Prev Chapter Esther 2 Next Chapter
1
Setelah
1rxa
<310>
peristiwa
2Myrbdh
<1697>
ini
3hlah
<428>
ketika
 
 
kemarahan
5tmx
<2534>
Raja
6Klmh
<4428>
Ahasyweros
7swrwsxa
<325>
mereda
4Ksk
<7918>
dia
 
 
teringat
8rkz
<2142>
akan
9ta
<853>
Wasti
10ytsw
<2060>
apa
11taw
<853>
yang
12rsa
<834>
dilakukannya
13htve
<6213>
dan apa
14taw
<853>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
diputuskan
16rzgn
<1504>
terhadapnya
17hyle
<5921>
2
Kemudian para
 
 
pelayan
2yren
<5288>
raja
3Klmh
<4428>
yang
 
 
melayaninya
4wytrsm
<8334>
berkata
1wrmayw
<559>
Biarlah
 
 
anak-anak dara
8twlwtb 7twren
<1330> <5291>
yang
 
 
cantik
9twbwj
<2896>
rupanya
10harm
<4758>
dicarikan
5wsqby
<1245>
untuk
 
 
raja
6Klml
<4428>
3
Biarlah
 
 
raja
2Klmh
<4428>
menunjuk
1dqpyw
<6485>
para
 
 
pengawas
3Mydyqp
<6496>
di
 
 
setiap
4lkb
<3605>
provinsi
5twnydm
<4082>
kerajaannya
6wtwklm
<4438>
supaya mereka
 
 
mengumpulkan
7wubqyw
<6908>
 
8ta
<853>
semua
9lk
<3605>
anak-anak dara
11hlwtb 10hren
<1330> <5291>
yang
 
 
cantik
12tbwj
<2896>
rupanya
13harm
<4758>
ke
14la
<413>
kastel
16hrybh
<1002>
Susan
15Nsws
<7800>
ke
17la
<413>
harem
19Mysnh 18tyb
<802> <1004>
di
20la
<413>
bawah pengawasan
21dy
<3027>
Hegai
22agh
<1896>
sida-sida
23oyro
<5631>
raja
24Klmh
<4428>
yang
 
 
menjaga
25rms
<8104>
para
 
 
perempuan
26Mysnh
<802>
dan biarlah
 
 
diberikan
27Nwtnw
<5414>
perawatan kecantikan
28Nhyqwrmt
<8562>
kepada mereka
 
 
4
Kemudian biarlah
 
 
perempuan
1hrenhw
<5291>
yang
2rsa
<834>
dipandang
4ynyeb
<5869>
baik
3bjyt
<3190>
oleh
 
 
raja
5Klmh
<4428>
menjadi ratu
6Klmt
<4427>
sebagai
 
 
pengganti
7txt
<8478>
Wasti
8ytsw
<2060>
Usulan
10rbdh
<1697>
itu
 
 
dipandang
11ynyeb
<5869>
baik
9bjyyw
<3190>
oleh
 
 
raja
12Klmh
<4428>
dan dia
 
 
melakukannya
13veyw
<6213>
demikian
14Nk
<3651>
 
15o
<0>
5
Di
 
 
kastel
5hrybh
<1002>
Susan
4Nswsb
<7800>
ada
3hyh
<1961>
seorang
1sya
<376>
Yahudi
2ydwhy
<3064>
yang
 
 
bernama
6wmsw
<8034>
Mordekhai
7ykdrm
<4782>
anak
8Nb
<1121>
Yair
9ryay
<2971>
anak
10Nb
<1121>
Simei
11yems
<8096>
anak
12Nb
<1121>
Kish
13syq
<7027>
 
14sya
<0>
seorang Benyamin
15ynymy
<1145>
6
yang
1rsa
<834>
telah
 
 
diangkut
2hlgh
<1540>
dari
 
 
Yerusalem
3Mylswrym
<3389>
bersama
4Me
<5973>
orang-orang buangan
5hlgh
<1473>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
dibuang
7htlgh
<1540>
bersama
8Me
<5973>
Yekhonya
9hynky
<3204>
raja
10Klm
<4428>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
yaitu
 
 
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
dibuang
13hlgh
<1540>
oleh
 
 
Nebukadnezar
14ruandkwbn
<5019>
raja
15Klm
<4428>
Babel
16lbb
<894>
7
Dia
1yhyw
<1961>
membesarkan
2Nma
<539>
 
3ta
<853>
Hadasa
4hodh
<1919>
yaitu
5ayh
<1931>
Ester
6rtoa
<635>
anak perempuan
7tb
<1323>
pamannya
8wdd
<1730>
karena
9yk
<3588>
dia
 
 
tidak
10Nya
<369>
mempunyai
11hl
<0>
ayah
12ba
<1>
dan
 
 
ibu
13Maw
<517>
Gadis
14hrenhw
<5291>
itu
 
 
elok
15tpy
<3303>
perawakannya
16rat
<8389>
dan
 
 
cantik
17tbwjw
<2896>
parasnya
18harm
<4758>
Saat
 
 
ayah
20hyba
<1>
dan
 
 
ibunya
21hmaw
<517>
meninggal
19twmbw
<4194>
Mordekhai
23ykdrm
<4782>
mengambilnya
22hxql
<3947>
sebagai
24wl
<0>
anaknya
25tbl
<1323>
sendiri
 
 
8
Setelah
 
 
perintah
3rbd
<1697>
dan
 
 
undang-undang
5wtdw
<1881>
raja
4Klmh
<4428>
 
1yhyw
<1961>
tersiar
2emshb
<8085>
dan
 
 
banyak
8twbr
<7227>
gadis
7twren
<5291>
dikumpulkan
6Ubqhbw
<6908>
di
9la
<413>
kastel
11hrybh
<1002>
Susan
10Nsws
<7800>
di
12la
<413>
bawah
 
 
pengawasan
13dy
<3027>
Hegai
14ygh
<1896>
maka
 
 
Ester
16rtoa
<635>
dibawa
15xqltw
<3947>
ke
17la
<413>
istana
18tyb
<1004>
raja
19Klmh
<4428>
di
20la
<413>
bawah
 
 
pengawasan
21dy
<3027>
Hegai
22ygh
<1896>
penjaga
23rms
<8104>
para
 
 
perempuan
24Mysnh
<802>
9
Gadis
2hrenh
<5291>
itu
 
 
dipandang
3wynyeb
<5869>
baik
1bjytw
<3190>
dan
 
 
menimbulkan
4avtw
<5375>
kemurahan hati
5dox
<2617>
darinya
6wynpl
<6440>
Dia
 
 
segera
7lhbyw
<926>
memberikan
12ttl
<5414>
 
8ta
<853>
perawatan kecantikan
9hyqwrmt
<8562>
dan
10taw
<853>
jatah makanan
11htwnm
<4490>
kepadanya dan juga
14taw 13hl
<853> <0>
tujuh
15ebs
<7651>
orang
 
 
dayang
16twrenh
<5291>
pilihan
17twyarh
<7200>
dari
19hl 18ttl
<0> <5414>
istana
20tybm
<1004>
raja
21Klmh
<4428>
serta
 
 
memindahkannya
22hnsyw
<8138>
dan
23taw
<853>
dayang-dayangnya
24hytwren
<5291>
ke tempat
 
 
terbaik
25bwjl
<2896>
di
 
 
balai
26tyb
<1004>
perempuan
27Mysnh
<802>
10
Ester
3rtoa
<635>
tidak
1al
<3808>
memberitahukan
2hdygh
<5046>
tentang
4ta
<853>
kebangsaan
5hme
<5971>
dan latar belakang
6taw
<853>
keluarganya
7htdlwm
<4138>
karena
8yk
<3588>
Mordekhai
9ykdrm
<4782>
menyuruhnya
10hwu
<6680>
agar
11hyle
<5921>
dia
12rsa
<834>
tidak
13al
<3808>
memberitahukan
14dygt
<5046>
hal itu
 
 
11
Setiap
1lkbw
<3605>
 
2Mwy
<3117>
hari
3Mwyw
<3117>
Mordekhai
4ykdrm
<4782>
berjalan-jalan
5Klhtm
<1980>
di depan
6ynpl
<6440>
halaman
8tyb 7rux
<1004> <2691>
harem
9Mysnh
<802>
untuk
 
 
mengetahui
10tedl
<3045>
 
11ta
<853>
keadaan
12Mwls
<7965>
Ester
13rtoa
<635>
dan
 
 
apa
14hmw
<4100>
yang
 
 
terjadi
15hvey
<6213>
pada dirinya
16hb
<0>
12
Setiap
 
 
perempuan muda
4hrenw 3hren
<5291> <5291>
mendapat
1eyghbw
<5060>
giliran
2rt
<8447>
masuk
5awbl
<935>
menghadap
6la
<413>
Raja
7Klmh
<4428>
Ahasyweros
8swrwsxa
<325>
setelah
10twyh
<1961>
selesai
9Uqm
<7093>
perawatannya selama

dua
14Myns
<8147>
belas
15rve
<6240>
bulan
16sdx
<2320>
sesuai
11hl
<0>
peraturan
12tdk
<1881>
bagi para
 
 
perempuan
13Mysnh
<802>
karena
17yk
<3588>
seluruh
 
 
waktu
20ymy
<3117>
perawatannya
21Nhyqwrm
<4795>
harus
18Nk
<3651>
dipenuhi
19walmy
<4390>
enam
22hss
<8337>
bulan
23Mysdx
<2320>
dengan
 
 
minyak
24Nmsb
<8081>
mur
25rmh
<4753>
enam
26hssw
<8337>
bulan
27Mysdx
<2320>
dengan
 
 
minyak kasai
28Mymvbb
<1314>
dan
 
 
bermacam-macam wewangian
29yqwrmtbw
<8562>
lainnya
30Mysnh
<802>
13
Saat seorang
1hzbw
<2088>
gadis
2hrenh
<5291>
masuk
3hab
<935>
menghadap
4la
<413>
raja
5Klmh
<4428>
maka apapun
7lk 6ta
<3605> <853>
yang
8rsa
<834>
dia minta akan
9rmat
<559>
diberikan
10Ntny
<5414>
kepadanya
11hl
<0>
untuk
 
 
membawanya
12awbl
<935>
dari
14tybm 13hme
<1004> <5973>
harem
15Mysnh
<802>
ke
16de
<5704>
istana
17tyb
<1004>
raja
18Klmh
<4428>
14
Pada
 
 
petang hari
1breb
<6153>
dia
2ayh
<1931>
masuk
3hab
<935>
dan pada
 
 
pagi hari
4rqbbw
<1242>
dia
5ayh
<1931>
akan
 
 
kembali
6hbs
<7725>
ke
7la
<413>
harem
9Mysnh 8tyb
<802> <1004>
yang
 
 
kedua
10yns
<8145>
di bawah
11la
<413>
pengawasan
12dy
<3027>
Saasgas
13zgses
<8190>
sida-sida
14oyro
<5631>
raja
15Klmh
<4428>
yang
 
 
menjaga
16rms
<8104>
para
 
 
selir
17Mysglyph
<6370>
Gadis itu

tidak
18al
<3808>
akan
 
 
lagi
20dwe
<5750>
menghadap
21la 19awbt
<413> <935>
raja
22Klmh
<4428>
 
23yk
<3588>
kecuali
24Ma
<518>
 
26hb
<0>
raja
27Klmh
<4428>
menyukainya
25Upx
<2654>
dan dia
 
 
dipanggil
28harqnw
<7121>
menurut
 
 
namanya
29Msb
<8034>
15
Saat
2rt 1eyghbw
<8447> <5060>
Ester
3rtoa
<635>
anak perempuan
4tb
<1323>
Abihail
5lyxyba
<32>
paman
6dd
<1730>
dari
 
 
Mordekhai
7ykdrm
<4782>
yang
8rsa
<834>
mengangkat
9xql
<3947>
Ester menjadi
10wl
<0>
anaknya
11tbl
<1323>
datang
12awbl
<935>
menghadap
13la
<413>
raja
14Klmh
<4428>
dia
 
 
tidak
15al
<3808>
meminta
16hsqb
<1245>
apa
17rbd
<1697>
pun
 
 
selain
19Ma 18yk
<518> <3588>
apa
20ta
<853>
yang
21rsa
<834>
telah
 
 
disarankan
22rmay
<559>
oleh
 
 
Hegai
23ygh
<1896>
sida-sida
24oyro
<5631>
raja
25Klmh
<4428>
penjaga
26rms
<8104>
para
 
 
perempuan
27Mysnh
<802>
itu
28yhtw
<1961>
Ester
29rtoa
<635>
mendapat
30tavn
<5375>
perkenanan
31Nx
<2580>
di
 
 
mata
32ynyeb
<5869>
semua orang
33lk
<3605>
yang
 
 
melihatnya
34hyar
<7200>
16
 
1xqltw
<3947>
Ester
2rtoa
<635>
dibawa
 
 
menghadap
3la
<413>
Raja
4Klmh
<4428>
Ahasyweros
5swrwsxa
<325>
ke
6la
<413>
istana
7tyb
<1004>
kerajaannya
8wtwklm
<4438>
pada
 
 
bulan
9sdxb
<2320>
kesepuluh
10yryveh
<6224>
yaitu
11awh
<1931>
bulan
12sdx
<2320>
Tebet
13tbj
<2887>
pada
 
 
tahun
14tnsb
<8141>
ketujuh
15ebs
<7651>
pemerintahannya
16wtwklml
<4438>
17
Raja
2Klmh
<4428>
mencintai
1bhayw
<157>
 
3ta
<853>
Ester
4rtoa
<635>
melebihi
 
 
semua
5lkm
<3605>
perempuan
6Mysnh
<802>
lain dan dia
 
 
memperoleh
7avtw
<5375>
kasih sayang
9doxw
<2617>
dan
 
 
kemurahan hati
8Nx
<2580>
melebihi
10wynpl
<6440>
semua
11lkm
<3605>
gadis
12tlwtbh
<1330>
lain sehingga dia
 
 
mengenakan
13Mvyw
<7760>
mahkota
14rtk
<3804>
kerajaan
15twklm
<4438>
di
 
 
kepalanya
16hsarb
<7218>
dan
 
 
menjadikannya ratu
17hkylmyw
<4427>
sebagai
 
 
pengganti
18txt
<8478>
Wasti
19ytsw
<2060>
18
Kemudian
 
 
raja
2Klmh
<4428>
mengadakan
1veyw
<6213>
pesta
3htsm
<4960>
besar
4lwdg
<1419>
bagi
 
 
semua
5lkl
<3605>
pemimpin
6wyrv
<8269>
dan para
 
 
pelayannya
7wydbew
<5650>
yaitu suatu
8ta
<853>
perjamuan makan
9htsm
<4960>
karena
 
 
Ester
10rtoa
<635>
Dia juga
 
 
mengadakan
13hve
<6213>
hari libur
11hxnhw
<2010>
di semua
 
 
provinsi
12twnydml
<4082>
dan
 
 
memberikan
14Ntyw
<5414>
hadiah
15tavm
<4864>
sesuai kemurahan
16dyk
<3027>
raja
17Klmh
<4428>
19
Mordekhai
4ykdrmw
<4782>
duduk
5bsy
<3427>
di
 
 
pintu gerbang
6resb
<8179>
istana
 
 
raja
7Klmh
<4428>
ketika
 
 
gadis-gadis
2twlwtb
<1330>
dikumpulkan
1Ubqhbw
<6908>
untuk
 
 
kedua kalinya
3tyns
<8145>
20
Ester
2rtoa
<635>
tidak
1Nya
<369>
memberitahukan
3tdgm
<5046>
asal-usul
4htdlwm
<4138>
atau
5taw
<853>
kebangsaannya
6hme
<5971>
seperti
 
 
yang
7rsak
<834>
diperintahkan
8hwu
<6680>
oleh
9hyle
<5921>
Mordekhai
10ykdrm
<4782>
Sebab
 
 
Ester
14rtoa
<635>
mematuhi
15hve
<6213>
 
11taw
<853>
perintah
12rmam
<3982>
Mordekhai
13ykdrm
<4782>
seperti ketika dia
16rsak
<834>
masih berada
17htyh
<1961>
di bawah
19wta
<854>
asuhannya
18hnmab
<545>
 
20o
<0>
21
Pada suatu
 
 
hari
1Mymyb
<3117>
ketika
2Mhh
<1992>
Mordekhai
3ykdrmw
<4782>
sedang
 
 
duduk
4bsy
<3427>
di
 
 
pintu gerbang
5resb
<8179>
istana
 
 
raja
6Klmh
<4428>
Bigtan
8Ntgb
<904>
dan
 
 
Teresh
9srtw
<8657>
dua
10yns
<8147>
sida-sida
11yoyro
<5631>
raja
12Klmh
<4428>
yang
 
 
menjaga
13yrmsm
<8104>
pintu
14Poh
<5592>
menjadi
 
 
marah
7Puq
<7107>
dan
 
 
mencari
15wsqbyw
<1245>
cara untuk
 
 
membunuh
17dy 16xlsl
<3027> <7971>
Raja
18Klmb
<4428>
Ahasyweros
19srwsxa
<325>
22
Namun
 
 
Mordekhai
3ykdrml
<4782>
mengetahui
1edwyw
<3045>
perkara
2rbdh
<1697>
itu dan
 
 
menceritakannya
4dgyw
<5046>
kepada
 
 
Ratu
6hklmh
<4436>
Ester
5rtoal
<635>
dan
7rmatw
<559>
Ester
8rtoa
<635>
memberitahukannya kepada
 
 
raja
9Klml
<4428>
atas
 
 
nama
10Msb
<8034>
Mordekhai
11ykdrm
<4782>
23
Saat
1sqbyw
<1245>
perkara
2rbdh
<1697>
itu diperiksa dan
 
 
ternyata
3aumyw
<4672>
benar maka
 
 
keduanya
5Mhyns
<8147>
digantung
4wltyw
<8518>
pada
6le
<5921>
tiang
7Ue
<6086>
gantungan Peristiwa itu
 
 
ditulis
8btkyw
<3789>
dalam
 
 
kitab
9rpob
<5612>
riwayat-riwayat
10yrbd
<1697>
sejarah
11Mymyh
<3117>
di
 
 
hadapan
12ynpl
<6440>
raja
13Klmh
<4428>
 
14P
<0>