Prev Chapter Exodus 32 Next Chapter
1
Ketika
 
 
bangsa
2Meh
<5971>
Israel
 
 
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
Musa
5hsm
<4872>
menunda
4ssb
<954>
untuk
 
 
turun
6tdrl
<3381>
dari
7Nm
<4480>
gunung
8rhh
<2022>
bangsa
10Meh
<5971>
itu
 
 
berkumpul
9lhqyw
<6950>
untuk datang
 
 
kepada
11le
<5921>
Harun
12Nrha
<175>
dan
 
 
berkata
13wrmayw
<559>
kepadanya
14wyla
<413>
Ayo
15Mwq
<6965>
buatlah
16hve
<6213>
 
17wnl
<0>
ilah
18Myhla
<430>
bagi kami
 
 
yang
19rsa
<834>
akan
 
 
berjalan
20wkly
<1980>
di depan
21wnynpl
<6440>
kami
 
 
sebab
22yk
<3588>
 
23hz
<2088>
Musa
24hsm
<4872>
orang
25syah
<376>
yang
26rsa
<834>
telah
 
 
membawa
27wnleh
<5927> ==>
kami
 
 
keluar
27wnleh
<== <5927>
dari
 
 
tanah
28Uram
<776>
Mesir
29Myrum
<4714>
kami
 
 
tidak
30al
<3808>
tahu
31wnedy
<3045>
yang
32hm
<4100>
terjadi
33hyh
<1961>
atasnya
34wl
<0>
2
Lalu
 
 
Harun
3Nrha
<175>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Lepaskanlah
4wqrp
<6561>
semua
 
 
anting-anting
5ymzn
<5141>
emas
6bhzh
<2091>
yang
7rsa
<834>
ada di
 
 
telinga
8ynzab
<241>
istrimu
9Mkysn
<802>
anak laki-lakimu
10Mkynb
<1121>
dan
 
 
anak perempuanmu
11Mkytnbw
<1323>
lalu
 
 
bawalah
12waybhw
<935>
itu
 
 
kepadaku
13yla
<413>
3
Oleh karena itu
 
 
seluruh
2lk
<3605>
bangsa
3Meh
<5971>
itu
 
 
melepas
1wqrptyw
<6561>
 
4ta
<853>
anting-anting
5ymzn
<5141>
emas
6bhzh
<2091>
yang
7rsa
<834>
ada di
 
 
telinga
8Mhynzab
<241>
mereka dan
 
 
membawanya
9waybyw
<935>
kepada
10la
<413>
Harun
11Nrha
<175>
4
Dia
 
 
menerimanya
1xqyw
<3947>
dari
 
 
tangan
2Mdym
<3027>
mereka dan
 
 
membentuknya
3ruyw
<3335>
dengan alat
4wta
<853>
pahat
5jrxb
<2747>
lalu
6whveyw
<6213>
dia membuatnya menjadi
 
 
anak sapi
7lge
<5695>
tuangan
8hkom
<4541>
Kemudian mereka
 
 
berkata
9wrmayw
<559>
Inilah
10hla
<428>
ilahmu
11Kyhla
<430>
hai
 
 
Israel
12larvy
<3478>
yang
13rsa
<834>
telah membawamu
 
 
keluar
14Kwleh
<5927>
dari
 
 
tanah
15Uram
<776>
Mesir
16Myrum
<4714>
5
Ketika
 
 
Harun
2Nrha
<175>
melihatnya
1aryw
<7200>
dia
 
 
membangun
3Nbyw
<1129>
mazbah
4xbzm
<4196>
di hadapan
5wynpl
<6440>
anak sapi itu lalu

Harun
7Nrha
<175>
membuat pengumuman
6arqyw
<7121>
dan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
Besok
11rxm
<4279>
akan menjadi
 
 
hari raya
9gx
<2282>
bagi
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
6
Mereka
 
 
bangun pagi-pagi
1wmyksyw
<7925>
pada
 
 
keesokan harinya
2trxmm
<4283>
dan
 
 
mempersembahkan
3wleyw
<5927>
persembahan bakaran
4tle
<5930>
dan
 
 
membawa
5wsgyw
<5066>
persembahan pendamaian
6Mymls
<8002>
Lalu
 
 
bangsa
8Meh
<5971>
itu
 
 
duduk
7bsyw
<3427>
untuk
 
 
makan
9lkal
<398>
dan
 
 
minum
10wtsw
<8354>
dan
 
 
bangkit
11wmqyw
<6965>
untuk
 
 
bersenang-senang
12qxul
<6711>
 
13P
<0>
7
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Pergilah
5Kl
<1980>
turunlah
6dr
<3381>
sebab
7yk
<3588>
bangsamu
9Kme 8txs
<5971> <7843>
yang
10rsa
<834>
kamu bawa
 
 
keluar
11tyleh
<5927>
dari
 
 
tanah
12Uram
<776>
Mesir
13Myrum
<4714>
telah merusak diri mereka sendiri
 
 
8
Mereka dengan
 
 
cepat
2rhm
<4118>
menyimpang
1wro
<5493>
dari
3Nm
<4480>
jalan
4Krdh
<1870>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
Kuperintahkan
6Mtywu
<6680>
kepada mereka Mereka telah
 
 
membuat
7wve
<6213>
 
8Mhl
<0>
anak sapi
9lge
<5695>
tuangan
10hkom
<4541>
bagi diri mereka sendiri dan
 
 
menyembahnya
11wwxtsyw
<7812>
dan
12wl
<0>
mempersembahkan
13wxbzyw
<2076>
kurban
 
 
kepadanya
14wl
<0>
lalu
 
 
berkata
15wrmayw
<559>
Inilah
16hla
<428>
ilahmu
17Kyhla
<430>
hai
 
 
Israel
18larvy
<3478>
yang
19rsa
<834>
telah membawamu
 
 
keluar
20Kwleh
<5927>
dari
 
 
tanah
21Uram
<776>
Mesir
22Myrum
<4714>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Aku telah
 
 
melihat
5ytyar
<7200>
 
6ta
<853>
bangsa
7Meh
<5971>
ini
8hzh
<2088>
dan
 
 
lihatlah
9hnhw
<2009>
mereka adalah
 
 
bangsa
10Me
<5971>
yang
 
 
tegar
11hsq
<7186>
tengkuk
12Pre
<6203>
 
13awh
<1931>
10
Sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
tinggalkan
2hxynh
<3240>
Aku
3yl
<0>
sendiri supaya
 
 
murka-Ku
5ypa
<639>
menyala
4rxyw
<2734>
atas
 
 
mereka
6Mhb
<0>
sehingga Aku dapat
 
 
menghabisi
7Mlkaw
<3615>
mereka Namun Aku akan
 
 
membuat
8hveaw
<6213>
suatu
9Ktwa
<853>
bangsa
10ywgl
<1471>
yang
 
 
besar
11lwdg
<1419>
darimu
 
 
11
Namun
 
 
Musa
2hsm
<4872>
memohon
1lxyw
<2470>
 
3ta
<853>
kepada
4ynp
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allahnya
6wyhla
<430>
dan
 
 
berkata
7rmayw
<559>
Ya
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
mengapa
8hml
<4100>
murkamu
11Kpa
<639>
menyala
10hrxy
<2734>
atas
 
 
umat-Mu
12Kmeb
<5971>
yang
13rsa
<834>
telah Engkau
 
 
bawa keluar
14tauwh
<3318>
dari
 
 
tanah
15Uram
<776>
Mesir
16Myrum
<4714>
dengan
 
 
kekuatan
17xkb
<3581>
yang
 
 
besar
18lwdg
<1419>
dan dengan
 
 
tangan
19dybw
<3027>
yang
 
 
kuat
20hqzx
<2389>
12
Mengapa
1hml
<4100>
 
2wrmay
<559>
orang Mesir
3Myrum
<4713>
harus
 
 
berkata
4rmal
<559>
begini Dengan
 
 
niat jahat
5herb
<7451>
Dia telah
 
 
membawa
6Mayuwh
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
6Mayuwh
<== <3318>
untuk
 
 
membunuh
7grhl
<2026>
mereka di
8Mta
<853>
pegunungan
9Myrhb
<2022>
dan untuk
 
 
membinasakan
10Mtlklw
<3615>
mereka
 
 
dari
11lem
<5921>
muka
12ynp
<6440>
bumi
13hmdah
<127>
Berbaliklah
14bws
<7725>
dari
 
 
murkamu
16Kpa
<639>
yang
 
 
menyala-nyala
15Nwrxm
<2740>
dan
 
 
ubahlah niat-Mu
17Mxnhw
<5162>
untuk mendatangkan

malapetaka
19herh
<7451>
atas
18le
<5921>
umat-Mu
20Kmel
<5971>
13
Ingatlah
1rkz
<2142>
akan
 
 
Abraham
2Mhrbal
<85>
Ishak
3qxuyl
<3327>
dan
 
 
Israel
4larvylw
<3478>
hamba-hamba-Mu
5Kydbe
<5650>
yang
6rsa
<834>
kepada mereka Engkau telah
 
 
bersumpah
7tebsn
<7650>
demi diri-Mu sendiri dan
9Kb 8Mhl
<0> <0>
berkata
10rbdtw
<1696>
kepada
11Mhla
<413>
mereka Aku akan
 
 
melipatgandakan
12hbra
<7235>
 
13ta
<853>
keturunanmu
14Mkerz
<2233>
seperti
 
 
bintang
15ybkwkk
<3556>
di
 
 
langit
16Mymsh
<8064>
dan
 
 
semua
17lkw
<3605>
tanah
18Urah
<776>
 
19tazh
<2063>
yang
20rsa
<834>
telah
 
 
Kukatakan
21ytrma
<559>
akan
 
 
Kuberikan
22Nta
<5414>
kepada
 
 
keturunanmu
23Mkerzl
<2233>
dan mereka akan
 
 
mewarisinya
24wlxnw
<5157>
untuk
 
 
selamanya
25Mlel
<5769>
14
TUHAN
2hwhy
<3068>
pun
 
 
mengubah niat-Nya
1Mxnyw
<5162>
mengenai
3le
<5921>
malapateka
4herh
<7451>
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
difirmankan-Nya
6rbd
<1696>
terhadap
7twvel
<6213>
umat-Nya
8wmel
<5971>
 
9P
<0>
15
Musa
3hsm
<4872>
pun
 
 
berbalik
1Npyw
<6437>
dan
 
 
turun
2dryw
<3381>
dari
4Nm
<4480>
gunung
5rhh
<2022>
dengan
 
 
dua
6ynsw
<8147>
loh batu
7txl
<3871>
kesaksian
8tdeh
<5715>
di
 
 
tangannya
9wdyb
<3027>
Loh-loh batu
10txl
<3871>
itu dibubuhi
 
 
tulisan
11Mybtk
<3789>
pada
 
 
dua
12ynsm
<8147>
sisinya tertera
 
 
di sisi
13Mhyrbe
<5676>
satu
14hzm
<2088>
dan
 
 
sisi
15hzmw
<2088>
yang
16Mh
<1992>
lain
17Mybtk
<3789>
16
 
2hvem
<4639>
Allah
3Myhla
<430>
sendiri yang membuat
 
 
loh batu
1txlhw
<3871>
itu
4hmh
<1992>
dan
 
 
tulisan
5btkmhw
<4385>
itu adalah
 
 
tulisan
6btkm
<4385>
Allah
7Myhla
<430>
 
8awh
<1931>
terukir
9twrx
<2801>
pada
10le
<5921>
loh-loh batu
11txlh
<3871>
itu
 
 
17
Ketika
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
mendengar
1emsyw
<8085>
 
3ta
<853>
suara
4lwq
<6963>
bangsa
5Meh
<5971>
itu selagi mereka
 
 
bersorak-sorak
6*herb
<7452>
dia
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
8la
<413>
Musa
9hsm
<4872>
Ada
 
 
suara
10lwq
<6963>
perang
11hmxlm
<4421>
di
 
 
perkemahan
12hnxmb
<4264>
18
Namun Musa

menjawab
1rmayw
<559>
Itu
 
 
bukan
2Nya
<369>
suara
3lwq
<6963>
sorak
4twne
<6030>
kemenangan
5hrwbg
<1369>
atau
6Nyaw
<369>
suara
7lwq
<6963>
tangis
8twne
<6030>
kekalahan
9hswlx
<2476>
melainkan
 
 
suara
10lwq
<6963>
nyanyian
11twne
<6030>
itu yang
12ykna
<595>
kudengar
13ems
<8085>
19
Ketika Musa
2rsak 1yhyw
<834> <1961>
mendekati
4la 3brq
<413> <7126>
perkemahan
5hnxmh
<4264>
dan
 
 
melihat
6aryw
<7200>
 
7ta
<853>
anak sapi
8lgeh
<5695>
itu serta orang yang
 
 
menari-nari
9tlxmw
<4246>
kemarahan
11Pa
<639>
Musa
12hsm
<4872>
menyala-nyala
10rxyw
<2734>
Dia
 
 
membanting
13Klsyw
<7993>
 
15ta
<853>
loh-loh batu
16txlh
<3871>
dari
 
 
tangannya
14*wydym {wdym}
<3027>
dan
 
 
memecahkannya
17rbsyw
<7665>
di
18Mta
<853>
kaki
19txt
<8478>
gunung
20rhh
<2022>
20
Dia
 
 
mengambil
1xqyw
<3947>
 
2ta
<853>
anak sapi
3lgeh
<5695>
yang
4rsa
<834>
mereka
 
 
buat
5wve
<6213>
itu dan
 
 
membakarnya
6Prvyw
<8313>
dalam
 
 
api
7sab
<784>
menggilingnya
8Nxjyw
<2912>
sampai
9de
<5704>
 
10rsa
<834>
halus
11qd
<1854>
dan
 
 
mencampurnya
12rzyw
<2219>
ke
13le
<5921>
dalam
14ynp
<6440>
air
15Mymh
<4325>
Setelah itu dia
 
 
menyuruh
16qsyw
<8248> ==>
 
17ta
<853>
bangsa
18ynb
<1121>
Israel
19larvy
<3478>
meminumnya
16qsyw
<== <8248>
21
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
 
2hsm
<4872>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
Apa
5hm
<4100>
yang telah
 
 
diperbuat
6hve
<6213>
 
7Kl
<0>
bangsa
8Meh
<5971>
ini
9hzh
<2088>
kepadamu
 
 
sehingga
10yk
<3588>
kamu
 
 
mendatangkan
11tabh
<935>
dosa
13hajx
<2401>
yang
 
 
sangat besar
14hldg
<1419>
kepada
12wyle
<5921>
mereka
 
 
22
Harun
2Nrha
<175>
menjawab
1rmayw
<559>
Jangan
3la
<408>
biarkan
 
 
kemarahanmu
5Pa
<639>
menyala-nyala
4rxy
<2734>
Tuanku
6ynda
<113>
kamu
7hta
<859>
kenal
8tedy
<3045>
 
9ta
<853>
bangsa
10Meh
<5971>
ini
11yk
<3588>
mereka memang
 
 
jahat
12erb
<7451>
 
13awh
<1931>
23
Sebab mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadaku
2yl
<0>
Buatlah
3hve
<6213>
 
4wnl
<0>
ilah
5Myhla
<430>
bagi kami
 
 
yang
6rsa
<834>
akan
 
 
berjalan
7wkly
<1980>
di
 
 
depan
8wnynpl
<6440>
kami
 
 
sebab
9yk
<3588>
 
10hz
<2088>
Musa
11hsm
<4872>
orang
12syah
<376>
yang
13rsa
<834>
telah membawa kami
 
 
keluar
14wnleh
<5927>
dari
 
 
tanah
15Uram
<776>
Mesir
16Myrum
<4714>
kami
 
 
tidak
17al
<3808>
tahu
18wnedy
<3045>
yang
19hm
<4100>
terjadi
20hyh
<1961>
atasnya
21wl
<0>
24
Jadi aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
kepada
 
 
mereka
2Mhl
<0>
Siapa pun
3yml
<4310>
yang mempunyai
 
 
emas
4bhz
<2091>
lepaskanlah
5wqrpth
<6561>
itu Lalu mereka
 
 
memberikannya
6wntyw
<5414>
kepadaku dan aku
7yl
<0>
melemparnya
8whklsaw
<7993>
dalam
 
 
api
9sab
<784>
dan
 
 
anak sapi
11lgeh
<5695>
itu
12hzh
<2088>
keluar
10auyw
<3318>
dari situ
 
 
25
Ketika
 
 
Musa
2hsm
<4872>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
5yk
<3588>
 
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu sudah di
 
 
luar kendali
6erp
<6544>
 
7awh
<1931>
sebab
8yk
<3588>
Harun
10Nrha
<175>
telah membiarkan mereka
 
 
lepas kendali
9herp
<6544>
sehingga menjadi
 
 
ejekan
11humsl
<8103>
bagi
 
 
musuh-musuh
12Mhymqb
<6965>
mereka
 
 
26
Musa
2hsm
<4872>
berdiri
1dmeyw
<5975>
di depan
 
 
gerbang
3resb
<8179>
perkemahan
4hnxmh
<4264>
itu dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Siapa
6ym
<4310>
yang berada di sisi
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
Datanglah
 
 
kepadaku
8yla
<413>
Lalu
10wyla
<413>
semua
11lk
<3605>
keturunan
12ynb
<1121>
Lewi
13ywl
<3878>
berkumpul
9wpoayw
<622>
kepadanya
 
 
27
Dia pun
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada mereka
2Mhl
<0>
Inilah
3hk
<3541>
yang
 
 
difirmankan
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Setiap orang
9sya
<376>
sandanglah
8wmyv
<7760>
pedang
10wbrx
<2719>
di
11le
<5921>
pinggangnya
12wkry
<3409>
dan
 
 
pergilah
13wrbe
<5674>
dari
14wbwsw
<7725>
gerbang
15resm
<8179>
ke
 
 
gerbang
16resl
<8179>
di seluruh
 
 
perkemahan
17hnxmb
<4264>
lalu
 
 
bunuhlah
18wgrhw
<2026>
 
20ta
<853>
saudaramu
21wyxa
<251>
masing-masing
19sya
<376>
 
23ta
<853>
temanmu
24wher
<7453>
masing-masing
22syaw
<376>
dan
26ta
<853>
tetanggamu
27wbrq
<7138>
masing-masing
25syaw
<376>
28
Keturunan
2ynb
<1121>
Lewi
3ywl
<3878>
melaksanakannya
1wveyw
<6213>
sesuai perkataan
4rbdk
<1697>
Musa
5hsm
<4872>
sehingga
6lpyw
<5307>
sekitar tiga
11tslsk
<7969>
ribu
12ypla
<505>
orang
13sya
<376>
dari
7Nm
<4480>
bangsa
8Meh
<5971>
itu
10awhh
<1931>
mati pada
 
 
hari itu
9Mwyb
<3117>
29
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
Pada
 
 
hari ini
5Mwyh
<3117>
kamu telah
 
 
menahbiskan
3walm
<4390>
diri bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
dengan
 
 
tanganmu
4Mkdy
<3027>
karena
7yk
<3588>
setiap orang
8sya
<376>
telah melawan
 
 
anaknya
9wnbb
<1121>
atau melawan
 
 
saudaranya
10wyxabw
<251>
sehingga Dia dapat
 
 
memberikan
11ttlw
<5414>
berkat
14hkrb
<1293>
atasmu
12Mkyle
<5921>
pada
 
 
hari ini
13Mwyh
<3117>
30
 
1yhyw
<1961>
Pada hari berikutnya
2trxmm
<4283>
Musa
4hsm
<4872>
berkata
3rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
bangsa
6Meh
<5971>
itu
 
 
Kamu
7Mta
<859>
berbuat dosa
8Mtajx
<2398>
dosa
9hajx
<2401>
yang
 
 
besar
10hldg
<1419>
dan
 
 
sekarang
11htew
<6258>
aku akan
 
 
pergi
12hlea
<5927>
kepada
13la
<413>
TUHAN
14hwhy
<3068>
mungkin
15ylwa
<194>
aku dapat
 
 
membuat pendamaian
16hrpka
<3722>
atas
17deb
<1157>
dosamu
18Mktajx
<2403>
31
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
kembali
1bsyw
<7725>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
Oh
6ana
<577>
bangsa
8Meh
<5971>
ini
9hzh
<2088>
telah
 
 
melakukan
7ajx
<2398>
dosa
10hajx
<2401>
yang
 
 
besar
11hldg
<1419>
dan mereka telah
 
 
membuat
12wveyw
<6213>
 
13Mhl
<0>
ilah
14yhla
<430>
emas
15bhz
<2091>
untuk diri mereka sendiri
 
 
32
Namun
 
 
sekarang
1htew
<6258>
jika
2Ma
<518>
Engkau berkenan
 
 
ampunilah
3avt
<5375>
dosa
4Mtajx
<2403>
mereka tetapi
 
 
jika
5Maw
<518>
tidak
6Nya
<369>
hapuslah
 
 
namaku
7ynxm
<4229>
keluar dari
8an
<4994>
kitab-Mu
9Krpom
<5612>
yang
10rsa
<834>
telah Engkau
 
 
tulis
11tbtk
<3789>
33
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Siapa
5ym
<4310>
pun
 
 
yang
6rsa
<834>
berdosa
7ajx
<2398>
terhadap-Ku Aku akan
8yl
<0>
menghapusnya
9wnxma
<4229>
dari
 
 
kitab-Ku
10yrpom
<5612>
34
Jadi
 
 
sekarang
1htew
<6258>
pergilah
2Kl
<1980>
pimpinlah
3hxn
<5148>
 
4ta
<853>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
ke
6la
<413>
tempat
 
 
yang
7rsa
<834>
telah Aku
 
 
katakan
8ytrbd
<1696>
kepadamu
9Kl
<0>
Lihatlah
10hnh
<2009>
malaikat-Ku
11ykalm
<4397>
akan
 
 
berjalan
12Kly
<1980>
di
 
 
depanmu
13Kynpl
<6440>
Meski demikian pada
 
 
hari
14Mwybw
<3117>
penghakiman-Ku aku akan
 
 
menghukum
16ytdqpw 15ydqp
<6485> <6485>
mereka yang berbuat
17Mhyle
<5921>
dosa
18Mtajx
<2403>
35
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
menimpakan wabah
1Pgyw
<5062>
atas
5le
<5921>
 
3ta
<853>
bangsa
4Meh
<5971>
itu
 
 
karena
6rsa
<834>
mereka telah
 
 
membuat
7wve
<6213>
 
8ta
<853>
anak sapi
9lgeh
<5695>
yang
10rsa
<834>
dibuat
11hve
<6213>
oleh
 
 
Harun
12Nrha
<175>
 
13o
<0>