Prev Chapter Exodus 10 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pergilah
5ab
<935>
menghadap
6la
<413>
Firaun
7herp
<6547>
karena
8yk
<3588>
Aku
9yna
<589>
telah
 
 
mengeraskan
10ytdbkh
<3513>
 
11ta
<853>
hatinya
12wbl
<3820>
dan
13taw
<853>
hati
14bl
<3820>
para
 
 
hambanya
15wydbe
<5650>
agar
16Neml
<4616>
Aku dapat
 
 
mempertunjukkan
17yts
<7896>
tanda-tanda-Ku
18ytta
<226>
di antara
20wbrqb
<7130>
mereka
19hla
<428>
2
dan
 
 
agar
1Nemlw
<4616>
kamu dapat
 
 
menceritakannya
2rpot
<5608>
di
 
 
telinga
3ynzab
<241>
anakmu
4Knb
<1121>
dan
5Nbw
<1121>
cucumu
6Knb
<1121>
 
7ta
<853>
bagaimana
8rsa
<834>
Aku
 
 
mempermainkan
9ytlleth
<5953>
orang
 
 
Mesir
10Myrumb
<4714>
dan bagaimana Aku mempertunjukkan
11taw
<853>
tanda-tanda-Ku
12ytta
<226>
di
13rsa
<834>
antara mereka Dengan demikian kamu dapat
15Mb 14ytmv
<0> <7760>
mengetahui
16Mtedyw
<3045>
bahwa
17yk
<3588>
Akulah
18yna
<589>
TUHAN
19hwhy
<3068>
3
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
3Nrhaw
<175>
menghadap
4la 1abyw
<413> <935>
Firaun
5herp
<6547>
dan
 
 
berkata
6wrmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
orang Ibrani
12Myrbeh
<5680>
Berapa lama
14ytm 13de
<4970> <5704>
lagi kamu akan
 
 
menolak
15tnam
<3985>
untuk
 
 
merendahkan
16tnel
<6031>
dirimu
 
 
di hadapan-Ku
17ynpm
<6440>
Biarkan
 
 
umat-Ku
19yme
<5971>
pergi
18xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
melayani
20yndbeyw
<5647>
Aku
 
 
4
Jika
1yk
<3588>
kamu
2Ma
<518>
menolak
3Nam
<3986>
untuk
4hta
<859>
membiarkan
5xlsl
<7971>
 
6ta
<853>
umat-Ku
7yme
<5971>
pergi
9aybm
<935>
lihatlah
8ynnh
<2005>
besok
10rxm
<4279>
Aku akan mendatangkan
 
 
belalang
11hbra
<697>
di
 
 
wilayahmu
12Klbgb
<1366>
5
dan belalang-belalang itu akan
 
 
menutupi
1hokw
<3680>
 
2ta
<853>
permukaan
3Nye
<5869>
tanah
4Urah
<776>
sehingga
 
 
tidak
5alw
<3808>
ada yang
 
 
dapat
6lkwy
<3201>
melihat
7tarl
<7200>
 
8ta
<853>
tanah
9Urah
<776>
itu Belalang-belalang itu akan
 
 
memakan
10lkaw
<398>
habis
11ta
<853>
sisa-sisa
12rty
<3499>
yang masih
13hjlph
<6413>
tertinggal
14trasnh
<7604>
 
15Mkl
<0>
dari
16Nm
<4480>
peristiwa
 
 
hujan es
17drbh
<1259>
dan mereka akan
 
 
memakan
18lkaw
<398>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
pohon
21Ueh
<6086>
yang baru
 
 
tumbuh
22xmuh
<6779>
bagimu
23Mkl
<0>
di
24Nm
<4480>
ladang
25hdvh
<7704>
6
dan mereka akan
 
 
memenuhi
1walmw
<4390>
istanamu
2Kytb
<1004>
dan
 
 
rumah
3ytbw
<1004>
 
4lk
<3605>
hamba-hambamu
5Kydbe
<5650>
dan
 
 
rumah
6ytbw
<1004>
seluruh
7lk
<3605>
orang Mesir
8Myrum
<4713>
Ini adalah sesuatu
 
 
yang
9rsa
<834>
belum
10al
<3808>
pernah
 
 
dilihat
11war
<7200>
baik oleh
 
 
ayahmu
12Kytba
<1>
maupun
 
 
nenek moyangmu
14Kytba 13twbaw
<1> <1>
sejak
15Mwym
<3117>
mereka lahir
16Mtwyh
<1961>
di
17le
<5921>
dunia
18hmdah
<127>
sampai
19de
<5704>
pada
 
 
hari
20Mwyh
<3117>
ini
21hzh
<2088>
Kemudian Musa dan Harun

berbalik
22Npyw
<6437>
keluar meninggalkan
23auyw
<3318>
 
24Mem
<5973>
Firaun
25herp
<6547>
7
Hamba-hamba
2ydbe
<5650>
Firaun
3herp
<6547>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
4wyla
<413>
Berapa lama
6ytm 5de
<4970> <5704>
orang
 
 
ini
8hz
<2088>
akan
 
 
menjadi
7hyhy
<1961>
 
9wnl
<0>
jerat
10sqwml
<4170>
bagi kita Biarkanlah
12ta
<853>
orang-orang
13Mysnah
<376>
itu
 
 
pergi
11xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
melayani
14wdbeyw
<5647>
 
15ta
<853>
TUHAN
16hwhy
<3068>
Allah
17Mhyhla
<430>
mereka Apakah engkau
 
 
belum
18Mrjh
<2962>
menyadari
19edt
<3045>
bahwa
20yk
<3588>
Mesir
22Myrum
<4714>
telah
 
 
binasa
21hdba
<6>
8
Sebab itu
2ta 1bswyw
<853> <7725>
Musa
3hsm
<4872>
dan
4taw
<853>
harun
5Nrha
<175>
dibawa kembali
 
 
kepada
6la
<413>
Firaun
7herp
<6547>
dan dia
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepada
9Mhla
<413>
mereka
 
 
Pergilah
10wkl
<1980>
Layani
11wdbe
<5647>
 
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allahmu
14Mkyhla
<430>
Namun
 
 
siapa
15ym
<4310>
dan
 
 
siapa
16ymw
<4310>
yang akan
 
 
pergi
17Myklhh
<1980>
9
Musa
2hsm
<4872>
menjawab
1rmayw
<559>
Kami akan
 
 
pergi
5Kln
<1980>
bersama
 
 
orang-orang muda
3wnyrenb
<5288>
dan
 
 
orang-orang tua
4wnynqzbw
<2205>
bersama
 
 
anak-anak laki-laki
6wnynbb
<1121>
kami dan
 
 
anak-anak perempuan
7wntwnbbw
<1323>
kami bersama
 
 
kawanan domba
8wnnaub
<6629>
kami dan
 
 
kawanan sapi
9wnrqbbw
<1241>
kami Kami akan
 
 
pergi
10Kln
<1980>
sebab
11yk
<3588>
kami harus mengadakan
 
 
perayaan
12gx
<2282>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14wnl
<0>
10
Firaun
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Kiranya
3yhy
<1961>
 
4Nk
<3651>
TUHAN
5hwhy
<3068>
menyertaimu
6Mkme
<5973>
ketika
7rsak
<834>
aku membiarkanmu
 
 
pergi
8xlsa
<7971>
beserta
10taw 9Mkta
<853> <853>
anak-anakmu
11Mkpj
<2945>
Lihat
12war
<7200>
ada
13yk
<3588>
kejahatan
14her
<7451>
di
15dgn
<5048>
wajahmu
16Mkynp
<6440>
11
Tidak
1al
<3808>
boleh
 
 
begitu
2Nk
<3651>
Pergilah
3wkl
<1980>
sekarang
4an
<4994>
tetapi hanya
 
 
laki-laki
5Myrbgh
<1397>
dan
 
 
layani
6wdbew
<5647>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
sebab
9yk
<3588>
itulah yang
10hta
<853>
kamu
11Mta
<859>
inginkan
12Mysqbm
<1245>
Kemudian mereka
 
 
diusir
13srgyw
<1644>
dari
15tam 14Mta
<853> <853>
hadapan
16ynp
<6440>
Firaun
17herp
<6547>
 
18P
<0>
12
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Ulurkanlah
5hjn
<5186>
tanganmu
6Kdy
<3027>
ke
 
 
atas
7le
<5921>
tanah
8Ura
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
supaya
 
 
belalang
10hbrab
<697>
datang
11leyw
<5927>
ke
 
 
atas
12le
<5921>
tanah
13Ura
<776>
Mesir
14Myrum
<4714>
dan
 
 
memakan
15lkayw
<398>
 
16ta
<853>
segala
17lk
<3605>
tumbuhan
18bve
<6212>
di
 
 
tanah
19Urah
<776>
itu
20ta
<853>
apa
21lk
<3605>
saja
 
 
yang
22rsa
<834>
tersisa
23ryash
<7604>
dari
 
 
hujan es
24drbh
<1259>
itu
 
 
13
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
mengulurkan
1jyw
<5186>
 
3ta
<853>
tongkatnya
4whjm
<4294>
ke atas
5le
<5921>
tanah
6Ura
<776>
Mesir
7Myrum
<4714>
dan
 
 
TUHAN
8hwhyw
<3068>
mengembuskan
9ghn
<5090>
angin
10xwr
<7307>
timur
11Mydq
<6921>
di
 
 
negeri
12Urab
<776>
itu
15awhh
<1931>
sepanjang
13lk
<3605>
siang
14Mwyh
<3117>
dan
 
 
sepanjang
16lkw
<3605>
malam
17hlylh
<3915>
Besok paginya
18rqbh
<1242>
 
19hyh
<1961>
angin
20xwrw
<7307>
dari
 
 
timur
21Mydqh
<6921>
itu telah
 
 
membawa
22avn
<5375>
 
23ta
<853>
belalang-belalang
24hbrah
<697>
14
Belalang
2hbrah
<697>
berdatangan
1leyw
<5927>
di
3le
<5921>
seluruh
4lk
<3605>
tanah
5Ura
<776>
Mesir
6Myrum
<4714>
dan
 
 
hinggap
7xnyw
<5117>
di
 
 
seluruh
8lkb
<3605>
wilayah
9lwbg
<1366>
Mesir
10Myrum
<4714>
 
13wynpl 12dam 11dbk
<6440> <3966> <3515>
Belum
14al
<3808>
pernah
 
 
ada
15hyh
<1961>
 
16Nk
<3651>
belalang-belalang
17hbra
<697>
seperti
18whmk
<3644>
itu sebelumnya dan
 
 
tidak
20al
<3808>
akan pernah
 
 
ada
21hyhy
<1961>
lagi
 
 
sesudahnya
19wyrxaw
<310>
 
22Nk
<3651>
15
Belalang-belalang itu

menutupi
1okyw
<3680>
seluruh
4lk
<3605>
 
2ta
<853>
permukaan
3Nye
<5869>
tanah
5Urah
<776>
sehingga
 
 
negeri
7Urah
<776>
itu
 
 
menjadi gelap
6Ksxtw
<2821>
Mereka
 
 
makan
8lkayw
<398>
 
9ta
<853>
segala
10lk
<3605>
tumbuhan
11bve
<6212>
di
 
 
tanah
12Urah
<776>
itu
13taw
<853>
segala
14lk
<3605>
buah
15yrp
<6529>
dari
 
 
pohon-pohon
16Ueh
<6086>
yang
17rsa
<834>
tersisa
18rytwh
<3498>
dari
 
 
hujan es
19drbh
<1259>
Di
 
 
pohon
24Ueb
<6086>
tidak ada
20alw
<3808>
 
22lk
<3605>
hijau
23qry
<3418>
yang
 
 
tersisa
21rtwn
<3498>
atau apa pun yang
 
 
tumbuh
25bvebw
<6212>
di
 
 
ladang
26hdvh
<7704>
di
 
 
seluruh
27lkb
<3605>
tanah
28Ura
<776>
Mesir
29Myrum
<4714>
16
Dengan
 
 
segera
1rhmyw
<4116>
Firaun
2herp
<6547>
memanggil
3arql
<7121>
Musa
4hsml
<4872>
dan
 
 
Harun
5Nrhalw
<175>
dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Aku telah
 
 
berdosa
7ytajx
<2398>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
dan
 
 
kepadamu
10Mklw
<0>
17
Karena itu
 
 
sekarang
1htew
<6258>
aku
 
 
mohon
3an
<4994>
kepadamu
 
 
ampunilah
2av
<5375>
dosaku
4ytajx
<2403>
satu
5Ka
<389>
kali
6Meph
<6471>
ini saja dan
 
 
berdoalah
7wrytehw
<6279>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
Allahmu
9Mkyhla
<430>
supaya Dia
 
 
menjauhkan
10royw
<5493>
aku
 
 
dari
11ylem
<5921>

13ta 12qr
<853> <7535>
kematian
14twmh
<4194>
ini
15hzh
<2088>
18
Lalu Musa

undur
1auyw
<3318>
dari
2Mem
<5973>
Firaun
3herp
<6547>
dan
 
 
berdoa
4rteyw
<6279>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
19
TUHAN
2hwhy
<3068>
pun
 
 
mendatangkan
1Kphyw
<2015>
angin
3xwr
<7307>
barat
4My
<3220>
yang
 
 
sangat
6dam
<3966>
kuat
5qzx
<2389>
yang
 
 
mengangkat
7avyw
<5375>
 
8ta
<853>
belalang-belalang
9hbrah
<697>
itu sehingga
 
 
tercampak
10wheqtyw
<8628>
ke
 
 
Laut
11hmy
<3220>
Teberau
12Pwo
<5488>
Tidak
13al
<3808>
ada
 
 
seekor
16dxa
<259>
belalang
15hbra
<697>
pun yang
 
 
tertinggal
14rasn
<7604>
di
 
 
seluruh
17lkb
<3605>
wilayah
18lwbg
<1366>
Mesir
19Myrum
<4714>
20
Akan tetapi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengeraskan
1qzxyw
<2388>
 
3ta
<853>
hati
4bl
<3820>
Firaun
5herp
<6547>
supaya dia
 
 
tidak
6alw
<3808>
membiarkan
7xls
<7971>
 
8ta
<853>
keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
pergi
11P
<0>
21
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Ulurkanlah
5hjn
<5186>
tanganmu
6Kdy
<3027>
ke
7le
<5921>
langit
8Mymsh
<8064>
dan akan
 
 
datang
9yhyw
<1961>
gelap gulita
10Ksx
<2822>
yang
 
 
menutupi
11le
<5921>
seluruh
 
 
tanah
12Ura
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
sehingga orang
 
 
merasakan
14smyw
<4959>
kegelapan
15Ksx
<2822>
itu
 
 
22
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
mengulurkan
1jyw
<5186>
 
3ta
<853>
tangannya
4wdy
<3027>
ke
5le
<5921>
langit
6Mymsh
<8064>
dan
7yhyw
<1961>
gelap
8Ksx
<2822>
gulita
9hlpa
<653>
meliputi
 
 
seluruh
10lkb
<3605>
tanah
11Ura
<776>
Mesir
12Myrum
<4714>
selama
 
 
tiga
13tsls
<7969>
hari
14Mymy
<3117>
23
Mereka
 
 
tidak
1al
<3808>
dapat saling
 
 
melihat
2war
<7200>
dan
5wyxa 4ta 3sya
<251> <853> <376>
tidak
6alw
<3808>
dapat beranjak
7wmq
<6965>
dari
8sya
<376>
tempatnya
9wytxtm
<8478>
selama
 
 
tiga
10tsls
<7969>
hari
11Mymy
<3117>
Namun
 
 
ada
15hyh
<1961>
terang
16rwa
<216>
di
 
 
tempat tinggal
17Mtbswmb
<4186>
 
12lklw
<3605>
keturunan
13ynb
<1121>
Israel
14larvy
<3478>
24
Karena itu
 
 
Firaun
2herp
<6547>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
lagi dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Pergi
6wkl
<1980>
dan
 
 
layanilah
7wdbe
<5647>
 
8ta
<853>
TUHAN
9hwhy
<3068>
Hanya
10qr
<7535>
kawanan domba
11Mknau
<6629>
dan
 
 
ternakmu
12Mkrqbw
<1241>
harus
 
 
tetap tinggal
13guy
<3322>
Anak-anakmu
15Mkpj
<2945>
juga
14Mg
<1571>
boleh
 
 
pergi
16Kly
<1980>
besertamu
17Mkme
<5973>
25
Namun
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
Engkau
4hta
<859>
juga
3Mg
<1571>
harus
 
 
memberikan
5Ntt
<5414>
 
6wndyb
<3027>
kurban-kurban
7Myxbz
<2077>
dan
 
 
persembahan bakaran
8twlew
<5930>
supaya kami
 
 
dapat mempersembahkan
9wnyvew
<6213>
kurban kepada

TUHAN
10hwhyl
<3068>
Allah
11wnyhla
<430>
kami
 
 
26
 
1Mgw
<1571>
Ternak
2wnnqm
<4735>
kami pun harus ikut
3Kly
<1980>
bersama
4wnme
<5973>
kami
 
 
tidak
5al
<3808>
seekor pun yang
 
 
akan
7horp
<6541>
ditinggalkan
6rast
<7604>
sebab
8yk
<3588>
kami
 
 
harus
9wnmm
<4480>
mengambil
10xqn
<3947>
dari itu untuk
 
 
melayani
11dbel
<5647>
 
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
Allah
14wnyhla
<430>
kami
15wnxnaw
<587>
Sampai
22de
<5704>
kami
 
 
tiba
23wnab
<935>
di
 
 
sana
24hms
<8033>
kami sendiri
 
 
tidak
16al
<3808>
mengetahui
17edn
<3045>
dengan
 
 
apa
18hm
<4100>
kami harus
 
 
melayani
19dben
<5647>
 
20ta
<853>
TUHAN
21hwhy
<3068>
27
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengeraskan
1qzxyw
<2388>
 
3ta
<853>
hati
4bl
<3820>
Firaun
5herp
<6547>
sehingga dia
 
 
tidak
6alw
<3808>
membiarkan
7hba
<14>
mereka
 
 
pergi
8Mxlsl
<7971>
28
 
2wl
<0>
Firaun
3herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
kepada Musa
 
 
Pergi
4Kl
<1980>
dari
5ylem
<5921>
sini
 
 
Awas
6rmsh
<8104>
 
7Kl
<0>
jangan
8la
<408>
 
9Pot
<3254>
lihat
10twar
<7200>
wajahku
11ynp
<6440>
Pada
12yk
<3588>
hari
13Mwyb
<3117>
kamu
 
 
melihat
14Ktar
<7200>
wajahku
15ynp
<6440>
kamu akan
 
 
mati
16twmt
<4191>
29
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
Seperti
3Nk
<3651>
yang engkau
 
 
katakan
4trbd
<1696>
aku
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
6Poa
<3254>
melihat
8twar
<7200>
wajahmu
9Kynp
<6440>
lagi
7dwe
<5750>
 
10P
<0>