Prev Chapter Isaiah 7 Next Chapter
1
Pada
1yhyw
<1961>
masa
2ymyb
<3117>
pemerintahan
 
 
Ahas
3zxa
<271>
anak
4Nb
<1121>
Yotam
5Mtwy
<3147>
anak
6Nb
<1121>
Uzia
7whyze
<5818>
raja
8Klm
<4428>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
majulah
10hle
<5927>
Rezin
11Nyur
<7526>
raja
12Klm
<4428>
Aram
13Mra
<758>
dan
 
 
Pekah
14xqpw
<6492>
anak
15Nb
<1121>
Remalya
16whylmr
<7425>
raja
17Klm
<4428>
Israel
18larvy
<3478>
ke
 
 
Yerusalem
19Mlswry
<3389>
untuk
 
 
berperang
20hmxlml
<4421>
melawan
21hyle
<5921>
kota itu Akan tetapi mereka
 
 
tidak
22alw
<3808>
dapat
23lky
<3201>
mengalahkannya
24Mxlhl
<3898>
 
25hyle
<5921>
2
Ketika
 
 
seisi rumah
2tybl
<1004>
Daud
3dwd
<1732>
diberi tahu
1dgyw
<5046>
Orang-orang Aram
6Mra
<758>
telah
4rmal
<559>
berkemah
5hxn
<5117>
di
7le
<5921>
Efraim
8Myrpa
<669>
hatinya
10wbbl
<3824>
dan
 
 
hati
11bblw
<3824>
rakyatnya
12wme
<5971>
bergetar
9enyw
<5128>
seperti
 
 
pohon-pohon
14yue
<6086>
di
 
 
hutan
15rey
<3293>
yang
 
 
tertiup
13ewnk
<5128>
 
16ynpm
<6440>
angin
17xwr
<7307>
3
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yesaya
4whyesy
<3470>
Pergilah
5au
<3318>
sekarang
6an
<4994>
menemui
7tarql
<7125>
Ahas
8zxa
<271>
kamu
9hta
<859>
dan
 
 
anakmu
12Knb
<1121>
 
10rasw
<0>
Syear Yasyub
11bwsy
<7610>
di
13la
<413>
ujung
14huq
<7097>
saluran
15tlet
<8585>
kolam
16hkrbh
<1295>
atas
17hnwyleh
<5945>
di
18la
<413>
jalan raya
19tlom
<4546>
yang menuju
 
 
Padang
20hdv
<7704>
Penatu
21obwk
<3526>
4
Katakan
1trmaw
<559>
kepada
2wyla
<413>
Ahas Waspada dan
3rmsh
<8104>
tenanglah
4jqshw
<8252>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
ataupun
8la
<408>
berkecil
9Kry
<7401>
hati
7Kbblw
<3824>
karena
 
 
dua
10ynsm
<8147>
puntung
11twbnz
<2180>
kayu api
12Mydwah
<181>
yang
 
 
berasap
13Mynseh
<6226>
itu
14hlah
<428>
karena
 
 
panasnya
15yrxb
<2750>
amarah
16Pa
<639>
Rezin
17Nyur
<7526>
dan
 
 
Aram
18Mraw
<758>
dan
 
 
anak
19Nbw
<1121>
Remalya
20whylmr
<7425>
5
Sebab
1Ney
<3282>
Aram
5Mra
<758>
bersama dengan
 
 
Efraim
7Myrpa
<669>
dan
 
 
anak
8Nbw
<1121>
Remalya
9whylmr
<7425>
telah
2yk
<3588>
merencanakan
3Uey
<3289>
yang
 
 
jahat
6her
<7451>
terhadap
4Kyle
<5921>
kamu dengan
 
 
berkata
10rmal
<559>
6
Mari kita
 
 
maju menyerang
1hlen
<5927>
Yehuda
2hdwhyb
<3063>
dan
 
 
membuatnya ketakutan
3hnuyqnw
<6973>
serta
 
 
menaklukannya
4hneqbnw
<1234>
untuk
5wnyla
<413>
kita dan
 
 
mengangkat
6Kylmnw
<4427>

9ta 8hkwtb
<853> <8432>
anak
10Nb
<1121>
Tabeel
11labj
<2870>
sebagai
 
 
rajanya
7Klm
<4428>
 
12o
<0>
7
Akan tetapi
3ynda
<136>
TUHAN
4hwhy
<3069>
 
1hk
<3541>
berfirman
2rma
<559>
Hal itu
 
 
tidak
5al
<3808>
akan
 
 
terlaksana
6Mwqt
<6965>
dan
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
terjadi
8hyht
<1961>
8
Sebab
1yk
<3588>
kepala
2sar
<7218>
Aram
3Mra
<758>
adalah
 
 
Damsyik
4qvmd
<1834>
dan
 
 
kepala
5sarw
<7218>
Damsyik
6qvmd
<1834>
adalah
 
 
Rezin
7Nyur
<7526>
Dalam
8dwebw
<1157>
65
10smxw 9Myss
<2568> <8346>
tahun
11hns
<8141>
Efraim
13Myrpa
<669>
akan
 
 
terpecah belah
12txy
<2844>
dan tidak akan menjadi suatu
 
 
bangsa
14Mem
<5971>
9
Kepala
1sarw
<7218>
Efraim
2Myrpa
<669>
adalah
 
 
Samaria
3Nwrms
<8111>
dan
 
 
kepala
4sarw
<7218>
Samaria
5Nwrms
<8111>
adalah
 
 
anak
6Nb
<1121>
Remalya
7whylmr
<7425>
Jika
8Ma
<518>
kamu
 
 
tidak
9al
<3808>
percaya
10wnymat
<539>
kamu
11yk
<3588>
tidak
12al
<3808>
akan berdiri
 
 
teguh
13wnmat
<539>
 
14o
<0>
10
Lalu
1Powyw
<3254>
TUHAN
2hwhy
<3069>
berfirman
3rbd
<1696>
lagi
 
 
kepada
4la
<413>
Ahas
5zxa
<271>
 
6rmal
<559>
11
Mintalah
1las
<7592>
 
2Kl
<0>
tanda
3twa
<226>
dari
4Mem
<5973>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allahmu
6Kyhla
<430>
dari
 
 
kedalaman
7qmeh
<6009>
dunia orang mati
8hlas
<7585>
atau
9wa
<176>
ketinggian langit
11hleml 10hbgh
<4605> <1361>
12
Akan tetapi
 
 
Ahas
2zxa
<271>
menjawab
1rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
meminta
4lasa
<7592>
tanda aku
 
 
tidak
5alw
<3808>
mau
 
 
mencobai
6hona
<5254>
 
7ta
<853>
TUHAN
8hwhy
<3068>
13
Kemudian Yesaya

berkata
1rmayw
<559>
Dengarkanlah
2wems
<8085>
baik-baik
 
 
hai
3an
<4994>
keluarga
4tyb
<1004>
Daud
5dwd
<1732>
Belum cukupkah
6jemh
<4592>
engkau
7Mkm
<4480>
menguji kesabaran
8twalh
<3811>
manusia
9Mysna
<376>
sehingga
10yk
<3588>
sekarang
12Mg
<1571>
engkau ingin
 
 
menguji kesabaran
11walt
<3811>
 
13ta
<853>
Allahku
14yhla
<430>
14
Karena itu
1Nkl
<3651>
Tuhan
3ynda
<136>
sendiri
4awh
<1931>
akan
 
 
memberimu
2Nty
<5414>
satu
5Mkl
<0>
tanda
6twa
<226>
ini
7hnh
<2009>
Seorang perawan
8hmleh
<5959>
akan
 
 
mengandung
9hrh
<2030>
dan
 
 
melahirkan
10tdlyw
<3205>
seorang anak laki-laki
11Nb
<1121>
nama-Nya
13wms
<8034>
akan
 
 
disebut
12tarqw
<7121>
 
14wnme
<0>
Imanuel
15la
<6005>
15
Anak itu akan
 
 
memakan
3lkay
<398>
dadih
1hamx
<2529>
dan
 
 
madu
2sbdw
<1706>
sampai Dia
 
 
tahu
4wtedl
<3045>
menolak
5owam
<3988>
yang
 
 
jahat
6erb
<7451>
dan
 
 
memilih
7rwxbw
<977>
yang
 
 
baik
8bwjb
<2896>
16
Namun
1yk
<3588>
sebelum
2Mrjb
<2962>
Dia
 
 
tahu
3edy
<3045>
 
4renh
<5288>
menolak
5oam
<3988>
yang
 
 
jahat
6erb
<7451>
dan
 
 
memilih
7rxbw
<977>
yang
 
 
baik
8bwjb
<2896>
itu
 
 
negeri
10hmdah
<127>
yang
11rsa
<834>
 
14ynpm
<6440>
kedua
15yns
<8147>
rajanya
16hyklm
<4428>
engkau
12hta
<859>
takuti
13Uq
<6973>
akan
 
 
ditinggalkan
9bzet
<5800>
17
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
membawa
1ayby
<935>
kepadamu
3Kyle
<5921>
kepada
4lew
<5921>
rakyatmu
5Kme
<5971>
dan
 
 
kepada
6lew
<5921>
kaum
7tyb
<1004>
keluargamu
8Kyba
<1>
suatu
 
 
masa
9Mymy
<3117>
yang
10rsa
<834>
belum pernah
11al
<3808>
terjadi
12wab
<935>
sejak
 
 
zaman
13Mwyml
<3117>
Efraim
15Myrpa
<669>
berpisah
14rwo
<5493>
dari
16lem
<5921>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
yakni
18ta
<853>
Raja
19Klm
<4428>
Asyur
20rwsa
<804>
 
21P
<0>
18
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
TUHAN
5hwhy
<3068>
akan
 
 
bersiul
4qrsy
<8319>
memanggil
 
 
lalat-lalat
6bwbzl
<2070>
yang
7rsa
<834>
ada di
 
 
hulu
8huqb
<7097>
anak-anak sungai
9yray
<2975>
Mesir
10Myrum
<4714>
dan memanggil

lebah
11hrwbdlw
<1682>
yang
12rsa
<834>
ada di
 
 
tanah
13Urab
<776>
Asyur
14rwsa
<804>
19
Semuanya
3Mlk
<3605>
akan
 
 
datang
1wabw
<935>
dan
 
 
tinggal
2wxnw
<5117>
di
 
 
lembah-lembah
4ylxnb
<5158>
curam
5twtbh
<1327>
di
 
 
celah-celah
6yqyqnbw
<5357>
batu
7Myeloh
<5553>
di
 
 
semua
10lkbw
<3605>
semak duri
11Myllhnh
<5285>
dan di
 
 
semua
8lkbw
<3605>
padang rumput
9Myuwuenh
<5097>
20
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
Tuhan
4ynda
<136>
akan
 
 
mencukur
3xlgy
<1548>
dengan menggunakan
 
 
pisau cukur
5retb
<8593>
yang
 
 
disewa
6hrykvh
<7917>
dari seberang
7yrbeb
<5676>
Sungai Efrat
8rhn
<5104>
yaitu
 
 
Raja
9Klmb
<4428>
Asyur
10rwsa
<804>
 
11ta
<853>
rambut
13revw 12sarh
<8181> <7218> ==>
dan
 
 
bulu
13revw
<== <8181>
kaki
14Mylgrh
<7272>
pisau cukur itu
 
 
juga
15Mgw
<1571>
akan
 
 
memangkas
18hpot
<5595>
 
16ta
<853>
janggut
17Nqzh
<2206>
 
19o
<0>
21
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
orang
5sya
<376>
hanya akan
 
 
memelihara
4hyxy
<2421>
seekor
 
 
sapi
6tlge
<5697> ==>
muda
7rqb
<1241>
betina
6tlge
<== <5697>
dan
 
 
dua
8ytsw
<8147>
ekor
 
 
domba
9Nau
<6629>
22
Karena
1hyhw
<1961>
banyaknya
2brm
<7230>
 
3twve
<6213>
susu
4blx
<2461>
yang dihasilkan mereka akan
 
 
makan
5lkay
<398>
dadih
6hamx
<2529>
semua
11lk
<3605>
orang yang
 
 
tersisa
12rtwnh
<3498>
di
13brqb
<7130>
tanah
14Urah
<776>
itu akan
 
 
makan
10lkay
<398>
 
7yk
<3588>
dadih
8hamx
<2529>
dan
 
 
madu
9sbdw
<1706>
23
Pada
1hyhw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
 
4hyhy
<1961>
setiap
5lk
<3605>
tempat
6Mwqm
<4725>
yang
7rsa
<834>
dahulu
 
 
ditumbuhi
8hyhy
<1961>
 
9Ms
<8033>
seribu
10Pla
<505>
pohon anggur
11Npg
<1612>
yang bernilai

seribu
12Plab
<505>
syikal
 
 
perak
13Pok
<3701>
akan
 
 
ditumbuhi
16hyhy
<1961>
onak
14rymsl
<8068>
dan
 
 
tanaman berduri
15tyslw
<7898>
24
Orang-orang akan
 
 
datang
3awby
<935>
ke sana
4hms
<8033>
dengan membawa
 
 
busur
2tsqbw
<7198>
dan
 
 
anak panah
1Myuxb
<2678>
karena
5yk
<3588>
 
8hyht
<1961>
seluruh
9lk
<3605>
negeri
10Urah
<776>
itu tertutup
 
 
onak
6ryms
<8068>
dan
 
 
belukar yang berduri
7tysw
<7898>
25
Untuk
 
 
semua
1lkw
<3605>
bukit
2Myrhh
<2022>
yang
3rsa
<834>
dahulu
 
 
digarap
5Nwrdey
<5737>
dengan
 
 
cangkul
4rdemb
<4576>
engkau
 
 
tidak
6al
<3808>
akan
 
 
pergi
7awbt
<935>
ke sana
8hms
<8033>
karena
 
 
takut
9tary
<3374>
akan
 
 
onak
10ryms
<8068>
dan
 
 
belukar yang berduri
11tysw
<7898>
Semua tempat itu hanya akan
 
 
menjadi
12hyhw
<1961>
tempat untuk
 
 
melepaskan
13xlsml
<4916>
sapi
14rws
<7794>
dan tempat
 
 
domba
16hv
<7716>
berkeliaran
15omrmlw
<4823>
 
17P
<0>