Prev Chapter 1 Chronicles 21 Next Chapter
1
Iblis
2Njv
<7854>
bangkit
1dmeyw
<5975>
melawan
3le
<5921>
Israel
4larvy
<3478>
Dia
 
 
membujuk
5toyw
<5496>
 
6ta
<853>
Daud
7dywd
<1732>
untuk
 
 
menghitung
8twnml
<4487>
orang
9ta
<853>
Israel
10larvy
<3478>
2
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yoab
4bawy
<3097>
dan
 
 
kepada
5law
<413>
para
 
 
pemuka
6yrv
<8269>
rakyatnya
7Meh
<5971>
Pergilah
8wkl
<1980>
dan
 
 
hitunglah
9wrpo
<5608>
orang
10ta
<853>
Israel
11larvy
<3478>
dari
12rabm
<0>
Bersyeba
13ebs
<884>
sampai
14dew
<5704>
Dan
15Nd
<1835>
Bawalah
16waybhw
<935>
hasil penghitungannya
 
 
kepadaku
17yla
<413>
supaya aku
 
 
tahu
18hedaw
<3045>
 
19ta
<853>
jumlah
20Mrpom
<4557>
mereka
 
 
3
Yoab
2bawy
<3097>
berkata
1rmayw
<559>
Kiranya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
menambah
3Powy
<3254>
jumlah
5le
<5921>
umat-Nya
6wme
<5971>
 
7Mhk
<1992>
seratus
8ham
<3967>
kali
9Mymep
<6471>
lipat ya
 
 
Tuanku
11ynda
<113>
Raja
12Klmh
<4428>
Bukankah
10alh
<3808>
mereka
 
 
semua
13Mlk
<3605>
adalah
 
 
hamba-hamba
15Mydbel
<5650>
Tuanku
14yndal
<113>
Mengapa
16hml
<4100>
Tuanku
19ynda
<113>
menghendaki
17sqby
<1245>
hal
 
 
ini
18taz
<2063>
Mengapa
20hml
<4100>
orang
 
 
Israel
23larvyl
<3478>
harus
 
 
menanggung
21hyhy
<1961>
kesalahan
22hmsal
<819>
karena hal ini
 
 
4
Namun demikian
 
 
perkataan
1rbdw
<1697>
raja
2Klmh
<4428>
harus diikuti
3qzx
<2388>
oleh
4le
<5921>
Yoab
5bawy
<3097>
Jadi
 
 
Yoab
7bawy
<3097>
pergi
8Klhtyw
<1980>
menjelajahi
6auyw
<3318>
seluruh
9lkb
<3605>
Israel
10larvy
<3478>
dan
 
 
kembali
11abyw
<935>
ke
 
 
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
5
Yoab
2bawy
<3097>
menyerahkan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
hasil
5dqpm 4rpom
<4662> <4557>
penghitungan
 
 
rakyat
6Meh
<5971>
itu
 
 
kepada
7la
<413>
Daud
8dywd
<1732>
Di
 
 
seluruh
10lk
<3605>
Israel
11larvy
<3478>
ada
9yhyw
<1961>
1.100.000
15Pla 14hamw 13Mypla 12Pla
<505> <3967> <505> <505>
orang
16sya
<376>
yang dapat
 
 
menyandang
17Pls
<8025>
pedang
18brx
<2719>
dan di
 
 
Yehuda
19hdwhyw
<3063>
ada
 
 
470.000
23Pla 22Myebsw 21twam 20ebra
<505> <7657> <3967> <702>
orang
24sya
<376>
yang dapat
 
 
menyandang
25Pls
<8025>
pedang
26brx
<2719>
6
Dia
 
 
tidak
3al
<3808>
mengikutkan orang
 
 
Lewi
1ywlw
<3878>
dan
 
 
Benyamin
2Nmynbw
<1144>
dalam
5Mkwtb
<8432>
penghitungan
4dqp
<6485>
sebab
6yk
<3588>
perintah
8rbd
<1697>
raja
9Klmh
<4428>
itu
 
 
dianggap keji
7betn
<8581>
oleh
10ta
<854>
Yoab
11bawy
<3097>
7
Perintah
5rbdh
<1697>
itu
6hzh
<2088>
pun
 
 
jahat
1eryw
<7489>
dalam
4le
<5921>
pandangan
2ynyeb
<5869>
Allah
3Myhlah
<430>
sehingga Dia
 
 
memukul
7Kyw
<5221>
 
8ta
<853>
Israel
9larvy
<3478>
 
10P
<0>
8
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Allah
4Myhlah
<430>
Aku
 
 
berdosa
5ytajx
<2398>
besar
6dam
<3966>
karena
7rsa
<834>
melakukan
8ytyve
<6213>
 
9ta
<853>
hal
10rbdh
<1697>
ini
11hzh
<2088>
Sekarang
12htew
<6258>
aku mohon
14an
<4994>
jauhkanlah
13rbeh
<5674>
 
15ta
<853>
kesalahan
16Nwwe
<5771>
hamba-Mu
17Kdbe
<5650>
ini
 
 
sebab
18yk
<3588>
perbuatanku
19ytlkon
<5528> ==>
ini
 
 
sangat
20dam
<3966>
bodoh
19ytlkon
<== <5528>
 
21P
<0>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Gad
4dg
<1410>
pelihat
5hzx
<2374>
Daud
6dywd
<1732>
katanya
7rmal
<559>
10
Pergilah
1Kl
<1980>
dan
 
 
katakanlah
2trbdw
<1696>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
 
5rmal
<559>
Inilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
Aku
10yna
<589>
menawarkan
11hjn
<5186>
tiga
9swls
<7969>
hal
 
 
kepadamu
12Kyle
<5921>
pilihlah
13rxb
<977>
salah
14Kl
<0>
satu
15txa
<259>
di
 
 
antaranya
16hnhm
<2007>
untuk
 
 
Kulakukan
17hveaw
<6213>
kepadamu
18Kl
<0>
11
Gad
2dg
<1410>
datang
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
lalu
 
 
berkata
5rmayw
<559>
 
6wl
<0>
Inilah
7hk
<3541>
firman
8rma
<559>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Kamu harus
 
 
memilih
10lbq
<6901>
 
11Kl
<0>
12
apakah
1Ma
<518>
tiga
2swls
<7969>
tahun
3Myns
<8141>
kelaparan
4ber
<7458>
atau
5Maw
<518>
tiga
6hsls
<7969>
bulan
7Mysdx
<2320>
dihancurkan
8hpon
<5595>
di
 
 
hadapan
9ynpm
<6440>
musuh-musuhmu
10Kyru
<6862>
sementara
 
 
pedang
11brxw
<2719>
musuh
12Kbywa
<341>
mengalahkanmu
13tgvml
<5381>
atau
14Maw
<518>
tiga
15tsls
<7969>
hari
16Mymy
<3117>
pedang
17brx
<2719>
TUHAN
18hwhy
<3068>
berupa
 
 
penyakit sampar
19rbdw
<1698>
di
 
 
tanah
20Urab
<776>
ini dan
 
 
malaikat
21Kalmw
<4397>
TUHAN
22hwhy
<3068>
melakukan
23tyxsm
<7843>
pemusnahan di
 
 
seluruh
24lkb
<3605>
wilayah
25lwbg
<1366>
Israel
26larvy
<3478>
Sekarang
27htew
<6258>
pikirkanlah
28har
<7200>
jawaban
33rbd
<1697>
apa
29hm
<4100>
yang harus
 
 
kusampaikan
30bysa
<7725>
kepada
31ta
<854>
Dia yang
 
 
mengutus
32yxls
<7971>
aku
34P
<0>
13
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Gad
4dg
<1410>
Hatiku
6yl
<0>
sangat
7dam
<3966>
sedih
5ru
<6862>
Biarlah
9an
<4994>
aku
 
 
jatuh
8hlpa
<5307>
ke dalam
 
 
tangan
10dyb
<3027>
TUHAN
11hwhy
<3068>
sebab
12yk
<3588>
belas kasih-Nya
14wymxr
<7356>
sangat
15dam
<3966>
besar
13Mybr
<7227>
tetapi
 
 
janganlah
18la
<408>
aku
 
 
jatuh
19lpa
<5307>
ke dalam
 
 
tangan
16dybw
<3027>
manusia
17Mda
<120>
14
Jadi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendatangkan
1Ntyw
<5414>
penyakit sampar
3rbd
<1698>
atas
 
 
Israel
6larvym
<3478>
sehingga
 
 
70.000
8Pla 7Myebs
<505> <7657>
orang
9sya
<376>
Israel
4larvyb
<3478>
mati terbunuh
5lpyw
<5307>
15
Kemudian
 
 
Allah
2Myhlah
<430>
mengutus
1xlsyw
<7971>
malaikat
3Kalm
<4397>
ke
 
 
Yerusalem
4Mlswryl
<3389>
untuk
 
 
memusnahkannya
5htyxshl
<7843>
Ketika malaikat itu akan

memusnahkan
6tyxshkw
<7843>
kota itu
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
melihat
7har
<7200>
dan
 
 
menyesal
9Mxnyw
<5162>
atas
10le
<5921>
malapetaka
11herh
<7451>
itu TUHAN

berkata
12rmayw
<559>
kepada
 
 
malaikat
13Kalml
<4397>
pemusnah
14tyxsmh
<7843>
itu
 
 
Cukup
15br
<7227>
Sekarang
16hte
<6258>
turunkan
17Prh
<7503>
tanganmu
18Kdy
<3027>
Pada saat itu
 
 
malaikat
19Kalmw
<4397>
TUHAN
20hwhy
<3068>
sedang
 
 
berdiri
21dme
<5975>
di
 
 
dekat
22Me
<5973>
tempat pengirikan
23Nrg
<1637>
Ornan
24Nnra
<771>
orang Yebus
25yowbyh
<2983>
 
26o
<0>
16
Daud
2dywd
<1732>
 
3ta
<853>
memandang
4wynye
<5869>
ke atas
1avyw
<5375>
dan
 
 
melihat
5aryw
<7200>
 
6ta
<853>
malaikat
7Kalm
<4397>
TUHAN
8hwhy
<3068>
berdiri
9dme
<5975>
di antara
10Nyb
<996>
bumi
11Urah
<776>
dan
12Nybw
<996>
langit
13Mymsh
<8064>
dengan
 
 
pedang
14wbrxw
<2719>
terhunus
15hpwls
<8025>
di
 
 
tangannya
16wdyb
<3027>
 
17hywjn
<5186>
ke atas
18le
<5921>
Yerusalem
19Mlswry
<3389>
Lalu
 
 
Daud
21dywd
<1732>
dan para
 
 
tua-tua
22Mynqzhw
<2205>
sujud
20lpyw
<5307>
dengan
 
 
mengenakan
23Myokm
<3680>
kain kabung
24Myqvb
<8242>
 
26Mhynp 25le
<6440> <5921>
17
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Allah
4Myhlah
<430>
Bukankah
5alh
<3808>
aku
6yna
<589>
yang telah
 
 
menyuruh
7ytrma
<559>
menghitung
8twnml
<4487>
rakyat
9Meb
<5971>
Akulah
10ynaw
<589>
yang
11awh
<1931>
telah
12rsa
<834>
berdosa
13ytajx
<2398>
dan
 
 
melakukan
14erhw
<7489>
kejahatan
15ytwerh
<7489>
Namun
 
 
domba-domba
17Nauh
<6629>
ini
16hlaw
<428>
apakah
18hm
<4100>
yang telah mereka
 
 
lakukan
19wve
<6213>
Ya
 
 
TUHAN
20hwhy
<3068>
Allahku
21yhla
<430>
 
22yht
<1961>
biarlah
23an
<4994>
tangan-Mu
24Kdy
<3027>
melawan aku dan
25yb
<0>
kaum
26tybbw
<1004>
keluargaku
27yba
<1>
tetapi
 
 
janganlah
29al
<3808>
tulah
30hpgml
<4046>
itu menimpa

umat-Mu
28Kmebw
<5971>
 
31o
<0>
18
Lalu
 
 
malaikat
1Kalmw
<4397>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyuruh
3rma
<559>
Gad
5dg
<1410>
memberitahukan
6rmal
<559>
kepada
4la
<413>
Daud
7dywdl
<1732>
bahwa
8yk
<3588>
Daud
10dywd
<1732>
harus
 
 
pergi
9hley
<5927>
dan
 
 
mendirikan
11Myqhl
<6965>
mazbah
12xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
di
 
 
tempat pengirikan
14Nrgb
<1637>
Ornan
15Nnra
<771>
orang Yebus
16yobyh
<2983>
itu
 
 
19
Daud
2dywd
<1732>
pergi
1leyw
<5927>
sesuai dengan
 
 
perkataan
3rbdb
<1697>
Gad
4dg
<1410>
yang
5rsa
<834>
dia
 
 
ucapkan
6rbd
<1696>
dalam
 
 
nama
7Msb
<8034>
TUHAN
8hwhy
<3068>
20
Pada saat itu
 
 
Ornan
10Nnraw
<771>
sedang
 
 
mengirik
11sd
<1758>
gandum
12Myjx
<2406>
Ornan
2Nnra
<771>
berpaling
1bsyw
<7725>
dan
 
 
melihat
3aryw
<7200>
 
4ta
<853>
malaikat
5Kalmh
<4397>
itu
 
 
Keempat
6tebraw
<702>
anaknya
7wynb
<1121>
yang ada
 
 
bersamanya
8wme
<5973>
menyembunyikan diri
9Myabxtm
<2244>
21
Daud
2dywd
<1732>
datang
1abyw
<935>
kepada
3de
<5704>
Ornan
4Nnra
<771>
dan ketika
 
 
Ornan
6Nnra
<771>
memandang
5jbyw
<5027>
dan
 
 
melihat
7aryw
<7200>
 
8ta
<853>
Daud
9dywd
<1732>
dia
 
 
keluar
10auyw
<3318>
dari
11Nm
<4480>
tempat pengirikan
12Nrgh
<1637>
dan
 
 
sujud
13wxtsyw
<7812>
di depan
 
 
Daud
14dywdl
<1732>
dengan
 
 
mukanya
15Mypa
<639>
menghadap
 
 
tanah
16hura
<776>
22
Daud
2dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Ornan
4Nnra
<771>
Berikanlah
5hnt
<5414>

7Mwqm 6yl
<4725> <0>
tempat pengirikan
8Nrgh
<1637>
ini supaya aku dapat
 
 
mendirikan
9hnbaw
<1129>
 
10wb
<0>
mazbah
11xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
12hwhyl
<3068>
di sini
 
 
Berikanlah
15whnt
<5414>
kepadaku dengan
 
 
harga
13Pokb
<3701>
penuh
14alm
<4392>
agar
 
 
tulah
18hpgmh
<4046>
ini
16yl
<0>
berhenti
17ruetw
<6113>
menimpa
19lem
<5921>
rakyat
20Meh
<5971>
23
Ornan
2Nnra
<771>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dywd
<1732>
Ambillah
5xq
<3947>
dan biarlah
 
 
Tuanku
8ynda
<113>
Raja
9Klmh
<4428>
 
6Kl
<0>
melakukan
7veyw
<6213>
apa yang
 
 
baik
10bwjh
<2896>
di
 
 
matanya
11wynyeb
<5869>
Lihatlah
12har
<7200>
aku akan
 
 
memberikan
13yttn
<5414>
sapi
14rqbh
<1241>
untuk
 
 
kurban bakaran
15twlel
<5930>
alat
 
 
pengirik
16Mygrwmhw
<4173>
untuk
 
 
kayu
17Myuel
<6086>
bakar dan
 
 
gandum
18Myjxhw
<2406>
untuk
 
 
kurban sajian
19hxnml
<4503>
Aku
 
 
memberikan
21yttn
<5414>
semuanya
20lkh
<3605>
24
Namun
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dywd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ornan
4Nnral
<771>
Tidak
5al
<3808>
aku
6yk
<3588>
akan
 
 
membelinya
8hnqa 7hnq
<7069> <7069>
dengan
 
 
harga
9Pokb
<3701>
penuh
10alm
<4392>
Aku
11yk
<3588>
tidak
12al
<3808>
akan
 
 
mengambil
13ava
<5375>
kepunyaanmu untuk
15Kl 14rsa
<0> <834>
TUHAN
16hwhyl
<3068>
ataupun
 
 
mempersembahkan
17twlehw
<5927>
kurban bakaran
18hlwe
<5930>
secara cuma-cuma
19Mnx
<2600>
25
Daud
2dywd
<1732>
memberikan
1Ntyw
<5414>
emas
6bhz
<2091>
seberat
7lqsm
<4948>
enam
8ss
<8337>
ratus
9twam
<3967>
syikal
5ylqs
<8255>
kepada
 
 
Ornan
3Nnral
<771>
untuk membeli
 
 
tempat
4Mwqmb
<4725>
itu
 
 
26
Daud
3dywd
<1732>
mendirikan
1Nbyw
<1129>
mazbah
4xbzm
<4196>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
di
 
 
sana
2Ms
<8033>
dan
 
 
mempersembahkan
6leyw
<5927>
kurban bakaran
7twle
<5930>
dan
 
 
kurban pendamaian
8Mymlsw
<8002>
Dia
 
 
berseru
9arqyw
<7121>
kepada
10la
<413>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dan TUHAN
 
 
menjawabnya
12whneyw
<6030>
dengan menurunkan
 
 
api
13sab
<784>
dari
14Nm
<4480>
langit
15Mymsh
<8064>
ke
 
 
atas
16le
<5921>
mazbah
17xbzm
<4196>
kurban bakaran
18hleh
<5930>
itu
19P
<0>
27
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
memerintahkan
1rmayw
<559>
malaikat-Nya
3Kalml
<4397>
agar dia memasukkan
 
 
kembali
4bsyw
<7725>
pedangnya
5wbrx
<2719>
ke
6la
<413>
dalam
 
 
sarungnya
7hndn
<5084>
28
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
Daud
4dywd
<1732>
melihat
3twarb
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
menjawabnya
6whne
<6030>
di
 
 
tempat pengirikan
8Nrgb
<1637>
Ornan
9Nnra
<771>
orang Yebus
10yowbyh
<2983>
itu maka dia
 
 
mempersembahkan
11xbzyw
<2076>
kurban di
 
 
tempat itu
12Ms
<8033>
29
Sebab pada waktu itu
 
 
Tenda Suci
1Nksmw
<4908>
TUHAN
2hwhy
<3068>
yang
3rsa
<834>
 
4hve
<6213>
Musa
5hsm
<4872>
dirikan di
 
 
padang gurun
6rbdmb
<4057>
dan
 
 
mazbah
7xbzmw
<4196>
kurban bakaran
8hlweh
<5930>
berada
9teb
<6256>
di
10ayhh
<1931>
bukit pengurbanan
11hmbb
<1116>
di
 
 
Gibeon
12Nwebgb
<1391>
30
Namun
 
 
Daud
3dywd
<1732>
tidak
1alw
<3808>
dapat
2lky
<3201>
pergi
4tkll
<1980>
ke
5wynpl
<6440>
sana untuk
 
 
mencari
6srdl
<1875>
petunjuk
 
 
Allah
7Myhla
<430>
karena
8yk
<3588>
dia
 
 
takut
9tebn
<1204>
kepada
10ynpm
<6440>
pedang
11brx
<2719>
malaikat
12Kalm
<4397>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14o
<0>