Prev Chapter Exodus 18 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Yitro
2wrty
<3503>
imam
3Nhk
<3548>
di
 
 
Midian
4Nydm
<4080>
ayah mertua
5Ntx
<2859>
Musa
6hsm
<4872>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
7ta
<853>
segala
8lk
<3605>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
Allah
11Myhla
<430>
lakukan
10hve
<6213>
bagi
 
 
Musa
12hsml
<4872>
dan bagi
 
 
Israel
13larvylw
<3478>
umat-Nya
14wme
<5971>
yaitu
 
 
bahwa
15yk
<3588>
 
16ayuwh
<3318>
TUHAN
17hwhy
<3068>
telah membawa
18ta
<853>
Israel
19larvy
<3478>
keluar dari
 
 
Mesir
20Myrumm
<4714>
2
maka
1xqyw
<3947>
Yitro
2wrty
<3503>
ayah mertua
3Ntx
<2859>
Musa
4hsm
<4872>
itu membawa
5ta
<853>
Zipora
6hrpu
<6855>
istri
7tsa
<802>
Musa
8hsm
<4872>
yang dahulu disuruhnya
9rxa
<310>
pulang
10hyxwls
<7964>
3
beserta
1taw
<853>
dua
2yns
<8147>
anak
3hynb
<1121>
laki-lakinya
 
 
Yang
4rsa
<834>
seorang
 
 
bernama
5Ms
<8034>
 
6dxah
<259>
Gersom
7Msrg
<1647>
sebab
8yk
<3588>
kata
9rma
<559>
Musa Aku telah menjadi
 
 
pendatang
10rg
<1616>
di
11ytyyh
<1961>
negeri
12Urab
<776>
asing
13hyrkn
<5237>
4
dan yang
 
 
seorang
2dxah
<259>
bernama
1Msw
<8034>
Eliezer
3rzeyla
<461>
sebab
4yk
<3588>
katanya
 
 
Allah
5yhla
<430>
ayahku
6yba
<1>
adalah
 
 
pertolonganku
7yrzeb
<5828>
dan yang
 
 
melepaskanku
8ynluyw
<5337>
dari
 
 
pedang
9brxm
<2719>
Firaun
10herp
<6547>
5
 
1abyw
<935>
Yitro
2wrty
<3503>
ayah mertua
3Ntx
<2859>
Musa
4hsm
<4872>
datang
 
 
kepada
9la 7la
<413> <413>
Musa
8hsm
<4872>
beserta
 
 
anak-anak
5wynbw
<1121>
laki-lakinya dan
 
 
istrinya
6wtsaw
<802>
di
 
 
padang belantara
10rbdmh
<4057>
tempat
11rsa
<834>
dia
12awh
<1931>
berkemah
13hnx
<2583>
di
14Ms
<8033>
gunung
15rh
<2022>
Allah
16Myhlah
<430>
6
Dia
 
 
mengirimkan pesan
1rmayw
<559>
kepada
2la
<413>
Musa
3hsm
<4872>
Aku
4yna
<589>
Yitro
6wrty
<3503>
ayah mertuamu
5Kntx
<2859>
datang
7ab
<935>
kepadamu
8Kyla
<413>
beserta
12hme
<5973>
istrimu
9Ktsaw
<802>
dan
 
 
dua
10ynsw
<8147>
anak laki-lakimu
11hynb
<1121>
7
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
keluar
1auyw
<3318>
untuk
 
 
menemui
3tarql
<7125>
ayah mertuanya
4wntx
<2859>
kemudian dia
 
 
bersujud
5wxtsyw
<7812>
dan
 
 
menciumnya
6qsyw
<5401>
mereka
 
 
saling
9sya
<376>
 
7wl
<0>
menanyakan
8wlasyw
<7592>
 
10wherl
<7453>
keadaan
11Mwlsl
<7965>
mereka lalu mereka
 
 
masuk
12wabyw
<935>
ke
 
 
tenda
13hlhah
<168>
8
Musa
2hsm
<4872>
menceritakan
1rpoyw
<5608>
kepada Yitro

ayah mertuanya
3wntxl
<2859>
 
4ta
<853>
segala
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
lakukan
7hve
<6213>
terhadap
 
 
Firaun
9herpl
<6547>
 
10Myrumlw
<4714>
demi
12tdwa 11le
<182> <5921>
Israel
13larvy
<3478>
dan
14ta
<853>
segala
15lk
<3605>
kesukaran
16halth
<8513>
yang
17rsa
<834>
telah
 
 
menimpa
18Mtaum
<4672>
mereka dalam
 
 
perjalanan
19Krdb
<1870>
dan bagaimana
 
 
TUHAN
21hwhy
<3068>
telah
 
 
menyelamatkan
20Mluyw
<5337>
mereka
 
 
9
Yitro
2wrty
<3503>
bersukacita
1dxyw
<2302>
atas
3le
<5921>
segala
4lk
<3605>
kebaikan
5hbwjh
<2896>
yang
6rsa
<834>
TUHAN
8hwhy
<3068>
lakukan
7hve
<6213>
terhadap
 
 
Israel
9larvyl
<3478>
yang
10rsa
<834>
telah Dia
 
 
lepaskan
11wlyuh
<5337>
dari
 
 
tangan
12dym
<3027>
orang Mesir
13Myrum
<4713>
10
Yitro
2wrty
<3503>
berkata
1rmayw
<559>
Terpujilah
3Kwrb
<1288>
TUHAN
4hwhy
<3068>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
melepaskanmu
6lyuh
<5337>
dari
7Mkta
<853>
tangan
8dym
<3027>
orang Mesir
9Myrum
<4713>
dan dari
 
 
tangan
10dymw
<3027>
Firaun
11herp
<6547>
dan
 
 
yang
12rsa
<834>
telah
 
 
melepaskan
13lyuh
<5337>
 
14ta
<853>
bangsa
15Meh
<5971>
ini dari
 
 
bawah
16txtm
<8478>
tangan
17dy
<3027>
orang Mesir
18Myrum
<4713>
11
Sekarang
1hte
<6258>
aku
 
 
tahu
2ytedy
<3045>
bahwa
3yk
<3588>
TUHAN
5hwhy
<3068>
lebih
 
 
besar
4lwdg
<1419>
daripada
 
 
semua
6lkm
<3605>
ilah
7Myhlah
<430>
sebab
8yk
<3588>
dalam
 
 
hal
9rbdb
<1697>
ini orang-orang itu
 
 
telah
10rsa
<834>
bertindak angkuh
11wdz
<2102>
terhadap
 
 
mereka
12Mhyle
<5921>
12
Yitro
2wrty
<3503>
ayah mertua
3Ntx
<2859>
Musa
4hsm
<4872>
membawa
1xqyw
<3947>
persembahan bakaran
5hle
<5930>
dan
 
 
kurban
6Myxbzw
<2077>
bagi
 
 
Allah
7Myhlal
<430>
Kemudian
 
 
Harun
9Nrha
<175>
datang
8abyw
<935>
beserta
 
 
semua
10lkw
<3605>
tua-tua
11ynqz
<2205>
Israel
12larvy
<3478>
untuk
 
 
makan
13lkal
<398>
roti
14Mxl
<3899>
bersama
15Me
<5973>
dengan
 
 
ayah mertua
16Ntx
<2859>
Musa
17hsm
<4872>
di hadapan
18ynpl
<6440>
Allah
19Myhlah
<430>
13
Pada
1yhyw
<1961>
hari berikutnya
2trxmm
<4283>
Musa
4hsm
<4872>
duduk
3bsyw
<3427>
untuk
 
 
mengadili
5jpsl
<8199>
 
6ta
<853>
bangsa
7Meh
<5971>
itu dan
 
 
bangsa
9Meh
<5971>
itu
 
 
berdiri
8dmeyw
<5975>
di
10le
<5921>
hadapan
 
 
Musa
11hsm
<4872>
dari
12Nm
<4480>
pagi
13rqbh
<1242>
sampai
14de
<5704>
sore
15breh
<6153>
14
Ketika
 
 
ayah mertua
2Ntx
<2859>
Musa
3hsm
<4872>
melihat
1aryw
<7200>
 
4ta
<853>
semua
5lk
<3605>
yang
6rsa
<834>
dilakukannya
8hve
<6213>
terhadap
 
 
bangsa
9Mel
<5971>
itu
 
 
dia
7awh
<1931>
bertanya
10rmayw
<559>
Apakah
11hm
<4100>
 
13hzh 12rbdh
<2088> <1697>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
kamu
15hta
<859>
lakukan
16hve
<6213>
terhadap
 
 
bangsa
17Mel
<5971>
ini
 
 
Mengapa
18ewdm
<4069>
kamu
19hta
<859>
sendiri
21Kdbl
<910>
yang
 
 
duduk
20bswy
<3427>
sedangkan
 
 
seluruh
22lkw
<3605>
bangsa
23Meh
<5971>
itu
 
 
berdiri
24bun
<5324>
di
25Kyle
<5921>
hadapanmu
 
 
dari
26Nm
<4480>
pagi
27rqb
<1242>
sampai
28de
<5704>
sore
29bre
<6153>
15
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
ayah mertuanya
3wntxl
<2859>
Sebab
4yk
<3588>
bangsa
7Meh
<5971>
ini
 
 
datang
5aby
<935>
kepadaku
6yla
<413>
untuk
 
 
mencari
8srdl
<1875>
Allah
9Myhla
<430>
16
Ketika
1yk
<3588>
ada
2hyhy
<1961>
 
3Mhl
<0>
perkara
4rbd
<1697>
di antara mereka mereka
 
 
datang
5ab
<935>
kepadaku
6yla
<413>
agar aku
 
 
menghakimi
7ytjpsw
<8199>
yang
8Nyb
<996>
satu
9sya
<376>
dengan
10Nybw
<996>
yang lain
11wher
<7453>
dan aku
 
 
memberitahukan
12ytedwhw
<3045>
 
13ta
<853>
ketetapan
14yqx
<2706>
Allah
15Myhlah
<430>
dan
16taw
<853>
hukum-hukum-Nya
17wytrwt
<8451>
kepada mereka
 
 
17
Ayah mertua
2Ntx
<2859>
Musa
3hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
4wyla
<413>
Yang kaulakukan itu
 
 
tidak
5al
<3808>
baik
6bwj
<2896>
 
10hve 9hta 8rsa 7rbdh
<6213> <859> <834> <1697>
18
Kamu
 
 
pasti benar-benar lelah
2lbt 1lbn
<5034> <5034>
baik
3Mg
<1571>
kamu
4hta
<859>
maupun
5Mg
<1571>
bangsa
6Meh
<5971>
ini
7hzh
<2088>
yang
8rsa
<834>
bersamamu
9Kme
<5973>
sebab
10yk
<3588>
ini
 
 
terlalu berat
11dbk
<3515>
bagimu
12Kmm
<4480>
dan engkau
13rbdh
<1697>
tidak
14al
<3808>
akan
 
 
sanggup
15lkwt
<3201>
melakukannya
16whve
<6213>
seorang diri
17Kdbl
<910>
19
Sekarang
1hte
<6258>
dengarkanlah
2ems
<8085>
suaraku
3ylqb
<6963>
aku akan
 
 
menasihatimu
4Kueya
<3289>
dan
5yhyw
<1961>
Allah
6Myhla
<430>
akan
 
 
menyertaimu
7Kme
<5973>
 
8hyh
<1961>
Kamu
9hta
<859>
harus mewakili
 
 
bangsa
10Mel
<5971>
ini di
 
 
hadapan
11lwm
<4136>
Allah
12Myhlah
<430>
dan
 
 
membawa
13tabhw
<935>
perkara-perkara mereka
16Myrbdh 15ta 14hta
<1697> <853> <859>
kepada
17la
<413>
Allah
18Myhlah
<430>
20
dan kamu harus
 
 
mengajarkan
1htrhzhw
<2094>
kepada mereka tentang
3ta 2Mhta
<853> <853>
ketetapan
4Myqxh
<2706>
dan
5taw
<853>
hukum-hukum
6trwth
<8451>
itu dan harus
 
 
memberitahukan
7tedwhw
<3045>
 
8Mhl
<0>
kepada
9ta
<853>
mereka mengenai
 
 
jalan
10Krdh
<1870>
yang harus mereka
 
 
tempuh
11wkly
<1980>
dan apa
14hvemh 13taw 12hb
<4639> <853> <0>
yang
15rsa
<834>
harus mereka
 
 
lakukan
16Nwvey
<6213>
21
Selain itu
 
 
kamu
1htaw
<859>
harus
 
 
memilih
2hzxt
<2372>
orang-orang
5ysna
<376>
yang
 
 
cakap
6lyx
<2428>
dari antara
3lkm
<3605>
bangsa
4Meh
<5971>
itu orang yang

takut
7yary
<3373>
akan
 
 
Allah
8Myhla
<430>
orang-orang
9ysna
<376>
benar
10tma
<571>
dan
 
 
membenci
11yanv
<8130>
laba hasil kecurangan
12eub
<1215>
Lalu
 
 
tunjuklah
13tmvw
<7760>
beberapa orang
 
 
di antara
14Mhle
<5921>
mereka untuk menjadi
 
 
pemimpin
15yrv
<8269>
seribu
16Mypla
<505>
orang
 
 
pemimpin
17yrv
<8269>
seratus
18twam
<3967>
orang
 
 
pemimpin
19yrv
<8269>
lima puluh
20Mysmx
<2572>
orang dan
 
 
pemimpin
21yrvw
<8269>
sepuluh
22trve
<6235>
orang
 
 
22
Biarlah mereka yang
 
 
menghakimi
1wjpsw
<8199>
 
2ta
<853>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
4lkb
<3605>
sewaktu-waktu
5te
<6256>
Mereka harus
 
 
membawa
10wayby
<935>
 
6hyhw
<1961>
setiap
7lk
<3605>
perkara
8rbdh
<1697>
yang
 
 
besar
9ldgh
<1419>
kepadamu
11Kyla
<413>
sedangkan
12lkw
<3605>
perkara
13rbdh
<1697>
yang
 
 
kecil
14Njqh
<6996>
harus
 
 
mereka
16Mh
<1992> ==>
adili
15wjpsy
<8199>
sendiri
16Mh
<== <1992>
Jadi hal ini akan
 
 
lebih ringan
17lqhw
<7043>
bagimu
18Kylem
<5921>
dan mereka akan
 
 
ikut menanggungnya
19wavnw
<5375>
bersamamu
20Kta
<854>
23
Jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
melakukan
5hvet
<6213>

3rbdh 2ta
<1697> <853>
ini
4hzh
<2088>
dan
 
 
Allah
7Myhla
<430>
memang
 
 
memerintahkan
6Kwuw
<6680>
demikian kepadamu kamu akan
 
 
sanggup
8tlkyw
<3201>
menanggungnya
9dme
<5975>
dan
 
 
seluruh
11lk
<3605>
bangsa
12Meh
<5971>
ini
13hzh
<2088>
juga
10Mgw
<1571>
akan
 
 
kembali
16aby
<935>
ke
14le
<5921>
tempatnya
15wmqm
<4725>
masing-masing dengan
 
 
sejahtera
17Mwlsb
<7965>
24
Musa
2hsm
<4872>
mendengarkan
1emsyw
<8085>
suara
3lwql
<6963>
ayah mertuanya
4wntx
<2859>
dan
 
 
melaksanakan
5veyw
<6213>
seperti
6lk
<3605>
yang
7rsa
<834>
telah dikatakannya
8rma
<559>
25
Musa
2hsm
<4872>
memilih
1rxbyw
<977>
orang-orang
3ysna
<582>
yang
 
 
cakap
4lyx
<2428>
dari antara bangsa
5lkm
<3605>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
menjadikan
7Ntyw
<5414>
mereka
8Mta
<853>
pemimpin
9Mysar
<7218>
atas
10le
<5921>
bangsa
11Meh
<5971>
itu
 
 
pemimpin
18yrvw 16yrv 14yrv 12yrv
<8269> <8269> <8269> <8269>
seribu
13Mypla
<505>
orang
 
 
seratus
15twam
<3967>
orang
 
 
lima puluh
17Mysmx
<2572>
orang dan
 
 
sepuluh
19trve
<6235>
orang
 
 
26
Mereka
 
 
menghakimi
1wjpsw
<8199>
 
2ta
<853>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
4lkb
<3605>
sewaktu-waktu
5te
<6256>
Mereka
 
 
membawa
9Nwayby
<935>
 
6ta
<853>
perkara
7rbdh
<1697>
yang
 
 
berat
8hsqh
<7186>
kepada
10la
<413>
Musa
11hsm
<4872>
sedangkan
 
 
mereka
16Mh
<1992> ==>
dapat
 
 
memutuskan
15wjwpsy
<8199>
sendiri
16Mh
<== <1992>
untuk
12lkw
<3605>
perkara-perkara
13rbdh
<1697>
yang
 
 
kecil
14Njqh
<6996>
27
Tidak lama kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
melepas
1xlsyw
<7971>
 
3ta
<853>
ayah mertuanya
4wntx
<2859>
pergi
5Klyw
<1980>
dan Yitro pun pulang
6wl
<0>
ke
7la
<413>
negerinya
8wura
<776>
sendiri
9P
<0>