Prev Chapter Isaiah 22 Next Chapter
1
Pesan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Lembah
2ayg
<1516>
Penglihatan
3Nwyzx
<2384>
Ada apa
4hm
<4100>
 
5Kl
<0>
kiranya
6awpa
<645>
sehingga
7yk
<3588>
semua orang
9Klk
<3605>
naik ke
8tyle
<5927>
atap-atap rumah
10twggl
<1406>
2
Hai kota yang
 
 
penuh
2halm
<4395>
kebisingan
1twast
<8663>
kota
3rye
<5892>
yang
 
 
ramai
4hymwh
<1993>
kota
5hyrq
<7151>
yang
 
 
bersukacita
6hzyle
<5947>
Orang-orangmu yang
 
 
mati
7Kyllx
<2491>
bukan
8al
<3808>
mati
9yllx
<2491>
oleh
 
 
pedang
10brx
<2719>
ataupun
11alw
<3808>
mati
12ytm
<4191>
dalam
 
 
peperangan
13hmxlm
<4421>
3
Semua
1lk
<3605>
pemimpinmu
2Kynyuq
<7101>
telah
 
 
melarikan diri
3wddn
<5074>
bersama-sama
4dxy
<3162>
dan tanpa menggunakan

panah
5tsqm
<7198>
mereka
 
 
ditawan
6wroa
<631>
Kamu
 
 
semua
7lk
<3605>
yang
 
 
tertangkap
8Kyaumn
<4672>
ditawan
9wroa
<631>
bersama-sama
10wdxy
<3162>
meskipun mereka sudah
 
 
lari
12wxrb
<1272>
dengan
 
 
jauh
11qwxrm
<7350>
4
Oleh
1le
<5921>
sebab itu
2Nk
<3651>
aku
 
 
berkata
3ytrma
<559>
Berpalinglah
4wes
<8159>
dariku
5ynm
<4480>
Biarkan aku
 
 
menangis
7ykbb
<1065>
dalam
 
 
kesedihan
6rrma
<4843>
Jangan
8la
<408>
berusaha
9wuyat
<213>
menghiburku
10ynmxnl
<5162>
karena
11le
<5921>
kehancuran
12ds
<7701>
putri
13tb
<1323>
bangsaku
14yme
<5971>
5
Sebab
1yk
<3588>
Tuhan
6yndal
<136>
TUHAN
7hwhy
<3069>
semesta alam
8twabu
<6635>
telah menentukan satu

hari
2Mwy
<3117>
kegemparan
3hmwhm
<4103>
penundukan
4howbmw
<4001>
dan
 
 
kebingungan
5hkwbmw
<3998>
Di
 
 
Lembah
9aygb
<1516>
Penglihatan
10Nwyzx
<2384>
akan terjadi kekacauan orang-orang

meruntuhkan
11rqrqm
<6979>
tembok-tembok
12rq
<7023>
dan
 
 
berseru
13ewsw
<7771>
kepada
14la
<413>
gunung-gunung
15rhh
<2022>
6
Elam
1Mlyew
<5867>
membawa
2avn
<5375>
tabung panah
3hpsa
<827>
bersama
 
 
kereta-kereta
4bkrb
<7393>
dan
5Mda
<120>
orang-orang berkuda
6Mysrp
<6571>
dan
 
 
Kir
7ryqw
<7024>
mengeluarkan
8hre
<6168>
perisai
9Ngm
<4043>
7
Lembah-lembah
3Kyqme
<6010>
yang telah kamu
1yhyw
<1961>
pilih
2rxbm
<4005>
penuh
4walm
<4390>
dengan
 
 
kereta
5bkr
<7393>
Pasukan berkuda
6Mysrphw
<6571>
bersiaga
8wts 7ts
<7896> <7896>
di
 
 
pintu-pintu gerbang
9hresh
<8179>
8
Dan Dia
 
 
membuka
1lgyw
<1540>
 
2ta
<853>
perlindungan
3Kom
<4539>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
Pada
 
 
hari
6Mwyb
<3117>
itu
7awhh
<1931>
kamu akan
 
 
melihat
5jbtw
<5027>
kepada
8la
<413>
senjata-senjata
9qsn
<5402>
dari
 
 
Gedung
10tyb
<1004>
Hutan
11reyh
<3293>
9
Kamu
 
 
melihat
5Mtyar
<7200>
bahwa
6yk
<3588>
 
1taw
<853>
retakan
2yeyqb
<1233>
pada tembok

Kota
3rye
<5892>
Daud
4dwd
<1732>
itu
 
 
banyak
7wbr
<7235>
dan kamu
 
 
mengumpulkan
8wubqtw
<6908>
 
9ta
<853>
air
10ym
<4325>
dari
 
 
kolam
11hkrbh
<1295>
yang
 
 
lebih bawah
12hnwtxth
<8481>
Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem dan menghancurkan rumah-rumah itu untuk memperkuat tembok itu Lalu kamu membangun sebuah kolam di antara kedua tembok itu untuk air dari kolam yang lama Akan tetapi kamu tidak berharap kepada Dia yang menjadikannya ataupun memandang Dia yang merencanakannya sejak lama
 
 
10

8hmwxh 7rubl 6Mytbh 5wuttw 4Mtrpo 3Mlswry 2ytb 1taw
<2346> <1219> <1004> <5422> <5608> <3389> <1004> <853>
11

15Mtyar 14al 13qwxrm 12hruyw 11hyve 10la 9Mtjbh 8alw 7hnsyh 6hkrbh 5yml 4Mytmxh 3Nyb 2Mtyve 1hwqmw
<7200> <3808> <7350> <3335> <6213> <413> <5027> <3808> <3465> <1295> <4325> <2346> <996> <6213> <4724>
12
Pada
 
 
waktu
5Mwyb
<3117>
itu
 
 
Tuhan
2ynda
<136>
TUHAN
3hwhy
<3069>
semesta alam
4twabu
<6635>
akan
 
 
menyerukan
1arqyw
<7121>
orang untuk
6awhh
<1931>
menangis
7ykbl
<1065>
meratap
8dpomlw
<4553>
menggunduli kepalanya
9hxrqlw
<7144>
dan
 
 
mengenakan
10rgxlw
<2296>
pakaian berkabung
11qv
<8242>
13
Akan tetapi
 
 
lihatlah
1hnhw
<2009>
ada
 
 
keceriaan
2Nwvv
<8342>
dan
 
 
kegembiraan
3hxmvw
<8057>
penyembelihan
4grh
<2026>
sapi
5rqb
<1241>
dan
 
 
pemotongan
6jxsw
<7819>
domba
7Nau
<6629>
makan
8lka
<398>
daging
9rvb
<1320>
dan
 
 
minum
10twtsw
<8354>
anggur
11Nyy
<3196>
Mari kita
 
 
makan
12lwka
<398>
dan
 
 
minum
13wtsw
<8354>
karena
14yk
<3588>
besok
15rxm
<4279>
kita akan
 
 
mati
16twmn
<4191>
14
TUHAN
3hwhy
<3069>
semesta alam
4twabu
<6635>
menyatakan
1hlgnw
<1540>
diri-Nya dalam
 
 
pendengaranku
2ynzab
<241>
Sesungguhnya
5Ma
<518>
kesalahan
7Nweh
<5771>
ini
8hzh
<2088>
tidak akan
 
 
diampuni
6rpky
<3722>
 
9Mkl
<0>
sampai
10de
<5704>
kamu
 
 
mati
11Nwtmt
<4191>
firman
12rma
<559>
Tuhan
13ynda
<136>
TUHAN
14hwhy
<3068>
semesta alam
15twabu
<6635>
 
16P
<0>
15
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
TUHAN
4hwhy
<3069>
semesta alam
5twabu
<6635>
Pergi
6Kl
<1980>
datanglah
7ab
<935>
kepada
8la
<413>
pegawai
9Nkoh
<5532>
ini
10hzh
<2088>
kepada
11le
<5921>
Sebna
12anbs
<7644>
yang
13rsa
<834>
mengepalai
14le
<5921>
istana
15tybh
<1004>
dan katakan

16
Apa
1hm
<4100>
urusanmu
2Kl
<0>
di sini
3hp
<6311>
dan
 
 
siapa
4ymw
<4310>
yang kaumiliki
5Kl
<0>
di sini
6hp
<6311>
sehingga
7yk
<3588>
kamu telah
 
 
menggali
8tbux
<2672>
kubur
11rbq
<6913>
bagimu sendiri
9Kl
<0>
di sini
10hp
<6311>
hai kamu yang
 
 
menggali
12ybux
<2672>
kubur
14wrbq
<6913>
di
 
 
ketinggian
13Mwrm
<4791>
kamu yang
 
 
memahat
15yqqx
<2710>
hunian
17Nksm
<4908>
bagimu sendiri di
 
 
bukit batu
16elob
<5553>
 
18wl
<0>
17
Sesungguhnya
1hnh
<2009>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
melemparkanmu
3Kljljm
<2904>
jauh-jauh
4hljlj
<2925>
hai
 
 
manusia
5rbg
<1397>
Dia akan
 
 
memegangmu kuat-kuat
7hje 6Kjew
<5844> <5844>
menggulungmu erat seperti bola dan melemparkanmu ke tanah yang lapang Di sanalah kamu akan mati dan di sanalah kereta-kereta kemuliaanmu akan tinggal hai kamu yang menjadi aib di rumah tuanmu

18

16Kynda 15tyb 14Nwlq 13Kdwbk 12twbkrm 11hmsw 10twmt 9hms 8Mydy 7tbxr 6Ura 5la 4rwdk 3hpnu 2Kpnuy 1Pwnu
<113> <1004> <7036> <3519> <4818> <8033> <4191> <8033> <3027> <7342> <776> <413> <1754> <6802> <6801> <6801>
19
Aku akan
 
 
menggulingkanmu
1Kytpdhw
<1920>
dari
 
 
jabatanmu
2Kbumm
<4673>
dan kamu akan
 
 
diturunkan
4Korhy
<2040>
dari
 
 
kedudukanmu
3Kdmemmw
<4612>
20
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Aku akan
 
 
memanggil
4ytarqw
<7121>
hamba-Ku
5ydbel
<5650>
Elyakim
6Myqylal
<471>
anak
7Nb
<1121>
Hilkia
8whyqlx
<2518>
21
Aku akan
 
 
memakaikan
1wytsblhw
<3847>
jubahmu
2Ktntk
<3801>
kepadanya dan
 
 
mengikatkan
4wnqzxa
<2388>
ikat pinggangmu
3Kjnbaw
<73>
kepadanya serta
 
 
menyerahkan
6Nta
<5414>
kekuasaanmu
5Ktlsmmw
<4475>
ke dalam
 
 
tangannya
7wdyb
<3027>
Maka dia akan
 
 
menjadi
8hyhw
<1961>
bapak
9bal
<1>
bagi
 
 
penduduk
10bswyl
<3427>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
dan bagi
 
 
keluarga
12tyblw
<1004>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
22
Aku akan
 
 
meletakkan
1yttnw
<5414>
kunci
2xtpm
<4668>
istana
3tyb
<1004>
Daud
4dwd
<1732>
di
 
 
atas
5le
<5921>
bahunya
6wmks
<7926>
Jika dia
 
 
membuka
7xtpw
<6605>
tidak
8Nyaw
<369>
ada yang dapat
 
 
menutup
9rgo
<5462>
Jika dia
 
 
menutup
10rgow
<5462>
tidak
11Nyaw
<369>
ada yang dapat
 
 
membukanya
12xtp
<6605>
23
Aku akan mengukuhkannya seperti
1wyteqtw
<8628>
paku
2dty
<3489>
di
 
 
tempat
3Mwqmb
<4725>
yang
 
 
teguh
4Nman
<539>
dan dia akan
 
 
menjadi
5hyhw
<1961>
takhta
6aokl
<3678>
kemuliaan
7dwbk
<3519>
bagi
 
 
keluarga
8tybl
<1004>
ayahnya
9wyba
<1>
24
Mereka akan
 
 
menggantungkan
1wltw
<8518>
padanya
2wyle
<5921>
semua
3lk
<3605>
kemuliaan
4dwbk
<3519>
keluarga
5tyb
<1004>
keturunan
7Myauauh
<6631>
dan
 
 
penerus
8twepuhw
<6849>
ayahnya
6wyba
<1>
semua
9lk
<3605>
perkakas
10ylk
<3627>
kecil
11Njqh
<6996>
dari
12ylkm
<3627>
mangkuk
13twngah
<101>
hingga
14dew
<5704>
 
15lk
<3605>
perlengkapan
16ylk
<3627>
periuk
17Mylbnh
<5035>
25
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
paku
7dtyh
<3489>
yang telah
 
 
ditancapkan
8hewqth
<8628>
di
 
 
tempat
9Mwqmb
<4725>
yang
 
 
teguh
10Nman
<539>
itu akan
 
 
kehilangan kekuatan
6swmt
<4185>
sehingga
 
 
patah
11hedgnw
<1438>
dan
 
 
jatuh
12hlpnw
<5307>
dan
 
 
beban
14avmh
<4853>
yang
15rsa
<834>
digantungkan
 
 
padanya
16hyle
<5921>
akan
 
 
hancur
13trknw
<3772>
karena
17yk
<3588>
TUHAN
18hwhy
<3068>
telah
 
 
berfirman
19rbd
<1696>
 
20o
<0>