Prev Chapter Jeremiah 11 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
katanya
8rmal
<559>
2
Dengarkanlah
1wems
<8085>
 
2ta
<853>
firman
3yrbd
<1697>
perjanjian
4tyrbh
<1285>
ini
5tazh
<2063>
dan
 
 
katakanlah
6Mtrbdw
<1696>
kepada
7la
<413>
orang-orang
8sya
<376>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
dan
10lew
<5921>
penduduk
11ybsy
<3427>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
3
dan
 
 
katakan
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
Terkutuklah
8rwra
<779>
orang
9syah
<376>
yang
10rsa
<834>
tidak
11al
<3808>
mendengarkan
12emsy
<8085>
 
13ta
<853>
firman
14yrbd
<1697>
perjanjian
15tyrbh
<1285>
ini
16tazh
<2063>
4
yang
1rsa
<834>
Aku
 
 
perintahkan
2ytywu
<6680>
kepada
3ta
<853>
nenek moyangmu
4Mkytwba
<1>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
Aku membawa mereka
 
 
keluar
6yayuwh
<3318>
dari
7Mtwa
<853>
tanah
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
dari
 
 
perapian
10rwkm
<3564>
besi
11lzrbh
<1270>
dengan
 
 
berkata
12rmal
<559>
Dengarkanlah
13wems
<8085>
suara-Ku
14ylwqb
<6963>
dan
 
 
lakukan
15Mtyvew
<6213>
 
16Mtwa
<853>
semua
17lkk
<3605>
yang
18rsa
<834>
Aku
 
 
perintahkan
19hwua
<6680>
kepadamu maka kamu akan
20Mkta
<853>
menjadi
21Mtyyhw
<1961>
 
22yl
<0>
jemaat-Ku
23Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
24yknaw
<595>
akan
 
 
menjadi
25hyha
<1961>
 
26Mkl
<0>
Allahmu
27Myhlal
<430>
5
sehingga
1Neml
<4616>
Aku dapat
 
 
meneguhkan
2Myqh
<6965>
 
3ta
<853>
sumpah
4hewbsh
<7621>
yang
5rsa
<834>
Aku
 
 
ucapkan
6ytebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
7Mkytwbal
<1>
untuk
 
 
memberikan
8ttl
<5414>
kepada
 
 
mereka
9Mhl
<1992>
suatu
 
 
negeri
10Ura
<776>
yang
 
 
berlimpah
11tbz
<2100>
dengan
 
 
susu
12blx
<2461>
dan
 
 
madu
13sbdw
<1706>
seperti
 
 
saat
14Mwyk
<3117>
ini
15hzh
<2088>
Lalu aku
16Neaw
<6030>
berkata
17rmaw
<559>
Amin
18Nma
<543>
TUHAN
19hwhy
<3069>
 
20o
<0>
6
Berfirmanlah
1rmayw
<559>
TUHAN
2hwhy
<3068>
kepadaku
3yla
<413>
Serukanlah
4arq
<7121>
 
5ta
<853>
semua
6lk
<3605>
perkataan
7Myrbdh
<1697>
ini
8hlah
<428>
di
 
 
kota-kota
9yreb
<5892>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
dan di
 
 
jalan-jalan
11twuxbw
<2351>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
katakan
13rmal
<559>
Dengarkanlah
14wems
<8085>
 
15ta
<853>
firman
16yrbd
<1697>
perjanjian
17tyrbh
<1285>
ini
18tazh
<2063>
dan lakukanlah
20Mtwa 19Mtyvew
<853> <6213>
7
Sebab
1yk
<3588>
Aku
 
 
sungguh-sungguh memperingatkan
3ytdeh 2deh
<5749> <5749>
nenek moyangmu
4Mkytwbab
<1>
pada
 
 
waktu
5Mwyb
<3117>
Aku
 
 
membawa
6ytwleh
<5927> ==>
mereka
 
 
keluar
6ytwleh
<== <5927>
dari
7Mtwa
<853>
tanah
8Uram
<776>
Mesir
9Myrum
<4714>
bahkan
 
 
sampai
10dew
<5704>
hari
11Mwyh
<3117>
ini
12hzh
<2088>
Aku
 
 
terus-menerus
13Mksh
<7925>
memperingatkan
14dehw
<5749>
mereka dengan
 
 
berkata
15rmal
<559>
Taatilah
16wems
<8085>
suara-Ku
17ylwqb
<6963>
8
Namun mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
menaati
2wems
<8085>
ataupun
3alw
<3808>
mencondongkan
4wjh
<5186>
 
5ta
<853>
telinga
6Mnza
<241>
mereka melainkan
 
 
setiap orang
8sya
<376>
berjalan
7wklyw
<1980>
dalam
 
 
kekerasan
9twryrsb
<8307>
hatinya
10Mbl
<3820>
yang
 
 
jahat
11erh
<7451>
Karena itu Aku akan
 
 
mendatangkan
12aybaw
<935>
ke atas
13Mhyle
<5921>
mereka
14ta
<853>
semua
15lk
<3605>
firman
16yrbd
<1697>
perjanjian
17tyrbh
<1285>
ini
18tazh
<2063>
yang
19rsa
<834>
Aku
 
 
perintahkan
20ytywu
<6680>
kepada mereka untuk
 
 
dilakukan
21twvel
<6213>
tetapi mereka
 
 
tidak
22alw
<3808>
melakukannya
23wve
<6213>
 
24o
<0>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
berkata
1rmayw
<559>
kepadaku
3yla
<413>
Suatu
 
 
persekongkolan
5rsq
<7195>
telah
 
 
didapati
4aumn
<4672>
di antara
 
 
orang-orang
6syab
<376>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
dan di antara
 
 
penduduk
8ybsybw
<3427>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
10
Mereka telah
 
 
berbalik kembali
1wbs
<7725>
kepada
2le
<5921>
kejahatan-kejahatan
3tnwe
<5771>
nenek moyang
5Mynsarh 4Mtwba
<7223> <1>
mereka
 
 
yang
6rsa
<834>
menolak
7wnam
<3985>
untuk
 
 
mendengar
8ewmsl
<8085>
 
9ta
<853>
perkataan-Ku
10yrbd
<1697>
Mereka
11hmhw
<1992>
telah
 
 
mengikuti
13yrxa 12wklh
<310> <1980>
ilah-ilah
14Myhla
<430>
lain
15Myrxa
<312>
untuk
 
 
menyembah
16Mdbel
<5647>
mereka
 
 
Keturunan
18tyb
<1004>
Israel
19larvy
<3478>
dan
 
 
keturunan
20tybw
<1004>
Yehuda
21hdwhy
<3063>
telah
 
 
mengingkari
17wrph
<6565>
 
22ta
<853>
perjanjian-Ku
23ytyrb
<1285>
yang
24rsa
<834>
Aku
 
 
buat
25ytrk
<3772>
dengan
26ta
<854>
nenek moyang
27Mtwba
<1>
mereka
28o
<0>
11
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Lihatlah
5ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mendatangkan
6aybm
<935>
 
7Mhyla
<413>
bencana
8her
<7451>
ke atas mereka
 
 
yang
9rsa
<834>
tidak
10al
<3808>
dapat
11wlkwy
<3201>
mereka hindari Walaupun mereka
13hnmm 12taul
<4480> <3318>
berseru
14wqezw
<2199>
kepada-Ku
15yla
<413>
Aku
 
 
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
mendengarkan
17emsa
<8085>
mereka
18Mhyla
<413>
12
Maka
 
 
kota-kota
2yre
<5892>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
dan
 
 
penduduk
4ybsyw
<3427>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
akan
 
 
pergi
1wklhw
<1980>
dan
 
 
berseru
6wqezw
<2199>
kepada
7la
<413>
ilah-ilah
8Myhlah
<430>
yang
9rsa
<834>
kepadanya
 
 
mereka
10Mh
<1992>
membakar kemenyan
11Myrjqm
<6999>
Namun ilah-ilah itu

tidak
14al
<3808>
akan
12Mhl
<0>
menolong
15weyswy 13eswhw
<3467> <3467>
mereka
16Mhl
<0>
pada
 
 
masa
17teb
<6256>
kesusahan
18Mter
<7451>
mereka
 
 
13
Sebab
1yk
<3588>
seperti
 
 
banyaknya
2rpom
<4557>
kota-kotamu
3Kyre
<5892>
begitu pun banyaknya
4wyh
<1961>
ilah-ilahmu
5Kyhla
<430>
hai
 
 
Yehuda
6hdwhy
<3063>
dan
 
 
sebanyak
7rpomw
<4557>
jalan-jalan
8twux
<2351>
Yerusalem
9Mlswry
<3389>
demikianlah banyaknya
 
 
altar
11twxbzm
<4196>
yang telah kamu
 
 
bangun
10Mtmv
<7760>
untuk
 
 
kejijikkan
12tsbl
<1322>
altar-altar
13twxbzm
<4196>
untuk
 
 
membakar kemenyan
14rjql
<6999>
bagi
 
 
Baal
15lebl
<1168>
 
16o
<0>
14
Dan
 
 
kamu
1htaw
<859>
janganlah
2la
<408>
berdoa
3llptt
<6419>
bagi
4deb
<1157>
bangsa
5Meh
<5971>
ini
6hzh
<2088>
ataupun
7law
<408>
menaikkan
8avt
<5375>
 
9Mdeb
<1157>
seruan
10hnr
<7440>
atau
 
 
doa
11hlptw
<8605>
bagi mereka
 
 
Sebab
12yk
<3588>
Aku
 
 
tidak
13ynnya
<369>
akan
 
 
mendengarkan
14ems
<8085>
ketika mereka
 
 
berseru
16Marq
<7121>
kepada-Ku
17yla
<413>
pada
 
 
masa
15teb
<6256>
 
18deb
<1157>
kesusahan
19Mter
<7451>
mereka
20o
<0>
15
Hak
 
 
apa
1hm
<4100>
yang dimiliki
 
 
kekasih-Ku
2ydydyl
<3039>
di
 
 
Rumah-Ku
3ytybb
<1004>
jika dia telah
 
 
melakukan
4htwve
<6213>
banyak
6Mybrh
<7227>
perbuatan jahat
5htmzmh
<4209>
Dapatkah
 
 
daging
7rvbw
<1320>
kurban
8sdq
<6944>
menghindarkan
9wrbey
<5674>
musibahmu
12ykter
<7451>
 
10Kylem
<5921>
sehingga
11yk
<3588>
kemudian
13za
<227>
kamu dapat
 
 
bersukacita
14yzlet
<5937>
16
TUHAN
7hwhy
<3068>
dahulu
 
 
menyebut
6arq
<7121>
namamu
8Kms
<8034>
Pohon zaitun
1tyz
<2132>
yang
 
 
rimbun
2Nner
<7488>
indah
3hpy
<3303>
dengan
 
 
buah
4yrp
<6529>
yang
 
 
baik
5rat
<8389>
Akan tetapi dengan
 
 
deru
9lwql
<6963>
bandai
10hlwmh
<1999>
yang
 
 
besar
11hldg
<1419>
Dia akan
 
 
membakarnya
12tyuh
<3341>
dan
 
 
cabang-cabangnya
16wytwyld
<1808>
 
14hyle 13sa
<5921> <784>
dipatahkan
15werw
<7489>
17
TUHAN
1hwhyw
<3068>
semesta alam
2twabu
<6635>
yang
 
 
menanammu
3ejwnh
<5193>
telah
4Ktwa
<853>
menyatakan
5rbd
<1696>
 
6Kyle
<5921>
malapetaka
7her
<7451>
terhadap kamu
 
 
karena
8llgb
<1558>
kejahatan
9ter
<7451>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
dilakukan
15wve
<6213>
keturunan
10tyb
<1004>
Israel
11larvy
<3478>
dan
 
 
keturunan
12tybw
<1004>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
yang
16Mhl
<1992>
memancing kemarahan-Ku
17ynoekhl
<3707>
dengan
 
 
membakar dupa
18rjql
<6999>
kepada
 
 
Baal
19lebl
<1168>
 
20o
<0>
18
TUHAN
1hwhyw
<3068>
memberitahukan
2yneydwh
<3045>
hal itu kepadaku sehingga aku
 
 
mengerti
3hedaw
<3045>
Lalu
4za
<227>
Engkau
 
 
memperlihatkan
5yntyarh
<7200>
perbuatan
6Mhyllem
<4611>
mereka padaku
 
 
19
Namun
 
 
aku
1ynaw
<589>
seperti
 
 
domba
2vbkk
<3532>
jinak
3Pwla
<441>
yang
 
 
dibawa
4lbwy
<2986>
ke tempat
 
 
penyembelihan
5xwbjl
<2873>
Aku
 
 
tidak
6alw
<3808>
tahu
7ytedy
<3045>
bahwa
8yk
<3588>
mereka telah
 
 
menyusun
10wbsx
<2803>
rencana
11twbsxm
<4284>
melawan
9yle
<5921>
aku dengan berkata Mari kita

hancurkan
12htyxsn
<7843>
pohon
13Ue
<6086>
itu beserta
 
 
buahnya
14wmxlb
<3899>
mari kita
 
 
melenyapkannya
15wntrknw
<3772>
dari
 
 
negeri
16Uram
<776>
orang yang
 
 
hidup
17Myyx
<2416>
sehingga
 
 
namanya
18wmsw
<8034>
tidak
19al
<3808>
diingat
20rkzy
<2142>
lagi
21dwe
<5750>
20
Akan tetapi ya
 
 
TUHAN
1hwhyw
<3068>
semesta alam
2twabu
<6635>
yang
 
 
menghakimi
3jps
<8199>
dengan
 
 
adil
4qdu
<6664>
yang
 
 
menguji
5Nxb
<974>
hati
6twylk
<3629>
dan
 
 
pikiran
7blw
<3820>
biarlah aku
 
 
melihat
8hara
<7200>
pembalasan-Mu
9Ktmqn
<5360>
atas
 
 
mereka
10Mhm
<1992>
karena
11yk
<3588>
kepadamu
12Kyla
<413>
aku telah
 
 
mempercayakan
13ytylg
<1540>
 
14ta
<853>
perkaraku
15ybyr
<7379>
 
16o
<0>
21
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengenai
5le
<5921>
orang-orang
6ysna
<376>
Anatot
7twtne
<6068>
yang
 
 
berusaha
8Mysqbmh
<1245>
membunuhmu dengan
10Kspn 9ta
<5315> <853>
berkata
11rmal
<559>
Jangan
12al
<3808>
bernubuat
13abnt
<5012>
dalam
 
 
nama
14Msb
<8034>
TUHAN
15hwhy
<3068>
atau
16alw
<3808>
kamu akan
 
 
mati
17twmt
<4191>
oleh
 
 
tangan
18wndyb
<3027>
kami
19o
<0>
22
Oleh sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
semesta alam
5twabu
<6635>
Sesungguhnya
6ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menghukum
7dqp
<6485>
mereka Orang-orang
8Mhyle
<5921>
muda
9Myrwxbh
<970>
akan
 
 
mati
10wtmy
<4191>
oleh
 
 
pedang
11brxb
<2719>
anak-anak
12Mhynb
<1121>
laki-laki dan
 
 
anak-anak perempuan
13Mhytwnbw
<1323>
mereka akan
 
 
mati
14wtmy
<4191>
karena
 
 
kelaparan
15berb
<7458>
23
Tidak
2al
<3808>
seorang pun dari mereka akan
 
 
tersisa
1tyrasw
<7611>
 
4Mhl 3hyht
<0> <1961>
Sebab
5yk
<3588>
Aku akan
 
 
mendatangkan
6ayba
<935>
bencana
7her
<7451>
ke
8la
<413>
atas
 
 
orang-orang
9ysna
<376>
Anatot
10twtne
<6068>
pada
 
 
tahun
11tns
<8141>
penghukuman
12Mtdqp
<6486>
mereka
13o
<0>