Prev Chapter Isaiah 10 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
mereka yang
 
 
membuat
2Myqqxh
<2710>
ketetapan-ketetapan
3yqqx
<2711>
jahat
4Nwa
<205>
dan yang
 
 
menuliskan
5Mybtkmw
<3789>
keputusan
7wbtk
<3789>
yang
 
 
tidak adil
6lme
<5999>
2
untuk
 
 
menyisihkan
1twjhl
<5186>
orang miskin
3Myld
<1800>
dari
 
 
keadilan
2Nydm
<1779>
dan untuk
 
 
merampok
4lzglw
<1497>
hak
5jpsm
<4941>
orang melarat
6yyne
<6041>
dari antara
 
 
umat-Ku
7yme
<5971>
supaya
8twyhl
<1961>
janda-janda
9twnmla
<490>
menjadi
 
 
jarahan
10Mlls
<7998>
mereka dan
11taw
<853>
anak-anak yatim
12Mymwty
<3490>
menjadi mangsa
13wzby
<962>
mereka
 
 
3
Apa
1hmw
<4100>
yang akan kamu
 
 
lakukan
2wvet
<6213>
pada saat
 
 
hari
3Mwyl
<3117>
penghakiman
4hdqp
<6486>
pada waktu
 
 
kehancuran
5hawslw
<7722>
datang
7awbt
<935>
dari
8le
<5921>
jauh
6qxrmm
<4801>
Kepada
 
 
siapa
9ym
<4310>
kamu hendak
 
 
lari
10wownt
<5127>
minta
 
 
tolong
11hrzel
<5833>
dan
 
 
di mana
12hnaw
<575>
kamu hendak
 
 
meninggalkan
13wbzet
<5800>
kekayaanmu
14Mkdwbk
<3519>
4
Tidak ada
1ytlb
<1115> ==>
yang tersisa
 
 
selain
1ytlb
<== <1115>
meringkuk
2erk
<3766>
di antara
3txt
<8478>
para
 
 
tawanan
4ryoa
<616>
atau
 
 
jatuh
7wlpy
<5307>
di antara
5txtw
<8478>
mereka yang
 
 
dibunuh
6Mygwrh
<2026>
Meski terjadi
8lkb
<3605>
demikian
9taz
<2063>
murka-Nya
12wpa
<639>
belumlah
10al
<3808>
reda
11bs
<7725>
tangan-Nya
14wdy
<3027>
masih tetap
13dwew
<5750>
terangkat
15hywjn
<5186>
 
16o
<0>
5
Celakalah
1ywh
<1945>
Asyur
2rwsa
<804>
rotan
3jbs
<7626>
murka-Ku
4ypa
<639>
Tongkat
5hjmw
<4294>
di
6awh
<1931>
tangannya
7Mdyb
<3027>
adalah
 
 
amarah-Ku
8ymez
<2195>
6
Aku akan
 
 
mengirim
3wnxlsa
<7971>
Asyur melawan
 
 
bangsa
1ywgb
<1471>
yang
 
 
munafik
2Pnx
<2611>
memerintahkannya
7wnwua
<6680>
melawan
4lew
<5921>
umat
5Me
<5971>
yang
 
 
Kumurkai
6ytrbe
<5678>
untuk
 
 
menjarah
9lls 8llsl
<7998> <7997>
dan
 
 
merampas
11zb 10zblw
<957> <962>
dan untuk
 
 
menginjak-injak
13omrm 12*wmwvlw {wmyvlw}
<4823> <7760>
mereka seperti
 
 
lumpur
14rmxk
<2563>
di
 
 
jalan
15twuwx
<2351>
7
Akan tetapi
 
 
dia
1awhw
<1931>
tidak
2al
<3808>
memiliki
 
 
maksud
4hmdy
<1819>
demikian
3Nk
<3651>
ataupun
6al
<3808>
berencana
8bsxy
<2803>
seperti itu
7Nk
<3651>
di dalam
 
 
hatinya
5wbblw
<3824>
Hatinya
11wbblb
<3824>
justru
9yk
<3588>
berniat untuk
 
 
menghancurkan
10dymshl
<8045>
dan
 
 
membinasakan
12tyrkhlw
<3772>
 
14al
<3808>
banyak
15jem
<4592>
bangsa
13Mywg
<1471>
8
Sebab
1yk
<3588>
dia
 
 
berkata
2rmay
<559>
Bukankah
3alh
<3808>
semua
5wdxy
<3162>
panglimaku
4yrv
<8269>
adalah para
 
 
raja
6Myklm
<4428>
9
Bukankah
1alh
<3808>
Kalno
3wnlk
<3641>
seperti
 
 
Karkemis
2symkrkk
<3751>
 
4Ma
<518>
Bukankah
5al
<3808>
Hamat
7tmx
<2574>
seperti
 
 
Arpad
6dprak
<774>
 
8Ma
<518>
Bukankah
9al
<3808>
Samaria
11Nwrms
<8111>
seperti
 
 
Damsyik
10qvmdk
<1834>
10
Sebagaimana
1rsak
<834>
 
2haum
<4672>
tangan-Ku
3ydy
<3027>
telah menjangkau
 
 
kerajaan-kerajaan
4tklmml
<4467>
berhala
5lylah
<457>
yang
 
 
patung-patung ukirannya
6Mhylyopw
<6456>
lebih besar daripada yang di
 
 
Yerusalem
7Mlswrym
<3389>
dan
 
 
Samaria
8Nwrmsmw
<8111>
11
Tidakkah
1alh
<3808>
Aku mengalahkan
7hvea 6Nk
<6213> <3651>
Yerusalem
8Mlswryl
<3389>
beserta
 
 
berhala-berhala
5hylylalw
<457>
mereka sama
 
 
seperti
2rsak
<834>
Aku mengalahkan
3ytyve
<6213>
Samaria
4Nwrmsl
<8111>
beserta
 
 
ilah-ilah
9hybuelw
<6091>
mereka
10o
<0>
12
Jadi
1hyhw
<1961>
apabila
2yk
<3588>
TUHAN
4ynda
<136>
telah
 
 
menyelesaikan
3euby
<1214>
 
5ta
<853>
segala
6lk
<3605>
pekerjaan-Nya
7whvem
<4639>
di
 
 
Gunung
8rhb
<2022>
Sion
9Nwyu
<6726>
dan di
 
 
Yerusalem
10Mlswrybw
<3389>
Dia berfirman Aku akan

menghukum
11dqpa
<6485>
 
12le
<5921>
buah
13yrp
<6529>
kesombongan
14ldg
<1433>
hati
15bbl
<3824>
Raja
16Klm
<4428>
Asyur
17rwsa
<804>
dan
18lew
<5921>
kecongkakannya
21wynye 20Mwr 19trapt
<5869> <7312> <8597> ==>
yang
 
 
besar
20Mwr
<== <7312>
13
Sebab
1yk
<3588>
ia
 
 
berkata
2rma
<559>
Dengan
 
 
kekuatan
3xkb
<3581>
tanganku
4ydy
<3027>
aku telah
 
 
melakukannya
5ytyve
<6213>
dan dengan
 
 
hikmatku
6ytmkxbw
<2451>
karena
7yk
<3588>
aku memiliki
 
 
pengertian
8ytwnbn
<995>
Aku
 
 
menghapus
9ryoaw
<5493>
batas
10tlwbg
<1367>
bangsa-bangsa
11Myme
<5971>
Aku
12*Mhytwdwtew {Mhytdytew}
<6264>
menjarah harta kekayaan
13ytvws
<8154>
mereka dan dengan
 
 
perkasa
15rybak
<47>
aku
 
 
menurunkan
14dyrwaw
<3381>
para
 
 
penduduknya
16Mybswy
<3427>
14
Tanganku
3ydy
<3027>
telah
 
 
meraih
1aumtw
<4672>
kekayaan
4lyxl
<2428>
bangsa-bangsa
5Mymeh
<5971>
seperti meraih sebuah

sarang
2Nqk
<7064>
Seperti orang
 
 
mengumpulkan
6Poakw
<622>
telur-telur
7Myuyb
<1000>
yang
 
 
ditinggalkan
8twbze
<5800>
demikianlah
 
 
aku
11yna
<589>
mengumpulkan
12ytpoa
<622>
seluruh
9lk
<3605>
bumi
10Urah
<776>
Tidak
13alw
<3808>
ada
14hyh
<1961>
yang
 
 
mengepak-ngepakkan
15ddn
<5074>
sayap
16Pnk
<3671>
membuka
17hupw
<6475>
paruhnya
18hp
<6310>
ataupun
 
 
mencicit
19Pupumw
<6850>
15
Akankah
 
 
kapak
2Nzrgh
<1631>
menyombongkan
1raptyh
<6286>
diri
 
 
terhadap
3le
<5921>
orang yang
 
 
memakainya
4buxh
<2672>
 
5wb
<0>
Akankah
6Ma
<518>
gergaji
8rwvmh
<4883>
meninggikan
7ldgty
<1431>
diri
 
 
terhadap
9le
<5921>
orang yang
 
 
menggerakkannya
10wpynm
<5130>
Seakan-akan
 
 
rotan
12jbs
<7626>
menggerakkan
11Pynhk
<5130>
orang yang
13taw
<853>
mengangkatnya
14wymyrm
<7311>
seakan-akan
 
 
tongkat
16hjm
<4294>
mengangkat
15Myrhk
<7311>
dia yang
 
 
bukan
17al
<3808>
kayu
18Ue
<6086>
16
Oleh karena itu
1Nkl
<3651>
TUHAN
3Nwdah
<113>
Allah
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
akan
 
 
mengirimkan
2xlsy
<7971>
penyakit
7Nwzr
<7332>
kepada
 
 
orang-orangnya yang gagah
6wynmsmb
<4924>
Di bawah
8txtw
<8478>
kemuliaannya
9wdbk
<3519>
akan
 
 
dinyalakan
10dqy
<3344>
api
11dqy
<3350>
seperti
 
 
api
12dwqyk
<3350>
yang
 
 
berkobar
13sa
<784>
17
Terang
2rwa
<216>
Israel
3larvy
<3478>
akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
seperti
 
 
api
4sal
<784>
dan
 
 
Yang Mahakudus
5wswdqw
<6918>
dari Israel seperti

nyala api
6hbhll
<3852>
Api itu akan

membakar
7hrebw
<1197>
dan
 
 
melalap
8hlkaw
<398>
belukar berduri
9wtys
<7898>
dan
 
 
onaknya
10wrymsw
<8068>
dalam
 
 
sehari
11Mwyb
<3117>
saja
12dxa
<259>
18
Kelebatan
1dwbkw
<3519>
hutannya
2wrey
<3293>
dan
 
 
ladangnya yang subur
3wlmrkw
<3759>
akan
 
 
dihancurkan
7hlky
<3615>
baik
 
 
jiwa
4spnm
<5315>
maupun
5dew
<5704>
raga
6rvb
<1320>
sehingga dia akan
 
 
menjadi
8hyhw
<1961>
seperti
 
 
orang sakit
10oon
<5264>
yang
 
 
merana sampai mati
9oomk
<4549>
19
Sisa-sisa
1rasw
<7605>
pohon
2Ue
<6086>
di
 
 
hutan
3wrey
<3293>
akan
 
 
tinggal sedikit
4rpom
<4557>
saja
 
 
sehingga
5wyhy
<1961>
seorang
 
 
anak kecil
6renw
<5288>
pun bisa
 
 
menghitungnya
7Mbtky
<3789>
 
8P
<0>
20
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
juga
 
 
sisa
7ras
<7605>
Israel
8larvy
<3478>
dan
 
 
orang-orang dari rumah
10tyb
<1004>
Yakub
11bqey
<3290>
yang telah
 
 
melarikan diri
9tjylpw
<6413>
tidak
4al
<3808>
akan
5Pyowy
<3254>
lagi
6dwe
<5750>
bergantung
12Neshl
<8172>
pada
13le
<5921>
orang yang
 
 
memukul
14whkm
<5221>
mereka tetapi akan
 
 
benar-benar
20tmab
<571>
bergantung
15Nesnw
<8172>
pada
16le
<5921>
TUHAN
17hwhy
<3068>
Yang Mahakudus
18swdq
<6918>
Allah
 
 
Israel
19larvy
<3478>
21
Sisa
1ras
<7605>
orang Israel akan
 
 
kembali
2bwsy
<7725>
yaitu
 
 
sisa
3ras
<7605>
Yakub
4bqey
<3290>
kepada
5la
<413>
Allah
6la
<410>
yang
 
 
perkasa
7rwbg
<1368>
22
Hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
 
1yk
<3588>
sekalipun
2Ma
<518>
 
3hyhy
<1961>
rakyatmu
4Kme
<5971>
sebanyak
 
 
pasir
6lwxk
<2344>
di
 
 
laut
7Myh
<3220>
hanya
 
 
sisanya
8ras
<7605>
yang akan
 
 
kembali
9bwsy
<7725>
 
10wb
<0>
Kebinasaan
11Nwylk
<3631>
telah
 
 
ditentukan
12Uwrx
<2782>
meluap
13Pjws
<7857>
dengan
 
 
kebenaran
14hqdu
<6666>
23
Sebab
1yk
<3588>
kehancuran
2hlk
<3617>
yang telah
 
 
ditentukan
3hurxnw
<2782>
akan
 
 
dilaksanakan
7hve
<6213>
TUHAN
5hwhy
<3069>
Allah
4ynda
<136>
semesta alam
6twabu
<6635>
di
8brqb
<7130>
seluruh
9lk
<3605>
bumi
10Urah
<776>
 
11o
<0>
24
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4ynda
<136>
Allah
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
Hai
 
 
umat-Ku
9yme
<5971>
yang
 
 
tinggal
10bsy
<3427>
di
 
 
Sion
11Nwyu
<6726>
jangan
7la
<408>
takut
8aryt
<3372>
terhadap
 
 
Asyur
12rwsam
<804>
yang
 
 
memukulmu
14hkky
<5221>
dengan
 
 
tongkat
13jbsb
<7626>
dan
 
 
mengangkat
16avy
<5375>
rotannya
15whjmw
<4294>
terhadap
17Kyle
<5921>
engkau seperti yang
 
 
pernah dilakukan
18Krdb
<1870>
orang
 
 
Mesir
19Myrum
<4714>
25
Sebab
1yk
<3588>
tinggal sebentar
4rezm 3jem
<4213> <4592>
lagi
2dwe
<5750>
murka-Ku
6Mez
<2195>
akan
 
 
reda
5hlkw
<3615>
dan
 
 
amarah-Ku
7ypaw
<639>
akan ditujukan

untuk
8le
<5921>
kehancuran
9Mtylbt
<8399>
mereka
 
 
26
Lalu
2wyle
<5921>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
akan
 
 
mencambuk
1rrwew
<5782>
Asyur dengan

cemeti
5jws
<7752>
sama seperti Dia
 
 
memukul
6tkmk
<4347>
Midian
7Nydm
<4080>
di
 
 
Batu
8rwub
<6697>
Oreb
9brwe
<6159>
dan mengayunkan

rotan-Nya
10whjmw
<4294>
ke atas
11le
<5921>
laut
12Myh
<3220>
Dia akan
 
 
mengangkatnya
13wavnw
<5375>
seperti yang
 
 
dilakukannya
14Krdb
<1870>
di
 
 
Mesir
15Myrum
<4714>
27
Dengan demikian pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
beban
5wlbo
<5448>
mereka akan
 
 
disingkirkan
4rwoy
<5493>
dari
6lem
<5921>
bahumu
7Kmks
<7926>
dan
 
 
kuk
8wlew
<5923>
mereka
 
 
dari
9lem
<5921>
tengkukmu
10Krawu
<6677>
Dan
 
 
kuk
12le
<5923>
itu akan
 
 
hancur
11lbxw
<2254>
karena
13ynpm
<6440>
kegemukanmu
14Nms
<8081>
28
Asyur telah

memasuki
1ab
<935>
 
2le
<5921>
Ayat
3tye
<5857>
dia telah
 
 
melewati
4rbe
<5674>
Migron
5Nwrgmb
<4051>
di
 
 
Mikhmas
6vmkml
<4363>
dia akan
 
 
menyimpan
7dyqpy
<6485>
perbekalannya
8wylk
<3627>
29
Mereka
 
 
melintasi
1wrbe
<5674>
tempat penyeberangan
2hrbem
<4569>
dan berkata

Geba
3ebg
<1387>
adalah
 
 
tempat bermalam
4Nwlm
<4411>
kita
 
 
Rama
7hmrh
<7414>
menjadi
5wnl
<0>
gemetar
6hdrx
<2729>
dan penduduk

Gibea-Saul
9lwas 8tebg
<7586> <1390>
melarikan diri
10hon
<5127>
30
Berteriaklah
1ylhu
<6670>
dengan
 
 
keras
2Klwq
<6963>
hai
 
 
putri
3tb
<1323>
Galim
4Mylg
<1554>
Hai
 
 
Laisya
6hsyl
<3919>
perhatikanlah
5ybysqh
<7181>
Oh
 
 
Anatot
8twtne
<6068>
yang
 
 
malang
7hyne
<6041>
31
Orang
 
 
Madmena
2hnmdm
<4088>
melarikan diri
1hddn
<5074>
Orang
3ybsy
<3427>
Gebim
4Mybgh
<1374>
mengungsi
5wzyeh
<5756>
32
 
1dwe
<5750>
Hari
2Mwyh
<3117>
ini juga Asyur akan
 
 
berhenti
4dmel
<5975>
di
 
 
Nob
3bnb
<5011>
dan dia akan
 
 
mengacungkan
5Ppny
<5130>
kepalan
 
 
tangannya
6wdy
<3027>
ke
 
 
gunung
7rh
<2022>
 
8*tb {tyb}
<1004>
putri
9Nwyu
<1323>
Sion
 
 
bukit
10tebg
<1389>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
 
12o
<0>
33
Lihatlah
1hnh
<2009>
TUHAN
2Nwdah
<113>
Allah
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
akan
 
 
memotong
5Peom
<5586>
dahan-dahan pohon
6hrap
<6288>
dengan
 
 
kekuatan yang dahsyat
7huremb
<4637>
Pohon yang
8ymrw
<7311>
tinggi
9hmwqh
<6967>
akan
 
 
ditebang
10Myewdg
<1438>
dan pohon yang
 
 
menjulang
11Myhbghw
<1364>
akan
 
 
direndahkan
12wlpsy
<8213>
34
Dia akan
 
 
membabat
1Pqnw
<5362>
belukar
2ykbo
<5442>
hutan
3reyh
<3293>
dengan
 
 
kapak besi
4lzrbb
<1270>
Lebanon
5Nwnblhw
<3844>
akan
 
 
tumbang
7lwpy
<5307>
oleh
 
 
Yang Mahakuasa
6rydab
<117>
 
8o
<0>