Prev Chapter Jeremiah 30 Next Chapter
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
dari
6tam
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
 
8rmal
<559>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
4yhla
<430>
Israel
5larvy
<3478>
 
6rmal
<559>
Tuliskanlah
7btk
<3789>
 
9ta 8Kl
<853> <0>
semua
10lk
<3605>
firman
11Myrbdh
<1697>
yang
12rsa
<834>
sudah Aku
 
 
sampaikan
13ytrbd
<1696>
 
14Kyla
<413>
kepadamu
15la
<413>
dalam sebuah
 
 
buku
16rpo
<5612>
3
Sebab
1yk
<3588>
lihatlah
2hnh
<2009>
waktunya
3Mymy
<3117>
akan
 
 
tiba
4Myab
<935>
firman
5Man
<5002>
TUHAN
6hwhy
<3068>
saat Aku akan
 
 
mengembalikan
7ytbsw
<7725>
 
8ta
<853>
keadaan
9twbs
<7622>
jemaat-Ku
10yme
<5971>
Israel
11larvy
<3478>
dan
 
 
Yehuda
12hdwhyw
<3063>
firman
13rma
<559>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan Aku akan membawa mereka
 
 
kembali
15Mytbshw
<7725>
ke
16la
<413>
negeri
17Urah
<776>
yang
18rsa
<834>
Aku
 
 
berikan
19yttn
<5414>
kepada
 
 
nenek moyang
20Mtwbal
<1>
mereka dan mereka akan
 
 
memiliki
21hwsryw
<3423>
negeri itu lagi
22P
<0>
4
Inilah
1hlaw
<428>
firman
2Myrbdh
<1697>
yang
3rsa
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
firmankan
4rbd
<1696>
mengenai
6la
<413>
Israel
7larvy
<3478>
dan
8law
<413>
Yehuda
9hdwhy
<3063>
5
 
1yk
<3588>
Beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Kami telah
 
 
mendengar
7wnems
<8085>
suara
5lwq
<6963>
kegentaran
6hdrx
<2731>
kengerian
8dxp
<6343>
dan
 
 
tidak
9Nyaw
<369>
ada
 
 
kedamaian
10Mwls
<7965>
6
Sekarang
2an
<4994>
bertanyalah
1wlas
<7592>
dan
 
 
perhatikanlah
3warw
<7200>
dapatkah
4Ma
<518>
seorang laki-laki
6rkz
<2145>
melahirkan bayi
5dly
<3205>
Lalu
 
 
mengapa
7ewdm
<4069>
Aku
 
 
melihat
8ytyar
<7200>
setiap
9lk
<3605>
laki-laki
10rbg
<1397>
meletakkan
 
 
tangannya
11wydy
<3027>
di
12le
<5921>
pinggangnya
13wyulx
<2504>
seperti seorang perempuan yang

melahirkan
14hdlwyk
<3205>
Mengapa
 
 
wajah
17Mynp
<6440>
setiap orang
16lk
<3605>
menjadi
15wkphnw
<2015>
pucat
18Nwqryl
<3420>
7
Celaka
1ywh
<1945>
Sebab
2yk
<3588>
 
3lwdg
<1419>
hari
4Mwyh
<3117>
itu
5awhh
<1931>
sangat hebat
 
 
tidak
6Nyam
<369>
ada yang
 
 
seperti
7whmk
<3644>
itu Itulah
 
 
masa
8tew
<6256>
kesesakan
9hru
<6869>
 
10ayh
<1931>
Yakub
11bqeyl
<3290>
tetapi dia akan
12hnmmw
<4480>
diselamatkan
13eswy
<3467>
8
Akan
 
 
terjadi
1hyhw
<1961>
pada
 
 
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
semesta alam
6twabu
<6635>
bahwa Aku akan
 
 
mematahkan
7rbsa
<7665>
kuknya
8wle
<5923>
dari
9lem
<5921>
tengkukmu
10Krawu
<6677>
dan akan
 
 
memutuskan
12qtna
<5423>
tali-talimu
11Kytwrowmw
<4147>
dan
 
 
orang-orang asing
17Myrz
<2114>
tidak
13alw
<3808>
akan
15wb
<0>
lagi
16dwe
<5750>
membuatnya menjadi budak
14wdbey
<5647>
9
Akan tetapi mereka akan
 
 
melayani
1wdbew
<5647>
 
2ta
<853>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allah
4Mhyhla
<430>
mereka dan
5taw
<853>
Daud
6dwd
<1732>
raja
7Mklm
<4428>
mereka
 
 
yang
8rsa
<834>
akan Aku
 
 
bangkitkan
9Myqa
<6965>
bagi
10Mhl
<1992>
mereka
11o
<0>
10
Karena itu
 
 
janganlah
2la
<408>
kamu
1htaw
<859>
takut
3aryt
<3372>
hai
 
 
hambaku
4ydbe
<5650>
Yakub
5bqey
<3290>
firman
6Man
<5002>
TUHAN
7hwhy
<3068>
ataupun
8law
<408>
cemas
9txt
<2865>
hai
 
 
Israel
10larvy
<3478>
Sebab
11yk
<3588>
ketahuilah
12ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
menyelamatkanmu
13Keyswm
<3467>
dari tempat
 
 
jauh
14qwxrm
<7350>
dan
15taw
<853>
keturunanmu
16Kerz
<2233>
dari
 
 
negeri
17Uram
<776>
yang
 
 
menawan
18Mybs
<7628>
mereka
 
 
Yakub
20bqey
<3290>
akan
 
 
kembali
19bsw
<7725>
dan akan
 
 
beristirahat
21jqsw
<8252>
dan akan
 
 
tenang
22Nnasw
<7599>
dan
 
 
tidak seorang pun
23Nyaw
<369>
akan
 
 
membuatnya takut
24dyrxm
<2729>
11
Sebab
1yk
<3588>
Aku
3yna
<589>
menyertaimu
2Kta
<854>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
untuk
 
 
menyelamatkanmu
6Keyswhl
<3467>
Aku akan
7yk
<3588>
menghabisi
9hlk 8hvea
<3617> <6213>
semua
10lkb
<3605>
bangsa
11Mywgh
<1471>
tempat
12rsa
<834>
Aku
 
 
mencerai-beraikanmu
13Kytwuph
<6327>
 
14Ms
<8033>
tetapi
15Ka
<389>
Aku
16Kta
<854>
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menghabisi
19hlk 18hvea
<3617> <6213>
kamu sampai habis Aku akan

menghajarmu
20Kytroyw
<3256>
dengan
 
 
ukuran yang adil
21jpsml
<4941>
dan Aku
 
 
tidak
23al
<3808>
akan
 
 
meninggalkanmu tanpa hukuman
24Kqna 22hqnw
<5352> <5352>
sama sekali
25P
<0>
12
Sebab
1yk
<3588>
beginilah
2hk
<3541>
firman
3rma
<559>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Lukamu
6Krbsl
<7667>
tidak dapat disembuhkan
5swna
<605>
dan
 
 
lukamu
8Ktkm
<4347>
sangat pedih
7hlxn
<2470>
13
Tidak
1Nya
<369>
ada yang
 
 
membela
2Nd
<1777>
perkaramu
3Knyd
<1779>
tidak ada
 
 
obat
5twapr
<7499>
untuk
 
 
lukamu
4rwzml
<4205>
tidak
7Nya
<369>
ada
 
 
kesembuhan
6hlet
<8585>
bagimu
8Kl
<0>
14
Semua
1lk
<3605>
kekasihmu
2Kybham
<157>
telah
 
 
melupakan
3Kwxks
<7911>
kamu mereka
4Ktwa
<853>
tidak
5al
<3808>
mencarimu
6wsrdy
<1875>
Sebab
7yk
<3588>
Aku
 
 
melukaimu
10Kytykh
<5221>
dengan
 
 
luka
8tkm
<4347>
seorang
 
 
musuh
9bywa
<341>
dengan
 
 
hukuman
11rowm
<4148>
dari
 
 
musuh yang kejam
12yrzka
<394>
karena
13le
<5921>
kesalahanmu
15Knwe
<5771>
sangat besar
14br
<7230>
karena
 
 
dosa-dosamu
17Kytajx
<2403>
banyak
16wmue
<6105>
15
Mengapa
1hm
<4100>
kamu
 
 
menjerit
2qezt
<2199>
karena
3le
<5921>
lukamu
4Krbs
<7667>
Rasa sakitmu
6Kbakm
<4341>
tidak dapat disembuhkan
5swna
<605>
karena
7le
<5921>
sangat besarnya
8br
<7230>
kesalahanmu
9Knwe
<5771>
karena
 
 
banyaknya
10wmue
<6105>
dosa-dosamu
11Kytajx
<2403>
Aku telah
 
 
melakukan
12ytyve
<6213>
hal-hal ini
13hla
<428>
kepadamu
14Kl
<0>
16
Karena
1Nkl
<3651>
itu
 
 
semua orang
2lk
<3605>
yang
 
 
melahap
3Kylka
<398>
kamu akan
 
 
dilahap
4wlkay
<398>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
musuhmu
6Kyru
<6862>
masing-masing mereka akan
 
 
masuk
9wkly
<1980>
ke dalam
7Mlk
<3605>
penawanan
8ybsb
<7628>
Orang-orang yang
 
 
menjarahmu
11Kyoas
<7601>
akan
 
 
menjadi
10wyhw
<1961>
jarahan
12hosml
<4933>
dan
 
 
semua
13lkw
<3605>
orang yang
 
 
memangsamu
14Kyzzb
<962>
akan Aku
 
 
buat menjadi
15Nta
<5414>
mangsa
16zbl
<957>
17
Sebab
1yk
<3588>
Aku akan
 
 
memulihkan kembali
2hlea
<5927>
kesehatanmu
3hkra
<724>
dan Aku akan
 
 
menyembuhkanmu
6Kapra
<7495>
dari
4Kl
<0>
luka-lukamu
5Kytwkmmw
<4347>
firman
7Man
<5002>
TUHAN
8hwhy
<3068>
karena
9yk
<3588>
mereka telah
 
 
memanggilmu
11warq
<7121>
orang buangan
10hxdn
<5080>
dengan berkata

Inilah
14ayh
<1931>
 
12Kl
<0>
Sion
13Nwyu
<6726>
yang
 
 
tidak seorang pun
16Nya
<369>
mencarinya
15srd
<1875>
 
18o 17hl
<0> <0>
18
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Ketahuilah
4ynnh
<2005>
Aku akan
 
 
memulihkan
5bs
<7725>
keadaan
6twbs
<7622>
tenda-tenda
7ylha
<168>
Yakub
8bwqey
<3290>
dan
 
 
berbelas kasihan
10Mxra
<7355>
kepada
 
 
tempat-tempat kediamannya
9wytnksmw
<4908>
Kota
12rye
<5892>
itu akan
 
 
dibangun kembali
11htnbnw
<1129>
di atas
13le
<5921>
puing-puingnya
14hlt
<8510>
dan
 
 
istana
15Nwmraw
<759>
akan tetap
 
 
berdiri
18bsy
<3427>
di
16le
<5921>
tempatnya
17wjpsm
<4941>
19
Dari antara
 
 
mereka
2Mhm
<1992>
akan
 
 
keluar
1auyw
<3318>
ucapan syukur
3hdwt
<8426>
dan
 
 
suara
4lwqw
<6963>
mereka yang
 
 
bersukaria
5Myqxvm
<7832>
Aku akan
 
 
melipatgandakan
6Mytbrhw
<7235>
mereka sehingga mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
akan menjadi
 
 
sedikit
8wjemy
<4591>
Aku akan membuat mereka
 
 
dihormati
9Mytdbkhw
<3513>
dan mereka
 
 
tidak
10alw
<3808>
akan
 
 
dihinakan
11wreuy
<6819>
20
 
1wyhw
<1961>
Anak-anak
2wynb
<1121>
mereka akan menjadi seperti
 
 
sebelumnya
3Mdqk
<6924>
dan
 
 
jemaat
4wtdew
<5712>
mereka akan
5ynpl
<6440>
ditegakkan
6Nwkt
<3559>
di depan-Ku dan Aku akan
 
 
menghukum
7ytdqpw
<6485>
 
8le
<5921>
semua
9lk
<3605>
orang yang
 
 
menindas
10wyuxl
<3905>
mereka
 
 
21
 
1hyhw
<1961>
Pemimpin
2wryda
<117>
mereka akan berasal
 
 
dari
3wnmm
<4480>
mereka sendiri
 
 
penguasa
4wlsmw
<4910>
mereka akan datang dari
 
 
tengah-tengah
5wbrqm
<7130>
mereka Aku akan membuatnya
6auy
<3318>
mendekat
7wytbrqhw
<7126>
dan dia akan
 
 
mendekat
8sgnw
<5066>
kepada-Ku
9yla
<413>
Sebab
10yk
<3588>
siapakah
11ym
<4310>
yang berani mempertaruhkan nyawanya
13hz 12awh
<2088> <1931>
untuk
14bre
<6148>
mendekati-Ku
18yla 17tsgl 16wbl 15ta
<413> <5066> <3820> <853>
firman
19Man
<5002>
TUHAN
20hwhy
<3068>
22
Kamu akan
 
 
menjadi
1Mtyyhw
<1961>
 
2yl
<0>
jemaat-Ku
3Mel
<5971>
dan
 
 
Aku
4yknaw
<595>
akan
 
 
menjadi
5hyha
<1961>
 
6Mkl
<0>
Allahmu
7Myhlal
<430>
 
8o
<0>
23
Lihatlah
1hnh
<2009>
badai
2treo
<5591>
TUHAN
3hwhy
<3068>
menyambar
5hauy
<3318>
dengan
 
 
kemarahan
4hmx
<2534>
angin topan
6reo
<5591>
yang
 
 
menyapu
7rrwgtm
<1641>
itu akan
 
 
menimpa
11lwxy
<2342>
 
8le
<5921>
kepala
9sar
<7218>
orang-orang jahat
10Myesr
<7563>
24
Kedahsyatan
3Nwrx
<2740>
kemarahan
4Pa
<639>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tidak
1al
<3808>
akan
 
 
reda
2bwsy
<7725>
sampai
6de
<5704>
Dia
 
 
melaksanakannya
7wtve
<6213>
dan
8dew
<5704>
menyelesaikan
9wmyqh
<6965>
maksud
10twmzm
<4209>
hati-Nya
11wbl
<3820>
Pada
 
 
hari-hari
13Mymyh
<3117>
terakhir
12tyrxab
<319>
kamu akan
 
 
memahami
14wnnwbtt
<995>
ini
15hb
<0>