Prev Chapter Isaiah 37 Next Chapter
1
Ketika
1yhyw
<1961>
Raja
3Klmh
<4428>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
mendengar
2emsk
<8085>
itu dia
 
 
merobek
5erqyw
<7167>
 
6ta
<853>
pakaiannya
7wydgb
<899>
mengenakan
8oktyw
<3680>
kain kabung
9qvb
<8242>
dan
 
 
masuk
10abyw
<935>
ke dalam
 
 
rumah
11tyb
<1004>
TUHAN
12hwhy
<3068>
2
Dan dia
 
 
mengutus
1xlsyw
<7971>
 
2ta
<853>
Elyakim
3Myqyla
<471>
yang
4rsa
<834>
mengepalai
5le
<5921>
istana
6tybh
<1004>
 
7taw
<853>
Sebna
8anbs
<7644>
juru tulis
9rpwoh
<5608>
negara dan para
10taw
<853>
tua-tua
11ynqz
<2205>
dari para
 
 
imam
12Mynhkh
<3548>
dengan
 
 
mengenakan
13Myoktm
<3680>
kain kabung
14Myqvb
<8242>
kepada
15la
<413>
Nabi
19aybnh
<5030>
Yesaya
16whyesy
<3470>
anak
17Nb
<1121>
Amos
18Uwma
<531>
3
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Inilah
3hk
<3541>
perkataan
4rma
<559>
Hizkia
5whyqzx
<2396>
Hari
10Mwyh
<3117>
ini
11hzh
<2088>
adalah
 
 
hari
6Mwy
<3117>
kesusahan
7hru
<6869>
teguran
8hxkwtw
<8433>
dan
 
 
penghinaan
9huanw
<5007>
karena
12yk
<3588>
anak-anak
14Mynb
<1121>
sudah saatnya
13wab
<935>
untuk
15de
<5704>
dilahirkan
16rbsm
<4866>
tetapi
 
 
tidak ada
18Nya
<369>
kekuatan
17xkw
<3581>
untuk
 
 
melahirkan
19hdll
<3205>
4
Semoga
1ylwa
<194>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allahmu
4Kyhla
<430>
akan
 
 
mendengar
2emsy
<8085>
 
5ta
<853>
perkataan
6yrbd
<1697>
 
7br
<0>
kepala juru minuman
8hqs
<7262>
yang
9rsa
<834>
telah
 
 
diutus
10wxls
<7971>
oleh
 
 
tuannya
13wynda
<113>
raja
11Klm
<4428>
Asyur
12rwsa
<804>
untuk
 
 
merendahkan
14Prxl
<2778>
Allah
15Myhla
<430>
yang
 
 
hidup
16yx
<2416>
dan akan
 
 
menegur
17xykwhw
<3198>
perkataan
18Myrbdb
<1697>
yang
19rsa
<834>
telah
 
 
didengar
20ems
<8085>
TUHAN
21hwhy
<3069>
Allahmu
22Kyhla
<430>
itu Sebab itu
 
 
panjatkanlah
23tavnw
<5375>
doa
24hlpt
<8605>
bagi
25deb
<1157>
orang-orang yang tersisa
26tyrash
<7611>
ini
27haumnh
<4672>
5
Setelah
1wabyw
<935>
pelayan-pelayan
2ydbe
<5650>
Raja
3Klmh
<4428>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
datang
 
 
kepada
5la
<413>
Yesaya
6whyesy
<3470>
6
Yesaya
3whyesy
<3470>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
4hk
<3541>
Katakan
5Nwrmat
<559>
kepada
6la
<413>
tuanmu
7Mkynda
<113>
inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Jangan
11la
<408>
takut
12aryt
<3372>
terhadap
13ynpm
<6440>
perkataan
14Myrbdh
<1697>
yang
15rsa
<834>
telah kamu
 
 
dengar
16tems
<8085>
yang
17rsa
<834>
disampaikan oleh
 
 
pelayan-pelayan
19yren
<5288>
raja
20Klm
<4428>
Asyur
21rwsa
<804>
untuk
 
 
menghujat
18wpdg
<1442>
Aku
22ytwa
<853>
7
Sesungguhnya
1ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menaruh
2Ntwn
<5414>
 
3wb
<0>
roh
4xwr
<7307>
ke dalam dirinya sehingga dia akan
 
 
mendengar
5emsw
<8085>
suatu
 
 
kabar
6hewms
<8052>
dan akan
 
 
pulang
7bsw
<7725>
ke
8la
<413>
negerinya
9wura
<776>
Aku akan membuat dia roboh oleh
10wytlphw
<5307>
pedang
11brxb
<2719>
di
 
 
negerinya
12wurab
<776>
sendiri
 
 
8
Lalu
2br
<0>
kepala juru minuman
3hqs
<7262>
itu
 
 
kembali
1bsyw
<7725>
dan
 
 
mendapati
4aumyw
<4672>
 
5ta
<853>
Raja
6Klm
<4428>
Asyur
7rwsa
<804>
berperang
8Mxln
<3898>
melawan
9le
<5921>
Libna
10hnbl
<3841>
dan dia
 
 
telah
11yk
<3588>
mendengar
12ems
<8085>
bahwa
13yk
<3588>
raja telah
 
 
meninggalkan
14eon
<5265>
Lakhis
15syklm
<3923>
9
Pada waktu itu raja
 
 
mendengar
1emsyw
<8085>
tentang
2le
<5921>
Tirhaka
3hqhrt
<8640>
raja
4Klm
<4428>
Etiopia
5swk
<3568>
yang
 
 
berkata
6rmal
<559>
Dia telah
 
 
keluar
7auy
<3318>
untuk
 
 
berperang
8Mxlhl
<3898>
melawanmu Ketika dia
9Kta
<854>
mendengarnya
10emsyw
<8085>
dia
 
 
mengirim
11xlsyw
<7971>
utusan
12Mykalm
<4397>
kepada
13la
<413>
Hizkia
14whyqzx
<2396>
dengan
 
 
pesan
15rmal
<559>
10
Beginilah
1hk
<3541>
kamu harus
 
 
berbicara
2Nwrmat
<559>
kepada
3la
<413>
Hizkia
4whyqzx
<2396>
raja
5Klm
<4428>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
 
7rmal
<559>
Jangan
8la
<408>
biarkan
 
 
Allahmu
10Kyhla
<430>
yang
11rsa
<834>
kamu
12hta
<859>
percayai
13xjwb
<982>
menyesatkan
9Kasy
<5377>
kamu dengan
14wb
<0>
berkata
15rmal
<559>
Yerusalem
18Mlswry
<3389>
tidak
16al
<3808>
akan
 
 
diserahkan
17Ntnt
<5414>
ke dalam
 
 
tangan
19dyb
<3027>
raja
20Klm
<4428>
Asyur
21rwsa
<804>
11
Lihatlah
1hnh
<2009>
kamu
2hta
<859>
telah
 
 
mendengar
3tems
<8085>
apa
 
 
yang
4rsa
<834>
dilakukan
5wve
<6213>
raja-raja
6yklm
<4428>
Asyur
7rwsa
<804>
terhadap
 
 
semua
8lkl
<3605>
negeri
9twurah
<776>
yaitu
 
 
menghancurkan
10Mmyrxhl
<2763> ==>
negeri-negeri itu

sama sekali
10Mmyrxhl
<== <2763>
Masakan
 
 
kamu
11htaw
<859>
akan
 
 
terluput
12lunt
<5337>
12
Apakah para
2Mtwa
<853>
ilah
3yhla
<430>
bangsa-bangsa
4Mywgh
<1471>
itu
 
 
menyelamatkan
1wlyuhh
<5337>
mereka
 
 
yang
5rsa
<834>
telah
 
 
dihancurkan
6wtyxsh
<7843>
oleh
 
 
nenek moyangku
7ytwba
<1>
seperti
8ta
<853>
Gozan
9Nzwg
<1470>
 
10taw
<853>
Haran
11Nrx
<2771>
Rezef
12Purw
<7530>
dan
 
 
orang
13ynbw
<1121>
Eden
14Nde
<5729>
yang
15rsa
<834>
ada di
 
 
Telasar
16rvltb
<8515>
13
Di manakah
1hya
<346>
Raja
2Klm
<4428>
Hamat
3tmx
<2574>
dan
 
 
Raja
4Klmw
<4428>
Arpad
5dpra
<774>
raja
6Klmw
<4428>
kota
7ryel
<5892>
Sefarwaim
8Mywrpo
<5617>
serta
 
 
Hena
9enh
<2012>
dan
 
 
Iwa
10hwew
<5755>
14
Hizkia
2whyqzx
<2396>
menerima
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
surat
4Myrpoh
<5612>
dari
 
 
tangan
5dym
<3027>
para utusan
6Mykalmh
<4397>
itu dan
 
 
membacanya
7wharqyw
<7121>
Kemudian dia
 
 
pergi ke
8leyw
<5927>
Bait
9tyb
<1004>
TUHAN
10hwhy
<3068>
dan
 
 
membentangkan
11whvrpyw
<6566>
surat itu
12whyqzx
<2396>
di hadapan
13ynpl
<6440>
TUHAN
14hwhy
<3068>
15
Hizkia
2whyqzx
<2396>
berdoa
1llptyw
<6419>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
katanya
5rmal
<559>
16
Ya
 
 
TUHAN
1hwhy
<3068>
semesta alam
2twabu
<6635>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
yang
 
 
bertakhta
5bsy
<3427>
di atas
 
 
kerubim
6Mybrkh
<3742>
Engkaulah
7hta
<859>
hanya
10Kdbl
<905>
Engkau
8awh
<1931>
Allah
9Myhlah
<430>
atas
 
 
seluruh
11lkl
<3605>
kerajaan
12twklmm
<4467>
di
 
 
bumi
13Urah
<776>
Engkaulah
14hta
<859>
yang telah
 
 
menjadikan
15tyve
<6213>
 
16ta
<853>
langit
17Mymsh
<8064>
dan
18taw
<853>
bumi
19Urah
<776>
17
Arahkanlah
1hjh
<5186>
telinga-Mu
3Knza
<241>
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
dengarlah
4emsw
<8085>
bukalah
5xqp
<6491>
mata-Mu
7Knye
<5869>
Ya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
 
 
lihatlah
8harw
<7200>
Dengarkanlah
9emsw
<8085>
 
10ta
<853>
semua
11lk
<3605>
perkataan
12yrbd
<1697>
Sanherib
13byrxno
<5576>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
mengirim
15xls
<7971>
utusan untuk
 
 
mencela
16Prxl
<2778>
Allah
17Myhla
<430>
yang
 
 
hidup
18yx
<2416>
18
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
benar
1Mnma
<551>
bahwa
 
 
raja-raja
4yklm
<4428>
Asyur
5rwsa
<804>
telah
 
 
membinasakan
3wbyrxh
<2717>
 
6ta
<853>
semua
7lk
<3605>
bangsa
8twurah
<776>
dan
9taw
<853>
negeri
10Mura
<776>
mereka
 
 
19
dan telah membuang
2ta 1Ntnw
<853> <5414>
ilah-ilah
3Mhyhla
<430>
bangsa-bangsa itu ke dalam
 
 
api
4sab
<784>
karena
5yk
<3588>
semuanya itu
 
 
bukanlah
6al
<3808>
Allah
7Myhla
<430>
 
8hmh
<1992>
melainkan
9yk
<3588>
 
10Ma
<518>
buatan
11hvem
<4639>
tangan
12ydy
<3027>
manusia
13Mda
<120>
kayu
14Ue
<6086>
dan
 
 
batu
15Nbaw
<68>
sehingga dapat
 
 
dibinasakan
16Mwdbayw
<6>
20
Sekarang
1htew
<6258>
Ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Allah
3wnyhla
<430>
kami
 
 
selamatkanlah
4wneyswh
<3467>
kami dari
 
 
tangannya
5wdym
<3027>
supaya
6wedyw
<3045>
semua
7lk
<3605>
kerajaan
8twklmm
<4467>
di
 
 
bumi
9Urah
<776>
mengetahui
 
 
bahwa
10yk
<3588>
hanya
 
 
Engkaulah
11hta
<859>
TUHAN
12hwhy
<3068>
 
13Kdbl
<905>
21
Lalu
 
 
Yesaya
2whyesy
<3470>
anak
3Nb
<1121>
Amos
4Uwma
<531>
mengutus
1xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
5la
<413>
Hizkia
6whyqzx
<2396>
dengan
 
 
pesan
7rmal
<559>
Inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
Israel
12larvy
<3478>
Karena kamu
 
 
telah
13rsa
<834>
berdoa
14tllpth
<6419>
kepada-Ku
15yla
<413>
tentang
16la
<413>
Sanherib
17byrxno
<5576>
raja
18Klm
<4428>
Asyur
19rwsa
<804>
22
maka
 
 
inilah
1hz
<2088>
firman
2rbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
diucapkan
4rbd
<1696>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tentang
6wyle
<5921>
dia
10Kl
<0>
Anak dara
11tlwtb
<1330>
yaitu
 
 
putri
12tb
<1323>
Sion
13Nwyu
<6726>
telah
 
 
menghina
7hzb
<959>
kamu dan
8Kl
<0>
mencemooh
9hgel
<3932>
kamu
 
 
Putri
17tb
<1323>
Yerusalem
18Mlswry
<3389>
menggeleng-gelengkan
16heynh
<5128>
kepala
15sar
<7218>
di belakangmu
14Kyrxa
<310>
23
 
1ta
<853>
Siapakah
2ym
<4310>
yang kamu
 
 
cela
3tprx
<2778>
dan yang kamu
 
 
hujat
4tpdgw
<1442>
Terhadap
5lew
<5921>
siapakah
6ym
<4310>
kamu telah
 
 
mengangkat
7htwmyrh
<7311>
suaramu
8lwq
<6963>
dan
 
 
mengangkat
9avtw
<5375>
matamu
11Kynye
<5869>
ke
12la
<413>
tempat tinggi
10Mwrm
<4791>
Terhadap
 
 
Yang Mahakudus
13swdq
<6918>
dari
 
 
Israel
14larvy
<3478>
24
Melalui
1dyb
<3027>
hamba-hambamu
2Kydbe
<5650>
kamu telah
 
 
mencela
3tprx
<2778>
Tuhan
4ynda
<136>
dan kamu telah
 
 
berkata
5rmatw
<559>
Dengan
 
 
keretaku
7ybkr
<7393>
yang
 
 
banyak
6brb
<7230>
aku
8yna
<589>
naik
9ytyle
<5927>
ke
 
 
tempat-tempat tinggi
10Mwrm
<4791>
pegunungan
11Myrh
<2022>
ke
 
 
ujung-ujung
12ytkry
<3411>
Lebanon
13Nwnbl
<3844>
Aku
 
 
menebang
14trkaw
<3772>
pohon-pohon arasnya
16wyzra
<730>
yang
 
 
tinggi
15tmwq
<6967>
dan
 
 
pohon-pohon sanobarnya
18wysrb
<1265>
yang
 
 
terpilih
17rxbm
<4005>
aku akan
 
 
pergi
19awbaw
<935>
ke
 
 
puncak
21wuq
<7093>
tertingginya
20Mwrm
<4791>
ke
 
 
hutannya
22rey
<3293>
yang
 
 
paling lebat
23wlmrk
<3759>
25
Aku
1yna
<589>
menggali
2ytrq
<6979>
dan
 
 
minum
3ytytsw
<8354>
air
4Mym
<4325>
dan dengan
 
 
telapak
6Pkb
<3709>
kakiku
7ymep
<6471>
aku
 
 
mengeringkan
5brxaw
<2717>
semua
8lk
<3605>
sungai
9yray
<2975>
di
 
 
Mesir
10rwum
<4693>
26
Belum pernahkah
1awlh
<3808>
kamu
 
 
dengar
2tems
<8085>
bahwa Aku telah
4htwa
<853>
menetapkannya
5ytyve
<6213>
sejak lama
3qwxrml
<7350>
Aku telah
 
 
merencanakan
8hytruyw
<3335>
sejak
7Mdq
<6924> ==>
zaman
6ymym
<3117>
dahulu
7Mdq
<== <6924>
apa yang
 
 
sekarang
9hte
<6258>
Aku
 
 
wujudkan
10hytabh
<935>
bahwa kamu harus
 
 
menghancurkan
14Myun 12twashl
<5327> <7582>
kota-kota
15Myre
<5892>
berbenteng
16twrub
<1219>
menjadi
11yhtw
<1961>
timbunan batu
13Mylg
<1530>
27
Penduduk
1Nhybsyw
<3427>
mereka
 
 
kehilangan kekuatan
3dy 2yruq
<3027> <7116>
mereka
 
 
kecewa
4wtx
<2865>
dan
 
 
malu
5wsbw
<954>
Mereka
 
 
menjadi
6wyh
<1961>
seperti
 
 
tumbuh-tumbuhan
7bve
<6212>
di
 
 
padang
8hdv
<7704>
dan seperti
 
 
rumput
10asd
<1877>
hijau
9qryw
<3419>
seperti
 
 
rumput
11ryux
<2682>
di
 
 
atas atap rumah
12twgg
<1406>
yang
 
 
layu
13hmdsw
<7709>
sebelum
14ynpl
<6440>
tumbuh
15hmq
<7054>
28
Aku tahu tempatmu kapan kamu datang kapan kamu
2Ktauw 1Ktbsw
<3318> <3427>
pergi
3Kawbw
<935>
dan juga
 
 
tahu
4ytedy
<3045>
 
5taw
<853>
kemarahanmu
7yla 6Kzgrth
<413> <7264>
terhadap-Ku
 
 
29
Sebab
1Ney
<3282>
kamu
 
 
mengamuk
2Kzgrth
<7264>
terhadap
3yla
<413>
Aku
 
 
kesombonganmu
4Knnasw
<7600>
telah
 
 
sampai
5hle
<5927>
ke
 
 
telinga-Ku
6ynzab
<241>
Aku akan
 
 
memasang
7ytmvw
<7760>
kelikir-Ku
8yxx
<2397>
di
 
 
hidungmu
9Kpab
<639>
dan
 
 
kekang-Ku
10ygtmw
<4964>
di
 
 
mulutmu
11Kytpvb
<8193>
dan Aku akan
 
 
mengembalikanmu
12Kytbyshw
<7725>
melalui
 
 
jalan
13Krdb
<1870>
yang
14rsa
<834>
kamu lewati saat kamu

datang
15tab
<935>
 
16hb
<0>
30
Inilah
1hzw
<2088>
yang akan menjadi
2Kl
<0>
tanda
3twah
<226>
bagimu Kamu akan
 
 
makan
4lwka
<398>
pada
 
 
tahun
5hnsh
<8141>
ini dari
 
 
apa yang tumbuh dengan sendirinya
6xypo
<5599>
dan pada
 
 
tahun
7hnsbw
<8141>
kedua
8tynsh
<8145>
dari
 
 
apa yang tumbuh dari yang pertama
9oyxs
<7823>
Akan tetapi pada
 
 
tahun
10hnsbw
<8141>
ketiga
11tysylsh
<7992>
kamu harus
 
 
menabur
12werz
<2232>
dan
 
 
menuai
13wruqw
<7114>
menanami
14wejnw
<5193>
kebun anggur
15Mymrk
<3754>
dan
 
 
memakan
16*wlkaw {lwkaw}
<398>
buahnya
17Myrp
<6529>
31
 
1hpoyw
<3254>
Orang-orang
2tjylp
<6413>
yang
 
 
tersisa
5hrasnh
<7604>
dari
 
 
keturunan
3tyb
<1004>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
akan
 
 
berakar
6srs
<8328>
ke bawah
7hjml
<4295>
dan
 
 
menghasilkan
8hvew
<6213>
buah
9yrp
<6529>
ke
 
 
atas
10hleml
<4605>
32
Sebab
1yk
<3588>
dari
 
 
Yerusalem
2Mlswrym
<3389>
akan
 
 
keluar
3aut
<3318>
orang-orang
5hjylpw
<6413>
yang
 
 
tersisa
4tyras
<7611>
dan dari
 
 
Gunung
6rhm
<2022>
Sion
7Nwyu
<6726>
akan keluar orang-orang yang selamat
 
 
Kecemburuan
8tanq
<7068>
TUHAN
9hwhy
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
akan
 
 
melakukan
11hvet
<6213>
hal
 
 
ini
12taz
<2063>
 
13o
<0>
33
Oleh
 
 
karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
atas
5la
<413>
Raja
6Klm
<4428>
Asyur
7rwsa
<804>
Dia
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
datang
9awby
<935>
ke
10la
<413>
kota
11ryeh
<5892>
ini
12tazh
<2063>
atau
13alw
<3808>
melepaskan
14hrwy
<3384>
anak panah
16Ux
<2671>
ke sana
15Ms
<8033>
Dia
 
 
tidak
17alw
<3808>
akan
 
 
mendatangi
18hnmdqy
<6923>
kota itu dengan
 
 
perisai
19Ngm
<4043>
ataupun
20alw
<3808>
membuat
21Kpsy
<8210>
tanggul pengepungan
23hllo
<5550>
terhadapnya
22hyle
<5921>
34
Seperti
 
 
caranya
1Krdb
<1870>
 
2rsa
<834>
datang
3ab
<935>
seperti itulah dia akan
4hb
<0>
kembali
5bwsy
<7725>
dan dia
 
 
tidak
9al
<3808>
akan
 
 
masuk
10awby
<935>
ke
6law
<413>
kota
7ryeh
<5892>
ini
8tazh
<2063>
firman
11Man
<5002>
TUHAN
12hwhy
<3068>
35
Sebab
2le
<5921>
Aku akan
 
 
mempertahankan
1ytwngw
<1598>
kota
3ryeh
<5892>
itu
4tazh
<2063>
untuk
 
 
menyelamatkannya
5heyswhl
<3467>
demi
6yneml
<4616>
diri-Ku dan
 
 
demi
7Nemlw
<4616>
hamba-Ku
9ydbe
<5650>
Daud
8dwd
<1732>
 
10o
<0>
36
Kemudian
 
 
malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
pergi keluar
1auyw
<3318>
dan
 
 
membunuh
4hkyw
<5221>
185.000
10Pla 9hsmxw 8Mynmsw 7ham
<505> <2568> <8084> <3967>
orang dalam
 
 
perkemahan
5hnxmb
<4264>
Asyur
6rwsa
<804>
Ketika orang-orang
 
 
bangun
11wmyksyw
<7925>
pada
 
 
pagi hari
12rqbb
<1242>
orang-orang itu telah menjadi
14Mlk 13hnhw
<3605> <2009>
mayat
16Mytm 15Myrgp
<4191> <6297>
37
Lalu
 
 
Sanherib
4byrxno
<5576>
raja
5Klm
<4428>
Asyur
6rwsa
<804>
 
2Klyw 1eoyw
<1980> <5265>
kembali
3bsyw
<7725>
ke
 
 
Niniwe
8hwnynb
<5210>
dan
 
 
tinggal
7bsyw
<3427>
di sana
 
 
38
Pada
1yhyw
<1961>
suatu hari sementara Sanherib
2awh
<1931>
menyembah
3hwxtsm
<7812>
di
 
 
kuil
4tyb
<1004>
Nisrokh
5Kron
<5268>
ilahnya
6wyhla
<430>
Adramelekh
7Klmrdaw
<152>
dan
 
 
Sarezer
8ruarvw
<8272>
dua orang
 
 
anaknya
9wynb
<1121>
membunuh
10whkh
<5221>
dia dengan
 
 
pedang
11brxb
<2719>
lalu
12hmhw
<1992>
melarikan diri
13wjlmn
<4422>
ke
14Ura
<776>
Ararat
15jrra
<780>
Kemudian
17roa
<0>
Esarhadon
18Ndx
<634>
anaknya
19wnb
<1121>
menjadi raja
16Klmyw
<4427>
menggantikan
20wytxt
<8478>
dia
21o
<0>