927>
melawan
5le
<5921>
tempat
6Mwqmh
<4725>
ini
7hzh
<2088>
untuk
 
 
memusnahkannya
8wtxshl
<7843>
TUHAN
9hwhy
<3068>
berfirman
10rma
<559>
kepadaku
11yla
<413>
Majulah
12hle
<5927>
melawan
13le
<5921>
negeri
14Urah
<776>
itu
15tazh
<2063>
dan
 
 
musnahkan
16htyxshw
<7843>
26
Lalu
 
 
Elyakim
2Myqyla
<471>
anak
3Nb
<1121>
Hilkia
4whyqlx
<2518>
Sebna
5hnbsw
<7644>
dan
 
 
Yoah
6xawyw
<3098>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
7la
<413>
 
8br
<0>
Rabsakih
9hqs
<7262>
Silakan
11an
<4994>
berbicara
10rbd
<1696>
kepada
12la
<413>
hamba-hambamu
13Kydbe
<5650>
ini dalam
 
 
bahasa Aram
14tymra
<762>
karena
15yk
<3588>
kami
17wnxna
<587>
dapat
 
 
mengerti
16Myems
<8085>
Janganlah
18law
<408>
berbicara
19rbdt
<1696>
dengan
20wnme
<5973>
bahasa Yehuda
21tydwhy
<3066>
karena
 
 
rakyat
23Meh
<5971>
yang
24rsa
<834>
berada
 
 
di atas
25le
<5921>
tembok
26hmxh
<2346>
dapat
 
 
mendengar
22ynzab
<241>
27
 
3br
<0>
Rabsakih
4hqs
<7262>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka Apakah
5leh
<5921>
Tuanku
6Kynda
<113>
mengutusku
8ynxls
<7971>
hanya
 
 
kepada
7Kylaw
<413>
Tuanmu
9ynda
<113>
dan kepadamu untuk
 
 
mengucapkan
10rbdl
<1696>
 
11ta
<853>
perkataan-perkataan
12Myrbdh
<1697>
ini
13hlah
<428>
Tidak
14alh
<3808>
tetapi juga
 
 
kepada
15le
<5921>
orang-orang
16Mysnah
<376>
yang
 
 
berada
17Mybsyh
<3427>
di atas
18le
<5921>
tembok
19hmxh
<2346>
itu yang
 
 
memakan
20lkal
<398>
 
21ta
<853>
kotorannya
22*Mtawu {Mhyrx}
<2755>
dan
 
 
meminum
23twtslw
<8354>
 
24ta
<853>
air kencingnya
25Mhylgr *ymym {Mhynys}
<7890>
bersama-sama denganmu
26Mkme
<5973>
28
Lalu
2br
<0>
Rabsakih
3hqs
<7262>
berdiri
1dmeyw
<5975>
untuk
 
 
berseru
4arqyw
<7121>
dengan
 
 
suara
5lwqb
<6963>
nyaring
6lwdg
<1419>
dalam
 
 
bahasa Ibrani
7tydwhy
<3066>
 
8rbdyw
<1696>
katanya
9rmayw
<559>
Dengarlah
10wems
<8085>
perkataan
11rbd
<1697>
raja
12Klmh
<4428>
agung
13lwdgh
<1419>
yaitu
 
 
raja
14Klm
<4428>
Asyur
15rwsa
<804>
29
Inilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
raja
3Klmh
<4428>
Jangan
4la
<408>
biarkan
6Mkl
<0>
Hizkia
7whyqzx
<2396>
menipumu
5aysy
<5377>
karena
8yk
<3588>
dia
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
sanggup
10lkwy
<3201>
melepaskan
11lyuhl
<5337>
kamu dari
12Mkta
<853>
tanganku
13wdym
<3027>
30
Jangan
1law
<408>
biarkan
3Mkta
<853>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
membuatmu percaya
2xjby
<982>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dengan
 
 
berkata
7rmal
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
pasti melepaskan
9wnlyuy 8luh
<5337> <5337>
kita dan
13ta
<853>
kota
14ryeh
<5892>
ini
15tazh
<2063>
tidak
11alw
<3808>
akan
 
 
diserahkan
12Ntnt
<5414>
ke
 
 
tangan
16dyb
<3027>
raja
17Klm
<4428>
Asyur
18rwsa
<804>
31
Jangan
1la
<408>
dengarkan
2wemst
<8085>
 
3la
<413>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
karena
5yk
<3588>
inilah
6hk
<3541>
perkataan
7rma
<559>
raja
8Klm
<4428>
Asyur
9rwsa
<804>
Buatlah
10wve
<6213>
perjanjian damai
12hkrb
<1293>
denganku
11yta
<854>
dan
 
 
keluarlah
13wauw
<3318>
menemuiku
14yla
<413>
sehingga setiap
 
 
orang
16sya
<376>
dapat
 
 
makan
15wlkaw
<398>
dari
 
 
pohon anggur
17wnpg
<1612>
dan
18syaw
<376>
pohon aranya
19wtnat
<8384>
masing-masing dan
 
 
minum
20wtsw
<8354>
 
21sya
<376>
air
22ym
<4325>
dari masing-masing
 
 
sumurnya
23wrwb
<953>
32
Sampai
1de
<5704>
aku
 
 
datang
2yab
<935>
dan
 
 
membawamu
3ytxqlw
<3947>
 
4Mkta
<853>
ke
5la
<413>
suatu
 
 
negeri
6Ura
<776>
seperti
 
 
negerimu
7Mkurak
<776>
sendiri yaitu
 
 
negeri
8Ura
<776>
gandum
9Ngd
<1715>
dan
 
 
anggur baru
10swrytw
<8492>
negeri
11Ura
<776>
roti
12Mxl
<3899>
dan
 
 
kebun anggur
13Mymrkw
<3754>
negeri
14Ura
<776>
pohon zaitun
15tyz
<2132>
dan
16rhuy
<3323>
madu
17sbdw
<1706>
supaya engkau dapat
 
 
hidup
18wyxw
<2421>
dan
 
 
tidak
19alw
<3808>
mati
20wtmt
<4191>
Jangan
21law
<408>
dengarkan
22wemst
<8085>
 
23la
<413>
Hizkia
24whyqzx
<2396>
apabila
25yk
<3588>
dia
 
 
membujukmu
26tyoy
<5496>
dengan
27Mkta
<853>
berkata
28rmal
<559>
TUHAN
29hwhy
<3068>
akan
 
 
melepaskan
30wnlyuy
<5337>
kita
 
 
33
Pernahkah
 
 
ilah
3yhla
<430>
bangsa-bangsa
4Mywgh
<1471>
melepaskan
2wlyuh 1luhh
<5337> <5337>
 
6ta
<853>
negerinya
7wura
<776>
masing-masing
5sya
<376>
dari
 
 
tangan
8dym
<3027>
raja
9Klm
<4428>
Asyur
10rwsa
<804>
34
Di manakah
1hya
<346>
para
 
 
ilah
2yhla
<430>
Hamat
3tmx
<2574>
dan
 
 
Arpad
4dpraw
<774>
Di manakah
5hya
<346>
para
 
 
ilah
6yhla
<430>
Sefarwaim
7Mywrpo
<5617>
Hena
8enh
<2012>
dan
 
 
Iwa
9hwew
<5755>
Apakah mereka
 
 
telah
10yk
<3588>
melepaskan
11wlyuh
<5337>
 
12ta
<853>
Samaria
13Nwrms
<8111>
dari
 
 
tanganku
14ydym
<3027>
35
Siapakah
1ym
<4310>
di antara
 
 
semua
2lkb
<3605>
ilah
3yhla
<430>
negeri-negeri
4twurah
<776>
itu
 
 
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
melepaskan
6wlyuh
<5337>
 
7ta
<853>
negerinya
8Mura
<776>
dari
 
 
tanganku
9ydym
<3027>
sehingga
10yk
<3588>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dapat
 
 
melepaskan
11lyuy
<5337>
 
13ta
<853>
Yerusalem
14Mlswry
<3389>
dari
 
 
tanganku
15ydym
<3027>
36
Namun
 
 
rakyat
2Meh
<5971>
hanya
 
 
diam
1wsyrxhw
<2790>
dan
 
 
tidak
3alw
<3808>
menjawab
4wne
<6030>
sepatah
5wta
<853>
kata
6rbd
<1697>
pun
 
 
karena
7yk
<3588>
perintah
8twum
<4687>
raja
9Klmh
<4428>
yang
10ayh
<1931>
mengatakan
11rmal
<559>
Jangan
12al
<3808>
menjawab
13whnet
<6030>
dia
 
 
37
Lalu
 
 
Elyakim
2Myqyla
<471>
anak
3Nb
<1121>
Hilkia
4hyqlx
<2518>
kepala
5rsa
<834>
 
6le
<5921>
istana
7tybh
<1004>
Sebna
8anbsw
<7644>
juru tulis
9rpoh
<5608>
serta
 
 
Yoah
10xawyw
<3098>
anak
11Nb
<1121>
Asaf
12Poa
<623>
juru ingat
13rykzmh
<2142>
datang
1abyw
<935>
menghadap
14la
<413>
Hizkia
15whyqzx
<2396>
dengan
 
 
pakaian
17Mydgb
<899>
yang
 
 
dikoyakkan
16yewrq
<7167>
dan
 
 
memberitahukan
18wdgyw
<5046>
kepadanya
19wl
<0>
perkataan
20yrbd
<1697>
 
21br
<0>
Rabsakih
22hqs
<7262>
itu