Prev Chapter Jeremiah 12 Next Chapter
1
Benarlah
1qydu
<6662>
Engkau
2hta
<859>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
ketika
4yk
<3588>
aku
 
 
memohon dengan sangat
5byra
<7378>
kepada-Mu
6Kyla
<413>
Namun
7Ka
<389>
aku akan
 
 
membicarakan
9rbda
<1696>
hal-hal
 
 
keadilan
8Myjpsm
<4941>
dengan
10Ktwa
<854>
Engkau
 
 
Mengapa
11ewdm
<4069>
jalan
12Krd
<1870>
orang jahat
13Myesr
<7563>
berhasil
14hxlu
<6743>
Mengapa
 
 
semua orang
16lk
<3605>
yang
 
 
melakukan
17ydgb
<899>
kecurangan
18dgb
<898>
berbahagia
15wls
<7951>
2
Engkau telah
 
 
menempatkan
1Mtejn
<5193>
mereka mereka
2Mg
<1571>
berakar
3wsrs
<8327>
Mereka
 
 
bertumbuh
4wkly
<1980>
mereka
5Mg
<1571>
menghasilkan
6wve
<6213>
buah
7yrp
<6529>
Engkau
9hta
<859>
dekat
8bwrq
<7138>
dengan
 
 
mulut
10Mhypb
<6310>
mereka tetapi
 
 
jauh
11qwxrw
<7350>
dari
 
 
hati
12Mhytwylkm
<3629>
mereka
 
 
3
Akan tetapi
 
 
Engkau
1htaw
<859>
mengenalku
3yntedy
<3045>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
Engkau
 
 
melihatku
4ynart
<7200>
dan
 
 
memeriksa
5tnxbw
<974>
hatiku
6ybl
<3820>
terhadap-Mu
7Kta
<854>
Seretlah
8Mqth
<5423>
orang-orang jahat itu seperti

domba
9Nauk
<6629>
ke
 
 
tempat penyembelihan
10hxbjl
<2878>
Sisihkanlah
11Msdqhw
<6942>
mereka untuk
 
 
hari
12Mwyl
<3117>
penyembelihan
13hgrh
<2028>
 
14o
<0>
4
Berapa
2ytm
<4970>
lama
1de
<5704>
lagi
 
 
negeri
4Urah
<776>
ini akan
 
 
berkabung
3lbat
<56>
dan
 
 
rumput-rumput
5bvew
<6212>
di
6lk
<3605>
ladang
7hdvh
<7704>
akan
 
 
layu
8sbyy
<3001>
Karena
 
 
kejahatan
9term
<7451>
orang-orang yang
 
 
tinggal
10ybsy
<3427>
di negeri itu

binatang-binatang
13twmhb
<929>
dan
 
 
burung-burung
14Pwew
<5775>
telah
11hb
<0>
dibantai
12htpo
<5595>
Sebab
15yk
<3588>
mereka telah
 
 
berkata
16wrma
<559>
Dia
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
melihat
18hary
<7200>
 
19ta
<853>
kesudahan
20wntyrxa
<319> ==>
kita
 
 
berikutnya
20wntyrxa
<== <319>
5
Jika
1yk
<3588>
kamu telah
 
 
berlari
4htur
<7323>
dengan
2ta
<854>
orang-orang yang berjalan kaki
3Mylgr
<7273>
dan mereka telah
 
 
membuatmu lelah
5Kwalyw
<3811>
lalu
 
 
bagaimana
6Kyaw
<349>
kamu dapat
 
 
berlomba
7hrxtt
<8474>
dengan
8ta
<854>
kuda-kuda
9Myowoh
<5483>
Dan jika kepada
 
 
negeri
10Urabw
<776>
damai
11Mwls
<7965>
kamu
12hta
<859>
percaya
13xjwb
<982>
apa
14Kyaw
<349>
yang akan kamu
 
 
lakukan
15hvet
<6213>
di
 
 
semak belukar
16Nwagb
<1347>
dekat
 
 
Sungai Yordan
17Ndryh
<3383>
6
Sebab
1yk
<3588>
 
2Mg
<1571>
saudara-saudaramu laki-laki
3Kyxa
<251>
dan
 
 
keturunan
4tybw
<1004>
ayahmu
5Kyba
<1>
bahkan
6Mg
<1571>
mereka
7hmh
<1992>
telah
 
 
berlaku curang
8wdgb
<898>
terhadapmu
9Kb
<0>
Bahkan
10Mg
<1571>
mereka
11hmh
<1992>
telah
 
 
berteriak
12warq
<7121>
dengan
 
 
keras
14alm
<4392>
kepadamu
13Kyrxa
<310>
Jangan
15la
<408>
percaya
16Nmat
<539>
mereka
17Mb
<0>
meskipun
18yk
<3588>
mereka
 
 
berbicara
19wrbdy
<1696>
manis
21twbwj
<2896>
kepadamu
20Kyla
<413>
 
22o
<0>
7
Aku telah
 
 
meninggalkan
1ytbze
<5800>
 
2ta
<853>
rumah-Ku
3ytyb
<1004>
Aku telah
 
 
membuang
4ytsjn
<5203>
 
5ta
<853>
warisan-Ku
6ytlxn
<5159>
Aku telah
 
 
menyerahkan
7yttn
<5414>
 
8ta
<853>
kekasih
9twddy
<3033>
jiwa-Ku
10yspn
<5315>
ke
 
 
tangan
11Pkb
<3709>
musuh-musuhnya
12hybya
<341>
8
 
2yl
<0>
Warisan-Ku
3ytlxn
<5159>
telah
 
 
menjadi
1htyh
<1961>
seperti seekor
 
 
singa
4hyrak
<738>
di
 
 
hutan
5reyb
<3293>
bagi-Ku
7yle
<5921>
Ia telah
 
 
mengaum
8hlwqb 6hntn
<6963> <5414>
terhadap
9le
<5921>
Aku
 
 
Karena itu
10Nk
<3651>
Aku
 
 
membencinya
11hytanv
<8130>
9
Apakah
 
 
warisan-Ku
3ytlxn
<5159>
seperti seekor
 
 
burung
1jyeh
<5861>
yang
 
 
berbintik-bintik
2ewbu
<6641>
bagi-Ku Apakah
4yl
<0>
burung-burung pemangsa
5jyeh
<5861>
menyerangnya
7hyle
<5921>
dari
 
 
segala sisi
6bybo
<5439>
Pergilah
8wkl
<1980>
kumpulkanlah
9wpoa
<622>
semua
10lk
<3605>
binatang
11tyx
<2416>
di
 
 
ladang
12hdvh
<7704>
Bawalah
13wyth
<857>
mereka untuk
 
 
dimakan
14hlkal
<402>
10
Banyak
2Mybr
<7227>
gembala
1Myer
<7462>
telah
 
 
menghancurkan
3wtxs
<7843>
kebun anggur-Ku
4ymrk
<3754>
Mereka telah
 
 
menginjak-injak
5woob
<947>
 
6ta
<853>
ladang-Ku
7ytqlx
<2513>
Mereka telah
 
 
membuat
8wntn
<5414>
 
9ta
<853>
ladang-Ku
10tqlx
<2513>
yang
 
 
indah
11ytdmx
<2532>
menjadi
 
 
padang belantara
12rbdml
<4057>
yang
 
 
sunyi
13hmms
<8077>
11
Mereka telah
 
 
menjadikannya
1hmv
<7760>
hancur
2hmmsl
<8076>
kehancuran
5hmms
<8077>
meratap
3hlba
<56>
di hadapan-Ku
4yle
<5921>
Seluruh
7lk
<3605>
negeri
8Urah
<776>
dihancurkan
6hmsn
<8074>
karena
9yk
<3588>
tidak
10Nya
<369>
seorang
11sya
<376>
pun
 
 
menaruhnya
12Mv
<7760>
dalam
13le
<5921>
hati
14bl
<3820>
12
Di
 
 
atas
1le
<5921>
semua
2lk
<3605>
bukit-bukit tandus
3Myps
<8205>
di
 
 
padang belantara
4rbdmb
<4057>
para
 
 
perusak
6Mydds
<7703>
telah
 
 
datang
5wab
<935>
Sebab
7yk
<3588>
pedang
8brx
<2719>
TUHAN
9hwhyl
<3068>
membunuh
10hlka
<398>
dari satu
 
 
ujung
11huqm
<7097>
negeri
12Ura
<776>
ke
13dew
<5704>
ujung
14huq
<7097>
yang lain
15Urah
<776>
Tidak ada
16Nya
<369>
orang yang

selamat
17Mwls
<7965>

20o 19rvb 18lkl
<0> <1320> <3605>
13
Mereka telah
 
 
menabur
1werz
<2232>
gandum
2Myjx
<2406>
tetapi
 
 
menuai
4wruq
<7114>
duri
3Myuqw
<6975>
Mereka sudah
 
 
berlelah-lelah
5wlxn
<2470>
tetapi mereka
 
 
tidak
6al
<3808>
mendapatkan apa-apa
7wlewy
<3276>
Mereka akan
 
 
malu
8wsbw
<954>
oleh
 
 
hasil panen
9Mkytawbtm
<8393>
mereka karena
 
 
kemurkaan
11Pa
<639>
TUHAN
12hwhy
<3068>
yang
 
 
besar
10Nwrxm
<2740>
 
13o
<0>
14
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
tentang
4le
<5921>
semua
5lk
<3605>
negeri
6ynks
<7934>
yang
 
 
jahat
7Myerh
<7451>
di sekeliling jemaat-Ku yang

menghancurkan
8Myegnh
<5060>
warisan
9hlxnb
<5159>
yang
10rsa
<834>
Aku telah
 
 
berikan
11ytlxnh
<5157>
kepada
12ta
<853>
jemaat-Ku
13yme
<5971>
 
14ta
<853>
Israel
15larvy
<3478>
Ketahuilah
16ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
mencabut
17Mstn
<5428>
orang-orang jahat itu

dari
18lem
<5921>
negeri
19Mtmda
<127>
mereka dan
 
 
mencabut
23swta
<5428>
 
20taw
<853>
keturunan
21tyb
<1004>
Yehuda
22hdwhy
<3063>
dari
 
 
antara
24Mkwtm
<8432>
mereka
 
 
15
Dan
1hyhw
<1961>
setelah
2yrxa
<310>
Aku
 
 
mencabut
3ystn
<5428>
mereka Aku akan
 
 
berbelas kasihan
6Mytmxrw
<7355>
 
4Mtwa
<853>
lagi
5bwsa
<7725>
kepada mereka Dan Aku akan
 
 
membawa
7Mytbshw
<7725> ==>
mereka
 
 
kembali
7Mytbshw
<== <7725>
setiap orang
8sya
<376>
kepada
 
 
warisannya
9wtlxnl
<5159>
dan
 
 
setiap
10syaw
<376>
orang kepada
 
 
negerinya
11wural
<776>
16
Lalu
1hyhw
<1961>
jika
2Ma
<518>
mereka
 
 
mempelajari
4wdmly 3dml
<3925> <3925>
 
5ta
<853>
jalan-jalan
6ykrd
<1870>
jemaat-Ku
7yme
<5971>
dengan sungguh-sungguh untuk
 
 
bersumpah
8ebshl
<7650>
demi
 
 
nama-Ku
9ymsb
<8034>
Demi
 
 
TUHAN
11hwhy
<3069>
yang
12rsak
<834>
hidup
10yx
<2416>
bahkan ketika mereka
 
 
mengajari
13wdml
<3925>
 
14ta
<853>
jemaat-Ku
15yme
<5971>
untuk
 
 
bersumpah
16ebshl
<7650>
demi
 
 
Baal
17lebb
<1168>
mereka akan
 
 
dibangun
18wnbnw
<1129>
di
 
 
tengah-tengah
19Kwtb
<8432>
jemaat-Ku
20yme
<5971>
17
Namun
 
 
jika
1Maw
<518>
mereka
 
 
tidak
2al
<3808>
mendengarkan
3wemsy
<8085>
Aku akan
7awhh 6ywgh 5ta 4ytstnw
<1931> <1471> <853> <5428>
mencabut
8swtn
<5428>
dan
 
 
menghancurkannya
9dbaw
<6>
seluruhnya
 
 
firman
10Man
<5002>
TUHAN
11hwhy
<3068>
 
12o
<0>