Prev Chapter 2 Chronicles 30 Next Chapter
1
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
mengirim
1xlsyw
<7971>
pesan
 
 
ke
3le
<5921>
seluruh
4lk
<3605>
Israel
5larvy
<3478>
dan
 
 
Yehuda
6hdwhyw
<3063>
juga
7Mgw
<1571>
menulis
9btk
<3789>
surat
8twrga
<107>
kepada
10le
<5921>
Efraim
11Myrpa
<669>
dan
 
 
Manasye
12hsnmw
<4519>
agar mereka
 
 
datang
13awbl
<935>
ke
 
 
bait
14tybl
<1004>
TUHAN
15hwhy
<3068>
di
 
 
Yerusalem
16Mlswryb
<3389>
untuk
 
 
merayakan
17twvel
<6213>
Paskah
18xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
19hwhyl
<3068>
Allah
20yhla
<430>
Israel
21larvy
<3478>
2
 
1Uewyw
<3289>
Raja
2Klmh
<4428>
para
 
 
pemimpin
3wyrvw
<8269>
dan
 
 
seluruh
4lkw
<3605>
jemaat
5lhqh
<6951>
di
 
 
Yerusalem
6Mlswryb
<3389>
memutuskan untuk
 
 
merayakan
7twvel
<6213>
Paskah
8xoph
<6453>
pada
 
 
bulan
9sdxb
<2320>
kedua
10ynsh
<8145>
3
Mereka
1yk
<3588>
tidak
2al
<3808>
dapat
3wlky
<3201>
merayakan
4wtvel
<6213>
Paskah pada
 
 
waktunya
5teb
<6256>
 
6ayhh
<1931>
karena
7yk
<3588>
para
 
 
imam
8Mynhkh
<3548>
belum
9al
<3808>
cukup
11ydml
<1767>
menguduskan
10wsdqth
<6942>
diri mereka dan
 
 
rakyat
12Mehw
<5971>
belum
13al
<3808>
berkumpul
14wpoan
<622>
di
 
 
Yerusalem
15Mlswryl
<3389>
4
Keputusan
2rbdh
<1697>
itu
 
 
dianggap baik
1rsyyw
<3474>
dalam
 
 
pandangan
3ynyeb
<5869>
raja
4Klmh
<4428>
dan dalam
 
 
pandangan
5ynyebw
<5869>
seluruh
6lk
<3605>
jemaat
7lhqh
<6951>
5
Mereka
 
 
menetapkan
1wdymeyw
<5975>
suatu
 
 
keputusan
2rbd
<1697>
untuk
 
 
menyiarkan
3rybehl
<5674>
pengumuman
4lwq
<6963>
itu ke
 
 
seluruh
5lkb
<3605>
Israel
6larvy
<3478>
mulai dari
7rabm
<0>
Bersyeba
8ebs
<884>
sampai
9dew
<5704>
Dan
10Nd
<1835>
agar orang
 
 
datang
11awbl
<935>
ke
 
 
Yerusalem
17Mlswryb
<3389>
untuk
 
 
merayakan
12twvel
<6213>
Paskah
13xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
Allah
15yhla
<430>
Israel
16larvy
<3478>
Sebab
18yk
<3588>
mereka
 
 
belum
19al
<3808>
pernah
 
 
merayakannya
21wve
<6213>
secara
 
 
besar-besaran
20brl
<7230>
sesuai dengan yang
 
 
tertulis
22bwtkk
<3789>
6
Kemudian para
 
 
pelari
2Myurh
<7323>
pergi
1wklyw
<1980>
ke
 
 
seluruh
7lkb
<3605>
Israel
8larvy
<3478>
dan
 
 
Yehuda
9hdwhyw
<3063>
membawa
 
 
surat
3twrgab
<107>
dari
 
 
tangan
4dym
<3027>
raja
5Klmh
<4428>
dan para
 
 
pemimpin
6wyrvw
<8269>
Sesuai dengan
 
 
perintah
10twumkw
<4687>
raja
11Klmh
<4428>
mereka
 
 
berkata
12rmal
<559>
Hai
 
 
orang
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
kembalilah
15wbws
<7725>
kepada
16la
<413>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Allah
18yhla
<430>
Abraham
19Mhrba
<85>
Ishak
20qxuy
<3327>
dan
 
 
Yakub
21larvyw
<3478>
dan Dia akan
 
 
kembali
22bsyw
<7725>
kepada
23la
<413>
orang-orang yang tersisa
24hjylph
<6413>
dari antara kamu yang
 
 
lolos
25trasnh
<7604>
dari
26Mkl
<0>
tangan
27Pkm
<3709>
raja-raja
28yklm
<4428>
Asyur
29rwsa
<804>
7
Janganlah
1law
<408>
menjadi
2wyht
<1961>
seperti
 
 
leluhurmu
3Mkytwbak
<1>
dan
 
 
saudara-saudaramu
4Mkyxakw
<251>
yang
5rsa
<834>
tidak setia
6wlem
<4603>
terhadap
 
 
TUHAN
7hwhyb
<3068>
Allah
8yhla
<430>
nenek moyangmu
9Mhytwba
<1>
sehingga Dia
 
 
membuat
10Mntyw
<5414>
mereka menjadi suatu
 
 
kengerian
11hmsl
<8047>
sebagaimana
12rsak
<834>
yang
 
 
kamu
13Mta
<859>
lihat
14Myar
<7200>
8
Sekarang
1hte
<6258>
janganlah
2la
<408>
mengeraskan hatimu
3wsqt
<7185>
seperti
4Mkpre
<6203>
nenek moyangmu
5Mkytwbak
<1>
tetapi
 
 
berikanlah
6wnt
<5414>
dirimu
 
 
kepada
7dy
<3027>
TUHAN
8hwhyl
<3068>
dan
 
 
datanglah
9wabw
<935>
ke
 
 
tempat kudus-Nya
10wsdqml
<4720>
yang
11rsa
<834>
telah dikuduskan-Nya
 
 
untuk
12sydqh
<6942>
selama-lamanya
13Mlwel
<5769>
Beribadahlah
14wdbew
<5647>
kepada
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
sehingga
19Mkm
<4480>
murka-Nya
20Nwrx
<2740>
yang
 
 
menyala-nyala
21wpa
<639>
berbalik
18bsyw
<7725>
darimu
 
 
9
Sebab
1yk
<3588>
jika kamu
 
 
kembali
2Mkbwsb
<7725>
kepada
3le
<5921>
TUHAN
4hwhy
<3068>
saudara-saudaramu
5Mkyxa
<251>
dan
 
 
anak-anakmu
6Mkynbw
<1121>
akan mendapat
 
 
belas kasihan
7Mymxrl
<7356>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
orang-orang yang
 
 
menawan
9Mhybws
<7617>
mereka sehingga mereka dapat
 
 
kembali
10bwslw
<7725>
ke
 
 
negeri
11Ural
<776>
ini
12tazh
<2063>
Sebab
13yk
<3588>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allahmu
17Mkyhla
<430>
adalah
 
 
pengasih
14Nwnx
<2587>
dan
 
 
penyayang
15Mwxrw
<7349>
Dia
 
 
tidak
18alw
<3808>
akan
 
 
memalingkan
19ryoy
<5493>
wajah-Nya
20Mynp
<6440>
darimu
21Mkm
<4480>
jika
22Ma
<518>
kamu
 
 
kembali
23wbwst
<7725>
kepada-Nya
25P 24wyla
<0> <413>
10
Ketika
1wyhyw
<1961>
para
 
 
pelari
2Myurh
<7323>
itu
 
 
pergi
3Myrbe
<5674>
dari
 
 
kota
4ryem
<5892>
ke
 
 
kota
5ryel
<5892>
melewati
 
 
tanah
6Urab
<776>
Efraim
7Myrpa
<669>
dan
 
 
Manasye
8hsnmw
<4519>
sampai
9dew
<5704>
ke
 
 
Zebulon
10Nwlbz
<2074>
mereka
11wyhyw
<1961>
ditertawakan
12Myqyxvm
<7832>
dan
13Mhyle
<5921>
diolok-olok
14Mygelmw
<3932>
 
15Mb
<0>
11
Namun
1Ka
<389>
beberapa
2Mysna
<582>
orang dari
 
 
Asyer
3rsam
<836>
Manasye
4hsnmw
<4519>
dan
 
 
Zebulon
5Nwlbzmw
<2074>
merendahkan diri
6wenkn
<3665>
dan
 
 
datang
7wabyw
<935>
ke
 
 
Yerusalem
8Mlswryl
<3389>
12
Juga
1Mg
<1571>
 
3htyh
<1961>
tangan
4dy
<3027>
Allah
5Myhlah
<430>
yang ada di
 
 
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
memberi
6ttl
<5414>
mereka
7Mhl
<0>
kesatuan
 
 
hati
8bl
<3820>
untuk
9dxa
<259>
melakukan
10twvel
<6213>
perintah
11twum
<4687>
raja
12Klmh
<4428>
dan para
 
 
pemimpin
13Myrvhw
<8269>
sesuai dengan
 
 
firman
14rbdb
<1697>
TUHAN
15hwhy
<3068>
13
Oleh sebab itu
 
 
banyak
4br
<7227>
orang
3Me
<5971>
berkumpul
1wpoayw
<622>
di
 
 
Yerusalem
2Mlswry
<3389>
untuk
 
 
merayakan
5twvel
<6213>
 
6ta
<853>
hari raya
7gx
<2282>
Roti Tidak Beragi
8twumh
<4682>
pada
 
 
bulan
9sdxb
<2320>
kedua
10ynsh
<8145>
dalam suatu
 
 
jemaat
11lhq
<6951>
yang
 
 
besar
12brl
<7230>
 
13dam
<3966>
14
Mereka
 
 
bangkit
1wmqyw
<6965>
dan
 
 
menyingkirkan
2wryoyw
<5493>
 
3ta
<853>
mazbah-mazbah
4twxbzmh
<4196>
yang
5rsa
<834>
ada di
 
 
Yerusalem
6Mlswryb
<3389>
 
7taw
<853>
Semua
8lk
<3605>
tempat untuk
 
 
membakar
9twrjqmh
<6999>
dupa mereka
 
 
singkirkan
10wryoh
<5493>
dan mereka
 
 
buang
11wkylsyw
<7993>
ke
 
 
Lembah
12lxnl
<5158>
Kidron
13Nwrdq
<6939>
15
Mereka
 
 
menyembelih
1wjxsyw
<7819>
kurban
 
 
Paskah
2xoph
<6453>
pada hari
 
 
keempat
3hebrab
<702>
belas
4rve
<6240>
pada
 
 
bulan
5sdxl
<2320>
kedua
6ynsh
<8145>
Para
 
 
imam
7Mynhkhw
<3548>
dan
 
 
orang-orang Lewi
8Mywlhw
<3881>
merasa
 
 
malu
9wmlkn
<3637>
sehingga mereka
 
 
menguduskan
10wsdqtyw
<6942>
diri dan
 
 
membawa
11waybyw
<935>
kurban bakaran
12twle
<5930>
ke
 
 
bait
13tyb
<1004>
TUHAN
14hwhy
<3068>
16
Mereka
 
 
berdiri
1wdmeyw
<5975>
di
2le
<5921>
tempatnya
3Mdme
<5977>
menurut
 
 
peraturan
4Mjpsmk
<4941>
yang berlaku sesuai dengan
 
 
Taurat
5trwtk
<8451>
Musa
6hsm
<4872>
abdi
7sya
<376>
Allah
8Myhlah
<430>
itu Para
 
 
imam
9Mynhkh
<3548>
memercikkan
10Myqrz
<2236>
 
11ta
<853>
darah
12Mdh
<1818>
yang mereka terima dari
13dym
<3027>
orang-orang Lewi
14Mywlh
<3881>
17
Sebab
1yk
<3588>
ada
 
 
banyak
2tbr
<7227>
orang
3lhqb
<6951>
yang
4rsa
<834>
tidak
5al
<3808>
menguduskan
6wsdqth
<6942>
dirinya sehingga
 
 
orang Lewi
7Mywlhw
<3881>
bertanggung jawab
 
 
atas
8le
<5921>
penyembelihan
9tjyxs
<7821>
kurban-kurban Paskah
10Myxoph
<6453>
bagi
 
 
setiap orang
11lkl
<3605>
yang
 
 
tidak
12al
<3808>
kudus
13rwhj
<2889>
untuk
 
 
menguduskan
14sydqhl
<6942>
mereka bagi
 
 
TUHAN
15hwhyl
<3068>
18
 
1yk
<3588>
Sejumlah besar
2tybrm
<4768>
rakyat
3Meh
<5971>
kebanyakan
4tbr
<7227>
dari
 
 
Efraim
5Myrpam
<669>
Manasye
6hsnmw
<4519>
Isakhar
7rsvy
<3485>
dan
 
 
Zebulon
8Nwlbzw
<2074>
tidak
9al
<3808>
menahirkan
10wrhjh
<2891>
diri
 
 
Namun
11yk
<3588>
mereka
 
 
memakan
12wlka
<398>
 
13ta
<853>
kurban Paskah
14xoph
<6453>
walaupun
 
 
tidak
15alb
<3808>
sesuai dengan apa yang
 
 
tertulis
16bwtkk
<3789>
Karena
17yk
<3588>
itu
 
 
Hizkia
19whyqzxy
<2396>
berdoa
18llpth
<6419>
bagi mereka
 
 
dengan
20Mhyle
<5921>
berkata
21rmal
<559>
TUHAN
22hwhy
<3068>
yang
 
 
baik
23bwjh
<2896>
kiranya
25deb
<1157>
mengampuni
24rpky
<3722>
setiap orang
 
 
19
yang menetapkan
 
 
seluruh
1lk
<3605>
hatinya
2wbbl
<3824>
untuk
3Nykh
<3559>
mencari
4swrdl
<1875>
Allah
5Myhlah
<430>
yakni
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
Allah
7yhla
<430>
nenek moyangnya
8wytwba
<1>
sekalipun
 
 
tidak
9alw
<3808>
sesuai dengan aturan
 
 
pentahiran
10trhjk
<2893>
tempat
 
 
kudus
11sdqh
<6944>
 
12o
<0>
20
TUHAN
2hwhy
<3068>
mendengarkan
1emsyw
<8085>
 
3la
<413>
Hizkia
4whyqzxy
<2396>
dan
 
 
menyembuhkan
5apryw
<7495>
 
6ta
<853>
bangsa
7Meh
<5971>
itu
8o
<0>
21
Orang-orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
yang berada
4Myaumnh
<4672>
di
 
 
Yerusalem
5Mlswryb
<3389>
merayakan
1wveyw
<6213>
 
6ta
<853>
hari raya
7gx
<2282>
Roti Tidak Beragi
8twumh
<4682>
selama
 
 
tujuh
9tebs
<7651>
hari
10Mymy
<3117>
dengan
 
 
sukacita
11hxmvb
<8057>
yang
 
 
besar
12hlwdg
<1419>
Orang-orang Lewi
17Mywlh
<3881>
dan para
 
 
imam
18Mynhkhw
<3548>
memuji
13Myllhmw
<1984>
TUHAN
14hwhyl
<3068>
setiap hari
16Mwyb 15Mwy
<3117> <3117>
dengan
 
 
alat-alat musik
19ylkb
<3627>
yang
 
 
nyaring
20ze
<5797>
kepada
 
 
TUHAN
21hwhyl
<3068>
 
22o
<0>
22
Hizkia
2whyqzxy
<2396>
menyampaikan
1rbdyw
<1696>
pujian
4bl 3le
<3820> <5921>
kepada
 
 
semua
5lk
<3605>
orang Lewi
6Mywlh
<3881>
yang telah
 
 
menunjukkan pemahaman
8lkv
<7919>
pemahaman
7Mylykvmh
<7922>
yang
 
 
baik
9bwj
<2896>
dalam ibadah kepada

TUHAN
10hwhyl
<3068>
Mereka
 
 
makan
11wlkayw
<398>
dalam
12ta
<853>
perayaan
13dewmh
<4150>
itu selama
 
 
tujuh
14tebs
<7651>
hari
15Mymyh
<3117>
mempersembahkan
17yxbz 16Myxbzm
<2077> <2076>
kurban pendamaian
18Mymls
<8002>
dan
 
 
mengucap syukur
19Mydwtmw
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
20hwhyl
<3068>
Allah
21yhla
<430>
nenek moyang
22Mhytwba
<1>
mereka
23o
<0>
23
Kemudian
1wuewyw
<3289>
seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3lhqh
<6951>
memutuskan untuk
 
 
mengadakan
4twvel
<6213>
perayaan selama
 
 
tujuh
5tebs
<7651>
hari
6Mymy
<3117>
lagi
7Myrxa
<312>
Jadi mereka mengadakan perayaan selama
8wveyw
<6213>
tujuh
9tebs
<7651>
hari
10Mymy
<3117>
lagi dengan penuh
 
 
sukacita
11hxmv
<8057>
24
 
1yk
<3588>
Hizkia
2whyqzx
<2396>
raja
3Klm
<4428>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
menyumbangkan
5Myrh
<7311>
kepada
 
 
jemaat
6lhql
<6951>
1.000
7Pla
<505>
ekor
 
 
sapi jantan
8Myrp
<6499>
dan
 
 
7.000
10Mypla 9tebsw
<505> <7651>
ekor domba
11Nau
<6629>
Para
 
 
pemimpin
12Myrvhw o
<8269>
juga
 
 
menyumbangkan
13wmyrh
<7311>
kepada
 
 
jemaat
14lhql
<6951>
1.000
16Pla
<505>
ekor
 
 
sapi jantan
15Myrp
<6499>
dan
 
 
10.000
19Mypla 18trve
<505> <6235>
ekor domba
17Nauw
<6629>
Sementara itu
 
 
banyak
22brl
<7230>
dari para
 
 
imam
21Mynhk
<3548>
telah
 
 
menguduskan
20wsdqtyw
<6942>
diri mereka
 
 
25
Seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3lhq
<6951>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
bersukacita
1wxmvyw
<8055>
bersama para
 
 
imam
5Mynhkhw
<3548>
orang-orang Lewi
6Mywlhw
<3881>
seluruh
7lkw
<3605>
jemaat
8lhqh
<6951>
yang
 
 
datang
9Myabh
<935>
dari
 
 
Israel
10larvym
<3478>
dan
 
 
orang-orang asing
11Myrghw
<1616>
baik yang berasal
12Myabh
<935>
dari
13Uram
<776>
Israel
14larvy
<3478>
maupun yang
 
 
tinggal
15Mybswyhw
<3427>
di
 
 
Yehuda
16hdwhyb
<3063>
26
Ada
1yhtw
<1961>
sukacita
2hxmv
<8057>
besar
3hlwdg
<1419>
di
 
 
Yerusalem
4Mlswryb
<3389>
karena
5yk
<3588>
sejak
 
 
masa
6ymym
<3117>
Salomo
7hmls
<8010>
anak
8Nb
<1121>
Daud
9dywd
<1732>
raja
10Klm
<4428>
Israel
11larvy
<3478>
peristiwa seperti itu
 
 
belum
12al
<3808>
pernah terjadi di
13tazk
<2063>
Yerusalem
14Mlswryb
<3389>
 
15o
<0>
27
Lalu para
 
 
imam
2Mynhkh
<3548>
Lewi
3Mywlh
<3881>
bangkit
1wmqyw
<6965>
dan
 
 
memberkati
4wkrbyw
<1288>
 
5ta
<853>
rakyat
6Meh
<5971>
suara
8Mlwqb
<6963>
mereka
 
 
didengar
7emsyw
<8085>
TUHAN dan
9awbtw
<935>
doa
10Mtlpt
<8605>
mereka sampai ke
 
 
tempat tinggal-Nya
11Nweml
<4583>
yang
 
 
kudus
12wsdq
<6944>
di
 
 
surga
13Mymsl
<8064>
 
14P
<0>